Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Enerjisa Ener...

Enerjisa Enerji ENJSA Hisse Analiz ve Yorumları

Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ENJSA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz. 

İŞ YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Kapanış (TL) : 5.69 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6720 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.84 ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Enerjisa 4Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü sonuçlar
Enerjisa 4Ç18’de 17mn TL net zarar açıkladı. Geçen sene aynı dönem 534mn TL net kar açıklanmıştı. Piyasa se 160mn TL kar bekliyordu. Net kar beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen operasyonel kar ve serbest nakit akışı oldukça güçlü gerçekleşti. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %56 artarak 5.85 milyar TL’ye, operasyonel kar ise %61 artış göstererek 1.92 milyar TL’ye yükseldi. Net varlık tabanındaki artış, yükselen reel getiri oranı ve enflasyon büyümenin arkasında yatan temel faktörler olarak öne çıkmaktadır. Serbest nakit akışı ise geçen seneki eksi 90mn TL’den bu çeyrek 581mn TL’ye yükselmiş durumda. Her ne kadar net kar beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme, karlılık ve serbest nakit akışındaki iyileşme nedeni ile sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın dördüncü çeyreğinde 17mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 534mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 4Ç18’de, yıllık bazda %103,1 oranında daralma göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 160mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 748mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 988mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında artışla 5,85mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 3,75mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,04mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 1,98mlr TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 1,06mlr TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 5,7 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 904mn TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

(+) Enerjisa (ENJSA): 4Ç18 döneminde, Research Turkey konsensüstahmini olan 160 mn TL net kar beklentisinin tersine 16,6 mn TL net zarar açıkladı. Perakende iş koluna bağlı kaydedilen 753 mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü gideri ile birlikte 4Ç17’de kaydedilen 276 mn TL’lik net finansal giderin, 4Ç18’de 553 mn TL’ye yükselmesi, net zarar açıklanmasında önemli rol oynadı. Şirketin 4Ç18’de satış gelirleri, Research Turkey konsensüs tahmini olan 5 mlr TL’nin üzerinde 5,85 mlr TL seviyesine yükselirken, satış gelirlerinde 4Ç18’de yıllık bazda %56 artış kaydedildi. 4Ç18’de FAVÖK ise %87 artarak 1,98 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, Research Turkey konsensüs tahmini olan 904 mn TL’lik beklentinin oldukça üzerinde bir sonuca ulaşılmıştır.

Yorum: Operasyonel taraftaki güçlü sonuçlara karşılık şirketin net zarar açıkladığını görüyoruz. 4Ç18’de her ne kadar net zarar görsek de güçlü operasyonel sonuçlar aynı zamanda da hisse başına brüt %40 (0,40 TL) temettü dağıtma kararının hisse performansına pozitif etki ettiğiniş görebiliriz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre paralel bir seyir izlemiştir.

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

4Ç18’de 17 milyon TL net zarar açıkladı ve konsensus rakamı olan 160 milyon TL net karın altında performans gösterdi. Operasyonel karlılık ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Net satışlar 4Ç18’de yıllık bazda %56 artarak 5.848 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus rakamı 5,039mn TL’nin %16 üzerinde gerçekleşti. Yatırım harcamaları düzeltilmiş FAVÖK %35 yıllık artışla 1.110 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus FAVÖK rakamının %21 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 753 milyon TL tutarında şerefiye değer düşüklüğü ayırdı. Net borç çeyreksel bazda %6, 9.003 milyon TL seviyesine geriledi. Şirketin net borç/düzeltilmiş FAVÖK’ü 2017’deki 2,9 seviyesinden 2018’de 2,3’e geriledi. Şirket hisse başına 2 Nisan’da brüt nakit 0,4 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %7’dir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa 4. çeyrekte 193mn TL ertelenmiş vergi giderleri etkisiyle 17mn net zarar açıkladı. Bizim beklentimiz 135mn TL net kar, piyasa beklentisi de 160mn net kar açıklanacağı yönündeydi. FAVÖK 1,981mn ile hem piyasa beklentisi (904mn TL) hem de bizim beklentimizin (850mn) çok üzerinde gerçekleşti. Bunda 742mn TL’lik finansal varlık değer farkı gelirleri önemli rol oynadı. Öte yandan, artan finansman giderleri, ertelenmiş vergi giderleri ile birlikte şerefiye değer düşüklüğü gideri 4. çeyrekte zarar yazılmasına neden oldu. Şirket 2018 yılı karından %7 temettü verimine denk gelen hisse başına 0.40 TL brüt temettü dağıtılmasına karar verdi. Hisselerle ilgili AL tavsiyemizi ve 7.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının son çeyreğinde 16,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 534mn TL net dönem karı kaydetmişti. Son çeyrekte zarar kaydedilmesinde diğer faaliyet giderlerinin altında kaydedilen şerefiye değer düşüklüğü karşılığı ile yüksek finansman ve vergi giderleri etkili olmuştur. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında artan şirketin brüt karı ise %67,2 oranında artarak 2.471mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %16 oranında görece düşük artış kaydederek karlılığı desteklerken, 752,9mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü karşılığının etkisiyle diğer faaliyetlerden giderler 4Ç2017’deki 38,8mn TL’den 4Ç2018’de 1.122mn TL’ye yükselmiştir. Buna bağlı olarak da faaliyet karı %17,7 oranında azalarak 786,4mn TL olmuştur. Ayrıca son çeyrekte finansman giderleri 276,3mn TL’den 553,3mn TL’ye yükselirken, vergi öncesi kar ise %65,7 oranında azalarak 233,2mn TL’ye gerilemiştir. Vergi gideri de son çeyrekte 4Ç2017’deki 145,6mn TL’den 249,7mn TL’ye yükselmiş ve tüm bunların sonucunda şirket 4Ç2018’de 16,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin 2018 yılı karı bir önceki yıla göre %24 oranında azalarak 747,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Enerjisa Yönetim Kurulu (ENJSA, Sınırlı Pozitif) hisse başına 0,40 TL brüt (0,34 net) kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul Onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan 2019’dur. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7 olarak hesaplanmaktadır.   

 

Enerjisa Temettü Açıklaması Yaptı – 20.02.2019

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları’na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde oluşan 747.697.000,00 TL net konsolide kardan,

 • – 181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %34 brüt %40 oranında olmak üzere 472.427.586,85 TL kar payı dağıtılmasına,
 • – Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
 • – Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan 158.223.869,47 TL dönem zararının Hisse Senedi İhraç Primleriyle kapatılmasına,
 • – Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise, dağıtılacak kar payının; 196.227.508,51 TL’sinin Geçmiş Yıl Karlarından, 276.200.078,34 TL’sinin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

nakit kar payının 2 Nisan 2019 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ENJSA, TREENSA00014
Peşin
0,4
40
0,34
34
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.04.2019
 
04.04.2019
03.04.2019

Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
401.563.448,82
0
53,71
0,34
34
TOPLAM
401.563.448,82
0
53,71
0,34
34

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Haber – 11.12.2018

Vakıf Yatırım’ın Sabancı Holding SAHOL Raporundan alınmıştır. Hisse kodundaki linkten ilgili rapora ulaşılabilir.

Enerjisa Üretim’in halka arzı hedefleniyor – Sabancı Holding ve E.ON tarafından, 2014-2017 döneminde enerji segmentinde planlanan kapasite hedefinin düşürülmesi, dağıtım-üretim faaliyetlerinin ayrılması gibi bir takım stratejik kararlar alınmasının ardından 2018 yılının ilk çeyreğinde Enerjisa Enerji’nin halka arzı tamamlanmıştı. Buradan elde edilen nakit Enerjisa Üretim şirketinin sermaye artışında kullanılmıştı. Enerjisa Üretim’in 2017 sonunda 1,7 mlr € olan net borcu 3Ç18 itibariyle 1,07 mlr € düzeyine gerilerken, şirket son 3 yılda net pozitif serbest nakit elde etmeyi başarmıştır. 2020 yılında Enerjisa Üretim’in halka arza hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu halka arzdan elde edilebilecek olası nakdin şirketin net borç pozisyonuna iyileşme getirebileceğini düşünüyoruz.

Ak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz – 06.12.2018

12 Aylık Hedef: 7,6 TL

Enerjisa’yı 7,6TL hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Enerjisa, Türkiye elektrik piyasasında lider elektrik dağıtım ve perakende şirketidir. Şirketin elektrik dağıtımını üstlendiği üç bölge Türkiye’nin en kalabalık ve ülke ortalamasının üzerinde nüfus artışına sahip Ankara, İstanbul (Asya yakası), Adana ve Gaziantep dağıtım bölgelerini kapsamaktadır. Yatırıma ihtiyacı olan dağıtım altyapısının modernize edilmesi amacıyla Enerjisa’nın yatırım bütçesi 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü tarife döneminde ikinci tarife dönemine kıyasla reel bazda %53 artırılmıştır. Ayrıca, Enerjisa dağıtım şebekesine yaptığı yatırımlar karşılığında %13,61 seviyesinde reel sermaye getirisi elde etmektedir. Buna ek olarak, şirket, verimlilik ve kalite ölçütlerindeki performansa bağlı olarak ödüllendirilmekte ve faaliyet gelirlerine ciddi katkı sağlayabilmektedir. Enerjisa’nın faaliyet karının %98’nin düzenlemeye tabi gelir kaynaklarından sağlanması itibariyle oldukça öngörülebilir bir karlılık görünümüne sahiptir.

Hisse fiyatı olumlu beklentileri yansıtmıyor. Hisse fiyatı sene başındaki halka arzdan bu yana %22 düşen Enerjisa endeksin %6 altında getiri sağladı. Özellikle yılın ikinci yarısında yükselen faiz oranlarının yarattığı baskının Ağustos’tan itibaren yaşanan normalleşme süreciyle birlikte azalması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, 2018-20 yılları arasında yıllık %20 seviyesindeki operasyonel gelir büyümesi beklentimiz, şirketin faaliyetleriyle ilgili olumlu görünümün bir yansıması olarak görülebilir. Artan borçlanma faiz oranlarının etkisiyle şirketin yatırım harcamalarını bir miktar düşüreceği beklentisiyle, nakit akışındaki büyümenin operasyonel gelirlerdeki büyümenin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Faaliyetler ile ilgili güçlü beklentiler ve hisse fiyatı arasındaki uyumsuzluğu göz önünde bulundurduğumuzda, hissenin firma değeri 2019 operasyonel gelirlerinin sadece 3,2 katına denk gelmektedir.

Borçluluğun düşmeye devam etmesi beklenebilir. Enerjisa düzenlenmiş varlık tabanını (DVT, şirketin yapmış olduğu ancak henüz itfa edilmemiş yatırımlar) 2016-2020 yıllarını kapsayan tarife döneminin ilk yarısı itibariyle 1,5 kat artışla 6,7milyar TL’ye yükseltti. Şirketin DVT’ndaki güçlü büyümeyi, düzenlemeye esas yatırım harcamaları tavanını aşan ek yatırım harcamaları sağlamıştır. Söz konusu ek yatırımların bir miktar düşürülmesi yönündeki beklentimize göre, şirketin 2019 yılında ilk defa pozitif serbest nakit akışı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan, şirketin borçluluğunun önümüzdeki iki yıl gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. 2019’da net borcun operasyonel gelirlere oranının 2,3’e gerilemesini öngörüyoruz. Şirket’in temettü verimi önümüzdeki üç yılda ortalama %11 civarında oluşabilir.

Sisteme yeni teşvikler sunulabilir. 2018’in ikinci yarısından itibaren artan borçlanma faizleri ve istenilen vadelerde finansman bulma konusundaki zorluklar elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım harcamalarının önünde engel teşkil etmektedir. Bu durum, sektörün yatırım harcamalarına dayalı getiri oranlarının düşmesine neden olmaktadır. Faizlerin Ağustos ayındaki tepe noktalarından bir miktar düşmüş olmasına rağmen, dağıtım şirketlerinin üzerindeki faiz baskısı devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere, EPDK benzer şartlarda 2017 sonunda reel sermaye getiri oranını %11,9’dan %13,6’ya yükseltmişti. Düzenleyici kurumun cari durumda yine devreye girebileceğini ve reel makul getiri oranını yeniden artırmak dahil sisteme yeni teşvikler sunabileceğini düşünüyoruz.

