Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Adana Çimento...

Adana Çimento ADANA Hisse Analiz ve Yorumları

Adana Çimento ADANA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ADANA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Haber – 11.09.2018

Kapanış (TL) : 6.15 – Hedef Fiyat (TL) : 7.07 – Piyasa Deg.(TL) : 542 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.14  ADANA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 14.99

Adana Çimento bono ve tahvil ihrac etti. Adana Çimento, 75 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli özel sektör tahvili ve 25 milyon TL tutarında 165 gün vadeli finansman bonosu ihrac etti. 2Ç18 itibari ile şirketin net borcu 45 milyon TL.

 

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Kapanış (TL) : 5.59 – Hedef Fiyat (TL) : 7.07 – Piyasa Deg.(TL) : 493 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.15 ↑ ADANA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.51

ADANA 2Ç18: Beklentilere paralel operasyonel sonuçlar Adana Çimento 2Ç18’de bizim 46 milyon TL olan beklentimizin üzerinde ancak piyasanın 74 milyon TL olan beklentisinin altında 53 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı yıllık bazda artan operasyonel karlılık ve iştirak gelirleri sayesinde geçen seneye oranla iki katına çıktı. Tahminimizdeki sapma ise genel olarak beklentimizin üzerinde açıklanan iştirak gelirlerinden kaynaklandı.

Beklentiler ile paralel, net satışlar yıllık bazda %63 artışla 186 milyon TL olarak gerçekleşti. Yurt içi gelirleri yıllık bazda %10, ihracat gelirleri ise yıllık bazda %138 artış kaydetti. Ciro büyümesinin arkasında yurt içi ve yurt dışı fiyatlarında yapılan artışlar, artan beyaz çimento satışları ve TL’deki değer kaybı olduğunu düşünüyoruz. Şirketin FAVÖK rakamı ise düşük baz etkisi ve enerji maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıtılması ile yıllık bazda %146 oranında artarak 40 milyon TL’ye ulaştı. Buna bağlı olarak FAVÖK marjı geçtiğimiz yıl aynı çeyreğe göre 7.3 puanlık artışla %21.6 gerçekleşti. Operasyonel sonuçlar beklentilerle uyumlu gerçekleşse de, piyasanın net kar büyümesine hafif olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Adana Çimento 2Ç18’de piyasa beklentilerinin altında 53mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 74mn TL net kar; OYAK Bekl: 132mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %170 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %13 üzerindedir. Şirket 2Ç18 içerisinde Çimsa’daki %5.11’lik hissesini satmış ve satıştan TL78mn satış geliri elde etmiştir. İlgili rakamın özkaynaklar altında muhasebeleştirilmesi sebebiyle net kar rakamının piyasa beklentilerinin altında kaldığını anlıyoruz. Şirketin satış gelirleri 2Ç18’de yıllık bazda %58 artarak 186mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 180mn TL; OYAK Bekl: 181mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %116 artışla 40mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 41mn TL; OYAK Bekl: 40mn TL) çeyreksel bazda ise %21 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 5.8 puan artış göstererek %21.6 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 45mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.4x oldu.

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Adana Çimento – 2Ç18 sonuçlarını 52.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %170 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 arttı. Net satışlar 186 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 arttı. Şirket, 2Ç18’de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %146 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 732 baz puan artarak %21.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %74 azalarak 45 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.9 F/K çarpanından ve 8.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Adana Çimento (ADANA) 2Ç18’de beklentilerin gerisinde net kar açıkladı. Adana Çimento, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 52,5mn TL net kar açıkladı (2Ç17: 19,5mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 74mn TL seviyesindeydi. Şirket, 2Ç18’de piyasa beklentisinden daha kötü, 22mn TL, FAVÖK rakamı açıkladı (Piyasa Beklentisi: 41mn TL). 2Ç18 sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin 1Y18’de kümüle net kar rakamı 98,9mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y17: 57,6mn TL net kar)

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Sınırlı Pozitif): Adana Çimento’nun 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 52,5mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 19,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı. Şirket’in brüt karı 2Ç2018’de 56,9mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %142 oranında artarken, brüt kar marjı %31 ile bir önceki yılın aynı dönemindeki brüt kar marjı olan %21’in üzerinde gerçekleşmiştir. Net kar marjı ise %28 ile yine bir önceki yılın aynı dönemindeki %17’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, brüt kardaki artışın yanı sıra 18,4mn TL artan “özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar” kaleminden elde edilen gelir karın artmasında önemli diğer bir etmen olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 oranında artarak 98,9mn TL’ye yükselmmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Yorum – 17.07.2018

Kapanış (TL) : 5.48 – Hedef Fiyat (TL) : 7.07 – Piyasa Deg.(TL) : 483 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.16 ADANA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.05

Adana beyaz çimento yatırımı kullanıma açıldı. Adana Çimento 660bin ton/yıl beyaz klinker veya 1mn ton/yıl gri klinker üretme kapasitesine sahip, yeni klinker üretim hattı yatırımını tamamladığını ve yeni üretim hattının kullanıma açıldığını açıkladı. Yatırımla beraber Adana Çimento’nun yıllık beyaz klinker üretim kapasitesi 960bin tona ulaştı.

