Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Enerjisa Ener...

Enerjisa Enerji ENJSA Hisse Analiz ve Yorumları

Ak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz – 28.03.2018

12 Aylık Hedef Fiyat: 10,80 TL   Öneri Yok

Enerjisa, Türkiye’nin hızlı büyüyen elektrik piyasasında lider elektrik dağıtım ve perakende şirketidir. Şirketin elektrik dağıtımını üstlendiği üç bölge Türkiye’nin en kalabalık ve ülke ortalamasının üzerinde nüfus artışına sahip Ankara, İstanbul (Asya yakası), Adana ve Gaziantep dağıtım bölgelerini kapsamaktadır. Gelişmiş ülkelere kıyasla görece geri kalmış dağıtım ağının modernize edilmesi için yüksek yatırım ihtiyacı bulunuyor. Bu çerçevede, 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü tarife döneminde yatırım bütçesi ikinci tarife dönemine kıyasla reel bazda Enerjisa bölgelerinin toplamında %53 artırılmıştır.

Ayrıca, Enerjisa dağıtım şebekesine yaptığı yatırımlar karşılığında oldukça cazip reel %13,61 sermaye getirisi elde etmektedir. Buna ek olarak, şirket, verimlilik ve kalite ölçütlerindeki performansa bağlı olarak ödüllendirilmekte ve faaliyet gelirlerine ciddi katkı sağlayabilmektedir. Ayrıca, Enerjisa elektrik dağıtımı yaptığı üç bölgede ulusal tarifeden müşterilere elektrik satma hakkına sahip olan tek şirket konumundadır ve bu sayede perakende iş kolundan düzenli bir nakit akışı elde edebilmektedir. Bu iş kolunun VAFÖK’e katkısı 2017 yılında %10’un altında kalsa da, yüksek marjlı mesken ve KOBİ segmentinde daha fazla piyasa serbestleşmesinin büyüme açısından önemli potansiyel barındırdığını düşünüyoruz.

Şirket iyi regüle edilen bir sektörde olukça öngörülebilir bir büyüme sunuyor. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle getirinin sermaye maliyetiyle ilişkilendirilmesi, şebekeye yatırım yapılmasını özendirmek ve mevcut şebekenin iyi yönetilmesini teşvik etmek yönündedir. Bu olumlu duruş, geçen sene sonunda yapılan bir dizi düzenleme ile de kendini gösterdi. Yapılan bu değişikliklerin, Enerjisa’nın faaliyet karlılığını daha iyi gösterdiği için tercih ettiğimiz (düzeltilmiş VAFÖK + yatırım harcamaları geri ödemesi) kalemine 2018-2020 döneminde olumlu etkisinin %8 düzeyinde olmasını bekliyoruz.

Enerjisa, ihmal edilebilir düzeydeki döviz pozisyonu riski ve düşen borçluluk düzeyiyle sektörün en yüksek kredi notuna sahip enerji şirketi konumunda bulunuyor. Enerjisa’nın güçlü bilanço yapısı ve ölçek ekonomisi sayesinde, sektördeki düzenlemelerden en çok fayda sağlayabilecek şirketlerden biri konumunda olduğunu düşünüyoruz.

Enerjisa’yı hisse başına 10,8 TL hedef fiyatla araştırma kapsamına alıyoruz. 2017 senesi rakamlarına yansıyan 582 milyon TL’lik bir defaya mahsus gelirleri çıkardığımızda, 2017-2020 döneminde (VAFÖK + yatırım harcamaları geri ödemesi) ‘nin %19, net karın ise %38 büyümesini bekliyoruz. Enerjisa hisseleri 2018T FD/(VAFÖK + yatırım harcamaları geri ödemesi) 5,0 çarpanıyla, FD/VAFÖK 6,5 çarpanıyla ve 11,0 F/K çarpanıyla işlem görüyor. Buna karşılık, gelişmekte olan ülkelerde benzer şirketler ortalama FD/VAFÖK çarpanı 8,1x, F/K çarpanı 14,8x seviyesinde bulunuyor.

 

Enerjisa Temettü Açıklaması – 22.02.2018

Genel Kurula Kar Payı Dağıtım Önerisi:

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 22 Şubat 2018 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları’na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde oluşan 988.009.000,00 TL net konsolide kardan 54.262.771,98 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,

 • – 181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %25,5 brüt %30 oranında olmak üzere 354.320.690,14 TL kar payı dağıtılmasına,
 • – Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
 • – Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan 51.608.780,62 TL Geçmiş Yıllar Zararlarının Hisse Senedi İhraç Primleriyle kapatılmasına,

nakit kar payının 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ENJSA, TREENSA00014
Peşin
0,3
30
0,255
25,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.04.2018
05.04.2018
04.04.2018

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

Enerjisa’da olağanüstü kar performansı . Enerjisa 4Ç17 için 534 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim 250 milyon TL’lik beklentimizin oldukça üstünde. Şirket geçen sene ise 44 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirketin dağıtım tarifesindeki iyileştirmeler sonucu önemli derecede arttırdığı dağıtım gelirleri sayesinde FAVÖK rakamını üç kat yükselterek 1,122 milyon TL olarak açıkladığını görüyoruz. Şirketin muazzam kar performansının ardındaki detayları bugün saat 6’da düzenlenecek telekonferansta öğrenmeyi umuyoruz. Sonuçların hisse üzerinde ciddi olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

ENJSA: Enerjisa 4. çeyrekte 534mn TL net kar açıkladı, geçen sene 44mn TL net zarar vardı. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Sonuçlar genel olarak çok güçlü geldi. Net satışlar geçen seneye göre %72 artartak 3,753mn TL, FAVÖK ise FAVÖK marjının geçen seneye göre iki katına çıkmasıyla %237 büyüdü. FAVÖK+Yatırım harcamaları geri ödemeleri ise %194’lük artış kaydetti. Şirketin net borcu 6.65 milyar TL’ye ulaşsa da net borç/FAVÖK oranı geçen seneki 3.0x seviyesinden bu sene 2.2x’e düştü. %60 temettü ödemesi varsayımıyla şirketin 0.50 TL temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu da %7.2 temettü verimine denk gelmektedir. Şirket bugün 18:00’de telekonferans düzenleyecek.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

Enerjisa – 4Ç17 sonuçlarını 534 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 44,4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,753 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 arttı. Şirket, 4Ç17’de 1,122 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %203 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1292 baz puan artarak %29,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 7,345 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,043 milyon TL (4Ç16: 1,037 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %8,4 (4Ç16: %11.4) olarak kaydedildi.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

Enerjisa (ENJSA, Pozitif): Şirket’in 2017 yılı 2. yarısındaki net dönem karı 1.222mn TL olmuştur. 2016’nın Temmuz-Aralık dönemindeki net kar 132mn TL idi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %96,1 oranında artarak 2.065mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 2017 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre 2,6 kat artarak 988mn TL’ye yükselmiştir.

 

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz – 12.02.2018

Sabancı Holding, Enerjisa Enerji A.Ş halka arz gelirini elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim A.Ş’de sermaye artırımı için kullanacak. Hesaplamalarımıza göre Sabancı Holding, elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa Enerji AŞ’nın halka arzından yaklaşık 738 milyon TL brüt gelir elde etti. Enerjisa Üretim A.Ş’nin %50’lik paya sahip diğer ortağı E.ON’un da Sabancı Holding gibi Enerjisa Enerji A.Ş’den elde ettiği halka arz gelirini Enerjisa Üretim A.Ş’ye aktarması durumunda, şirketin özsermaye rakamını 4.2 milyar TL’den 5.6 milyar TL’ye yükselteceğini ve net borç rakamını da 7.4 milyar TL’den 6.0 milyar TL’ye çekeceğini hesaplamaktayız. Bu haliyle şirketin 2018T Net Borç / FAVÖK rasyosu da 4.5 olarak gözükmektedir.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen’in Enerjisa Üretim’in halka arzı için de çalışmaların yürütüldüğü beyanının ardından bu hamleyi halka arz öncesi bilançoyu güçlendirme çabası olarak da okuyabiliriz. Ancak pozitif net kar performansı göstermekte zorlanan Enerjisa Üretim’in Sabancı Holding’in hisse değerinde fiyatlanmaması nedeniyle, Enerjisa Enerji A.Ş’nin halka arzı ile Sabancı Holding’in realize ettiği değerin piyasa tarafından ihmal edilmesine neden olabilir. Ancak hisse değerlemesi açısından olumsuz algılanabilecek bu durumun son 1 haftada piyasaya kıyasla %5 kötü performans gösteren hissede yeterince fiyatlandığını düşünüyor ve haberin ilave bir olumsuz etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

Enerjisa ENJSA Borsada İlk Günü – 08.02.2018

Borsadaki ilk işlem gününde Enerjisa’da İşlem Hacmi 1.549.887.007 TL olarak gerçekleşti. ENJSA hisseleri günü halka arz fiyatı olan 6,25’in üzerinde 6,95 seviyesinde açtı, gün içinde en yüksek 7,20’yi gördü ve 6,58’de kapadı.