Riskler. Borçlanma piyasasındaki sıkılaşma, dağıtım ve perakende tarifesindeki olası olumsuz değişiklikler ve müşterilerin ödeme davranışlarındaki bozulmalar en önemli riskler arasında gösterilebilir.

 

İş Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Kapanış (TL) : 5.09 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6012 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.62 ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Enerjisa 3Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü sonuçlar
Enerjisa 3Ç18’de 265mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %39 artış gösteren net kar piyasa beklentisi 121mn TL’nin de oldukça üzerinde gerçekleşti. Tek seferlik kalemler dışarıda bırakılıp bakıldığında düzeltişmiş net kar 213mn TL seviyesinde gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16 büyümeye işaret etmektedir. Şirket’in net karında yaşanan artış tamamen güçlü operasyonel sonuçlardan kaynaklanıyor. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %52 artarak 4.67 milyar TL’ye FAVÖK ise %60 artış göstererek 835mn TL’ye ulaştı. Net varlık tabanındaki artış, yükselen reel getiri oranı ve enflasyon büyümenin arkasında yatan temel faktörler olarak öne çıkmaktadır. FAVÖK piyasa beklentisi 647mn TL’nin %29 üzerinde gerçekleşmiştir.

Sonuçların genel olarak beklentilerden iyi olması nedeni ile piyasa tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

Vakıf Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

(+) Enerjisa (ENJSA): 3Ç18 döneminde 265 mn TL net kar açıklayan şirketin net karında yıllık bazda %39 artış gözlenirken, 121 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin ve 174 mn TL’lik en yüksek net kar beklentisinin aşıldığını görüyoruz. Yıllık bazda satış gelirlerinde %52 artış yaşanırken, ulaşılan 4,67 mlr TL’Lik satış geliri 3,33 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminini aştı. FAVÖK tarafında da yıllık bazda görülen %60 yükselişle kaydedilen 835 mn TL’Lik FAVÖK, 647 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin üzerinde gerçekleşti. Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen güçlü sonuçlara, son 1 ayda ise endekse paralel seyreden şirket hisselerinin pozitif tepki vermesini bekliyoruz.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Enerjisa 3. çeyrekte geçen seneye göre %39, geçen çeyreğe göre de %4 artarak 256mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 121mn TL’ydi. Sonuçları genel olarak güçlü olarak değerlendiriyoruz. Satışların 4.67 milyar TL ile beklentinin (3.3 milyar TL) çok üzerinde gelmesi net karda da ciddi bir sapmaya neden oldu. FAVÖK de 835mn TL ile piyasa beklentisi olan 647mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK geçen seneye göre %60 yükselirken FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri 1.0 milyar TL ile geçen seneye göre %55, geçen çeyreğe göre de %4 artış gösterdi. Yıllık bazda finansal giderlerdeki %84’lük artış ve vergi oranındaki 6.6 puanlık yükseliş net karda daha da büyük bir artışı önledi. Net borç geçen çeyreğe göre %9 artarak 8.35 milyar TL’ye çıkarken net borç/FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri oranı 2.0x olarak gerçekleşti. Hisseler ile ilgili AL tavsiyemizi koruyoruz.

Ak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Enerjisa üçüncü çeyrekte 265mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 121mn TL’nin üzerinde geldi. 442mn TL seviyesindeki net finansal giderlere rağmen Şirket net karını geçen yılın aynı dönemine göre %39 artırmayı başardı. Enerjisa’nın faaliyetlerinden elde ettiği gelirler (FAVÖK+yatırım harcamalarının geri ödemeleri) dağıtım segmentinin güçlü katkısıyla geçen yıla göre %55 artışla 1milyar TL’ye ulaştı. Şirket yönetimi birinci çeyrek sonunda paylaştığı 2018 için 3-3,3milyar TL operasyonel gelir hedeflerini aşma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti. Dağıtım segmentinin operasyonel gelirleri 357mn TL tutarındaki finansal gelirler, 200mn TL tutarındaki yatırım harcamaları geri ödemeleri ve 201mn TL tutarındaki kalite ve verimlilik teşvik gelirleriyle %51 arttı. Enerjisa 3. çeyrekte de yatırımlarına devam etti. Şirket’in “Düzenlenmiş Varlık Tabanı” geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyar TL’den 6,8 milyar TL’ye yükseldi. 2. çeyrek itibariyle 8,8milyar TL olan net borç bu çeyrekte 9milyar TL’ye yükseldi, ancak net borcun operasyonel gelirlere oranı aynı dönemde 2,76’dan 2,55’e geriledi. Beklentilerden güçlü gelen 3. Çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 265.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 121.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %39 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 arttı. Net satışlar 4,672 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,330 milyon TL’nin %40 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 835 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 647 milyon TL’nin %29 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 92 baz puan artarak %17.9 oldu. Düzeltilmiş FAVÖK (FAVÖK+ Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri (tek seferlik gelirler/giderler hariç)) 1,012 milyon TL olarak kaydedildi ve %21,7 FAVÖK marjını ifade etti. Düzeltilmiş FAVÖK marjı, yıllık bazda 48 baz puan iyileşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 9,584 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,987 milyon TL (3Ç17: 543 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.4 (3Ç17: %5.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 4.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Enerjisa Enerji (ENJSA, Pozitif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,8 oranında artarak 265,3mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,5 oranında artan şirketin brüt karı ise aynı dönemde %49,5 oranında artarak 1.221,9mn TL olmuştur. Diğer taraftan operasyonel giderler ise %27 oranında görece düşük artış kaydederek karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden 22,1mn TL gider yazılmasının ardından faaliyet karı %66 oranında artarak 750,2mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise net finansman giderleri 3Ç2017’deki 201,9mn TL’den 370,6mn TL’ye yükselerek karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,4 oranında artarak 764,3mn TL’ye ulaşmıştır.

 

İş Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Kapanış (TL) : 5.05 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 5964 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.5 ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Enerjisa 2Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü sonuçlar
Enerjisa 2Ç18’de 256mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %39 artış gösteren net kar piyasa beklentisi 205mn TL’nin de %25 üzerinde gerçekleşti. Net kar rekabet kurulunun 107mn TL’lik idari cezasını içeriyor. Bu kalem dışarıda bırakılıp bakıldığında net kardaki artış çok daha güçlü olmaktadır. Şirket’in net karında yaşanan artış tamemn güçlü operasyonel sonuçlardan kaynaklanıyor. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %35 artarak 3.76 milyar TL’ye FAVÖK ise %49 artış göstererek 889mn TL’ye ulaştı. Net varlık tabanındaki artış, yükselen reel getiri oranı ve enflasyon büyümenin arkasında yatan temel faktörler olarak öne çıkmaktadır. FAVÖK piyasa beklentisi 865mn TL’nin %3 üzerinde gerçekleşmiştir. Sonuçların genel olarak beklentilerden iyi olması nedeni ile piyasa tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Enerjisa 2. çeyrekte geçen senenin %39 üzerinde ve piyasa beklentisi olan 205mn TL’nin de üzerinde 256mn TL net kar açıkladı. 889mn TL FAVÖK ortalama beklenti olan 865mn TL’yi hafifçe aştı. Sonuçlar genel olarak güçlü geldi. Net satışlar geçen seneye göre %35 artarak 3,757mn TL, FAVÖK ise FAVÖK marjının geçen seneye göre 2.20 puan büyümesiyle %49 artarak 889mn TL’ye yükseldi. FAVÖK+Yatırım harcamaları geri ödemeleri ise yıllık bazda %46, çeyreksel olarak da %27 artış kaydetti. 107mn TL’lik tek seferlik Rekabet Kurulu cezasına rağmen artan faaliyet karı neticesinde net kar geçen senenin çok üzerinde gerçekleşti. Şirketin net borcu, geçen çeyreğe göre %7 yükselerek 7.69 milyar TL’ye ulaştı. Şirket bugün saat 18:00’de telekonferansta yapacak. Hisselerle ilgili AL tavsiyemizi ve 7,93 TL’lik hedef fiyatımızı koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Enerjisa – 2Ç18 sonuçlarını 256.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 205.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin %25 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %39 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 arttı. Net satışlar 3,757 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,255 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 889 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 865 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 220 baz puan artarak %23.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 büyüyerek 8,834 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,996 milyon TL (2Ç17: 982 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13.6 (2Ç17: %11.7) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 4.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Enerjisa (ENJSA), 2Ç18’de 256.1mn TL konsolide net kar açıkladı (2Ç17:184,5mn TL net kar). Şirket’in açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa beklentisi olan 205mn TL kar rakamının üzerinde gerçekleşti. Operasyonel tarafta net satış gelirleri piyasa beklentilerinin altında gelirken FAVÖK rakamı piyasa beklentilerinin hafif üstünde gerçekleşti. Net satış gelirleri 2Ç18’de 3.757mn TL (Piyasa: 4.255mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de 889mn TL (Piyasa: 865mn TL) seviyesinde geldi.

 

Vakıf Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Haber Yorum – 10.08.2018

(-) Enerjisa Enerji (ENJSA): Şirket, Rekabet Kurulu’nun, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. şirketlerine toplam ~143 mn TL idari para cezası verilmesine karar verdiğini ve gerekçeli kararın 2018 yılı içerisinde tebliğ edilmesini beklediğini bildirdi. Şirket, söz konusu cezanın, gerekçeli Rekabet Kurulu kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 oranında indirime tabi olacağını ve 2. Çeyrek finansal sonuçlarında 107,3 mn TL tutarında tek seferlik gider olarak yansıtılacağını, baz alınan net karının ise etkilenmeyeceğini belirtti.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Haber Yorum – 10.08.2018

Enerjisa Rekabet Kurulu’nun AYEDAŞ, Toroslar ve Başkent dağıtım bölgelerine 143mn TL ceza kestiğini açıkladı. Şirket 13 Ağustos’ta açıklanacak ikinci çeyrek finansallarında bir kereye mahsus %25 erken ödeme nedeniyle 107mn TL zarar yazacak. Ortalama 2. çeyrek net kar beklentisi olan 205mn TL böyle bir cezayı içermediğinden, net kar beklentilerin altında kalabilir diye düşünüyoruz. Enerjisa’nın ilk çeyrek sonu itibari ile 7,2 milyar TL net borcu vardı. Söz konusu borç tutarı Enerjisa’nın piyasa değerinin %1,6’sına denk gelmektedir.

İlgili haber: Enerjisa’dan Rekabet Kurulu Kararı Hakkında Basın Açıklaması

 

İş Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Teknik Analiz – 24.07.2018

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisselerde

Vakıf Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Haber – 22.06.2018

(=) Enerjisa (ENJSA): Kairos Investment Management SpA’nın, 18.06.2018 tarihinde ENJSA paylarıyla ilgili olarak hisse başı 6,28 TL’den 7.000 adet alım işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemle birlikte sermayedeki payının %4,99’dan %5,06’ye yükseldiği bildirildi. 

Ahlatcı Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Teknik Analiz – 04.06.2018

2018 1. çeyrek bilançosunu sunan şirket, yılın ilk 3 ayında 4 milyar TL satış geliri elde ederken, mevcut performans ile yılın tamamı için 15 milyar TL satış potansiyeli olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte 243 milyon TL net kar elde eden şirket, performansını koruyabilirse sene sonunda bir önceki yıla benzer şekilde 1 milyar TL civarında net kar elde edebileceğini ortaya koymuştur. Bu beklentilerle birlikte değerlendirildiğinde hisse fiyatının yukarı yönlü potansiyel taşıdığı söylenebilir.

Diğer taraftan teknik olarak baktığımızda hafif yukarı yönlü kanalın Borsa İstanbul’da esen satış dalgası ile aşağı yönlü bozulması ardından hisse fiyatının 6,45 desteği ve 6,68 direnci aşağısında yeni bir yatay seyir izlediği söylenebilir. Kötü havanın hisse üzerindeki etkisinin zaten fiyata yansıdığı düşünülürken, yine de 6,45 ve 6,30 seviyeleri destek olarak yakından takip edilmektedir. Mevcut bölgeden alımların yoğunlaşması ve 6,68 direncinin aşılması durumunda 6,90 ve üzeri seviyelerin hedef konumuna gelebileceği düşünülmektedir.

