Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Enerjisa Ener...

Enerjisa Enerji ENJSA Hisse Analiz ve Yorumları

Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ENJSA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç22 – 29.04.2022

Güçlü satış gelirlerine karşılık beklentilerin altında kalan net kar / Değerlendirme: Sınırlı Olumsuz / Enerjisa Enerji, 1Ç22’de 17.531 milyon TL satış geliri (Konsensus: 11.894 milyon TL), 1.525 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 2.260 milyon TL) ve 193 milyon TL net kar (Konsensus: 457 milyon TL) açıkladı. 1Ç22 sonuçlarında satış geliri beklentilerin üzerinde güçlü seyrederken FAVÖK ve net kar rakamı beklentilerin altında açıklandı. Sonuçların hisse üzerinde sınırlı olumsuz bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

1Ç22’de satış gelirleri yıllık bazda %198 ile güçlü artarak 17.531 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. 1Ç22’de küresel emtia maliyetlerindeki artış nedeniyle yükselen elektrik tedarik maliyetleri küresel bazda elektrik sektörünü etkilemiştir. Şirket’in dağıtım iş kolu, konsolide gelirlerinin yaklaşık %80’ini oluşturmuştur Perakende iş kolunun gelirlerine katkısı 1Ç22’de %19 olarak gerçekleşmiştir.

Önceki uygulama dönemlerine ilişkin istisnai yatırım harcamaları hariç yatırım harcamaları geri ödemeleri 1Ç21’de 502 milyon TL iken, 1Ç22’de 873 milyon TL’ye çıkmıştır (371 milyon TL artış). Bu artış temel olarak enflasyon etkisi ve artan yatırım tabanından kaynaklanmakladır.

1Ç22’de, FAVÖK yıllık bazda %34 oranında artarak 1.525 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK rakamı beklentilerin altında gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da yıllık bazda 10.6 puan daralarak %8.7 seviyesine ulaşmıştır. Şirket 1Ç22’de, 193 milyon TL net kar rakamı açıklamıştır. Net kâr marjı 1Ç22’de 7.9 puan daralarak %1.1 olarak gerçekleşmiştir.

Güçlü satış gelirlerine karşılık net karın azalmasının başlıca sebepleri, net kredi faiz giderleri finansal borç ve faiz oranlarının artışına bağlı olarak 334 milyon TL artmıştır. Operasyonel kur farkı gideri hariç tutulduğunda kredi ortalama finansman maliyeti yıllık bazda 12.2 puan artmıştır. TÜFE değişimindeki artışa bağlı olarak depozito yeniden değerleme giderlerinde 501 milyon TL ve tahvil faiz giderlerinde 247 milyon TL artış gerçekleşmiştir. Çeyrek bazında TÜFE değişimi önceki yıl %5 iken bu yıl %31 seviyesinde olmuştur. Ortalama tahvil faiz giderleri 1Ç21’de %24.7 iken 1Ç22’de %60.1’e yükselmiştir.

Genel Değerlendirme: Şirket’in, yıllık bazda güçlü artan satış gelirlerine rağmen net kar rakamının daralması, enflasyona bağlı maliyet kalemlerinin çeyreğe özgü etkilerinden kaynaklanmaktadır. ENJSA hissesi yıl başından itibaren rölatif olarak endeksin %6 gerisinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 8,9x F/K ve 5,6x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç22 – 29.04.2022

Enerjisa 1Ç22 finansallarında 193 milyon TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %64 düşüş gösterdi. Tek seferlik kalemlerden arındırılmış net kar 213 milyon TL gerçekleşirken yıllık bazda %59 daraldı ve Şirket tarafından toplanan piyasa beklentilerinden %51 daha düşük gerçekleşti. Operasyonel sonuçlar beklentilerin üzerinde olmasına rağmen net kardaki zayıf performans özellikle enflasyondaki yükseliş nedeni ile enflasyona endeksli tahvil faizlerinde ve depozitolardaki artıştan kaynaklandı. Şirket’in gelirler yıllık bazda %198 artış ile 17.5 milyar TL’ye yükseldi ve piyasa beklentisinin %47 üzerinde gerçekleşti. Operasyonel kar (FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemeleri) yıllık bazda %64 artış ile 2.7 milyar TL’ye ulaşırken, Şirket’in topladığı piyasa beklentisinin %15 üzerinde gerçekleşti.

Operasyonel karlılıktaki iyileşmeye rağmen serbest nakit akışı oldukça zayıf negatif 3.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönem 325 milyon TL pozitif serbest nakit akışı sağlanmıştı. Serbest nakit akışındaki zayıflama büyük ölçüde ulusal tarifelerin elektrik tedarik maliyetlerinde devam eden artışı karşılamaması, mesken ve tarımsal sulama tarifelerinde KDV indiriminin geçici etkisinden ve ulusal tarife hesaplamasında kullanılan düşük enflasyon varsayımından kaynaklandı. Sonuçların ardından, Şirket 2022 operasyonel kar (FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemeleri) büyüme beklentisini +%30’dan +%40’a yükseltti. Düzeltilmiş net kar beklentisini de +2 milyar TL’den +2.2 milyar TL’ye yükseltti. Yönetimin güncel öngörüleri operasyonel kar için Şirket tarafından toplanan piyasa beklentilerinin %4 üzerinde yer alırken, düzeltilmiş net kar öngörüsü piyasa beklentisinin %15 altında yer aldı.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç22 – 29.04.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 193,0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 457 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %64 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %75 azaldı. Net satışlar 17.531 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %198 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 11.894 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç22’de 1.525 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2.260 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1060 baz puan azalarak %09 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1363 baz puan azaldı ve %16 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 409 baz puan azaldı ve %08 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 7665,9 milyon TL (1Ç21: 1712,6 milyon TL ve 4Ç21: 2.039 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18,2 (1Ç21: %7,8 ve 4Ç21: 6,7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %37 artarak 14.862 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1,8 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8,9 F/K çarpanından ve 5,6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Yorum – 22.02.2022

4Ç21 Telekonferans notu Değerlendirme: Olumlu / Enerjisa Enerji’nin gerçekleştirdiği 4Ç21 sonuçlarına ilişkin telekonferanstan derlediğimiz önemli notlar aşağıda yer almaktadır.

Genel değerlendirme: Enerjisa Enerji, 4Ç21’de yıllık bazda %46 artışla 778 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Yılın dördüncü çeyreğinde satış gelirleri yıllık %109 artarak 10,188 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK de yıllık %420 artışla 1,732 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 4Ç21’de FAVÖK marjı yıllık bazda 10,2 puan artarak %17 seviyesine yükseldi.

 • Şirket, 2021 yılında baz alınan net kârda %29 artış, faaliyet gelirlerinde %34 artış ve müşteri çözümlerinde 5 kat büyüme gerçekleştirmiştir.
 • Küresel spot doğalgaz ve kömür fiyatlarında artışlar, global piyasalarda elektrik fiyatlarında artış, 4Ç21’de Türkiye gün öncesi elektrik fiyatlarında bir önceki yıla göre yaklaşık %175 ve bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %60 artış (çeyreksel ortalama fiyatlar) gerçekleşmiştir.
 • Şirket’in düzenlemeye tabi segmentte brüt kârı; maliyet + %2,38 brüt kâr marjıdır. Fiyat artışlarının nakit akışı etkileri 2 çeyrek sonra gecikme faizi ile fiyat eşitleme mekanizması ile düzeltilmektedir. Sabit ve değişken sözleşmeler tiplerinin her birinin serbest segmentte payı %50 civarındadır. Elektrik fiyatlarının nakit akışı üzerinde geçici bir etkisi olurken perakende gelirleri üzerindeki kısa vadeli etkisi düşük seviyededir.
 • Şirket yukarı yönde ihtiyaç duyulan potansiyel sebebiyle orta ve uzun vadede sapmalar olsa da enerji piyasalarında büyük bir risk beklemediğini açıklayarak, cari tarife fiyatlarında aşağı yönlü potansiyelden daha fazla yukarı yönlü potansiyel gördüklerini belirtmiştir.
 • Yeni finansman maliyetlerinde piyasalardaki yüksek oynaklık ve arz kısıtlamaları göz önüne alındığında altta yatan net gelir rehberliğinde de temkinli olmayı tercih eden Şirket, 2022 yılı için faaliyet gelirlerinde yıllık bazda minimum %30 büyüme ve minimum 2,0 milyar TL baz alınan net kar beklemektedir.
 • Enerjisa Enerji 2022 için kararlaştırılan kar payı ödeme tutarını da paylaşmıştır. Şirket, 01.01.2021-31.12.2021 döneminde oluşan toplam 1.464.525.519,23TL kar payının (net %111,6 brüt %124) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak (1,24 TL/hisse) dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç21 – 21.02.2022

4Ç21’de güçlü operasyonel sonuçlar, beklentileri aşan net kar / Değerlendirme: Olumlu / Enerjisa Enerji, 4Ç21’de 10.188 milyon TL satış geliri (Konsensus: 7.547 milyon TL), 1.732 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1.726 milyon TL) ve 778 milyon TL net kar (Konsensus: 570 milyon TL) açıkladı. 4Ç21 sonuçlarında satış geliri ve net kar rakamı beklentilerin üzerinde güçlü seyrederken FAVÖK rakamı beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

4Ç21’de satış gelirleri yıllık bazda %109 ile güçlü artarak 10.188 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Küresel olarak elektrik fiyatlarına baktığımızda, spot doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmak üzere bir artış izlenmiştir. Şirket’in dağıtım iş kolu, konsolide faaliyet gelirlerinin yaklaşık %87’ini oluşturmaktadır. Elektrik fiyatlarındaki değişimlerin, dağıtım gelirleri üzerinde oldukça sınırlı olmakla beraber etkisi bulunmaktadır.

