Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Enerjisa Ener...

Enerjisa Enerji ENJSA Hisse Analiz ve Yorumları

Enerjisa Enerji ENJSA Hisse Analiz ve Yorumları

Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ENJSA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 341 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %15 artışı işaret etmekte olup, piyasa beklentisi olan 381 milyon TL’den %11 daha düşük gerçekleşti. 1Ç20’de şirketin satışları, yıllık bazda, %29 artış kaydetti ve 5,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Perakende elektrik satşları, yıllık bazda, %35 artarken, dağıtımı gelirleri ise %19 artış kaydetti. Enerjisa’nıın faaliyet geliri (FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemeleri), yıllık bazda, %15 attı ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Yatırım harcamaları geri ödemeleri, yıllık bazda, %20 artış kaydetti ve 336 milyon TL olarak kaydedildi. Düzenlenmiş varlık tabanı ise 1Ç20 itibariyle 9,3 milyar TL olup, yıllık bazda %12 çeyreksel bazda %11 artış kaydetti. Net finansal giderler 1Ç20’de yıllık bazda %12 arttı ve 400 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin ekonomik net borcu 11 milyar TL seviyesinde olup, 2019 yılsonunda 10,6 milyar TL idi. Net borç/faaliyet geliri rasyosu 2,0 olarak kaydedilirken 1Ç19’da 2,33 ve 2019 yılsonunda 1,92 olarak kaydedilmişti.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Enerjisa ilk çeyrekte beklediğimizden yüksek finansal giderlerin etkisiyle beklentimiz olan 388mn TL’nin bir miktar altında 341mn TL net kar açıkladı. Net kar geçen seneye göre %15 artış kaydetti. Öte yandan faaliyet karı 1,267mn TL ile beklentimiz olan 1,225mn TL’ye paralel gerçekleşti. Faaliyet karındaki geçen seneye göre artış hem dağıtım hem de perakende tarafındaki iyileşmeden kaynaklandı. Net borç geçen çeyreğe göre %7 artarak 9.2 milyar TL’ye ulaşırken, net borç/faaliyet karı da 1.9’da sabit kaldı. Enerjisa 2020 yılında faaliyet karında ve net karında geçen seneye göre en az enflasyon oranı kadar büyüme bekliyor. Biz de faaliyet karı ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %11 ve %9 yukarı çektik. Yeni hedef fiyatımız olan 9.0 TL (önceki 8.0 TL) %22 yükselme potansiyeli içermektedir. Hisselerle ilgili Endeks Üzerinde Getiri önerimizi sürdürüyoruz.

Şeker Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Enerjisa (ENJSA) yılın ilk çeyreğinde 341mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 297mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 1Ç20’de, yıllık bazda %14,7 oranında artış göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 381mn TL seviyesindeydi. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %28,9 oranında artışla 5,78mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç19: 4,48mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,04mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 1,06mlr TL olarak gerçekleşirken (1Ç19: 872mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç20’de yıllık bazda 1,2 puan daralarak %18,3 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 1.22mlr TL seviyesindeydi.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 1Ç20 – 06.05.2020

Enerjisa Enerji (ENJSA, Nötr): Şirketin 2020 yılı ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,7 oranında artarak 341,1mn TL’ye yükselirken, piyasa beklentisi olan 381mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,9 oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki görece yüksek artışa bağlı olarak %20,2 oranında artmış ve 1.563,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %18,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler 16,8mn TL’den 124,7mn TL’ye yükselmiş ve böylece faaliyet karı %7,8’lik artışla 832,1mn TL olmuştur. Finansman giderleri de aynı dönemde 358mn TL’den 400mn TL’ye yükselmiş ve 90,6mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 341,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Enerjisa Temettü Dağıtımı ile İlgili Açıklama Yaptı – 20.02.2020

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 11 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları’na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde oluşan 1.033.622.000,00 TL net konsolide kardan,

  • 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %51 brüt %60 oranında olmak üzere 708.641.380,27 TL kar payı dağıtılmasına,
  • Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
  • Nakit kar payının 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
602.345.173,23
0
68,9
0,51
51
TOPLAM
602.345.173,23
0
68,9
0,51
51

* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç19 – 20.02.2020

Enerjisa Enerji (ENJSA, Nötr): 2019’un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı 243,7mn TL olmuştur. Beklenti şirketin 286mn TL kar elde etmesi yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde,  753mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü karşılığının önemli etkisiyle, 16,6mn TL net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,8 oranında azalışla 4.887mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %10,4 oranında artarken, buna bağlı olarak brüt kar 54,4 oranında azalışla 1.127mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %17,4 oranında artışla 659,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2018’deki 1.122mn TL’lik gidere karşın 4Ç2019’da 234,6mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı ise %10,7 azalışla 702,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

4Ç2018’de 752,9mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü karşılığının etkisiyle diğer faaliyetlerden çok yüksek gider kaydedilmiş ve bu durum 4Ç2018’de net dönem zararı oluşmasında önemli etken olmuştu. Finansman gideri 4Ç2019’da 553,3mn TL’den 418mn TL’ye gerilemiş ve vergi öncesi kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,1 oranında yükselerek 284,7mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan 4Ç2018’de kaydedilen 249,7mn TL’lik vergi giderine karşın 4Ç2019’da sadece 41mn TL vergi gideri kaydedilmiş ve buna bağlı olarak şirketin net dönem karı 243,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.  4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %38,2 oranında artarak 1.034mn TL’ye yükselmiştir.

Ayrıca, Şirket’in yönetim kurulu hisse başına brüt 0,60 TL (net 0,51 TL) kar payı dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Nisan olup, dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %7 olarak hesaplanmaktadır.

Şeker Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç19 – 20.02.2020

Enerjisa (ENJSA) yılın dördüncü çeyreğinde 244mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 17mn TL net zarar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 286mn TL seviyesindeydi. 4Ç19 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 1.03mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 748mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %16,8 oranında azalışla 4.89mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 5.88mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5.49mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 573mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç18: 1.98mlr TL), FAVÖK marjı ise 4Ç19’da yıllık bazda 22,0 puan daralarak %11,7 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 1.15mlr TL seviyesindeydi.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 4Ç19 – 20.02.2020

Enerjisa 4. çeyrekte piyasa beklentisi olan 286mn TL’nin altında 244mn TL net kar açıkladı. Faaliyet karı (FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) da 1,122mn TL ile ortalama beklentiye (1,141mn TL) paralel gerçekleşti. Faaliyet karı geçen seneye göre %1 artarken net kar da finansman giderlerinin düşmesiyle -17mn TL’den 244mn TL’ye yükseldi. Düzeltilmiş net kar ise 377mn TL ile geçen seneye göre %259 artış kaydetti. Çeyreksel bazda düşen enflasyon etkisiyle faaliyet karı %8 geriledi. Şirket 2019’da geçen senenin %20 üzerinde 4,609mn TL faaliyet karı elde etti. Net kar da geçen senenin %38 üzerine çıktı.

Enerjisa ayrıca 1 Nisan’da hisse başına 0.60 TL temettü dağıtılmasına karar verdi ki bu %7.0 temettü verimine denk gelmektedir. Hisselerle ilgili %8 yükselme potansiyeli içeren 9.25 TL hedef fiyat ile Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 331.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 331.3 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %25 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %105 arttı. Net satışlar 5,239 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,156 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 1,068 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,225 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 249 baz puan artarak %20.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 245 baz puan arttı ve %28.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 28 baz puan arttı ve %9.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 9,798 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.4 F/K çarpanından ve 3.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Enerjisa 3. çeyrekte piyasa beklentisi olan 331mn TL’ye paralel 331mn TL net kar açıkladı. Faaliyet karı (FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) da 1,219mn TL ile ortalama beklentiye (1,225mn TL) paralel gerçekleşti. Faaliyet karı ve net kar geçen seneye göre sırasıyla %21 ve %25 artış gösterdi. Düzeltilmiş net kar ise 332mn TL ile geçen seneki 213mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Çeyreksel bazda faaliyet karı ve net kar sırasıyla %7 ve %105 büyüme kaydetti. Enerjisa ilk dokuz ayda geçen senenin %27 üzerinde 3,487mn TL faaliyet karı elde etti. Öte yandan, net kar geçen senenin %3 üzerine çıktı. Şirket bugün 18:00’da telekonferans düzenleyecek. Hisselerle ilgili AL tavsiyemizi ve 7.80 TL’lik hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 3Ç19 – 05.11.2019