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Kapanış (TL) : 6.77 – Hedef Fiyat (TL) : 7.54 – Piyasa Deg.(TL) : 597 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.33 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.33

Adana Çimento 1Ç18 konsolide finansallarında, piyasa beklentisi olan 37 milyon TL ve bizim beklentimiz 38 milyon TL’nin üzerinde, geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 30 milyon TL net kara karşılık 46 milyon TL net kar açıkladı. Operasyonel rakamlar beklentilerimizle paralel gerçekleşmesine rağmen net kardaki fark temel olarak tahmin edilenden yüksek gelen iştirak gelirleri (Oyak Beton and Oyka Kağıt) ve tahminimizden düşük vergi giderlerinden kaynaklandı.

Şirketin satış gelirleri 1Ç18’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: TL130mn; Piyasa: TL134mn) düşük baz ve çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle yıllık bazda %56,7 büyüyerek 151 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin yurtiçi gelirleri yurtiçi çimento fiyatlarındaki artış ile yıllık bazda %64, ithalat gelirleri ise TL’deki değer kaybı ve beyaz çimento satışlarındaki hafif atış ile %56 oranında arttı.

FVAÖK rakamı bizim beklentilerimize paralel fakat konsensus beklentisi 25 milyon TL’nin üzerinde, yıllık bazda %144 artışla 33 milyon TL olarak gerçekleşti. FVAÖK marjı ise 7.9 puanlık artış ile %22’ye yükseldi. Brüt kardaki iyileşme ve faaliyet giderlerinin görece daha düşük gerçekleşmesi, FAVÖK büyümesinin arkasındaki temel nedenler oldu.
Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen net kar, hisse performansını olumlu etkileyebilir.

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Adana Çimento – 1Ç18 sonuçlarını 46.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %53 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 arttı. Net satışlar 151 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %144 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 789 baz puan artarak %22.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 yükselerek 173 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 81 milyon TL (1Ç17: 37 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15.4 (1Ç17: %9.4) olarak kaydedildi.

ŞEKER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Adana Çimento (ADANA) yılın ilk çeyreğinde beklentilerin gerisinde kar açıkladı. Şirket 1Ç18’de 25,0mn TL konsolide net kar elde ettiğini açıkladı (1Ç17: 16,4mn TL net kar). Piyasadaki ortak kanı, şirketin ilk çeyrekte 37mn TL net kar açıklayabileceği yönündeydi. Şirket ilk çeyrekte 81,7mn TL tutarında satış geliri elde etti (1Ç17: 52,1mn TL). FAVÖK ilk çeyrekte 33,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise %41,0 olarak gerçekleşti.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Adana Çimento dün akşam KAP’a bildirdiği 1Ç18 finansallarında TL151mn ciro (yıllık %57 artış), TL33mn FAVÖK (yıllık %144 artış) ve TL46mn net kar (yıllık %53 artış) açıkladı. Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerini sırasıyla %13, %32 ve %26 oranında aşmıştır. Gerek fiyat gerekse ürün miksi ciroya katkı sağlarken VAFÖK marjı da yıllık 789bps artışla %22.1 olmuştur. Özkaynaklar yöntemiyle konsolide edilen iştiraklerden gelirler de net karı desteklemiştir. Pozitif.

 

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Haber Yorum – 08.05.2018

Kapanış (TL) : 6.86 – Hedef Fiyat (TL) : 7.54 – Piyasa Deg.(TL) : 605 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.33 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 9.87

Adana beyaz çimento yatırımını tamamladı. Adana çimento 660bin ton/yıl beyaz klinker veya 1mn ton/yıl gri klinker üretme kapasitesine sahip, yeni klinker üretim hattı yatırımını tamamladığını açıkladı.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Haber Yorum – 08.05.2018

ADANA: Adana Çimento, 660.000 ton/yıl beyaz klinker veya 1.000.000 ton/yıl gri klinker üretme kapasitesine sahip “Klinker Üretim Hattı” yatırımının tamamladığını ve test üretimine başlandığını açıklamıştır. Hafif pozitif.

