Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Enerjisa Ener...

Enerjisa Enerji ENJSA Hisse Analiz ve Yorumları

Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ENJSA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz. 

İŞ YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Kapanış (TL) : 5.34 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6307 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.04 ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Enerjisa 1Ç19’da 297mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %22 artış gösteren net kar piyasa beklentisinin de %5 üzerinde gerçekleşti. Şirket’in gelirleri %10 artış göstererek 4.48 milyar TL’ye, FAVÖK’ü %30 artış göstererek 872mn TL’ye yükseldi. Operasyonel nakit akışı geçtiğimiz seneki eksi 104mn TL’den artı 705mn TL’ye yükseldi. Serbest nakit akışı geçtiğimiz yılkı negatif 573mn TL’den pozitif 33mn TL’ye iyileşti. Operasyonel kardaki güçlü büyüme, net karın beklentileri aşması ve nakit akışındaki iyileşme nedeni ile hissenin bugün hafif olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın birinci çeyreğinde konsolide bazda 297mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 243mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 1Ç19’da, yıllık bazda %22,5 oranında artış göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 283mn TL seviyesindeydi. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %10,2 oranında artışla 4,48mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 4,08mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,61mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 872mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 1,06mlr TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 3,0 puan artarak %19,5 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 1.11mlr TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

(=) Enerjisa (ENJSA): Şirket yılın ilk çeyreğinde, 283 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin üzerinde, yıllık bazda %22 artışla 297 mn TL net kar açıkladı. 1Ç18’de 264 mn TL seviyesindeki net finansal giderin, 1Ç19’da 357,5 mn TL seviyesine yükselmesi net karlılığa negatif etki etse de 1Ç19’da 56,8 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri(1Ç18: 79,9 mn TL ertelenmiş vergi gideri) kaydedilmesi, net karı desteklemiştir. Şirketin, dağıtım iş kolu gelirleri yıllık bazda %32 artarak 1,69 mlr TL seviyesine yükselirken, perakende iş kolunun gelirleri yıllık bazda yatay seyrederek 2,79 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Toplam satış gelirleri yıllık bazda %10 artarak 4,48 mlr TL seviyesine ulaşsa da, 5,61 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin altında kaldı. Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü 872,5 mn TL gerçekleşerek yıllık bazda %30 büyümeye işaret etse de 1,11 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin altında kaldı. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %16,5 seviyesinden 1Ç19’da %19,5 seviyesine yükselirken, Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Şirket, 2019 yılı sonunda 4,6-4,9 mlr TL faaliyet geliri (2018: 3,85 mlr TL) elde edeceği öngörüsünde bulundu. Yorum: Operasyonel tarafta beklentilerin altında kalınsa da marj tarafında beklentiye paralel, net kar tarafında da beklentiyle örtüşen ilk çeyrek sonuçları gördük. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %11 pozitif performans sergiledi. 1Ç19 sonuçlarının hisse performansına nötr yansıması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 297.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 283.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %22 artarken, şirket 4Ç18’de 16.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,484 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,608 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 872 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,108 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 293 baz puan artarak %19.5 oldu. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK (FAVÖK +Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) ise %30 artarak 1,126 milyon TL oldu ve piyasa beklentisi olan 1,126 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 377 baz puan arttı ve %29.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 120 baz puan arttı ve %11.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 9,584 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K çarpanından ve 3.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Enerjisa ilk çeyrekte 297mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 283mn TL, bizim beklentimiz de 262mn TL’ydi. Operasyonel karlılığın beklentinin hafifçe üzerinde gelmesi net kardaki sapmayı açıklamaktadır. Faaliyet karı (düzeltimiş FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) 1,145mn TL ile ortalama beklentinin %3 üzerinde gerçekleşti. Faaliyet karındaki yıllık bazda %32’lik artışa rağmen net kardaki büyüme artan finansman giderleri nedeniyle %22’de kaldı. Şirket sonuçların ardından 2019 yılı için 4.6-4.9 milyar TL faaliyet karı hedeflediğini açıkladı. Piyasa beklentisi 4.9 milyar TL, bizim beklentimiz ise 4.7 milyar TL seviyesindedir. Şirket bugün saat 18:00’de telekonferans düzenleyecek. Hisselerle ilgili 7.80 TL hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