-Enerjisa Enerji CEO’su Kıvanç Zaimler, yılın ilk çeyreğini güçlü bir büyüme ile tamamladıklarını belirtti. Enerjisa’nın 2018’deki ilk çeyrek performansını değerlendiren Zaimler, ‘Gerçekleşen güçlü rakamlarımız, halka arz sırasında belirlediğimiz orta vadeli hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştırmıştır’ yorumunda bulundu. Zaimler, “Bu başarılı performans ile 2018 yılına dair beklentimiz 3,3 milyar TL faaliyet geliri yaratmaktır” dedi.

-Enerjisa Üretim, önceliğine rüzgar ve güneşi aldı – Basın Açıklaması

 

Vakıf Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Haber Yorum – 29.05.2018

(+) Enerjisa Enerji (ENJSA): Medyada yer alan bir habere göre, Şirket, şarj istasyonları satışı ve sarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteren Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. (Eşarj) şirketinin hisselerinin büyük çoğunluğunu satın aldı. Habere göre, Eşarj’ın mevcut durumda Türkiye’de 80 şarj istasyonu ve 1.000 müşterisi bulunuyor. Elektrikli araçların Türkiye’de yaygınlaşması ve şarj istasyonlarına ihtiyacın artması ile Enerjisa’nın bu yatırımının önemli bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz.

Enerjisa Enerji, Eşarj ile Türkiye’yi Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarıyla Kaplayacak

 

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

ENJSA: Enerjisa Enerji yıla güçlü bir başlangıç yaptı Enerjisa Enerji’nin faaliyetlerinden elde ettiği gelirler (FAVÖK + Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri (tek seferlik gelirler hariç) 1Ç17’de 517 mln TL iken, 1Ç18’de 350 mln TL artış ile 867 mln TL’ye (+%68) yükseldi. Enerjisa Enerji’nin faaliyet gelirlerindeki bu artış ağırlıklı olarak 1Ç18’de faaliyet gelirlerinin %88’ini oluşturan Dağıtım tarafından kaynaklanmıştır. Dağıtım faaliyeti gelirlerindeki değişimin ilk ve temel sebebi finansal gelirlerdeki 108 mln TL tutarındaki artış olmuştur. 1Ç17’de 4.2 mlr TL iken, 1Ç18’de 5.8 mlr TL’ye ulaşan Düzenlenmiş Varlık Tabanına ek olarak, RMGO’nun %11,91’den %13,61’e artmış olması, finansal gelirlerdeki değişimin temel sebebi olarak ifade edilmektedir. Bu sayede Enerjisa 1Ç18’de net karını 3 katına çıkarmayı başardı ve 243 mln TL net kar elde etti. Güçlü sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Enerjisa ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz.

Ak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Enerjisa 1Ç18’de 243 milyon (+%210 yıllık) TL net kar açıkladı. Faaliyet karı (FAVÖK + devletten geri alınan yatırım harcamları) yıllık %68 artarak 1Ç18’de 867 milyon TL oldu. Dağıtım segmenti 1Ç18 faaliyet karının %88’ini oluşturdu. Bu katkının sebebi 1Ç18’de 108 milyon TL’lik gelir ve yıllık %33 artarak 191 milyon TL’ye ulaşan devletten geri alınan yatırım harcamaları etkili oldu.

Ek olarak, perakende segmentinin brüt karı 1Ç18’de 71 milyon TL oldu. 1Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratamasını bekliyoruz. 1Ç18 sonuçlarının ardından, bizim 2018 yıl sonu tahminlerimizin (3,283 milyon TL faaliyet karı ve 756 milyon TL net kar) ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Şirket bugün saat 18:00’da 1Ç18 sonuçları ile ilgili telekonferans yapacak.

Vakıf Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

(+) Enerjisa Enerji (ENJSA): Şirketin 1Ç18’de net kârı, operasyonel kârda büyüme ve efektif vergi oranındaki düşüşün etkisiyle yıllık bazda %210 artarak 243 mn TL’ye yükseldi. Bu dönemde net satış gelirleri yıllık bazda %49 artarak 4,07 mlr TL olurken, güçlü ciro büyümesinin yansı sıra faaliyet giderlerinin net satışlara oranındaki yıllık 2,3 puanlık gerileme, operasyonel kârlılığı destekledi.

Böylece Şirketin 1Ç18’de FAVÖK’ü yıllık bazda %42,4 artarak 671 mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 0,8 puanlık düşüşle %16,5 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel olmayan tarafta ise, 1Ç18’de esas faaliyetlerinden diğer net giderleri yıllık bazda %75 düşüşle 14,4 mn TL’ye gerilerken, net finansman giderleri %9,9 artarak 264 mn TL’ye yükseldi. 1Ç17’de 21 mn TL seviyesinde gerçekleşen ertelenmiş vergi gideri 1Ç18’de 80 mn TL’ye yükseldi, ancak efektif vergi oranı %33,3’ten %26,8’e geriledi.

Yorum: Şirketin 1Ç18’de hem operasyonel hem de net kâr tarafında yıllık bazda kaydettiği iyileşmeyi olumlu buluyoruz, ancak hissenin son 1 ayda BIST100 endeksine göre yaklaşık %10 pozitif ayrışmış olması nedeniyle sonuçların hisse performansına ‘sınırlı olumlu’ yansımasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Enerjisa – 1Ç18 sonuçlarını 242.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %210 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %55 azaldı. Net satışlar 4,070 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 arttı. Şirket, 1Ç18’de 671 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 81 baz puan azalarak %16,5 oldu. Öte yandan, Enerjisa’nın faaliyetlerinden elde ettiği gelirler (FAVÖK + Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri (tek seferlik gelirler hariç)) 2017 yılının ilk çeyreğinde 517 milyon TL iken, 2018 yılının ilk çeyreğinde 867 milyon TL’ye (+%68) yükselmektedir. Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri 1Ç17’de 144 milyon TL iken, 1Ç18 191 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 artarak 8,276 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç18 – 03.05.2018

Enerjisa Enerji (ENJSA, Pozitif): Şirketin 2018 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1Ç2017’deki 78,3mn TL’den 242,9mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk çeyrekte %49 oranında artan şirketin brüt karı ise %35,7 oranında artarak 1024,8mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %22’lik görece düşük artış kaydederken, diğer faaliyetlerden giderler de 1Ç2017’deki 57,9mn TL’den 14,3mn TL’ye gerileyerek olumlu katkı sağlamıştır. Böylece faaliyet karı %66,6 oranında artarak 595,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında da net 263,8mn TL gider kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da net dönem karı 242,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Ak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz – 28.03.2018

12 Aylık Hedef Fiyat: 10,80 TL   Öneri Yok

Enerjisa, Türkiye’nin hızlı büyüyen elektrik piyasasında lider elektrik dağıtım ve perakende şirketidir. Şirketin elektrik dağıtımını üstlendiği üç bölge Türkiye’nin en kalabalık ve ülke ortalamasının üzerinde nüfus artışına sahip Ankara, İstanbul (Asya yakası), Adana ve Gaziantep dağıtım bölgelerini kapsamaktadır. Gelişmiş ülkelere kıyasla görece geri kalmış dağıtım ağının modernize edilmesi için yüksek yatırım ihtiyacı bulunuyor. Bu çerçevede, 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü tarife döneminde yatırım bütçesi ikinci tarife dönemine kıyasla reel bazda Enerjisa bölgelerinin toplamında %53 artırılmıştır.

Ayrıca, Enerjisa dağıtım şebekesine yaptığı yatırımlar karşılığında oldukça cazip reel %13,61 sermaye getirisi elde etmektedir. Buna ek olarak, şirket, verimlilik ve kalite ölçütlerindeki performansa bağlı olarak ödüllendirilmekte ve faaliyet gelirlerine ciddi katkı sağlayabilmektedir. Ayrıca, Enerjisa elektrik dağıtımı yaptığı üç bölgede ulusal tarifeden müşterilere elektrik satma hakkına sahip olan tek şirket konumundadır ve bu sayede perakende iş kolundan düzenli bir nakit akışı elde edebilmektedir. Bu iş kolunun VAFÖK’e katkısı 2017 yılında %10’un altında kalsa da, yüksek marjlı mesken ve KOBİ segmentinde daha fazla piyasa serbestleşmesinin büyüme açısından önemli potansiyel barındırdığını düşünüyoruz.

Şirket iyi regüle edilen bir sektörde olukça öngörülebilir bir büyüme sunuyor. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle getirinin sermaye maliyetiyle ilişkilendirilmesi, şebekeye yatırım yapılmasını özendirmek ve mevcut şebekenin iyi yönetilmesini teşvik etmek yönündedir. Bu olumlu duruş, geçen sene sonunda yapılan bir dizi düzenleme ile de kendini gösterdi. Yapılan bu değişikliklerin, Enerjisa’nın faaliyet karlılığını daha iyi gösterdiği için tercih ettiğimiz (düzeltilmiş VAFÖK + yatırım harcamaları geri ödemesi) kalemine 2018-2020 döneminde olumlu etkisinin %8 düzeyinde olmasını bekliyoruz.

Enerjisa, ihmal edilebilir düzeydeki döviz pozisyonu riski ve düşen borçluluk düzeyiyle sektörün en yüksek kredi notuna sahip enerji şirketi konumunda bulunuyor. Enerjisa’nın güçlü bilanço yapısı ve ölçek ekonomisi sayesinde, sektördeki düzenlemelerden en çok fayda sağlayabilecek şirketlerden biri konumunda olduğunu düşünüyoruz.

Enerjisa’yı hisse başına 10,8 TL hedef fiyatla araştırma kapsamına alıyoruz. 2017 senesi rakamlarına yansıyan 582 milyon TL’lik bir defaya mahsus gelirleri çıkardığımızda, 2017-2020 döneminde (VAFÖK + yatırım harcamaları geri ödemesi) ‘nin %19, net karın ise %38 büyümesini bekliyoruz. Enerjisa hisseleri 2018T FD/(VAFÖK + yatırım harcamaları geri ödemesi) 5,0 çarpanıyla, FD/VAFÖK 6,5 çarpanıyla ve 11,0 F/K çarpanıyla işlem görüyor. Buna karşılık, gelişmekte olan ülkelerde benzer şirketler ortalama FD/VAFÖK çarpanı 8,1x, F/K çarpanı 14,8x seviyesinde bulunuyor.

ICBC Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Teknik Analiz – 16.03.2018

Teknik Öneri: ENJSA +XU030 – AL / UPDATE : YENİ ZİRVE … *USD$ 1.9142 1.9179 /TRY :7.45-7.47 bandı … 6,50 seviyesinde al önerisi verdiğimiz hissede 7,30 sonrası kar satışları görülmüştü. Mevcut durumda Saatlik bazda 7.12 yüksek işlem hacminin gerçekleştiği seviye olması açısından referans alınabilir. Bu seviyenin üzerinde tepki alımlarının/ BUGÜN ÇALIŞTI Haftalık bazda 7.2 7.24 7.3 direnç seviyelerine doğru devam etmesi yeniden beklenebilir. Bu seviyelerde yeniden satışlar görülebilir.