Enerjisa Enerji (ENJSA, Pozitif): Şirketin 3Ç2019’daki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %24,8 oranında artarak331,1mn TL’ye ulaşmıştır.Şirket’in satış gelirleri 3Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,3 oranında artarak 5.239mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %8,6 oranında artmış ve böylece brüt kar %22,8 oranında artarak1.501mn TL olmuştur.Operasyonel giderler ise %15,6 oranında artmış, diğer faaliyetlerden143mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %11,7 oranında artarak 837,8mn TL’ye yükselmiştir.Şirket 3Ç2019’da 399,6mn TL’lik net finansman gideri kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi karı 438,2mn TL olmuştur. Şirket’in 107,1mn TL vergi gideri sonrası 3Ç2019 net dönem karı 331,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamlarıyla birlikte şirketin yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 oranında artarak 789,9mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 161.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 227.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %46 azaldı. Net satışlar 4,844 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,588 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’de 1,027 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,056 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 250 baz puan azalarak %21.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 410 baz puan geriledi ve %29.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 126 baz puan geriledi ve %10.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 9,919 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 2,394 milyon TL (2Ç18: 1,996 milyon TL ve 1Ç19: 2,003 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.0 (2Ç18: %13.6 ve 1Ç19: 10.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.0 F/K çarpanından ve 3.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin oldukça gerisinde net kar açıkladı. Şirket, 2Ç19’da 161,4mn TL net kar elde ettiğini du yurdu (2Ç18: 256,1mn TL net kar). Piyasadaki ortalama beklenti şirketin bu çeyrekte 228mn TL net kar elde edebileceği yönündeydi. İkinci çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’da kümüle net kar rakamı 458,8mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 499,0mn TL net kar).

ZİRAAT YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Negatif): Şirketin ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 oranında azalarak 161,4mn TL’ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 270mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,3 oranında artan Enerjisa’nın brüt karı ise %13,4 oranında artarak 1.415,7mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %14,9 oranında artarken, diğer faaliyet giderleri 144,4mn TL’den 178,7mn TL’ye yükselmiş ve tüm bunların etkisiyle faaliyet karı %10,2 oranında artarak 751,8mn TL olmuştur. Diğer taraftan finansman giderleri aynı dönemde 304,5mn TL’den 497,7mn TL’ye yükselerek dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in ilk yarı net dönem karı 458,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 oranında gerileme kaydetmiştir.  

 

GEDİK YATIRIM – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz – 31.05.2019

Şirket Ziyaret Notu

Nakit akışındaki iyileşme ilerisi için endişeleri azaltıyor: Nakit akışı 2018 yılında özellikle elektrik fiyatlarındaki volatilite, yatırım harcamaları ve elektrik maliyetlerindeki artış nedeniyle bozulma yaşamıştı. Ancak yıl sonunda alınan önlemler ve düzenlemeler sayesinde özellikle perakende segmenti nakit akışında iyileşme olduğu görülüyor. Bu iyileşmeler neticesinde Enerjisa’nın nakit akışının yıl sonunda pozitif tarafta olması bekleniyor. 

