Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Papilon Savun...

Papilon Savunma Yarın Borsada İşlem Görmeye Başlayacak

05.12.2019 – Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL): Borsa İstanbul, Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri’nin halka arz edilen 7,5 mn TL nominal değerli paylarının, 6 Aralık tarihinden itibaren 4,40 TL hisse başı fiyat ve “PAPIL.E” kodu ile Ana Pazar’da (Grup 1) işlem görmeye başlayacağını bildirdi.

Aşağıda Ak Yatırım’ın Papilon Savunma için hazırladığı fiyat tespit raporundan bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Tüm rapor buraya aktarılmamış, şirket konusunda bilgi ve değerlemeye ait sonuç kısımları verilmiştir. “Rapor, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.’nin Papilon SavunmaGüvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Papilon” ve/veya “Şirket”) için hazırladığı Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.”

Ak Yatırım Papilon Savunma Fiyat Tespit Raporundan Bilgiler

Papilon Savunma Faaliyet Konusu

Papilon 2012 yılında Ankara’da kurulup yerli biyometrik sistem geliştirici ve cihaz üreticisidir. Yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri, parmak izi tarayıcıları, avuç izi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma, geliştirme, üretim, entegrasyon işlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır. Ana faaliyet alanı kamu güvenliği olup, sektörü ise Biyometrik Teknolojileridir. Biyometri, biyolojiye dayalı ve bilgi güvencesinde kullanılan bir teknolojik ve bilimsel kimlik doğrulama yöntemidir. Pazar oligopol bir pazardır ve çok az sayıda ancak çok güçlü rakipler söz konusudur. Global oyuncuların yer aldığı bir sektör olan biyometrik teknolojiler, ayrıca, konsolidasyon işlemlerinin de olduğu bir yapıya sahiptir. Sektördeki oyuncular; Thales Group, Sagem, Gemalto ve NEC firmalarıdır.

Şirket’in Operasyonları Hakkında:

Papilon, polise, jandarmaya ve benzeri üst düzey önleyici güvenlik gerektiren kurumlara tam donanımlı ve yerli parmak ve avuç izi teşhis, yüz tanıma, iris tanıma sistemleri, lokal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak alan tecrübesi ile harmanlayarak sunar. Papilon’un biyometrik bilgi transferini eksiksiz ve hızlı yapmasını sağlayan algoritmaları Türkiye’de geliştirilmiş, yerli üretilmiş ve kamu hizmetlerine 2012 yılında sunulmuştur.

Şirket’in 2019/6 satışların dağılımında kamunun payı %90, özel sektörün payı ise %10 seviyesindedir. Oysa 2018’de bu oranlar sırasıyla %59 ve %41 idi. Satışların dağılımına faaliyet türlere göre de bakılabilir; anahtar teslim sistem geliştirme 2018’de toplam satışların %16’sı iken, 2019/6’da payı %1’e düştü, süreklilik kapsamında hizmet satışı ise sırasıyla, %13’den %25’e yükseldi ve ürün satışı %71’den %74’e yükseldi.

Satışların maliyetinin satışlardaki payı 2018’deki %55’den 2019/6’da %39’a geriledi. Faaliyet giderlerinin 2018’de satışlara oranı %11,5 iken 2019/6’da bu oran %51,9’a yükseldi.

Net finansman gelir/gider ağırlıklı olarak nakit ve nakit benzerlerinin faiz gelir/gider ve döviz nakit ve nakit benzerlerinin kur farkı gelir/giderden oluşmuştur. Şirket’in en önemli özelliği öz kaynak yöntemi ile finansman politikasını uygulaması, banka kredileri kaynaklı finansman yükümlülüğü bulunmamasıdır. Net finansman gelirlerinin 2018’de satışlardaki payı %6,5’ken 2019/6’da, TL’nin değer kaybetmesi ve Şirket’in elinde döviz nakit ve nakit benzerleri olduğundan, net kur farkı gelirleri elde etmesiyle, satışların %70,1’ine yükseldi.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri:

  1. Yurtdışı iştirak edinimi: %30 2. İşletme Sermayesi Güçlendirme: %20 3. Ar-Ge Çalışmaları: %50

Sonuç: Çarpan Analizi ve İNA hesaplamalarından çıkan değerlerin eşit ağırlıklandırılması sonucu 181.765.953 TL sermaye değerine ulaşılmıştır. Buna göre pay başına değer 6,06 TL olarak hesaplanmıştır. Halka arz fiyatı ise %27,4 iskonto ile 4,40 TL olarak belirlenmiştir.

