Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Adana Çimento...

Adana Çimento ADANA Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Adana Çimento ADANA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ADANA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

 

GARANTİ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç17 Analiz – 10.11.2017

Adana Çimento (ADANA, EP, Fiyat: 6.39TL, Piyasa Değeri TL564mn): Adana Çimento 3Ç17 finansal sonuçlarında piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üzerinde 34mn TL net kar açıkladı. Net satışlar, tahminlerin hafif üstünde sonuçlanırken faaliyet karlılığı beklentilere paralel seyretti. Adana Çimento’nun %49 pay sahibi olduğu Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi’den elde edilen yüksek iştirak geliri net karı olumlu etkiledi.

Adana Çimento’nun net satışları yıllık bazda %25 artarak 3Ç17’de 121mn TL oldu. İhracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %21 yükselirken, yurt içi satışlardaki artış yıllık bazda %24 ve çeyreksel bazda %10 seviyelerinde sonuçlandı. Çeyreksel bazdaki artış temel olarak mevsimsellik etkisinden kaynaklandı. Buna ek olarak, net satışlardaki artış bölgede iyileşen talep ve ürün fiyatlarında toparlanmaya işaret etmektedir.

Adana Çimento’nun FVAÖK’ü yıllık bazda 10% daralarak 3Ç17’de 26mn TL olarak gerçekleşti. FVAÖK’teki bu daralmanın temel olarak Akdeniz Bölgesi’ndeki yüksek rekabet nedeniyle petkok maliyetlerinin fiyatlara yansıtılamamasından kaynaklandı. Buna ek olarak, şirketin FVAÖK marjı 3Ç17’de yıllık bazda 8.5 puan daralarak bizim beklentimiz olan %21.4 ile uyumlu olarak %21.6 oldu. Hatırlanacağı gibi şirketin FVAÖK marjındaki daralma 1Y17’de %16.2 seviyesindeydi. 3Ç17’de elde edilen faaliyet performansı daha önceki zayıf görünümde iyileşmeye ve gelecek dönemler için toparlanmaya işaret etmektedir. Buna ek olarak, yurt içi talep Akdeniz Bölgesi’ndeki toparlanma ile birlikte artarken, petkok fiyatlarındaki artış da ürün fiyatlarına yansıtılmaya başlandı.

Faaliyet performansındaki toparlanma ve beklenenden yüksek gerçekleşen net kar nedeniyle 3Ç17 finansallarının hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Adana Çimento hisseleri için “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç17 Analiz – 10.11.2017

Adana Çimento yılın 3. çeyreğinde 34mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üzerinde geldi. İştirak karlarından gelen 15mn TL’lik katkı net karda geçen yıla göre %17’lik büyümeyi destekledi. Sene içinde yapılan fiyat artışlarının gelirlere yansıması ile satış gelirleri %25 büyümeyle 121mn TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 115mn TL seviyesindeydi. Yüksek seyreden enerji maliyetleri sebebiyle FAVÖK her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre %10’luk düşüş göstermiş olsa da FAVÖK marjı bir önceki çeyrekteki %14,3’ten %21,6’ya yükseldi. Ancak, petrokok fiyatlarında son dönemde görülen yükselişler bu iyileşmenin geçici kalmasına sebebiyet verebilir.

Şirketin net borcu bir önceki çeyrekteki 40mn TL’den 98mn TL’ye yükseldi. Devam eden beyaz klinker yatırımları ve 1 Aralık’ta dağıtılacak toplam 74mn TL tutarındaki kar payı dağıtımı net borcun önümüzdeki çeyreklerde daha yüksek seviyeleri görebileceğine işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen 3. Çeyrek karına piyasa tepkisi hafif olumlu olabilir. Adana Çimento için Endeksin Altında Getiri ve 6,4TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç17 Analiz – 10.11.2017

Adana Çimento’nun sonuçları iştiraklerinin etkisiyle beklentileri aştı Adana Çimento 3Ç17’de 34 mln TL net kar açıkladı, bu rakam 25 mln olan piyasa beklentisinin %37 üzerinde, fakat şirket bu rakamı büyük ölçüde şirketin özkaynak yönemiyle konsolide ettiği Oyak Kağıt (%49), Oyak Beton (%28) ve Omsan Lojistik (%20) şirketlerinden gelen 15 mln TL ek net kara borçlu. Şirket’in FAVÖK rakamı ise geçtiğimiz çeyreğe göre toparlanmaya başlayan çimento fiyatlarının etkisiyle arttı ve beklentiye paralel olarak 26 mln açıklandı. Geçtiğimiz yılın FAVÖK marjı ise çimento birim maliyetlerindeki artış nedeniyle yakalanamadı. 121 mln TL olarak açıklanan konsolide satışları geçen yılın aynı çeyreğine göre %25 yukarıda olan şirketin finansallarının hisse üzerinde hafif olumlu etkisi olabileceğini öngörüyoruz.

