Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Deva Holding ...

Deva Holding DEVA Hisse Analiz ve Yorumları

deva-hisse-yorumlariDeva Holding hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların DEVA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – DEVA Hisse Analiz 2Ç21 – 16.08.2021

Deva Holding – 2Ç21 sonuçlarını 179.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %45 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %20 azaldı. Net satışlar 513.8 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Şirket, 2Ç21’de 184.3 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 59 baz puan artarak %35.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 369 baz puan arttı ve %56.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 296 baz puan arttı ve %24.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1252.4 milyon TL (2Ç20: 887.2 milyon TL ve 1Ç21: 1253.0 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %61.5 (2Ç20: %56.1 ve 1Ç21: 65.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 528.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.5 F/K çarpanından ve 7.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – DEVA Hisse Analiz 2Ç21 – 16.08.2021

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in 2Ç2021’deki net dönem karı 179,5mn TL gerçekleşerek yıllık %45,5 oranında artış kaydetmiştir. Deva Holding’in satış gelirleri 2Ç2021’de 513,8mn TL gerçekleşerek geçen yılın ikinci çeyreğine göre %27 oranında büyüme kaydederken, brüt kar 289,4mn TL ile aynı dönemler itibarıyla %35,9 oranında artmıştır.  Faaliyet giderleri ise yine aynı dönemler itibarıyla %44,8 oranına artarak 214mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü %29,1 oranında artarak 184,3mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı da yıllık 0,6 puan artarak %35,9’a çıkmıştır. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 50,6mn TL net finansman gideri yazmıştır.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 1Y2021’deki net dönem karı geçen yılın ilk yarısında göre %41,2 oranında artarak 402,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

Tacirler Yatırım – DEVA Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

Deva Holding – 1Ç21 sonuçlarını 223.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %38 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %32 arttı. Net satışlar 548 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Şirket, 1Ç21’de 209 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 330 baz puan artarak %38.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 74 baz puan arttı ve %54.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 215 baz puan azaldı ve %19.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,253 milyon TL (1Ç20: 847 milyon TL ve 4Ç20: 1,066 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %65.0 (1Ç20: %55.0 ve 4Ç20: 57.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 515 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.8 F/K çarpanından ve 9.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – DEVA Hisse Analiz 1Ç21 – 10.05.2021

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in 1Ç2021’deki net dönem karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %38 oranında artmış ve 223,2mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri 1Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 oranında büyüme göstererek 548,4mn TL’ye yükselirken, brüt kar %14,8 oranında artmış ve 300,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 1Ç2021’de 106mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yıl ise 104mn TL idi. Diğer faaliyetlerden 45,1mn TL gelir elde edilmiştir. Böylece faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %26,8 oranında artmış ve 239,5mn TL’ye ulaşmıştır. 8,3mn TL yatırım geliri, 24,8mn TL finansman gideri sonrası şirketin 1. çeyrek net dönem karı 223,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç20 – 08.03.2021

Deva Holding – 4Ç20 sonuçlarını 168.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %95 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %14 azaldı. Net satışlar 541 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 arttı. Şirket, 4Ç20’de 208 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 695 baz puan artarak %38.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 526 baz puan arttı ve %56.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 222 baz puan azaldı ve %20.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,066 milyon TL (4Ç19: 741 milyon TL ve 3Ç20: 962 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %57.2 (4Ç19: %53.9 ve 3Ç20: 57.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 484 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.6 F/K çarpanından ve 9.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç20 – 08.03.2021

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket 4Ç2020’de ana ortaklık net dönem karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %95 oranında artmış ve 168,8mn TL olmuştur. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2020’de 4Ç2019’a göre %50,1 oranında artarak 360,6mn TL olurken, brüt kar %65,6 oranında artarak 303,2mn TL’ye olmuştur. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %35,6 oranında artmış ve 112,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 15,6mn TL gelir kaydeden şirketin faaliyet karı ise 206,5mn TL’yi göstermiştir. Geçen yılın aynı döneminde 118,7mn TL faaliyet karı açıklamıştı. 2,3mn TL yatırım geliri ve 37,3mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 2,6mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 168,8mn TL olmuştur.

4. çeyrekte açıklanan net dönem karı ile birlikte 2020 yılı toplam net dönem karı 651,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılındaki net dönem karı 286mn TL idi.