 

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Yorum – 09.04.2018

ADANA/CIMSA: Adana Çimento Çimsa’daki %5,11’lik payını 88,3mn TL’ye Sabancı Holding’e sattı. İşlem fiyatı olan hisse başına 12,78TL Çimsa’nın Perşembe günü kapanışına göre %5 iskontoya işaret etmektedir. Adana Çimento satıştan ilk alış maliyetine göre 78mn TL kar kaydedecektir. Satıştan gelecek olan nakit akışı Adana Çimento’nun net borcunu 67mn TL’ye düşürecektir. Olumlu.

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Yorum – 09.04.2018

Adana Çimento – Çimsa’da bulunan %5.11 hissesini Sabancı Holding’e sattı. Satış fiyatı 12,78 TL olup, bu işlemden Adana Çimento 78.037.776 TL kar elde etti. Satış karının %75’i vergi istisnasından yararlanmak üzere 5 yıl boyunca özsermaye hesaplarında tutulacaktır.

Ahmet Mergen – ADANA, ADNAC Teknik Analizi – 02.04.2018

ADANA Çıkış trendi devam ediyor.. Fiyat “H” kadar yukarı gidebilir.. Yatay alanın katlama hedefi “7.50” gibi gözüküyor.. Paralel kanal içinde hareket devam ediyor.. “6.00” ın altı veya hareketli ortalamaların altına sarkması stopları çalıştırabilir.

ADNAC “Fincan ve kulp” görünümü biraz uzun sürdü ve biraz da spekülatif bir hareketle bir anda fincanı katladığı gibi daha da uçarak “1.66” ya ulaştı.. Birilerinin de yardımı oldu tabii ! Sonra tersyüz olma ve yeniden “1.00” seviyesine iniş gerçekleştirilirken tepelerde atlayan yatırımcılar ters köşe ve kroke oldu.. Şimdilerde yeniden tırmanma moduna girmiş gibi gözüküor.. “1.00” destek.. “1.50” ye yaklaşırken kısa vadeli satışlar artabilir.

Adana Çimento ADANA, ADBGR ve ADNAC için Kar Payı Dağıtımı Açıklaması Yaptı – 05.03.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
Peşin
0,71067
71,067
0,6040695
60,40695
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
Peşin
0,505366
50,5366
0,4295613
42,95613
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
Peşin
0,07019
7,019
0,0596615
5,96615
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.07.2018
04.07.2018
03.07.2018

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç17 Analiz – 23.02.2018

Kapanış (TL) : 6.11 – Hedef Fiyat (TL) : 7.54 – Piyasa Deg.(TL) : 539 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.38 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 23.35

Adana Çimento 4Ç17 finansallarında, piyasa beklentisi olan 19 milyon TL ve bizim beklentimiz 15 milyon TL’nin üzerinde, geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 28 milyon TL net kara karşılık 34 milyon TL net kar açıkladı. Fark temel olarak tahmin edilenden yüksek gelen iştirak gelirlerinden kaynaklandı. Şirketin satış gelirleri 4Ç17’de beklentilerin biraz üzerinde (İş Yatırım: TL132mn; Piyasa: TL124mn) ve ihracat gelirlerindeki belirgin artış nedeniyle yıllık bazda %50,4 büyüyerek 141 milyon TL olarak gerçekleşti. FVAÖK rakamı ise beklentilere paralel, yıllık bazda %19 artışla 28 milyon TL olarak gerçekleşirken, FVAÖK marjı 4Ç16’da %25,3’ten 5.3 puanlık düşüş ile 4Ç17’de %20’ye geriledi.

Şirketin net borç pozisyonu devam eden yatırım harcamaları nedeniyle 2016 yılsonundaki 15,5 milyon TL tutarından 2017 yılsonunda 115,1 milyon TL’ye yükseldi. %60 temettü dağıtım oranı tahminimizle, Adana’nın 2018 yılında toplamda 76 milyon TL temettü dağıtacağını öngörüyoruz. Temettü tahminimiz ADANA, ADBGR ve ADNAC için sırasıyla %7,6, %7,7 ve %4,4 temettü verimine işaret ediyor.