SA bazda ise 7.21 7.24 7.25 direnç (sat-al) DÜN ÇALIŞTI../ 7.30 olarak izlenebilir.
Olası 7.30 üzerinde yeni alımları denenebilir. SA bazda MACD sıfır çizgisi üzerinde (önceki altında ) AL konumunda .
Kısa vadeli göstergelerde daha yukarıda tepe oluşumu muhtemel/ önceki ikinci diplerin daha yukarıda oluşması muhtemel. *Mevcut kura göre değişeceği unutulmamalıdır…

ENJSA TRY $USD ENJSA $USD
7.45 1.9142
7.47 1.9179 “

 

 

Enerjisa Temettü Açıklaması – 22.02.2018

Genel Kurula Kar Payı Dağıtım Önerisi:

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 22 Şubat 2018 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları’na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde oluşan 988.009.000,00 TL net konsolide kardan 54.262.771,98 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra,

 • – 181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %25,5 brüt %30 oranında olmak üzere 354.320.690,14 TL kar payı dağıtılmasına,
 • – Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
 • – Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan 51.608.780,62 TL Geçmiş Yıllar Zararlarının Hisse Senedi İhraç Primleriyle kapatılmasına,

nakit kar payının 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ENJSA, TREENSA00014
Peşin
0,3
30
0,255
25,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.04.2018
 
05.04.2018
04.04.2018

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

Enerjisa’da olağanüstü kar performansı . Enerjisa 4Ç17 için 534 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim 250 milyon TL’lik beklentimizin oldukça üstünde. Şirket geçen sene ise 44 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirketin dağıtım tarifesindeki iyileştirmeler sonucu önemli derecede arttırdığı dağıtım gelirleri sayesinde FAVÖK rakamını üç kat yükselterek 1,122 milyon TL olarak açıkladığını görüyoruz. Şirketin muazzam kar performansının ardındaki detayları bugün saat 6’da düzenlenecek telekonferansta öğrenmeyi umuyoruz. Sonuçların hisse üzerinde ciddi olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

ENJSA: Enerjisa 4. çeyrekte 534mn TL net kar açıkladı, geçen sene 44mn TL net zarar vardı. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Sonuçlar genel olarak çok güçlü geldi. Net satışlar geçen seneye göre %72 artartak 3,753mn TL, FAVÖK ise FAVÖK marjının geçen seneye göre iki katına çıkmasıyla %237 büyüdü. FAVÖK+Yatırım harcamaları geri ödemeleri ise %194’lük artış kaydetti. Şirketin net borcu 6.65 milyar TL’ye ulaşsa da net borç/FAVÖK oranı geçen seneki 3.0x seviyesinden bu sene 2.2x’e düştü. %60 temettü ödemesi varsayımıyla şirketin 0.50 TL temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu da %7.2 temettü verimine denk gelmektedir. Şirket bugün 18:00’de telekonferans düzenleyecek.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

Enerjisa – 4Ç17 sonuçlarını 534 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 44,4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,753 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 arttı. Şirket, 4Ç17’de 1,122 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %203 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1292 baz puan artarak %29,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 7,345 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,043 milyon TL (4Ç16: 1,037 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %8,4 (4Ç16: %11.4) olarak kaydedildi.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç17 – 22.02.2018

Enerjisa (ENJSA, Pozitif): Şirket’in 2017 yılı 2. yarısındaki net dönem karı 1.222mn TL olmuştur. 2016’nın Temmuz-Aralık dönemindeki net kar 132mn TL idi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %96,1 oranında artarak 2.065mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 2017 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre 2,6 kat artarak 988mn TL’ye yükselmiştir.

 

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz – 12.02.2018

Sabancı Holding, Enerjisa Enerji A.Ş halka arz gelirini elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim A.Ş’de sermaye artırımı için kullanacak. Hesaplamalarımıza göre Sabancı Holding, elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa Enerji AŞ’nın halka arzından yaklaşık 738 milyon TL brüt gelir elde etti. Enerjisa Üretim A.Ş’nin %50’lik paya sahip diğer ortağı E.ON’un da Sabancı Holding gibi Enerjisa Enerji A.Ş’den elde ettiği halka arz gelirini Enerjisa Üretim A.Ş’ye aktarması durumunda, şirketin özsermaye rakamını 4.2 milyar TL’den 5.6 milyar TL’ye yükselteceğini ve net borç rakamını da 7.4 milyar TL’den 6.0 milyar TL’ye çekeceğini hesaplamaktayız. Bu haliyle şirketin 2018T Net Borç / FAVÖK rasyosu da 4.5 olarak gözükmektedir.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen’in Enerjisa Üretim’in halka arzı için de çalışmaların yürütüldüğü beyanının ardından bu hamleyi halka arz öncesi bilançoyu güçlendirme çabası olarak da okuyabiliriz. Ancak pozitif net kar performansı göstermekte zorlanan Enerjisa Üretim’in Sabancı Holding’in hisse değerinde fiyatlanmaması nedeniyle, Enerjisa Enerji A.Ş’nin halka arzı ile Sabancı Holding’in realize ettiği değerin piyasa tarafından ihmal edilmesine neden olabilir. Ancak hisse değerlemesi açısından olumsuz algılanabilecek bu durumun son 1 haftada piyasaya kıyasla %5 kötü performans gösteren hissede yeterince fiyatlandığını düşünüyor ve haberin ilave bir olumsuz etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

Enerjisa ENJSA Borsada İlk Günü – 08.02.2018

Borsadaki ilk işlem gününde Enerjisa’da İşlem Hacmi 1.549.887.007 TL olarak gerçekleşti. ENJSA hisseleri günü halka arz fiyatı olan 6,25’in üzerinde 6,95 seviyesinde açtı, gün içinde en yüksek 7,20’yi gördü ve 6,58’de kapadı.

Deniz Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Yorum – 08.02.2018

Enerjisa hisselerinde bugün pozitif bir açılış sürpriz olmaz. Enerjisa’nın toplamda 4.8 kat talep gelen başarılı halka arzından sonra uygun hisse fiyatı ve özellikle 20 kattan fazla gelen talep sonrası yerli yatırımcının talep toplama sürecinde alamadığı kimi hisseleri piyasadan almak istemesi ihtimali nedeniyle bugün Enerjisa hisselerinde olumlu açılış görebiliriz. Hisselerdeki pozitif momentumun, tarihsel iskonto oranının oldukça üzerinde %35 holding iskontosu ile işlem gören Sabancı Holding hisselerine de etkisi pozitif olabilir. Hatırlatmakta yarar var, Enerjisa’nın halka arz açılış fiyatı 6.25TL’nin işaret ettiği 7.4 milyar TL’lik piyasa değeri bizim Enerjisa için yapmış olduğumuz 10.2 milyar TL’lik adil değerin %28 altında.

Enerjisa Bugün İşlem Görmeye Başlayacak – 08.02.2018

Yeni Açılan Pay Sırası: Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA. E işlem koduyla 08/02/2018 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacaktır. (Baz Fiyat:6,25, Maksimum Emir Değeri:3.000.000 TL)

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Yorum – 08.02.2018

ENJSA: Enerjisa hisseleri bugün 6,25 TL fiyattan işlem görmeye başlayacak. FD/FAVÖK çarpanı 6,2x olan Enerjisa uluslararası rakiplerinin ortalaması olan 9,5x’e göre ucuzdur. Sabancı Holding hisseleri geçen hafta muhtemelen Enerjisa halka arzı için talep toplama nedeniyle %7 değer kaybetti. Enerjisa’nın halka arzının Sabancı Holding’in net aktif değerine katkısını %4 olarak hesaplıyoruz. Halka arz ayrıca Sabancı’da şeffaflığı artırarak hisselerin net aktif değerine iskontosunu azaltacaktır (şu anda %37, son 2 yıl ortalaması %32). Sabancı Holding için hedef fiyatımız olan 12,5 TL yüzde 18% yükselme potansiyeli ifade etmektedir.

Enerjisa’dan Başarılı Halka Arz – 05.02.2018

Elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye’nin lider şirketi Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı başarıyla tamamlandı. Bugün yapılan açıklama ile 100 lotluk hisse karşılığı pay başına fiyat 6,25 TL olarak belirlendi. Güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arza talep arzın 4,8 katı kadar oldu.

Bu halka arz, eşit oranda hisse sahibi olan Enerjisa’nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding’in toplamda yüzde 20 hissesine eşit olan 23,621 milyon adet ikincil hisse satışıdır. Şirketin toplam değeri ortalama 7.38 milyar TL’dir(1.58 milyar euro).

Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının ENJSA kodu ile 8 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul’da işleme açılması bekleniyor.

“Yüksek talep Türkiye’ye ve Enerjisa’ya olan güveni gösteriyor”

Halka arz sürecine ilişkin değerlendirme yapan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, gelen rekor düzeydeki talebin yabancı yatırımcıların Türkiye’ye, ve Enerjisa’ya olan güveninin net göstergesi olduğunu söyledi. Sabancı’nın en büyük halka arzını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Göçmen, “Bugün geldiğimiz noktada Enerjisa Enerji’ye özellikle yabancı yatırımcılardan gelen yüksek talebin bizim açımızdan olduğu gibi Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından da büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz” dedi.

E.ON CEO’su Johannes Teyssen: “Elektrik dağıtım ve perakendecilik işini yürüten Enerjisa Enerji’nin halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu başarı, yerli ve yabancı yatırımcıların Enerjisa’nın performansına duydukları güveni gösteriyor. Türkiye’deki 9 milyon müşterimiz de daha da büyüyen gücümüzden fayda sağlayacaklar” diye konuştu.

“Enerjisa, karlı ve güçlü büyümesini sürdürecek.”

Yoğun talebe ilişkin Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Şirketimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı talepte önde gelen ve saygın yatırımcılar tarafından yüksek talep alması bizim için çok gurur verici oldu. Bu başarı sektörümüzün kurumsallaşması ve şeffaflaşması yönünde de önemli bir adım olduğu gibi bize bir kat daha sorumluk getirdi.” dedi. Enerjisa’nın başarılı performansını hisse senedi piyasalarında da sürdüreceğine inandıklarını vurgulayan Zaimler, tüm yatırımcılara teşekkür etti. Yatırımcılardan gelen yüksek talebin de motivasyonuyla Enerjisa olarak yeni döneme daha güçlü başladıklarının altını çizen Zaimler, “Sektörün lideri, en büyük oyuncusu olarak yönetim kadromuz ve 10 bin çalışanımızla bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı performansımızı daha da güçlendirerek, karlı ve güçlü büyüme sağlayarak, Enerjisa’ya yatırım yapmış olan yatırımcıların bu yatırımlarının karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri için çalışacağız” dedi.

Ak Yatırım Enerjisa Payları Halka Arz Sonuçları Açıklamaları – 05.02.2018

Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının 1-2 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, her biri 0,01 TL nominal değerli yüz adet paydan oluşan 1 TL nominal değerli lot başına nihai halka arz fiyatı 6,25 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, toplam 41.650 yatırımcıdan 1.127.746.193 lot talep toplanmıştır.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve DD Turkey Holdings S.à.r.l. tarafından eşit oranlı halka arz edilen 212.592.414 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 23.621.378 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı GrubuPlanlanan Tahsisat Talep  Dağıtım 
LotOranKişi SayısıLotOranKişi SayısıLotOran
 
Yurt Dışı Kurumsal180.703.551%85,060465.297.686%41,360180.703.551%76,5
Yurt İçi Kurumsal21.259.242%10,0233232.230.262%20,623335.432.069%15,0
Yurt İçi Bireysel10.629.621%5,041.357430.218.245%38,138.48720.078.172%8,5
TOPLAM212.592.414%10041.6501.127.746.193%10038.780236.213.792%100

Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının halka arzında en az %5 satın alan yatırımcıların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5’inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
 
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Blackrock
17.500.000
% 8,23
Fon Yönetimi
Birleşik Krallık
Kendi nam/hesabına
Fidelity Management and Research
15.500.000
% 7,29
Fon Yönetimi
Amerika Birleşik Devletleri
Kendi nam/hesabına
Moon Capital
12.000.000
% 5,64
Fon Yönetimi
Amerika Birleşik Devletleri
Kendi nam/hesabına

 

Enerjisa’dan Basında Yer Alan Haberlere İlişkin Önemli Açıklama – 02.02.2018

Enerjisa Enerji’nin halka arzına ilişkin bugün basında yer alan haberlere ilişkin Sabancı Holding’in açıklamasını aşağıda ilginize sunarız.

“Enerjisa Enerji A.Ş. halka arz fiyat aralığı İzahname’de belirtildiği üzere 6.25-7.50 TL olarak belirlenmiş olup bu fiyat aralığında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Basında yer alan farklı yöndeki haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

 

Ak Yatırım Enerjisa Fiyat Tespit Raporunu Düzeltmeli Olarak Tekrar Yayınladı – 29.01.2018

Açıklama “25 Ocak 2018 günü ilan edilen Fiyat Tespit Raporu’nun 39 numaralı tablosundaki düzeltme nedeniyle, 45, 46 ve 47 numaralı tabloların değişmesi neticesinde, fiyat tespit raporu yeniden ilan edilmektedir.” şeklinde oldu.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/656166

Değişen tablo 39 aşağıdaki şekildedir.

