Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Bera Holding ...

Bera Holding BERA Hisse Analiz ve Yorumları

Bera Holding BERA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların BERA hissesi ile ilgili çıkmış tüm analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Bera Holding BERA Hisse Analiz 3Ç21 – 10.11.2021

Bera Holding, 3Ç21 sonuçlarını 107.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %84 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %17 arttı. Net satışlar 1078.6 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %48 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %22 oldu. (3Ç20: %17) Şirket, 3Ç21’de 212.4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %79 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 493 baz puan artarak %19.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 555 baz puan arttı ve %26.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 35 baz puan azaldı ve %9.0 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1356.4 milyon TL (3Ç20: 1413.0 milyon TL ve 2Ç21: 1361.6 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %39.3 (3Ç20: %50.7 ve 2Ç21: 42.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 azalarak 422.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.8 F/K çarpanından ve 7.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Bera Holding BERA Hisse Analiz 2Ç21 – 20.08.2021

Bera Holding – 2Ç21 sonuçlarını 91.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %19 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %102 arttı. Net satışlar 912.5 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %68 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %22 oldu. (2Ç20: %12) Şirket, 2Ç21’de 130.7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1403 baz puan azalarak %14.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 azalarak 506 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.3 F/K çarpanından ve 9.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Bera Holding BERA Hisse Haber – 19.04.2021

Bera Holding – Grup Şirketlerinden MPG A.Ş ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında,8X8 Tekerlekli Kurtarıcı Aracın,Yurtiçi Geliştirme modeliyle tedarikine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 38.500.000 Euro olup, teslimatlar 2 yıl içerisinde yapılacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Bera Holding BERA Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Bera Holding – 2Ç20 sonuçlarını 112.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %97 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1383 arttı. Net satışlar 772 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %46 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %12 oldu. (2Ç19: %26) Şirket, 2Ç20’de 219 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %194 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1578 baz puan artarak %28.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 757 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 24.3 F/K çarpanından ve 7.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Bera Holding Grup Şirketlerindeki Faaliyetler Hakkında Bilgi Verdi – 24.03.2020

Bera Holding (BERA): Grup şirketlerinden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan ve nihai alıcısı Savunma Sanayi Başkanlığı olan toplam KDV hariç 57,13mn USD tutarındaki 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, 4 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı’nın Savunma Sanayi Başkanlığı Kontrol heyeti tarafından yapılan yeterlilik testleri tamamlanmış ve 7,99mn USD tutarındaki faturalandırma işlemi yapılarak araçlar Başkanlık tarafından istenen yerlere teslim edilmiştir.

Ayrıca, Turizm Sektöründe otel işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden Grup Şirketlerinden Bera Turizm A.Ş. etkisini artarak gösteren, Konya’da şehir oteli olarak faaliyet gösteren Bera Konya Oteli gelişmelere göre yeniden değerlendirilmek üzere misafir kabulüne ara vermiştir. Antalya ili Alanya ilçesinde tatil oteli konseptinde faaliyet gösteren Bera Alanya Oteli de, nisan ayının ilk haftasında planladığı sezon açılışını anılan kapsamda olmak üzere Mayıs ayının ikinci yarısına ertelemiştir.

 

Bera Holding Grup Şirketlerinin Bankalardan Kredi Kullanımları hakkında açıklama yaptı – 18.12.2019

Bera Holding, grup şirketlerinin, bankalar ve katılım bankalarından kredi kullanımları aşağıdaki gibidir:

  • Grup şirketlerimizden; Kombassan A.Ş. ve Adaçal A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 1 yılı ödemesiz 5 yıla kadar vadeli toplam 20.000.000-TL’lik İvme kredisi – işletme sermayesi kredi sözleşmesi imzalamıştır.
  • Grup şirketlerimizden; Bera Turizm A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 1 yılı ödemesiz 5 yıla kadar vadeli toplam 10.000.000-TL’lik İstihdam kredisi sözleşmesi imzalamıştır.
  • Grup şirketlerimizden; Kombassan A.Ş. ve Adaçal A.Ş.’ye; Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından, 2 yılı ödemesiz 10 yıla kadar vadeli toplam 30.000.000-TL’lik İvme kredisi ve işletme sermayesi kredisi limiti tahsis edilmiştir.
  • Grup firmalarımızın yatırımlarına yönelik, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından uzun vadeli 28.000.000-TL’lik limit tahsis edilmiştir.