Şirket Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,1000 TL kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 12.04.2021’dir. Son hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,3 olarak hesaplanmaktadır.

OYAK YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç20 – 08.03.2021

DEVA 4Ç20’de; 541mnTL net satış hasılatı (+50% y/y, +25% ç/ç), 208mnTL FAVÖK (+83% y/y, +31% ç/ç) ve 169mnTL net kar (+95% y/y, -14% ç/ç) açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. 4Ç20’de, 191.5mnTL tutarındaki yatırım harcamaları nedeniyle şirketin net borcu 484mnTL seviyesine yükseldi (9A20: 415mnTL) ancak net borç/FAVÖK rasyosu güçlü operasyonel sonuçlar nedeniyle 0.7x olarak yatay kaldı.

DEVA, 2020 finansallarından hisse başı brüt 0.10TL nakit temettü dağıtımı kararı almıştır. Temettü dağıtım işlemlerine 12 Nisan 2021 tarihinde başlanılması hedefleniyor. Temettü verimi %0.3 ve temettü dağıtım oranı %3.1 oranına denk geliyor. Şirket ayrıca, 1 Nisan 2021 tarihinde, saat 10:00’da yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştireceğini açıkladı.

 

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Deva Holding – 3Ç20 sonuçlarını 197.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %218 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %60 arttı. Faaliyet karındaki %40 artış ve 64,6 milyon TL tutarındaki kur farkı geliri şirketin net kar artışının altındaki ana nedenlerdir. Net satışlar 434 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. Şirketin payı kutu bazında yılık bazda 41 baz puan gerileyerek %5,6 olarak gerçekleşirken, TL bazında ise yılık bazda 26 baz puan gerileyerek %2,6 olarak gerçekleşti. Şirketin yurtiçi ilaç satış hacmi yıllık bazda %13 gerilerken yurtiçi ilaç satış fiyatları ortalama %27 arttı. Şirket, 3Ç20’de 158 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 276 baz puan artarak %36.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 159 baz puan arttı ve %53.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda %26 yükselirken, faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 68 baz puan azaldı ve %21.0 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 962 milyon TL (3Ç19: 736 milyon TL ve 2Ç20: 887 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %57.2 (3Ç19: %55.8 ve 2Ç20: 56.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 azalarak 415 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.2 F/K çarpanından ve 8.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in üçüncü çeyrek net dönem karı 197,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise net dönem karı 62mn TL olarak gerçekleşmişti. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artan şirketin brüt karı ise %34 oranında artarak 233,2mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %26 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 68,1mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %105 oranında artarak 210mn TL olmuştur. Yatırımlardan 1,4mn TL gelir ve ayrıca finansman tarafında 19,4mn TL gider kaydedilmiştir. 5,4mn TL’lik vergi geliri sonrası şirketin 3.çeyrek net dönem karı 197,4mn TL olmuştur.

Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 482,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise 199,4mn TL kar açıklanmıştı.

 

DENİZ YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

DEVA; 2Ç20’de güçlü net kar büyümesi kaydetti… Deva Holding, 2Ç20’de 405 milyon TL gelir, 143 milyon TL FAVÖK ve 123 milyon TL net kar açıkladı. Yıllık ciro büyümesi ve marjdaki iyileşme dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyoruz. Şirket’in satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %12 oranında artmıştır. Brüt kar marjında 2Ç19’a kıyasla 1,6 yüzde puan azalış görülürken, faaliyet giderlerinin satışlara oranının azaltılmasına bağlı olarak FAVÖK marjı hafif arttı. FAVÖK yıllık %15 artışla 143 milyon TL oldu. İlk çeyrekte olduğu gibi bu dönemde de faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirinin artışı ve finansman giderindeki ılımlı azalış yıllık bazda net kar artışını destekledi.