Enerjisa Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu- Global Yatırım – 29.01.2018

 HALKA ARZ ÖZETİ
Halka Arz Tarihi1 – 2 Şubat 2018
Halka Arz Fiyatı6,25 TL – 7,50 TL
BIST İşlem KoduENJSA
Halka Arz ŞekliFiyat Aralığı ile Talep Toplama
Aracılık TürüEn İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz YöntemiOrtak Satışı
Halka Arz Edilecek Pay Adeti (nominal)212.592.414
Ek Satış Hakkı (nominal)23.621.378
Halka Açılma Oranı%18 (Ek satış dahil: %20)
Sermaye1.181.068.967,12 TL
Halka Arz Büyüklüğü1,33-1,59 milyar TL (Ek satış dahil: 1,48-1,77 milyar TL)
 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar (%5)
Tahsisat GruplarıYurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (%10)
 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar (%85)
Satmama TaahhüdüEnerjisa ve satan ortaklar için 180 gün boyunca
Fiyat İstikrarı30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.

Şirket Profili: Enerjisa Enerji A.Ş. (Enerjisa), %100 sahibi olduğu 3 perakende satış ve 3 dağıtım şirketi ile Türkiye’nin önemli bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Şirketin elektrik dağıtım faaliyetlerini Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, elektrik perakende satış faaliyetlerini ise Başkent EPSAŞ, AYEPSAŞ ve Toroslar EPSAŞ yürütmektedir.

Başkent EDAŞ ve Başkent EPSAŞ; Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Çankırı illerini, AYEDAŞ ve AYEPSAŞ; İstanbul ilinin Asya yakasındaki ilçelerini, Toroslar EDAŞ ve Toroslar EPSAŞ; Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis illerini kapsayan bölgeleri oluşturmaktadır.

2016 sonu itibarıyla, Türkiye’deki dağıtım bağlantı noktalarının yaklaşık %25,6’sını oluşturan yaklaşık 10,5 milyon dağıtım bağlantı noktasına ve Türkiye’de perakende elektrik satın alan tüketicilerin yaklaşık %22’sini oluşturan yaklaşık 9 milyon müşteriye sahip olan Şirket, Türkiye’nin önde geen elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerindendir.

Elektrik Dağıtım Faaliyetleri

Türkiye’deki elektrik dağıtım şebekesi, 21 dağıtım bölgesine bölünmüştür. 2009 ve 2013 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonrasında tüm dağıtım bölgeleri özel şirkletler tarafından işletilmeye başlamıştır.

Aşağıdaki tabloda, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla Şirket’in dağıtım şirketlerine ilişkin bazı işletme bilgileri verilmektedir:

  31 Aralık İtibarıyla 30 Eylül İtibarıyla
 2014201520162017
Düzenlenmiş Varlık Tabanı (DVT) (milyon TL)1    
1,4352,6623,9145,013
Başkent EDAŞ8441,3531,8302,261
AYEDAŞ192491732914
Toroslar EDAŞ3998181,3521,838
Dağıtım şebekesi uzunluğu2207,106211,378217,853
Başkent EDAŞ106,330107,837109,659
AYEDAŞ20,79021,53523,783
Toroslar EDAŞ79,98682,00684,411
Bölge nüfusu320,006,45820,337,81620,603,886
Başkent EDAŞ6,993,1557,118,0177,217,587
AYEDAŞ5,075,5635,182,5405,228,368 
Toroslar EDAŞ7,937,7408,037,2598,157,931
Dağıtım bağlantı noktası sayısı49,895,01010,199,02110,521,55710,767,726
Başkent EDAŞ3,847,1263,971,9764,099,7884,186,209
AYEDAŞ2,614,7372,677,0302,751,8572,812,681
Toroslar EDAŞ3,433,1473,550,0153,669,9123,768,836
Dağıtılan elektrik miktarı (TWh)536.4038.4039.7031.30
Başkent EDAŞ13.1013.9014.3011.00
AYEDAŞ10.2010.8011.108.60
Toroslar EDAŞ12.9013.7014.3011.70
Trafo merkezi sayısı656,32876,23277,502
Başkent EDAŞ11,01429,26728,670
AYEDAŞ6,5086,7077,084
Toroslar EDAŞ38,71640,25841,748
Toplam trafo kapasitesi (bin MWAR)730,45032,50232,639
Başkent EDAŞ12,23213,15611,877
AYEDAŞ7,0167,3237,806
Toroslar EDAŞ11,20212,02212,956
 1. Yatırımların birim maliyet karşılaştırılmasına tabi tutulmasından sonra tespit edilen düzenlenmiş varlık tabanının göstermektedir.
 2. Hem yer üstündeki, hem de yer altındaki orta ve düşük gerilim hatkları da dahil olmak üzere, ilgili bölgede işletilen dağıtım ağının toplam uzunluğunu göstermektedir.
 3. TÜİK istatistiklerine göre, ilgili dağıtım bölgesinden ikamet edenlerin toplam sayısını göstermektedir.
 4. İlgili bölgede diğer özel tedarikçilerin müşterilerinin dağıtım bağlantı noktaları da dahil tüm dağıtım bağlantı noktalarını göstermektedir.
 5. Şirket’in dağıtım şebekesine bağlı olan ve diğer özel tedarikçilerin müşterilerini de kapsayan tüm tüketicilere dağıtılan elektrik miktarlarını (TWh olarak ) göstermektedir.
 6. TEİAŞ’ın iletim sisteminden ilgili dağıtım sistemine elektriğin dönüştürülmesi için ilgili dağıtım bölgesinde kullanılan trafo merkezlerinin toplam sayısını göstermektedir.
 7. Dağıtım şebekesinde gerilimi dönüştürmek için kullanılan trafoların toplam kurulu gücünü göstermektedir.

Elektrik Perakende Satış Faaliyetleri

Perakende satış şirketleri, görevli tedarik şirketi olarak münhasıran Şirket’in dağıtım bölgelerinde bulunan serbest tüketici limiti altındaki müşterilere perakende elektrik satış hizmeti vermekte; buna ek olarak hem kendi bölgelerindeki hem de Türkiye’nin diğer bölgelerindeki serbest tüketicilere, herhangi bir bölge kısıtlamsı olmaksızın elektrik satışı yapabilmektedirler. 2018 yılı için EPDK tarafından belirlenmiş olan serbest tüketici limiti yıllık 2.000 kWh’dır. Şirket perakende satış faaliyetlerini yürütürken, görevli tedarik şirketi konumunda bulunduğu bölgelerdeki mesken müşterileri ile endüstriyel ve ticari müşterilerden oluşan bir müşteri portföyünden faydalandığına inanmaktadır.

2016’da sona eren yılda yaklaşık 32,9 TWh ve 30 Eylül 2017’de sonra eren 9 aylık dönemde yaklaşık 25,5 TWh elektrik satışı yapan şirket, Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerini kapsamakta ve satış hacmi açısından Türkiye’nin lider elektrik perakende şirketi konumunda bulunmaktadır. Şirketin toplam müşteri sayısı 2016 itibariyle 9,0 milyona ve 30 Eylül 2017 itibariyle 9,1 milyona ulaşmıştır. Toplam nüfusu 2016 itibariyle 20,6 milyon olan Başkent Bölgesi, Ayedaş Bölgesi ve Toroslar Bölgesi ile birlikte, Türkiye’nin 79,8 milyon seviyesindeki toplam nüfusunun %25,8’ini temsil etmektedir.

Enerjisa’nın Yapısı

Enerjisa’nın Kısmi Bölünme Sonrasındaki Yapısı
Enerjisa’nın Kısmi Bölünme Sonrasındaki Yapısı

Ortaklık Yapısı: Mevcut ortaklardan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş’nin sahip olduğu 106.296.207 TL nominal değerli ve DD Turkey Holdings S.A.R.L.’nin sahip olduğu 106.296.207 TL nominal değerli olmak üzere toplam 212.592.414 TL nominal değerlerli payların halka arzı gerçekleştirilecektir. (Ek satış dahil 236.213.792 TL nominal değerli paylar)

 Arz ÖncesiArz SonrasıEk Satış Sonrası
OrtakTutar (TL)Pay (%)Tutar (TL)Pay (%)Tutar (TL)Pay (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding590.534.48350%484.238.27741,0%472.427.58740%
DD Turkey Holdings S.A.R.L.590.534.48350%484.238.27741,0%472.427.58740%
Halka Açık00%212.592.41418,0%236.213.79220%
Toplam1.181.068.967100%1.181.068.967100%1.181.068.967100%
Enerjisa Özet Finansal Veriler
    29 Ocak 2018
Bilanço (000 TL)31/12/201531/12/201630/09/2017
Nakit ve Nakit Benzerleri152.10374.570155.194
Finansal Varlıklar455.975653.754660.192
Ticari Alacaklar1.545.3311.720.5292.166.983
Diğer Alacaklar272.263393.471208.756
Türev araçlar3.886
Stoklar63.47174.459101.226
Peşin ödenmiş giderler13.41214.156197.386
Cari Dönem vergisiyle ilgili varlıklar5.9802381.202
Diğer Dönen varlıklar23.9274.487140
Toplam Dönen Varlıklar2.532.4622.939.5503.491.079
    
Diğer Alacaklar382.182230.735490.921
Finansal Varlıklar2.565.0643.639.5524.873.333
Maddi Duran Varlıklar30.85058.01085.150
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.072.2567.891.3507.748.097
Peşin ödenmiş giderler1.8761.5162.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı278.930247.703177.878
Diğer Duran Varlıklar157.439123.032129.082
Toplam Duran Varlıklar11.488.59712.191.89813.506.806
    
TOPLAM VARLIKLAR14.021.05915.131.44816.997.885
    
Kısa Vadeli Borçlanmalar915.3351.556.7701.285.764
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.000.7291.541.024590.717
Diğer Finansal Yükümlülükler20.63025.08729.097
Ticari Borçlar826.9901.117.6681.238.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.53939.23049.571
Diğer Borçlar117.718160.238112.761
Özelleştirme Dairesine Borçlar1.188.456
Türev Araçlar37.095
Ertelenmiş Gelirler173.289165.733449.713
Dönem karı vergi yükümlülüğü8.8756.31631.165
Kısa vadeli karşılıklar167.334167.879177.374
Diğer Kısa vadeli yükümlülükler145.895170.814214.486
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.074.4385.433.8617.581.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.655.22810.384.62011.797.091
    
Ödenmiş Sermaye4.389.5853.964.5281.181.069
    
Toplam Özkaynaklar4.365.8314.746.8285.200.794
    
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER14.021.05915.131.44816.997.885

DEĞERLEME YÖNTMELERİ:

 • Defter değeri yöntemi: Defter Değeri yöntemine göre ortaya çıkan değer göz önünde bulundurulmamıştır.
 • İndirgenmiş nakit akımları analizi: Şirketin geleceğe dönük faaliyetlerine ve finansal durumuna ilişkin projeksiyonları izahnamede paylaşılmadığı için fiyat tespitinde indirgenmiş nakit akımları analizine yönelik bir değerlendirme çalışması yapılmamıştır.
 • Borsa İstanbul’da oluşan piyasa çarpanları analizi: Firma Değeri /Hasılat, Firma Değeri / FVAÖK
 • Uluslararası Piyasalarda oluşan piyasa çarpanları analizi: Firma Değeri /Hasılat, Firma Değeri / FVAÖK

Enerjisa’nın Değerinin Firma Değeri/Hasılat Çarpanı ile hesaplanması

Enerjisa’nın 1 TL Nominal Değerli Pay Başına Özsermaye Değeri

(TL)Firma Değeri /HasılatFirma Değeri /FVAÖK
1TL nominal değerli Enerjisa payı başına düşen değer7.2913.23
1TL nominal değerli Enerjisa payı başına düşen ortalama değer 10.26

SONUÇ:

Halka arz fiyat aralığı 6,25 TL-7,50 TL olup, fiyat aralığının tavanı ve tabanı, değerleme sonucuna göre sırasıyla %26,9 ve %39,1 oranlarında iskontoludur.

