Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Adana Çimento...

Adana Çimento ADANA Hisse Analiz ve Yorumları

Adana Çimento ADANA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ADANA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Adana Çimento Hisse Analiz 1Ç20 – 13.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 23.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %49 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %23 azaldı. Şirket 1Ç19’da Omsan Lojistik satışından 35 milyon iştirak satış karı elde etmişti ve bu kar hariç bırakıldığında, kar büyümesi %99 olmaktadır.Net satışlar 164 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %45 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %61 oldu. (1Ç19: %48) Şirket, 1Ç20’de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %539 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1591 baz puan artarak %19.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1084 baz puan arttı ve %20.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 620 baz puan azaldı ve %6.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 176 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 212 milyon TL (1Ç19: 80 milyon TL ve 4Ç19: 203 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %33.7 (1Ç19: %12.3 ve 4Ç19: 34.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 22.0 F/K çarpanından ve 15.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Adana Çimento Hisse Analiz 1Ç20 – 13.05.2020

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Sınırlı Pozitif) Şirket’in 1Ç2020 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49 oranında azalarak 23,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak 12,8mn TL’den 34,3mn TL’ye yükselmiştir. Ayrıca aynı dönemde operasyonel giderler %32,4 oranında azalırken, 3,3mn TL de diğer faaliyetlerden gelir kaydedilmiştir. Böylece, şirket 1Ç2019’daki 0,9mn TL’lik faaliyet zararından 1Ç2020’de 26,5mn TL faaliyet karına geçmiştir. Diğer taraftan 1Ç2019’da yatırım faaliyetlerinden kaydedilen 44,2mn TL’lik gelire karşın 1Ç2020’de 5,3mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum net dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur. Şirket 1Ç2020’de 11mn TL finansman gideri kaydederken, 7,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 23,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.  

 

Oyak Yatırım – Adana Çimento Hisse Analiz 4Ç19 – 25.02.2020

Adana Çimento, 4Ç19’da güçlü operasyonel performans ve 6.5mnTL tutarındaki finansal varlıklara yansıtılan gerçeğe uygun değer farkı katkısıyla birlikte 31mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmazken, kurum beklentimiz 14mnTL kar açıklaması yönündeydi. Açıklanan net kar rakamı bir önceki çeyreğe göre %157’lik yükselişe denk geliyor. Şirketin satış gelirleri, 4Ç19’da yıllık ve çeyreklik bazda, sırasıyla %20 ve %16 yükselmiş, 158mnTL olurken kurum beklentimiz 140mnTL açıklanması yönündeydi. Yurt içi satışlar, yıllık bazda %12 yükselmiş ve ve 75.5mnTL olmuştur. Öte yandan, ihracat gelirleri yıllık bazda %47, çeyreklik bazda ise %71 artarak 81.9mnTL olmuştur. Bu dönemde operasyonel giderler, çeyreklik bazda 750 baz puan düşmüş ve operasyonel giderler/satışlar %13.3 seviyesinde gerçekleşmiştir (3Ç19: 20.8%). Bu olumlu tablo, şirketin FAVÖK rakamlarına ve FAVÖK marjına da yansımış ve FAVÖK beklentilerimizin neredeyse iki katına yakın bir seviye olan 31mnTL olarak açıklanmıştır (OYAK:16mnTL). Şirketin nakit pozisyonu 4Ç19’da güçlenmiş ve 109mnTL seviyesinden 161mnTL’ye yükselmiştir. Net nakit/FAVÖK çarpanı ise 2.7x olmuştur. Hatırlatmak gerekirse bir önceki çeyrek 2.5x seviyesindeydi. Açıklanan finansalların ADANA hisseleri üzerinde positif etki yaratmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Adana Çimento Hisse Analiz 4Ç19 – 25.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 30.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %91 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %157 arttı. Net satışlar 158 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %22 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %54 oldu. (4Ç18: %51) Şirket, 4Ç19’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %121 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 902 baz puan artarak %19.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 427 baz puan arttı ve %27.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 567 baz puan azaldı ve %13.3 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %48 artarak 161 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 203 milyon TL (4Ç18: 316 milyon TL ve 3Ç19: 219 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %34.4 (4Ç18: %46.8 ve 3Ç19: 38.9%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16.1 F/K çarpanından ve 20.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – Adana Çimento Hisse Analiz 4Ç19 – 25.02.2020

Adana Çimento (ADANA), yılın son çeyreğinde 16,6mn TL net kar açıkladı (4Ç18: 183,6mn TL net kar). Dördüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 57,4mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 260,9mn TL net kar). Şirketin 4Ç19 satış gelirleri, 85,5mn TL olarak gerçekleşti (4Ç18 satış gelirleri: 71,2mn TL). 4Ç19’da FAVÖK rakamı 31,3mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç18 FAVÖK: 14,1mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç19’de yıllık bazda 16,7 puan artışla %36,6 olarak gerçekleşti (4Ç18: FAVÖK Marjı: %19,9).