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Deva Holding – 2Ç20 sonuçlarını 123.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %70 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 azaldı. Net satışlar 405 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 arttı. Şirket, 2Ç20’de 143 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 92 baz puan artarak %35.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 157 baz puan azaldı ve %52.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 209 baz puan azaldı ve %21.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 887 milyon TL (2Ç19: 738 milyon TL ve 1Ç20: 847 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %56.1 (2Ç19: %60.7 ve 1Ç20: 55.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 508 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.5 F/K çarpanından ve 9.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in ikinci çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %70,4 oranında artmış ve 123,4mn TL olmuştur. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 oranında artmış ve 404,5mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %15,6 oranında artarken, brüt kar da geçen yılın aynı dönemine göre %8,5 oranında artarak 212,9mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %1,7 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 23,8mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %37,1 oranında artmış 151,1mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 1,4mn TL gelir ve finansman tarafında ise 32,3mn TL gider yazmıştır. Vergi öncesi kar 120,2mn TL olurken, 3,2mn TL vergi geliri sonrası şirketin 2. çeyrekte net dönem karı 123,4mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran döneminet dönem karı 285,2mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 137,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

 

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 161.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %149 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %87 arttı. Güçlü faaliyet sonuçları ve 29 milyon TL kur fark gelirleri (1Ç19: 5,9 milyon TL) net kardaki güçlü büyümenin altında yatan nedenlerdir. Net satışlar 484 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 arttı. Şirket, 1Ç20’de0 kutu bazında 42,53 milyonluk IQVIA satışı (Serbest Piyasa + İhale) ile yıllık bazda %4,93 oranında, TL bazında ise 382,49 milyon TL IQVIA satışı ile yıllık bazda %28,27 oranında büyüme sağlamıştır. Deva Holding’in 1Ç20’de kutu bazında %5,9 pazar payıyla ikinci sıradaki, TL olarak ise %2,9 pazar payı ile 8. sıradaki yerini korudu.

Şirket, 1Ç20’de 168 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 494 baz puan artarak %34.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 188 baz puan arttı ve %54.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 381 baz puan azaldı ve %21.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 514 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 847 milyon TL (1Ç19: 701 milyon TL ve 4Ç19: 741 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %55.0 (1Ç19: %63.5 ve 4Ç19: 53.9%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.5 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in 1Ç2020’deki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %149 oranında artmış ve 161,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in ilk çeyrekteki satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %52,2 oranında artarak 484,1mn TL’ye yükselmiştir. Satış maliyeti %46,3 oranında artan Şirket’in 1Ç2020’deki brüt karı da geçen yılın ilk çeyreğine göre %57,7 oranında artmış ve 261,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %29,3 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 31,4mn TL gelir kaydetmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %98 oranında artmış ve 188,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 26,7mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi karı 162,9mn TL olmuştur. 1,1mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 161,8mn TL olmuştur.

 

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç19 – 09.03.2020

Deva Holding – 4Ç19 sonuçlarını 86.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %91 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %40 arttı. Net satışlar 361 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı. Şirket, 4Ç19’de 114 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %31.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 9 baz puan yükseldi ve %50.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 35 baz puan yükseldi ve %23.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 523 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 741 milyon TL (4Ç18: 700 milyon TL ve 3Ç19: 736 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %53.9 (4Ç18: %67.3 ve 3Ç19: 55.8%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.7 F/K çarpanından ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç19 – 09.03.2020

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in net dönem karı 2019 yılının 4. Çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %90,7 oranında artışla 86,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 4Ç2019 satış gelirleri 4Ç2018’e göre %17,9 oranında artışla 360,6mn TL olurken, satışların maliyeti %17,6 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %18,1 artışla 183,1mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %19,7 artışla 82,8mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 18,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, faaliyet karı %40,9 oranında artarak 118,7mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 2,3mn TL gelir, finansman tarafında 36,5mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 84,5mn TL olmuştur. 2,1mn TL vergi geliri sonrası 4. çeyrek net dönem karı 86,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Son çeyrek karıyla birlikte şirketin 2019 yılı net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %109,7 oranında artışla 286mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca Şirket hisse başına brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) kar payı dağıtımı Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Nisan olup, 06.03.2020 tarihine göre kapanış fiyatına göre temettü verimi %1,0 olarak hesaplanmaktadır.

ANADOLU YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç19 – 09.03.2020

Deva Holding (DEVA, Pozitif) 4Ç19’da yıllık bazda %91, çeyreklik bazda %40 artışla 86,6 milyon net kar açıkladı. FAVÖK ise aynı dönemde yıllık bazda %18 artış, çeyreklik bazda %9 azalışla 113,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2019 yılı karı %110’luk artışla 286 milyon TL oldu. Hissenin F/K oranı 6,7’de.