Yorum: Marjlardaki daralmaya rağmen beklentilerden yüksek gelen net kar rakamının bugün hisse performansını olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç17 Analiz – 23.02.2018

Adana Çimento yılın 4. çeyreğinde 34mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 19mn TL’nin üzerinde geldi. İştirak karlarından gelen 9mn TL’lik katkı net karda geçen yıla göre %24’lik büyümeyi destekleyen unsurların başında geldi. Sene sonuna doğru yapılan fiyat artışlarının gelirlere yansıması ve güçlü talep ile Şirket’in satış gelirleri %50 büyümeyle 141mn TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 124mn TL seviyesindeydi. 2018’in ilk çeyreğinde zayıf baz etkisi ve olumlu seyreden hava koşulları sebebiyle güçlü büyümenin devam etmesini bekliyoruz.

Yüksek seyreden enerji maliyetleri sebebiyle FAVÖK her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre %19’luk artış göstermiş olsa da FAVÖK marjı geçen yıla göre 5 puan düşüşle %20 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu dönem içerisindeki 74mn TL’lik temettü ödemesi dolayısıyla bir önceki çeyrekteki 98mn TL’den 155mn TL’ye yükseldi. Beklentilerden iyi gelen 4. Çeyrek karına piyasa tepkisi olumlu olabilir.

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç17 Analiz – 23.02.2018

Adana Çimento – 4Ç17 sonuçlarını 34,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 19,0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %23 artarken, çeyreksel bazda ise yatay kaldı. Net satışlar 141 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 artış kaydetti. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 124 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 28 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 530 baz puan azalarak %20,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %57 yükselerek 155 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

 

GARANTİ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç17 Analiz – 10.11.2017

Adana Çimento (ADANA, EP, Fiyat: 6.39TL, Piyasa Değeri TL564mn): Adana Çimento 3Ç17 finansal sonuçlarında piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üzerinde 34mn TL net kar açıkladı. Net satışlar, tahminlerin hafif üstünde sonuçlanırken faaliyet karlılığı beklentilere paralel seyretti. Adana Çimento’nun %49 pay sahibi olduğu Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi’den elde edilen yüksek iştirak geliri net karı olumlu etkiledi.

Adana Çimento’nun net satışları yıllık bazda %25 artarak 3Ç17’de 121mn TL oldu. İhracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %21 yükselirken, yurt içi satışlardaki artış yıllık bazda %24 ve çeyreksel bazda %10 seviyelerinde sonuçlandı. Çeyreksel bazdaki artış temel olarak mevsimsellik etkisinden kaynaklandı. Buna ek olarak, net satışlardaki artış bölgede iyileşen talep ve ürün fiyatlarında toparlanmaya işaret etmektedir.

Adana Çimento’nun FVAÖK’ü yıllık bazda 10% daralarak 3Ç17’de 26mn TL olarak gerçekleşti. FVAÖK’teki bu daralmanın temel olarak Akdeniz Bölgesi’ndeki yüksek rekabet nedeniyle petkok maliyetlerinin fiyatlara yansıtılamamasından kaynaklandı. Buna ek olarak, şirketin FVAÖK marjı 3Ç17’de yıllık bazda 8.5 puan daralarak bizim beklentimiz olan %21.4 ile uyumlu olarak %21.6 oldu. Hatırlanacağı gibi şirketin FVAÖK marjındaki daralma 1Y17’de %16.2 seviyesindeydi. 3Ç17’de elde edilen faaliyet performansı daha önceki zayıf görünümde iyileşmeye ve gelecek dönemler için toparlanmaya işaret etmektedir. Buna ek olarak, yurt içi talep Akdeniz Bölgesi’ndeki toparlanma ile birlikte artarken, petkok fiyatlarındaki artış da ürün fiyatlarına yansıtılmaya başlandı.

Faaliyet performansındaki toparlanma ve beklenenden yüksek gerçekleşen net kar nedeniyle 3Ç17 finansallarının hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Adana Çimento hisseleri için “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç17 Analiz – 10.11.2017

Adana Çimento yılın 3. çeyreğinde 34mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üzerinde geldi. İştirak karlarından gelen 15mn TL’lik katkı net karda geçen yıla göre %17’lik büyümeyi destekledi. Sene içinde yapılan fiyat artışlarının gelirlere yansıması ile satış gelirleri %25 büyümeyle 121mn TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 115mn TL seviyesindeydi. Yüksek seyreden enerji maliyetleri sebebiyle FAVÖK her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre %10’luk düşüş göstermiş olsa da FAVÖK marjı bir önceki çeyrekteki %14,3’ten %21,6’ya yükseldi. Ancak, petrokok fiyatlarında son dönemde görülen yükselişler bu iyileşmenin geçici kalmasına sebebiyet verebilir.