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Yorum – 08.02.2018

Enerjisa hisselerinde bugün pozitif bir açılış sürpriz olmaz. Enerjisa’nın toplamda 4.8 kat talep gelen başarılı halka arzından sonra uygun hisse fiyatı ve özellikle 20 kattan fazla gelen talep sonrası yerli yatırımcının talep toplama sürecinde alamadığı kimi hisseleri piyasadan almak istemesi ihtimali nedeniyle bugün Enerjisa hisselerinde olumlu açılış görebiliriz. Hisselerdeki pozitif momentumun, tarihsel iskonto oranının oldukça üzerinde %35 holding iskontosu ile işlem gören Sabancı Holding hisselerine de etkisi pozitif olabilir. Hatırlatmakta yarar var, Enerjisa’nın halka arz açılış fiyatı 6.25TL’nin işaret ettiği 7.4 milyar TL’lik piyasa değeri bizim Enerjisa için yapmış olduğumuz 10.2 milyar TL’lik adil değerin %28 altında.

Enerjisa Bugün İşlem Görmeye Başlayacak – 08.02.2018

Yeni Açılan Pay Sırası: Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA. E işlem koduyla 08/02/2018 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacaktır. (Baz Fiyat:6,25, Maksimum Emir Değeri:3.000.000 TL)

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Yorum – 08.02.2018

ENJSA: Enerjisa hisseleri bugün 6,25 TL fiyattan işlem görmeye başlayacak. FD/FAVÖK çarpanı 6,2x olan Enerjisa uluslararası rakiplerinin ortalaması olan 9,5x’e göre ucuzdur. Sabancı Holding hisseleri geçen hafta muhtemelen Enerjisa halka arzı için talep toplama nedeniyle %7 değer kaybetti. Enerjisa’nın halka arzının Sabancı Holding’in net aktif değerine katkısını %4 olarak hesaplıyoruz. Halka arz ayrıca Sabancı’da şeffaflığı artırarak hisselerin net aktif değerine iskontosunu azaltacaktır (şu anda %37, son 2 yıl ortalaması %32). Sabancı Holding için hedef fiyatımız olan 12,5 TL yüzde 18% yükselme potansiyeli ifade etmektedir.

Enerjisa’dan Başarılı Halka Arz – 05.02.2018

Elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye’nin lider şirketi Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı başarıyla tamamlandı. Bugün yapılan açıklama ile 100 lotluk hisse karşılığı pay başına fiyat 6,25 TL olarak belirlendi. Güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arza talep arzın 4,8 katı kadar oldu.

Bu halka arz, eşit oranda hisse sahibi olan Enerjisa’nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding’in toplamda yüzde 20 hissesine eşit olan 23,621 milyon adet ikincil hisse satışıdır. Şirketin toplam değeri ortalama 7.38 milyar TL’dir(1.58 milyar euro).

Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının ENJSA kodu ile 8 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul’da işleme açılması bekleniyor.

“Yüksek talep Türkiye’ye ve Enerjisa’ya olan güveni gösteriyor”

Halka arz sürecine ilişkin değerlendirme yapan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, gelen rekor düzeydeki talebin yabancı yatırımcıların Türkiye’ye, ve Enerjisa’ya olan güveninin net göstergesi olduğunu söyledi. Sabancı’nın en büyük halka arzını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Göçmen, “Bugün geldiğimiz noktada Enerjisa Enerji’ye özellikle yabancı yatırımcılardan gelen yüksek talebin bizim açımızdan olduğu gibi Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından da büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz” dedi.

E.ON CEO’su Johannes Teyssen: “Elektrik dağıtım ve perakendecilik işini yürüten Enerjisa Enerji’nin halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu başarı, yerli ve yabancı yatırımcıların Enerjisa’nın performansına duydukları güveni gösteriyor. Türkiye’deki 9 milyon müşterimiz de daha da büyüyen gücümüzden fayda sağlayacaklar” diye konuştu.

“Enerjisa, karlı ve güçlü büyümesini sürdürecek.”

Yoğun talebe ilişkin Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Şirketimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı talepte önde gelen ve saygın yatırımcılar tarafından yüksek talep alması bizim için çok gurur verici oldu. Bu başarı sektörümüzün kurumsallaşması ve şeffaflaşması yönünde de önemli bir adım olduğu gibi bize bir kat daha sorumluk getirdi.” dedi. Enerjisa’nın başarılı performansını hisse senedi piyasalarında da sürdüreceğine inandıklarını vurgulayan Zaimler, tüm yatırımcılara teşekkür etti. Yatırımcılardan gelen yüksek talebin de motivasyonuyla Enerjisa olarak yeni döneme daha güçlü başladıklarının altını çizen Zaimler, “Sektörün lideri, en büyük oyuncusu olarak yönetim kadromuz ve 10 bin çalışanımızla bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı performansımızı daha da güçlendirerek, karlı ve güçlü büyüme sağlayarak, Enerjisa’ya yatırım yapmış olan yatırımcıların bu yatırımlarının karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri için çalışacağız” dedi.

Ak Yatırım Enerjisa Payları Halka Arz Sonuçları Açıklamaları – 05.02.2018

Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının 1-2 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, her biri 0,01 TL nominal değerli yüz adet paydan oluşan 1 TL nominal değerli lot başına nihai halka arz fiyatı 6,25 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, toplam 41.650 yatırımcıdan 1.127.746.193 lot talep toplanmıştır.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve DD Turkey Holdings S.à.r.l. tarafından eşit oranlı halka arz edilen 212.592.414 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 23.621.378 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu Planlanan Tahsisat Talep Dağıtım
Lot Oran Kişi Sayısı Lot Oran Kişi Sayısı Lot Oran
Yurt Dışı Kurumsal 180.703.551 %85,0 60 465.297.686 %41,3 60 180.703.551 %76,5
Yurt İçi Kurumsal 21.259.242 %10,0 233 232.230.262 %20,6 233 35.432.069 %15,0
Yurt İçi Bireysel 10.629.621 %5,0 41.357 430.218.245 %38,1 38.487 20.078.172 %8,5
TOPLAM 212.592.414 %100 41.650 1.127.746.193 %100 38.780 236.213.792 %100

Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının halka arzında en az %5 satın alan yatırımcıların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5’inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Blackrock
17.500.000
% 8,23
Fon Yönetimi
Birleşik Krallık
Kendi nam/hesabına
Fidelity Management and Research
15.500.000
% 7,29
Fon Yönetimi
Amerika Birleşik Devletleri
Kendi nam/hesabına
Moon Capital
12.000.000
% 5,64
Fon Yönetimi
Amerika Birleşik Devletleri
Kendi nam/hesabına

Enerjisa’dan Basında Yer Alan Haberlere İlişkin Önemli Açıklama – 02.02.2018

Enerjisa Enerji’nin halka arzına ilişkin bugün basında yer alan haberlere ilişkin Sabancı Holding’in açıklamasını aşağıda ilginize sunarız.

“Enerjisa Enerji A.Ş. halka arz fiyat aralığı İzahname’de belirtildiği üzere 6.25-7.50 TL olarak belirlenmiş olup bu fiyat aralığında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Basında yer alan farklı yöndeki haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

 

Ak Yatırım Enerjisa Fiyat Tespit Raporunu Düzeltmeli Olarak Tekrar Yayınladı – 29.01.2018

Açıklama “25 Ocak 2018 günü ilan edilen Fiyat Tespit Raporu’nun 39 numaralı tablosundaki düzeltme nedeniyle, 45, 46 ve 47 numaralı tabloların değişmesi neticesinde, fiyat tespit raporu yeniden ilan edilmektedir.” şeklinde oldu.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/656166

Değişen tablo 39 aşağıdaki şekildedir.

