Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Ziraat Bankas...

Ziraat Bankası 3. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

05.11.2020 -Ziraat Bankası, 9 aylık finansal sonuçlarını KAP’a açıkladı. Rakamlara göre Ziraat Bankası 3Ç2020’de 1.580mn TL solo net dönem karı açıklamıştır. Banka bir önceki çeyrekte 2.638mn TL, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 1.029mn TL net dönem karı kaydetmişti. Üçüncü çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak – Eylül dönemi net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %58,4 oranında artarak 6.089mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Çeyreksel bazda; Ziraat Bankası’nın net faiz gelirleri %2,5 oranında artarak 9.886mn TL’ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri %179,3 oranında artmış ve 964,1mn TL olmuştur. Öte taraftan, bir önceki çeyrekte elde edilen 1.040mn TL temettü geliri bu çeyrekte 72,6mn TL’ye gerilemiştir. Temettü gelirindeki düşüşün yanı sıra ticari zararın çeyreksel bazda 3.628mn TL artarak 4.255mn TL’ye çıkması da karın bir önceki çeyreğe göre düşmesinde önemli bir faktör olmuştur.

Karşılıklar tarafında ise toplam karşılık giderleri %48,3 oranında düşerek 3Ç2020’de 2.232mn TL’ye gerilemiştir.  Operasyonel giderler ise personel giderlerdeki düşüşün etkisiyle %12,2 oranında düşmüş ve üçüncü çeyrekte 3.009mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ziraat Bankası’nın 3Ç2020’deki takipteki krediler oranı %2,1, kredi mevduat oranı %93,6 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye yeterlilik oranı %18,19’dur.

 

Ziraat Bankası 2Ç20 Finansallarını Açıkladı

04.08.2020 – Ziraat Bankası’nın 2Ç2020’deki solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %40,9, bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre ise %53,9 oranında artarak 2.638mn TL’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak – Haziran dönemi net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %60,2 oranında artarak 4.509mn TL olarak gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda; Ziraat Bankası’nın net faiz gelirleri %8,6 oranında artarak 9.644mn TL’ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri %59,8 oranında gerilemiş ve 345,2mn TL olmuştur. Öte taraftan, bu çeyrekte elde edilen 1.040mn TL temmetü geliri karı desteklerken, ticari zarar çeyreksel olarak 1.532mn TL azalarak karın bir önceki çeyreğe göre artmasında diğer bir faktör olmuştur. Diğer faaliyet gelerileri de %18,3 oranında artarak 854,2mn TL’ye yükselmiştir. Karşılıklar tarafında ise toplam karşılık giderleri %63,1 oranında artarak 2Ç2020’de 4.313mn TL’ye yükselmiş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Operasyonel giderler ise personel giderlerdeki artışın etkisiyle %13,2 oranında artmış ve ikinci çeyrekte 3.429mn TL’ye yükselmiştir. Ziraat Bankası’nın 2Ç2020’deki takipteki krediler oranı %2,3, kredi mevduat oranı %98,9 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak karlılığı ise 2Ç2020’de %13,8 iken, sermaye yeterlilik oranı %18,50’dir.

 

Ziraat Bankası 4Ç19 Finansallarını Açıkladı : Ziraat Bankası 2019 Yılında 6,1 Milyar TL Kar Elde Etti

13.02.2020 – Ziraat Bankası 2019 yılı finansallarını KAP’ta açıkladı. Bankanın solo finansallarında net dönem karı, 3 aylık dönem için 2,3 milyar TL’nin üzerinde geldi.

Ziraat Bankası’nın 4Ç2019’daki solo net dönem karı 2.343mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ziraat Bankası’nın bir önceki çeyrekteki karı 1.029mn TL, bir önceki yılın son çeyreğindeki karı 2.317mn TL idi. Çeyreksel bazda net faiz gelirleri %51,2 oranında artarak 8.627mn TL’ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri %29,1 oranında artmış ve 1.114mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, karşılık giderleri ise 1.715mn TL artarak 3.149mn TL’ye yükselmiş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Ziraat Bankası’nın operasyonel giderleri ise çeyreksel bazda %11,5 oranında artarak 2.608mn TL’ye yükselmiştir. Ziraat Bankası’nın takipteki krediler oranı %2,8 ve kredi mevduat oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak karlılığı ise 4Ç2019’da %13,9 iken, sermaye yeterlilik oranı %17,02’dir. Son olarak dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte, Ziraat Bankası’nın 2019 yılındaki net dönem karı 6.187mn TL olmuştur. 2018 yılındaki net dönem karı 7.961mn TL idi.

