Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Enerjisa Ener...

Enerjisa Enerji ENJSA Hisse Analiz ve Yorumları

Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ENJSA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz. 

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Kapanış (TL) : 5.99 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 7075 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.56 ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

ENJSA 2Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar, zayıf net kar… Enerjisa 2Ç19’da 161mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %37 düşüş gösteren net kar piyasa beklentisinin de %29 altında gerçekleşti. Operasyonel sonuçlar güçlü olmasına rağmen, operasyonel olmayan giderler ve faiz giderindeki artış net karın beklentilerden sapmasına neden oldu. Şirket’in gelirleri yılık bazda %29 artış göstererek 4.84 milyar TL’ye, FAVÖK’ü %16 artış göstererek 1.03 miyar TL’ye yükseldi. Operasyonel nakit akışı geçtiğimiz sene aynı döneme göre %27 artış göstererek 844mn TL’ye, serbest nakit akışı ise %121 artış göstererek 661mn TL’ye yükseldi. Operasyonel sonuçlar güçlü olmasına rağmen, net karın beklentilerden negatif sapması nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde hafif olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 161.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 227.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %46 azaldı. Net satışlar 4,844 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,588 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’de 1,027 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,056 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 250 baz puan azalarak %21.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 410 baz puan geriledi ve %29.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 126 baz puan geriledi ve %10.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 9,919 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 2,394 milyon TL (2Ç18: 1,996 milyon TL ve 1Ç19: 2,003 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.0 (2Ç18: %13.6 ve 1Ç19: 10.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.0 F/K çarpanından ve 3.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin oldukça gerisinde net kar açıkladı. Şirket, 2Ç19’da 161,4mn TL net kar elde ettiğini du yurdu (2Ç18: 256,1mn TL net kar). Piyasadaki ortalama beklenti şirketin bu çeyrekte 228mn TL net kar elde edebileceği yönündeydi. İkinci çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’da kümüle net kar rakamı 458,8mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 499,0mn TL net kar).

ZİRAAT YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Negatif): Şirketin ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 oranında azalarak 161,4mn TL’ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 270mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,3 oranında artan Enerjisa’nın brüt karı ise %13,4 oranında artarak 1.415,7mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %14,9 oranında artarken, diğer faaliyet giderleri 144,4mn TL’den 178,7mn TL’ye yükselmiş ve tüm bunların etkisiyle faaliyet karı %10,2 oranında artarak 751,8mn TL olmuştur. Diğer taraftan finansman giderleri aynı dönemde 304,5mn TL’den 497,7mn TL’ye yükselerek dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in ilk yarı net dönem karı 458,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 oranında gerileme kaydetmiştir.  

 

GEDİK YATIRIM – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz – 31.05.2019

Şirket Ziyaret Notu

Nakit akışındaki iyileşme ilerisi için endişeleri azaltıyor: Nakit akışı 2018 yılında özellikle elektrik fiyatlarındaki volatilite, yatırım harcamaları ve elektrik maliyetlerindeki artış nedeniyle bozulma yaşamıştı. Ancak yıl sonunda alınan önlemler ve düzenlemeler sayesinde özellikle perakende segmenti nakit akışında iyileşme olduğu görülüyor. Bu iyileşmeler neticesinde Enerjisa’nın nakit akışının yıl sonunda pozitif tarafta olması bekleniyor. 

Perakende segmenti karlılığı düşen hacme rağmen geçtiğimiz senenin üzerinde seyrediyor: Regüle segment kar marjının 2019 yılı ilk çeyreğinde %6.8 seviyesine çıkması (2018 ilk çeyrek %6) karlılığı desteklemiştir. Özellikle yeni getirilen mekanizma ve kurumsal şirketlerin regüle piyasada payının azalması karlılığa katkı sağlamıştır. Satış hacmi ise bir kısım müşterinin ikili anlaşmalara geçmesi ve ekonomideki yavaşlama nedeniyle %11 seviyesine gerilemiştir. Bu trendin yılın geri kalanında da devam etmesi beklenirken karlılığın ise geçtiğimiz senenin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Regüle varlık tabanındaki artışlar dağıtım segmenti faaliyet karlılığını destekliyor: Enerjisa’nın regüle varlık tabanı 2019 ilk çeyrek sonunda yatırım harcamaları ve enflasyon düzeltmeleri ile 8.3 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Yatırım seviyesindeki görece gerilemeye rağmen yüksek regüle varlık tabanı seviyesi ve mevcut AOSM artı enflasyon seviyesi dağıtım segmentinin karlılığın devamını sağlamaktadır. Finansal gelirler ve yatırım geri ödemeleri ilk çeyrekte sırasıyla yıllık %55 ve %47 artış kaydetmiştir. Böylelikle dağıtım segmenti faaliyet karı (yatırım geri ödemeleri dahil) yıllık %29 artışla 986 milyon TL olmuştur. Bu performansın yılın geri kalanında da devam etmesini beklerken enflasyon rakamlarında olası revizyon bu segmentin gelirlerini daha da yukarıya çekebilir. Enerjisa’nın konsolide faaliyet karının ise yıl sonunda ortalama yıllık %25 artışla 4.6-4.9 milyar TL aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.   