Enerjisa Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu- Global Yatırım – 29.01.2018

HALKA ARZ ÖZETİ
Halka Arz Tarihi 1 – 2 Şubat 2018
Halka Arz Fiyatı 6,25 TL – 7,50 TL
BIST İşlem Kodu ENJSA
Halka Arz Şekli Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Aracılık Türü En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Yöntemi Ortak Satışı
Halka Arz Edilecek Pay Adeti (nominal) 212.592.414
Ek Satış Hakkı (nominal) 23.621.378
Halka Açılma Oranı %18 (Ek satış dahil: %20)
Sermaye 1.181.068.967,12 TL
Halka Arz Büyüklüğü 1,33-1,59 milyar TL (Ek satış dahil: 1,48-1,77 milyar TL)
  Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar (%5)
Tahsisat Grupları Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (%10)
  Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar (%85)
Satmama Taahhüdü Enerjisa ve satan ortaklar için 180 gün boyunca
Fiyat İstikrarı 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.

Şirket Profili: Enerjisa Enerji A.Ş. (Enerjisa), %100 sahibi olduğu 3 perakende satış ve 3 dağıtım şirketi ile Türkiye’nin önemli bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Şirketin elektrik dağıtım faaliyetlerini Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, elektrik perakende satış faaliyetlerini ise Başkent EPSAŞ, AYEPSAŞ ve Toroslar EPSAŞ yürütmektedir.

Başkent EDAŞ ve Başkent EPSAŞ; Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Çankırı illerini, AYEDAŞ ve AYEPSAŞ; İstanbul ilinin Asya yakasındaki ilçelerini, Toroslar EDAŞ ve Toroslar EPSAŞ; Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis illerini kapsayan bölgeleri oluşturmaktadır.

2016 sonu itibarıyla, Türkiye’deki dağıtım bağlantı noktalarının yaklaşık %25,6’sını oluşturan yaklaşık 10,5 milyon dağıtım bağlantı noktasına ve Türkiye’de perakende elektrik satın alan tüketicilerin yaklaşık %22’sini oluşturan yaklaşık 9 milyon müşteriye sahip olan Şirket, Türkiye’nin önde geen elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerindendir.

Elektrik Dağıtım Faaliyetleri

Türkiye’deki elektrik dağıtım şebekesi, 21 dağıtım bölgesine bölünmüştür. 2009 ve 2013 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonrasında tüm dağıtım bölgeleri özel şirkletler tarafından işletilmeye başlamıştır.

Aşağıdaki tabloda, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla Şirket’in dağıtım şirketlerine ilişkin bazı işletme bilgileri verilmektedir:

31 Aralık İtibarıyla 30 Eylül İtibarıyla
2014 2015 2016 2017
Düzenlenmiş Varlık Tabanı (DVT) (milyon TL)1
1,435 2,662 3,914 5,013
Başkent EDAŞ 844 1,353 1,830 2,261
AYEDAŞ 192 491 732 914
Toroslar EDAŞ 399 818 1,352 1,838
Dağıtım şebekesi uzunluğu2 207,106 211,378 217,853
Başkent EDAŞ 106,330 107,837 109,659
AYEDAŞ 20,790 21,535 23,783
Toroslar EDAŞ 79,986 82,006 84,411
Bölge nüfusu3 20,006,458 20,337,816 20,603,886
Başkent EDAŞ 6,993,155 7,118,017 7,217,587
AYEDAŞ 5,075,563 5,182,540 5,228,368
Toroslar EDAŞ 7,937,740 8,037,259 8,157,931
Dağıtım bağlantı noktası sayısı4 9,895,010 10,199,021 10,521,557 10,767,726
Başkent EDAŞ 3,847,126 3,971,976 4,099,788 4,186,209
AYEDAŞ 2,614,737 2,677,030 2,751,857 2,812,681
Toroslar EDAŞ 3,433,147 3,550,015 3,669,912 3,768,836
Dağıtılan elektrik miktarı (TWh)5 36.40 38.40 39.70 31.30
Başkent EDAŞ 13.10 13.90 14.30 11.00
AYEDAŞ 10.20 10.80 11.10 8.60
Toroslar EDAŞ 12.90 13.70 14.30 11.70
Trafo merkezi sayısı6 56,328 76,232 77,502
Başkent EDAŞ 11,014 29,267 28,670
AYEDAŞ 6,508 6,707 7,084
Toroslar EDAŞ 38,716 40,258 41,748
Toplam trafo kapasitesi (bin MWAR)7 30,450 32,502 32,639
Başkent EDAŞ 12,232 13,156 11,877
AYEDAŞ 7,016 7,323 7,806
Toroslar EDAŞ 11,202 12,022 12,956
 1. Yatırımların birim maliyet karşılaştırılmasına tabi tutulmasından sonra tespit edilen düzenlenmiş varlık tabanının göstermektedir.
 2. Hem yer üstündeki, hem de yer altındaki orta ve düşük gerilim hatkları da dahil olmak üzere, ilgili bölgede işletilen dağıtım ağının toplam uzunluğunu göstermektedir.
 3. TÜİK istatistiklerine göre, ilgili dağıtım bölgesinden ikamet edenlerin toplam sayısını göstermektedir.
 4. İlgili bölgede diğer özel tedarikçilerin müşterilerinin dağıtım bağlantı noktaları da dahil tüm dağıtım bağlantı noktalarını göstermektedir.
 5. Şirket’in dağıtım şebekesine bağlı olan ve diğer özel tedarikçilerin müşterilerini de kapsayan tüm tüketicilere dağıtılan elektrik miktarlarını (TWh olarak ) göstermektedir.
 6. TEİAŞ’ın iletim sisteminden ilgili dağıtım sistemine elektriğin dönüştürülmesi için ilgili dağıtım bölgesinde kullanılan trafo merkezlerinin toplam sayısını göstermektedir.
 7. Dağıtım şebekesinde gerilimi dönüştürmek için kullanılan trafoların toplam kurulu gücünü göstermektedir.

Elektrik Perakende Satış Faaliyetleri

Perakende satış şirketleri, görevli tedarik şirketi olarak münhasıran Şirket’in dağıtım bölgelerinde bulunan serbest tüketici limiti altındaki müşterilere perakende elektrik satış hizmeti vermekte; buna ek olarak hem kendi bölgelerindeki hem de Türkiye’nin diğer bölgelerindeki serbest tüketicilere, herhangi bir bölge kısıtlamsı olmaksızın elektrik satışı yapabilmektedirler. 2018 yılı için EPDK tarafından belirlenmiş olan serbest tüketici limiti yıllık 2.000 kWh’dır. Şirket perakende satış faaliyetlerini yürütürken, görevli tedarik şirketi konumunda bulunduğu bölgelerdeki mesken müşterileri ile endüstriyel ve ticari müşterilerden oluşan bir müşteri portföyünden faydalandığına inanmaktadır.

2016’da sona eren yılda yaklaşık 32,9 TWh ve 30 Eylül 2017’de sonra eren 9 aylık dönemde yaklaşık 25,5 TWh elektrik satışı yapan şirket, Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerini kapsamakta ve satış hacmi açısından Türkiye’nin lider elektrik perakende şirketi konumunda bulunmaktadır. Şirketin toplam müşteri sayısı 2016 itibariyle 9,0 milyona ve 30 Eylül 2017 itibariyle 9,1 milyona ulaşmıştır. Toplam nüfusu 2016 itibariyle 20,6 milyon olan Başkent Bölgesi, Ayedaş Bölgesi ve Toroslar Bölgesi ile birlikte, Türkiye’nin 79,8 milyon seviyesindeki toplam nüfusunun %25,8’ini temsil etmektedir.