(TL)Taban FiyatFiyat Aralığının OrtasıTavan Fiyat
Enerjisa’nın Halka Arz Fiyat Aralığı6.256.8757.5
Değerleme Sonucu 10.26 
İskonto Oranı-39.1%-33.0%-26.9%

Fiyat Tespit Raporu’na göre değerlendirmemizde;

 • Fiyat tespit raporunda yapılan bilgilendirmenin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.
 • Şirketin elinde bulundurduğu önemli varlıkların, geleceğe yönelik projeksiyonlarının bulunmadığından ötürü defter değeri yöntemi sonucunda ortaya çıkan değerin göz önünde bulundurulmamasının uygun olduğunu düşünüyoruz.
 • Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde tamamen dağıtım ve perakende satış faaliyetinde bulunan şirket olmadığından dolayı AKSEN ve ZOREN’in benzer şirket olarak seçilmesini uygun buluyoruz. Bununla birlikte FD/Satışlar çarpanında Zorlu Enerji’nin 2.0x’in üzerinde uç değer olarak çıkmasından dolayı değerlemeye alınmazken, FD/FAVÖK çarpanı’nı dikkate aldığımızda Zorlu Enerji’ye bünyesinde dağıtım ve perakende satış faaliyetinin de bulundurmasından dolayı daha fazla ağırlık verilmesinin uygun olduğuna inanıyoruz.
 • Seçilen uluslarası şirketlerin çoğunluğunun dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin bulunmasının ve ayrıca değerlendirmede uç değerlerin dikkate alınmamasından ötürü makul bir karşılaştırma doğurduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, uluslararası benzer şirketlerin çarpanlarına faaliyet konularından ötürü, BİST’te işlem gören şirketlere göre daha fazla ağırlık verilmesinin uygun bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz.
 • Çarpan analizi yönteminde düzeltilmiş FAVÖK (yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil) kullanılmasını uygun buluyoruz.
 • Ancak geleceğe yönelik projeksiyonların verilmesi ve bunun sonucunda indirgenmiş nakit akım analizine dayalı değerlemeye yer verilseydi daha sağlıklı bir değerleme sunabilirdi diye düşünüyoruz.
 • Sonuç olarak EnerjiSA’nın değerlemesi amacıyla “Çarpan Analizi” yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda yapılan değerlemeye göre halka arz taban ve tavan fiyat aralığının sırasıyla %39,1 ve %26,9 iskontoya tekbaül etmesini dikkate alarak halka arz fiyatının makul olduğuna inanıyoruz.

____________

Enerjisa Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu- Turkish Yatırım – 29.01.2018

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan Rapordur

Türkiye elektrik dağıtım sektöründe faaliyet göstermekte olan TEDAŞ’ın elektrik dağıtım şebekesi, İHD yöntemiyle 21 bölgesel şirkete bölüştürülmüş ve tüm şirketlerin özelleştirme süreçleri 2013 yıl sonu itibariyle tamamlanmıştır.

Türkiyede elektrik piyasası işletim lisansına TEİAŞ ve EPİAŞ sahiptir. EPİAŞ’ın hissedarlık yapısı, %40 özel sektör enerji şirketleri, %30 TEİAŞ ve %30 Borsa İstanbul’dur.

Serbest tüketici limit, EPDK tarafından 2018 yılı itibariyle yıllık 2.000 kWh olarak belirlenmiştir. Serbest tüketici limitini aşan tüketiciler, serbest tüketici olma ve kendine en uygun fiyatı sunan elektirk tedarikçisini seçme hakkına sahiptir.

EÜAŞ ve sözleşmeli üretim yapan şirketler tarafından üretilen elektrik, TETAŞ tarafından satın alınmaktadır. TETAŞ, kayıp kaçak ve genel aydınlatma için dağıtım şirketlerine, serbest olmayan tüketicilerine satmaları için de görevli perakende satış şirketlerine elektrik satmaktadır.

SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

Enerjisa’nın doğrudan hissedarları %50’şer payla Sabancı Holding ve DD Turkey’dir.

DD Turkey’in %100 hissedarı olan Dutchdelta Finance S.ar.l.’nin %100 hissedarı olan E.ON Fünfundzwanzigiste Verwaltungs GmbH’in %100 hissedarıolan E.ON Finanzanlagen GmbH’nin %100 hissedarı olan E.ON SE, merkezi Almanya’nın Essen kentinde bulunan bir enerji ve altyapı şirketidir. E.ON’un payları, Frankfurt Borsa’sında işlem görmektedir.

Şirket, elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren BAŞKENT EDAŞ, AYEDAŞ ve TOROSLAR EDAŞ’ın ve elektrik perakende sektöründe faaliyet gösteren BAŞKENT EPSAŞ, AYEPSAŞ ve TOROSLAR EPSAŞ’ın paylarının tamamına sahiptir.

Enerjisa’nın Dağıtım Bölgelerinin Büyüklüğünün Türkiye Geneline Oranı
Dağıtım BölgesiNufüsAbone SayısıDağıtılan Net Elektrik (MWh)Hat Uzunluğu km
Türkiye toplamı79.814.87141.055.915162.547.6101.102.508
Enerjisa Toplamı20.603.88610.521.55739.692.199217.853
Enerjisa’nın Payı25,80%25,60%24,40%19,80%

Enerjisa’nın dağıtım bölgelerinde gerçekleşen kayıp oranı, 2016 yılında ve 2017 yılının ilk dokuz ayında, hedeflenen kayıp oranlarının altında kalmıştır.

Enerjisa’nın Dağıtım Bölgelerinde Hedeflenen ve Gerçekleşen Kayıp Oranları
  2016 2017
 HedeflenenGerçekleşenHedeflenenGerçekleşen
AYEDAŞ7,61%6,78%7,63%6,45%
BAŞKENT8,00%6,98%7,76%5,72%
TOROSLAR13,59%12,12%13,32%11,21%

Kayıp oranlarının öngörülenin altında gerçekleşmesi, dağıtım şirketlerinin öngörülenden daha az elektrik satın alarak maliyetlerinin azalmasını, buna karşın EPDK tarafından öngörülen kayıp/kaçak gelirlerini elde etmesini sağladığı için karlılığa doğrudan etki eden bir verimlilik unsurudur.

Enerjisa’nın sahibi olduğu dağıtım bölgeleri, Türkiye genelindeki dağıtım bölgelerinin toplam yatırım harcamaları ve faaliyey giderleri içinde sırasıyla %31,3 ve %21,7 oranında paya sahiptir.

Enerjisa Elektrik Satışları

(TWh)2014201520162017/09
TOROSLAR BÖLGESi15,815,912,59,8
BAŞKENT BÖLGESİ10,110,59,67,2
AYEDAŞ BÖLGESİ7,27,87,85,7
Diğer Bölgeler4,25,332,5
TOPLAM37,339,532,925,2

DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Tacirler Yatırım, Enerjisa’nın pay başına değerinin belirlenebilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değerleme yöntemlerini incelemiştir.

 1. Defter Değeri
 2. İNA
 3. Borsa İstanbul’da oluşan piyasa çarpanları Analizi
 4. Uluslararası Piyasalarda oluşan piyasa çarpanları Analizi

1-   DEFTER DEĞERİ ;

2-   İNA

Enerjisa’nın geleceğe yönelik faaliyetlerine ve finansal durumuna ilişkin projeksiyonları izahname kapsamında yatırımcılar ile paylaşılmadığı için Tacirler Yatırım’da indirgenmiş Nakit akımları analizine yönelik bir değerleme çalışması yapmamıştır.

3- BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BENZER ŞİRKETLERİN ÇARPANLARI

BIST’da, Enerjisa gibi sadece elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleinde bulunan bir şirket yoktur. Enerji sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketlerden ZORLU ENERJİ ve AKSA ENERJİ’nin seçildiğini görmekteyiz.

ZOREN ; Türkiye, Pakistan ve İsrail’de elektrik üretin faaliyetinde bulunmaktadır. Ayrıca, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar illerinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinde bulunan Osmangazi EDAŞ ve Osmangazi EPSAŞ paylarının tamamına sahipdir.

AKSA Enerji ; Şirketin hakim ortağı Kazancı Holding’in elektrik dağıtım ve perakende satış ile doğalgaz dağıtım faaliyetleri bulunmakla birlikte, halka açık şirket bünyesinde sadece elektrik üretin faaliyetleri bulunmaktadır.

Enerjisa ile faaliyetleri karşılaştırılabilir olduğu düşünülen bu şirketlerin verileri kullanılmış.

 HASILATFVAÖKFVAÖK MARJIPİYASA DEĞERİNET BORÇFİRMA DEĞERİ
ZOREN2.93477025,90%3.3405.8869.226
AKSA ENERJİ3.53142412%2.7042.7735.477
ARİTMETİK ORTALAMA  18,6%   
       
 FİRMA DEĞERİ/ HASILATAGIRLIKFİRMA DEĞERİ/FVAÖKAGIRLIK  
ZOREN3,14x 11,98x2/3  
AKSA ENERJİ1,55x100%12,92x1/3  
AGIRLIKLI ORTALAMA 1,55x 12,29x  

Firma değeri hasılat çarpanlarında Zorlu Enerjinin çarpanı 2,0x seviyesinin üzerinde olduğu için ortalama hesabında dikkate alınmamış.

Firma değeri/FVAÖK çarpanlarında ZOREN’in bünyesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri de bulunduğu için 2/3 oranında ağırlık verilmiş, bünyesinde sadece elektrik üretim faaliyetlerini bulunduran Aksa Enerji için ise 1/3 ağırlık kullanılmış.

Sonuç olarak da BIST’de işlem gören benzer şirketlerin Firma değeri/son 12 ay hasılat çarpanı olarak 1,55x , Firma değeri / son 12 ay FVAÖK içinse ağırlıklı ortalamasının 12,29x seviyesi kullanılmıştır.

4- ULUSLARARASI BENZER ŞİRKET ÇARPANI

Enerjisa ile faaliyetleri itibariyle karşılaştırılabilir olduğu düşünülen uluslarası enerji ve altyapı şirketlerinin pek çoğunun çokuluslu şirketler olduğunu görmekteyiz.

Uluslararası benze şirketlerin finansal verileri aşağıda verilmiştir.

Milyon USDHASILATFVAÖKFVAÖK MARJIPİYASA DEĞERİNET BORÇ ve AZINLIK PAYLARIFİRMA DEĞERİ
Enel S.p.A86.49916.46619,0%65.32367.284132.608
National Grid plc20.9406.71132,0%39.67233.82873.500
Gas Natural SGD S.A29.5375.15717,5%24.97722.98547.963
Endesa S.A23.0653.80316,5%23.3006.08129.381
Innogy SE49.4954.1098,3%22.51418.72641.239
PPL Corporation7.3534.06655,6%21.30820.19841.506
SSE plc40.6333.2057,9%18.1659.95328.118
Power Grid Corporation o4.0613.62389,2%16.60518.17034.775
Terna Rete Elettrica Nazio2.5531.84872,4%12.0789.24021.317
ENN Energy Holdings Limi6.14890414,7%7.3362.0459.391
Equatorial Energia S.A2.65547217,8%4.0379815.018
Energisa S.A4.04660014,8%3.4272.0075.434
ARİTMETİK ORTALAMA  30,4%   

Uluslararası benzer şirketlerin Firma değeri / son 12 ay hasılat çarpanlarının ortalamasının 3,07x, Firma değeri / hasılat çarpanı 1,0x ile 1,8x arasında olan şirketin ortalamasının ise 1,46x olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan Firma Değeri / Son 12 ay FVAÖK çarpanlarının ortalamasının ise 9,56x olduğunu görmekteyiz.