 

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Yorum – 16.12.2019

Adana, Aslan, Bolu, Mardin ve Ünye tek bir çatı altında birleşmek ve sinerji yaratmak için görüşmelere başladığını duyurdu. Birleşmenin detayları henüz açıklanmadı. SPK’nın “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ayrılma Hakkı Tebliği” göz önünde bulundurulduğunda, hissedarlara ayrılma hakkı kullandırılacağını düşünüyoruz. İlgili tebliğde, ayrılma hakkı “Payları borsada işlem gören ortaklıkların payları için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Cuma günkü kapanış fiyatlarına göre ayrılma hakkını ADANA: TL6.9753, ADBGR: TL5.1783, ADNAC: TL2.0173, ASLAN: TL35.7041, BOLUC: TL3.2383, MRDIN: TL5.4594, UNYEC: TL3.6737 olarak hesaplıyoruz. Son olarak, ayrılma hakkı fiyatı sabit olup, yatırımcıların ayrılma haklarını ilgili şirketlerin olağan genel kurullarında kullanabileceğini düşünüyoruz. Hatırlatmak gerekirse, Oyak Çimento grup şirketlerinin genel kurulları, geçtiğimiz yıl 29 Mart tarihinde gerçekleşmişti.

 

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Adana Çimento 3Ç19’da, 17mn TL olan piyasa beklentilerinin altında 12mnTL net kar açıkladı, kurum beklentimiz 10mnTL kar açıklaması yönündeydi. 4.4mnTL tutarındaki diğer gelirler ve 8mnTL tutarındaki finansman geliri, şirketin bu çeyrekte net karını destekleyen unsurlar oldu. Zayıf talep neticesinde, yurt içi satışlar yıllık bazda %39 ve çeyreklik bazda 1% düşerek ve 77.5mnTL oldu. Ayrıca, yurt dışı satışlar yıllık bazda %27, çeyreklik bazda ise %33 daraldı ve 63mn TL açıklandı. Sonuç olarak şirket, 3Ç19’da piyasa beklentilerine paralel olarak 132mn TL satış geliri elde etmiş oldu. Yüksek operasyonel giderler neticesinde şirketin FAVÖK’ü piyasa beklentilerinin altında kaldı ve 16mnTL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 9.7 baz puan, çeyreklik bazda ise 2 baz puan daraldı ve %12.1 seviyesine geriledi. Adana Çimento’nun net nakit pozisyonu 3Ç19’da 311mnTL’den 109mnTL’ye geriledi ve net nakit/FAVÖK çarpanı 4.3x seviyesinden 2.5x seviyesine düştü.

 

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 16.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %68 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %64 azaldı. Net satışlar 169 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 azaldı. Şirket, 2Ç19’de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 758 baz puan azalarak %14.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 377 baz puan azaldı ve %26.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 638 baz puan arttı ve %18.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %45 artarak 311 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2.2 F/K çarpanından ve 7.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Şirket’in 2Ç2019’daki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %68,2 oranında gerileyerek 16,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri aynı dönemler itibarıyla %9,5 oranında gerileyerek 168,6mn TL’ye inerken, brüt kar 45,2mn TL ile yıllık %20,7 oranında düşmüştür. Bu rakamlarla birlikte, Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %9,9 ve %26,8 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %30,6 ve %28,2 idi. Diğer yandan, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 4,1mn TL gider kaydedilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu kalemden 25,7mn TL gelir kaydedilmişti. Şirket bu çeyrekte 13,6mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 2,3mn TL net finansman gideri kaydedilmişti. Son olarak, ikinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk yarısındaki net dönem karı yıllık %35,7 oranında düşüş göstererek 63,6mn TL olmuştur.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

ADANA 2Ç19’da 17mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmazken, kurum beklentimiz 22mn TL net kar açıklaması yönündeydi. Yurt içi satışlar yıllık bazda %31 düşmesine rağmen çeyreklik bazda %11 yükseldi ve 78mn TL oldu. Öte yandan, yurt dışı satışlar yıllık bazda %49.5, çeyreklik bazda ise %82.6 artış kaydetti ve 88mn TL olurken, şirketin 169mn TL ciro elde etmesinde katkıda bulundu (yıllık bazda %10 düşüş, çeyreklik bazda %33 artış). FAVÖK ise beklentimize(OYAK:26mn TL) paralel olarak 24mn TL olarak açıklandı. Şirketin FAVÖK marjı ise %14.1 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin Net Nakit pozisyonu 311mn TL seviyesine yükselirken(1Ç19: 215mn TL) Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 4.1x seviyesine yükseldi (1Ç19: 2.4x). 13.5mn TL net finansal gelirler şirketin 17mn TL net kar açıklamasında katkıda bulundu.

 

Adana Çimento Temettü Tarihleri

ADANA/ADBGR/ADNAC/BOLUC: Adana Çimento ve Bolu Çimento temettü ödeme tarihini 7 Ağustos olarak açıkladı. ADANA için hisse başına 1.4647 TL, ADBGR için hisse başına 1.0415 TL, ADNAC için hisse başına 0.1447 TL ve BOLUC için 0.2425 TL nakit brut temettü ödemesi yapılacak. Temettü verimlilikleri Adana Çimento A, B ve C tipi hisseler için sırasıyla %21.7, %22, %12.8 ve BOLUC için %10.1 seviyesindedir