Şirket’in yatırım harcamaları geri ödemeleri 2020’de 1.342 milyon TL iken, 2021’de 2.101 milyon TL’ye çıkmıştır (759 milyon TL artış). 4Ç21’de, FAVÖK yıllık bazda %420 oranında artarak 1.732 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK rakamı beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da yıllık bazda 10.2 puan artışla %17.0 seviyesine ulaşmıştır. Şirket 4Ç21’de, 778 milyon TL net kar rakamı açıklamıştır. Net kar marjı 4Ç21’de %7.6 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket 2022 yılı için beklentilerini de paylaşmıştır. Değişken makroekonomik ortam ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıkları göz önünde bulundurulduğunda ayrıntılı ve spesifik bir hedef vermek için erken olduğunu açıklayan Şirket’in beklentileri şu şekildedir; (i) Faaliyet gelirlerinde yıllık bazda minimum %30 büyüme. (ii) Minimum 2,0 milyar TL baz alınan net kar.

Genel değerlendirme: Şirket’in, yıllık bazda güçlü artan net kar ve FAVÖK rakamlarının etkisiyle 4Ç21’de marjları olumlu bir karlılık sergilemeye devam etmiştir. ENJSA hissesi yıl başından itibaren rölatif olarak endeksin %3 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 7,5x F/K ve 5,2x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Anadolu Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç21 – 21.02.2022

EnerjiSA (ENJSA, Pozitif): Şirket’in 2021 dördüncü çeyrek net dönem karı 778,31mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 570mn TL de bulunuyordu. 4Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %109,2 artarken, satış maliyetlerinin %90,9 oranında artması karlılık rakamlarına pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 4Ç20’ye göre %182,59 oranında artış ile 2.748mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 4Ç21’de yıllık bazda %46,64 oranında artmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde -41,12mn TL olan esas faaliyet karı 1.496,8mn TL’ye yükselerek güçlü performans göstermiştir. 4Ç21’de FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 10,2 puan artarak %17’ye yükselmiştir. Şirketin 4Ç21 döneminde net kar marjı %7,64 seviyesine yükselmiştir. 2021 yılında toplam net dönem karı, bir önceki yıla göre %109,84 oranında artışla 2.282,37mn TL’ye yükselmiştir.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç21 – 21.02.2022

Sonuçlar tahminlerin oldukça üzerinde… Enerjisa, yıllık %65 ve önceki çeyreğe göre %28 büyüyen 2.340mn TL’lik beklenenden daha güçlü faaliyet gelirleri sayesinde, 570mn TL olan piyasa beklentisinin %36 üzerinde 778mn TL net kar elde etti. 4Ç20’de – 259mn TL ve 3Ç21’de 534mn TL olan net kâr, faaliyet gelirlerindeki artışın etkisiyle iyileşti. Temel (tekrarlanmayan kalemler için düzeltilmiş) net kar yıllık %53 ve bir önceki çeyreğe göre %40 arttı. Net borç çeyreksel %6 artarak 10,3 milyar TL’ye yükselirken, net borç/faaliyet gelirleri 1,5x’ten 1,4x’e düştü.

Dağıtım işi güçlü büyüme kaydetti… Faaliyet gelirleri yıllık bazda %78 artan dağıtım iş birimi, 4Ç21’de konsolide faaliyet gelirlerinin %90’ını oluşturdu. Büyüme, esas olarak daha yüksek finansal gelir ve yatırım harcamaları geri ödemeleri sayesinde gerçekleşti. Perakende tarafı, rekabet ve daha da önemlisi kaynak maliyetlerindeki artış nedeniyle yıllık %5 düşüşle 224mn TL faaliyet karı sağladı.

Şirket rehberliği, faaliyet karında %30’dan fazla büyümeyi içeriyor… 2022 için Enerjisa, %30’un üzerinde faaliyet geliri artışı ve 2,0 milyar TL’nin üzerinde net kâr bekliyor. Değişken makroekonomik ortam nedeniyle şirket, yıl içinde daha spesifik bir aralık hakkında rehberlik sağlamak için değerlendirme yapacak.

11 Nisan’da 1,24 TL/hisse brüt temettü dağıtılacak… Enerjisa, 11 Nisan 2022’de 1,24 TL/hisse (toplamda 1,46 milyar TL) brüt temettü dağıtmaya karar verdi; bu, temel (tekrarlanmayan kalemler için düzeltilmiş) net kâr üzerinden %60 ödeme oranına ve %8,5 temettü verimine tekabül ediyor.

Tavsiyemizi Endeks Üstü Getiri’ye yükselttik… 2022 faaliyet geliri tahminimizi %15 artırarak 10,1 milyar TL’ye çıkardık. Bu da şirketin %30’un üzerindeki büyüme hedefine paralel olarak yıllık %35’lik bir büyümeye tekabül ediyor. Öte yandan, daha yüksek finansal ve vergi giderleri varsayımıyla net kar tahminimizde (2.747mn TL) önemli bir değişiklik yapmadık. 20,00 TL/hisse (önceki: 17,00 TL/hisse) olan yeni hedef fiyatımız %38 artış potansiyeline işaret ettiğinden, tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’den Endeks Üstü Getiri’ye yükseltiyoruz.

 

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç21 – 03.11.2021

ENJSA; 3Ç21’de yıllık bazda FAVÖK rakamı beklentilerin altında kalırken net kar beklentileri aştı / nötr / Enerjisa Enerji, 3Ç21’de 8.395 milyon TL satış geliri (Kons.: 6.276 milyon TL), 1.365 milyon TL FAVÖK (Kons: 1.632 milyon TL) ve 534 milyon TL net kar (Kons: 515 milyon TL) açıkladı. 3Ç21 sonuçlarında satış geliri ve net kar rakamı beklentilerin üzerinde seyrederken FAVÖK rakamı ise beklentilerin altında kaldı. Konsensusa 5 kurum katılmıştır. Sonuçların hisse üzerinde önemli bir etki yaratacağını düşünmüyoruz.

3Ç21’de satış gelirleri yıllık bazda %45 ile güçlü artarak 8.395 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Küresel olarak elektrik fiyatlarına baktığımızda, spot doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmak üzere bir artış izlenmiştir. Türkiye gün öncesi elektrik fiyatlarında bir önceki yıla göre %76 ve bir önceki çeyreğe göre %49 artış (çeyreksel ortalama fiyatlar) gözlenmiştir. Şirket’in dağıtım iş kolu, konsolide faaliyet gelirlerinin yaklaşık %85’ini oluşturmaktadır. Elektrik fiyatlarındaki değişimlerin, dağıtım gelirleri üzerinde oldukça sınırlı olmakla beraber etkisi bulunmaktadır.

Şirket’in 9A21’de yatırım harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %60 artış göstermiştir. Yatırım harcamaları geri ödemeleri 9A20’de 1.006 milyon TL iken, 9A21’de yatırım tavanındaki artış ve önceki tarife dönemlerine ait toplam ek yatırımların Ocak 2021’den itibaren düzenli geri ödemelerine bağlı olarak 570 milyon TL artış göstererek, 1.576 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar geçmiş tarife dönemle içerisinde istisnai yatırım harcamaları geri ödemeleri bulunmamaktadır (339 milyon TL).

3Ç21’de, FAVÖK yıllık bazda %22 oranında artarak 1.365 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Açıklanan FAVÖK rakamı beklentilerin %16 altında seyretmiştir. Hem beklenenin %34 üzerinde açıklanan net satışlar, hem de FAVÖK rakamının beklentilerin altında gelmesi ile FAVÖK marjı da beklentilerin altında açıklanmıştır. 3Ç20’ye göre de yıllık bazda FAVÖK marjı 3,1 puan daralarak %16,3 olmuştur. Bu daralmada satılan mal maliyetlerinde izlenen artış ile brüt kar marjının 3Ç21’de yıllık bazda 3,1 puan daralmasının da etkileri görülmüştür.

