Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Mardin Çiment...

Mardin Çimento MRDIN Hisse Analiz ve Yorumları

Mardin Cimento MRDIN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların MRDIN ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Oyak Çimento Grubu Birleşti – 21.05.2020

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.’nin (MRDIN.E); Adana Çimento (ADANA.E, ADBGR.E, ADNAC.E), Aslan Çimento (ASLAN.E), Bolu Çimento (BOLUC.E) ve Ünye Çimento (UNYEC.E) ile devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle MRDIN.E pay sırası 21.05.2020 tarihinde Serbest Marjla açılacak olup referans fiyat 6,287 olarak ilan edilmiştir (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).

 

Tacirler Yatırım – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 1Ç20 – 13.05.2020

Mardin Cimento – 1Ç20 sonuçlarını 4.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 6.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 31 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2032 baz puan artarak -%0.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1385 baz puan arttı ve %2.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 692 baz puan azaldı ve %12.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 azalarak 67 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 60 milyon TL (1Ç19: 153 milyon TL ve 4Ç19: 58 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %31.4 (1Ç19: %86.0 ve 4Ç19: 31.2%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 39.0 F/K çarpanından ve 21.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 4Ç19 – 25.02.2020

Mardin Çimento, 4Ç19’da güçlü operasyonel performans ve 5.1mnTL tutarındaki finansal varlıklara yansıtılan gerçeğe uygun değer farkı katkısıyla birlikte 13mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Açıklanan net kar rakamı bir önceki yıla göre %227 ve bir önceki çeyreğe göre %66 yukarıdadır. Yurt içi satışlar yıllık bazda %43 artmış ve 60mnTL olarak açıklanmıştır. Ancak, şirket bu çeyrekte ihrac kayıtlı yurt dışı satış gerçekleştirmemiştir. Sonuç olarak, Mardin Çimento’nun toplam satış gelirleri yıllık bazda %35, çeyreklik bazda %5 artış kaydetmiş ve 60mnTL olmuştur. Öte yandan, FAVÖK yıllık bazda %36 yükselmiş (çeyreklik bazda %10.4 düşüş) ve 11mnTL seviyesinde gerçekleşmiştir. Hatırlatmak gerekirse şirket, bir önceki çeyrekte 12mnTL FAVÖK elde etmişti. FAVÖK marjı ise yıllık bazda yatay bir seyir izlemiş ve 17.8% olmuştur. Mardin Çimento, bu çeyrekte net nakit pozisyonunu güçlendirmiş ve 39mnTL’den 81mnTL seviyesine artırmayı başarmıştır. Net nakit/FAVÖK rasyosu ise 2.3x’den 4.0x’e yükselmiştir. Açıklanan sonuçların MRDIN hissesi üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 4Ç19 – 25.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 12.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %227 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %66 arttı. Net satışlar 60 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 büyüdü. Şirket, 4Ç19’de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 11 baz puan artarak %17.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 500 baz puan büyüdü ve %25.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 372 baz puan büyüdü ve %13.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %106 artarak 81 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 58 milyon TL (4Ç18: 220 milyon TL ve 3Ç19: 83 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %31.2 (4Ç18: %110.4 ve 3Ç19: 48.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.5 F/K çarpanından ve 24.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 4Ç19 – 25.02.2020

Mardin Çimento (MRDIN, Pozitif): Mardin Çimento 4Ç2019’da 12,9mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket bir önceki yılın son çeyreğinde 3,9mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket’in brüt karı 4Ç2019’da 15,4mn TL gerçekleşerek yıllık %68 oranında artmıştır. Brüt kar marjı ise %25,8 ile yıllık 5 puan artış göstermiştir. Son çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılı karı bir önceki yıla göre %11 oranında gerilemiş ve 27mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz – 31.12.2019

Kapanış (TL) : 5.76 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 631 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.04 MRDIN TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Halka açık Oyak Çimento Şirketleri’nin Mardin Çimento altında birleştirilmesine karar verildi.

KAP’ta yapılan açıklamalara göre Oyak Çimento Grubu’nun halka açık şirketleri Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC), Aslan Çimento (ASLAN), Bolu Çimento (BOLUC), Mardin Çimento (MRDIN) ve Ünye Çimento’nun (UNYEC), Mardin Çimento altında birleştirilmesine karar verildi. Birleşme oranı, değiştirme oranı ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarı SPK’nın hükümleri ve Uzman Kuruluş Raporu esas alınarak belirlenecek. O nedenle şu aşamada birleşmenin hangi yöntem kullanarak gerçekleştirileceği henüz belirli değil. 23/12/2019 tarihli raporumuzdaki seneryoları yeni veriler ışığında güncellediğimizde vardığımız sonuçlarda büyük değişiklikler meydana gelmiyor. Her üç senaryo da Aslan Çimento için artış potansiyeli bulamıyoruz. Bolu Çimento için ise üç senaryo da artış potansiyeline işaret ediyor.