Şirketin net borcu bir önceki çeyrekteki 40mn TL’den 98mn TL’ye yükseldi. Devam eden beyaz klinker yatırımları ve 1 Aralık’ta dağıtılacak toplam 74mn TL tutarındaki kar payı dağıtımı net borcun önümüzdeki çeyreklerde daha yüksek seviyeleri görebileceğine işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen 3. Çeyrek karına piyasa tepkisi hafif olumlu olabilir. Adana Çimento için Endeksin Altında Getiri ve 6,4TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç17 Analiz – 10.11.2017

Adana Çimento’nun sonuçları iştiraklerinin etkisiyle beklentileri aştı Adana Çimento 3Ç17’de 34 mln TL net kar açıkladı, bu rakam 25 mln olan piyasa beklentisinin %37 üzerinde, fakat şirket bu rakamı büyük ölçüde şirketin özkaynak yönemiyle konsolide ettiği Oyak Kağıt (%49), Oyak Beton (%28) ve Omsan Lojistik (%20) şirketlerinden gelen 15 mln TL ek net kara borçlu. Şirket’in FAVÖK rakamı ise geçtiğimiz çeyreğe göre toparlanmaya başlayan çimento fiyatlarının etkisiyle arttı ve beklentiye paralel olarak 26 mln açıklandı. Geçtiğimiz yılın FAVÖK marjı ise çimento birim maliyetlerindeki artış nedeniyle yakalanamadı. 121 mln TL olarak açıklanan konsolide satışları geçen yılın aynı çeyreğine göre %25 yukarıda olan şirketin finansallarının hisse üzerinde hafif olumlu etkisi olabileceğini öngörüyoruz.

 

Adana Çimento’dan Hazır Beton Tesisleri Hakkında Açıklama – 02.08.2017

Şirketimizin, 27.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu’nda Kahramanmaraş, Mersin, Antakya, Samandağ ve Nardüzü Hazır Beton Tesisleri ile bu Tesislerde Kullanılan Beton Pompası ve Transmikser Araçlarının 2 yıl süre ile OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firmasına Kiralanması hakkında karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)” nin 6.maddesinde belirtilen ;

  1. a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının: % 1,22
  2. b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının : % 0,19
  3. c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının : % 0,94

olması ve ilgili oranların %50’yi geçmemesi sebebiyle, önemli nitelikte bir işlem olarak değerlendirilmemiştir.

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Kapanış (TL) : 6.75 – Hedef Fiyat (TL) : 7.54 – Piyasa Deg.(TL) : 595 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.16 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.66

Zayıf 2Ç17 sonuçları
Adana Çimento 2Ç17’de zayıf faaliyet kar marjları nedeniyle yıllık bazda %48 düşüşle 19 milyon TL net karrakamı açıkladı. 2Ç17’de satış gelirleri yıllık bazda %8 artmasına ragmen, FAVÖK rakamı yıllık bazda %57 geriledi.FAVÖK marjı US$ bazında artan petrokok maliyetleri nedeniyle yıllık bazda 21.3 baz puan düşüşle %14.3’e geriledi. Piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento’nun 2. çeyrek karı piyasa beklentisi olan 22mn TL’nin altında 19mn TL olarak açıklandı. Şirketin 2. çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre %48’lik düşüş gösterdi. Gelirler ihracatta görülen %48’lik artış ile birlikte geçen yılın aynı dönemine göre %8 büyüdü ve 114mn TL oldu. Şirketin iç pazar satış gelirleri ise aynı seviyede kaldı. Gelirlerdeki büyümeye karşın, yüksek seyreden enerji maliyetleri ve gelirlerin üzerinde büyüyen faaliyet giderleri sebebiyle Şirket’in faaliyet karı (FAVÖK) piyasa beklentisi olan 24mn TL’nin altında 16mn TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise geçen yıla göre 21 puanlık düşüşle %14 oldu. Diğer taraftan, 3,6mn TL seviyesindeki yeniden değerleme karı ve 7,3mn TL’lik iştirak geliri net karı destekledi. Şirketin net nakdi (%5’lik Çimsa hisseleri dahil) çeyrek içerisinde beyaz klinker yatırımı için harcanan 37mn TL sebebiyle 111mn TL’den 88mn TL’ye düştü. Adana Çimento, 2016 yılı karından dağıtılacak olan temettünün ikinci taksidi olan hisse başına 0,5328TL’yi Aralık ayında dağıtacaktır. Beklentileri karşılayamayan 2. çeyrek finansalları sonrasında 2017 beklentilerimizde aşağı yönlü hafif revizyonlar yapıyoruz. Adana Çimento-A grubu hisseleri için hedef fiyatımızı 6,6TL’den 6,4TL’ye indiriyoruz ve Endeksin Altında Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento’nun 2Ç17 net karı yıllık bazda %48 düşerek 19 mln TL’ye geriledi – Beklenti 22 mln TL Üretim maliyetlerindeki artışa bağlı olarak zayıflayan operasyonel karlılık nedeniyle Adana Çimento’nun FAVÖK’ü 2Ç17’de %57 düşerek 16 mln TL’ye indi. Bu rakam piyasa tahmini olan 24 mln TL’nin altında kaldı. Buna bağlı olarak da net karı 2Ç16’da 37 mln TL iken 2Ç17’ye 19 mln TL’ye düşen Adana Çimento, piyasanın 22 mln TL olan beklentisinin gerisinde kalmış oldu. Sonuçların hisse üzerinde olumsuz bir etki yapması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento 2Ç17’de 19 milyon TL net kâr açıkladı, beklenti 22 milyon TL net kardı. Net satışlar %8 yıllık 114 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK %57 düşüşle 16 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise %35,7’den %14,3’e geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı 19,5mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 37,2mn TL’nin altında kalmıştır. Brüt kar ise 23,6mn TL ile yine bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki 43,4mn TL brüt karın altında kalmıştır. Satış gelirlerindeki %7,5’luk artışa rağmen diğer üretim giderlerindeki artış brüt karın düşmesinde etkili olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında azalarak 57,6mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 1Ç17 Analiz – 11.05.2017