Şirket 3Ç21’de, yıllık bazda %16 oranında daralarak 534 milyon TL seviyesine gerileyen bir net kar rakamı açıklamıştır. Net kar marjı 3Ç21’de geçmiş yılın net kar marjının 4,6 puan altındadır. Ancak 3Ç21 net kar konsensus rakamına baktığımızda, açıklanan net kar rakamının konsensusun % 4 üzerinde olduğunu görüyoruz.

2020 yılsonunda 2,7x seviyesinde olan Net borç / FAVÖK rakamı, finansal borçlanmada artış izlenmesine rağmen, bu döneme göre hafif artan FAVÖK rakamının desteği ile 3Ç21’de 2,5x seviyesine gerilemiştir. 3Ç21’de net borç rakamı 10.115 milyon TL’dir. Şirket’in kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak satılan enerjinin birim fiyat/tarifeleri üzerinden düzenlenmesiyle yönetilmektedir.

Şirket 2021 yılsonu beklentilerini kısmi olarak revize etmiştir. (i) Faaliyet geliri büyümesini %15-%20 aralığından %18-%20 büyüme aralığına arttırmıştır. (ii) Düzenlemeye tabi varlık tabanı beklentisi, en az 11,2 milyar TL olmak üzere değişmemiştir. (iii) Baz alınan net kar beklentisi, 2,0 milyar TL olup sabit kalmıştır. (vi) Faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı beklentisi, en az 1,8 milyar TL seviyesinden 1,5 -1,8 milyar TL aralığına indirgenmiştir.

Genel değerlendirme: Satış gelirleri güçlü artan Şirket’in, yıllık bazda azalan net karının ve hafif artan FAVÖK rakamının da etkisiyle 3Ç21’de kar marjları bir miktar daralmıştır. Ancak mevcut marjlar da olumlu bir karlılık tablosu sergilemeye devam etmiştir. ENJSA hissesi son 12 ayda relatif olarak endeksin %2 altında performans gösterirken son 1 ayda ise %2 üzerinde getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 10,93x F/K ve 5,97x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç21 – 03.11.2021

Net kar ve faaliyet gelirleri beklentileri hafifçe aştı. Enerjisa üçüncü çeyrekte beklenenin üzerindeki faaliyet gelirleri sayesinde piyasa beklentisi olan 515mn TL’nin hafif üzerinde 534mn TL net kar açıkladı. Faaliyet gelirleri geçen seneye göre %13, geçen çeyreğe göre de %8 artarak 1,828mn TL’ye ulaştı ve beklentiyi %7 aştı. Öte yandan, net finansman giderlerindeki %28 artış ve vergi oranındaki 4.9 puanlık yükseliş nedeniyle net kar geçen seneye göre %16 geriledi. Tek seferlik kalemlerden arındırılmış net kar ise geçen seneye göre sadece %1 düştü. Net kar geçen çeyreğe göre ise %22 büyüme kaydetti. Net borç çeyrek bazında %7 artsa da net borç/FAVÖK 1.5’de yatay kaldı.

Perakende segmenti yıllık bazda kötüleşti… Dağıtım iş kolunun faaliyet gelirleri geçen seneye göre %17 büyürken, toplamda ağırlığı %86 olarak gerçekleşti. Perakende iş kolunun faaliyet gelirleri ise artan rekabet ve daha da önemlisi artan kaynak maliyetleri nedeniyle geçen seneye göre %7 daraldı.

Şirket 2021 beklentilerinde hafif revizyonlar yaptı… Enerjisa faaliyet gelirleri büyüme beklentisini %18-20 (önceki %15-20), faiz ve vergi sonrası nakit akımı beklentisini de 1.5-1.8 milyar TL (önceki en az 1.8 milyar TL) olarak güncelledi. En az 11.2 milyar TL’lik Düzenlenmiş Vergi Tabanı ve 2.0 milyar TL civarındaki tek seferlik kalemlerden arındırılmış net kar beklentisi ise korundu.

Tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’ye düşürdük… 2021 yılı için faaliyet gelirleri tahminimizi %2 yükselterek 6,739mn TL’ye çektik ki bu rakam yıllık %20 büyümeye işaret ediyor. Risksiz faiz oranı varsayımızı da 1 puan arttırarak %16’ya çıkardık. Değiştirmediğimiz 13.50 TL/hisse’lik hedef fiyatımız %17 yukarı potansiyel içerdiğinden dolayı tavsiyemizi Endeks Üzeri Getiri’den Endekse Paralel Getiri’ye indirdik. 2021 karından muhtemelen 2022’nin Nisan ayında 1.1 TL/hisse civarında temettü dağıtılabileceğini hesaplıyoruz ki bu rakam %9.6 temettü verimine denk geliyor.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç21 – 03.11.2021

Enerjisa (ENJSA, Sınırlı Pozitif): Enerjisa’nın 3Ç2021’deki net dönem karı 534,4mn TL ile piyasanın ortalama kar beklentisi 515mn TL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç2020 net dönem karı 638,6mn idi. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2021’de geçen senenin aynı dönemine göre %45,2 büyüme kaydetmiş ve 8.395mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, satışlarının maliyeti ise %51,4 oranında artarak 6.315mn TL olmuştur. Şirket’in brüt karı da %29 oranında artarak 2.079mn TL’ye çıkmıştır. Faaliyet giderleri 837,5mn TL olarak gerçekleşen Şirket’in FAVÖK’ü 1.365mn TL (Beklenti 1.612mn TL) ile yıllık %21,5 oranında artmıştır. FAVÖK marjı ise 3,1 puan azalarak %16,3 olmuştur. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 378,6mn TL net finansman gideri yazmıştır. Son olarak 194mn TL vergi gideri ile birlikte Şirket’in net dönem karı 534,4mn TL olmuştur.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 9A2021’deki net dönem karı, 9A2020’ye göre %11,7 artarak 1.504mn TL’ye yükselmiştir.

 

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Enerjisa ikinci çeyrekte beklentinin üzerindeki finansman giderleri ve vergi giderleri nedeniyle 503mn TL’lik piyasa beklentisinin altında 438mn TL net kar açıkladı. Faaliyet gelirleri geçen seneye göre %31 artarak 1,698mn TL’ye yükselirken piyasa beklentisi olan 1,621mn TL’yi %5 aştı. Baz alınan net kar (tek seferlik giderlerden arındırılmış) iyileşen faaliyet karlılığı ile geçen seneye göre %22 büyüdü. Net borç ise 1.13 milyar TL’lik temettü ödemesi nedeniyle geçen çeyreğe göre %7 artarken, net borç/faaliyet gelirleri 1.4’te sabit kaldı. Şirket faaliyet karı büyümesi beklentisini %15-20’e (önceki: çift haneli büyüme), net kar beklentisini 2.0 milyar TL civarına (önceki: en az 1.9 milyar TL) ve serbest nakit akımı tahmini en az 1.8 milyar TL (önceki: en az 1.7 milyar TL) olarak güncelledi. Şirketin güncel tahminleri bizimkilerle uyumlu olduğu için tahminlerimizde revizyona gitmedik. Değiştirmediğimiz hedef fiyatımız olan 13.50 TL %26 yükselme potansiyeli içermektedir. Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Enerjisa – 2Ç21 sonuçlarını 437.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 503.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin %13 altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %19 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %18 azaldı. Net satışlar 6076.0 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5863.0 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç21’de 1,138 milyar TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,621 milyar TL’nin %30 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 55 baz puan azalarak %18.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 9476.3 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.4 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Enerjisa Enerji (ENJSA, Nötr): Şirket’in 2Ç2021’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 oranında artarak 437,7mn TL olarak gerçeklemiştir. Ortalama piyasa beklentisi şirketin 2Ç2021’de 484mn TL net dönem karı kaydedeceği yönündeydi. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,1 oranında artan Şirket’in brüt karı ise 16,6 oranında artarak 1.738,mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %26,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 53,9mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %16,3 oranında artarak 970,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 349,5mn TL gider kaydeden Enerjisa, 183,7mn TL’lik vergi gideri sonrasında 437,7mn TL net dönem karı açıklamıştır.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Haziran dönemi karı %36,9 oranında artarak 969,7mn TL’ye ulaşmıştır.

 

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Sonuçlar beklentileri aştı… Enerjisa ilk çeyrekte beklentinin üzerindeki faaliyet performansı sayesinde piyasa beklentisi olan 449mn TL’nin üzerinde 532mn TL net kar açıkladı. Faaliyet gelirleri geçen seneye göre %28 artarak 1,628mn TL’ye yükselirken piyasa beklentisi olan 1,438mn TL’yi aştı. Baz alınan net kar (tek seferlik giderlerden arındırılmış) iyileşen faaliyet karlılığı ve azalan finansman giderleri ile geçen seneye göre %48 büyüdü. Net borç ise geçen çeyreğe göre %8 azalırken, net borç/faaliyet gelirleri de 1.6’dan 1.4’e geriledi. Öte yandan, ikinci çeyrekte 1.13 milyar TL temettü ödemesi nedeniyle net borç tarafında artış görebiliriz.

