Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri “Bankalarımız...

“Bankalarımızın Sermaye Piyasalarından Fon Sağlayabilme Kabiliyetleri Artmıştır”

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK) Tebliği ve Teminatlı Menkul Kıymetler (TMK) Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair düzenlemesiyle ilgili olarak Halkbank tarafından yapılan açıklamada, teminatlı ve varlığa dayalı ürünlerin ihracını teşvik edici hükümler getiren düzenlemeden duyulan memnuniyet vurgulandı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Sermaye Piyasalarına önemli bir katkı sağlayarak yenilikçi ve güvenli yatırım aracı alternatiflerini çeşitlendiren bu düzenlemenin, ülke ekonomisinin büyümesinde olumlu yansımalarının olacağını belirterek şunları söyledi:

“Söz konusu değişiklikle birlikte varlık ve ipotek finansmanı fonları tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetlerin bankalar tarafından satın alınarak varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracına imkân sağlanmıştır. Finansal kurumların likiditesi düşük varlıklarını menkul kıymetleştirerek sermaye piyasalarından fon sağlayabilme kabiliyetleri de artmıştır. Gerek Kurul ücretleri gerekse ihraç yapıları ve maliyetleriyle ilgili değişikliklerin varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler (V/İDMK) ile varlık veya ipotek teminatlı menkul kıymet (V/İTMK) ihraçlarını destekleyici ve teşvik edici olacağını düşünüyoruz. Bu tür yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, finansal piyasaların derinleşmesine katkı sağlamaktadır. Dolaşımdaki borçlanma araçları büyüklüğü bazında sektör genelinde ikinci sırada yer alan Bankamız, önümüzdeki dönemde bu kapsamdaki menkul kıymet ihraçları ile de piyasada yer alacak ve ülke ekonomisinin finansman ihtiyacını karşılamak için yenilikçi çalışmalar yürütmeye devam edecektir.”

Düzenlemenin, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihracına konu olabilecek varlık havuzunu genişleterek; yatırımcılara ek teminat getirdiğini de belirten Arslan sözlerine şunları ekledi:

“Varlık havuzunun genişlemesi, yatırım risklerini aşağı çekerek finansal kurumlarımızın borçlanma maliyetlerini azaltan bir gelişme olmuştur. Kurumlarımızın mali kaynak temininde kolaylıklar getiren bu düzenleme, bankacılık sisteminin daha etkin bir şekilde çalışmasına da önemli bir katkıda bulunmuştur.”

 

 

Halkbank Aktif Büyüklüğünü 387,3 Milyar TL’ye Taşıdı

8.11.2018 – Dengeli büyüme ve mali disiplin anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Halkbank, aktif büyüklüğünü 2017 yılının sonuna göre yüzde 26,8 artışla 387,3 milyar TL’ye taşıdı. Halkbank’ın toplam mevduatı aynı dönemde yüzde 23,8 artışla 239,2 milyar TL’ye ulaştı.

Halkbank, 2018 yılının ilk 9 ayında da reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarıyla ekonomiye değer katmayı sürdürdü. Banka’nın üçüncü çeyrek sonunda toplam kredileri 2017 yılsonuna göre yüzde 34,4 artışla 350,3 milyar TL’ye yükseldi. KOBİ kredilerinin de dahil olduğu ticari kredileri, 2017 yıl sonuna göre yüzde 34,9 artış göstererek 217 milyar TL’ye ulaşan Halkbank’ın KOBİ kredileri pazar payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Banka’nın 9 aylık net kârı ise 2,2 milyar TL oldu.

Türk Bankacılık sektörünün yılın üçüncü çeyreğinde, finansal istikrarın yeniden tesisinde zorlu bir dönemi başarıyla yönettiğini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Bankacılık sektörü, her türlü finansal riski yönetebilen güçlü mali altyapısıyla ekonominin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Finansal dalgalanmaları geride bıraktığımız süreçte herhangi bir likidite daralmasının yaşanmaması sektörümüzün önceliği olmuş, geri ödemelerin vadelendirilmesi konusunda getirdiğimiz esneklikler piyasalara güven vermiştir. Türkiye Bankalar Birliği’nin aynı dönemde aldığı kredi vadelendirmesine ilişkin tavsiye niteliğindeki kararı da yatırım ve üretim sürekliliğine önemli bir katkıda bulunmuştur.”