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 46.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %86 azaldı. Net satışlar 127 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %10 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %48 oldu. (1Ç18: %32) Şirket, 1Ç19’de 5 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %85 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1809 baz puan azalarak %4.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1262 baz puan azaldı ve %16.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 834 baz puan arttı ve %19.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %12 azalarak 215 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2.4 F/K çarpanından ve 9.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Şirket’in 1Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %1,2 oranında artarak 46,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in satış gelirleri yıllık %16,1 oranında azalarak 1Ç2019’da 126,9mn TL’ye gerilerken, maliyetlerin sadece %1,2 oranında düştüğü ortamda brüt kar %52,9 oranında gerilemiş ve 20,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, yatırım faaliyetlerinden net gelirler 1Ç2019’da 42,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yıla göre 34,1mn TL artış göstererek karı desteklemiştir. Ayrıca, 10,9mn TL net finansman geliri kaydedilmesi karı destekleyen bir diğer unsur olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 5,1mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir.

 

ADANA Çimento İştirak Satışı Hakkında Bilgilendirmede Bulundu – 07.03.2019

Şirketimizin  07.03.2019 tarih 3 / 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrulusunda ; sermayesine %20 oranında sahip olduğumuz Omsan Lojistik A.Ş.’nin şirketimiz mülkiyetinde olan hisselerinin tamamının 107.740.000 TL bedel ile OYAK-Ordu Yardımlaşma Kurumu’na satılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, söz konusu pay devirlerine ilişkin olarak Ernst&Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.’ye değerleme çalışması yaptırılmıştır. Yapılan değerleme çalışması sonucu, Omsan Lojistik A.Ş. toplam değeri 538.700.000 TL olarak belirlenmiştir. Değerleme yöntemi olarak indirgenmiş nakit akımı yöntemi  (İNA) kullanılmıştır.

  • Satış işleminin ortaklığın finansman yapısını güçlendireceği değerlendirilmektedir.
  • Satış karının %75’i vergi istisnasından yararlanmak üzere 5 (beş) sene süresince özsermaye hesaplarında tutulacaktır.
  • TMS/TFRS’ye göre yaklaşık 28.075.566 TL “iştirak hissesi satış karı” oluşması beklenmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kamuya açıklanacak ilk finansal tablo ve dipnotlarında yer alacaktır.

 

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç18 Analiz – 04.03.2019

Adana Çimento – 4Ç18 sonuçlarını 339.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirketin 4Ç18’de gerçekleşen varlık satışı karlılığı destekledi. Net satışlar 132 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %10 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %51 oldu. (4Ç17: %35) Şirket, 4Ç18’de 14 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1122 baz puan azalarak %10.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 835 baz puan azaldı ve %23.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 525 baz puan arttı ve %19.0 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %57 arttı. Net işletme sermayesi ise 316 milyon TL (4Ç17: 157 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %46.8 (4Ç17: %32.4) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2.5 F/K çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç18 Analiz – 04.03.2019

Adana Çimento 4Ç18’de beklentimize paralel olarak 340mn TL net kar açıkladı (piyasa beklentisi bulunmamaktadır). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %898 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %667 üzerindedir. Yurtiçi inşaat sektöründeki zayıflık operasyonel karlılığı olumsuz etkilerken 4Ç18’de iştirak satışına ilişkin TL333mn tutarındaki bir kereye mahsus gelir net kari olumlu etkilemiştir. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %10 düşerek 132mn TL olmuştur (OYAK Bekl: 134mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %56 düşüşle 14mn TL olarak gerçekleşirken çeyreksel bazda ise %68 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 11.2 puan daralma göstererek %10.7 olmuştur. Şirketin Net Nakdi 2018 yıl sonu itibariyle 245mn TL seviyesindedir (9A18: 185mn TL net borcu bulunmaktaydı).

 

VAKIF YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Haber Analiz  – 07.12.2018

(+) Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC): Sermayesine %49 oranında sahip olduğu OYKA Kağıt’taki hisselerinin tamamının 513,6 mn TL bedel ile OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları’na satılmasına ve satış işleminin 31 Aralık tarihindeki genel kurul onayına sunulmasına karar verdi. Satış sonucunda 333,3 mn TL satış karı oluşacağı, karın %75’inin vergi istisnasından yararlanmak üzere 5 sene süresince özsermaye hesaplarında tutularak, kalan tutarın temettü olarak dağıtılmasının planlandığını açıkladı. Satış işleminin önemli nitelikte işlem olarak kabul edilmesi nedeniyle, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin ayrılma hakkının olacağını belirtti.

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, A Grubu paylar için 5,69 TL, B Grubu paylar için 3,945 TL ve C Grubu paylar için ise 1,42 TL olarak belirlendi. Yorum: Şirketin dağıtılabilir karının %54’ü A Grubu hisselere, %36’sı B Grubu hisselere ve %10’u C Grubu hisselere temettü olarak ödenmektedir. Buradan hareketle, şirketin sadece bu satış işleminden doğan kara ilişkin 2019 yılında dağıtacağı temettü tutarını A Grubu hisseler için (333,3 mn TL x 0,25×0,54) yaklaşık 45 mn TL, B Grubu hisseler için (333,3 mn TLx0,25×0,36) yaklaşık 30 mn TL ve C Grubu hisseler için (333,3 mn TLx0,25×0,10) 8,3 mn TL olarak hesaplıyoruz.