Enerjisa’nın ekonomik net borcu 10.6 milyar TL seviyesinde bulunurken 0.6 milyar TL seviyesinde döviz uzun pozisyonu bulunmaktadır: Net finansal borç ise 9.1 milyar TL ile faaliyet karının yaklaşık 2.3 katı seviyelerinde bulunmaktadır. Şirket ilk çeyrek içerisinde faizlerdeki volatilitenin finansallar üzerindeki etkisini düşürmek için 2019 yılı finansmanını tamamlamıştır. Bu da ileriye dönük olarak faizlerdeki volatiliteden oluşabilecek riskleri sınırlamaktadır. Şirketin yatırım harcamalarının ise enflasyon göz önünde bulunduğunda bir önceki yıla göre reel anlamda gerileyerek 1.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Şirket tek seferlik gelir giderler hariç net karının %60-70’ini nakit temettü olarak dağıtmaktadır: Hesaplamalarımıza göre 2018 yılında yaklaşık 0.5 milyar TL temettü dağıtan Enerjisa 2019 yılı beklenen karından yaklaşık 0.6 milyar TL seviyesinde bir temettü dağıtabilir (%10 temettü verimi). Hisse 2019 yılı beklentilerine göre cazip sayılabilecek 3.4x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

OYAK YATIRIM – Enerjisa ENJSA Hisse Yorum – 31.05.2019

Enerjisa Üretim ve Enercon YEKA ihalelerini kazanan şirketler oldular. Her biri 250 MW’lık 4 bölge için ihale yapılan ihaleye en iyi teklifler Aydın ve Çanakkale’yi kazanan Enerjisa ile Muğla ve Balıkesir bölgelerini kazanan Enercon’dan geldi. İşlemin ardından Enerjisa Üretim’in kapasitesi 500MW artarak 4.2 bin MW’a çıktı. Bunun yanısıra Sabancı Holding Temsa’daki %48.71 hissesini True Value Capital Partners’a 182.7mn TL karşılığında sattı. Satış sonucunda 52.8mn TL zarar oluştu. Sabancı Holding’in 1. çeyrek sonu itibari ile 1.6 milyar TL net nakdi vardı ve bu işlemin net nakit pozisyonunu daha da arttırması beklenebilir. Gelişmeyi Sabancı Holding’in yenilenebilir enerji gibi daha katma değerli işlere yönelme stratejisinin bir parçası olarak yorumluyoruz.

İŞ YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Kapanış (TL) : 5.34 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6307 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.04 ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Enerjisa 1Ç19’da 297mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %22 artış gösteren net kar piyasa beklentisinin de %5 üzerinde gerçekleşti. Şirket’in gelirleri %10 artış göstererek 4.48 milyar TL’ye, FAVÖK’ü %30 artış göstererek 872mn TL’ye yükseldi. Operasyonel nakit akışı geçtiğimiz seneki eksi 104mn TL’den artı 705mn TL’ye yükseldi. Serbest nakit akışı geçtiğimiz yılkı negatif 573mn TL’den pozitif 33mn TL’ye iyileşti. Operasyonel kardaki güçlü büyüme, net karın beklentileri aşması ve nakit akışındaki iyileşme nedeni ile hissenin bugün hafif olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın birinci çeyreğinde konsolide bazda 297mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 243mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 1Ç19’da, yıllık bazda %22,5 oranında artış göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 283mn TL seviyesindeydi. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %10,2 oranında artışla 4,48mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 4,08mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,61mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 872mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 1,06mlr TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 3,0 puan artarak %19,5 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 1.11mlr TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

(=) Enerjisa (ENJSA): Şirket yılın ilk çeyreğinde, 283 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin üzerinde, yıllık bazda %22 artışla 297 mn TL net kar açıkladı. 1Ç18’de 264 mn TL seviyesindeki net finansal giderin, 1Ç19’da 357,5 mn TL seviyesine yükselmesi net karlılığa negatif etki etse de 1Ç19’da 56,8 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri(1Ç18: 79,9 mn TL ertelenmiş vergi gideri) kaydedilmesi, net karı desteklemiştir. Şirketin, dağıtım iş kolu gelirleri yıllık bazda %32 artarak 1,69 mlr TL seviyesine yükselirken, perakende iş kolunun gelirleri yıllık bazda yatay seyrederek 2,79 mlr TL seviyesinde gerçekleşti.