Enerjisa’nın Yapısı

Enerjisa’nın Kısmi Bölünme Sonrasındaki Yapısı
Enerjisa’nın Kısmi Bölünme Sonrasındaki Yapısı

Ortaklık Yapısı: Mevcut ortaklardan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş’nin sahip olduğu 106.296.207 TL nominal değerli ve DD Turkey Holdings S.A.R.L.’nin sahip olduğu 106.296.207 TL nominal değerli olmak üzere toplam 212.592.414 TL nominal değerlerli payların halka arzı gerçekleştirilecektir. (Ek satış dahil 236.213.792 TL nominal değerli paylar)

  Arz Öncesi Arz Sonrası Ek Satış Sonrası
Ortak Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding 590.534.483 50% 484.238.277 41,0% 472.427.587 40%
DD Turkey Holdings S.A.R.L. 590.534.483 50% 484.238.277 41,0% 472.427.587 40%
Halka Açık 0 0% 212.592.414 18,0% 236.213.792 20%
Toplam 1.181.068.967 100% 1.181.068.967 100% 1.181.068.967 100%
Enerjisa Özet Finansal Veriler
        29 Ocak 2018
Bilanço (000 TL) 31/12/2015 31/12/2016 30/09/2017
Nakit ve Nakit Benzerleri 152.103 74.570 155.194
Finansal Varlıklar 455.975 653.754 660.192
Ticari Alacaklar 1.545.331 1.720.529 2.166.983
Diğer Alacaklar 272.263 393.471 208.756
Türev araçlar 3.886
Stoklar 63.471 74.459 101.226
Peşin ödenmiş giderler 13.412 14.156 197.386
Cari Dönem vergisiyle ilgili varlıklar 5.980 238 1.202
Diğer Dönen varlıklar 23.927 4.487 140
Toplam Dönen Varlıklar 2.532.462 2.939.550 3.491.079
       
Diğer Alacaklar 382.182 230.735 490.921
Finansal Varlıklar 2.565.064 3.639.552 4.873.333
Maddi Duran Varlıklar 30.850 58.010 85.150
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.072.256 7.891.350 7.748.097
Peşin ödenmiş giderler 1.876 1.516 2.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı 278.930 247.703 177.878
Diğer Duran Varlıklar 157.439 123.032 129.082
Toplam Duran Varlıklar 11.488.597 12.191.898 13.506.806
       
TOPLAM VARLIKLAR 14.021.059 15.131.448 16.997.885
Kısa Vadeli Borçlanmalar 915.335 1.556.770 1.285.764
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.000.729 1.541.024 590.717
Diğer Finansal Yükümlülükler 20.630 25.087 29.097
Ticari Borçlar 826.990 1.117.668 1.238.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.539 39.230 49.571
Diğer Borçlar 117.718 160.238 112.761
Özelleştirme Dairesine Borçlar 1.188.456
Türev Araçlar 37.095
Ertelenmiş Gelirler 173.289 165.733 449.713
Dönem karı vergi yükümlülüğü 8.875 6.316 31.165
Kısa vadeli karşılıklar 167.334 167.879 177.374
Diğer Kısa vadeli yükümlülükler 145.895 170.814 214.486
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.074.438 5.433.861 7.581.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.655.228 10.384.620 11.797.091
       
Ödenmiş Sermaye 4.389.585 3.964.528 1.181.069
       
Toplam Özkaynaklar 4.365.831 4.746.828 5.200.794
       
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 14.021.059 15.131.448 16.997.885

DEĞERLEME YÖNTMELERİ:

 • Defter değeri yöntemi: Defter Değeri yöntemine göre ortaya çıkan değer göz önünde bulundurulmamıştır.
 • İndirgenmiş nakit akımları analizi: Şirketin geleceğe dönük faaliyetlerine ve finansal durumuna ilişkin projeksiyonları izahnamede paylaşılmadığı için fiyat tespitinde indirgenmiş nakit akımları analizine yönelik bir değerlendirme çalışması yapılmamıştır.
 • Borsa İstanbul’da oluşan piyasa çarpanları analizi: Firma Değeri /Hasılat, Firma Değeri / FVAÖK
 • Uluslararası Piyasalarda oluşan piyasa çarpanları analizi: Firma Değeri /Hasılat, Firma Değeri / FVAÖK

Enerjisa’nın Değerinin Firma Değeri/Hasılat Çarpanı ile hesaplanması

Enerjisa’nın 1 TL Nominal Değerli Pay Başına Özsermaye Değeri

(TL) Firma Değeri /Hasılat Firma Değeri /FVAÖK
1 TL nominal değerli Enerjisa payı başına düşen değer 7.29 13.23
1 TL nominal değerli Enerjisa payı başına düşen ortalama değer   10.26

SONUÇ:

Halka arz fiyat aralığı 6,25 TL-7,50 TL olup, fiyat aralığının tavanı ve tabanı, değerleme sonucuna göre sırasıyla %26,9 ve %39,1 oranlarında iskontoludur.

(TL) Taban Fiyat Fiyat Aralığının Ortası Tavan Fiyat
Enerjisa’nın Halka Arz Fiyat Aralığı 6.25 6.875 7.5
Değerleme Sonucu 10.26
İskonto Oranı -39.1% -33.0% -26.9%

Fiyat Tespit Raporu’na göre değerlendirmemizde;

 • Fiyat tespit raporunda yapılan bilgilendirmenin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.
 • Şirketin elinde bulundurduğu önemli varlıkların, geleceğe yönelik projeksiyonlarının bulunmadığından ötürü defter değeri yöntemi sonucunda ortaya çıkan değerin göz önünde bulundurulmamasının uygun olduğunu düşünüyoruz.
 • Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde tamamen dağıtım ve perakende satış faaliyetinde bulunan şirket olmadığından dolayı AKSEN ve ZOREN’in benzer şirket olarak seçilmesini uygun buluyoruz. Bununla birlikte FD/Satışlar çarpanında Zorlu Enerji’nin 2.0x’in üzerinde uç değer olarak çıkmasından dolayı değerlemeye alınmazken, FD/FAVÖK çarpanı’nı dikkate aldığımızda Zorlu Enerji’ye bünyesinde dağıtım ve perakende satış faaliyetinin de bulundurmasından dolayı daha fazla ağırlık verilmesinin uygun olduğuna inanıyoruz.
 • Seçilen uluslarası şirketlerin çoğunluğunun dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin bulunmasının ve ayrıca değerlendirmede uç değerlerin dikkate alınmamasından ötürü makul bir karşılaştırma doğurduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, uluslararası benzer şirketlerin çarpanlarına faaliyet konularından ötürü, BİST’te işlem gören şirketlere göre daha fazla ağırlık verilmesinin uygun bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz.
 • Çarpan analizi yönteminde düzeltilmiş FAVÖK (yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil) kullanılmasını uygun buluyoruz.
 • Ancak geleceğe yönelik projeksiyonların verilmesi ve bunun sonucunda indirgenmiş nakit akım analizine dayalı değerlemeye yer verilseydi daha sağlıklı bir değerleme sunabilirdi diye düşünüyoruz.
 • Sonuç olarak EnerjiSA’nın değerlemesi amacıyla “Çarpan Analizi” yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda yapılan değerlemeye göre halka arz taban ve tavan fiyat aralığının sırasıyla %39,1 ve %26,9 iskontoya tekbaül etmesini dikkate alarak halka arz fiyatının makul olduğuna inanıyoruz.

____________

Enerjisa Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu- Turkish Yatırım – 29.01.2018

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan Rapordur

Türkiye elektrik dağıtım sektöründe faaliyet göstermekte olan TEDAŞ’ın elektrik dağıtım şebekesi, İHD yöntemiyle 21 bölgesel şirkete bölüştürülmüş ve tüm şirketlerin özelleştirme süreçleri 2013 yıl sonu itibariyle tamamlanmıştır.

Türkiyede elektrik piyasası işletim lisansına TEİAŞ ve EPİAŞ sahiptir. EPİAŞ’ın hissedarlık yapısı, %40 özel sektör enerji şirketleri, %30 TEİAŞ ve %30 Borsa İstanbul’dur.

Serbest tüketici limit, EPDK tarafından 2018 yılı itibariyle yıllık 2.000 kWh olarak belirlenmiştir. Serbest tüketici limitini aşan tüketiciler, serbest tüketici olma ve kendine en uygun fiyatı sunan elektirk tedarikçisini seçme hakkına sahiptir.

EÜAŞ ve sözleşmeli üretim yapan şirketler tarafından üretilen elektrik, TETAŞ tarafından satın alınmaktadır. TETAŞ, kayıp kaçak ve genel aydınlatma için dağıtım şirketlerine, serbest olmayan tüketicilerine satmaları için de görevli perakende satış şirketlerine elektrik satmaktadır.

SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

Enerjisa’nın doğrudan hissedarları %50’şer payla Sabancı Holding ve DD Turkey’dir.

DD Turkey’in %100 hissedarı olan Dutchdelta Finance S.ar.l.’nin %100 hissedarı olan E.ON Fünfundzwanzigiste Verwaltungs GmbH’in %100 hissedarıolan E.ON Finanzanlagen GmbH’nin %100 hissedarı olan E.ON SE, merkezi Almanya’nın Essen kentinde bulunan bir enerji ve altyapı şirketidir. E.ON’un payları, Frankfurt Borsa’sında işlem görmektedir.

Şirket, elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren BAŞKENT EDAŞ, AYEDAŞ ve TOROSLAR EDAŞ’ın ve elektrik perakende sektöründe faaliyet gösteren BAŞKENT EPSAŞ, AYEPSAŞ ve TOROSLAR EPSAŞ’ın paylarının tamamına sahiptir.

Enerjisa’nın Dağıtım Bölgelerinin Büyüklüğünün Türkiye Geneline Oranı
Dağıtım Bölgesi Nufüs Abone Sayısı Dağıtılan Net Elektrik (MWh) Hat Uzunluğu km
Türkiye toplamı 79.814.871 41.055.915 162.547.610 1.102.508
Enerjisa Toplamı 20.603.886 10.521.557 39.692.199 217.853
Enerjisa’nın Payı 25,80% 25,60% 24,40% 19,80%

Enerjisa’nın dağıtım bölgelerinde gerçekleşen kayıp oranı, 2016 yılında ve 2017 yılının ilk dokuz ayında, hedeflenen kayıp oranlarının altında kalmıştır.

Enerjisa’nın Dağıtım Bölgelerinde Hedeflenen ve Gerçekleşen Kayıp Oranları
2016 2017
Hedeflenen Gerçekleşen Hedeflenen Gerçekleşen
AYEDAŞ 7,61% 6,78% 7,63% 6,45%
BAŞKENT 8,00% 6,98% 7,76% 5,72%
TOROSLAR 13,59% 12,12% 13,32% 11,21%

Kayıp oranlarının öngörülenin altında gerçekleşmesi, dağıtım şirketlerinin öngörülenden daha az elektrik satın alarak maliyetlerinin azalmasını, buna karşın EPDK tarafından öngörülen kayıp/kaçak gelirlerini elde etmesini sağladığı için karlılığa doğrudan etki eden bir verimlilik unsurudur.

Enerjisa’nın sahibi olduğu dağıtım bölgeleri, Türkiye genelindeki dağıtım bölgelerinin toplam yatırım harcamaları ve faaliyey giderleri içinde sırasıyla %31,3 ve %21,7 oranında paya sahiptir.

Enerjisa Elektrik Satışları

(TWh) 2014 2015 2016 2017/09
TOROSLAR BÖLGESi 15,8 15,9 12,5 9,8
BAŞKENT BÖLGESİ 10,1 10,5 9,6 7,2
AYEDAŞ BÖLGESİ 7,2 7,8 7,8 5,7
Diğer Bölgeler 4,2 5,3 3 2,5
TOPLAM 37,3 39,5 32,9 25,2

DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Tacirler Yatırım, Enerjisa’nın pay başına değerinin belirlenebilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değerleme yöntemlerini incelemiştir.

 1. Defter Değeri
 2. İNA
 3. Borsa İstanbul’da oluşan piyasa çarpanları Analizi
 4. Uluslararası Piyasalarda oluşan piyasa çarpanları Analizi

1-   DEFTER DEĞERİ ;

2-   İNA

Enerjisa’nın geleceğe yönelik faaliyetlerine ve finansal durumuna ilişkin projeksiyonları izahname kapsamında yatırımcılar ile paylaşılmadığı için Tacirler Yatırım’da indirgenmiş Nakit akımları analizine yönelik bir değerleme çalışması yapmamıştır.

3- BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BENZER ŞİRKETLERİN ÇARPANLARI

BIST’da, Enerjisa gibi sadece elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleinde bulunan bir şirket yoktur. Enerji sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketlerden ZORLU ENERJİ ve AKSA ENERJİ’nin seçildiğini görmekteyiz.

ZOREN ; Türkiye, Pakistan ve İsrail’de elektrik üretin faaliyetinde bulunmaktadır. Ayrıca, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar illerinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinde bulunan Osmangazi EDAŞ ve Osmangazi EPSAŞ paylarının tamamına sahipdir.

AKSA Enerji ; Şirketin hakim ortağı Kazancı Holding’in elektrik dağıtım ve perakende satış ile doğalgaz dağıtım faaliyetleri bulunmakla birlikte, halka açık şirket bünyesinde sadece elektrik üretin faaliyetleri bulunmaktadır.

Enerjisa ile faaliyetleri karşılaştırılabilir olduğu düşünülen bu şirketlerin verileri kullanılmış.

HASILAT FVAÖK FVAÖK MARJI PİYASA DEĞERİ NET BORÇ FİRMA DEĞERİ
ZOREN 2.934 770 25,90% 3.340 5.886 9.226
AKSA ENERJİ 3.531 424 12% 2.704 2.773 5.477
ARİTMETİK ORTALAMA 18,6%
FİRMA DEĞERİ/ HASILAT AGIRLIK FİRMA DEĞERİ/FVAÖK AGIRLIK
ZOREN 3,14x 11,98x 2/3
AKSA ENERJİ 1,55x 100% 12,92x 1/3
AGIRLIKLI ORTALAMA 1,55x 12,29x

Firma değeri hasılat çarpanlarında Zorlu Enerjinin çarpanı 2,0x seviyesinin üzerinde olduğu için ortalama hesabında dikkate alınmamış.

Firma değeri/FVAÖK çarpanlarında ZOREN’in bünyesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri de bulunduğu için 2/3 oranında ağırlık verilmiş, bünyesinde sadece elektrik üretim faaliyetlerini bulunduran Aksa Enerji için ise 1/3 ağırlık kullanılmış.

Sonuç olarak da BIST’de işlem gören benzer şirketlerin Firma değeri/son 12 ay hasılat çarpanı olarak 1,55x , Firma değeri / son 12 ay FVAÖK içinse ağırlıklı ortalamasının 12,29x seviyesi kullanılmıştır.

4- ULUSLARARASI BENZER ŞİRKET ÇARPANI

Enerjisa ile faaliyetleri itibariyle karşılaştırılabilir olduğu düşünülen uluslarası enerji ve altyapı şirketlerinin pek çoğunun çokuluslu şirketler olduğunu görmekteyiz.

Uluslararası benze şirketlerin finansal verileri aşağıda verilmiştir.

Milyon USD HASILAT FVAÖK FVAÖK MARJI PİYASA DEĞERİ NET BORÇ ve AZINLIK PAYLARI FİRMA DEĞERİ
Enel S.p.A 86.499 16.466 19,0% 65.323 67.284 132.608
National Grid plc 20.940 6.711 32,0% 39.672 33.828 73.500
Gas Natural SGD S.A 29.537 5.157 17,5% 24.977 22.985 47.963
Endesa S.A 23.065 3.803 16,5% 23.300 6.081 29.381
Innogy SE 49.495 4.109 8,3% 22.514 18.726 41.239
PPL Corporation 7.353 4.066 55,6% 21.308 20.198 41.506
SSE plc 40.633 3.205 7,9% 18.165 9.953 28.118
Power Grid Corporation o 4.061 3.623 89,2% 16.605 18.170 34.775
Terna Rete Elettrica Nazio 2.553 1.848 72,4% 12.078 9.240 21.317
ENN Energy Holdings Limi 6.148 904 14,7% 7.336 2.045 9.391
Equatorial Energia S.A 2.655 472 17,8% 4.037 981 5.018
Energisa S.A 4.046 600 14,8% 3.427 2.007 5.434
ARİTMETİK ORTALAMA 30,4%

Uluslararası benzer şirketlerin Firma değeri / son 12 ay hasılat çarpanlarının ortalamasının 3,07x, Firma değeri / hasılat çarpanı 1,0x ile 1,8x arasında olan şirketin ortalamasının ise 1,46x olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan Firma Değeri / Son 12 ay FVAÖK çarpanlarının ortalamasının ise 9,56x olduğunu görmekteyiz.