 

Adana Çimento’dan Hazır Beton Tesisleri Hakkında Açıklama – 02.08.2017

Şirketimizin, 27.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu’nda Kahramanmaraş, Mersin, Antakya, Samandağ ve Nardüzü Hazır Beton Tesisleri ile bu Tesislerde Kullanılan Beton Pompası ve Transmikser Araçlarının 2 yıl süre ile OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firmasına Kiralanması hakkında karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)” nin 6.maddesinde belirtilen ;

  1. a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının: % 1,22
  2. b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının : % 0,19
  3. c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının : % 0,94

olması ve ilgili oranların %50’yi geçmemesi sebebiyle, önemli nitelikte bir işlem olarak değerlendirilmemiştir.

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Kapanış (TL) : 6.75 – Hedef Fiyat (TL) : 7.54 – Piyasa Deg.(TL) : 595 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.16 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.66

Zayıf 2Ç17 sonuçları
Adana Çimento 2Ç17’de zayıf faaliyet kar marjları nedeniyle yıllık bazda %48 düşüşle 19 milyon TL net karrakamı açıkladı. 2Ç17’de satış gelirleri yıllık bazda %8 artmasına ragmen, FAVÖK rakamı yıllık bazda %57 geriledi.FAVÖK marjı US$ bazında artan petrokok maliyetleri nedeniyle yıllık bazda 21.3 baz puan düşüşle %14.3’e geriledi. Piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento’nun 2. çeyrek karı piyasa beklentisi olan 22mn TL’nin altında 19mn TL olarak açıklandı. Şirketin 2. çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre %48’lik düşüş gösterdi. Gelirler ihracatta görülen %48’lik artış ile birlikte geçen yılın aynı dönemine göre %8 büyüdü ve 114mn TL oldu. Şirketin iç pazar satış gelirleri ise aynı seviyede kaldı. Gelirlerdeki büyümeye karşın, yüksek seyreden enerji maliyetleri ve gelirlerin üzerinde büyüyen faaliyet giderleri sebebiyle Şirket’in faaliyet karı (FAVÖK) piyasa beklentisi olan 24mn TL’nin altında 16mn TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise geçen yıla göre 21 puanlık düşüşle %14 oldu. Diğer taraftan, 3,6mn TL seviyesindeki yeniden değerleme karı ve 7,3mn TL’lik iştirak geliri net karı destekledi. Şirketin net nakdi (%5’lik Çimsa hisseleri dahil) çeyrek içerisinde beyaz klinker yatırımı için harcanan 37mn TL sebebiyle 111mn TL’den 88mn TL’ye düştü. Adana Çimento, 2016 yılı karından dağıtılacak olan temettünün ikinci taksidi olan hisse başına 0,5328TL’yi Aralık ayında dağıtacaktır. Beklentileri karşılayamayan 2. çeyrek finansalları sonrasında 2017 beklentilerimizde aşağı yönlü hafif revizyonlar yapıyoruz. Adana Çimento-A grubu hisseleri için hedef fiyatımızı 6,6TL’den 6,4TL’ye indiriyoruz ve Endeksin Altında Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento’nun 2Ç17 net karı yıllık bazda %48 düşerek 19 mln TL’ye geriledi – Beklenti 22 mln TL Üretim maliyetlerindeki artışa bağlı olarak zayıflayan operasyonel karlılık nedeniyle Adana Çimento’nun FAVÖK’ü 2Ç17’de %57 düşerek 16 mln TL’ye indi. Bu rakam piyasa tahmini olan 24 mln TL’nin altında kaldı. Buna bağlı olarak da net karı 2Ç16’da 37 mln TL iken 2Ç17’ye 19 mln TL’ye düşen Adana Çimento, piyasanın 22 mln TL olan beklentisinin gerisinde kalmış oldu. Sonuçların hisse üzerinde olumsuz bir etki yapması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento 2Ç17’de 19 milyon TL net kâr açıkladı, beklenti 22 milyon TL net kardı. Net satışlar %8 yıllık 114 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK %57 düşüşle 16 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise %35,7’den %14,3’e geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı 19,5mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 37,2mn TL’nin altında kalmıştır. Brüt kar ise 23,6mn TL ile yine bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki 43,4mn TL brüt karın altında kalmıştır. Satış gelirlerindeki %7,5’luk artışa rağmen diğer üretim giderlerindeki artış brüt karın düşmesinde etkili olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında azalarak 57,6mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 1Ç17 Analiz – 11.05.2017