Toplam satış gelirleri yıllık bazda %10 artarak 4,48 mlr TL seviyesine ulaşsa da, 5,61 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin altında kaldı. Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü 872,5 mn TL gerçekleşerek yıllık bazda %30 büyümeye işaret etse de 1,11 mlr TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin altında kaldı. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %16,5 seviyesinden 1Ç19’da %19,5 seviyesine yükselirken, Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Şirket, 2019 yılı sonunda 4,6-4,9 mlr TL faaliyet geliri (2018: 3,85 mlr TL) elde edeceği öngörüsünde bulundu. Yorum: Operasyonel tarafta beklentilerin altında kalınsa da marj tarafında beklentiye paralel, net kar tarafında da beklentiyle örtüşen ilk çeyrek sonuçları gördük. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %11 pozitif performans sergiledi. 1Ç19 sonuçlarının hisse performansına nötr yansıması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 297.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 283.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %22 artarken, şirket 4Ç18’de 16.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,484 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,608 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 872 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,108 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 293 baz puan artarak %19.5 oldu. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK (FAVÖK +Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) ise %30 artarak 1,126 milyon TL oldu ve piyasa beklentisi olan 1,126 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 377 baz puan arttı ve %29.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 120 baz puan arttı ve %11.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 9,584 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K çarpanından ve 3.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Enerjisa ilk çeyrekte 297mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 283mn TL, bizim beklentimiz de 262mn TL’ydi. Operasyonel karlılığın beklentinin hafifçe üzerinde gelmesi net kardaki sapmayı açıklamaktadır. Faaliyet karı (düzeltimiş FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri) 1,145mn TL ile ortalama beklentinin %3 üzerinde gerçekleşti. Faaliyet karındaki yıllık bazda %32’lik artışa rağmen net kardaki büyüme artan finansman giderleri nedeniyle %22’de kaldı. Şirket sonuçların ardından 2019 yılı için 4.6-4.9 milyar TL faaliyet karı hedeflediğini açıkladı. Piyasa beklentisi 4.9 milyar TL, bizim beklentimiz ise 4.7 milyar TL seviyesindedir. Şirket bugün saat 18:00’de telekonferans düzenleyecek. Hisselerle ilgili 7.80 TL hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

 

Enerjisa Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini Açıkladı – 06.05.2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 6 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı toplantıda; geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği madde 10 kapsamında açıklama yapılmasına ve aşağıda belirtilen hususların Tebliğ kapsamında yapılacak olan açıklamada kamuoyu ile paylaşılması konusunda; Şirket CEO’su ve CFO’sunun münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.

  • 2019 Faaliyet Gelirleri Beklentisi: 4.6-4.9 Milyar TL 
  • DAĞITIM: bir önceki yılın üzerinde 
  • PERAKENDE SATIŞ:bir önceki yılın üzerinde

1Ç19 Net Sönem Karı: 297.419 mn TL olarak açıklandı. (Piyasa net kar beklentisi 283 milyon TL olup, yıllık bazda %17 artışı işaret etmektedir.)

İŞ YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Kapanış (TL) : 5.69 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 6720 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.84 ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Enerjisa 4Ç18 Finansal Sonuçları: Güçlü sonuçlar
Enerjisa 4Ç18’de 17mn TL net zarar açıkladı. Geçen sene aynı dönem 534mn TL net kar açıklanmıştı. Piyasa se 160mn TL kar bekliyordu. Net kar beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen operasyonel kar ve serbest nakit akışı oldukça güçlü gerçekleşti. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %56 artarak 5.85 milyar TL’ye, operasyonel kar ise %61 artış göstererek 1.92 milyar TL’ye yükseldi. Net varlık tabanındaki artış, yükselen reel getiri oranı ve enflasyon büyümenin arkasında yatan temel faktörler olarak öne çıkmaktadır. Serbest nakit akışı ise geçen seneki eksi 90mn TL’den bu çeyrek 581mn TL’ye yükselmiş durumda. Her ne kadar net kar beklentilerin altında kalmış olmasına rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme, karlılık ve serbest nakit akışındaki iyileşme nedeni ile sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa (ENJSA) yılın dördüncü çeyreğinde 17mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 534mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 4Ç18’de, yıllık bazda %103,1 oranında daralma göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 160mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 748mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 988mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında artışla 5,85mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 3,75mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 5,04mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 1,98mlr TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 1,06mlr TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 5,7 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 904mn TL seviyesindeydi.