ENERJİSA HASILAT YOLLU SON 12 AY HASILAT ve FVAÖK HESAPLAMASI SON 12 AY
HASILAT 10.775.474
BRÜT KAR 3.123.540
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI 1.486.728
AMORTİSMAN GİDERLERİNE İLİŞKİN DÜZELTMELER 228.244
FVAÖK 1.714.972
YATIRIM HARCAMALARI GERİ ÖDEMELERİ 555.009
FVAÖK ve YAT.HARC.GERİ ÖDEMELERİ 2.269.981
ENERJİSA NET BORÇ
BİN TL
TOPLAM FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 7.467.914
KV Finansal Yükümlülükler 2.083.296
UV Finansal Yükümlülükler 5.384.618
NAKİT ve NAKİT BENZERİ 155.194
NET BORÇ POZİSYONU 7.312.720

Enerjisa’nın tablolarından hareketle, Enerjisa’nın özsermaye değeri hesaplanmış

ENERJİSA’NIN DEĞERİNİN FİRMA DEĞERİ/HASILAT ÇARPANI İLE HESAPLANMASI
BIST ŞİRKETLERİ ULUSLARARASI BENZER ŞİRKETLER
BENZER ŞİRKETLERİN ORTALAMA ÇARPANI 1,55x 1,46x
ENERJİSA HASILAT 10.775.474
ENERJİSA’NIN FİRMA DEĞERİ 16.701.985 15.732.192
ENERJİSA’NIN NET BORÇ POZSİYONU 7.312.720
ENERJİSA ÖZSERMAYE DEĞERİ 9.386.265 8.419.472
ENERJİSA’NIN ÖDENMİŞ SERMAYESİ 1.181.069
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN DEĞER 7,95 TL 7,13 TL
DEĞERLEME SONUCUNUN AGIRLIĞI 1/5 4/5
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN AGIRLIKLI ORTALAMA DEĞER 7,29 TL
ENERJİSA’NIN DEĞERİNİN FİRMA DEĞERİ/FVAÖK ÇARPANI İLE HESAPLANMASI
BIST ŞİRKETLERİ ULUSLARARASI BENZER ŞİRKETLER
BENZER ŞİRKETLERİN ORTALAMA ÇARPANI 12,29x 9,56x
ENERJİSA FVAÖK ve YATIRIM HARCAMALARI GERİ ÖDEMELERİ 2.269.981
ENERJİSA’NIN FİRMA DEĞERİ 27.898.066 21.701.018
ENERJİSA’NIN NET BORÇ POZSİYONU 7.312.720
ENERJİSA ÖZSERMAYE DEĞERİ 20.585.346 14.388.298
ENERJİSA’NIN ÖDENMİŞ SERMAYESİ 1.181.069
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN DEĞER 17,43 TL 12,18 TL
DEĞERLEME SONUCUNUN AGIRLIĞI 1/5 4/5
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN AGIRLIKLI ORTALAMA DEĞER 13,23 TL

Bu veriler doğrultusunda Enerjisa’nın 1 TL nomilal değerli payı paşına düşen değer, 10,26 TL olarak hesaplanmıştır.

ENERJİSA’NIN 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAY BAŞINA ÖZSERMAYE DEĞERİ
FİRMA DEĞERİ /HASILAT FİRMA DEĞERİ /FVAÖK
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN DEĞER 7,29 TL 13,23 TL
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN AGIRLIKLI ORTALAMA DEĞER 10,26 TL

İskonto oranına bakış ;

Tacirler Yatırımın Enerjisa halka arz fiyat aralığı ile değerleme sonucunun karşılaştırılması yapıldığında ise halka arz fiyat aralığının tavanı ve tabanı, değerleme sonucuna göre sırasıyla %26,9 ve %39,1 oranında iskontolu görülmektedir. Halka arz aralığının orta seviyesi ise değerleme sonucuna göre %33 oranında iskontolu çıkmaktadır.

GÖRÜŞÜMÜZ ;

 • Enerjisa için hazırlanmış olan Fiyat Tespit Raporunun kapsamlı, net ve anlaşılır olduğu görüşündeyiz.
 • Değerleme için kullanılmayan ve kullanılan yöntemler ayrıntılı ve net bir şekilde açıklanmıştır.
 • Bünyesinde sadece Elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri bulunan Enerjisa’nın karşılaştırılmasında BIST endeksinden benzer şirket olarak Zorlu Enerji ve Aksa Enerjinin kullanılmasını ve çarpan olarak da FD/HASILAT ve FD/FVAÖK çarpanlarının kullanılmasını doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.
 • Uluslararası benzer şirket çarpanları analizi yöntemine göre Şirket değeri hesaplamasında emsal şirketlerin uç değerlerinin çıkarılarak, seçilmiş aritmetik ortalamanın kullanılmasını hem makul hem de fiyat tespitinde muhafazakar bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.
 • Tacirler Yatırımın Enerjisa halka arzında 6,25- 7,50 TL olarak belirlemiş olduğu fiyat aralığının değerleme yöntemlerine göre iskontolu olduğunu görmekte ve fiyat aralığının makul olduğunu düşünmekteyiz.

 

______________

TEB YATIRIM – Enerjisa ENJSA ‘Fiyat Tespit Raporu’ Değerlendirme Raporu – 26.01.2018

İhraçcı : Enerjisa Enerji A.Ş.
Halka Arz Şekli : Ortak Satışı
Satan Ortak : Hacı Ömer Sabancı Holding ve DD Turkey Holdings S.A.R.L.
Halka Arz Yöntemi: Fiyat Aralığı ile talep toplama
Mevcut Sermaye (TL): 1.181.068.967
Halka Arz Oranı : %18 (ek satış olması durumunda %20)
Arz Edilecek Paylar (Nominal) %18 (212.592.414) + %2 ek satış hakkı (23.621.378)
Tahsis Grupları Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: %85, Yurtiçi bireysel yatırımcılar:%5, Yurtiçi kurumsal yatırımcılar: %10
Aracılık Yöntemi: En iyi gayret aracılığı
Fiyat İstikrarı: Ek satıştan yaratılan gelirin 30 gün boyunca fiyat istikrarı için kullanılması
Satmama Taahhüdü: Şirket ve Ortak için 180 gün boyunca satmama

Şirket Hakkında Özet Bilgi

Enerjisa, Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Çankırı bölgesinde faaliyet gösteren Başken EDAŞ ve BAŞKENT EPSAŞ; İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren AYEDAŞ ve AYESAŞ ile Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerini kapsayan Toroslar EDAŞ ve Toroslar EPSAŞ aracılığıyla elektrik dağıtım ve parekende satış faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirket 1996 yılında kurulmuştur. 31 Aralık 2016 itibariyle Türkiye’deki dağıtım bağlantı noktalarının yaklaşık %25,6’sını oluşturan yaklaşık 10,5 milyon dağıtım bağlantı noktasına ve Türkiye’de parekende elektrik satın alan tüketicilerin yaklaşık %22 sini oluşturan yaklaşık 9 milyon perakende müşteriye sahiptir. 31 Aralık 2016 itibariyle Türkiye çapında dağıtım ağına bağlı tüketici sayısı yaklaşık 41,1 milyona ulaşmış ve bu tüketicilerden 10,5 milyonu Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından işletilen dağıtım şebekelerine bağlanmıştır. (Kaynak: EPDK)

Şirketin toplam müşteri sayısı, 31 Aralık 2016 itibariyle yaklaşık 9,1 milyona ve 30 Eylül 2017 itibariyle 9,1 milyona ulaşmıştır. Şirket, müşteri sayısı açısından pazar lideri konumunun, ölçek ekonomisi ve marka bilinirliliği ile kendisine rekabet üstünlüğü sağladığına inanmaktadır.

31 Aralık 2016’da sona eren yılda yaklaşık 32,9 TWh ve 30 Eylül 2017’de sona eren dokuz aylık dönemde yaklaşık 25,5 TWh elektirik satışı yapan Şirket, Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerini kapsamakta ve satış hacmi açısından Türkiye’nin lider elektrik perakende şirketi konumundadır. (Kaynak: EPDK)

Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek önemli eğilimler ve risk faktörleri ise şöyledir. Makroekonomik ortam ve elektrik talebi, tarifeler ve mevzuattan kaynaklanan faktörler, elektrik fiyatları, enerji tedariki ve piyasa koşulları, şirket operasyonlarının finansmanı, mevsimsellik ve meterolojik koşullarıdır.