Kapanış (TL) : 6.85 – Hedef Fiyat (TL) : 6.9 – Piyasa Deg.(TL) : 604 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.15 ADANA TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 0.66

Adana Çimento 1Ç17’de faaliyet kar marjlarındaki daralma nedeniyle yıllık bazda %18 düşüşle 30 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin net satış gelirleri ihracat gelirlerinde büyüme sayesinde yıllık bazda %8 artış ile 94 milyon TL’ye yükseldi. Adana Çimento’nun 1Ç17’de yurtiçi satış hacmi faaliyet gösterdiği Akdeniz bölgesindeki artan rekabet nedeniyle %10 daralırken, ihracat hacmi yıllık bazda %25 artış gösterdi. Şirketin FAVÖK rakamı 1Ç17’de yıllık bazda %38 düşüşle 12 milyon TL’ye geriledi. ABD doları bazlı petrokok fiyatlarındaki artış ile daralan hacimler nedeniyle şirketin FAVÖK marjı 1Ç16’deki %22.9’den 1Ç17’de %13’e geriledi. Adana Çimento’nun zayıf 1Ç17 mali tablo açıklamasına piyasanın olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 1Ç17 Analiz – 11.05.2017

Adana Çimento yılın ilk çeyreğinde 30mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 29mn TL seviyesindeydi. Şirketin gelirleri güçlü ihracat talebi sayesinde %8 artışla 94mn TL’ye yükseldi. Şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerde artan rekabet ortamı ve talep zayıflığı nedeniyle iç pazar satış hacminde %10 ve satış gelirlerinde %6’lık düşüş gözlendi. Şirketin faaliyet kar marjı (FAVÖK) enerji maliyetlerindeki artış sebebiyle yaklaşık on puanlık düşüş gösterdi ve %13 olarak gerçekleşti. Faaliyet kar marjındaki düşüşe rağmen Çimsa’dan gelen 11mn TL’lik kar payı ve iştiraklerden gelen 9mn TL’lik katkı net karı destekleyen unsurlar oldu.

DENİZ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 1Ç17 Analiz – 11.05.2017

Adana Cimento’nun (A,B,C toplam) net karı geçen yılın birinci çeyreğine göre piyasa beklentisi ile uyumlu olarak %18 gerileyerek 30 mln TL olarak gerçekleşti. Ancak operasyonel performans piyasa öngörüsünün gerisinde kaldığından (FAVÖK yıllık %38 daralarak 12 mln TL’ye düştü ve konsensusun %18 altında gerçekleşti), hisse üzerinde baskı olabilir. (araştırma kapsamında bulunmamaktadır ve sadece bilgilendirme amaçlı olup tavsiye niteliği taşımamaktadır)

 

ADANA Çimento Temettü Dağıtımı Açıklaması – 31.03.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
1. Taksit
0,3551871
35,51871
0,30190901
30,1909011
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
2. Taksit
0,5327806
53,27806
0,45286352
45,2863516
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
TOPLAM
0,8879677
88,79677
0,75477253
75,4772527
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
1. Taksit
0,25257747
25,2577473
0,21469085
21,4690852
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
2. Taksit
0,37886621
37,8866209
0,32203628
32,2036278
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
TOPLAM
0,63144368
63,1443682
0,53672713
53,672713
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
1. Taksit
0,03508021
3,5080205
0,02981817
2,9818174
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
2. Taksit
0,05262031
5,2620307
0,04472726
4,4727261
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
TOPLAM
0,08770051
8,7700512
0,07454544
7,4545435
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
03.07.2017
03.07.2017
05.07.2017
04.07.2017
2. Taksit
01.12.2017
01.12.2017
05.12.2017
04.12.2017