 

Enerjisa Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini Açıkladı – 06.05.2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 6 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı toplantıda; geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği madde 10 kapsamında açıklama yapılmasına ve aşağıda belirtilen hususların Tebliğ kapsamında yapılacak olan açıklamada kamuoyu ile paylaşılması konusunda; Şirket CEO’su ve CFO’sunun münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.

  • 2019 Faaliyet Gelirleri Beklentisi: 4.6-4.9 Milyar TL 
  • DAĞITIM: bir önceki yılın üzerinde 
  • PERAKENDE SATIŞ:bir önceki yılın üzerinde

1Ç19 Net Sönem Karı: 297.419 mn TL olarak açıklandı. (Piyasa net kar beklentisi 283 milyon TL olup, yıllık bazda %17 artışı işaret etmektedir.)

İŞ YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Kapanış (TL) : 5.69 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6720 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.84 ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Enerjisa 4Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü sonuçlar
Enerjisa 4Ç18’de 17mn TL net zarar açıkladı. Geçen sene aynı dönem 534mn TL net kar açıklanmıştı. Piyasa se 160mn TL kar bekliyordu. Net kar beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen operasyonel kar ve serbest nakit akışı oldukça güçlü gerçekleşti. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %56 artarak 5.85 milyar TL’ye, operasyonel kar ise %61 artış göstererek 1.92 milyar TL’ye yükseldi. Net varlık tabanındaki artış, yükselen reel getiri oranı ve enflasyon büyümenin arkasında yatan temel faktörler olarak öne çıkmaktadır. Serbest nakit akışı ise geçen seneki eksi 90mn TL’den bu çeyrek 581mn TL’ye yükselmiş durumda. Her ne kadar net kar beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme, karlılık ve serbest nakit akışındaki iyileşme nedeni ile sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın dördüncü çeyreğinde 17mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 534mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 4Ç18’de, yıllık bazda %103,1 oranında daralma göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 160mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 748mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 988mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında artışla 5,85mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 3,75mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,04mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 1,98mlr TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 1,06mlr TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 5,7 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 904mn TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

(+) Enerjisa (ENJSA): 4Ç18 döneminde, Research Turkey konsensüstahmini olan 160 mn TL net kar beklentisinin tersine 16,6 mn TL net zarar açıkladı. Perakende iş koluna bağlı kaydedilen 753 mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü gideri ile birlikte 4Ç17’de kaydedilen 276 mn TL’lik net finansal giderin, 4Ç18’de 553 mn TL’ye yükselmesi, net zarar açıklanmasında önemli rol oynadı. Şirketin 4Ç18’de satış gelirleri, Research Turkey konsensüs tahmini olan 5 mlr TL’nin üzerinde 5,85 mlr TL seviyesine yükselirken, satış gelirlerinde 4Ç18’de yıllık bazda %56 artış kaydedildi. 4Ç18’de FAVÖK ise %87 artarak 1,98 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, Research Turkey konsensüs tahmini olan 904 mn TL’lik beklentinin oldukça üzerinde bir sonuca ulaşılmıştır.

Yorum: Operasyonel taraftaki güçlü sonuçlara karşılık şirketin net zarar açıkladığını görüyoruz. 4Ç18’de her ne kadar net zarar görsek de güçlü operasyonel sonuçlar aynı zamanda da hisse başına brüt %40 (0,40 TL) temettü dağıtma kararının hisse performansına pozitif etki ettiğiniş görebiliriz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre paralel bir seyir izlemiştir.