Son kapanışlara göre A Grubu hisseleri için %8,3, B Grubu hisseler için %8,8 ve C Grubu hisseler için %3,6 temettü verimi hesaplamaktayız ancak, bu işlem hariç şirketin 2018 yılı net karından 2019 yılında dağıtacağı temettü tutarı ile birlikte değerlendirildiğinde, temettü verimleri daha da yükselecektir. Bu haber sonrasında ADANA günü %1 gerileyerek, ADBGR primsiz, ADNAC ise %13 gerileyerek tamamlamıştır. Son 1 ayda endekse göre ADANA %15 ve ADBGR %9 pozitif ayrışırken, ADNAC endekse paralel bir getiri performansı sergilemiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 44.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 38.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %30 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net satışlar 206 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 207 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 45 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 43 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 131 baz puan azalarak %21.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 222 baz puan azaldı ve %28.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 169 baz puan azaldı ve %10.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %97 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %2 azaldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %312 yükselerek 185 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 241 milyon TL (3Ç17: 90 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %35.7 (3Ç17: %20.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.8 F/K çarpanından ve 8.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Adana Çimento 3Ç18’de beklentilerimize paralel olarak 44mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 39mn TL net kar; OYAK Bekl: 44mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %30 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %16 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %65 artarak 206mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 207mn TL; OYAK Bekl: 214mn TL). 3Ç17’de 28mn TL seviyesinde olan ihracat gelirleri, 3Ç18’de 87mn TL’ye ulaşarak karlılığa önemli katkı yapmıştır. FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %56 artışla 45mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 43mn TL; OYAK Bekl: 48mn TL) çeyreksel bazda ise %11 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı artan enerji maliyetlerinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre 1.3 puan daralma göstererek %21.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 185mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.3x olmuştur (2Ç18: 0.4x).

 

Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Kapanış (TL) : 5.59 – Hedef Fiyat (TL) : 7.07 – Piyasa Deg.(TL) : 493 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.15 ↑ ADANA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.51

ADANA 2Ç18: Beklentilere paralel operasyonel sonuçlar Adana Çimento 2Ç18’de bizim 46 milyon TL olan beklentimizin üzerinde ancak piyasanın 74 milyon TL olan beklentisinin altında 53 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı yıllık bazda artan operasyonel karlılık ve iştirak gelirleri sayesinde geçen seneye oranla iki katına çıktı. Tahminimizdeki sapma ise genel olarak beklentimizin üzerinde açıklanan iştirak gelirlerinden kaynaklandı.

Beklentiler ile paralel, net satışlar yıllık bazda %63 artışla 186 milyon TL olarak gerçekleşti. Yurt içi gelirleri yıllık bazda %10, ihracat gelirleri ise yıllık bazda %138 artış kaydetti. Ciro büyümesinin arkasında yurt içi ve yurt dışı fiyatlarında yapılan artışlar, artan beyaz çimento satışları ve TL’deki değer kaybı olduğunu düşünüyoruz. Şirketin FAVÖK rakamı ise düşük baz etkisi ve enerji maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıtılması ile yıllık bazda %146 oranında artarak 40 milyon TL’ye ulaştı. Buna bağlı olarak FAVÖK marjı geçtiğimiz yıl aynı çeyreğe göre 7.3 puanlık artışla %21.6 gerçekleşti. Operasyonel sonuçlar beklentilerle uyumlu gerçekleşse de, piyasanın net kar büyümesine hafif olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Adana Çimento 2Ç18’de piyasa beklentilerinin altında 53mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 74mn TL net kar; OYAK Bekl: 132mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %170 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %13 üzerindedir. Şirket 2Ç18 içerisinde Çimsa’daki %5.11’lik hissesini satmış ve satıştan TL78mn satış geliri elde etmiştir. İlgili rakamın özkaynaklar altında muhasebeleştirilmesi sebebiyle net kar rakamının piyasa beklentilerinin altında kaldığını anlıyoruz. Şirketin satış gelirleri 2Ç18’de yıllık bazda %58 artarak 186mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 180mn TL; OYAK Bekl: 181mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %116 artışla 40mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 41mn TL; OYAK Bekl: 40mn TL) çeyreksel bazda ise %21 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 5.8 puan artış göstererek %21.6 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 45mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.4x oldu.

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Adana Çimento – 2Ç18 sonuçlarını 52.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %170 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 arttı. Net satışlar 186 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 arttı. Şirket, 2Ç18’de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %146 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 732 baz puan artarak %21.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %74 azalarak 45 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.9 F/K çarpanından ve 8.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Adana Çimento (ADANA) 2Ç18’de beklentilerin gerisinde net kar açıkladı. Adana Çimento, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 52,5mn TL net kar açıkladı (2Ç17: 19,5mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 74mn TL seviyesindeydi. Şirket, 2Ç18’de piyasa beklentisinden daha kötü, 22mn TL, FAVÖK rakamı açıkladı (Piyasa Beklentisi: 41mn TL). 2Ç18 sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin 1Y18’de kümüle net kar rakamı 98,9mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y17: 57,6mn TL net kar)