Kapanış (TL) : 6.85 – Hedef Fiyat (TL) : 6.9 – Piyasa Deg.(TL) : 604 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.15 ADANA TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 0.66

Adana Çimento 1Ç17’de faaliyet kar marjlarındaki daralma nedeniyle yıllık bazda %18 düşüşle 30 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin net satış gelirleri ihracat gelirlerinde büyüme sayesinde yıllık bazda %8 artış ile 94 milyon TL’ye yükseldi. Adana Çimento’nun 1Ç17’de yurtiçi satış hacmi faaliyet gösterdiği Akdeniz bölgesindeki artan rekabet nedeniyle %10 daralırken, ihracat hacmi yıllık bazda %25 artış gösterdi. Şirketin FAVÖK rakamı 1Ç17’de yıllık bazda %38 düşüşle 12 milyon TL’ye geriledi. ABD doları bazlı petrokok fiyatlarındaki artış ile daralan hacimler nedeniyle şirketin FAVÖK marjı 1Ç16’deki %22.9’den 1Ç17’de %13’e geriledi. Adana Çimento’nun zayıf 1Ç17 mali tablo açıklamasına piyasanın olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 1Ç17 Analiz – 11.05.2017

Adana Çimento yılın ilk çeyreğinde 30mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 29mn TL seviyesindeydi. Şirketin gelirleri güçlü ihracat talebi sayesinde %8 artışla 94mn TL’ye yükseldi. Şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerde artan rekabet ortamı ve talep zayıflığı nedeniyle iç pazar satış hacminde %10 ve satış gelirlerinde %6’lık düşüş gözlendi. Şirketin faaliyet kar marjı (FAVÖK) enerji maliyetlerindeki artış sebebiyle yaklaşık on puanlık düşüş gösterdi ve %13 olarak gerçekleşti. Faaliyet kar marjındaki düşüşe rağmen Çimsa’dan gelen 11mn TL’lik kar payı ve iştiraklerden gelen 9mn TL’lik katkı net karı destekleyen unsurlar oldu.

DENİZ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 1Ç17 Analiz – 11.05.2017

Adana Cimento’nun (A,B,C toplam) net karı geçen yılın birinci çeyreğine göre piyasa beklentisi ile uyumlu olarak %18 gerileyerek 30 mln TL olarak gerçekleşti. Ancak operasyonel performans piyasa öngörüsünün gerisinde kaldığından (FAVÖK yıllık %38 daralarak 12 mln TL’ye düştü ve konsensusun %18 altında gerçekleşti), hisse üzerinde baskı olabilir. (araştırma kapsamında bulunmamaktadır ve sadece bilgilendirme amaçlı olup tavsiye niteliği taşımamaktadır)

 

