Ana sayfa sorular Stres Testi N...

Stres Testi Nedir?

Finans va bankacılık konularında Stres testi nedir? Neyi gösterir? Kim sters testi yapar?

Stres testi, bir ekonomi, sektör ya da portföy için aşırı, ancak imkansız olmayan piyasa koşullarında oluşacak riskleri karşılama düzeyinin ölçülmesi için, olağandışı piyasa koşullarını yansıtan parametrelerin, varsayımların ve senaryolar bütününün kullanılan modellerine uygulanarak ölçülüp analiz edilmesidir.

Bu kapsamda söz konusu ekonomi ya da sektör için faiz oranlarının, döviz kurlarının ve, veya hisse senetleri fiyatlarının kriz dönemlerindeki fiyat hareketleri dikkate alınarak ya da şok finansal değerler üretilerek bir model hazırlanarak ölçüm yapılır. Böylece olağan dışı piyasa koşulları altında kayıp ya da kazanç durumunun analiz edilmesi sağlanır.

Stres testi dünyada en çok bankacılık sektörü tarafından kullanılmaktadır ve genelde bilgisayarlar tarafından aşırı durumların simule edilerek ölçümler yapılmaktadır. Bununla birlikte stres testi analizleri, hem finansal kuruluşların kendi risk analizlerinin (şirket bütünü ya da portföy özelinde) bir parçası, hem de uluslararası otoritelerin finansal sistemin durum değerlendirilmesinde yaygın olarak kullandığı bir araç haline gelmiştir.