Papilon için hazırlanmış olan fiyat tespit raporunun kapsamlı, net ve anlaşılır olduğu görüşündeyiz. Bununla birlikte;

2019’un ilk yarısında net satışların ve FAVÖK’ün ciddi şekilde düştüğü görülmektedir. Bununla birlikte İNA yöntemi ile hesaplanan değere baz teşkil eden projeksiyon tutarlarındaki dalgalanmaları destekleyici nitelikte yeterli açıklama yer almadığı görüşündeyiz. Benzer şirketler referans alınarak gerçekleştirilen FD/FAVÖK ve F/K çarpanları analizinde dikkate alınan çarpanlardaki sapmalar göz önüne alındığında ortalamaların yerine çarpanların medyan değerlerinin kullanılmasının daha doğru sonuç vereceği kanaatindeyiz.

Yukarıda belirtilen çekincelerimiz dışında, uygulanan iskonto oranının ve 4,40 TL’lik halka arz fiyatının makul olduğu görüşündeyiz.

 

Papilon Savunma Halka Arz Oluyor

Biyometri ve güvenlik teknolojilerinin global gücü Papilon Savunma halka arz yolunda

26.11.2019 – Ulusal güvenlik ve kişi tanıma teknolojileri alanında gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşları için Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji firması Papilon Savunma halka arz oluyor. Yurtdışında da söz sahibi olmak üzere 50’nin üzerinde ülkede pazarlama çalışması bulunan Papilon Savunma, 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde borsadan satış yöntemiyle paylarının yüzde %23,8’ini halka arz etmek üzere SPK’dan onay aldı. Şirket, Gedik Yatırım liderliğinde 7,5 Milyon TL’lik nominal değerli paylarını 4,40 TL/pay sabit fiyatla halka arz edecek.

Kamu ve ülke güvenliği için biyometrik sistem teknolojisi geliştiren, kişi tanıma ve kimlik yönetimi konusunda Türkiye’nin üreten gücü, uluslararası arenada ise 53 farklı ülkede pazarlama çalışması yürüten Papilon Savunma halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ndan onay aldı.

Pay başına 4,40 TL sabit fiyat ile 2,5 Milyon TL’si sermaye artırımı olmak üzere toplam 7,5 Milyon TL nominal değerli paylarını halka arz edecek olan Papilon Savunma, yüzde 23,8 halka açıklık oranına ulaşmayı planlıyor. Papilon Savunma’nın 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde borsada satış yöntemi ile yapılacak olan arzına, Gedik Yatırım liderlik ediyor.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlara ürün, bütüncül teknoloji ve hizmetlerini sunan Papilon Savunma, Türkiye’de ise ana ortağından 2012 yılında edindiği know-how ile kurulduğu günden bu yana küresel pazardaki 5 biyometrik uçtan uca sistem üreticisinden biri durumunda. Geliştirdiği yüksek katma değerli yenilikçi teknolojisi ile kamu güvenliği, sınır güvenliği, biyometrik kimlik, ticari güvenlik, kriminal analiz, balistik tespiti ve ceza adaleti gibi ileri uzmanlık gerektiren ürün ve hizmetler sunan Papilon Savunma, kamu kuruluşları, yüksek güvenlik ihtiyacı olan özel kuruluşlar, finansal kurumlar, polis teşkilatı ve askeri kuvvetler, göçmen ve sınır kontrol noktaları, havalimanları ve kritik tesislere yönelik çalışmalarına devam ediyor.