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

(+) Enerjisa (ENJSA): 4Ç18 döneminde, Research Turkey konsensüstahmini olan 160 mn TL net kar beklentisinin tersine 16,6 mn TL net zarar açıkladı. Perakende iş koluna bağlı kaydedilen 753 mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü gideri ile birlikte 4Ç17’de kaydedilen 276 mn TL’lik net finansal giderin, 4Ç18’de 553 mn TL’ye yükselmesi, net zarar açıklanmasında önemli rol oynadı. Şirketin 4Ç18’de satış gelirleri, Research Turkey konsensüs tahmini olan 5 mlr TL’nin üzerinde 5,85 mlr TL seviyesine yükselirken, satış gelirlerinde 4Ç18’de yıllık bazda %56 artış kaydedildi. 4Ç18’de FAVÖK ise %87 artarak 1,98 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, Research Turkey konsensüs tahmini olan 904 mn TL’lik beklentinin oldukça üzerinde bir sonuca ulaşılmıştır.

Yorum: Operasyonel taraftaki güçlü sonuçlara karşılık şirketin net zarar açıkladığını görüyoruz. 4Ç18’de her ne kadar net zarar görsek de güçlü operasyonel sonuçlar aynı zamanda da hisse başına brüt %40 (0,40 TL) temettü dağıtma kararının hisse performansına pozitif etki ettiğiniş görebiliriz. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre paralel bir seyir izlemiştir.

TACİRLER YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

4Ç18’de 17 milyon TL net zarar açıkladı ve konsensus rakamı olan 160 milyon TL net karın altında performans gösterdi. Operasyonel karlılık ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Net satışlar 4Ç18’de yıllık bazda %56 artarak 5.848 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus rakamı 5,039mn TL’nin %16 üzerinde gerçekleşti. Yatırım harcamaları düzeltilmiş FAVÖK %35 yıllık artışla 1.110 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus FAVÖK rakamının %21 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 753 milyon TL tutarında şerefiye değer düşüklüğü ayırdı. Net borç çeyreksel bazda %6, 9.003 milyon TL seviyesine geriledi. Şirketin net borç/düzeltilmiş FAVÖK’ü 2017’deki 2,9 seviyesinden 2018’de 2,3’e geriledi. Şirket hisse başına 2 Nisan’da brüt nakit 0,4 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %7’dir.

OYAK YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa 4. çeyrekte 193mn TL ertelenmiş vergi giderleri etkisiyle 17mn net zarar açıkladı. Bizim beklentimiz 135mn TL net kar, piyasa beklentisi de 160mn net kar açıklanacağı yönündeydi. FAVÖK 1,981mn ile hem piyasa beklentisi (904mn TL) hem de bizim beklentimizin (850mn) çok üzerinde gerçekleşti. Bunda 742mn TL’lik finansal varlık değer farkı gelirleri önemli rol oynadı. Öte yandan, artan finansman giderleri, ertelenmiş vergi giderleri ile birlikte şerefiye değer düşüklüğü gideri 4. çeyrekte zarar yazılmasına neden oldu. Şirket 2018 yılı karından %7 temettü verimine denk gelen hisse başına 0.40 TL brüt temettü dağıtılmasına karar verdi. Hisselerle ilgili AL tavsiyemizi ve 7.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Enerjisa Hisse Analiz 4Ç18 – 21.02.2019

Enerjisa Enerji (ENJSA, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının son çeyreğinde 16,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 534mn TL net dönem karı kaydetmişti. Son çeyrekte zarar kaydedilmesinde diğer faaliyet giderlerinin altında kaydedilen şerefiye değer düşüklüğü karşılığı ile yüksek finansman ve vergi giderleri etkili olmuştur. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında artan şirketin brüt karı ise %67,2 oranında artarak 2.471mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %16 oranında görece düşük artış kaydederek karlılığı desteklerken, 752,9mn TL’lik şerefiye değer düşüklüğü karşılığının etkisiyle diğer faaliyetlerden giderler 4Ç2017’deki 38,8mn TL’den 4Ç2018’de 1.122mn TL’ye yükselmiştir. Buna bağlı olarak da faaliyet karı %17,7 oranında azalarak 786,4mn TL olmuştur. Ayrıca son çeyrekte finansman giderleri 276,3mn TL’den 553,3mn TL’ye yükselirken, vergi öncesi kar ise %65,7 oranında azalarak 233,2mn TL’ye gerilemiştir. Vergi gideri de son çeyrekte 4Ç2017’deki 145,6mn TL’den 249,7mn TL’ye yükselmiş ve tüm bunların sonucunda şirket 4Ç2018’de 16,6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin 2018 yılı karı bir önceki yıla göre %24 oranında azalarak 747,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Enerjisa Yönetim Kurulu (ENJSA, Sınırlı Pozitif) hisse başına 0,40 TL brüt (0,34 net) kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul Onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan 2019’dur. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %7 olarak hesaplanmaktadır.