Ana sayfa Haberler Otomotivde To...

Otomotivde Toplam Üretim Azalırken, İhracat Arttı

Otomotiv Verileri Ocak – 2019

11. 02.2019 – Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamalara göre Ocak ayında toplam otomotiv üretimi azalırken, dolar ve euro bazında ihracat rakamlarında artış görüldü. OSD tarafından verilen bilgiler şöyle oldu:

2019 yılı Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 16 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 109 bin 871 adet, otomobil üretimi ise 71 bin 397 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azalarak 14 bin 775 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 59 oranında azaldı ve 10 bin 979 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak ayında üretim yüzde 1 seviyesinde azalırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 seviyesinde azaldı, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 seviyesinde arttı. 2018 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 60 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 72 azaldı.

2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 20 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 93 bin 760 adet, otomobil ihracatı ise 58 bin 807 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 2 artarken, Euro bazında ise yüzde 9 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2,4 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 812 Milyon $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 711 Milyon € seviyesinde gerçekleşti.

Ziraat Yatırım verileri şu şekilde değerlendirdi:

Otomotiv Sanayii Derneği Ocak ayına ilişkin verilerini yayımladı. Buna göre, yurtiçi satışlar %59,5 gerilerken, yurtdışı satışlar %0,6 düşüş kaydetti. Üretim ise 2018 yılı Ocak ayına göre %11,6 azaldı.Ocak ayındaki yurtiçi otomotiv satışlarındaki %59,5’lik gerilemenin 27,5 puanı ithal otomobil, 15,3 puanı ise yerli otomobil satışlarındaki düşüşlerden kaynaklandı. Toplam otomobil satışları %58,7 gerileme ile 11bin adet, Hafif Ticari Araç satışları %59,9 gerileme ile 3bin adet, Ağır Ticari Araç satışları ise %72,3 gerileme ile 402 adet oldu.

İhracat rakamlarına şirketler özelinde baktığımızda ise Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif) ve TOFAŞ’ın (TOASO, Sınırlı Negatif) 2019 yılının ilk ayında sırasıyla 29bin ve 13bin adetlik yurt dışı satış gerçekleştirdiğini görüyoruz. 2018’in Ocak ayında Ford Otosan 17bin adet, TOFAŞ ise 16bin adet ihracat gerçekleştirmişti. TOFAŞ’ın 2019 yılı ihracat beklentisi 200-220bin adet aralığındadır. 2018 yılında TOFAŞ’ın ihracatı 244bin adet olmuştu.

 

ODD: Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak’ta Yüzde 59 Daraldı

04.02.2019 – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamalara göre Ocak ayında Otomobil Pazarı %59, Hafif Ticari Araç Pazarı %60 Azaldı. ODD tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

2019 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 14.373 adet oldu. 35.076 adet olan 2018 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %59,02 oranında azaldı. 2019 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,74 azaldı ve 10.979 adet oldu.

Geçen sene 26.611 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ocak ayına göre %59,91 azaldı ve 3.394 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 8.465 adet satış yaşanmıştı. 2019 Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında %58,2 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %64,7 ve 2000cc üstü otomobillerde %56,9 azalış izlendi.

2019 Ocak ayında 5 adet elektrikli ve 131 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 Ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %36,10 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 3.963 adet ile sahip oldu. 2019 Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı %56,57’ye, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %65,55’e geriledi.

2019 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %81,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %56,7 pay alan C (6.220 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,7 pay, 5.349 adet) oldu.

2019 Ocak ayında Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,86 pay ile Van (2.337 adet), ardından %14,97 pay ile Kamyonet (508 adet), %9,46 pay ile Pick-up (321 adet) ve %6,72 pay ile Minibüs (228 adet) yer aldı.