ENERJİSA HASILAT YOLLU SON 12 AY HASILAT ve FVAÖK HESAPLAMASISON 12 AY
HASILAT 10.775.474
BRÜT KAR 3.123.540
FİNANSMAN ÖNCESİ FAALİYET KARI 1.486.728
AMORTİSMAN GİDERLERİNE İLİŞKİN DÜZELTMELER 228.244
FVAÖK 1.714.972
YATIRIM HARCAMALARI GERİ ÖDEMELERİ 555.009
FVAÖK ve YAT.HARC.GERİ ÖDEMELERİ 2.269.981
ENERJİSA NET BORÇ  
BİN TL  
TOPLAM FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER7.467.914 
KV Finansal Yükümlülükler2.083.296 
UV Finansal Yükümlülükler5.384.618 
NAKİT ve NAKİT BENZERİ155.194 
NET BORÇ POZİSYONU7.312.720 

Enerjisa’nın tablolarından hareketle, Enerjisa’nın özsermaye değeri hesaplanmış

ENERJİSA’NIN DEĞERİNİN FİRMA DEĞERİ/HASILAT ÇARPANI İLE HESAPLANMASI  
 BIST ŞİRKETLERİULUSLARARASI BENZER ŞİRKETLER
BENZER ŞİRKETLERİN ORTALAMA ÇARPANI1,55x1,46x
ENERJİSA HASILAT 10.775.474
ENERJİSA’NIN FİRMA DEĞERİ16.701.98515.732.192
ENERJİSA’NIN NET BORÇ POZSİYONU 7.312.720
ENERJİSA ÖZSERMAYE DEĞERİ9.386.2658.419.472
ENERJİSA’NIN ÖDENMİŞ SERMAYESİ 1.181.069
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN DEĞER7,95 TL7,13 TL
DEĞERLEME SONUCUNUN AGIRLIĞI1/54/5
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN AGIRLIKLI ORTALAMA DEĞER 7,29 TL
ENERJİSA’NIN DEĞERİNİN FİRMA DEĞERİ/FVAÖK ÇARPANI İLE HESAPLANMASI  
 BIST ŞİRKETLERİULUSLARARASI BENZER ŞİRKETLER
BENZER ŞİRKETLERİN ORTALAMA ÇARPANI12,29x9,56x
ENERJİSA FVAÖK ve YATIRIM HARCAMALARI GERİ ÖDEMELERİ 2.269.981
ENERJİSA’NIN FİRMA DEĞERİ27.898.06621.701.018
ENERJİSA’NIN NET BORÇ POZSİYONU 7.312.720
ENERJİSA ÖZSERMAYE DEĞERİ20.585.34614.388.298
ENERJİSA’NIN ÖDENMİŞ SERMAYESİ 1.181.069
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN DEĞER17,43 TL12,18 TL
DEĞERLEME SONUCUNUN AGIRLIĞI1/54/5
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN AGIRLIKLI ORTALAMA DEĞER 13,23 TL

Bu veriler doğrultusunda Enerjisa’nın 1 TL nomilal değerli payı paşına düşen değer, 10,26 TL olarak hesaplanmıştır.

ENERJİSA’NIN 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAY BAŞINA ÖZSERMAYE DEĞERİ  
 FİRMA DEĞERİ /HASILATFİRMA DEĞERİ /FVAÖK
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN DEĞER7,29 TL13,23 TL
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ ENERJİSA PAYI BAŞINA DÜŞEN AGIRLIKLI ORTALAMA DEĞER 10,26 TL

İskonto oranına bakış ;

Tacirler Yatırımın Enerjisa halka arz fiyat aralığı ile değerleme sonucunun karşılaştırılması yapıldığında ise halka arz fiyat aralığının tavanı ve tabanı, değerleme sonucuna göre sırasıyla %26,9 ve %39,1 oranında iskontolu görülmektedir. Halka arz aralığının orta seviyesi ise değerleme sonucuna göre %33 oranında iskontolu çıkmaktadır.

GÖRÜŞÜMÜZ ;

 • Enerjisa için hazırlanmış olan Fiyat Tespit Raporunun kapsamlı, net ve anlaşılır olduğu görüşündeyiz.
 • Değerleme için kullanılmayan ve kullanılan yöntemler ayrıntılı ve net bir şekilde açıklanmıştır.
 • Bünyesinde sadece Elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri bulunan Enerjisa’nın karşılaştırılmasında BIST endeksinden benzer şirket olarak Zorlu Enerji ve Aksa Enerjinin kullanılmasını ve çarpan olarak da FD/HASILAT ve FD/FVAÖK çarpanlarının kullanılmasını doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.
 • Uluslararası benzer şirket çarpanları analizi yöntemine göre Şirket değeri hesaplamasında emsal şirketlerin uç değerlerinin çıkarılarak, seçilmiş aritmetik ortalamanın kullanılmasını hem makul hem de fiyat tespitinde muhafazakar bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.
 • Tacirler Yatırımın Enerjisa halka arzında 6,25- 7,50 TL olarak belirlemiş olduğu fiyat aralığının değerleme yöntemlerine göre iskontolu olduğunu görmekte ve fiyat aralığının makul olduğunu düşünmekteyiz.

 

______________

TEB YATIRIM – Enerjisa ENJSA ‘Fiyat Tespit Raporu’ Değerlendirme Raporu – 26.01.2018

İhraçcı : Enerjisa Enerji A.Ş.
Halka Arz Şekli : Ortak Satışı
Satan Ortak : Hacı Ömer Sabancı Holding ve DD Turkey Holdings S.A.R.L.
Halka Arz Yöntemi: Fiyat Aralığı ile talep toplama
Mevcut Sermaye (TL): 1.181.068.967
Halka Arz Oranı : %18 (ek satış olması durumunda %20)
Arz Edilecek Paylar (Nominal) %18 (212.592.414) + %2 ek satış hakkı (23.621.378)
Tahsis Grupları Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: %85, Yurtiçi bireysel yatırımcılar:%5, Yurtiçi kurumsal yatırımcılar: %10
Aracılık Yöntemi: En iyi gayret aracılığı
Fiyat İstikrarı: Ek satıştan yaratılan gelirin 30 gün boyunca fiyat istikrarı için kullanılması
Satmama Taahhüdü: Şirket ve Ortak için 180 gün boyunca satmama

Şirket Hakkında Özet Bilgi

Enerjisa, Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Çankırı bölgesinde faaliyet gösteren Başken EDAŞ ve BAŞKENT EPSAŞ; İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren AYEDAŞ ve AYESAŞ ile Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerini kapsayan Toroslar EDAŞ ve Toroslar EPSAŞ aracılığıyla elektrik dağıtım ve parekende satış faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirket 1996 yılında kurulmuştur. 31 Aralık 2016 itibariyle Türkiye’deki dağıtım bağlantı noktalarının yaklaşık %25,6’sını oluşturan yaklaşık 10,5 milyon dağıtım bağlantı noktasına ve Türkiye’de parekende elektrik satın alan tüketicilerin yaklaşık %22 sini oluşturan yaklaşık 9 milyon perakende müşteriye sahiptir. 31 Aralık 2016 itibariyle Türkiye çapında dağıtım ağına bağlı tüketici sayısı yaklaşık 41,1 milyona ulaşmış ve bu tüketicilerden 10,5 milyonu Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından işletilen dağıtım şebekelerine bağlanmıştır. (Kaynak: EPDK)

Şirketin toplam müşteri sayısı, 31 Aralık 2016 itibariyle yaklaşık 9,1 milyona ve 30 Eylül 2017 itibariyle 9,1 milyona ulaşmıştır. Şirket, müşteri sayısı açısından pazar lideri konumunun, ölçek ekonomisi ve marka bilinirliliği ile kendisine rekabet üstünlüğü sağladığına inanmaktadır.

31 Aralık 2016’da sona eren yılda yaklaşık 32,9 TWh ve 30 Eylül 2017’de sona eren dokuz aylık dönemde yaklaşık 25,5 TWh elektirik satışı yapan Şirket, Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerini kapsamakta ve satış hacmi açısından Türkiye’nin lider elektrik perakende şirketi konumundadır. (Kaynak: EPDK)

Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek önemli eğilimler ve risk faktörleri ise şöyledir. Makroekonomik ortam ve elektrik talebi, tarifeler ve mevzuattan kaynaklanan faktörler, elektrik fiyatları, enerji tedariki ve piyasa koşulları, şirket operasyonlarının finansmanı, mevsimsellik ve meterolojik koşullarıdır.

 • Değerleme Hakkında Özet Bilgi

TEB Yatırım tarafından Tacirler Yatırım’ın hazırladığı değerleme çalışması incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçları aşağıdaki gibidir:

1) Defter Değeri Yöntemi

Şirketin varlıklarının ve yükümlülüklerinin gerçekçi değerlerinin bulunması ile ortaya çıkan gerçekçi defter değeri, şirketin değerlemesi için kullanılmaktadır.

Enerjisa’nın en önemli varlıkları, bağlı ortaklıklarının TEDAŞ ile imzaladıkları İHD sözleşmeleri ve bu sözleşmelere dayanarak EPDK’dan aldıkları elektrik dağıtım ve elektrik tedarik lisanslarıdır. Bu varlıkların gerçekçi değerlerinin belirlenmesi için geleceğe yönelik projeksiyonlar gerekmektedir. Bu varlıkların gerçekçi değerlerinin tespitine yönelik çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla, bu yöntem sonucunda ortaya çıkan değer Enerjisa değerlemesinde dikkate alınmamıştır.

2) İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi

Gelecekte yaratılacak nakit akımların makul bir oran ile günümüze indirgenmesi temeline dayanan değerleme yöntemidir. İzahnamede geleceğe dönük faaliyetlere ve finansal duruma ilişkin projeksiyonlara yer verilmediğinden bu yöntemle bir değerleme çalışması yapılmamıştır.

3) Borsa İstanbul’da İşlem gören Benzer Şirketlerin Çarpan Analizi Yöntemi

Çarpan analizinde Firma Değeri/Hasılat ve Firma Değeri/FAVÖK çarpanları kullanılmıştır.

Borsa İstanbul’da Enerjisa gibi sadece elektrik dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren halka açık bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle, enerji sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketler benzer şirket olarak dikkate alınmıştır.

Çarpan analizi için kullanılan şirket verileri aşağıdaki gibidir: Şirket Verileri (bin TL)

Satışlar*FAVÖK*Ödenmiş Sermaye**Net Borç**
10.775.4742.269.9811.181.0697.312.720

Son 12 Ay: 1 Ekim 2016-30 Eylül 2017, FAVÖK tutarına yatırım harcamaları geri ödemeleri dahildir, **30 Eylül 2017 itibariyle. Kaynak: Tacirler Yatırım

Benzer şirket verileri aşağıdaki gibidir:

Şirket FD/HasılatFD/FAVÖK
   
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.3,14 (0% ağırlık)11,98 (2/3 ağırlık)
Aksa Enerji A.Ş.1,55 (100% ağırlık)12,92 (1/3 ağırlık)
Ortalama1,5512,29
Kaynak: Tacirler Yatırım  

Zorlu Enerji’nin FD/Hasılat çarpanı 2,0 seviyesinin üzerinde olduğundan dikkate alınmamıştır. Bunun yanısıra, Zorlu Enerji’nin bünyesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri de bulunduğu için FD/FAVÖK değerlemesinde 2/3 oranında ağırlık verilerek ortalama çarpan hesaplanmıştır.

Enerjisa’nın Firma Değeri/Hasılat ve Firma Değeri/FAVÖK çarpanlarına göre hesaplanan piyasa değerleri aşağıdaki gibidir:

Ortalama Piyasa Değeri (TL milyon)FD/HasılatFD/FAVÖK
9.389.26520.585.346
 
Hisse Fiyatı (TL)7,9517,43

3) Uluslararası Benzer Şirketlerin Çarpan Analizi Yöntemi

Çarpan analizinde uluslararası benzer şirketlerin Firma Değeri/Hasılat ve Firma Değeri/FAVÖK çarpanları kullanılmıştır.

Şirket FD/HasılatFD/FAVÖK
   
Enel S.p.A.1,538,05
National Grid plc3,5110,95
Gas Natural SDG S.A.1,629,30
Endesa S.A.1,277,73
Innogy SE0,8310,04
PPL Corporation5,6410,21
SSE plc0,698,77
Power Grid Corporation of India Limited8,569,60
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.8,359,99
ENN Energy Holdings Limited1,5310,38
Equatorial Energia S.A.1,8910,63
Energisa S.A.1,349,06
Ortalama1,46*9,56

*Çarpanı 1,0 ile 1,8 arasında olan şirketlerin aritmetik ortalaması alınarak 1,46 ortalama çarpan dikkate alınmıştır. Kaynak: Tacirler Yatırım

Enerjisa’nın Firma Değeri/Hasılat ve Firma Değeri/FAVÖK çarpanlarına göre hesaplanan piyasa değerleri aşağıdaki gibidir:

Ortalama Piyasa Değeri (TL milyon)FD/HasılatFD/FAVÖK
8.419.47214.388.298
 
Hisse Fiyatı (TL)7,1312,18

Sonuç

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerleme çalışmasında; Çarpan Analizi Yöntemi sonucunda Borsa Istanbul şirketleri için 1/5 ağırlık uluslararası şirketler için ise 4/5 ağırlık verilerek ortalama hisse fiyatına ulaşılmıştır.