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

4Ç18’de 17 milyon TL net zarar açıkladı ve konsensus rakamı olan 160 milyon TL net karın altında performans gösterdi. Operasyonel karlılık ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Net satışlar 4Ç18’de yıllık bazda %56 artarak 5.848 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus rakamı 5,039mn TL’nin %16 üzerinde gerçekleşti. Yatırım harcamaları düzeltilmiş FAVÖK %35 yıllık artışla 1.110 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus FAVÖK rakamının %21 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 753 milyon TL tutarında şerefiye değer düşüklüğü ayırdı. Net borç çeyreksel bazda %6, 9.003 milyon TL seviyesine geriledi. Şirketin net borç/düzeltilmiş FAVÖK’ü 2017’deki 2,9 seviyesinden 2018’de 2,3’e geriledi. Şirket hisse başına 2 Nisan’da brüt nakit 0,4 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %7’dir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa 4. çeyrekte 193mn TL ertelenmiş vergi giderleri etkisiyle 17mn net zarar açıkladı. Bizim beklentimiz 135mn TL net kar, piyasa beklentisi de 160mn net kar açıklanacağı yönündeydi. FAVÖK 1,981mn ile hem piyasa beklentisi (904mn TL) hem de bizim beklentimizin (850mn) çok üzerinde gerçekleşti. Bunda 742mn TL’lik finansal varlık değer farkı gelirleri önemli rol oynadı. Öte yandan, artan finansman giderleri, ertelenmiş vergi giderleri ile birlikte şerefiye değer düşüklüğü gideri 4. çeyrekte zarar yazılmasına neden oldu. Şirket 2018 yılı karından %7 temettü verimine denk gelen hisse başına 0.40 TL brüt temettü dağıtılmasına karar verdi. Hisselerle ilgili AL tavsiyemizi ve 7.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının son çeyreğinde 16,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 534mn TL net dönem karı kaydetmişti. Son çeyrekte zarar kaydedilmesinde diğer faaliyet giderlerinin altında kaydedilen şerefiye değer düşüklüğü karşılığı ile yüksek finansman ve vergi giderleri etkili olmuştur. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında artan şirketin brüt karı ise %67,2 oranında artarak 2.471mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %16 oranında görece düşük artış kaydederek karlılığı desteklerken, 752,9mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü karşılığının etkisiyle diğer faaliyetlerden giderler 4Ç2017’deki 38,8mn TL’den 4Ç2018’de 1.122mn TL’ye yükselmiştir. Buna bağlı olarak da faaliyet karı %17,7 oranında azalarak 786,4mn TL olmuştur. Ayrıca son çeyrekte finansman giderleri 276,3mn TL’den 553,3mn TL’ye yükselirken, vergi öncesi kar ise %65,7 oranında azalarak 233,2mn TL’ye gerilemiştir. Vergi gideri de son çeyrekte 4Ç2017’deki 145,6mn TL’den 249,7mn TL’ye yükselmiş ve tüm bunların sonucunda şirket 4Ç2018’de 16,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin 2018 yılı karı bir önceki yıla göre %24 oranında azalarak 747,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Enerjisa Yönetim Kurulu (ENJSA, Sınırlı Pozitif) hisse başına 0,40 TL brüt (0,34 net) kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul Onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan 2019’dur. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7 olarak hesaplanmaktadır.   

 

Enerjisa Temettü Açıklaması Yaptı – 20.02.2019

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları’na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde oluşan 747.697.000,00 TL net konsolide kardan,

  • – 181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %34 brüt %40 oranında olmak üzere 472.427.586,85 TL kar payı dağıtılmasına,
  • – Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
  • – Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan 158.223.869,47 TL dönem zararının Hisse Senedi İhraç Primleriyle kapatılmasına,
  • – Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise, dağıtılacak kar payının; 196.227.508,51 TL’sinin Geçmiş Yıl Karlarından, 276.200.078,34 TL’sinin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

nakit kar payının 2 Nisan 2019 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ENJSA, TREENSA00014
Peşin
0,4
40
0,34
34
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.04.2019
 
04.04.2019
03.04.2019

Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
401.563.448,82
0
53,71
0,34
34
TOPLAM
401.563.448,82
0
53,71
0,34
34

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Haber – 11.12.2018

Vakıf Yatırım’ın Sabancı Holding SAHOL Raporundan alınmıştır. Hisse kodundaki linkten ilgili rapora ulaşılabilir.