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

Kapanış (TL) : 6.96 – Hedef Fiyat (TL) : 6.78 – Piyasa Deg.(TL) : 614 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.15 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -2.56

ADANA net karda beklentileri aştı (İş Yatırım Beklentisi: 22 milyon TL , Konsensus Beklentisi: 21 milyon TL)
Adana Çimento 4Ç16’da 28 milyon TL kar açıklarken beklentilerin üzerine (İş Yatırım Beklentisi: 22 milyon TL , Konsensus Beklentisi: 21 milyon TL) çıktı. Tahminlerin altında gelen finansal giderler ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen FAVÖK marjı net karı olumlu etkiledi. 4Ç16 gelirleri ise yıllık bazda %10 düşerek 94 milyon TL’ye geriledi. Bu gerilemenin başlıca sebepler arasında artan rekabet ve Akdeniz bölgesinde kapasite fazlalığını sayabiliriz. Bet kar beklentilerin üzerinde olduğu için piyasaların olumlu tepki vereceğini öngörmekteyiz.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Şirket’in 2016 yılındaki net dönem karı bir önceki yıla göre %9,1 oranında gerileyerek 130,9mn TL olmuştur. Brüt kar da %15,9 oranında gerileyerek 139,2mnmn TL’ye düşmüştür. Diğer taraftan, 2016 yılının son çeyreğinde net kar rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında azalarak 27,6mn TL olarak gerçekleşmiştir

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

ADANA: Adana Çimento 28mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 21mn TL’nin üzerinde geldi. Her ne kadar gelirler ve faaliyet karı piyasa beklentilerini karşılamasa da iştirak gelirleri net karı destekledi. Adana Çimento’nun faaliyet gösterdiği güney bölgelerinde kapasite fazlası çimento fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bu durum gelirlerin 4. çeyrekte %13 tüm yılda ise %10 düşmesine neden oldu. Şirketin faaliyet kar marjı (FAVÖK) %25 ile geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan düşüş gösterdi. Gelirlerin daralması ve hammadde maliyetlerindeki artış marjlardaki zayıflığın en önemli nedenleri olarak gösterilebilir. Hisse için 6.6TL hedef fiyat ve Endeksin Altında Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz. 2016 yılı karından dağıtılacak temettü veriminin %9 civarında oluşmasını bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç16 Analiz – 01.11.2016

Kapanış (TL) : 6.23 – Hedef Fiyat (TL) : 7.6 – Piyasa Deg.(TL) : 549 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.18 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 21.96

3Ç16 finansallarda sürpriz yok
Adana Çimento beklentilere parallel 3Ç16’de yıllık bazda %10 düşüşle 29 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 3Ç net kar rakamının yıllık bazdaki düşüşünün temel nedenleri olarak şirketin satış gelirlerindeki ve faaliyet marjlarındaki gerilemeyi, iştirak gelirlerindeki düşüşü ve net finansman gelirlerindeki azalmayı gösterebiliriz. Adana Çimento 3Ç16’de beklentilere parallel yıllık bazda %6 düşüşle 97 milyon TL satış geliri elde etti. Akdeniz bölgesinde kapasite fazlası ve rekabet nedeniyle azalan satış hacimleri ve baskı altında kalan satış fiyatları şirketin satış gelirlerinde 3Ç16’de yıllık bazda gerilemeye neden oldu. Şirket beklentilere parallel 3Ç16’de yıllık bazda %9 gerileme ile 29 milyon TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjı 3Ç15’deki %31.2’den ve 2Ç16’deki %35.7’den 3Ç16’de %30.1’e geriledi. Beklentilere parallel 3Ç16 kar ve FAVÖK rakamları açıklayan Adana Çimento için önemli bir piyasa tepkisi öngörmüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç16 Analiz – 01.11.2016

Adana Çimento (ADANA, ADNAC, ADBGR, Nötr): Şirketin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında düşerek 29,2mn TL (piyasa beklentisi 27mn TL)olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, brüt kar ise %2,4 oranında artarak 37mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri düşmesine karşın maliyetlerin düşmesi brüt karı desteklemiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 azalarak 103,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç16 Analiz – 01.11.2016

Adana Çimento yılın 3. çeyreğinde 29mn TL net kar kaydetti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 27mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmesine rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %10 gerileme kaydetti. Adana Çimento’nun faaliyet gösterdiği bölgelerde çimento fiyatları kapasite fazlalığından dolayı diğer bölgelerin coğuna göre daha düşük seviyelerde bulunmaktadır.