 • Değerleme Hakkında Özet Bilgi

TEB Yatırım tarafından Tacirler Yatırım’ın hazırladığı değerleme çalışması incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçları aşağıdaki gibidir:

1) Defter Değeri Yöntemi

Şirketin varlıklarının ve yükümlülüklerinin gerçekçi değerlerinin bulunması ile ortaya çıkan gerçekçi defter değeri, şirketin değerlemesi için kullanılmaktadır.

Enerjisa’nın en önemli varlıkları, bağlı ortaklıklarının TEDAŞ ile imzaladıkları İHD sözleşmeleri ve bu sözleşmelere dayanarak EPDK’dan aldıkları elektrik dağıtım ve elektrik tedarik lisanslarıdır. Bu varlıkların gerçekçi değerlerinin belirlenmesi için geleceğe yönelik projeksiyonlar gerekmektedir. Bu varlıkların gerçekçi değerlerinin tespitine yönelik çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla, bu yöntem sonucunda ortaya çıkan değer Enerjisa değerlemesinde dikkate alınmamıştır.

2) İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi

Gelecekte yaratılacak nakit akımların makul bir oran ile günümüze indirgenmesi temeline dayanan değerleme yöntemidir. İzahnamede geleceğe dönük faaliyetlere ve finansal duruma ilişkin projeksiyonlara yer verilmediğinden bu yöntemle bir değerleme çalışması yapılmamıştır.

3) Borsa İstanbul’da İşlem gören Benzer Şirketlerin Çarpan Analizi Yöntemi

Çarpan analizinde Firma Değeri/Hasılat ve Firma Değeri/FAVÖK çarpanları kullanılmıştır.

Borsa İstanbul’da Enerjisa gibi sadece elektrik dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren halka açık bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle, enerji sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketler benzer şirket olarak dikkate alınmıştır.

Çarpan analizi için kullanılan şirket verileri aşağıdaki gibidir: Şirket Verileri (bin TL)

Satışlar* FAVÖK* Ödenmiş Sermaye** Net Borç**
10.775.474 2.269.981 1.181.069 7.312.720

Son 12 Ay: 1 Ekim 2016-30 Eylül 2017, FAVÖK tutarına yatırım harcamaları geri ödemeleri dahildir, **30 Eylül 2017 itibariyle. Kaynak: Tacirler Yatırım

Benzer şirket verileri aşağıdaki gibidir:

Şirket   FD/Hasılat FD/FAVÖK
     
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 3,14 (0% ağırlık) 11,98 (2/3 ağırlık)
Aksa Enerji A.Ş. 1,55 (100% ağırlık) 12,92 (1/3 ağırlık)
Ortalama 1,55 12,29
Kaynak: Tacirler Yatırım    

Zorlu Enerji’nin FD/Hasılat çarpanı 2,0 seviyesinin üzerinde olduğundan dikkate alınmamıştır. Bunun yanısıra, Zorlu Enerji’nin bünyesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri de bulunduğu için FD/FAVÖK değerlemesinde 2/3 oranında ağırlık verilerek ortalama çarpan hesaplanmıştır.

Enerjisa’nın Firma Değeri/Hasılat ve Firma Değeri/FAVÖK çarpanlarına göre hesaplanan piyasa değerleri aşağıdaki gibidir:

Ortalama Piyasa Değeri (TL milyon) FD/Hasılat FD/FAVÖK
9.389.265 20.585.346
 
Hisse Fiyatı (TL) 7,95 17,43

3) Uluslararası Benzer Şirketlerin Çarpan Analizi Yöntemi

Çarpan analizinde uluslararası benzer şirketlerin Firma Değeri/Hasılat ve Firma Değeri/FAVÖK çarpanları kullanılmıştır.

Şirket   FD/Hasılat FD/FAVÖK
     
Enel S.p.A. 1,53 8,05
National Grid plc 3,51 10,95
Gas Natural SDG S.A. 1,62 9,30
Endesa S.A. 1,27 7,73
Innogy SE 0,83 10,04
PPL Corporation 5,64 10,21
SSE plc 0,69 8,77
Power Grid Corporation of India Limited 8,56 9,60
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 8,35 9,99
ENN Energy Holdings Limited 1,53 10,38
Equatorial Energia S.A. 1,89 10,63
Energisa S.A. 1,34 9,06
Ortalama 1,46* 9,56

*Çarpanı 1,0 ile 1,8 arasında olan şirketlerin aritmetik ortalaması alınarak 1,46 ortalama çarpan dikkate alınmıştır. Kaynak: Tacirler Yatırım

Enerjisa’nın Firma Değeri/Hasılat ve Firma Değeri/FAVÖK çarpanlarına göre hesaplanan piyasa değerleri aşağıdaki gibidir:

Ortalama Piyasa Değeri (TL milyon) FD/Hasılat FD/FAVÖK
8.419.472 14.388.298
Hisse Fiyatı (TL) 7,13 12,18

Sonuç

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerleme çalışmasında; Çarpan Analizi Yöntemi sonucunda Borsa Istanbul şirketleri için 1/5 ağırlık uluslararası şirketler için ise 4/5 ağırlık verilerek ortalama hisse fiyatına ulaşılmıştır.

Borsa Istanbul Uluslararası Benzer
TL Şirketleri Şirketler
Değerleme Sonucu Ağırlık 1/5 4/5
FD/Hasılat 7,95 7,13
Hisse Fiyatı (I) 7,29
FD/FAVÖK 17,43 12,18
Hisse Fiyatı (II) 13,23
Ortalama Hisse Fiyatı (I ve II) 10,26
Alt limit halka arz fiyatı 6,25
Ortalama halka arz fiyatı 6,875
Üst limit halka arz fiyatı 7,50
Alt limite göre iskonto -%39,1
Ortalama fiyata göre iskonto -%33,0
Üst limite göre iskonto -%26,9

Tacirler Yatırım’ın hesaplamasına göre iskonto öncesi Enerjisa birim fiyatı 10,26 TL olarak tespit edilmiştir. Halka arz fiyat aralığı ise 6,25 TL- 7,50TL olarak belirlenmiştir. Halka arz fiyat aralığının taban ve tavanına göre halka arz iskontosu sırasıyla %39,1 ve %26,9 olarak hesaplanmaktadır.

 • Görüş

1) Defter Değeri Yöntemi

Varlıkların değerlendirilmesi yapılmamış olmasından dolayı Defter Değeri Yöntemi’nin kullanılmamasının uygun olduğunu düşünüyoruz.

2) İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi

İzahnamede geleceğe dönük faaliyetlere ve finansal duruma ilişkin projeksiyonlara yer verilerek bu yöntemin de kullanılmasının değerlemenin sağlaması itibariyle gerekliliğine ve kullanılmamış olmasının bir eksiklik olduğuna inanıyoruz.

3) Borsa İstanbul ve Uluslararası Benzer Şirketlerin Çarpan Analizi Yöntemi

 • Uluslararası benzer şirket ortalama çarpanları hesaplanırken uç değerlerin hesaplamaya dahil edilmemiş olmasını makul buluyoruz. Aynı şekilde, Zorlu Enerji’nin FD/Hasılat çarpanı 2,0 seviyesinin üzerinde olduğundan dikkate alınmamasını uygun buluyoruz.
 • Borsa İstanbul’da Enerjisa gibi sadece elektrik dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren halka açık bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle, enerji sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketler benzer şirket olarak dikkate alınmasını uygun buluyoruz.
 • Yurtiçinde benzer şirket olmadığı için yurtdışı benzerlerine bakmanın daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, Uluslararası benzer şirket çarpanlarına daha fazla ağırlık verilmesini uygun buluyoruz.
 • Çarpan analizi yönteminde düzeltilmiş FAVÖK (yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil) kullanılmasını uygun buluyoruz.

3) Sonuç

Sonuç olarak; Fiyat Tespit Raporu’nda Şirket ve sektöre ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Değerleme için kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılıp indirgenmiş nakit akım analizine dayalı değerlemeye yer verilseydi daha faydalı olabilirdi diye düşünüyoruz.