 

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 3Ç19 – 11.11.2019

Deva Holding 3Ç19 sonuçlarını 62.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %124 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %14 azaldı. Net satışlar 333 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 büyüdü. 3Ç19’da şirketin kutu bazındaki satış hacmi, yıllık bazda, %10 arttı. Kutu bazında pazar payı %6,4 oldu ve yıllık bazda 48 baz puan arttı. Ciro bazında ise, şirketin pazar payı %3,1 oldu ve yıllık bazda 37 baz puan arttı. Şirket, 3Ç19’de 113 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %117 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1122 baz puan artarak %33.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 275 baz puan büyüdü ve %52.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 935 baz puan geriledi ve %21.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %10 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %2 geriledi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 azalarak 560 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 736 milyon TL (3Ç18: 621 milyon TL ve 2Ç19: 738 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %55.8 (3Ç18: %66.3 ve 2Ç19: 60.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.2 F/K çarpanından ve 4.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 3Ç19 – 11.11.2019

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in 3Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %124 oranında artarak 62mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı da aynı dönemler itibarıyla %53 oranında artarak bu çeyrekte 171,4mn TL olmuştur. Bu rakamlarla birlikte, Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %18,6 ve %52,2 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %12,0 ve %49,4 idi. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderlerleri yıllık olarak 4,5mn TL azalarak 38,9mn TL’ye düşmüştür. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 199,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %119 oranında artış göstermiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 72.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %151 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %11 arttı. Net satışlar 362 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 arttı. Şirket, 2Ç19’de 124 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 694 baz puan artarak %34.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 228 baz puan arttı ve %54.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 459 baz puan azaldı ve %23.3 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 595 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 738 milyon TL (2Ç18: 594 milyon TL ve 1Ç19: 701 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %60.7 (2Ç18: %67.1 ve 1Ç19: 63.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.3 F/K çarpanından ve 4.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in 2Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %151 oranında artarak 72,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı da aynı dönemler itibarıyla %51 oranında artarak 196,2mn TL olmuştur. Bu rakamlarla birlikte, Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %20,0 ve %54,2 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %11,6 ve %11,9 idi. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderlerleri yıllık olarak 13,8mn TL artarak 41,6mn TL’ye çıkmıştır. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 137,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %117 oranında artış göstermiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Deva Holding – 1Ç19 sonuçlarını 65 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %89 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %43 arttı. Net satışlar 318 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Her ne kadar şirketin kutu bazında pazar payı 20 baz puan gerilemiş ve %6,3 olarak gerçekleşmiş olsa bile, şirketin ciro bazındaki pazar payı 30 baz puan artmış ve %3,2 olarak kaydedilmiştir. Böylelikle şirket ilaç piyasasında 7. büyük oyuncu konumuna yükselmiştir. Şirket, 1Ç19’de 95 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 477 baz puan artarak %29.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 369 baz puan arttı ve %52.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 71 baz puan azaldı ve %25.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %26 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %20 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 589 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 701 milyon TL (1Ç18: 472 milyon TL ve 4Ç18: 700 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %63.5 (1Ç18: %56.5 ve 4Ç18: 67.3%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.5 F/K çarpanından ve 4.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç18 – 11.03.2019

Deva 2019 yılında temettü dağıtmayacağını açıkladı. Deva Holding KAP’ta yaptığı açıklamada 2019’da temettü dağıtmayacağını açıkladı. Şirket 110,8 milyon TL tutarındaki net dağıtabilir dönem karını şirketin mali yapısını güçlendirmek amacıyla içeride tutacak. Önceki senelerde olduğu gibi piyasada temettü beklentisi olmadığı için haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

4Ç18 sonuçlarını 45.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %39 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %64 arttı. Net satışlar 306 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 yükseldi. Şirket, 4Ç18’de 96 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %142 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1184 baz puan artarak %31.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 602 baz puan arttı ve %50.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık bazda, %16 artış kaydetti ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 683 baz puan azaldı ve %22.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %11 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %61 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 606 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/özsermaye 0,8 olurken, net borç/FAVÖK 2,2 olarak kaydedildi. Net işletme sermayesi ise 700 milyon TL (4Ç17: 422 milyon TL, 3Ç18: 621 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %67.3 (4Ç17: %52.7, 3Ç18: 66.3%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.5 F/K çarpanından ve 4.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç18 – 11.03.2019