Yurtiçi otomotiv pazarı Ocak’ta %59 daraldı, İş Yatırım

ODD’nin yayınladığı Ocak raporuna göre, hafif araç satışları ÖTV teşviğinin Mart sonuna kadar devamının açıklamasına rağmen artan araç fiyatları, yüksek borçlanma oranları ve düşen tüketici güveni nedeniyle Ocak ayında yıllık bazda %59 gerileme ile 14,373 adete düştü. Ocak ayında otomobil satışları yıllık bazda %59 düşüşle 10,979 adete, hafif ticari araç satışları ise %60 gerileme ile 3,394 adet geriledi. 2019 yılında hafif araç pazarının %35 daralma ile 400 bin adete gerileyeceğini öngörüyoruz. İhracatçı olan Ford Otosan ve Tofaş Fabrika’nın yurtiçindeki daralmaya daha dayanıklı olduğunu düşünüyoruz.

 

Otomotiv – ODD Aralık Verileri Açıklandı

Otootiv distribütörleri derneği tarafından açıklanan yurt içi satışlara dair otomotiv sektörü verisidir.

07.01.2019 – ODD’nin açıkladığı verilere göre, Aralık ayında hafif araç pazarı beklentiler dahilinde yıllık bazda %43 daralarak 78 bin adete düştü. Aralık ayında binek araç ve hafif ticari araç segmentlerinde yıllık bazdaki daralma sırasıyla %39 ve %54 olarak gerçekleşti. Aralık verileri 2018 yılında toplam hafif araç pazarını yıllık bazda %35 daralma ile 621 bin adete getirdi.

İş Yatırım: 2019 yılında toplam hafif araç pazarının %33 düşüş ile 400 bin adete gerileyeceğini öngörüyoruz.

Oyak Yatırım: Otomobil ve hafifi ticari araç pazarı Aralık ayında %43 oranında daralarak 78 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Yılbaşından bu yana gerçekleşen satışlar ile birlikte toplam pazar 2018 yılında %35 oranında daralarak 621 bin adete düşmüştür. Kasım ayında uygulamaya koyulan geçici vergi indirimleri otomotiv talebinde kısıtlı bir canlanma sağlamış ve sektördeki hızlı daralmayı yavaşlatmıştır. Vergi indirimlerinin 2019’un Mart ayına kadar uzatılmasının ilk çeyrekteki satışlara kısmen olumlu etki yapmasını ve daralmanın göreceli olarak daha az olmasını bekleriz. Aralık ayı içerisinde TOASO’nun satışları %34 oranında gerilerken, DOAS ve FROTO %42 ve %55 oranlarında satışlarda düşüş yaşamıştır. 4Ç18 satış performanslarına baktığımızda DOAS, FROTO ve TOASO için yurtiçi satışlar sırasıyla %56, %62 ve %49 oranlarında gerilemiştir.

Tacirler Yatırım: ODD verilerine göre hafif araç pazarı Aralık ayında yıllık %43 daralarak 77,7 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Binek araç ve hafif ticari araç satışları %39 ve %54 daraldı. 2018 genelinde ise pazar 621 bin adet seviyesinde gerçekleşirken daralma %35’e ulaştı. Şirketlerde de %34-55 bandında yıllık daralmalar gerçekleşti. Pazarın Aralık ayı verileriyle ilgili yorumlar geçen hafta gazetelerde yer aldığı için verinin nötr etkisi olacağını düşünüyoruz.

Bilindiği üzere Kasım itibariyle 1.600cc motor hacmi ve altına sahip, 120 bin TL ve altı baz fiyatlı binek araçlarda ÖTV %15 indirilirken, ticari araçlarda KDV %18’den %1’e gerilemişti ve teşviklerin sonradan Mart sonuna kadar devam edeceği Resmi Gazete’de yer almıştı. Teşviğin Mart sonuna kadar devam edecek olması talebi öne çekecek ve satışlarda iyileşmeye neden olacaktır. Genelde birinci çeyrekler mevsimsellik açısından düşük sezonlardır ve birinci çeyrekte görülen satışların tüm yıl satışlarına oranı otomotivde %17-18 aralığındadır. Sonuç olarak otomotiv sektöründe 2018’de beklenen %35 daralma sonrası 2019’da beklediğimiz %20 daralmadan hafif daha olumlu talep görülebilir.

Ticari Araç Kiralamalarının Önü Açılıyor mu?