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Sınırlı Pozitif): Adana Çimento’nun 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 52,5mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 19,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı. Şirket’in brüt karı 2Ç2018’de 56,9mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %142 oranında artarken, brüt kar marjı %31 ile bir önceki yılın aynı dönemindeki brüt kar marjı olan %21’in üzerinde gerçekleşmiştir. Net kar marjı ise %28 ile yine bir önceki yılın aynı dönemindeki %17’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, brüt kardaki artışın yanı sıra 18,4mn TL artan “özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar” kaleminden elde edilen gelir karın artmasında önemli diğer bir etmen olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 oranında artarak 98,9mn TL’ye yükselmmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Adana Çimento – 1Ç18 sonuçlarını 46.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %53 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 arttı. Net satışlar 151 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %144 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 789 baz puan artarak %22.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 yükselerek 173 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 81 milyon TL (1Ç17: 37 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15.4 (1Ç17: %9.4) olarak kaydedildi.

ŞEKER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Adana Çimento (ADANA) yılın ilk çeyreğinde beklentilerin gerisinde kar açıkladı. Şirket 1Ç18’de 25,0mn TL konsolide net kar elde ettiğini açıkladı (1Ç17: 16,4mn TL net kar). Piyasadaki ortak kanı, şirketin ilk çeyrekte 37mn TL net kar açıklayabileceği yönündeydi. Şirket ilk çeyrekte 81,7mn TL tutarında satış geliri elde etti (1Ç17: 52,1mn TL). FAVÖK ilk çeyrekte 33,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise %41,0 olarak gerçekleşti.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Adana Çimento dün akşam KAP’a bildirdiği 1Ç18 finansallarında TL151mn ciro (yıllık %57 artış), TL33mn FAVÖK (yıllık %144 artış) ve TL46mn net kar (yıllık %53 artış) açıkladı. Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerini sırasıyla %13, %32 ve %26 oranında aşmıştır. Gerek fiyat gerekse ürün miksi ciroya katkı sağlarken VAFÖK marjı da yıllık 789bps artışla %22.1 olmuştur. Özkaynaklar yöntemiyle konsolide edilen iştiraklerden gelirler de net karı desteklemiştir. Pozitif.

 

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Haber Yorum – 08.05.2018

ADANA: Adana Çimento, 660.000 ton/yıl beyaz klinker veya 1.000.000 ton/yıl gri klinker üretme kapasitesine sahip “Klinker Üretim Hattı” yatırımının tamamladığını ve test üretimine başlandığını açıklamıştır. Hafif pozitif.

 

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Yorum – 09.04.2018

ADANA/CIMSA: Adana Çimento Çimsa’daki %5,11’lik payını 88,3mn TL’ye Sabancı Holding’e sattı. İşlem fiyatı olan hisse başına 12,78TL Çimsa’nın Perşembe günü kapanışına göre %5 iskontoya işaret etmektedir. Adana Çimento satıştan ilk alış maliyetine göre 78mn TL kar kaydedecektir. Satıştan gelecek olan nakit akışı Adana Çimento’nun net borcunu 67mn TL’ye düşürecektir. Olumlu.

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse Yorum – 09.04.2018

Adana Çimento – Çimsa’da bulunan %5.11 hissesini Sabancı Holding’e sattı. Satış fiyatı 12,78 TL olup, bu işlemden Adana Çimento 78.037.776 TL kar elde etti. Satış karının %75’i vergi istisnasından yararlanmak üzere 5 yıl boyunca özsermaye hesaplarında tutulacaktır.

 

Adana Çimento ADANA, ADBGR ve ADNAC için Kar Payı Dağıtımı Açıklaması Yaptı – 05.03.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
Peşin
0,71067
71,067
0,6040695
60,40695
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
Peşin
0,505366
50,5366
0,4295613
42,95613
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
Peşin
0,07019
7,019
0,0596615
5,96615
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.07.2018
04.07.2018
03.07.2018

 

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç17 Analiz – 23.02.2018

Adana Çimento yılın 4. çeyreğinde 34mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 19mn TL’nin üzerinde geldi. İştirak karlarından gelen 9mn TL’lik katkı net karda geçen yıla göre %24’lik büyümeyi destekleyen unsurların başında geldi. Sene sonuna doğru yapılan fiyat artışlarının gelirlere yansıması ve güçlü talep ile Şirket’in satış gelirleri %50 büyümeyle 141mn TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 124mn TL seviyesindeydi. 2018’in ilk çeyreğinde zayıf baz etkisi ve olumlu seyreden hava koşulları sebebiyle güçlü büyümenin devam etmesini bekliyoruz.

Yüksek seyreden enerji maliyetleri sebebiyle FAVÖK her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre %19’luk artış göstermiş olsa da FAVÖK marjı geçen yıla göre 5 puan düşüşle %20 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu dönem içerisindeki 74mn TL’lik temettü ödemesi dolayısıyla bir önceki çeyrekteki 98mn TL’den 155mn TL’ye yükseldi. Beklentilerden iyi gelen 4. Çeyrek karına piyasa tepkisi olumlu olabilir.