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %39,5 oranında artarak 45,4mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı döneminde göre %51 oranında artarak 306mn TL’ye ulaşan Şirketin brüt karı da aynı dönemler itibariyle %71,4 oranında artarak 155mn TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, net kar marjı bu çeyrekte %15, brüt kar marjı ise %51 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %16 ve %45 idi. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı net dönem karı 136,4mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,3 oranında artış göstermiştir.

 

Deva Holding Kar Payı / Temettü Politikasında Değişiklik ile İlgili Açıklama Yaptı – 18.01.2019

Deva Holding yöntim kurulu toplantısı sonrası Şirketin “Kar Dağıtım Politikası”nın aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verilmdiği bildirmiştir:

Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket birinci kâr payı olarak çıkarılmış sermayenin %5’ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Şu kadar ki; bu tutar net dağıtılabilir dönem kârının %30’unu aşamaz. Bu politikanın uygulanmasında, Şirketin finansal pozisyonu, orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine bağlı fon ihtiyacı, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ülke ve global ekonomik konjonktürler, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınır.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi ya da gerekçesi ile birlikte kâr dağıtılmama önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kâr dağıtımında her paydaşımız, sahip olduğu payı oranında kâr payı alma hakkına haizdir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm bulunmadığından kâr payı avansı dağıtılmaz. Şirket, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

 

Tacirler Yatırım – DEVA Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 27.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %42 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 azaldı. Net satışlar 230 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 yükseldi. Şirket, 3Ç18’de 52 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 235 baz puan artarak %22.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 775 baz puan yükseldi ve %49.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 506 baz puan yükseldi ve %31.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %40 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %38 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 yükselerek 568 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 621 milyon TL (3Ç17: 352 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %66.3 (3Ç17: %45.7) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.1 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – DEVA Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42 oranında artarak 27,7mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %53 oranında artarak 113,8mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, net kar marjı bu çeyrekte  %12 olurken, brüt kar marjı da %49 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %11 ve %42 idi. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem karı 91mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 oranında artış göstermiştir.

 

Anadolu Yatırım – DEVA Hisse Teknik Analiz – 22.10.2018

3,99 üzerine yerleşmede alımların devamını bekliyoruz…

Cuma günü bültenimizde yer verdiğimiz hissede gün içerisinde %1,5’lik primle 4,07 görülürken kapanış 4,01’den gerçekleşti. Temel açıdan da beğendiğimiz hissenin teknik görünümünü 3,96 üzerinde pozitif olarak değerlendirmeye devam ederken 3,99 üzerine yerleşmede 4,04’ü ilk hedef olarak izlemeye devam edeceğiz. 4,04 direncini yukarı kırması halinde ise 4,07 ardından 4,10-4,14’ün hedefe gireceğini tahmin ediyoruz. Haftalık öneri listemizde yer almaya devam eden hissede 3,85 olan stop-loss seviyemizi 3,90’a çıkartıyoruz.

Kapanış : 4,01
Destekler : 3,99-3,97-3,95
Dirençler : 4,04-4,10-4,14

Sevgül Yırtar Düzgün, Stratejist – DEVA Hisse Teknik Analiz – 22.10.2018

Haftalık Teknik Bakış: Son bir haftadır yükseliş trendinin etkisinde bulunuyor. Cuma günü 4,07’ye (200 günlük AO) yükseldikten sonra, haftayı 4,01’den kapattı. Hisse 5 haftalık AO 4,00 üzerinde hareketini sürdürmesi halinde pozitif görüntüsünü artırabilir. Haftalık bazda hedef direnç ise 4,25’de bulunmaktadır. MACD sıfır çizgisi altında yatay konumda bulunuyor.(Piramit Menkul)

 

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Deva Holding – 2Ç18 sonuçlarını 28.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %47 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net satışlar 250 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 69 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 719 baz puan artarak %27.4 oldu. Açıklanan FAVÖK marjı son on yılda kaydedilen en yüksek marjdır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %28 büyüyerek 565 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 594 milyon TL (2Ç17: 339 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %67.1 (2Ç17: %46.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.9 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Deva Holding’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 oranında artarak 28,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı döneminde göre %25 oranında artarak 249,9mn TL’ye yükselirken, brüt karı ise %52 oranında artarak 2Ç2018’de 129,8mn TL’ye ulaşmıştır. Marjlar tarafında, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %12 ve %52 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %10 ve %43 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 63,3mn TL olmuştur.