Perakende segmenti karlılığı düşen hacme rağmen geçtiğimiz senenin üzerinde seyrediyor: Regüle segment kar marjının 2019 yılı ilk çeyreğinde %6.8 seviyesine çıkması (2018 ilk çeyrek %6) karlılığı desteklemiştir. Özellikle yeni getirilen mekanizma ve kurumsal şirketlerin regüle piyasada payının azalması karlılığa katkı sağlamıştır. Satış hacmi ise bir kısım müşterinin ikili anlaşmalara geçmesi ve ekonomideki yavaşlama nedeniyle %11 seviyesine gerilemiştir. Bu trendin yılın geri kalanında da devam etmesi beklenirken karlılığın ise geçtiğimiz senenin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Regüle varlık tabanındaki artışlar dağıtım segmenti faaliyet karlılığını destekliyor: Enerjisa’nın regüle varlık tabanı 2019 ilk çeyrek sonunda yatırım harcamaları ve enflasyon düzeltmeleri ile 8.3 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Yatırım seviyesindeki görece gerilemeye rağmen yüksek regüle varlık tabanı seviyesi ve mevcut AOSM artı enflasyon seviyesi dağıtım segmentinin karlılığın devamını sağlamaktadır. Finansal gelirler ve yatırım geri ödemeleri ilk çeyrekte sırasıyla yıllık %55 ve %47 artış kaydetmiştir. Böylelikle dağıtım segmenti faaliyet karı (yatırım geri ödemeleri dahil) yıllık %29 artışla 986 milyon TL olmuştur. Bu performansın yılın geri kalanında da devam etmesini beklerken enflasyon rakamlarında olası revizyon bu segmentin gelirlerini daha da yukarıya çekebilir. Enerjisa’nın konsolide faaliyet karının ise yıl sonunda ortalama yıllık %25 artışla 4.6-4.9 milyar TL aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.   

Enerjisa’nın ekonomik net borcu 10.6 milyar TL seviyesinde bulunurken 0.6 milyar TL seviyesinde döviz uzun pozisyonu bulunmaktadır: Net finansal borç ise 9.1 milyar TL ile faaliyet karının yaklaşık 2.3 katı seviyelerinde bulunmaktadır. Şirket ilk çeyrek içerisinde faizlerdeki volatilitenin finansallar üzerindeki etkisini düşürmek için 2019 yılı finansmanını tamamlamıştır. Bu da ileriye dönük olarak faizlerdeki volatiliteden oluşabilecek riskleri sınırlamaktadır. Şirketin yatırım harcamalarının ise enflasyon göz önünde bulunduğunda bir önceki yıla göre reel anlamda gerileyerek 1.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Şirket tek seferlik gelir giderler hariç net karının %60-70’ini nakit temettü olarak dağıtmaktadır: Hesaplamalarımıza göre 2018 yılında yaklaşık 0.5 milyar TL temettü dağıtan Enerjisa 2019 yılı beklenen karından yaklaşık 0.6 milyar TL seviyesinde bir temettü dağıtabilir (%10 temettü verimi). Hisse 2019 yılı beklentilerine göre cazip sayılabilecek 3.4x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

OYAK YATIRIM – Enerjisa ENJSA Hisse Yorum – 31.05.2019

Enerjisa Üretim ve Enercon YEKA ihalelerini kazanan şirketler oldular. Her biri 250 MW’lık 4 bölge için ihale yapılan ihaleye en iyi teklifler Aydın ve Çanakkale’yi kazanan Enerjisa ile Muğla ve Balıkesir bölgelerini kazanan Enercon’dan geldi. İşlemin ardından Enerjisa Üretim’in kapasitesi 500MW artarak 4.2 bin MW’a çıktı. Bunun yanısıra Sabancı Holding Temsa’daki %48.71 hissesini True Value Capital Partners’a 182.7mn TL karşılığında sattı. Satış sonucunda 52.8mn TL zarar oluştu. Sabancı Holding’in 1. çeyrek sonu itibari ile 1.6 milyar TL net nakdi vardı ve bu işlemin net nakit pozisyonunu daha da arttırması beklenebilir. Gelişmeyi Sabancı Holding’in yenilenebilir enerji gibi daha katma değerli işlere yönelme stratejisinin bir parçası olarak yorumluyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın birinci çeyreğinde konsolide bazda 297mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 243mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 1Ç19’da, yıllık bazda %22,5 oranında artış göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 283mn TL seviyesindeydi. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %10,2 oranında artışla 4,48mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 4,08mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,61mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 872mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 1,06mlr TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 3,0 puan artarak %19,5 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 1.11mlr TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