ADANA Çimento Temettü Dağıtımı Açıklaması – 31.03.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
1. Taksit
0,3551871
35,51871
0,30190901
30,1909011
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
2. Taksit
0,5327806
53,27806
0,45286352
45,2863516
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
TOPLAM
0,8879677
88,79677
0,75477253
75,4772527
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
1. Taksit
0,25257747
25,2577473
0,21469085
21,4690852
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
2. Taksit
0,37886621
37,8866209
0,32203628
32,2036278
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
TOPLAM
0,63144368
63,1443682
0,53672713
53,672713
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
1. Taksit
0,03508021
3,5080205
0,02981817
2,9818174
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
2. Taksit
0,05262031
5,2620307
0,04472726
4,4727261
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
TOPLAM
0,08770051
8,7700512
0,07454544
7,4545435
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
03.07.2017
03.07.2017
05.07.2017
04.07.2017
2. Taksit
01.12.2017
01.12.2017
05.12.2017
04.12.2017

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

Kapanış (TL) : 6.96 – Hedef Fiyat (TL) : 6.78 – Piyasa Deg.(TL) : 614 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.15 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -2.56

ADANA net karda beklentileri aştı (İş Yatırım Beklentisi: 22 milyon TL , Konsensus Beklentisi: 21 milyon TL)
Adana Çimento 4Ç16’da 28 milyon TL kar açıklarken beklentilerin üzerine (İş Yatırım Beklentisi: 22 milyon TL , Konsensus Beklentisi: 21 milyon TL) çıktı. Tahminlerin altında gelen finansal giderler ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen FAVÖK marjı net karı olumlu etkiledi. 4Ç16 gelirleri ise yıllık bazda %10 düşerek 94 milyon TL’ye geriledi. Bu gerilemenin başlıca sebepler arasında artan rekabet ve Akdeniz bölgesinde kapasite fazlalığını sayabiliriz. Bet kar beklentilerin üzerinde olduğu için piyasaların olumlu tepki vereceğini öngörmekteyiz.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Şirket’in 2016 yılındaki net dönem karı bir önceki yıla göre %9,1 oranında gerileyerek 130,9mn TL olmuştur. Brüt kar da %15,9 oranında gerileyerek 139,2mnmn TL’ye düşmüştür. Diğer taraftan, 2016 yılının son çeyreğinde net kar rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında azalarak 27,6mn TL olarak gerçekleşmiştir

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

ADANA: Adana Çimento 28mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 21mn TL’nin üzerinde geldi. Her ne kadar gelirler ve faaliyet karı piyasa beklentilerini karşılamasa da iştirak gelirleri net karı destekledi. Adana Çimento’nun faaliyet gösterdiği güney bölgelerinde kapasite fazlası çimento fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bu durum gelirlerin 4. çeyrekte %13 tüm yılda ise %10 düşmesine neden oldu. Şirketin faaliyet kar marjı (FAVÖK) %25 ile geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan düşüş gösterdi. Gelirlerin daralması ve hammadde maliyetlerindeki artış marjlardaki zayıflığın en önemli nedenleri olarak gösterilebilir. Hisse için 6.6TL hedef fiyat ve Endeksin Altında Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz. 2016 yılı karından dağıtılacak temettü veriminin %9 civarında oluşmasını bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç16 Analiz – 01.11.2016

Kapanış (TL) : 6.23 – Hedef Fiyat (TL) : 7.6 – Piyasa Deg.(TL) : 549 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.18 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 21.96

3Ç16 finansallarda sürpriz yok
Adana Çimento beklentilere parallel 3Ç16’de yıllık bazda %10 düşüşle 29 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 3Ç net kar rakamının yıllık bazdaki düşüşünün temel nedenleri olarak şirketin satış gelirlerindeki ve faaliyet marjlarındaki gerilemeyi, iştirak gelirlerindeki düşüşü ve net finansman gelirlerindeki azalmayı gösterebiliriz. Adana Çimento 3Ç16’de beklentilere parallel yıllık bazda %6 düşüşle 97 milyon TL satış geliri elde etti. Akdeniz bölgesinde kapasite fazlası ve rekabet nedeniyle azalan satış hacimleri ve baskı altında kalan satış fiyatları şirketin satış gelirlerinde 3Ç16’de yıllık bazda gerilemeye neden oldu. Şirket beklentilere parallel 3Ç16’de yıllık bazda %9 gerileme ile 29 milyon TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjı 3Ç15’deki %31.2’den ve 2Ç16’deki %35.7’den 3Ç16’de %30.1’e geriledi. Beklentilere parallel 3Ç16 kar ve FAVÖK rakamları açıklayan Adana Çimento için önemli bir piyasa tepkisi öngörmüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç16 Analiz – 01.11.2016