TACİRLER YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

3Ç19 sonuçlarını 7.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %19 artarken, şirket 2Ç19’de 0.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 57 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 geriledi. Şirket, 3Ç19’de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 659 baz puan artarak %20.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 748 baz puan büyüdü ve %26.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 212 baz puan büyüdü ve %13.0 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %11 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %21 büyüdü. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %54 artarak 39 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 83 milyon TL (3Ç18: 100 milyon TL ve 2Ç19: 88 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48.4 (3Ç18: %44.8 ve 2Ç19: 50.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 31.5 F/K çarpanından ve 30.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Mardin Çimento, 3Ç19’da 57mnTL ciro, 12mnTL FAVÖK ve 8mnTL net kar açıklamıştır. Açıklanan bu rakamlar, yıllık bazda sırasıyla %3 düşüşe, %42 ve %19 yükselişe işaret etmektedir. Güçlü operasyonel performans neticesinde, şirketin FAVÖK marjı çeyreklik bazda 13.8 puan yükselmiş ve %20.8 seviyesinde olmuştur. Buna ek olarak, şirketin net nakit pozisyonu 39mn TL’ye yükselmiş (6M19: 26mn TL) ve net nakit/FAVÖK çarpanı 2.3x seviyesine çıkmıştır(6M19: 1.8x). Açıklanan sonuçların hisse üzerinde pozitif etki yaratmasını bekleriz.

 

TACİRLER YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Mardin Çimento – 2Ç19 sonuçlarını 32 bin TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 9.0 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 45 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 azaldı. Şirket, 2Ç19’de 3 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1384 baz puan azalarak %7.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1567 baz puan azaldı ve %15.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 85 baz puan arttı ve %16.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %5 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %7 azaldı. Şirketin net nakit pozisyonu 26 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 41 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 88 milyon TL (2Ç18: 31 milyon TL ve 1Ç19: 153 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %50.5 (2Ç18: %14.2 ve 1Ç19: 86.0%) olarak kaydedildi.

 

İŞ YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Kapanış (TL) : 3.02 – Hedef Fiyat (TL) : 1.72 – Piyasa Deg.(TL) : 331 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.11 MRDIN TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -43.15

Mardin Çimento 1Ç19 Sonuçları: Mardin Çimento 1Ç19’da bizim 1 milyon TL net zarar beklentimize karşın 6 milyon TL net kar açıkladı, yıllık bazda %42 düşüş. Net kar tahminimizdeki sapma, iştirak satışından elde edilen 12.6 milyon TL tek seferlik gelir ve beklentimizden yüksek gelen net diğer gelirlerden kaynaklanırken, yıllık bazdaki sert düşüş zayıf iç talep ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle belirgin bir gerileme kaydeden operasyonel performanstan kaynaklandı. Şirketin net satış gelirleri hem ihracat satışlarındaki hem de iç pazardaki daralma nedeniyle yıllık bazda %46 düşerek 26 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise bizim 2mn TL beklentimizin aksine 5mn TL zarar kaydetti ve negative gerçekleşti. Net kar bir defaya mahsus gelirler ile beklentimizin üzerinde fakat zayıf operasyonel performans nedeniyle piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Mardin Çimento – 1Ç19 sonuçlarını 6.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %42 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %60 arttı. Net satışlar 26 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 geriledi. Şirket, 1Ç19’de FAVÖK olarak 5 milyon TL zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 9 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3984 baz puan azalarak -%21.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 3579 baz puan kötüleşti ve -%7.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 937 baz puan arttı ve %23.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %39 artarken, genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %10 azaldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 azalarak 41 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 2.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 153 milyon TL (1Ç18: 27 milyon TL ve 4Ç18: 220 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %86.0 (1Ç18: %12.5 ve 4Ç18: 110.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.8 F/K çarpanından ve 17.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Kapanış (TL) : 3.48 – Hedef Fiyat (TL) : 2.21 – Piyasa Deg.(TL) : 381 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.39 MRDIN TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -36.4