Perakende segmenti güçlü büyümesini sürdürdü… Dağıtım faaliyet gelirleri geçen seneye göre %26 büyüdü ve 1,366mn TL’ye ulaşırken toplamdaki payı %84 olarak gerçekleşti. Perakende faaliyet karı da geçen seneye göre %44 artışla 271mn TL’ye yükseldi.

Şirket 2021 yılı için beklentilerini korudu… Enerjisa 4. çeyrek sonuçlarının ardından paylaştığı 2021 yılı tahminlerinde değişikliğe gitmedi. Buna göre şirket çift haneli faaliyet geliri, en az 10.9 milyar TL Düzenlenmiş Varlık Tabanı, en az 1.9 milyar TL net kar ve en az 1.7 milyar TL serbest nakit akımı öngörüyor.

Önerimizi Endeks Üzerinde Getiri’ye yükseltiyoruz… 2021 yılı için tahminlerimizi korusak da risksiz faiz oranı varsayımımızda yaptığımız 1 puanlık artış sonucunda hedef fiyatımızı 14.50 TL’den 14.00 TL’ye indirdik. Yeni hedef fiyatımız %33 yükselme potansiyeli içerdiğinden hisselerle ilgili Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi Endeks Üzerinde Getiri olarak güncelledik.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Enerjisa – 1Ç21 sonuçlarını 532 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 448.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin %19 üzerindedir. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 azalarak 8,898 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.7 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in net dönem karı 1Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 532mn TL’ye yükselmiş ve ortalama piyasa beklentisi olan 450mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 oranında artarak 5.888,9mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise maliyetlerdeki %1’lik düşüşün etkisiyle %9,7 oranında artarak 1.715,7mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %12,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2021’de 91,2mn TL gider kaydediliştir. Böylece faaliyet karı %12,9 oranında artarak 939,9mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında 274,7mn TL finansman gideri kaydedilirken, 133,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında 532mn TL net dönem karı oluşmuştur.

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç21 – 05.05.2021

ENJSA; Marjlarda ve net karda iyileşme görüldü / olumlu / Enerjisa 1Ç21’de 5,889 milyon TL satış (Konsensus: 5,786 milyon TL), 1,640 milyon TL FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemeleri (Konsensus: 1,531 milyon TL) ve 532 milyon TL net kar (Konsensus: 450 milyon TL) kaydetti. Satış gelirleri önceki yıla yakın bir seviyede gerçekleşirken, operasyonel marjlardaki iyileşme ve finansal giderlerdeki azalışın etkisiyle net karın güçlü artması dikkat çekmektedir. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz. Şirket bugün 18:00’de 1Ç21 sonuçlarına dair telekonferans gerçekleştirecek.

Satış gelirleri 1Ç21’de yıllık %2 artışla 5,889 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK marjı önceki yıla göre 2,6 puan artışla %19,3 düzeyine yükselirken, Şirket bu dönemde yıllık %18 artışla 1,138 milyon TL FAVÖK elde etti. Enerjisa’nın operasyonel performansı adına daha sağlıklı bir gösterge olarak kabul edilen FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemeleri kaleminde de yıllık bazda %26 artış görüldü. 1Ç20’de 400,5 milyon TL olan net finansal giderler 1Ç21’de 274,7 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Operasyonel performans ve finansal giderlerdeki azalışı etkisiyle net kar %56’lık güçlü artış ile 532 milyon TL düzeyine yükseldi ve Research Turkey-Rasyonet tarafından düzenlenen ankete göre ortalama piyasa beklentisinin %18 üzerinde oluştu. Şirket’in açıkladığı baz alınan net kar kaleminde de benzer şekilde %48’lık yıllık artış gerçekleşti, Şirket’in düzenlediği ankete göre 491 milyon TL beklenen baz alınan net kar figürü 522 milyon TL düzeyinde açıklandı.

Net borç 2020 sonu itibariyle 9,4 milyar TL iken Mart sonu itibariyle 8,5 milyar TL düzeyine geriledi. Net borcun faaliyet gelirlerine oranı 2020 sonunda 1,7x düzeyindeyken Mart sonunda 1,4x’e geriledi.

 

 

Şeker Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç20 – 23.02.2021

Enerjisa (ENJSA), yılın son çeyreğinde 259mn TL net zarar elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise 244mn TL net kar açıklamıştı. Net zarar rakamı piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 345mn TL’nin gerisinde gerçekleşmiş oldu. 4Ç20 net zarar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A20 ’de kümüle net kar rakamı 1,1mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A19: 1,03mlr TL net kar). Dördüncü çeyrekte Enerjisa’nın satış gelirleri rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 oranında azalarak 4,870mn TL olarak gerçekleşti (4Ç19: 4,887mn TL). Piyasadaki ortalama satış gelirleri be klentisi 5,783mn TL seviyesindeydi. 4Ç20’de FAVÖK 333mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç19: 573mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4,9 puan düşerek %6,8 olarak gerçekleşti (4Ç19: FAVÖK Marjı: %11,7). Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 1.208mn TL seviyesindeydi (Negatif).

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç20 – 23.02.2021

Enerjisa dördüncü çeyrekte 259mn TL net zarar açıkladı. Tek seferlik giderlerden arındırılmış “baz alınan net kar” ise 462mn TL ile piyasa beklentisi olan 345mn TL’yi aştı. Faaliyet karı da 1,421mn TL ile piyasa beklentisi olan 1,242mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Faaliyet karındaki geçen seneye göre artış hem dağıtım hem de perakende tarafındaki iyileşmeden kaynaklandı. Net borç geçen çeyreğe göre %8 azalarak 9.0 milyar TL’ye ulaşırken, net borç/faaliyet karı da 1.9’dan 1.6’ya geriledi. Enerjisa 2021 yılı için faaliyet karında çift haneli büyüme ile birlikte en az 10.9 milyar TL düzenlenmiş varlık tabanı, en az 1.9 milyar TL baz alınan net kar ve en az 1.7 milyar TL serbest nakit akımı beklentilerini paylaştı. 2021 için hem faaliyet karı hem de net kar tahminlerimizi %6 arttırdık ve hedef fiyatımızı 13.50 TL’den 14.50 TL’ye yükselttik. %10 yükselme potansiyeli ile Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç20 – 23.02.2021

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Negatif): Şirket 2020 yılının son çeyreğinde 259,2mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 243,7mn TL net dönem karı kaydedilmişti. Ortalama piyasa beklentisi şirketin 4Ç2020’de 345mn TL net dönem karı kaydedeceği yönündeydi. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık aynı seviyede kalan şirketin brüt karı ise 13,8 oranında azalarak 972,4mnmn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %18,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2019’da kaydedilen 234,6mn TL’lik gelire karşın 4Ç2020’de kurların olumsuz etkisiyle 231,6mn TL gider kaydedilmiş ve böylece 41,1mn TL faaliyet zararı oluşmuştur. Finansman giderleri ise 418mn TL’den 278,5mn TL’ye gerilemiştir.

Son çeyrekteki zarar rakamına karşın Şirket’in 2020 yılı net dönem karı 2019 yılına göre %5,2 oranında artarak 1.087,7mn TL’ye ulaşmıştır.

Şirket ayrıca hisse başına brüt 0,96 TL (net 0,816 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hakkı kullanım tarihi 9 Nisan 2021 olup, dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %6,9 olarak hesaplanmaktadır.

 

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

ENJSA; 3Ç20 Enerjisa VAFÖK ve Net Kar Beklentinin Üzerinde / Olumlu / Enerjisa 3Ç20’de 639 milyon TL net kar, 1,6 milyar TL VAFÖK ve 5,8 milyar TL satış kaydetti. Sonuçlar piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğinden, sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Enerjisa’nın dağıtımını gerçekleştirdiği elektrik miktarı Nisan ve Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 düşüş gösterirken, Haziran ayında 2019 seviyesine yükselmiştir. Yükseliş 3Ç20’de de devam etmişti. Nisan ayında spot piyasa elektrik fiyatı Şubat seviyesinin neredeyse yarısına kadar düşmüş ancak Haziran ayı itibariyle geçen seneki seviyesine dönmüştür. Ağustos ayı itibariyle Şubat seviyesi yakalanmış, Eylül de ise aylık bazda %5 daha artış gerçekleşmiştir. Tahsilat performansı olarak baktığımızda, zamanında ödeme (0-6 ay) oranları Mayıs ayında Mart ayına kıyasla %1 oranında düşmüştür. 3Ç20’de ise çok sınırlı bir düşüş gerçekleşmiştir. Sayaç okumalar salgın öncesi seviyelerine dönmüştür.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