Adana Çimento (ADANA, ADNAC, ADBGR, Nötr): Şirketin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında düşerek 29,2mn TL (piyasa beklentisi 27mn TL)olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, brüt kar ise %2,4 oranında artarak 37mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri düşmesine karşın maliyetlerin düşmesi brüt karı desteklemiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 azalarak 103,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç16 Analiz – 01.11.2016

Adana Çimento yılın 3. çeyreğinde 29mn TL net kar kaydetti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 27mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmesine rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %10 gerileme kaydetti. Adana Çimento’nun faaliyet gösterdiği bölgelerde çimento fiyatları kapasite fazlalığından dolayı diğer bölgelerin coğuna göre daha düşük seviyelerde bulunmaktadır.

Ayrıca, 15 Temmuz olayları dolayısıyla inşaat aktivitesinde görülen yavaşlama ve uzun dini tatil sebebiyle iş dünü sayısının Eylül’de görece daha az olması satış hacmindeki zayıflığın arkasında yatan en önemli etkenler olarak gösterilebilir.

Önümüzdeki döneme ilişkin, ertelenmiş talep 4. çeyreğin satış gelirlerini destekleyecektir. Diğer taraftan, çimento üretiminde üretim maliyetlerinin %25-30’unu oluşturan öncemli bir hammadde olan petrokok fiyatlarının sene başına göre iki katından fazla artması 4. çeyrekten itibaren marjları baskılayacaktır.

Bilançoya baktığımızda ise, şirketin (Çimsa hisseleri dahil) net nakdi bir önceki çeyrekteki 110mn TL seviyesinden 119mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 40mn Euro tutarında devam eden beyaz klinker hattı yatırımı önümüzdeki dönemde nakit miktarını aşağı çekebilir. Adana Çimento’nun faaliyet gösterdiği bölgelerdeki zayıf fiyat/talep dinamikleri ve petrokok fiyatlarındaki artışın marjları baskılayacak olması nedeniyle şirket için tavsiyemizi Endeksin Altında Getiri’ye düşürüyoruz. Hedef fiyatımızı ise 6.6TL seviyesinde sabit tutuyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç16 Analiz – 03.06.2016

Kapanış (TL) : 6.12 – Hedef Fiyat (TL) : 7.6 – Piyasa Deg.(TL) : 540 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.19 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 24.15 A

Beklentilerin üzerinde 2Ç16 mali sonuçları

Adana Çimento 2Ç16’de beklentilerin üzerinde ancak yıllık bazda %18 düşüşle 37 milyon TL net rakamı açıkladı.Satış gelirlerindeki düşüş ile amortisman giderlerindeki artış 2Ç16 net karındaki gerilemenin ana nedenleri olarak gösterebiliriz. Akdeniz bölgesindeki artan üretim kapasitesi nedeniyle satış hacminde yaşanan gerileme 2Ç16’de şirketin cirosunun beklentilere parallel olarak yıllık bazda %12 düşüşle 106 milyon TL’ye düşmesine neden oldu. Yılın ilk altı ayında toplam satış hacmi %13 geriledi. FAVÖK rakamı 2Ç16’de beklentilerin üzerinde ancak yıllık bazda %10 düşüşle 38 milyon TL’ye gerilerken FAVÖK Marjı ise 2Ç15’deki %34.6’dan düşen petrokok maliyetleri nedeniyle 2Ç16’de %35.7’e yükseldi. Yıllık bazda gerilemeye işaret etmesine rağmen Adana Çimento’nun beklentilerin üzerinde gerçekleşen 2Ç16 mali sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz. ADANA için hisse başına 7.60 TL hedef fiyatımız ile TUT tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç16 Analiz – 03.06.2016

Adana Çimento (ADANA, Nötr) : Şirket 2Ç2016’da 37 milyon TL ile 33 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde kar açıkladı. Net satış gelirleri ise Doğu Akdeniz bölgesindeki zayıf piyasa şartlarına bağlı olarak 2Ç2016’da geçen yıl aynı döneme göre %12 geriledi. Sektörde 2Ç dönemleri 1Ç dönemlerine göre mevsimsel olarak daha iyi geçse de şirketin 2016 ilk yarı sonuçları satış hasılatı ve karlılık olarak 2015 yılının altında gerçekleşmektedir. 1Y2016’da iç piyasada yoğun rekabet, ihracat tarafında ise düşük satış fiyatları, Irak/Suriye’de devam eden siyasi krizin etkileri toplam satış gelirlerinin gerilemesine neden olmuştur