Ayrıca, 15 Temmuz olayları dolayısıyla inşaat aktivitesinde görülen yavaşlama ve uzun dini tatil sebebiyle iş dünü sayısının Eylül’de görece daha az olması satış hacmindeki zayıflığın arkasında yatan en önemli etkenler olarak gösterilebilir.

Önümüzdeki döneme ilişkin, ertelenmiş talep 4. çeyreğin satış gelirlerini destekleyecektir. Diğer taraftan, çimento üretiminde üretim maliyetlerinin %25-30’unu oluşturan öncemli bir hammadde olan petrokok fiyatlarının sene başına göre iki katından fazla artması 4. çeyrekten itibaren marjları baskılayacaktır.

Bilançoya baktığımızda ise, şirketin (Çimsa hisseleri dahil) net nakdi bir önceki çeyrekteki 110mn TL seviyesinden 119mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 40mn Euro tutarında devam eden beyaz klinker hattı yatırımı önümüzdeki dönemde nakit miktarını aşağı çekebilir. Adana Çimento’nun faaliyet gösterdiği bölgelerdeki zayıf fiyat/talep dinamikleri ve petrokok fiyatlarındaki artışın marjları baskılayacak olması nedeniyle şirket için tavsiyemizi Endeksin Altında Getiri’ye düşürüyoruz. Hedef fiyatımızı ise 6.6TL seviyesinde sabit tutuyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç16 Analiz – 03.06.2016

Kapanış (TL) : 6.12 – Hedef Fiyat (TL) : 7.6 – Piyasa Deg.(TL) : 540 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.19 ADANA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 24.15 A

Beklentilerin üzerinde 2Ç16 mali sonuçları

Adana Çimento 2Ç16’de beklentilerin üzerinde ancak yıllık bazda %18 düşüşle 37 milyon TL net rakamı açıkladı.Satış gelirlerindeki düşüş ile amortisman giderlerindeki artış 2Ç16 net karındaki gerilemenin ana nedenleri olarak gösterebiliriz. Akdeniz bölgesindeki artan üretim kapasitesi nedeniyle satış hacminde yaşanan gerileme 2Ç16’de şirketin cirosunun beklentilere parallel olarak yıllık bazda %12 düşüşle 106 milyon TL’ye düşmesine neden oldu. Yılın ilk altı ayında toplam satış hacmi %13 geriledi. FAVÖK rakamı 2Ç16’de beklentilerin üzerinde ancak yıllık bazda %10 düşüşle 38 milyon TL’ye gerilerken FAVÖK Marjı ise 2Ç15’deki %34.6’dan düşen petrokok maliyetleri nedeniyle 2Ç16’de %35.7’e yükseldi. Yıllık bazda gerilemeye işaret etmesine rağmen Adana Çimento’nun beklentilerin üzerinde gerçekleşen 2Ç16 mali sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz. ADANA için hisse başına 7.60 TL hedef fiyatımız ile TUT tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç16 Analiz – 03.06.2016

Adana Çimento (ADANA, Nötr) : Şirket 2Ç2016’da 37 milyon TL ile 33 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde kar açıkladı. Net satış gelirleri ise Doğu Akdeniz bölgesindeki zayıf piyasa şartlarına bağlı olarak 2Ç2016’da geçen yıl aynı döneme göre %12 geriledi. Sektörde 2Ç dönemleri 1Ç dönemlerine göre mevsimsel olarak daha iyi geçse de şirketin 2016 ilk yarı sonuçları satış hasılatı ve karlılık olarak 2015 yılının altında gerçekleşmektedir. 1Y2016’da iç piyasada yoğun rekabet, ihracat tarafında ise düşük satış fiyatları, Irak/Suriye’de devam eden siyasi krizin etkileri toplam satış gelirlerinin gerilemesine neden olmuştur

 

PAYLAŞ