Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Mondi Tire Ku...

Mondi Tire Kutsan TIRE Hisse Analiz ve Yorumları

Mondi Tire Kutsan TIRE hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan TIRE hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

Anadolu Yatırım – Mondi Tire Kutsan TIRE Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj (TIRE, Pozitif): Şirket’in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %290 oranında artarak 216,29mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %175,45 artarken, satış maliyetlerinin %158,35 oranında artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %224,15 oranında artış ile 408,83mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %99,82 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %328,95 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,8 puan artarak %21,87 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 8,6 puan artarken, net kar marjı ise 4,8 puan artarak %16,18 seviyesine yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Mondi Tire Kutsan TIRE Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Mondi Tire Kutsan – 2Ç20 sonuçlarını 11.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 20.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 287 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %56 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %10 oldu. (2Ç19: %6) Şirket, 2Ç20’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %418 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 848 baz puan artarak %10.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 798 baz puan arttı ve %19.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 10 baz puan arttı ve %12.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 220 milyon TL (2Ç19: 227 milyon TL ve 1Ç20: 197 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20.9 (2Ç19: %19.8 ve 1Ç20: 19.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 257 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 46.3 F/K çarpanından ve 14.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Tire kağıt fabrikasında bulunan kağıt makinalarından birisinin geçici olarak durdurulması hakkında açıklama – 28.02.2019

Şirket Yönetim Kurulu’nun 28 Şubat 2019 tarihli kararı çerçevesinde; (a) kağıt talebinin azalmasına yol açan mevcut iç piyasa koşulları ve (b) bu durumun, atıksu arıtma tesisinde planlanan ve kağıt makinalarından birisinin durdurulmasını gerektiren bakım çalışmaları için uygun bir zaman oluşturması nedenleriyle; TOKİ Mah., Hasan Tahsin Cad. N 28 Tire, İzmir adresinde yer alan Tire kağıt fabrikamızda bulunan iki adet kağıt makinasından daha eski olanında (no. KM-2), üretimin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kağıt makinasının kapalı kalacağı süre boyunca, kağıt fabrikamızdaki çalışan sayısı planlamasının, 14 işçimize “ücretli izin” verilmesi suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.  KM-2 nolu kağıt makinasının kapalı kalacağı süre boyunca, kağıt fabrikamızdaki diğer kağıt makinasında (no. KM-1) kağıt üretimine devam edilecektir.  Şirket yönetimi, söz konusu geçici durdurmanın muhtemel etkilerini asgariye indirecek tedbirleri almaktadır (örneğin hacim yerine yüksek kar marjına odaklanmak).

KM-2 nolu kağıt makinasının geçici olarak durdurulması, Şirketin oluklu mukavva kutu faaliyetini hiçbir açıdan etkilemeyecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuya duyurulacaktır.

Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih: İç piyasadaki gelişmelere ve Şirket tarafından durumun kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin sonucuna göre belirlenecektir.

Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı: Toplam satışların %10’undan az olması tahmin edilmekte olup; halihazırda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 

Ticaret Ünvanı: Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi

Ödenmiş Sermaye: 200.000.000 – TL Kayıtlı Sermayesi: 400.000.000 – TL