 Borsa Istanbul Uluslararası Benzer
TLŞirketleri Şirketler
Değerleme Sonucu Ağırlık1/5 4/5
FD/Hasılat7,95 7,13
Hisse Fiyatı (I) 7,29
FD/FAVÖK17,43 12,18
Hisse Fiyatı (II) 13,23
Ortalama Hisse Fiyatı (I ve II) 10,26
Alt limit halka arz fiyatı 6,25
Ortalama halka arz fiyatı 6,875
Üst limit halka arz fiyatı 7,50
Alt limite göre iskonto -%39,1
Ortalama fiyata göre iskonto -%33,0
Üst limite göre iskonto -%26,9

Tacirler Yatırım’ın hesaplamasına göre iskonto öncesi Enerjisa birim fiyatı 10,26 TL olarak tespit edilmiştir. Halka arz fiyat aralığı ise 6,25 TL- 7,50TL olarak belirlenmiştir. Halka arz fiyat aralığının taban ve tavanına göre halka arz iskontosu sırasıyla %39,1 ve %26,9 olarak hesaplanmaktadır.

 • Görüş

1) Defter Değeri Yöntemi

Varlıkların değerlendirilmesi yapılmamış olmasından dolayı Defter Değeri Yöntemi’nin kullanılmamasının uygun olduğunu düşünüyoruz.

2) İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi

İzahnamede geleceğe dönük faaliyetlere ve finansal duruma ilişkin projeksiyonlara yer verilerek bu yöntemin de kullanılmasının değerlemenin sağlaması itibariyle gerekliliğine ve kullanılmamış olmasının bir eksiklik olduğuna inanıyoruz.

3) Borsa İstanbul ve Uluslararası Benzer Şirketlerin Çarpan Analizi Yöntemi

 • Uluslararası benzer şirket ortalama çarpanları hesaplanırken uç değerlerin hesaplamaya dahil edilmemiş olmasını makul buluyoruz. Aynı şekilde, Zorlu Enerji’nin FD/Hasılat çarpanı 2,0 seviyesinin üzerinde olduğundan dikkate alınmamasını uygun buluyoruz.
 • Borsa İstanbul’da Enerjisa gibi sadece elektrik dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren halka açık bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle, enerji sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketler benzer şirket olarak dikkate alınmasını uygun buluyoruz.
 • Yurtiçinde benzer şirket olmadığı için yurtdışı benzerlerine bakmanın daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, Uluslararası benzer şirket çarpanlarına daha fazla ağırlık verilmesini uygun buluyoruz.
 • Çarpan analizi yönteminde düzeltilmiş FAVÖK (yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil) kullanılmasını uygun buluyoruz.

3) Sonuç

Sonuç olarak; Fiyat Tespit Raporu’nda Şirket ve sektöre ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Değerleme için kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılıp indirgenmiş nakit akım analizine dayalı değerlemeye yer verilseydi daha faydalı olabilirdi diye düşünüyoruz.

Çarpan analizi üstünden yapılan değerlemeye göre halka arz taban ve tavan fiyat aralığının sırasıyla %39,1 ve %26,9 iskontoya tekabül etmesini göz önünde bulundurarak halka arz fiyat aralığının makul olduğunu düşünüyoruz.

İşbu analiz raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29/2.Maddesi kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“TEB Yatırım”) tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Tacirler Yatırım”) tarafından Enerjisa Enerji A.Ş. (“Şirket”) için hazırlanan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu (“Fiyat Tespit Raporu”) analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu rapor yanlızca Şirket hakkında hazırlanan Fiyat Tespit Raporuna ilişkin TEB Yatırım’ın analizi olup yatırımcıların halka arza katılmasına ve/veya katılmamasına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırım kararlarının ilgili izahnamenin incelenmesi sonucu verilmesi gerekmektedir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı TEB Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

Enerjisa Halka Arz İzahnamesi Onaylandı – 26.01.2018

Sabanci Holding’in E.ON ile %50-50 ortaklığında elektrik dağıtım ve perakende şirketi olan Enerjisa Enerji’nin (Enerjisa) halka arz izahnamesi onaylandı. Buna göre halka arz fiyat aralığı 6.25-7.50TL olarak belirlenmiştir. Açıklanan fiyat aralığı 7.38-8.86mlr TL piyasa değerine işaret etmektedir. Enerjisa’nın halka arzı 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arzın sadece ortak satışı yöntemiyle yapılacak ve ek satış dahil olmak üzere %20 hisse satılacak.

Editörün Notu: Enerjisa Halka Arz Fiyat Tespit Raporunu bu linkten okuyabilirsiniz. https://www.akyatirim.com.tr/pdf/enerjisa/Fiyat%20Tespit%20Raporu.pdf

 

OYAK YATIRIM – Enerjisa / Sabancı Holding SAHOL Hisse Haber Analiz – 23.01.2018

ENJSA: Enerjisa Enerji için 6,25-7,50 aralığından talep toplanacak. Şirketin yüzde 20’sine denk gelen 212,6 milyon hisse halka arz edilecek ayrıca 23,62 milyon hisse için de ek tahsis verilebilecek. Bu da ek satış dahil 389 milyon dolar ila 466 milyon dolarlık bir halka arz büyüklüğüne işaret ediyor. Nihai fiyatların 5 Şubat’ta belli olması ve hisselerin “ENJSA” kodu ile 8 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Hesaplamamıza göre talep toplama fiyatı 1.63-1.95 F/DD’ni ifade ediyor. Halka arzın ardından Sabancı Holding’in NAD’indeki halka açık şirketlerin oranı %75’ten %80’e yükselmiş olacak. Bunun da şeffaflığı arttıracağını ve şirketin NAD’ine olan iskontosunu düşürmesini bekliyoruz. Enerjisa halka arzının Sabancı Holding’in NAD’e pozitif katkısının %5 civarında olduğunu hesaplıyoruz. Sabancı Holding hisseleri şu anda NAD’ine göre %30 civarında iskontolu işlem görmektedir ki bu da son iki yıllık ortalamasına yakındır.

 

Enerjisa ile İlgili Bilgiler – 03.01.2018

Enerjisa’da halka arz çalışmaları devam ediyor. Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri’ni ve Bağlı Ortaklıklarını KAP’a bildirdi. Şirketin yatırımcı ilişkileri müdürü İlkay Demirdağ, finans yönetimi süreç yöneticisi ise Sibel Turhan oldu.

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
TRY
100
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.
TRY
100
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.
TRY
100
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.
TRY
100
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
TRY
100
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.
TRY
100
Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.
TRY
100

İŞ YATIRIM – Enerjisa / Sabancı Holding SAHOL Hisse Haber Analiz – 15.11.2017

Enerjisa planlanan halka arz için SPK’ya başvurdu

Enerjisa bugün Sermaye Piyasası Kurulu’na Enerjisa hisselerinin paylarının planlanan halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yaptığını açıkladı. Sabancı Holding’in %50 paya sahip olduğu Enerjisa’yı 2.9milyar dolar olarak değerliyoruz ve Sabancı Holding’in net aktif değerinin %17’sini oluşturuyor.

Sabancı Holding hisseleri şuan net aktif değerine göre son 3 yıllık ortalaması %30’un üzerinde %37 iskonto ile işlem görüyor. Halka arzın Enerjisa’nın değerini ortaya çıkaracağı, Sabancı Holding’in portföyünün şeffaflığını artıracağı ve Enerjisa’nın finansal durumunu güçlendireceği için Sabancı Holding’e piyasa tarafından uygulanan iskontoyu azaltacağını düşünüyoruz.

Enerjisa SPK Başvurusu – 15.11.2017

Ortaklığımızın muhtemel halka arzına yönelik T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) 15 Kasım 2017 tarihli başvuru kapsamında onaylanması için sunulan taslak “İzahname” ekte sunulmaktadır. Söz konusu taslak izahname, Kurul’un II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 28’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümlerinin öngördüğü koşullar çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmaktadır. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, taslak izahname aynı zamanda  www.enerjisa.com.tr adresli internet sitemiz ile  www.akyatirim.com.tr adresli internet sitesinde de ayrıca ilan edilecektir.

15.11.2017 tarihinde Kurul’a 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılan muhtemel halka arz başvurumuz kapsamında izahnamenin incelenmesi gerçekleşecek olup, Ortaklığımız paylarının muhtemel halka arzına ilişkin izahname henüz Kurul tarafından onaylanmamıştır. Kurul’un onayını takiben kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacak ve ilan edilecektir.

 

Enerjisa Üretim 2. Güneş Santralini İşletmeye Aldı – 15.09.2017

Enerjisa Üretim, Bandırma’daki ilk güneş enerjisi santralinin ardından 3 ayda inşaatını tamamladığı ikinci güneş enerjisi santralini Karabük’te işletmeye aldı. Yerli ve yenilenebilir enerji portföyüyle milli kaynakların kullanımını önceliklendiren Enerjisa Üretim, Karabük’te devreye aldığı 7 megavatlık güneş enerjisi santraliyle yılda 5.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretecek.

 

Enerjisa İlk Güneş Enerjisi Santralini Bandırma’da İşletmeye Aldı – 23.08.2017

Türkiye’nin enerjisi Enerjisa, sadece 2,5 ayda inşaatını tamamladığı ilk güneş enerjisi santralini Bandırma’da işletmeye aldı. Yerli ve yenilenebilir enerji portföyüyle milli kaynakların kullanımını önceliklendiren Enerjisa, devreye aldığı Bandırma’daki 2 megavatlık güneş enerjisi santraliyle yılda 1.500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretecek. Haberin detaylarını buradan okuyabilirsiniz.

 

Enerjisa’nın Doğançay Hidroelektrik Santrali Devreye Girdi – 04.04.2017

Enerjisa’nın 62 megavat kurulu güce sahip Doğançay regülatörü ve hidroelektrik santrali devreye alındı. 270 milyon liralık yatırımla kurulan Doğançay Hidroelektrik Santrali yılda 169 gigavat saatlik elektrik üretecek

Enerjisa’nın Adana Seyhan Havzası’nda bulunan Doğançay Çayı üzerinde 2011 yılı sonunda yapımına başladığı hidroelektrik santrali (HES) tamamlandı. 62 megavatlık kurulu güce ve yıllık 169 gigavat saatlik üretim kapasitesine sahip santralde üretilen elektrikle yıllık yaklaşık 50 bin kişinin ihtiyacı karşılanabilecek.

 

Enerjisa Geleceğe Hazırlanıyor – Halka Arza Hazırlık Süreci – 24.03.2017

Türkiye’de 9 milyon müşterisine hizmet veren elektrik sektörünün öncü ve lider kuruluşu Enerjisa’nın hissedarları Sabancı Holding ve E.ON, Dağıtım ve Satış iş kolunu, Üretim ve Ticaret faaliyetlerinden ayırarak, iki ayrı şirket halinde yönetmeye karar vermiştir. Gelecekte bu iki şirket için ayrı halka arz süreçleri de yönetilebilecektir.

 

Enerjisa’nın Adana’daki Yeni Çağrı Merkezi Açıldı – 06.10.2016

Enerjisa’nın yeni çağrı merkezi, Adana’da açıldı. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, yatırımların süreceğini belirterek, 2016-2020 yılları arasında Toroslar bölgesine 1.8 milyar liralık dağıtım yatırımı yapacaklarını söyledi

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. Hakkında

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan “Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.”, 3 doğal gaz kombine çevrim, 13 hidroelektrik üretim, 3 rüzgar enerjisi, 2 güneş enerjisi ve 1 yerli linyit santralinden oluşan yaklaşık 3.600 MW kurulu güce sahip portföyüyle, Türkiye‘nin arz güvenliğine ve enerji ticaretinin rekabetçiliğine katkı sağlamaktadır. 30TWh’i aşan ticaret hacmi ile tezgah üstü piyasası (OTC) ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının (VIOP) lider piyasa yapıcı kurumu olarak dengeli, büyük ve esnek portföyü ile sürdürülebilir, insanı ve operasyonel mükemmelliği odağına alan süreçleriyle Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üreticisidir.