Enerjisa üçüncü çeyrekte piyasa beklentisi (406mn TL) ve bizim beklentimizin (415mn TL) üzerinde 639mn TL net kar açıkladı. Faaliyet karı da 1,623mn TL ile piyasa beklentisi olan 1,356mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Faaliyet karındaki geçen seneye göre artış hem dağıtım hem de perakende tarafındaki iyileşmeden kaynaklandı. Net borç geçen çeyreğe göre %6 azalarak 9.9 milyar TL’ye ulaşırken, net borç/faaliyet karı da 2.1’den 1.9’a yükseldi. Enerjisa 2020 yılı için düzeltilmiş (tek seferlik gelir/giderlerden arındırılmış) net kar büyümesi tahminini en az %30’dan en az %40’a yükseltti. Bu da en az 1,646mn TL’lik bir rakama denk gelmektedir. Şirket ayrıca yıl sonunda beklediği serbest nakit akımı rakamını en az 0’dan en az 100mn TL’ye çıkardı. 2020 için faaliyet karı ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %6 ve %12 arttırdık ve düşen net borcu da hesaba katarak hedef fiyatımızı 11.50 TL’den 12.50 TL’ye yükselttik. %32 yükselme potansiyeli ile Endeks Üzerinde Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

Enerjisa – 3Ç20 sonuçlarını 639 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %93 artışı işaret etmekte olup, piyasa beklentisi olan 437 milyon TL’den %46 daha yüksek gerçekleşti. 3Ç20’de şirketin satışları, yıllık bazda, %10 artış kaydetti ve 5,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Enerjisa’nıın faaliyet geliri (FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemeleri), yıllık bazda, %31 arttı. Faaliyet performansı beklentiler dahilinde olmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşen net finansal performansın net kardaki sapmanın altındaki ana sebep olduğunu düşünüyoruz.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,9 oranında artarak 638,6mn TL’ye yükselmiş ve ortalama piyasa beklentisi olan 437mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %7,4 oranında artarak 1.611,7mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %13,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019’da kaydedilen 143mn TL’lik gidere karşın 3Ç2020’de kurların da olumlu katkısıyla 91,7mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı %32,7 oranında artarak 1.112,2mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca finansman giderleri de 399,6mn TL’den 296,3mn TL’ye gerileyerek karlılığı desteklemiştir.

Üçüncü çeyrekteki yüksek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,5 oranında artarak 1.346,9mn TL’ye ulaşmıştır.

 

İntegral Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç20 Analist Toplantısı Notları – 12.08.2020

COVID-19 pandemisinin yarattığı etkiler sınırlı kaldı. Elektrik dağıtım hacminde Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 10’a varan daralmalar yaşanmasına rağmen Haziran ayında ülke çapında kapatmaların bitmesi ile dağıtım hacmi 2019 yılının aynı dönemindeki seviyelere ulaştı.

Nakit toplamada Mayıs’a kadar sınırlı bir azalma yaşanmasına rağmen Haziran ayından itibaren normal seviyelerine geldi. Pandemi süresinde metre okuma faaliyetleri sekteye uğrasa da Haziran ayı itibariyle normal seviyelere döndü. Nisan ve Mayıs aylarındaki kapatmalardan kaynaklı olarak alacak kaleminde 400 ila 500 milyon TL’lik düşüş bekleniyor.

Nisan’da petrol ve doğalgaz fiyatlarıyla beraber piyasada elektrik fiyatları da düşerek neredeyse yarıya indi. 2020 yıl sonunda ödeme gecikmelerinin düşük negatif bir etki yapması bekleniyor.

Sermaye harcamaları COVID-19 etkisini kompanse etmek maksadıyla 2020 yılı 2. Çeyrekte büyümeye devam etti. Geçen yılın ilk yarısına göre esas faaliyet karında yüzde 13’lük artış, net karda ise yüzde 62’lik artış gözlendi. Serbest nakit akışında iyileşmeler görülse de şirket tarafından beklendiği üzere -1.1 milyar TL ile negatif olmaya devam etti.

Net finansal borç 1,7 milyar TL yükselerek 10,5 milyar TL seviyesine geldi, yükselişin sebebi negatif serbest nakit akışı ve Nisan ayındaki kar payı ödemesi oldu. Kredi portföyü düşük faiz ortamının etkisiyle daha avantajlı faiz oranlarıyla yeniden yapılandırıldı. Şirketin 2020 yılının tamamı için fonlama sıkıntısı yok. Nisan ve Mayıs’da yükselen maliyetler Haziran ayında hidrokarbon fiyatlarının düşüşü ile birlikte normal seviyelere yakınsadı.

Sermaye harcamalarının yılın ikinci yarısında devam edeceği öngörülüyor. Kar kalemlerinde ise regüle satış segmenti satış hacminde yıllık bazda yüzde 22,3’lük düşüş ve bu segmentin kar marjında yüzde 0,4’lük düşüş var. Liberalize satış segmentinde ise kurumsal bazda yüzde 86,7’lik artış ve kar marjında yüzde 4,5’lik artık gözleniyor. Regüle segmentteki düşüşün sınırlı kalması ve liberalize segmentin karlılığının yükselmesi pozitif etki yapıyor.

Kalite-verim çalışmalarında geçen yılın ilk yarısına göre COVID-19 salgını kaynaklı yüzde 21,05’lik düşüş var, bunun yılın ikinci yarısında telafi edileceği öngörülüyor. Karlılıktaki artışın diğer sebepleri finansal faaliyetlerdeki iyileşme ve sermaye harcamaları geri ödemeleri. Geçen yılın ilk yarısına göre faaliyet giderlerinde yüzde 16,4 lük artış yaşanmış. Vergi giderlerinin yatay kalmasının yükselen vergi öncesi kar ile birlikte pozitif etki yapması öngörülüyor. Şirket, yıl sonunda geçen yıla göre en az yüzde 30 net kar büyümesi hedefliyor. Esas faaliyet karındaki büyümenin enflasyondaki büyümeden daha fazla olması öngörülüyor.

Faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışının pozitif olması, ve yılın ikinci yarısında bu kalemin 1 milyar TL’nin hatırı sayılır derece yukarıda gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, TL’nin zayıflaması ve regülasyonlardan kaynaklanan tarife maliyetlerinin artması ihtimalleri karşısında bile serbest nakit akışının kötüye gitmesini beklemiyor. Sermaye harcamalarının önümüzdeki beş yıl boyunca artışı bekleniyor. Faaliyet giderlerinin değişimi hakkında konuşmak için çok erken, ama tarife regülasyonları değişmediği takdirde faaliyet giderlerinde düşüş beklenebilir. Birleşme ve satın almalar konusunda şirket salgının yarattığı kriz sebebiyle temkinli davranıyor, ancak gelişebilecek fırsatları gözlemeye devam ediyorlar.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

Enerjisa ikinci çeyrekte piyasa beklentisine ve bizim beklentimize paralel 367mn TL net kar açıkladı. Net kar düşük baz etkisi ve azalan finansal giderler nedeniyle geçen seneye göre %128 artış kaydetti. Faaliyet karı da 1,296mn TL ile beklentilere paralel gerçekleşti. Faaliyet karındaki geçen seneye göre artış hem dağıtım hem de perakende tarafındaki iyileşmeden kaynaklandı. Net borç geçen çeyreğe göre %14 artarak 10.5 milyar TL’ye ulaşırken, net borç/faaliyet karı da 1.9’dan 2.1’e yükseldi. Enerjisa 2020 yılı için düzeltilmiş (tek seferlik gelir/giderlerden arındırılmış) net kar büyümesi tahminini en az enflasyon oranından en az %30’a yükseltti. Bu da en az 1,530mn TL’lik bir rakama denk gelmektedir. Karın %65’inin dağıtılacağını varsayarsak 2020 karından en az 995mn TL’lik temettü dağıtımı olabilir ki bu da şu anki piyasa değerine göre %9.5 gibi yüksek bir temettü verimine denk geliyor. Hisselerle ilgili %27 yükselme potansiyeli ile Endeks Üzerinde Getiri önerimizi sürdürüyoruz.