Mardin Çimento beklentimize paralel 4Ç18’de yıllık bazda %76 düşüşle 4 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamındaki düşüşü zayıflayan operasyonel performansa ve artan net finansman giderlerine bağlayabiliriz. Şirketin net satış gelirleri hem ihracat satışlarındaki hem de iç pazardaki daralma nedeniyle yıllık bazda %36 düşerek 44 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı bizim beklentimizin ile uyumlu yıllık bazda %66 düşüşle 8 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise 4Ç17’deki %32,7’in altında %17,7 olarak gerçekleşti. Mardin Çimento’nun zayıf 4Ç18 finansallarına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Mardin Çimento 4Ç18 sonuçlarını 3.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %76 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %40 azaldı. Net satışlar 44 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 azaldı. Şirket, 4Ç18’de 08 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %66 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1593 baz puan azalarak %17.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1941 baz puan azaldı ve %20.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 173 baz puan azaldı ve %9.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %26 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %62 azaldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %47 artarak 54 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 220 milyon TL (4Ç17: 64 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %110.4 (4Ç17: %31.1) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.5 F/K çarpanından ve 12.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Kapanış (TL) : 3.2 – Hedef Fiyat (TL) : 3.53 – Piyasa Deg.(TL) : 350 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.09 MRDIN TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 10.21

Mardin Çimento bizim beklentimizin biraz üzerinde 3Ç18’de yıllık bazda %55 düşüşle 7 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamındaki düşüşü zayıflayan operasyonel performansa ve artan net finansman giderlerine bağlayabiliriz. Şirketin net satış gelirleri ihracat satışlarındaki sınırlı artış nedeniyle yıllık bazda %7 attı ve 55 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK rakamı bizim beklentimizin biraz üzerinde 3Ç18’de yıllık bazda %53 düşüşle 8.4 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise 3Ç17’deki %32.1’in altında %14.3 olarak gerçekleşti. Mardin Çimento’nun zayıf 3Ç18 mali tablo açıklamasına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Mardin Çimento – 3Ç18 sonuçlarını 6.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %55 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %27 azaldı. Net satışlar 59 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 yükseldi. Şirket, 3Ç18’de 8 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1786 baz puan azalarak %14.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1782 baz puan geriledi ve %19.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 15 baz puan geriledi ve %10.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %12 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, yatay kaldı. Şirketin net borcu 37 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 29 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 100 milyon TL (3Ç17: 58 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %46.2 (3Ç17: %32.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.2 F/K çarpanından ve 8.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Mardin Çimento 3Ç18’de 7mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %55 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %27 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %7 artarak 59mn TL olmuştur. FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %53 düşüşle 8mn TL olarak gerçekleşirken çeyreksel bazda ise %17 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 17.9 puan daralma göstererek %14.3 olmuştur. İnşaat sektöründeki daralma ve artan enerji ve hammadde fiyatları karlılıktaki gerilemede etkili olmuştur. Şirketin net borcu 3Ç18’de 37mn TL olarak gerçekleşirken, net borç rakamı 2Ç18’de 29mn TL seviyesindeydi.

ZİRAAT YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Mardin Çimento (MRDIN, Sınırlı Negatif): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %55 oranında azalarak 6,6mn TL’ye gerilemiştir. Diğer yandan, brüt karlılık da aynı dönemler itibariyle %44 oranında azalarak 11,4mn TL olmuştur. Şirket’in yılın üçüncü çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı ise sırasıyla %11 ve %19 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %26 ve %37 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında azalarak 26,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Kapanış (TL) : 3.62 – Hedef Fiyat (TL) : 3.98 – Piyasa Deg.(TL) : 396 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.07 MRDIN TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 9.94

Mardin 2Q18 sonuçları: Net kar beklentilerimizin hafif altında kaldı
Mardin Çimento 2Ç18’de beklentimiz olan 11 milyon TL’nin altında, 9 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam operasyonel harcamalar ve vergi giderlerindeki artışla beraber yıllık bazda %23 çeyreklik bazda ise %18 düşüş gösterdi. Şirket ikinci çeyrekte, geçen seneye paralel 49 milyon TL satış geliri elde etti. Bizim tahminimiz şirketin 56 milyon TL ciro açıklaması yönündeydi fakat satış hacimleri beklentimizin altında kaldı. İlk altı ayda yurtiçi satış gelirleri yıllık bazda %25 artarken yurtdışı satışlar geçen seneye göre %33 oranında geriledi. FAVÖK rakamı ise beklentimize paralel 10 milyon TL olarak gerçekleşti FAVÖK marjı 2Ç18’de %20.9’a geriledi. Geçen sene aynı dönemde FAVÖK marjı %26.5 idi. Piyasanın zayıf finansal sonuçlara olumsuz tepki göstermesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Mardin Çimento – 2Ç18 sonuçlarını 9.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %23 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %18 azaldı. Net satışlar 49 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 10 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 558 baz puan azalarak %20.9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %15 büyüyerek 29 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 31 milyon TL (2Ç17: 43 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.7 (2Ç17: %26.9) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.8 F/K çarpanından ve 6.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Mardin Çimento (MRDIN, Nötr): Şirket’in 2Ç2018 dönemindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,9 oranında azalarak 9mn TL’ye gerilemiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %3,2 oranında artarak 15mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %18 ve %31 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %25 ve %31 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında azalarak 19,9mn TL olmuştur.