Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Finansal Hizm...

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran Ayında Geriledi

Rapor-83

TCMB tarafından aylık olarak yayınlanan finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) hakkındaki güncel değerlendirme raporudur.

2017 yılı Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 177,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE’yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE’yi azalış yönünde etkilemiştir.

Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelere  göre, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek  devam ettiği görülmektedir.  Gelecek  üç aydaki  istihdama  ilişkin  artış yönlü beklentilerin  ise zayıfladığı gözlenmektedir.

2017 yılı Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” sektöründe 3,0 puanlık artış gözlenirken, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ile “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 1,1 ve 9,4 puanlık azalış olduğu görülmektedir.

Finansal Hizmetler Anketi, “Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri  ve Tüketici Anketleri Ortak Programı” kapsamında yürütülmekte ve Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanmaktadır.

Finansal  Hizmetler  Güven  Endeksi,   finansal  sektörde  faaliyet  gösteren  kuruluşların TCMB  “Finansal Hizmetler Anketi”ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanmaktadır.

Anket sonuçları, katılımcıların yanıtları esas alınarak hesaplanmakta olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın görüş ve tahminlerini yansıtmamaktadır.

Kaynak: TCMB