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

ENJSA; 2Ç20 Sonuçları Beklentiye Paralel. Enerjisa 2Ç20’de 367 milyon TL net kar (Kons.: 357 milyon TL), 1.292 milyon TL VAFÖK (Kons.: 1.242 milyon TL) ve 5.326 milyon TL satış (5.645 milyon TL) kaydetti. Satışlar ve VAFÖK geçen yıla kıyasla %10 ve %14 artış kaydederken, net kar %128 artış gösterdi. Sonuçlar piyasa beklentileri ile uyumlu olduğundan, sonuçların hisse performansı üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz. Enerjisa’nın dağıtımını gerçekleştirdiği elektrik miktarı Nisan ve Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 düşüş gösterirken, Haziran ayında 2019 seviyesine yükselmiştir. Perakende konut ve KOBİ segmenti hacimlerinde düşüş gerçekleşmemiştir. Kurumsal segment kar marjlarında çok kısıtlı bir düşüş gerçekleşmiştir. Nisan ayında spot piyasa elektrik fiyatı Şubat seviyesinin neredeyse yarısına kadar düşmüş ancak Haziran ayı itibariyle geçen seneki seviyesine dönmüştür. Tahsilat performansı olarak baktığımızda, zamanında ödeme (0-6 ay) oranları Mayıs ayında Mart ayına kıyasla %1 oranında düşmüştür. Sayaç okumalar salgın öncesi seviyelerine dönmüştür.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

Enerjisa – 2Ç20 sonuçlarını 367 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %127 artışı işaret etmekte olup, piyasa beklentisi olan 357 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 2Ç20’de şirketin satışları, yıllık bazda, %10 artış kaydetti ve 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Enerjisa’nıın düzeltilmiş FAVÖK (FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemeleri), yıllık bazda, %14 attı ve piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Yatırım harcamaları geri ödemeleri, yıllık bazda, %27 artış kaydetti ve 671 milyon TL olarak kaydedildi. Düzenlenmiş varlık tabanı ise 1H20 itibariyle 9,4 milyar TL olup, 1Ç20’de 9.3 milyar TL idi.. Şirketin ekonomik net borcu 12,3 milyar TL seviyesinde olup, 1Ç20 yılsonunda 11 milyar TL idi. Net borç/faaliyet geliri rasyosu 2.5 olarak kaydedilirken 1Ç19’da 2,3 olarak kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Pozitif): Enerjisa’nın 2020 yılının ikinci çeyreğinde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %127,5 oranında artarak 367,2mn TL’ye ulaşmış ve piyasa beklentisi olan 357mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında artan şirketin brüt karı ise %5,4 oranında yükselerek 1.491,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderler de aynı dönemde %16,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler 178,7mn TL’den 93,8mn TL’ye gerilemiş ve böylece faaliyet karı %11 oranında artarak 834,6mn TL’ye yükselmiştir. Finansman gideri de aynı dönemde 497,7mn TL’den 349,9mn TL’ye gerileyerek karlılığı desteklemiştir. Böylece vergi öncesi kar %90,8 oranında artışla 484,8mn TL olurken, 117,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 367,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak -Haziran dönemi net dönem karı 708,3mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,4 oranında artış kaydetmiştir.

 

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 341 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %15 artışı işaret etmekte olup, piyasa beklentisi olan 381 milyon TL’den %11 daha düşük gerçekleşti. 1Ç20’de şirketin satışları, yıllık bazda, %29 artış kaydetti ve 5,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Perakende elektrik satşları, yıllık bazda, %35 artarken, dağıtımı gelirleri ise %19 artış kaydetti. Enerjisa’nıın faaliyet geliri (FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemeleri), yıllık bazda, %15 attı ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Yatırım harcamaları geri ödemeleri, yıllık bazda, %20 artış kaydetti ve 336 milyon TL olarak kaydedildi. Düzenlenmiş varlık tabanı ise 1Ç20 itibariyle 9,3 milyar TL olup, yıllık bazda %12 çeyreksel bazda %11 artış kaydetti. Net finansal giderler 1Ç20’de yıllık bazda %12 arttı ve 400 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin ekonomik net borcu 11 milyar TL seviyesinde olup, 2019 yılsonunda 10,6 milyar TL idi. Net borç/faaliyet geliri rasyosu 2,0 olarak kaydedilirken 1Ç19’da 2,33 ve 2019 yılsonunda 1,92 olarak kaydedilmişti.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Enerjisa ilk çeyrekte beklediğimizden yüksek finansal giderlerin etkisiyle beklentimiz olan 388mn TL’nin bir miktar altında 341mn TL net kar açıkladı. Net kar geçen seneye göre %15 artış kaydetti. Öte yandan faaliyet karı 1,267mn TL ile beklentimiz olan 1,225mn TL’ye paralel gerçekleşti. Faaliyet karındaki geçen seneye göre artış hem dağıtım hem de perakende tarafındaki iyileşmeden kaynaklandı. Net borç geçen çeyreğe göre %7 artarak 9.2 milyar TL’ye ulaşırken, net borç/faaliyet karı da 1.9’da sabit kaldı. Enerjisa 2020 yılında faaliyet karında ve net karında geçen seneye göre en az enflasyon oranı kadar büyüme bekliyor. Biz de faaliyet karı ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %11 ve %9 yukarı çektik. Yeni hedef fiyatımız olan 9.0 TL (önceki 8.0 TL) %22 yükselme potansiyeli içermektedir. Hisselerle ilgili Endeks Üzerinde Getiri önerimizi sürdürüyoruz.

Şeker Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Enerjisa (ENJSA) yılın ilk çeyreğinde 341mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 297mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 1Ç20’de, yıllık bazda %14,7 oranında artış göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 381mn TL seviyesindeydi. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %28,9 oranında artışla 5,78mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç19: 4,48mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,04mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 1,06mlr TL olarak gerçekleşirken (1Ç19: 872mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç20’de yıllık bazda 1,2 puan daralarak %18,3 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 1.22mlr TL seviyesindeydi.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Enerjisa Enerji (ENJSA, Nötr): Şirketin 2020 yılı ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,7 oranında artarak 341,1mn TL’ye yükselirken, piyasa beklentisi olan 381mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,9 oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki görece yüksek artışa bağlı olarak %20,2 oranında artmış ve 1.563,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %18,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler 16,8mn TL’den 124,7mn TL’ye yükselmiş ve böylece faaliyet karı %7,8’lik artışla 832,1mn TL olmuştur. Finansman giderleri de aynı dönemde 358mn TL’den 400mn TL’ye yükselmiş ve 90,6mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 341,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Enerjisa Temettü Dağıtımı ile İlgili Açıklama Yaptı – 20.02.2020

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 11 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları’na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde oluşan 1.033.622.000,00 TL net konsolide kardan,

 • 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %51 brüt %60 oranında olmak üzere 708.641.380,27 TL kar payı dağıtılmasına,
 • Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
 • Nakit kar payının 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
602.345.173,23
0
68,9
0,51
51
TOPLAM
602.345.173,23
0
68,9
0,51
51

* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç19 – 20.02.2020

Enerjisa Enerji (ENJSA, Nötr): 2019’un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı 243,7mn TL olmuştur. Beklenti şirketin 286mn TL kar elde etmesi yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde,  753mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü karşılığının önemli etkisiyle, 16,6mn TL net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,8 oranında azalışla 4.887mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %10,4 oranında artarken, buna bağlı olarak brüt kar 54,4 oranında azalışla 1.127mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %17,4 oranında artışla 659,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2018’deki 1.122mn TL’lik gidere karşın 4Ç2019’da 234,6mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı ise %10,7 azalışla 702,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

4Ç2018’de 752,9mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü karşılığının etkisiyle diğer faaliyetlerden çok yüksek gider kaydedilmiş ve bu durum 4Ç2018’de net dönem zararı oluşmasında önemli etken olmuştu. Finansman gideri 4Ç2019’da 553,3mn TL’den 418mn TL’ye gerilemiş ve vergi öncesi kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,1 oranında yükselerek 284,7mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan 4Ç2018’de kaydedilen 249,7mn TL’lik vergi giderine karşın 4Ç2019’da sadece 41mn TL vergi gideri kaydedilmiş ve buna bağlı olarak şirketin net dönem karı 243,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.  4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %38,2 oranında artarak 1.034mn TL’ye yükselmiştir.

Ayrıca, Şirket’in yönetim kurulu hisse başına brüt 0,60 TL (net 0,51 TL) kar payı dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Nisan olup, dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %7 olarak hesaplanmaktadır.

Şeker Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç19 – 20.02.2020

Enerjisa (ENJSA) yılın dördüncü çeyreğinde 244mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 17mn TL net zarar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 286mn TL seviyesindeydi. 4Ç19 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 1.03mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 748mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %16,8 oranında azalışla 4.89mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 5.88mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5.49mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 573mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç18: 1.98mlr TL), FAVÖK marjı ise 4Ç19’da yıllık bazda 22,0 puan daralarak %11,7 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 1.15mlr TL seviyesindeydi.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç19 – 20.02.2020

Enerjisa 4. çeyrekte piyasa beklentisi olan 286mn TL’nin altında 244mn TL net kar açıkladı. Faaliyet karı (FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) da 1,122mn TL ile ortalama beklentiye (1,141mn TL) paralel gerçekleşti. Faaliyet karı geçen seneye göre %1 artarken net kar da finansman giderlerinin düşmesiyle -17mn TL’den 244mn TL’ye yükseldi. Düzeltilmiş net kar ise 377mn TL ile geçen seneye göre %259 artış kaydetti. Çeyreksel bazda düşen enflasyon etkisiyle faaliyet karı %8 geriledi. Şirket 2019’da geçen senenin %20 üzerinde 4,609mn TL faaliyet karı elde etti. Net kar da geçen senenin %38 üzerine çıktı.