Yeni Ekonomi Programı’nda belirlenen disiplin ve dengelenme hedeflerinin kısa sürede sonuca ulaştığına ve değişimi esas alan yeni dönemde, reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasında verimliliğin önemine dikkat çeken Arslan şunları söyledi:
“Dengeleme sürecinde özel sektörün Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na hızla verdiği olumlu yanıt, dalgalanmanın geçici olacağına inancın bir göstergesiydi. Bizim sanayisi yüksek teknolojili üretimde uzmanlaşmış, yerli ve milli üretimle dışa bağımlılığını en aza indirmiş Türkiye idealine olan inancımız tamdır. Enflasyonla mücadelenin bir gereği olarak, faiz oranlarının aşağı yönlü değişimi için çalışmaktayız. Yerli ve milli üretimde önemli bir farkındalığın oluşmasını sağlayan bu dönemin sonunda, Türkiye’nin yeni bir başarı hikâyesi daha yazacağına yürekten inanmaktayız.”

Müşterilerinin finansal talep ve ihtiyaçlarına hızlı ve akılcı çözümler sunmaya büyük özen gösterdiklerini belirten Arslan şunları ifade etti:

“Büyük bölümünü sahada, müşterilerimizle omuz omuza geçirdiğimiz bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Ürün ve hizmet kalitemizi geliştirmek üzere attığımız her adımın, reel sektöre fayda sağladığına bir kez daha şahit olmaktayız. Bu adımların yanı sıra, reel sektörün dönemsel ihtiyaçlarına uygun yeniden vadelendirme çözümlerinde de öncü bankalardan biriyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, esnaf ve KOBİ’ler başta olmak üzere, müşterilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”

 

 

Halkbank İkinci Çeyrekte Toplam Mevduatını 221,3 Milyar TL’ye Taşıdı

09.08.2018

Kuruluşunun 80. yılında bankacılık ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeyi sürdüren Halkbank, 2017 yılının sonuna göre toplam mevduatını yüzde 14,5 artışla 221,3 milyar TL’ye yükselterek Türkiye’deki bankalar mevduat sıralamasında ikinciliğe yerleşti. KOBİ kredileri alanındaki pazar payı yüzde 14,9 olarak açıklanan Bankanın bilanço büyüklüğü ise yüzde 14,1 artışla 348,3 milyar TL’ye yükseldi.

Yılın ilk bölümünde gösterdiği finansal performansı ikinci çeyreğe de taşımayı başaran Halkbank, başta mevduat artışı ve KOBİ Bankacılığı alanında hayata geçirdiği yeni ürün ve hizmetlerle ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etti. Stratejik sektörlere özel çözümlerle reel sektörün destekçisi olmayı sürdüren Halkbank’ın toplam mevduatı yılın ilk yarısında yüzde 14,5 artışla 221,3 milyar TL’ye yükseldi. Bu artışla Türkiye’deki bankalar mevduat sıralamasında ikinciliğe yerleşen Halkbank’ın KOBİ kredileri ise aynı dönemde yüzde 27,1 artışla 97,7 milyar TL’ye çıktı. Bilanço büyüklüğünü 2017 yılsonuna göre yüzde 14,1 artışla 348,3 milyar TL’ye taşıyan Halkbank, Türkiye’nin 4. büyük bankası olurken, özkaynakları aynı dönemde yüzde 11,4 oranında arttı. Bankanın 6 aylık net kârı ise 1,9 milyar TL oldu.