Ayrıca bugün yayınlanan Hürriyet gazetesi haberi ve 31 Aralık’ta Resmi Gazate’de yayınlanan Karayolları yönetmeliğine göre bazı ticari araç kiralamalarının önü açılacak. Ancak şu aşamada tebliğin hangi araç sınıflarını kapsayacağını şirketlerle teyit edemedik ve yüksek faiz ortamında etki daha sınırlı olabilir. Bilindiği üzere ticari araç kiralamaları 2009’dan beri yasaklanmıştı.

 

Otomotiv Sektörü 2019’dan Neler Bekliyor?

 

Otomotivde Kasım Ayı Rakamları Açıklandı

18.12.2018 – Otomotiv Sanayicileri Derneği Kasım 2018 verilerini açıkladı. Verilere göre:

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8, otomobil üretimi ise yüzde 10 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 427 bin 157 adet, otomobil üretimi ise 944 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 561 bin 639 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 32 oranında azaldı ve 425 bin 478 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde üretim yüzde 3 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubunda da yüzde 3 seviyesinde azaldı , ağır ticari araç grubunda ise yüzde 10 seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Kasım dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 39, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 27 azaldı. Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 219 bin 174 adet, otomobil ihracatı ise 810 bin 54 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında yüzde 12 artarken, Euro bazında ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 29,7 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 11,4 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise aynı seviyede kalarak 9,6 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

Açıklanan veriler kapsamında Ford Otosan FROTO ve Tofaş TOASO içi yapılan analizlere hisse sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

Otomotiv Vergi Teşviğinde Uzatmaya Gidilecek mi?

17.12.2018 – Medyada yer alan haberlere göre, otomotiv üreticileri ve distribütörleri otomotiv satın alımında vergi teşviğinin uzatılmasını istiyor ve bu konuda görüşmeler yapıyor.

Otomotiv sektörünün önde gelen oyuncularının temsilcileri Kasım ve Aralık aylarında uygulanan vergi teşviklerinin sektöre hareketlilik getirdiğini, ancak teşviklerin uzatılmaması halinde 2019’da talebin sert bir düşüş gösterebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdiler. Bu kapsamda da bir öneri getirdiler. Buna göre üretici ve distribütörlerin önerisi kapsamında otomotiv satın alımlarında vergi teşviğinin 18 ay daha uzatılması ve her altı ayda bir verginin %5 artırılarak 18 ay sonunda verginin teşviğinin sıfırlanması söz konusu.

Hatırlanacağı üzere, yılın son iki ayında ticari araç satışlarında KDV oranı %18 yerine %1 olarak uygulanmış ve motor hacmi 1,600 cc altındaki binek araç satışların büyük kısmında ise satış fiyatına bağlı olarak %45 ve %50 olarak uygulanmakta olan ÖTV oranında 15 puanlık indirim yapılmıştı. Habere göre sektörde satışların 2018’de 600 bin adet civarında gerçekleştikten sonra ve teşviklerin devam etmemesi halinde 2019’da 400bin-450bin seviyelerine inebileceği öngörülüyor.

Önerinin bu şekilde ya da revize edilerek (6 ayda bir %5lik kısımda değişiklik yapılarak) kabul edilmesi hem enflasyon rakamları hem de otomotiv sektörü açısından olumlu olabilir. Keza İş Yatırım konuya değindiği raporunda bu uzatmanın eğer gerçekleşirse otomotiv şirketleri için olumlu olabileceğini belirtiyor.

 

Otomotiv Pazarında Kasım Ayında Keskin Daralma Görüldü

05.12.2018 – ODD verilerine göre hafif araç pazarı Kasım ayında yıllık %42 daralarak 58,2 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Binek araç ve hafif ticari araç satışları %39 ve %52 daraldı. 11A18’de ise pazar 543 bin adet seviyesinde gerçekleşirken daralma %34’e ulaştı. Şirketlerde de %40-60 bandında yıllık daralmalar gerçekleşti. Kasım ayında devreye giren ÖTV teşviği sonrası pazarda %40 daralma beklentisi vardı.