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç17 Analiz – 23.02.2018

Adana Çimento – 4Ç17 sonuçlarını 34,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 19,0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %23 artarken, çeyreksel bazda ise yatay kaldı. Net satışlar 141 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 artış kaydetti. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 124 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 28 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 530 baz puan azalarak %20,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %57 yükselerek 155 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

GARANTİ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç17 Analiz – 10.11.2017

Adana Çimento (ADANA, EP, Fiyat: 6.39TL, Piyasa Değeri TL564mn): Adana Çimento 3Ç17 finansal sonuçlarında piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üzerinde 34mn TL net kar açıkladı. Net satışlar, tahminlerin hafif üstünde sonuçlanırken faaliyet karlılığı beklentilere paralel seyretti. Adana Çimento’nun %49 pay sahibi olduğu Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi’den elde edilen yüksek iştirak geliri net karı olumlu etkiledi.

Adana Çimento’nun net satışları yıllık bazda %25 artarak 3Ç17’de 121mn TL oldu. İhracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %21 yükselirken, yurt içi satışlardaki artış yıllık bazda %24 ve çeyreksel bazda %10 seviyelerinde sonuçlandı. Çeyreksel bazdaki artış temel olarak mevsimsellik etkisinden kaynaklandı. Buna ek olarak, net satışlardaki artış bölgede iyileşen talep ve ürün fiyatlarında toparlanmaya işaret etmektedir.

Adana Çimento’nun FVAÖK’ü yıllık bazda 10% daralarak 3Ç17’de 26mn TL olarak gerçekleşti. FVAÖK’teki bu daralmanın temel olarak Akdeniz Bölgesi’ndeki yüksek rekabet nedeniyle petkok maliyetlerinin fiyatlara yansıtılamamasından kaynaklandı. Buna ek olarak, şirketin FVAÖK marjı 3Ç17’de yıllık bazda 8.5 puan daralarak bizim beklentimiz olan %21.4 ile uyumlu olarak %21.6 oldu. Hatırlanacağı gibi şirketin FVAÖK marjındaki daralma 1Y17’de %16.2 seviyesindeydi. 3Ç17’de elde edilen faaliyet performansı daha önceki zayıf görünümde iyileşmeye ve gelecek dönemler için toparlanmaya işaret etmektedir. Buna ek olarak, yurt içi talep Akdeniz Bölgesi’ndeki toparlanma ile birlikte artarken, petkok fiyatlarındaki artış da ürün fiyatlarına yansıtılmaya başlandı.

Faaliyet performansındaki toparlanma ve beklenenden yüksek gerçekleşen net kar nedeniyle 3Ç17 finansallarının hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Adana Çimento hisseleri için “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç17 Analiz – 10.11.2017

Adana Çimento yılın 3. çeyreğinde 34mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 25mn TL’nin üzerinde geldi. İştirak karlarından gelen 15mn TL’lik katkı net karda geçen yıla göre %17’lik büyümeyi destekledi. Sene içinde yapılan fiyat artışlarının gelirlere yansıması ile satış gelirleri %25 büyümeyle 121mn TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 115mn TL seviyesindeydi. Yüksek seyreden enerji maliyetleri sebebiyle FAVÖK her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre %10’luk düşüş göstermiş olsa da FAVÖK marjı bir önceki çeyrekteki %14,3’ten %21,6’ya yükseldi. Ancak, petrokok fiyatlarında son dönemde görülen yükselişler bu iyileşmenin geçici kalmasına sebebiyet verebilir.

Şirketin net borcu bir önceki çeyrekteki 40mn TL’den 98mn TL’ye yükseldi. Devam eden beyaz klinker yatırımları ve 1 Aralık’ta dağıtılacak toplam 74mn TL tutarındaki kar payı dağıtımı net borcun önümüzdeki çeyreklerde daha yüksek seviyeleri görebileceğine işaret etmektedir. Beklentilerden iyi gelen 3. Çeyrek karına piyasa tepkisi hafif olumlu olabilir. Adana Çimento için Endeksin Altında Getiri ve 6,4TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç17 Analiz – 10.11.2017

Adana Çimento’nun sonuçları iştiraklerinin etkisiyle beklentileri aştı Adana Çimento 3Ç17’de 34 mln TL net kar açıkladı, bu rakam 25 mln olan piyasa beklentisinin %37 üzerinde, fakat şirket bu rakamı büyük ölçüde şirketin özkaynak yönemiyle konsolide ettiği Oyak Kağıt (%49), Oyak Beton (%28) ve Omsan Lojistik (%20) şirketlerinden gelen 15 mln TL ek net kara borçlu. Şirket’in FAVÖK rakamı ise geçtiğimiz çeyreğe göre toparlanmaya başlayan çimento fiyatlarının etkisiyle arttı ve beklentiye paralel olarak 26 mln açıklandı. Geçtiğimiz yılın FAVÖK marjı ise çimento birim maliyetlerindeki artış nedeniyle yakalanamadı. 121 mln TL olarak açıklanan konsolide satışları geçen yılın aynı çeyreğine göre %25 yukarıda olan şirketin finansallarının hisse üzerinde hafif olumlu etkisi olabileceğini öngörüyoruz.