Enerjisa Üretim’in halka arzı hedefleniyor – Sabancı Holding ve E.ON tarafından, 2014-2017 döneminde enerji segmentinde planlanan kapasite hedefinin düşürülmesi, dağıtım-üretim faaliyetlerinin ayrılması gibi bir takım stratejik kararlar alınmasının ardından 2018 yılının ilk çeyreğinde Enerjisa Enerji’nin halka arzı tamamlanmıştı. Buradan elde edilen nakit Enerjisa Üretim şirketinin sermaye artışında kullanılmıştı. Enerjisa Üretim’in 2017 sonunda 1,7 mlr € olan net borcu 3Ç18 itibariyle 1,07 mlr € düzeyine gerilerken, şirket son 3 yılda net pozitif serbest nakit elde etmeyi başarmıştır. 2020 yılında Enerjisa Üretim’in halka arza hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu halka arzdan elde edilebilecek olası nakdin şirketin net borç pozisyonuna iyileşme getirebileceğini düşünüyoruz.

Ak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz – 06.12.2018

12 Aylık Hedef: 7,6 TL

Enerjisa’yı 7,6TL hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Enerjisa, Türkiye elektrik piyasasında lider elektrik dağıtım ve perakende şirketidir. Şirketin elektrik dağıtımını üstlendiği üç bölge Türkiye’nin en kalabalık ve ülke ortalamasının üzerinde nüfus artışına sahip Ankara, İstanbul (Asya yakası), Adana ve Gaziantep dağıtım bölgelerini kapsamaktadır. Yatırıma ihtiyacı olan dağıtım altyapısının modernize edilmesi amacıyla Enerjisa’nın yatırım bütçesi 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü tarife döneminde ikinci tarife dönemine kıyasla reel bazda %53 artırılmıştır. Ayrıca, Enerjisa dağıtım şebekesine yaptığı yatırımlar karşılığında %13,61 seviyesinde reel sermaye getirisi elde etmektedir. Buna ek olarak, şirket, verimlilik ve kalite ölçütlerindeki performansa bağlı olarak ödüllendirilmekte ve faaliyet gelirlerine ciddi katkı sağlayabilmektedir. Enerjisa’nın faaliyet karının %98’nin düzenlemeye tabi gelir kaynaklarından sağlanması itibariyle oldukça öngörülebilir bir karlılık görünümüne sahiptir.

Hisse fiyatı olumlu beklentileri yansıtmıyor. Hisse fiyatı sene başındaki halka arzdan bu yana %22 düşen Enerjisa endeksin %6 altında getiri sağladı. Özellikle yılın ikinci yarısında yükselen faiz oranlarının yarattığı baskının Ağustos’tan itibaren yaşanan normalleşme süreciyle birlikte azalması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, 2018-20 yılları arasında yıllık %20 seviyesindeki operasyonel gelir büyümesi beklentimiz, şirketin faaliyetleriyle ilgili olumlu görünümün bir yansıması olarak görülebilir. Artan borçlanma faiz oranlarının etkisiyle şirketin yatırım harcamalarını bir miktar düşüreceği beklentisiyle, nakit akışındaki büyümenin operasyonel gelirlerdeki büyümenin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Faaliyetler ile ilgili güçlü beklentiler ve hisse fiyatı arasındaki uyumsuzluğu göz önünde bulundurduğumuzda, hissenin firma değeri 2019 operasyonel gelirlerinin sadece 3,2 katına denk gelmektedir.