 

ICBC YATIRIM – DEVA Hisse Kısa ve Orta Vadeli Teknik Analiz – 13.07.2018

DEVA AL  4.24 Gap Kapanabilir

Yıllık ortalama 4.20  üzerinde kalıcık referans alınabilir / yeni alımlar denenebilir. 4.24  seviyesindeki gap kapanabilir. 4.29-4.31 sonraki direnç seviyeleridir. 4.31 üzerinde verilecek dirençler 1. hedef band 4.33-4.37, 2.hedef band 4.43-4.47 seviyelerindedir. Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar 4.20-4.19 bandında olup bu band güçlenebilir. 4.16 önceki ayın tepe noktası referans alınabilir. Haftalık bazda kısa vadeli ortalamalar 4.06-4.00 seviyelerinde olup, 4.00 seviyesinin altında olası gün sonu kapanış için stop-loss konabilir. Kısa vadeli göstergelerde tepe oluşumları görülürken, buna karşılık MACD ortalaması üzerinde güçlenebilir.

 

Deva Holding Alınan Teşvik Belgesi Hakkında Açıklama Yaptı – 11.06.2018

Şirketimizin T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı onaylanmış ve Tekirdağ, Çerkezköy’de bulunan Üretim Tesislerine yapılacak modernizasyon/tevsi yatırımı ile ilgili olarak toplam 88.000.000 TL.lık 136611 nolu Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.” Bölgesel – Öncelikli Yatırım ” kapsamındaki yatırımlarımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir:
1-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl
2-Vergi İndirimi Oranı %80 – YKO (Yatırıma Katkı Oranı) %40,
3-KDV İstisnası,
4-Gümrük Vergisi Muafiyeti,

 

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 1Ç18 – 07.05.2018

Deva Holding – 1Ç18 sonuçlarını 34.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %64 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %6 arttı. Net satışlar 255 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Şirket, 1Ç18’de 64 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 476 baz puan artarak %25.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 442 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 472 milyon TL (1Ç17: 382 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %56.5 (1Ç17: %53.3) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 1Ç18 – 07.05.2018

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %64 oranında artarak 34,4mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle %30 oranında artarak 1Ç2018’de 123,4mn TL’ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %13 ve %48 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %10 ve %43 seviyelerinde idi.

 

DENİZ YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç17- 12.03.2018

Deva’nın net karı sabit kıymet satış karı ve artan operasyonel karlılık sayesinde %343 artış ile 32.5 mln TL’ye ulaştı 4Ç17 net karı bir önceki çeyreğe göre %67, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %343 artış gösterdi. Bu yükselişin itici güçleri artan operasyonel karlılık (FAVÖK yıllık ve çeyreksel olarak sırasıyla %66 ve %10 artış ile 39.7 mln TL’ye ulaştı) ve 9.5 mln TL’lik sabit kıymet satış karı oldu. 4Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını öngörüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç17- 12.03.2018

Deva Holding – 4Ç17 sonuçlarını 32.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %343 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %67 arttı. Şirketin faaliyet performansındaki iyileşme ve yapmış olduğu sabit kıymet satışı net kar büyümesine olumlu katkıda bulunmuştur. Net satışlar 203 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Şirket, 4Ç17’de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %66 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 577 baz puan artarak %19,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 artarak 410 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç17- 12.03.2018

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı 32,5mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 7,4mn TL karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar ise yine 4Ç2017’de 90,5mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %51 oranında artış göstermiştir. Son çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı karı bir önceki yıla göre %53 oranında artarak 92,5mn TL’ye yükselmiştir.