 

Adana Çimento’dan Hazır Beton Tesisleri Hakkında Açıklama – 02.08.2017

Şirketimizin, 27.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu’nda Kahramanmaraş, Mersin, Antakya, Samandağ ve Nardüzü Hazır Beton Tesisleri ile bu Tesislerde Kullanılan Beton Pompası ve Transmikser Araçlarının 2 yıl süre ile OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firmasına Kiralanması hakkında karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)” nin 6.maddesinde belirtilen ;

  1. a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının: % 1,22
  2. b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının : % 0,19
  3. c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının : % 0,94

olması ve ilgili oranların %50’yi geçmemesi sebebiyle, önemli nitelikte bir işlem olarak değerlendirilmemiştir.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento’nun 2. çeyrek karı piyasa beklentisi olan 22mn TL’nin altında 19mn TL olarak açıklandı. Şirketin 2. çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre %48’lik düşüş gösterdi. Gelirler ihracatta görülen %48’lik artış ile birlikte geçen yılın aynı dönemine göre %8 büyüdü ve 114mn TL oldu. Şirketin iç pazar satış gelirleri ise aynı seviyede kaldı. Gelirlerdeki büyümeye karşın, yüksek seyreden enerji maliyetleri ve gelirlerin üzerinde büyüyen faaliyet giderleri sebebiyle Şirket’in faaliyet karı (FAVÖK) piyasa beklentisi olan 24mn TL’nin altında 16mn TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise geçen yıla göre 21 puanlık düşüşle %14 oldu. Diğer taraftan, 3,6mn TL seviyesindeki yeniden değerleme karı ve 7,3mn TL’lik iştirak geliri net karı destekledi. Şirketin net nakdi (%5’lik Çimsa hisseleri dahil) çeyrek içerisinde beyaz klinker yatırımı için harcanan 37mn TL sebebiyle 111mn TL’den 88mn TL’ye düştü. Adana Çimento, 2016 yılı karından dağıtılacak olan temettünün ikinci taksidi olan hisse başına 0,5328TL’yi Aralık ayında dağıtacaktır. Beklentileri karşılayamayan 2. çeyrek finansalları sonrasında 2017 beklentilerimizde aşağı yönlü hafif revizyonlar yapıyoruz. Adana Çimento-A grubu hisseleri için hedef fiyatımızı 6,6TL’den 6,4TL’ye indiriyoruz ve Endeksin Altında Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento’nun 2Ç17 net karı yıllık bazda %48 düşerek 19 mln TL’ye geriledi – Beklenti 22 mln TL Üretim maliyetlerindeki artışa bağlı olarak zayıflayan operasyonel karlılık nedeniyle Adana Çimento’nun FAVÖK’ü 2Ç17’de %57 düşerek 16 mln TL’ye indi. Bu rakam piyasa tahmini olan 24 mln TL’nin altında kaldı. Buna bağlı olarak da net karı 2Ç16’da 37 mln TL iken 2Ç17’ye 19 mln TL’ye düşen Adana Çimento, piyasanın 22 mln TL olan beklentisinin gerisinde kalmış oldu. Sonuçların hisse üzerinde olumsuz bir etki yapması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento 2Ç17’de 19 milyon TL net kâr açıkladı, beklenti 22 milyon TL net kardı. Net satışlar %8 yıllık 114 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK %57 düşüşle 16 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise %35,7’den %14,3’e geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç17 Analiz – 01.08.2017

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı 19,5mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 37,2mn TL’nin altında kalmıştır. Brüt kar ise 23,6mn TL ile yine bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki 43,4mn TL brüt karın altında kalmıştır. Satış gelirlerindeki %7,5’luk artışa rağmen diğer üretim giderlerindeki artış brüt karın düşmesinde etkili olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında azalarak 57,6mn TL olmuştur.

 

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 1Ç17 Analiz – 11.05.2017

Adana Çimento yılın ilk çeyreğinde 30mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 29mn TL seviyesindeydi. Şirketin gelirleri güçlü ihracat talebi sayesinde %8 artışla 94mn TL’ye yükseldi. Şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerde artan rekabet ortamı ve talep zayıflığı nedeniyle iç pazar satış hacminde %10 ve satış gelirlerinde %6’lık düşüş gözlendi. Şirketin faaliyet kar marjı (FAVÖK) enerji maliyetlerindeki artış sebebiyle yaklaşık on puanlık düşüş gösterdi ve %13 olarak gerçekleşti. Faaliyet kar marjındaki düşüşe rağmen Çimsa’dan gelen 11mn TL’lik kar payı ve iştiraklerden gelen 9mn TL’lik katkı net karı destekleyen unsurlar oldu.

DENİZ YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 1Ç17 Analiz – 11.05.2017

Adana Cimento’nun (A,B,C toplam) net karı geçen yılın birinci çeyreğine göre piyasa beklentisi ile uyumlu olarak %18 gerileyerek 30 mln TL olarak gerçekleşti. Ancak operasyonel performans piyasa öngörüsünün gerisinde kaldığından (FAVÖK yıllık %38 daralarak 12 mln TL’ye düştü ve konsensusun %18 altında gerçekleşti), hisse üzerinde baskı olabilir. (araştırma kapsamında bulunmamaktadır ve sadece bilgilendirme amaçlı olup tavsiye niteliği taşımamaktadır)

 