 

Onaylanan Kanun Bera Holding’de Yarayacak – 09.12.2019

Bera Holding TBMM Genel Kurulunda Kabul edilen Kanun teklifinin Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmesi ve bunun Şirkete olan etkisine dair bir açıklama yaptı. KAP’a yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

“7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı’nın onayını müteakiben 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması Ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler İle 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul’da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bir kısım Holdinglerin ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenleme de yer almaktadır.

Merkezi kayıt kuruluşunda hisse senetlerini kaydileştirme işlemini yapmayan ortaklar tarafından açılarak Yerel mahkemelerde veya Yargıtay aşamasında devam eden yaklaşık 3000 dolayında davanın, anılan madde hükmü gereğince hüküm kurulmaksızın sona ermesi beklenmektir.

Davaların sona ermesi ile birlikte süreç içerisinde, görülmekte olan davalara ilişkin olarak Holdingimiz tarafından mahkemelere depo edilen 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paranın iade edilmesi ve kanun hükmüne göre bu davalara ilişkin olarak davacılara ödenmesi gereken yargılama giderleri ile maktu vekalet ücreti nedeniyle 15 milyon TL düzeyinde bir nakit çıkışı ile birlikte Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde net nakit girişinin olacağı hesaplanmaktadır.

Bu kaynak Grup yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak olup, kredi yükünün azalmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Gelinen durum itibarıyla binlerce yerli ve yabancı ortağı bulunan Holdingimiz bundan böyle bütün enerjisini, grubun gelişmesine, grup şirketlerini faaliyet gösterdikleri sektörlerde ulusal ve uluslar arası alanlarda öncü kuruluşlar yapmaya, şirketleri birer kar merkezi haline getirmeye, elde edilecek karlar ile yıllardır beklenen ancak yukarıda açıklanan nedenlerle yapılamayan kararların ortaklara dağıtılmasına harcayacaktır.”

 

Bera Holding Grup Şirketi Kompen Pvc Yapı A.Ş.’nin iş alımı hakkında açıklama yaptı – 04.12.2019

KAP Açıklaması: Grup Şirketimiz Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından; Yüklenici Firma Egemen İnşaat & Moment Yapı Adi Ortaklığı (GOP Mahallesi Boğaz Sk.N28/9 Çankaya Ankara adresinde mukim), İstanbul İli, Gaziosmanpaşa ilçesi, Yıldıztabya Mahallesi 1.Kısım (5.Bölge) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 244 adet Konut ve 34 Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve çevre düzenlemesi işinde 6 Blok 244 Daire Pervazlı PVC Doğrama İşleri (kör kasa dahil) 1.350.000 TL+KDV= 1.520.100.-TL bedel ile alınmıştır.

Bera Holding’den Prototip Onayı Hakkında Açıklama – 03.12.2019

Bera Holding Grup Şirketi olan MPG A.Ş.’nin Mayına Karşı Kısmı Korumalı Kurtarıcı Prototip Onayı hakkında açıklama yaptı. KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Grup şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San.Tic.A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan ve nihai alıcısı Savunma Sanayi Başkanlığı olan özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında teslimi gereken Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı’nın Şirketimizce üretilen Prototipi Savunma Sanayi Başkanlığı Kontrol heyeti tarafından yapılan yeterlilik testlerini başarı ile geçerek 1.999.000,-USD tutarındaki ilk faturalandırma işlemi yapılmıştır.

 

TACİRLER YATIRIM – Bera Holding BERA Hisse Haber – 21.05.2019

Bera Holding – Şirket Konya Selçuklu’da bulunan 573.661 m² alana sahip arsasını 121 milyon TL bedelle (100 milyon TL peşin 21 milyon TL vadeli olmak üzere) LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ne satılmasına karar verdi. Şirket bu işlemden 73.730.000 TL satış karı elde etti.

ZİRAAT YATIRIM – Bera Holding BERA Hisse Haber – 17.05.2019

Bera Holding (BERA): Grup Şirketlerinden “MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ile “Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş” arasında “Robot Kol Sistemi” alımına ilişkin 3.234.695 Euroluk sözleşme imzalanmıştır. Teslimatlar, proje takvimine bağlı olarak 1 yıl içerisinde partiler halinde gerçekleştirilecektir

 

Bera Holding Grup Şirketi Adaçal A.Ş’nin Ar-Ge Merkezini Kapadığına dair Açıklama Yaptı – 08.01.2019

Grup şirketlerimizden Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş.’nin 5746 Sayılı Kanun kapsamında 2017 yılından itibaren devam eden Ar-Ge merkezi belgesi ve faaliyetlerinin ; Ar-Ge merkezi olmanın temel şartlarından olan bu merkeze bağlı asgari tam zamanlı 15 personel şartının 2019 yılı için sağlanamayacağının öngörülmesi nedeniyle sonlandırılmasına karar verilmiş olup, AR-Ge merkezi faaliyetine son verilmesi kararı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 07.01.2019 tarihli kararı ile uygun bulunmuştur. Bu merkezde devam eden projeler şirket özkaynakları ile tamamlanacaktır.