Çarpan analizi üstünden yapılan değerlemeye göre halka arz taban ve tavan fiyat aralığının sırasıyla %39,1 ve %26,9 iskontoya tekabül etmesini göz önünde bulundurarak halka arz fiyat aralığının makul olduğunu düşünüyoruz.

İşbu analiz raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29/2.Maddesi kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“TEB Yatırım”) tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Tacirler Yatırım”) tarafından Enerjisa Enerji A.Ş. (“Şirket”) için hazırlanan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu (“Fiyat Tespit Raporu”) analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu rapor yanlızca Şirket hakkında hazırlanan Fiyat Tespit Raporuna ilişkin TEB Yatırım’ın analizi olup yatırımcıların halka arza katılmasına ve/veya katılmamasına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırım kararlarının ilgili izahnamenin incelenmesi sonucu verilmesi gerekmektedir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı TEB Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

Enerjisa Halka Arz İzahnamesi Onaylandı – 26.01.2018

Sabanci Holding’in E.ON ile %50-50 ortaklığında elektrik dağıtım ve perakende şirketi olan Enerjisa Enerji’nin (Enerjisa) halka arz izahnamesi onaylandı. Buna göre halka arz fiyat aralığı 6.25-7.50TL olarak belirlenmiştir. Açıklanan fiyat aralığı 7.38-8.86mlr TL piyasa değerine işaret etmektedir. Enerjisa’nın halka arzı 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arzın sadece ortak satışı yöntemiyle yapılacak ve ek satış dahil olmak üzere %20 hisse satılacak.

Editörün Notu: Enerjisa Halka Arz Fiyat Tespit Raporunu bu linkten okuyabilirsiniz. https://www.akyatirim.com.tr/pdf/enerjisa/Fiyat%20Tespit%20Raporu.pdf

 

OYAK YATIRIM – Enerjisa / Sabancı Holding SAHOL Hisse Haber Analiz – 23.01.2018

ENJSA: Enerjisa Enerji için 6,25-7,50 aralığından talep toplanacak. Şirketin yüzde 20’sine denk gelen 212,6 milyon hisse halka arz edilecek ayrıca 23,62 milyon hisse için de ek tahsis verilebilecek. Bu da ek satış dahil 389 milyon dolar ila 466 milyon dolarlık bir halka arz büyüklüğüne işaret ediyor. Nihai fiyatların 5 Şubat’ta belli olması ve hisselerin “ENJSA” kodu ile 8 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Hesaplamamıza göre talep toplama fiyatı 1.63-1.95 F/DD’ni ifade ediyor. Halka arzın ardından Sabancı Holding’in NAD’indeki halka açık şirketlerin oranı %75’ten %80’e yükselmiş olacak. Bunun da şeffaflığı arttıracağını ve şirketin NAD’ine olan iskontosunu düşürmesini bekliyoruz. Enerjisa halka arzının Sabancı Holding’in NAD’e pozitif katkısının %5 civarında olduğunu hesaplıyoruz. Sabancı Holding hisseleri şu anda NAD’ine göre %30 civarında iskontolu işlem görmektedir ki bu da son iki yıllık ortalamasına yakındır.

 

Enerjisa ile İlgili Bilgiler – 03.01.2018

Enerjisa’da halka arz çalışmaları devam ediyor. Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri’ni ve Bağlı Ortaklıklarını KAP’a bildirdi. Şirketin yatırımcı ilişkileri müdürü İlkay Demirdağ, finans yönetimi süreç yöneticisi ise Sibel Turhan oldu.

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
TRY
100
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.
TRY
100
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.
TRY
100
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.
TRY
100
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
TRY
100
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.
TRY
100
Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.
TRY
100

Enerjisa SPK Başvurusu – 15.11.2017

Ortaklığımızın muhtemel halka arzına yönelik T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) 15 Kasım 2017 tarihli başvuru kapsamında onaylanması için sunulan taslak “İzahname” ekte sunulmaktadır. Söz konusu taslak izahname, Kurul’un II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 28’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümlerinin öngördüğü koşullar çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmaktadır. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, taslak izahname aynı zamanda  www.enerjisa.com.tr adresli internet sitemiz ile  www.akyatirim.com.tr adresli internet sitesinde de ayrıca ilan edilecektir.

15.11.2017 tarihinde Kurul’a 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılan muhtemel halka arz başvurumuz kapsamında izahnamenin incelenmesi gerçekleşecek olup, Ortaklığımız paylarının muhtemel halka arzına ilişkin izahname henüz Kurul tarafından onaylanmamıştır. Kurul’un onayını takiben kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacak ve ilan edilecektir.

 

Enerjisa Üretim 2. Güneş Santralini İşletmeye Aldı – 15.09.2017

Enerjisa Üretim, Bandırma’daki ilk güneş enerjisi santralinin ardından 3 ayda inşaatını tamamladığı ikinci güneş enerjisi santralini Karabük’te işletmeye aldı. Yerli ve yenilenebilir enerji portföyüyle milli kaynakların kullanımını önceliklendiren Enerjisa Üretim, Karabük’te devreye aldığı 7 megavatlık güneş enerjisi santraliyle yılda 5.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretecek.

 

Enerjisa İlk Güneş Enerjisi Santralini Bandırma’da İşletmeye Aldı – 23.08.2017

Türkiye’nin enerjisi Enerjisa, sadece 2,5 ayda inşaatını tamamladığı ilk güneş enerjisi santralini Bandırma’da işletmeye aldı. Yerli ve yenilenebilir enerji portföyüyle milli kaynakların kullanımını önceliklendiren Enerjisa, devreye aldığı Bandırma’daki 2 megavatlık güneş enerjisi santraliyle yılda 1.500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretecek. Haberin detaylarını buradan okuyabilirsiniz.

 

Enerjisa’nın Doğançay Hidroelektrik Santrali Devreye Girdi – 04.04.2017

Enerjisa’nın 62 megavat kurulu güce sahip Doğançay regülatörü ve hidroelektrik santrali devreye alındı. 270 milyon liralık yatırımla kurulan Doğançay Hidroelektrik Santrali yılda 169 gigavat saatlik elektrik üretecek

Enerjisa’nın Adana Seyhan Havzası’nda bulunan Doğançay Çayı üzerinde 2011 yılı sonunda yapımına başladığı hidroelektrik santrali (HES) tamamlandı. 62 megavatlık kurulu güce ve yıllık 169 gigavat saatlik üretim kapasitesine sahip santralde üretilen elektrikle yıllık yaklaşık 50 bin kişinin ihtiyacı karşılanabilecek.

 

Enerjisa Geleceğe Hazırlanıyor – Halka Arza Hazırlık Süreci – 24.03.2017

Türkiye’de 9 milyon müşterisine hizmet veren elektrik sektörünün öncü ve lider kuruluşu Enerjisa’nın hissedarları Sabancı Holding ve E.ON, Dağıtım ve Satış iş kolunu, Üretim ve Ticaret faaliyetlerinden ayırarak, iki ayrı şirket halinde yönetmeye karar vermiştir. Gelecekte bu iki şirket için ayrı halka arz süreçleri de yönetilebilecektir.

 

Enerjisa’nın Adana’daki Yeni Çağrı Merkezi Açıldı – 06.10.2016

Enerjisa’nın yeni çağrı merkezi, Adana’da açıldı. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, yatırımların süreceğini belirterek, 2016-2020 yılları arasında Toroslar bölgesine 1.8 milyar liralık dağıtım yatırımı yapacaklarını söyledi

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. Hakkında

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan “Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.”, 3 doğal gaz kombine çevrim, 13 hidroelektrik üretim, 3 rüzgar enerjisi, 2 güneş enerjisi ve 1 yerli linyit santralinden oluşan yaklaşık 3.600 MW kurulu güce sahip portföyüyle, Türkiye‘nin arz güvenliğine ve enerji ticaretinin rekabetçiliğine katkı sağlamaktadır. 30TWh’i aşan ticaret hacmi ile tezgah üstü piyasası (OTC) ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının (VIOP) lider piyasa yapıcı kurumu olarak dengeli, büyük ve esnek portföyü ile sürdürülebilir, insanı ve operasyonel mükemmelliği odağına alan süreçleriyle Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üreticisidir.