(=) Enerjisa (ENJSA): Şirket yılın ilk çeyreğinde, 283 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin üzerinde, yıllık bazda %22 artışla 297 mn TL net kar açıkladı. 1Ç18’de 264 mn TL seviyesindeki net finansal giderin, 1Ç19’da 357,5 mn TL seviyesine yükselmesi net karlılığa negatif etki etse de 1Ç19’da 56,8 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri(1Ç18: 79,9 mn TL ertelenmiş vergi gideri) kaydedilmesi, net karı desteklemiştir. Şirketin, dağıtım iş kolu gelirleri yıllık bazda %32 artarak 1,69 mlr TL seviyesine yükselirken, perakende iş kolunun gelirleri yıllık bazda yatay seyrederek 2,79 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Toplam satış gelirleri yıllık bazda %10 artarak 4,48 mlr TL seviyesine ulaşsa da, 5,61 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin altında kaldı. Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü 872,5 mn TL gerçekleşerek yıllık bazda %30 büyümeye işaret etse de 1,11 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin altında kaldı. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %16,5 seviyesinden 1Ç19’da %19,5 seviyesine yükselirken, Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Şirket, 2019 yılı sonunda 4,6-4,9 mlr TL faaliyet geliri (2018: 3,85 mlr TL) elde edeceği öngörüsünde bulundu. Yorum: Operasyonel tarafta beklentilerin altında kalınsa da marj tarafında beklentiye paralel, net kar tarafında da beklentiyle örtüşen ilk çeyrek sonuçları gördük. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %11 pozitif performans sergiledi. 1Ç19 sonuçlarının hisse performansına nötr yansıması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 297.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 283.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %22 artarken, şirket 4Ç18’de 16.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,484 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,608 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 872 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,108 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 293 baz puan artarak %19.5 oldu. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK (FAVÖK +Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) ise %30 artarak 1,126 milyon TL oldu ve piyasa beklentisi olan 1,126 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 377 baz puan arttı ve %29.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 120 baz puan arttı ve %11.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 9,584 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K çarpanından ve 3.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Enerjisa ilk çeyrekte 297mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 283mn TL, bizim beklentimiz de 262mn TL’ydi. Operasyonel karlılığın beklentinin hafifçe üzerinde gelmesi net kardaki sapmayı açıklamaktadır. Faaliyet karı (düzeltimiş FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) 1,145mn TL ile ortalama beklentinin %3 üzerinde gerçekleşti. Faaliyet karındaki yıllık bazda %32’lik artışa rağmen net kardaki büyüme artan finansman giderleri nedeniyle %22’de kaldı. Şirket sonuçların ardından 2019 yılı için 4.6-4.9 milyar TL faaliyet karı hedeflediğini açıkladı. Piyasa beklentisi 4.9 milyar TL, bizim beklentimiz ise 4.7 milyar TL seviyesindedir. Şirket bugün saat 18:00’de telekonferans düzenleyecek. Hisselerle ilgili 7.80 TL hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

 

Enerjisa Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini Açıkladı – 06.05.2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 6 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı toplantıda; geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği madde 10 kapsamında açıklama yapılmasına ve aşağıda belirtilen hususların Tebliğ kapsamında yapılacak olan açıklamada kamuoyu ile paylaşılması konusunda; Şirket CEO’su ve CFO’sunun münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.

  • 2019 Faaliyet Gelirleri Beklentisi: 4.6-4.9 Milyar TL 
  • DAĞITIM: bir önceki yılın üzerinde 
  • PERAKENDE SATIŞ:bir önceki yılın üzerinde

1Ç19 Net Sönem Karı: 297.419 mn TL olarak açıklandı. (Piyasa net kar beklentisi 283 milyon TL olup, yıllık bazda %17 artışı işaret etmektedir.)

 

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın dördüncü çeyreğinde 17mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 534mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 4Ç18’de, yıllık bazda %103,1 oranında daralma göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 160mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 748mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 988mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında artışla 5,85mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 3,75mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,04mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 1,98mlr TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 1,06mlr TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 5,7 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 904mn TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

(+) Enerjisa (ENJSA): 4Ç18 döneminde, Research Turkey konsensüstahmini olan 160 mn TL net kar beklentisinin tersine 16,6 mn TL net zarar açıkladı. Perakende iş koluna bağlı kaydedilen 753 mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü gideri ile birlikte 4Ç17’de kaydedilen 276 mn TL’lik net finansal giderin, 4Ç18’de 553 mn TL’ye yükselmesi, net zarar açıklanmasında önemli rol oynadı. Şirketin 4Ç18’de satış gelirleri, Research Turkey konsensüs tahmini olan 5 mlr TL’nin üzerinde 5,85 mlr TL seviyesine yükselirken, satış gelirlerinde 4Ç18’de yıllık bazda %56 artış kaydedildi. 4Ç18’de FAVÖK ise %87 artarak 1,98 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, Research Turkey konsensüs tahmini olan 904 mn TL’lik beklentinin oldukça üzerinde bir sonuca ulaşılmıştır.

