Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Enerjisa Ener...

Enerjisa Enerji ENJSA Hisse Analiz ve Yorumları

Enerjisa Temettü Açıklaması Yaptı – 20.02.2019

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları’na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde oluşan 747.697.000,00 TL net konsolide kardan,

  • – 181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %34 brüt %40 oranında olmak üzere 472.427.586,85 TL kar payı dağıtılmasına,
  • – Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
  • – Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan 158.223.869,47 TL dönem zararının Hisse Senedi İhraç Primleriyle kapatılmasına,
  • – Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise, dağıtılacak kar payının; 196.227.508,51 TL’sinin Geçmiş Yıl Karlarından, 276.200.078,34 TL’sinin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

nakit kar payının 2 Nisan 2019 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ENJSA, TREENSA00014
Peşin
0,4
40
0,34
34
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.04.2019
04.04.2019
03.04.2019

Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
401.563.448,82
0
53,71
0,34
34
TOPLAM
401.563.448,82
0
53,71
0,34
34

VAKIF YATIRIM – Enerjisa Hisse Haber – 11.12.2018

Vakıf Yatırım’ın Sabancı Holding SAHOL Raporundan alınmıştır. Hisse kodundaki linkten ilgili rapora ulaşılabilir.

Enerjisa Üretim’in halka arzı hedefleniyor – Sabancı Holding ve E.ON tarafından, 2014-2017 döneminde enerji segmentinde planlanan kapasite hedefinin düşürülmesi, dağıtım-üretim faaliyetlerinin ayrılması gibi bir takım stratejik kararlar alınmasının ardından 2018 yılının ilk çeyreğinde Enerjisa Enerji’nin halka arzı tamamlanmıştı. Buradan elde edilen nakit Enerjisa Üretim şirketinin sermaye artışında kullanılmıştı. Enerjisa Üretim’in 2017 sonunda 1,7 mlr € olan net borcu 3Ç18 itibariyle 1,07 mlr € düzeyine gerilerken, şirket son 3 yılda net pozitif serbest nakit elde etmeyi başarmıştır. 2020 yılında Enerjisa Üretim’in halka arza hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu halka arzdan elde edilebilecek olası nakdin şirketin net borç pozisyonuna iyileşme getirebileceğini düşünüyoruz.

Ak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz – 06.12.2018

12 Aylık Hedef: 7,6 TL

Enerjisa’yı 7,6TL hedef fiyat ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Enerjisa, Türkiye elektrik piyasasında lider elektrik dağıtım ve perakende şirketidir. Şirketin elektrik dağıtımını üstlendiği üç bölge Türkiye’nin en kalabalık ve ülke ortalamasının üzerinde nüfus artışına sahip Ankara, İstanbul (Asya yakası), Adana ve Gaziantep dağıtım bölgelerini kapsamaktadır. Yatırıma ihtiyacı olan dağıtım altyapısının modernize edilmesi amacıyla Enerjisa’nın yatırım bütçesi 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü tarife döneminde ikinci tarife dönemine kıyasla reel bazda %53 artırılmıştır. Ayrıca, Enerjisa dağıtım şebekesine yaptığı yatırımlar karşılığında %13,61 seviyesinde reel sermaye getirisi elde etmektedir. Buna ek olarak, şirket, verimlilik ve kalite ölçütlerindeki performansa bağlı olarak ödüllendirilmekte ve faaliyet gelirlerine ciddi katkı sağlayabilmektedir. Enerjisa’nın faaliyet karının %98’nin düzenlemeye tabi gelir kaynaklarından sağlanması itibariyle oldukça öngörülebilir bir karlılık görünümüne sahiptir.

Hisse fiyatı olumlu beklentileri yansıtmıyor. Hisse fiyatı sene başındaki halka arzdan bu yana %22 düşen Enerjisa endeksin %6 altında getiri sağladı. Özellikle yılın ikinci yarısında yükselen faiz oranlarının yarattığı baskının Ağustos’tan itibaren yaşanan normalleşme süreciyle birlikte azalması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, 2018-20 yılları arasında yıllık %20 seviyesindeki operasyonel gelir büyümesi beklentimiz, şirketin faaliyetleriyle ilgili olumlu görünümün bir yansıması olarak görülebilir. Artan borçlanma faiz oranlarının etkisiyle şirketin yatırım harcamalarını bir miktar düşüreceği beklentisiyle, nakit akışındaki büyümenin operasyonel gelirlerdeki büyümenin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Faaliyetler ile ilgili güçlü beklentiler ve hisse fiyatı arasındaki uyumsuzluğu göz önünde bulundurduğumuzda, hissenin firma değeri 2019 operasyonel gelirlerinin sadece 3,2 katına denk gelmektedir.

Borçluluğun düşmeye devam etmesi beklenebilir. Enerjisa düzenlenmiş varlık tabanını (DVT, şirketin yapmış olduğu ancak henüz itfa edilmemi ş yatırımlar) 2016-2020 yıllarını kapsayan tarife döneminin ilk yarısı itibariyle 1,5 kat artışla 6,7milyar TL’ye yükseltti. Şirketin DVT’ndaki güçlü büyümeyi, düzenlemeye esas yatırım harcamaları tavanını aşan ek yatırım harcamaları sağlamıştır. Söz konusu ek yatırımların bir miktar düşürülmesi yönündeki beklentimize göre, şirketin 2019 yılında ilk defa pozitif serbest nakit akışı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan, şirketin borçluluğunun önümüzdeki iki yıl gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. 2019’da net borcun operasyonel gelirlere oranının 2,3’e gerilemesini öngörüyoruz. Şirket’in temettü verimi önümüzdeki üç yılda ortalama %11 civarında oluşabilir.