DENİZ YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Deva Holding’in 3Ç17 net karı yıllık bazda %76 artarak 11 mln TL’ye yükseldi. Deva Holding’in cirosu yıllık bazda %23 artarken bir önceki çeyreğe göre %11 düşerek 179 mln TL olarak gerçekleşti. Operasyonel karlılıkta önemli bir değişiklik bulunmadığı için FAVÖK yıllık %18 artış, çeyreksel ise %11 düşüş göstermiştir. Net kar ise geçtiğimiz yıla göre hem operasyonel karın artışı hem de faaliyet dışı gelirlerin bir miktar yükselmesiyle %76 artış ile 19 mln TL’ye yükseldi. Çeyreksel bazda net karın faaliyet karına göre daha sınırlı olarak sadece %1 düşmesinin sebebi 3Ç17’deki 2.5 mln TL’lik vergi geliridir. Sonuçların hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz. (tahmin bulunmamaktadır)

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %76 oranında artarak 19,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %27 oranında artarak 74,5mn TL olmuştur. Beşeri ilaç satış gelirleri aynı dönem itibariyle %23 oranında artarak 3Ç2017 167,1mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan Şirket’in 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarak 60mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Deva Holding (DEVA, Nötr): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında azalarak 19,6mn TL’ye gerilemiştir. İkinci çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında artarak 199,9mn TL’ye ulaşan Şirket’in brüt karı aynı dönemler itibariyle %8 oranında artarak 85,6mn TL olmuştur. Buna ilaveten operasyonel giderler de %25,7 oranında artarak karı baskılamıştır. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 40,5mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 2Ç17 – 11.08.2017

Deva Holding – 2Ç17 sonuçlarını 20 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %6 azaldı. Net satışlar 200 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 arttı. Şirket, 2Ç17’de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 409 baz puan azalarak %20,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 gerileyerek 339 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 339 milyon TL (2Ç16: 364 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %46,0 (2Ç16: %55,7) olarak kaydedildi.

 

ZİRAAT YATIRIM – DEVA Hisse Analiz 4Ç16 – 13.03.2017

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirketin 4Ç2016’daki ana ortaklık karı 4Ç2015’e göre %71,1 oranında artarak 7,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar %0,7 oranında artarak 60,1mn TL’ye yükselirken, faaliyet karı %61,8 artışla 23,2mn TL’yi göstermiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Deva Holding’in 2016 yılı karı 60,3mn TL ile bir önceki yıla göre %26,6 oranında artış kaydetmiştir.

OYAK YATIRIM – DEVA Hisse Teknik Analiz – 06.02.2017

DEVA endeksin son yükselişinde 20 günlük ortalamaya göre relatif olarak %4 geride kalmıştır. Sağlık Bakanlığının Türkiye’de üretilmeyen ilaçların üretimi için ilaç alımı garantisi vereceği yönünde haberler hisseyi olumlu yönde destekleyebilir. DEVA için 3.80 destek seviyesi üzerinde 4.00 ve 4.10 direnç seviyeleri teknik olarak hedef olması beklenebilir. Zarar kes seviyemiz 3,74

 

OYAK YATIRIM – Deva Holding DEVA Hisse Haber Yorum – 06.02.2017

Çıkan haberlere göre yurtiçinde ilaç üretimini artırmak için Sağlık Bakanlığı bir grup ilaç üreticisi ile halihazırda ithal edilen bazı ilaçların Türkiye’de üretimi için görüşmeler yapıyor. Bakanlık daha önce Türkiye’de üretilmeyen ilaçların üretimi halinde ilk etapta 700 milyon TL’lik ilaç alımı garanti edecek. Daha sonra bu alım garantisi 4 milyar TL seviyesine kadar yükselebilecek.

 

DEVA Hakkında Borsa Duyurusu – 03.01.2017

Deva Holding’ in  Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.’ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi nedeniyle Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.’nin pay sahiplerine verilecek 19.287,78 TL lık sermayeye ait payların dağıtımına 04.01.2017 tarihi itibarıyla başlanacağına ilişkin duyuru 03.01.2017 tarihinde KAP’ta yayınlanmıştır.

Buna göre 04.01.2017 tarihinden itibaren, BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 200.019.287,78, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %18 olarak dikkate alınacaktır.

24.11.2015 tarih ve 2015/116 sayılı Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi” konulu düzenlemenin 7.2. maddesi gereğince, Deva Holding paylarının 03.01.2017 tarihli kapanış fiyatı, 04.01.2017 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.