Enerjisa ayrıca 1 Nisan’da hisse başına 0.60 TL temettü dağıtılmasına karar verdi ki bu %7.0 temettü verimine denk gelmektedir. Hisselerle ilgili %8 yükselme potansiyeli içeren 9.25 TL hedef fiyat ile Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 331.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 331.3 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %25 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %105 arttı. Net satışlar 5,239 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,156 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 1,068 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,225 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 249 baz puan artarak %20.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 245 baz puan arttı ve %28.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 28 baz puan arttı ve %9.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 9,798 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.4 F/K çarpanından ve 3.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Enerjisa 3. çeyrekte piyasa beklentisi olan 331mn TL’ye paralel 331mn TL net kar açıkladı. Faaliyet karı (FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) da 1,219mn TL ile ortalama beklentiye (1,225mn TL) paralel gerçekleşti. Faaliyet karı ve net kar geçen seneye göre sırasıyla %21 ve %25 artış gösterdi. Düzeltilmiş net kar ise 332mn TL ile geçen seneki 213mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Çeyreksel bazda faaliyet karı ve net kar sırasıyla %7 ve %105 büyüme kaydetti. Enerjisa ilk dokuz ayda geçen senenin %27 üzerinde 3,487mn TL faaliyet karı elde etti. Öte yandan, net kar geçen senenin %3 üzerine çıktı. Şirket bugün 18:00’da telekonferans düzenleyecek. Hisselerle ilgili AL tavsiyemizi ve 7.80 TL’lik hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Enerjisa Enerji (ENJSA, Pozitif): Şirketin 3Ç2019’daki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %24,8 oranında artarak331,1mn TL’ye ulaşmıştır.Şirket’in satış gelirleri 3Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,3 oranında artarak 5.239mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %8,6 oranında artmış ve böylece brüt kar %22,8 oranında artarak1.501mn TL olmuştur.Operasyonel giderler ise %15,6 oranında artmış, diğer faaliyetlerden143mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %11,7 oranında artarak 837,8mn TL’ye yükselmiştir.Şirket 3Ç2019’da 399,6mn TL’lik net finansman gideri kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi karı 438,2mn TL olmuştur. Şirket’in 107,1mn TL vergi gideri sonrası 3Ç2019 net dönem karı 331,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamlarıyla birlikte şirketin yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 oranında artarak 789,9mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 161.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 227.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %46 azaldı. Net satışlar 4,844 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,588 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’de 1,027 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,056 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 250 baz puan azalarak %21.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 410 baz puan geriledi ve %29.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 126 baz puan geriledi ve %10.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 9,919 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 2,394 milyon TL (2Ç18: 1,996 milyon TL ve 1Ç19: 2,003 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.0 (2Ç18: %13.6 ve 1Ç19: 10.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.0 F/K çarpanından ve 3.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin oldukça gerisinde net kar açıkladı. Şirket, 2Ç19’da 161,4mn TL net kar elde ettiğini du yurdu (2Ç18: 256,1mn TL net kar). Piyasadaki ortalama beklenti şirketin bu çeyrekte 228mn TL net kar elde edebileceği yönündeydi. İkinci çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’da kümüle net kar rakamı 458,8mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 499,0mn TL net kar).

ZİRAAT YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Negatif): Şirketin ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 oranında azalarak 161,4mn TL’ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 270mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,3 oranında artan Enerjisa’nın brüt karı ise %13,4 oranında artarak 1.415,7mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %14,9 oranında artarken, diğer faaliyet giderleri 144,4mn TL’den 178,7mn TL’ye yükselmiş ve tüm bunların etkisiyle faaliyet karı %10,2 oranında artarak 751,8mn TL olmuştur. Diğer taraftan finansman giderleri aynı dönemde 304,5mn TL’den 497,7mn TL’ye yükselerek dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in ilk yarı net dönem karı 458,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 oranında gerileme kaydetmiştir.

 

GEDİK YATIRIM – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz – 31.05.2019

Şirket Ziyaret Notu

Nakit akışındaki iyileşme ilerisi için endişeleri azaltıyor: Nakit akışı 2018 yılında özellikle elektrik fiyatlarındaki volatilite, yatırım harcamaları ve elektrik maliyetlerindeki artış nedeniyle bozulma yaşamıştı. Ancak yıl sonunda alınan önlemler ve düzenlemeler sayesinde özellikle perakende segmenti nakit akışında iyileşme olduğu görülüyor. Bu iyileşmeler neticesinde Enerjisa’nın nakit akışının yıl sonunda pozitif tarafta olması bekleniyor.

Perakende segmenti karlılığı düşen hacme rağmen geçtiğimiz senenin üzerinde seyrediyor: Regüle segment kar marjının 2019 yılı ilk çeyreğinde %6.8 seviyesine çıkması (2018 ilk çeyrek %6) karlılığı desteklemiştir. Özellikle yeni getirilen mekanizma ve kurumsal şirketlerin regüle piyasada payının azalması karlılığa katkı sağlamıştır. Satış hacmi ise bir kısım müşterinin ikili anlaşmalara geçmesi ve ekonomideki yavaşlama nedeniyle %11 seviyesine gerilemiştir. Bu trendin yılın geri kalanında da devam etmesi beklenirken karlılığın ise geçtiğimiz senenin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Regüle varlık tabanındaki artışlar dağıtım segmenti faaliyet karlılığını destekliyor: Enerjisa’nın regüle varlık tabanı 2019 ilk çeyrek sonunda yatırım harcamaları ve enflasyon düzeltmeleri ile 8.3 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Yatırım seviyesindeki görece gerilemeye rağmen yüksek regüle varlık tabanı seviyesi ve mevcut AOSM artı enflasyon seviyesi dağıtım segmentinin karlılığın devamını sağlamaktadır. Finansal gelirler ve yatırım geri ödemeleri ilk çeyrekte sırasıyla yıllık %55 ve %47 artış kaydetmiştir. Böylelikle dağıtım segmenti faaliyet karı (yatırım geri ödemeleri dahil) yıllık %29 artışla 986 milyon TL olmuştur. Bu performansın yılın geri kalanında da devam etmesini beklerken enflasyon rakamlarında olası revizyon bu segmentin gelirlerini daha da yukarıya çekebilir. Enerjisa’nın konsolide faaliyet karının ise yıl sonunda ortalama yıllık %25 artışla 4.6-4.9 milyar TL aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Enerjisa’nın ekonomik net borcu 10.6 milyar TL seviyesinde bulunurken 0.6 milyar TL seviyesinde döviz uzun pozisyonu bulunmaktadır: Net finansal borç ise 9.1 milyar TL ile faaliyet karının yaklaşık 2.3 katı seviyelerinde bulunmaktadır. Şirket ilk çeyrek içerisinde faizlerdeki volatilitenin finansallar üzerindeki etkisini düşürmek için 2019 yılı finansmanını tamamlamıştır. Bu da ileriye dönük olarak faizlerdeki volatiliteden oluşabilecek riskleri sınırlamaktadır. Şirketin yatırım harcamalarının ise enflasyon göz önünde bulunduğunda bir önceki yıla göre reel anlamda gerileyerek 1.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Şirket tek seferlik gelir giderler hariç net karının %60-70’ini nakit temettü olarak dağıtmaktadır: Hesaplamalarımıza göre 2018 yılında yaklaşık 0.5 milyar TL temettü dağıtan Enerjisa 2019 yılı beklenen karından yaklaşık 0.6 milyar TL seviyesinde bir temettü dağıtabilir (%10 temettü verimi). Hisse 2019 yılı beklentilerine göre cazip sayılabilecek 3.4x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa ENJSA Hisse Yorum – 31.05.2019

Enerjisa Üretim ve Enercon YEKA ihalelerini kazanan şirketler oldular. Her biri 250 MW’lık 4 bölge için ihale yapılan ihaleye en iyi teklifler Aydın ve Çanakkale’yi kazanan Enerjisa ile Muğla ve Balıkesir bölgelerini kazanan Enercon’dan geldi. İşlemin ardından Enerjisa Üretim’in kapasitesi 500MW artarak 4.2 bin MW’a çıktı. Bunun yanısıra Sabancı Holding Temsa’daki %48.71 hissesini True Value Capital Partners’a 182.7mn TL karşılığında sattı. Satış sonucunda 52.8mn TL zarar oluştu. Sabancı Holding’in 1. çeyrek sonu itibari ile 1.6 milyar TL net nakdi vardı ve bu işlemin net nakit pozisyonunu daha da arttırması beklenebilir. Gelişmeyi Sabancı Holding’in yenilenebilir enerji gibi daha katma değerli işlere yönelme stratejisinin bir parçası olarak yorumluyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın birinci çeyreğinde konsolide bazda 297mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 243mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 1Ç19’da, yıllık bazda %22,5 oranında artış göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 283mn TL seviyesindeydi. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %10,2 oranında artışla 4,48mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 4,08mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,61mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 872mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 1,06mlr TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 3,0 puan artarak %19,5 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 1.11mlr TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