 

Ziraat Bankası 2019’un İlk 6 Aylık Finansallarını Açıkladı

01.08.2019 – Ziraat Bankası 2019 ilk 6 aylık finansallarını KAP’ta açıkladı. Bankanın solo finansallarında net dönem karının 1,7 milyar TL’nin üzerinde olduğu görüldü.

Ziraat Bankası’nın 2Ç2019’daki solo net dönem karı çeyreksel bazda %56 oranında artarak 1.714mn TL olarak gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda net faiz gelirleri %23 oranında artarak 6.057mn TL’ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri %4 oranında gerilemiş ve 791mn TL olmuştur. Diğer yandan, 1.023mn TL’lik temettü geliri karı desteklerken, 1.655mn TL artan ticari zarar karı baskılamıştır. Karşılık ve opeasyonel giderlerinde ise düşüş gözlenmiştir. Ziraat Bankası’nın takipteki krediler oranı %2,0 ve kredi mevduat oranı %107,2 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte, Ziraat Bankası’nın 2019 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 2.816mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk yarısındaki net dönem karı 3.953mn TL idi.

Ziraat Bankası İlk Çeyrek Sonuçlarını Duyurdu

15.05.2019 – Ziraat Bankası 2019 ilk çeyrek finansallarını KAP’a açıkladı. Bankanın solo finansallarında net dönem karı 1,1 milyar TL’nin üzerinde geldi.

Ziraat Bankası’nın 1Ç2019’daki solo net dönem karı 1.102mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyrekte 2.317mn TL, bir önceki yılın ilk çeyreğinde ise 1.730mn TL kar açıklanmıştı. Çeyreksel bazda net faiz gelirleri %9,6 oranında azalarak 4.922mn TL olurken, net ücret ve komisyon gelirleri %13,2 oranında artmış ve 822mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, karşılık giderlerindeki düşüş karı desteklerken, ticari zarardaki artış, diğer gelirlerdeki düşüş ve operasyonel giderlerdeki artış karı baskılamıştır. Ziraat Bankası’nın takipteki krediler oranı %2,0, kredi mevduat oranı %107,4 ve sermaye yeterlilik oranı ise %13,17 olarak gerçekleşmiştir.

 

Ziraat Bankası Sendikasyon Kredisini Yeniledi

01.04.2019 – Ziraat Bankası’nın Nisan 2018 tarihinde USD ve EUR cinsinden temin ettiği sendikasyon kredisinin 367 gün vadede 469,5 milyon USD ve 848,5 milyon EUR olarak yenilenmesi için 29 Mart 2019 tarihinde 22 ülkeden 40 banka ile anlaşma imzalanmıştır. 

Ziraat Bankası 470 milyon USD ve 849 milyon EUR tutarlarında sendikasyon kredisi aldı. İşlemin maliyeti ABD doları kısım için Libor+%2,5 olurken Euro kısım için Euribor+%2,4 seviyesinde tamamlandı. Fiyatlama önceki hafta tamamlanan Akbank işlemiyle paralel gerçekleşirken, kredi çevirme oranı %108 seviyesinde gerçekleşti.

 

Ziraat Bankası Basında Çıkan Haberlerle İlgili Açıklama Yaptı

13.02.2019 – Ziraat Bankası, sübvansiyonlu kredi uygulamalarından kaynaklı görev zararı oluşmasınına mümkün olmadığını bildirdi. Banka’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bazı yazılı ve görsel medya organları ve bunlarla birlikte bazı sosyal medya hesaplarında Bankamızın zarar ettiğine dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığı izlenmektedir. Tamamen yersiz ve mesnetsiz olan bu tür   karalamalar nedeniyle konunun açıklığa kavuşmasını ve kamuoyu tarafından doğru olanın bilinmesini teminen bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Bilindiği üzere, tarımsal faaliyet ile uğraşan gerçek ve tüzel kişiler, kredi kullandırım şartları ve üretim yaptığı konu uygunsa, ilgili yılda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterlere göre, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilmektedir.