 

BERA MKK Başvurusu – 07.12.2018

Otuz beş (35) yatırımcı Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 149.674 TL nominal tutarlı Bera Holding pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

Bera Holding Grup Şirketi Adaçal A.Ş’nin Yatırımı Hakkında Açıklama Yaptı – 27.11.2018

Grup şirketlerimizden Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş. Afyon Emirdağ tesislerinde günlük mevcut kireç üretim kapasitesini 250 tondan 650 tona çıkaracak ortalama 7.000.000 € maliyetli 2.kireç fırını yatırımının 2018 yılı Ekim ayında tamamlanması planlanmışken,

2017 yılının ikinci yarısı ve 2018 yılında ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle yatırım planlanan sürede tamamlanamamıştır. Yatırımın % 50’lik kısmı gerçekleştirilmiş olup, genel ekonomi ve döviz kurunda ilave olumsuz gelişmeler yaşanmaması durumunda 2019 yılı üçüncü çeyreğinde yatırımın tamamlanarak günlük 650 ton kapasite ile kireç üretimine geçilecektir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bera Holding BERA Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Bera Holding (BERA, Sınırlı Negatif): Holding’in 3Ç2018 ana ortaklık net dönem zararı 54,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte %68 oranında artan Holding’in brüt karı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %95,2 oranında artarak 171,6mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler de 5,8mn TL’ye yükselmiş ve karı desteklemiştir. Diğer taraftan finansman giderleri ise 27,9mn TL’den 150,1mn TL’ye yükselmiş ve dönem zararı oluşmasında ana etken olmuştur. 3. çeyrek zarar rakamıyla birlikte Holding’in 2018 yılı ilk 9 aydaki ana ortaklık net dönem karı 5,4mn TL’ye olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bera Holding BERA Hisse Analiz 2Ç18 – 28.08.2018

Bera Holding (BERA, Pozitif): Holding’in 2Ç2018 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,6 oranında artarak 47,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %11,4 oranında artan Holding’in brüt karı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %38,4 oranında artarak 96,3mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler de 2Ç2017’deki 23,9mn TL’den 80,9mn TL’ye yükselmiş ve karı desteklemiştir. Diğer taraftan finansman giderleri ise 23,2mn TL’den 39,6mn TL’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding’in 2018 yılı ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 59,9mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %103 oranında artış kaydetmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bera Holding BERA Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Bera Holding (BERA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2017 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 5,3mn TL iken 2018 yılı ilk çeyreğinde 12,3mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında artarak 437,2mn TL olurken, satışların maliyeti de %18,9 oranında artarak 352,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar geçen yılın aynı dönemine göre %22,6 oranında artarak 84,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %20,4 oranında artarak 53,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyet gelirleri ise %54,6 oranında artarak 17mn TL olurken, faaliyet karı 48,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Bera Holding Duran Varlık Satışı Hakkında Açıklama Yaptı – 29.03.2018

KAP: Konsolidasyon kapsamında yer alan Grup Şirketimiz Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. aktifinde kayıtlı İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ulucak Köyü Örencik Mevkiinde 8 Paftada 1981-1982-1983-1984-1985-1986-1988-1989 Parsellerdeki toplam 66.420 m2 Tarla Toplam 18.000.000-TL bedelle (İzmir Spil İnşaat A.Ş.-Aytürk İnş. Malz. Ür. A.Ş.-Aydın İnş. San.Tic.Ltd.Şti.-Bozkurt Zirai Ür.San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir Nif Planlama-Nihat Dilber-Halil Sabuncuoğlu-Yasemin Gülle Bektaş-Sinan Aydın-Muhammed Fevzi Yaşar’a) satılmıştır.

Gayrimenkülün 31.12.2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolardaki kayıtlı değeri üzerinden 7.993.800-TL Satış Karı elde edilmiş olup, elde edilen kar Grup Finansal ihtiyaçlarında değerlendirilecektir.

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi: Yatırım Amaçlı Gayrimenkkul olup Faaliyetlere etkisi yoktur.

 

Bera Holding Hakkında Bilgi – Şirket Tanıtım Sunumu

Aşağıda Bera Holding’i Tanıtan Bilgilendirme Toplantısı Sunumunu Bulabilirsiniz – 29.03.2018