Bankacılık hizmetlerini, Türkiye’nin ekonomi eylem planında bütçe disiplini, enflasyonun yeniden dengeye gelmesi ve yapısal reformları öne çıkaran yönetim anlayışıyla uyumlu bir şekilde yapılandırdıkları bu dönemde yaşanan mevduat artışının önemine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

Ekonomiye yön veren tüm aktörlerin etkin bir şekilde yönetildiği, kurumlar arasındaki uyumun büyüme istikrarına katkı verdiği bir süreçte bankacılık sektörü de güçlü yapısıyla ekonomik istikrara destek sağlamaya devam etmektedir. Son 15 yılda mevduatını 18 kat büyüterek sektörün en güçlü oyuncularından biri haline gelmiş bir banka olarak; kaynak artışı konusunda yenilikçi stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Son dönemde 1,95 milyar TL’lik 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracı ile uzun vadeli kaynak temin etmelerinin Halkbank’a yurtiçi ve yurtdışında duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Arslan şunları belirtti:

“Kredi büyümesine paralel mevduat artışı sağlayarak, Bankamızın güçlü likidite durumunun sürekliliğini koruyoruz. Uluslararası muhabir bankalardan ve hazine işlemleri yoluyla sağladığımız fonlar sayesinde hem Bankamızın kaynak çeşitliliğini artırıyoruz hem de vade yapısını güçlendiriyoruz. Halkbank’ın yılsonundan bu yana vadesiz mevduatının yüzde 36,3 oranında artmış olması, adını aldığımız halkımızın her daim Bankamızın yanında olduğunu açıkça göstermektedir. Halkbank, 80 yıldır olduğu gibi bundan sonra da, güçlü ve güvenli kaynak yapısıyla halkımıza hizmet etmeye devam edecektir.”

“Stratejik sektörlere desteğimiz büyüme rakamlarına da yansıdı”

Toplam krediler içinde KOBİ kredilerinin payını yüzde 41,1’e çıkardıkları bu dönemde, Temmuz ayında dış ticaret açığında yaşanan azalmanın dikkat çekici olduğunu vurgulayan Arslan şunları ifade etti:

İhracata dönük sektörlerin performansı, özellikle KOBİ’lerin ihracata açılması ve ürünlerini uluslararası alıcılarla buluşturabilmesi ekonomik büyüme açısından önem taşımaktadır. Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 80 e-ihracat teşviklerini yüzde 100’e tamamlayan E-İhracat Projemiz bu yönde yenilikçi bir adım oldu. Alibaba.com üzerinden ücretsiz sanal mağaza açılmasına imkân sağlayan bu projemiz, ihracatın dijital ortamda yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunacak.”

Turizm gelirlerindeki artışın da ihracat kadar önemli olduğunu vurgulayan Arslan, ikinci çeyrekte turizm sektöründe yaşanan yükselişe dikkat çekti:

Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüyen turizm sektörünün performansı, Türkiye ekonomisi için sevindirici bir gelişme oldu. 7 milyar dolar dolayındaki bu gelirin yüzde 85’e yakının yabancı turistlerden oluşması dikkat çekicidir. Bugüne kadar stratejik sektörlere sağladığımız destek, büyüme rakamlarına da olumlu yansıdı. TÜRSAB işbirliğiyle geliştirdiğimiz Seyahat Acentaları Destek Kredisi de bu tabloya önemli bir katkı sağlayacaktır.”

Esnaf ve sanatkârlara özel kredi kartı

Bankacılık faaliyetlerini Türkiye’de esnafın KOBİ’ye, KOBİ’nin sanayi erbabına dönüşmesi hedefine bağlı kalarak sürdürdüklerini ifade eden Arslan, Halkbank’ın esnaf ve sanatkâra özel alternatif finansman yöntemleri üzerinde de çalıştığını belirterek;

Esnaf ve sanatkârlarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi amacıyla Paraf Esnaf kredi kartımızı hizmete sunduk.Esnafımız 50 bin TL’ye kadar limitli Paraf Esnaf ile nakit akışlarını düzenleyip, tedarikçi firma limit özelliği sayesinde de mal ve hizmet alımlarında çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabiliyorlar. Paraf Esnaf’la yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebiliyorlar. Esnaf ve sanatkâra 80 yıldır verdiğimiz desteği, Paraf Esnaf ile bir üst aşamaya taşıdığımız için mutluyuz” dedi.

Halkbank HALKB Hisse Analiz ve Yorumları