Kararnamede belirtilen oranlarda sübvansiyonlu kredi kullanan üreticiler adına oluşan faiz farkı, o yılın bütçesine konulan ödeneklerden karşılanmak suretiyle  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası’na aylık olarak  ödenmektedir. Bu işlemlerden dolayı Bankanın zarar etmesi söz konusu  olmadığı gibi bu işlemlerde de bir görev zararından söz edilmesi mümkün değildir.

Kamu bankalarının yapılanmalarına ve sektördeki diğer bankalarla aynı statüde rekabet etmelerine olanak sağlayan 4603 sayılı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasına göre Kamu Bankalarına Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli kanun ve kararnamelerle verilmiş görevler nedeniyle doğan ve bütçe ödenekleriyle karşılanamayan yıllara ilişkin görev zararı alacakları tasfiye edilmiştir.

Anılan kanun çerçevesinde Ziraat Bankası’na ancak, kamu bütçesine konulan ödenekler kadar görev verilebilmektedir. Dolayısıyla, Ziraat Bankası’nda maksatlı olarak bazı kesimlerce olduğundan farklı bir biçimde yansıtılmaya çalışılan sübvansiyonlu kredi uygulamalarından kaynaklı görev zararı oluşması da mümkün değildir.

Ziraat Bankası, faaliyet ve mali verilerini dip notlarıyla birlikte 3 ayda bir düzenli olarak kamuoyu ile paylaşmaktadır.  İlgili tablolar incelendiğinde Ziraat Bankası’nın sermayesine ve müşteri tabanına uygun bir karlılık düzeyinde faaliyetlerine devam ettiği görülecektir.”

 

Ziraat Bankası 4Ç18 Finansalları – 12.02.2019

4Ç18 Solo Net Kar : Ziraat Bankası’nın 4Ç2018’deki solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %37 oranında artarak 2.317mn TL’ye yükselmiştir. Banka’nın net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %19 oranında azalarak 5.444mn TL olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %14 oranında yükselerek 726mn TL olmuş ve karı desteklemiştir.

Diğer yandan, ticari zarardaki azalış (1.550mn TL’den 621mn TL’ye), diğer faaliyetlerden gelirlerdeki artış ve karşılık giderlerindeki düşüş, karın yükselmesinde diğer faktörler olmuşlardır. (Muhtemel Riskler için ayrılan serbest karşılıklar bir önceki dönemdeki 1.501mn TL’den, karşılık iptaliyle aralık sonu itibariyle 982,7mn TL’ye gerilemiş ve buna bağlı olarak diğer faaliyet gelirleri 3Ç2018’deki 210mn TL’den 778mn TL’ye yükselmiştir.)

4Ç18 Özsermaye Karlılığı %16,9 – Ziraat Bankası’nın 4Ç2018’deki özsermaye ve aktif karlılığı sırasıyla %16,9 ve %1,7 olurken; takipteki krediler oranı %2, kredi mevduat oranı %112 ve sermaye yeterlilik oranı %14,82 olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, dördüncü çeyrek karı ile birlikte Ziraat Bankası’nın 2018 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre önemli bir değişim göstermeyerek 7.961mn TL olmuştur.

Ziraat Bankası 2Ç18 Finansalları – 30.07.2018

Ziraat Bankası’nın 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %28,5 oranında artarak 2.223mn TL’ye yükselmiştir. Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %10,6 oranında artarak 5.126mn TL’ye yükselmiş ve karın artmasında katkı yapmıştır. Net ücret ve komisyon gelirleri ise çeyreksel bazda %6,9 oranında artarak 658,5mn TL’ye yükselmiş ve karı destekleyen bir diğer kalem olurken, 271,1mn TL artan temettü geliri de karı desteklemiştir.

Diğer yandan, ticari zarar bir önceki çeyreğe göre 507,4mn TL artarak karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Banka’nın karşılık gideri ve diğer faaliyet gelirlerinde düşüş gözlemlerken, operasyonel giderler %5,6 oranında artmıştır. Ziraat Bankası’nın özkaynak karlılığı 300 baz puan artarak %16,8’e yükselmiştir. Banka’nın kredi mevduat oranı %110,7, takipteki kredi oranı %1,6 ve sermaye yeterlilik oranı %13,73’tür. Son olarak, ikinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Banka’nın 2018 yılı Ocak – Haziran net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,8 oranında azalarak 3.953mn TL’ye olarak gerçekleşmiştir.