DEVA’dan Birleşme nedeniyle pay dağıtımı hakkında açıklama – 03.01.2017

Şirketimizin Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.’ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi nedeniyle  Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş’nin pay sahiplerine verilecek 19.287,78 TL.lık sermayeye ait payların dağıtımına 04.01.2017 tarihi itibarıyla başlanacaktır.

Şirket Birleşmesi Duyurusu – 30.12.2016

Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.’nin Şirketimiz ile kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesi hakkında

Şirketimizin Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.’yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce 30.12.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil edilmiştir. Tescile ilişkin belgeler ve birleşmeden kaynaklanan sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
200.000.000 TL
19.287,78 TL
0 TL
200.019.287,78 TL

OYAK YATIRIM – Deva Holding DEVA Hisse Analiz 3Ç16 – 04.11.2016

Deva’nın 3Ç net karı geçen seneye göre %27 azalarak 11 milyon TL olarak açıklandı Deva 3Ç 2016 döneminde geçen seneye göre %11 artışla 146 milyon TL ciro elde etti. Bu rakam şirketin ciro büyümesinin ilk yarıda görülen %20 ve üzeri oranlara kıyasla yavaşladığını gösterdi. Azalan büyüme nedeniyle, faaliyet kar marjı da geçen seneye göre yaklaşık 2 puan daraldı. Bu yavaşlamada Haziran ayında yapılan fiyat düzenlemesiyle Deva’nın bazı ilaç fiyatlarında meydana gelen düşüşlerin etkisinin olabileceğini tahmin ediyoruz. Fakat şirketin önümüzdeki çeyreklerde ihracat ve yurtiçi pazarda yeni ilaç ruhsatlarıyla büyümesini ve karlılığını tekrar artış trendine sokacağını düşünüyoruz. Deva için çeyreklik olarak piyasa beklentisi mevcut olmasa da, sonuçlara piyasa tepkisinin bir miktar olumsuz olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Deva Holding DEVA Hisse Analiz 3Ç16 – 04.11.2016

Deva Holding (DEVA, Nötr): Deva Holding’in 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında azalarak 11,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt karı ise aynı dönem itibariyle %9 oranında artarak 58,4mn TL olmuştur. Satışlar tarafında beşeri ilaç satış gelirleri %14 oranında artarak 136mn TL olurken, veteriner ve tarım ilaçları satış gelirleri sınırlı bir düşüş göstererek 9,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 artarak 53mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Deva Holding DEVA Hisse Analiz 2Ç16 – 12.08.2016

DEVA: Deva Holding’in 2Ç net karı 22 milyon TL. Deva Holding 2Ç 2016 döneminde net karını bir önceki yıla göre %86 artırarak 22 milyon TL olarak açıkladı. Şirketin satışları %20 artışla 179 milyon TL olurken, faaliyet kar marjı (FAVÖK) 5.8 puan artışla %24.3 olarak gerçekleşti. İlaç piyasasındaki olumlu fiyat değişimleri sonrasında ve Deva’nın piyasaya sunduğu yeni ilaçlar ile şirketin karlılığındaki yükseliş trendi devam etti. Deva Temmuz ayında ABD pazarında ilaç satışı için bir üründe ilk kez geçici onay olarak, önümüzdeki yıl itibariyle büyüme potansiyelini ihracat kanalı ile destekleyecektir.

ZİRAAT YATIRIM – Deva Holding DEVA Hisse Analiz 2Ç16 – 12.08.2016

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Deva Holding’in 2.çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %85,9 oranında artarak 22mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %20 oranında artan Holding’in brüt karı ise %35,4 oranında artarak 79,4mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet giderlerindeki görece düşük artış da karlılığı desteklemiş ve faaliyet karı %65 oranında artarak 38,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Deva Holding’in Ocak-Haziran dönemi net karı 41,9mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %48 oranında artış kaydetmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Deva Holding DEVA Hisse Analiz 1Ç16 – 06.05.2016

Deva Holding (DEVA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 1Ç2016 ana ortaklık karı %21 artışla 19,9mn TL’ye ulaşmıştır. Öte yandan, şirketin brüt kar, faaliyet karı ve net kar marjları sırasıyla 2, 2,3 ve 0,9 puan gerilemeyle %41, %19 ve %10 olmuştur.