Borçluluğun düşmeye devam etmesi beklenebilir. Enerjisa düzenlenmiş varlık tabanını (DVT, şirketin yapmış olduğu ancak henüz itfa edilmemiş yatırımlar) 2016-2020 yıllarını kapsayan tarife döneminin ilk yarısı itibariyle 1,5 kat artışla 6,7milyar TL’ye yükseltti. Şirketin DVT’ndaki güçlü büyümeyi, düzenlemeye esas yatırım harcamaları tavanını aşan ek yatırım harcamaları sağlamıştır. Söz konusu ek yatırımların bir miktar düşürülmesi yönündeki beklentimize göre, şirketin 2019 yılında ilk defa pozitif serbest nakit akışı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan, şirketin borçluluğunun önümüzdeki iki yıl gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. 2019’da net borcun operasyonel gelirlere oranının 2,3’e gerilemesini öngörüyoruz. Şirket’in temettü verimi önümüzdeki üç yılda ortalama %11 civarında oluşabilir.

Sisteme yeni teşvikler sunulabilir. 2018’in ikinci yarısından itibaren artan borçlanma faizleri ve istenilen vadelerde finansman bulma konusundaki zorluklar elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım harcamalarının önünde engel teşkil etmektedir. Bu durum, sektörün yatırım harcamalarına dayalı getiri oranlarının düşmesine neden olmaktadır. Faizlerin Ağustos ayındaki tepe noktalarından bir miktar düşmüş olmasına rağmen, dağıtım şirketlerinin üzerindeki faiz baskısı devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere, EPDK benzer şartlarda 2017 sonunda reel sermaye getiri oranını %11,9’dan %13,6’ya yükseltmişti. Düzenleyici kurumun cari durumda yine devreye girebileceğini ve reel makul getiri oranını yeniden artırmak dahil sisteme yeni teşvikler sunabileceğini düşünüyoruz.

Riskler. Borçlanma piyasasındaki sıkılaşma, dağıtım ve perakende tarifesindeki olası olumsuz değişiklikler ve müşterilerin ödeme davranışlarındaki bozulmalar en önemli riskler arasında gösterilebilir.

 

İş Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Kapanış (TL) : 5.09 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6012 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.62 ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Enerjisa 3Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü sonuçlar
Enerjisa 3Ç18’de 265mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %39 artış gösteren net kar piyasa beklentisi 121mn TL’nin de oldukça üzerinde gerçekleşti. Tek seferlik kalemler dışarıda bırakılıp bakıldığında düzeltişmiş net kar 213mn TL seviyesinde gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16 büyümeye işaret etmektedir. Şirket’in net karında yaşanan artış tamamen güçlü operasyonel sonuçlardan kaynaklanıyor. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %52 artarak 4.67 milyar TL’ye FAVÖK ise %60 artış göstererek 835mn TL’ye ulaştı. Net varlık tabanındaki artış, yükselen reel getiri oranı ve enflasyon büyümenin arkasında yatan temel faktörler olarak öne çıkmaktadır. FAVÖK piyasa beklentisi 647mn TL’nin %29 üzerinde gerçekleşmiştir.

Sonuçların genel olarak beklentilerden iyi olması nedeni ile piyasa tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

