Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Mardin Çiment...

Mardin Çimento MRDIN Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

mardin-cimento-02Aracı kurum ve uzmanların Mardin Cimento MRDIN ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 2Ç17 – 02.08.2017

Kapanış (TL) : 4.67 – Hedef Fiyat (TL) : 4.61 – Piyasa Deg.(TL) : 511 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.41 MRDIN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -1.27 Analist: [email protected]

Faaliyet dışı gelirlerdeki artış 2Ç17 net karında büyümeye neden oldu
Mardin Çimento 2Ç17’de faaliyet kar marjlarındaki gerilemeye rağmen faaliyet dışı gelirlerdeki artış nedeniyle yıllık bazda %42 artışla 11.6 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Diğer gelirlerdeki artış, 2Ç16’de 0.5 milyon TL finansman giderinin 2Ç17’de 0.4 milyon TL gelire dönmesi, 2Ç16’de 1.5 milyon yatırım faaliyetlerinden elde edilen giderin 2Ç17’de 0.6 milyon TL gelire artması ve 2Ç17’de vergi giderindeki düşüş 2Ç17 net karındaki büyümeyi destekleyen başlıca faaliyet dışı kalemlerdir. Şirketin satışları 2Ç17’de yıllık bazda %24 artarak 45.1 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK ise yıllık bazda %9 artışla 11 milyon TL’ye büyürken, FAVÖK marjı ise 2Ç17’de petrokok maliyetlerindeki artış nedeniyle yıllık bazda 3.4 puan düşüşle 24.4% geriledi. Mardin Çimento’nun 2Ç17 net karındaki büyümeye piyasa tepkisi olumlu olabilir.

OYAK YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 2Ç17 – 02.08.2017

MRDIN: Mardin Çimento yılın ikinci çeyreğinde net karını %42lik artışla 12mn TL’ye yükseltti. Gelirler %24’lük büyümeyle 45mn TL olarak gerçekleşirken şirketin faaliyet karındaki artış yüksek hammadde maliyetleri sebebiyle %9’da kaldı. FAVÖK marjı ise nakit maliyetlerdeki %32’lik artışla yaklaşık 3 puanlık düşüş göstererek %24,4 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, bu rakam ilk çeyrekte kaydedilen şirketin son sekiz yıldaki en düşük çeyreklik marj seviyesine göre ciddi bir iyileşmeye işaret etmektedir. Mardin Çimento’nun ikinci çeyrek sonu itibariyle 19mn TL seviyesinde net nakdi bulunmaktadır. Hammadde maliyetlerindeki artışın marjlara olumsuz etkisinin devam etmesine rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerde ve net karda görülen güçlü büyüme hisse fiyatını destekleyebilecek etkenlerdir

 

İŞ YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Kapanış (TL) : 4.47 – Hedef Fiyat (TL) : 4.34 – Piyasa Deg.(TL) : 490 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.17 MRDIN TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -2.98 Analist: [email protected]

Ertelenmiş vergi geliri ve düşen finansman giderleri sayesinde net kar arttı
Mardin Çimento 1Ç17’de 2 milyon TL ertelenmiş vergi geliri katkısı, düşen finansman giderleri ve güçlü satış geliri büyümesi sayesinde yıllık bazda %62 artışla 10 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki artan çimento talebi neticesinde elde edilen hacim büyümesi ile şirketin 1Ç17 satış gelirleri yıllık bazda %36 artışla 34 milyon TL’ye ulaştı. Dolar bazlı petrokok maliyetlerindeki artış nedeniyle brüt kar marjı yıllık bazda 3.9 puan gerileyerek 1Ç17’de %20.8’e düştü. FAVÖK rakamı 1Ç17’de çok fazla değişiklik göstermeyerek 5 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 1Ç16’deki %20.3’den 1Ç17’de %14.4’e geriledi. 1Ç17 net karındaki yıllık iyileşme nedeniyle MRDIN hisselerinde olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Mardin Çimento (MRDIN, Pozitif): Mardin Çimento’nun 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %62 oranında artarak 10,3mn TL’ye yüskelmiştir. Satış gelirleri de %36 artararak 34,3mn TL’ye ulaşırken, yurtdışı satışlar (ihraç kayıtlı satışlar) oranı %20’ye yükselmiştir. Bu oran geçen yılın aynı çeyreğinde %3,9 idi. brüt karlılık ise %14 oranında artarak 7,2mn TL’ye yükselmiştir. Son olarak, net kar marjı 1Ç2017’de %30 olmuş ve bir önceki yılın ilk çeyreğindeki net kar marjının (%25) üzerinde gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Mardin Çimento ilke çeyrekte net karını %62lik artışla 10mn TL’ye yükseltti. Gelirler %36’lık artışla 34mn TL olarak gerçekleşirken şirketin faaliyet karı artan hammadde maliyetleri sebebiyle %3’lük düşüş gösterdi. FAVÖK marjı ise nakit maliyetlerdeki %32’lik artışla yaklaşık 6 puanlık düşüş göstererek %14,4 olarak gerçekleşti. Bu rakam şirketin son sekiz yıldaki en düşük çeyreklik marj seviyesi oldu. Şirketin ilk çeyrek sonu itibariyle 19mn TL seviyesinde net nakdi bulunmaktadır. Hammadde maliyetlerindeki artışın marjlara olumsuz etkisine rağmen, ilk çeyrek karındaki artış ve gelirlerin güçlü talep dolayısıyla %36’lık büyüme göstermesi hisse fiyatını destekleyebilecek etkenlerdir.