Sisteme yeni teşvikler sunulabilir. 2018’in ikinci yarısından itibaren artan borçlanma faizleri ve istenilen vadelerde finansman bulma konusundaki zorluklar elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım harcamalarının önünde engel teşkil etmektedir. Bu durum, sektörün yatırım harcamalarına dayalı getiri oranlarının düşmesine neden olmaktadır. Faizlerin Ağustos ayındaki tepe noktalarından bir miktar düşmüş olmasına rağmen, dağıtım şirketlerinin üzerindeki faiz baskısı devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere, EPDK benzer şartlarda 2017 sonunda reel sermaye getiri oranını %11,9’dan %13,6’ya yükseltmişti. Düzenleyici kurumun cari durumda yine devreye girebileceğini ve reel makul getiri oranını yeniden artırmak dahil sisteme yeni teşvikler sunabileceğini düşünüyoruz.

Riskler. Borçlanma piyasasındaki sıkılaşma, dağıtım ve perakende tarifesindeki olası olumsuz değişiklikler ve müşterilerin ödeme davranışlarındaki bozulmalar en önemli riskler arasında gösterilebilir.

 

Vakıf Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

(+) Enerjisa (ENJSA): 3Ç18 döneminde 265 mn TL net kar açıklayan şirketin net karında yıllık bazda %39 artış gözlenirken, 121 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin ve 174 mn TL’lik en yüksek net kar beklentisinin aşıldığını görüyoruz. Yıllık bazda satış gelirlerinde %52 artış yaşanırken, ulaşılan 4,67 mlr TL’Lik satış geliri 3,33 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminini aştı. FAVÖK tarafında da yıllık bazda görülen %60 yükselişle kaydedilen 835 mn TL’Lik FAVÖK, 647 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin üzerinde gerçekleşti. Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen güçlü sonuçlara, son 1 ayda ise endekse paralel seyreden şirket hisselerinin pozitif tepki vermesini bekliyoruz.

Oyak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Enerjisa 3. çeyrekte geçen seneye göre %39, geçen çeyreğe göre de %4 artarak 256mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 121mn TL’ydi. Sonuçları genel olarak güçlü olarak değerlendiriyoruz. Satışların 4.67 milyar TL ile beklentinin (3.3 milyar TL) çok üzerinde gelmesi net karda da ciddi bir sapmaya neden oldu. FAVÖK de 835mn TL ile piyasa beklentisi olan 647mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK geçen seneye göre %60 yükselirken FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri 1.0 milyar TL ile geçen seneye göre %55, geçen çeyreğe göre de %4 artış gösterdi. Yıllık bazda finansal giderlerdeki %84’lük artış ve vergi oranındaki 6.6 puanlık yükseliş net karda daha da büyük bir artışı önledi. Net borç geçen çeyreğe göre %9 artarak 8.35 milyar TL’ye çıkarken net borç/FAVÖK+Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri oranı 2.0x olarak gerçekleşti. Hisseler ile ilgili AL tavsiyemizi koruyoruz.

Ak Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Enerjisa üçüncü çeyrekte 265mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 121mn TL’nin üzerinde geldi. 442mn TL seviyesindeki net finansal giderlere rağmen Şirket net karını geçen yılın aynı dönemine göre %39 artırmayı başardı. Enerjisa’nın faaliyetlerinden elde ettiği gelirler (FAVÖK+yatırım harcamalarının geri ödemeleri) dağıtım segmentinin güçlü katkısıyla geçen yıla göre %55 artışla 1milyar TL’ye ulaştı. Şirket yönetimi birinci çeyrek sonunda paylaştığı 2018 için 3-3,3milyar TL operasyonel gelir hedeflerini aşma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti. Dağıtım segmentinin operasyonel gelirleri 357mn TL tutarındaki finansal gelirler, 200mn TL tutarındaki yatırım harcamaları geri ödemeleri ve 201mn TL tutarındaki kalite ve verimlilik teşvik gelirleriyle %51 arttı. Enerjisa 3. çeyrekte de yatırımlarına devam etti. Şirket’in “Düzenlenmiş Varlık Tabanı” geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyar TL’den 6,8 milyar TL’ye yükseldi. 2. çeyrek itibariyle 8,8milyar TL olan net borç bu çeyrekte 9milyar TL’ye yükseldi, ancak net borcun operasyonel gelirlere oranı aynı dönemde 2,76’dan 2,55’e geriledi. Beklentilerden güçlü gelen 3. Çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 265.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 121.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %39 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 arttı. Net satışlar 4,672 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,330 milyon TL’nin %40 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 835 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 647 milyon TL’nin %29 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 92 baz puan artarak %17.9 oldu. Düzeltilmiş FAVÖK (FAVÖK+ Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri (tek seferlik gelirler/giderler hariç)) 1,012 milyon TL olarak kaydedildi ve %21,7 FAVÖK marjını ifade etti. Düzeltilmiş FAVÖK marjı, yıllık bazda 48 baz puan iyileşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 9,584 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,987 milyon TL (3Ç17: 543 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.4 (3Ç17: %5.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 4.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Enerjisa ENJSA Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

Enerjisa Enerji (ENJSA, Pozitif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,8 oranında artarak 265,3mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,5 oranında artan şirketin brüt karı ise aynı dönemde %49,5 oranında artarak 1.221,9mn TL olmuştur. Diğer taraftan operasyonel giderler ise %27 oranında görece düşük artış kaydederek karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden 22,1mn TL gider yazılmasının ardından faaliyet karı %66 oranında artarak 750,2mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise net finansman giderleri 3Ç2017’deki 201,9mn TL’den 370,6mn TL’ye yükselerek karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,4 oranında artarak 764,3mn TL’ye ulaşmıştır.