Vakıf Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

(+) Enerjisa (ENJSA): 3Ç18 döneminde 265 mn TL net kar açıklayan şirketin net karında yıllık bazda %39 artış gözlenirken, 121 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin ve 174 mn TL’lik en yüksek net kar beklentisinin aşıldığını görüyoruz. Yıllık bazda satış gelirlerinde %52 artış yaşanırken, ulaşılan 4,67 mlr TL’Lik satış geliri 3,33 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminini aştı. FAVÖK tarafında da yıllık bazda görülen %60 yükselişle kaydedilen 835 mn TL’Lik FAVÖK, 647 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin üzerinde gerçekleşti. Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen güçlü sonuçlara, son 1 ayda ise endekse paralel seyreden şirket hisselerinin pozitif tepki vermesini bekliyoruz.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Enerjisa 3. çeyrekte geçen seneye göre %39, geçen çeyreğe göre de %4 artarak 256mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 121mn TL’ydi. Sonuçları genel olarak güçlü olarak değerlendiriyoruz. Satışların 4.67 milyar TL ile beklentinin (3.3 milyar TL) çok üzerinde gelmesi net karda da ciddi bir sapmaya neden oldu. FAVÖK de 835mn TL ile piyasa beklentisi olan 647mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK geçen seneye göre %60 yükselirken FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri 1.0 milyar TL ile geçen seneye göre %55, geçen çeyreğe göre de %4 artış gösterdi. Yıllık bazda finansal giderlerdeki %84’lük artış ve vergi oranındaki 6.6 puanlık yükseliş net karda daha da büyük bir artışı önledi. Net borç geçen çeyreğe göre %9 artarak 8.35 milyar TL’ye çıkarken net borç/FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri oranı 2.0x olarak gerçekleşti. Hisseler ile ilgili AL tavsiyemizi koruyoruz.

Ak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Enerjisa üçüncü çeyrekte 265mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 121mn TL’nin üzerinde geldi. 442mn TL seviyesindeki net finansal giderlere rağmen Şirket net karını geçen yılın aynı dönemine göre %39 artırmayı başardı. Enerjisa’nın faaliyetlerinden elde ettiği gelirler (FAVÖK+yatırım harcamalarının geri ödemeleri) dağıtım segmentinin güçlü katkısıyla geçen yıla göre %55 artışla 1milyar TL’ye ulaştı. Şirket yönetimi birinci çeyrek sonunda paylaştığı 2018 için 3-3,3milyar TL operasyonel gelir hedeflerini aşma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti. Dağıtım segmentinin operasyonel gelirleri 357mn TL tutarındaki finansal gelirler, 200mn TL tutarındaki yatırım harcamaları geri ödemeleri ve 201mn TL tutarındaki kalite ve verimlilik teşvik gelirleriyle %51 arttı. Enerjisa 3. çeyrekte de yatırımlarına devam etti. Şirket’in “Düzenlenmiş Varlık Tabanı” geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyar TL’den 6,8 milyar TL’ye yükseldi. 2. çeyrek itibariyle 8,8milyar TL olan net borç bu çeyrekte 9milyar TL’ye yükseldi, ancak net borcun operasyonel gelirlere oranı aynı dönemde 2,76’dan 2,55’e geriledi. Beklentilerden güçlü gelen 3. Çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 265.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 121.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %39 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 arttı. Net satışlar 4,672 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,330 milyon TL’nin %40 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 835 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 647 milyon TL’nin %29 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 92 baz puan artarak %17.9 oldu. Düzeltilmiş FAVÖK (FAVÖK+ Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri (tek seferlik gelirler/giderler hariç)) 1,012 milyon TL olarak kaydedildi ve %21,7 FAVÖK marjını ifade etti. Düzeltilmiş FAVÖK marjı, yıllık bazda 48 baz puan iyileşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 9,584 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,987 milyon TL (3Ç17: 543 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.4 (3Ç17: %5.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 4.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Enerjisa Enerji (ENJSA, Pozitif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,8 oranında artarak 265,3mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,5 oranında artan şirketin brüt karı ise aynı dönemde %49,5 oranında artarak 1.221,9mn TL olmuştur. Diğer taraftan operasyonel giderler ise %27 oranında görece düşük artış kaydederek karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden 22,1mn TL gider yazılmasının ardından faaliyet karı %66 oranında artarak 750,2mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise net finansman giderleri 3Ç2017’deki 201,9mn TL’den 370,6mn TL’ye yükselerek karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,4 oranında artarak 764,3mn TL’ye ulaşmıştır.