(=) Enerjisa (ENJSA): Şirket yılın ilk çeyreğinde, 283 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin üzerinde, yıllık bazda %22 artışla 297 mn TL net kar açıkladı. 1Ç18’de 264 mn TL seviyesindeki net finansal giderin, 1Ç19’da 357,5 mn TL seviyesine yükselmesi net karlılığa negatif etki etse de 1Ç19’da 56,8 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri(1Ç18: 79,9 mn TL ertelenmiş vergi gideri) kaydedilmesi, net karı desteklemiştir. Şirketin, dağıtım iş kolu gelirleri yıllık bazda %32 artarak 1,69 mlr TL seviyesine yükselirken, perakende iş kolunun gelirleri yıllık bazda yatay seyrederek 2,79 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Toplam satış gelirleri yıllık bazda %10 artarak 4,48 mlr TL seviyesine ulaşsa da, 5,61 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin altında kaldı. Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü 872,5 mn TL gerçekleşerek yıllık bazda %30 büyümeye işaret etse de 1,11 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin altında kaldı. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %16,5 seviyesinden 1Ç19’da %19,5 seviyesine yükselirken, Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Şirket, 2019 yılı sonunda 4,6-4,9 mlr TL faaliyet geliri (2018: 3,85 mlr TL) elde edeceği öngörüsünde bulundu. Yorum: Operasyonel tarafta beklentilerin altında kalınsa da marj tarafında beklentiye paralel, net kar tarafında da beklentiyle örtüşen ilk çeyrek sonuçları gördük. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %11 pozitif performans sergiledi. 1Ç19 sonuçlarının hisse performansına nötr yansıması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 297.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 283.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %22 artarken, şirket 4Ç18’de 16.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,484 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,608 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 872 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,108 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 293 baz puan artarak %19.5 oldu. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK (FAVÖK +Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) ise %30 artarak 1,126 milyon TL oldu ve piyasa beklentisi olan 1,126 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 377 baz puan arttı ve %29.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 120 baz puan arttı ve %11.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 9,584 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K çarpanından ve 3.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Enerjisa ilk çeyrekte 297mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 283mn TL, bizim beklentimiz de 262mn TL’ydi. Operasyonel karlılığın beklentinin hafifçe üzerinde gelmesi net kardaki sapmayı açıklamaktadır. Faaliyet karı (düzeltimiş FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) 1,145mn TL ile ortalama beklentinin %3 üzerinde gerçekleşti. Faaliyet karındaki yıllık bazda %32’lik artışa rağmen net kardaki büyüme artan finansman giderleri nedeniyle %22’de kaldı. Şirket sonuçların ardından 2019 yılı için 4.6-4.9 milyar TL faaliyet karı hedeflediğini açıkladı. Piyasa beklentisi 4.9 milyar TL, bizim beklentimiz ise 4.7 milyar TL seviyesindedir. Şirket bugün saat 18:00’de telekonferans düzenleyecek. Hisselerle ilgili 7.80 TL hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

 

Enerjisa Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini Açıkladı – 06.05.2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 6 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı toplantıda; geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği madde 10 kapsamında açıklama yapılmasına ve aşağıda belirtilen hususların Tebliğ kapsamında yapılacak olan açıklamada kamuoyu ile paylaşılması konusunda; Şirket CEO’su ve CFO’sunun münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.

 • 2019 Faaliyet Gelirleri Beklentisi: 4.6-4.9 Milyar TL
 • DAĞITIM: bir önceki yılın üzerinde
 • PERAKENDE SATIŞ:bir önceki yılın üzerinde

1Ç19 Net Sönem Karı: 297.419 mn TL olarak açıklandı. (Piyasa net kar beklentisi 283 milyon TL olup, yıllık bazda %17 artışı işaret etmektedir.)

 

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın dördüncü çeyreğinde 17mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 534mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 4Ç18’de, yıllık bazda %103,1 oranında daralma göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 160mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 748mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 988mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında artışla 5,85mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 3,75mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,04mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 1,98mlr TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 1,06mlr TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 5,7 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 904mn TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

(+) Enerjisa (ENJSA): 4Ç18 döneminde, Research Turkey konsensüstahmini olan 160 mn TL net kar beklentisinin tersine 16,6 mn TL net zarar açıkladı. Perakende iş koluna bağlı kaydedilen 753 mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü gideri ile birlikte 4Ç17’de kaydedilen 276 mn TL’lik net finansal giderin, 4Ç18’de 553 mn TL’ye yükselmesi, net zarar açıklanmasında önemli rol oynadı. Şirketin 4Ç18’de satış gelirleri, Research Turkey konsensüs tahmini olan 5 mlr TL’nin üzerinde 5,85 mlr TL seviyesine yükselirken, satış gelirlerinde 4Ç18’de yıllık bazda %56 artış kaydedildi. 4Ç18’de FAVÖK ise %87 artarak 1,98 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, Research Turkey konsensüs tahmini olan 904 mn TL’lik beklentinin oldukça üzerinde bir sonuca ulaşılmıştır.

Yorum: Operasyonel taraftaki güçlü sonuçlara karşılık şirketin net zarar açıkladığını görüyoruz. 4Ç18’de her ne kadar net zarar görsek de güçlü operasyonel sonuçlar aynı zamanda da hisse başına brüt %40 (0,40 TL) temettü dağıtma kararının hisse performansına pozitif etki ettiğiniş görebiliriz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre paralel bir seyir izlemiştir.

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

4Ç18’de 17 milyon TL net zarar açıkladı ve konsensus rakamı olan 160 milyon TL net karın altında performans gösterdi. Operasyonel karlılık ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Net satışlar 4Ç18’de yıllık bazda %56 artarak 5.848 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus rakamı 5,039mn TL’nin %16 üzerinde gerçekleşti. Yatırım harcamaları düzeltilmiş FAVÖK %35 yıllık artışla 1.110 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus FAVÖK rakamının %21 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 753 milyon TL tutarında şerefiye değer düşüklüğü ayırdı. Net borç çeyreksel bazda %6, 9.003 milyon TL seviyesine geriledi. Şirketin net borç/düzeltilmiş FAVÖK’ü 2017’deki 2,9 seviyesinden 2018’de 2,3’e geriledi. Şirket hisse başına 2 Nisan’da brüt nakit 0,4 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %7’dir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa 4. çeyrekte 193mn TL ertelenmiş vergi giderleri etkisiyle 17mn net zarar açıkladı. Bizim beklentimiz 135mn TL net kar, piyasa beklentisi de 160mn net kar açıklanacağı yönündeydi. FAVÖK 1,981mn ile hem piyasa beklentisi (904mn TL) hem de bizim beklentimizin (850mn) çok üzerinde gerçekleşti. Bunda 742mn TL’lik finansal varlık değer farkı gelirleri önemli rol oynadı. Öte yandan, artan finansman giderleri, ertelenmiş vergi giderleri ile birlikte şerefiye değer düşüklüğü gideri 4. çeyrekte zarar yazılmasına neden oldu. Şirket 2018 yılı karından %7 temettü verimine denk gelen hisse başına 0.40 TL brüt temettü dağıtılmasına karar verdi. Hisselerle ilgili AL tavsiyemizi ve 7.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının son çeyreğinde 16,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 534mn TL net dönem karı kaydetmişti. Son çeyrekte zarar kaydedilmesinde diğer faaliyet giderlerinin altında kaydedilen şerefiye değer düşüklüğü karşılığı ile yüksek finansman ve vergi giderleri etkili olmuştur. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında artan şirketin brüt karı ise %67,2 oranında artarak 2.471mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %16 oranında görece düşük artış kaydederek karlılığı desteklerken, 752,9mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü karşılığının etkisiyle diğer faaliyetlerden giderler 4Ç2017’deki 38,8mn TL’den 4Ç2018’de 1.122mn TL’ye yükselmiştir. Buna bağlı olarak da faaliyet karı %17,7 oranında azalarak 786,4mn TL olmuştur. Ayrıca son çeyrekte finansman giderleri 276,3mn TL’den 553,3mn TL’ye yükselirken, vergi öncesi kar ise %65,7 oranında azalarak 233,2mn TL’ye gerilemiştir. Vergi gideri de son çeyrekte 4Ç2017’deki 145,6mn TL’den 249,7mn TL’ye yükselmiş ve tüm bunların sonucunda şirket 4Ç2018’de 16,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin 2018 yılı karı bir önceki yıla göre %24 oranında azalarak 747,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Enerjisa Yönetim Kurulu (ENJSA, Sınırlı Pozitif) hisse başına 0,40 TL brüt (0,34 net) kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul Onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan 2019’dur. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7 olarak hesaplanmaktadır.