Yorum: Operasyonel taraftaki güçlü sonuçlara karşılık şirketin net zarar açıkladığını görüyoruz. 4Ç18’de her ne kadar net zarar görsek de güçlü operasyonel sonuçlar aynı zamanda da hisse başına brüt %40 (0,40 TL) temettü dağıtma kararının hisse performansına pozitif etki ettiğiniş görebiliriz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre paralel bir seyir izlemiştir.

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

4Ç18’de 17 milyon TL net zarar açıkladı ve konsensus rakamı olan 160 milyon TL net karın altında performans gösterdi. Operasyonel karlılık ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Net satışlar 4Ç18’de yıllık bazda %56 artarak 5.848 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus rakamı 5,039mn TL’nin %16 üzerinde gerçekleşti. Yatırım harcamaları düzeltilmiş FAVÖK %35 yıllık artışla 1.110 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus FAVÖK rakamının %21 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 753 milyon TL tutarında şerefiye değer düşüklüğü ayırdı. Net borç çeyreksel bazda %6, 9.003 milyon TL seviyesine geriledi. Şirketin net borç/düzeltilmiş FAVÖK’ü 2017’deki 2,9 seviyesinden 2018’de 2,3’e geriledi. Şirket hisse başına 2 Nisan’da brüt nakit 0,4 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %7’dir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa 4. çeyrekte 193mn TL ertelenmiş vergi giderleri etkisiyle 17mn net zarar açıkladı. Bizim beklentimiz 135mn TL net kar, piyasa beklentisi de 160mn net kar açıklanacağı yönündeydi. FAVÖK 1,981mn ile hem piyasa beklentisi (904mn TL) hem de bizim beklentimizin (850mn) çok üzerinde gerçekleşti. Bunda 742mn TL’lik finansal varlık değer farkı gelirleri önemli rol oynadı. Öte yandan, artan finansman giderleri, ertelenmiş vergi giderleri ile birlikte şerefiye değer düşüklüğü gideri 4. çeyrekte zarar yazılmasına neden oldu. Şirket 2018 yılı karından %7 temettü verimine denk gelen hisse başına 0.40 TL brüt temettü dağıtılmasına karar verdi. Hisselerle ilgili AL tavsiyemizi ve 7.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının son çeyreğinde 16,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 534mn TL net dönem karı kaydetmişti. Son çeyrekte zarar kaydedilmesinde diğer faaliyet giderlerinin altında kaydedilen şerefiye değer düşüklüğü karşılığı ile yüksek finansman ve vergi giderleri etkili olmuştur. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında artan şirketin brüt karı ise %67,2 oranında artarak 2.471mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %16 oranında görece düşük artış kaydederek karlılığı desteklerken, 752,9mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü karşılığının etkisiyle diğer faaliyetlerden giderler 4Ç2017’deki 38,8mn TL’den 4Ç2018’de 1.122mn TL’ye yükselmiştir. Buna bağlı olarak da faaliyet karı %17,7 oranında azalarak 786,4mn TL olmuştur. Ayrıca son çeyrekte finansman giderleri 276,3mn TL’den 553,3mn TL’ye yükselirken, vergi öncesi kar ise %65,7 oranında azalarak 233,2mn TL’ye gerilemiştir. Vergi gideri de son çeyrekte 4Ç2017’deki 145,6mn TL’den 249,7mn TL’ye yükselmiş ve tüm bunların sonucunda şirket 4Ç2018’de 16,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin 2018 yılı karı bir önceki yıla göre %24 oranında azalarak 747,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Enerjisa Yönetim Kurulu (ENJSA, Sınırlı Pozitif) hisse başına 0,40 TL brüt (0,34 net) kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul Onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan 2019’dur. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7 olarak hesaplanmaktadır.