ADANA Çimento Temettü Dağıtımı Açıklaması – 31.03.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
1. Taksit
0,3551871
35,51871
0,30190901
30,1909011
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
2. Taksit
0,5327806
53,27806
0,45286352
45,2863516
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0
TOPLAM
0,8879677
88,79677
0,75477253
75,4772527
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
1. Taksit
0,25257747
25,2577473
0,21469085
21,4690852
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
2. Taksit
0,37886621
37,8866209
0,32203628
32,2036278
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6
TOPLAM
0,63144368
63,1443682
0,53672713
53,672713
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
1. Taksit
0,03508021
3,5080205
0,02981817
2,9818174
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
2. Taksit
0,05262031
5,2620307
0,04472726
4,4727261
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6
TOPLAM
0,08770051
8,7700512
0,07454544
7,4545435
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
03.07.2017
03.07.2017
05.07.2017
04.07.2017
2. Taksit
01.12.2017
01.12.2017
05.12.2017
04.12.2017

 

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Şirket’in 2016 yılındaki net dönem karı bir önceki yıla göre %9,1 oranında gerileyerek 130,9mn TL olmuştur. Brüt kar da %15,9 oranında gerileyerek 139,2mnmn TL’ye düşmüştür. Diğer taraftan, 2016 yılının son çeyreğinde net kar rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında azalarak 27,6mn TL olarak gerçekleşmiştir

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 4Ç16 Analiz – 07.02.2017

ADANA: Adana Çimento 28mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 21mn TL’nin üzerinde geldi. Her ne kadar gelirler ve faaliyet karı piyasa beklentilerini karşılamasa da iştirak gelirleri net karı destekledi. Adana Çimento’nun faaliyet gösterdiği güney bölgelerinde kapasite fazlası çimento fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bu durum gelirlerin 4. çeyrekte %13 tüm yılda ise %10 düşmesine neden oldu. Şirketin faaliyet kar marjı (FAVÖK) %25 ile geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan düşüş gösterdi. Gelirlerin daralması ve hammadde maliyetlerindeki artış marjlardaki zayıflığın en önemli nedenleri olarak gösterilebilir. Hisse için 6.6TL hedef fiyat ve Endeksin Altında Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz. 2016 yılı karından dağıtılacak temettü veriminin %9 civarında oluşmasını bekliyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç16 Analiz – 01.11.2016

Adana Çimento (ADANA, ADNAC, ADBGR, Nötr): Şirketin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında düşerek 29,2mn TL (piyasa beklentisi 27mn TL)olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, brüt kar ise %2,4 oranında artarak 37mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri düşmesine karşın maliyetlerin düşmesi brüt karı desteklemiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 azalarak 103,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 3Ç16 Analiz – 01.11.2016

Adana Çimento yılın 3. çeyreğinde 29mn TL net kar kaydetti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 27mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmesine rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %10 gerileme kaydetti. Adana Çimento’nun faaliyet gösterdiği bölgelerde çimento fiyatları kapasite fazlalığından dolayı diğer bölgelerin coğuna göre daha düşük seviyelerde bulunmaktadır.

Ayrıca, 15 Temmuz olayları dolayısıyla inşaat aktivitesinde görülen yavaşlama ve uzun dini tatil sebebiyle iş dünü sayısının Eylül’de görece daha az olması satış hacmindeki zayıflığın arkasında yatan en önemli etkenler olarak gösterilebilir.

Önümüzdeki döneme ilişkin, ertelenmiş talep 4. çeyreğin satış gelirlerini destekleyecektir. Diğer taraftan, çimento üretiminde üretim maliyetlerinin %25-30’unu oluşturan öncemli bir hammadde olan petrokok fiyatlarının sene başına göre iki katından fazla artması 4. çeyrekten itibaren marjları baskılayacaktır.

Bilançoya baktığımızda ise, şirketin (Çimsa hisseleri dahil) net nakdi bir önceki çeyrekteki 110mn TL seviyesinden 119mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 40mn Euro tutarında devam eden beyaz klinker hattı yatırımı önümüzdeki dönemde nakit miktarını aşağı çekebilir. Adana Çimento’nun faaliyet gösterdiği bölgelerdeki zayıf fiyat/talep dinamikleri ve petrokok fiyatlarındaki artışın marjları baskılayacak olması nedeniyle şirket için tavsiyemizi Endeksin Altında Getiri’ye düşürüyoruz. Hedef fiyatımızı ise 6.6TL seviyesinde sabit tutuyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Adana Çimento ADANA Hisse 2Ç16 Analiz – 03.06.2016

Adana Çimento (ADANA, Nötr) : Şirket 2Ç2016’da 37 milyon TL ile 33 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde kar açıkladı. Net satış gelirleri ise Doğu Akdeniz bölgesindeki zayıf piyasa şartlarına bağlı olarak 2Ç2016’da geçen yıl aynı döneme göre %12 geriledi. Sektörde 2Ç dönemleri 1Ç dönemlerine göre mevsimsel olarak daha iyi geçse de şirketin 2016 ilk yarı sonuçları satış hasılatı ve karlılık olarak 2015 yılının altında gerçekleşmektedir. 1Y2016’da iç piyasada yoğun rekabet, ihracat tarafında ise düşük satış fiyatları, Irak/Suriye’de devam eden siyasi krizin etkileri toplam satış gelirlerinin gerilemesine neden olmuştur.