Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Firmaların Dö...

Firmaların Döviz Yükümlülükleri Nisan’da 3 Milyon Dolar Azaldı

Türkiye’deki Şirketlerin Döviz Borcu Ne Kadar?

02 Temmuz 2019 – Merkez Bankasının oluşturduğu aşağıdaki veriler; Türkiye’de finansal kesim dışında (bankalar, aracı kurumlar, leasing-faktoring şirketleri, sigorta şirketleri vb. dışındaki sanayi, imalat, inşaat vb. firmaları kast edilmektedir.) faaliyet gösteren firmaların yurt içi finansal kesim ve yurt dışındaki yerleşiklerle olan işlemlerinden doğan kayıtlarına, döviz varlık ve yükümlülüklerine ve taşıdıkları kur riskine ilişkin göstergeler sağlar. TCMB tarafından açıklanan;

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Nisan Ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Nisan 2019 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mart 2019 değerlerine göre varlıklar 2.289 milyon ABD doları, yükümlülükler 3.230 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu ise 188.063 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mart 2019 dönemine göre 941 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 1)

Nisan 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2.299 milyon ABD doları ve 71 milyon ABD doları azalırken, ihracat alacakları 114 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 2.289 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ile yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3.493 milyon ABD doları ve 220 milyon ABD doları azalırken, ithalat borçları 483 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.230 milyon ABD doları azalmıştır

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2019 dönemine göre 907 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar ise 2.586 milyon ABD doları azalmıştır. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.202 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 939 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 4).

Yükümlülükler Vade Dağılımı (Milyon ABD Doları)

Nisan 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 100.662 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 91.707 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu ise 8.955 milyon ABD doları gerçekleşerek Mart 2019 dönemine göre 2.513 milyon ABD doları daha az fazla vermiştir. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyindedir.

Not: 2019 yılı Nisan dönemine ilişkin tablo değerlendirilirken; yurtdışı bankalarda tutulan mevduat verisi ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan kredi verisinin Aralık 2018 itibarıyla, diğer verilerin ise Nisan 2019 itibarıyla güncel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.