ZİRAAT YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

Mardin Çimento (MRDIN, Nötr): Şirket’in 2016 yılındaki kar rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 oranında düşerek 38mn TL olmuştur. Brüt kar da %14,6 oranında gerileyerek 48,4mn TL’ye düşmüştür. Öte yandan, 2016 yılının son çeyreğinde net kar %18,4 oranında artarak 14,6mn TL olurken, brüt kar %2,4 oranında düşerek 16,4mn TL olmuştur.

Şirket, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) “Paketleme Modernizasyonu Yatırımı” kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. 3 Şubat 2017 tarihli, 7.320.000 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 25.01.2017, bitiş tarihi ise 25.01.2020’dir. Şirket Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Vergi İndirimi, Faiz desteği, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta İşçi Primi Desteklerinden faydalanabilecektir.

İŞ YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

Kapanış (TL) : 4.74 – Hedef Fiyat (TL) : 4.32 – Piyasa Deg.(TL) : 519 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.5 MRDIN TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -8.89 Analist: [email protected]

MRDIN 4Ç16
Bizim beklentimiz olan 9 mn TL’nin üzerinde olarak Mardin Çimento 15 mn TL net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans net karın daha iyi gelmesinin sebebi olarak gösterilebilir. Satış gelirleri beklentilere paralel 41 mn TL gerçekleşti. FAVÖK rakamı tahminimiz 10 mn TL’nin üzerinde olarak 13 mn TL gerçekleşti. Hissenin sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

MRDIN: Mardin Çimento 4. Çeyrekte net karını %18 artırarak 15mn TL’ye yükseltti, ancak tüm yıl karı 44mn TL’den 38mnTL’ye düştü. Bu durum bu yılki temettü veriminin %7’lerde oluşmasına neden olabilir. Gelirler %2 yükselişle 41mn TL seviyesinde oluşuruken şirket 2016 yılında her çeyrek bir öncekine göre gelirlerini ve faaliyet karını yükseltmeyi başardı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse Haber Yorum  – 23.11.2016

Mardin Çimento Klinker Fırınını Devreye Almıyor

Mardin Çimento (MRDIN, Nötr): 21 Kasım 2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; 2014 Ekim ayında pazar koşulları göz önünde bulundurularak durdurulan ve 11 Kasım 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 2016 yılı Kasım ayına kadar uzatılan bir numaralı klinker fırın duruşunun, pazar koşullarında herhangi bir iyileşme olmaması sebebiyle devam etmesinin, bu konunun 2017 yılı Mart ayında tekrar gündeme alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Şirketin diğer ve daha yüksek kapasiteli klinker fırınında üretim devam etmektedir.

İŞ YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse 3Ç16 Analiz – 03.11.2016

Kapanış (TL) : 4.53 – Hedef Fiyat (TL) : 4.76 – Piyasa Deg.(TL) : 496 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.05 MRDIN TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 4.97 Analist: [email protected]

Zayıf 3Ç16 sonuçları

Mardin Çimento bizim beklentimize biraz altında 3Ç16’de yıllık bazda %36 düşüşle 9 milyon TL net kar açıkladı. 3Ç16 net kardaki düşüşü zayıflayan operasyonel performansa, iştirak gelirlerindeki düşüşe ve artan net finansman giderlerine bağlayabiliriz. Şirketin net satış gelirleri düşen satış hacmi nedeniyle yıllık bazda %3 gerileme ile 37 milyon TL’ye azaldı. FAVÖK rakamı bizim beklentimizin biraz üzerinde 3Ç16’de yıllık bazda %16 düşüşle 11 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise 3Ç15’deki %35.8’in altında ancak 2Ç16’deki %27.8’in üzerinde 3Ç16’de %30.7 olarak gerçekleşti. Mardin Çimento’nun zayıf 3Ç16 mali tablo açıklamasına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse 2Ç16 Analiz – 03.06.2016

Kapanış (TL) : 3.99 – Hedef Fiyat (TL) : 4.76 – Piyasa Deg.(TL) : 437 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.15 MRDIN TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 19.18 Analist: [email protected]

Zayıf 2Ç16 sonuçları

Mardin Çimento 2Ç16’de beklentimizin altında satış gelirlerindeki sert düşüş ve zayıf operasyonel marjlar nedeniyle yıllık bazda %39 düşüşle 8 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirket 2Ç16’de beklentimizin altında yıllık bazda %26 gerilem ile 36 milyon TL ciro rakamı elde etti. FAVÖK rakamı 2Ç16’de ise yıllık bazda %38 düşüşle 10 milyon TL olarak gerçekleşti. Satış hacimlerinde düşüş nedeniyle FAVÖK marjı 2Ç15’deki %33.3’den 2Ç16’de %27.8’e geriledi. Mardin Çimento’nun beklentilerimizin altında gerçekleşen 2Ç16 mali sonuçları için piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. MRDIN için hisse başına 4.76 TL hedef fiyatımız ile SAT tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Mardin Cimento MRDIN Hisse 2Ç16 Analiz – 03.06.2016

Mardin Çimento (MRDIN, Sınırlı Negatif) : Şirket 2Ç2016’da 8 milyon TL ile geçen yıl aynı dönemin %39 altında net kar açıkladı. Şirketin satış gelirleri ise 2Ç2016’da geçen yıla kıyasla %26 geriledi. Şirketin düşük performans göstermesinde faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güvenlik problemleri nedeniyle kamu/özel sektör yatırımlarının yavaşlaması ve önemli ihracat pazarları Irak/Suriye’de iç savaş nedeniyle ihracatın yüksek oranda gerilemesi etkili olmakta.

 

 

PAYLAŞ