Tacirler Yatırım konu ile ilgili yorumunda verinin o nedenle nötr etkisi olacağını düşündüklerini belirtti. Yorumun devamında: “Aralık ayında görülebilecek benzer daralmayı dikkate alarak hafif araç pazarının 2018’i 620 bin adet seviyesinde ve %35 daralmayla kapatabileceğini düşünüyoruz. 2019 için hafif araç pazarı beklentisi 450 bin adettir ve 2018 rakamına göre %27 daralmaya işaret etmektedir. Kasım ayı rakamlarında vergi teşvikleri eğer olmasaydı daha sert daralma görebilirdik. Bu nedenle daralmanın 1Y19’da da sürmesi olasılığını göz önüne alarak vergi teşviğinin devam edebileceği ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz.” dendi.

Şeker Yatırım konuya dair şu değerlendirmeyi yaptı:

Otomotiv Perakende Satışları (Binek + Hafif Ticari Araçlar), Kasım ayında yıllık bazda %42 oranında keskin bir düşüş göstererek 101 bin adetten 58 bin adete geriledi. Binek Araç perakende satışları %39 azalarak 76bin adetten 46bin adede (Zayıf performans Nis18’den bu yanan devam ediyor) gerilerken Hafif Ticari Araç perakende satışları da zayıf performansını sürdürdü ve %52 daralarak 24.9bin adetten 12.0bin adete geriledi.

(Ford’un, Tofaş’ın, Doğuş’un zayıf performansı sürdüğü için). Otomotiv pazarında görülen bu dramatik seviyedeki yıllık bazda daralmalar, halka açık şirketlerin (Ford Otosan (FROTO) – Doğuş Otomotiv (DOAS) – Tofaş (TOASO)) fiyatlamalarında halihazırda yer aldığı için kısa ve orta vadede önemli seviyede bir negatif etki beklemiyoruz. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda %60’ın üzerinde daralmalar gördüğümüz perakende pazarında, vergi indirimlerinin düşüşü az da olsa sınırladığını görüyoruz.

 

Otomotiv üretimi Ekim ayında zayıf iç pazar nedeniyle %16 düştü

13.11.2018 – OSD’nin açıkladığı verilere göre Ekim ayında otomotiv sanayi ihracat hacmi yıllık bazda %7 artışla 127 bin adete ulaşırken, Ocak-Ekim dönemi kümülatif ihracat hacmini bir önceki yılın aynı dönemine parallel 1,099 bin adete taşıdı. Sanayinin Ekim ayında üretim hacmi ise zayıf yurtiçi pazar nedeniyle yıllık bazda %16 düşüşle 131 bin adete gerilerken, ilk on aylık üretim hacmi yıllık bazda %6 düşüşle 1,298 bin adete düştü. Ekim ayında ağır ticari dahil yurtiçi otomotiv pazarı ise artan araç fiyatları ve artan borçlanma oranları nedeniyle yıllık bazda %76 geriledi.

İş Yatırım konu ile ilgili şu değerlendiremeyi yaptı:

Yurtiçi pazar verisi ay başında ODD tarafından açıkladığından bu bilgi piyasa için yeni değil. Devletin son iki ay için binek araçlarda yaptığı ÖTV ve ticari araçlarda yaptığı KDV teşvik indirimleri ile şirketlerin / markaların yıl sonu kampanyaları ile Kasım ve Aralık aylarında yurtiçi pazardaki daralmanın azalacağını düşünüyoruz. 2018 yılı için ağır ticari dahil toplam otomotiv pazarının yıllık bazda %37 daralma ile 615 bin adet seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Oyak Yatırım otomotiv üretiminindeki düşüşü hisseler bazında yorumladı:

Motorlu taşıt üretimi Ekim ayında %16 oranında daralarak 131bin adete düşmüştür. 2018’in ilk 10 ayında ise toplam üretim %6 oranında gerileyerek 1,3mn adet olmuştur. İhracat ise Ekim ayında %7 oranında artmış ve ilk 10 aydaki toplam ihracatı 1.1mn adete yükseltmiştir. İhracat gelirleri ise bu dönemde %12 oranında artarak 3 milyar ABD dolarına yaklaşmış ve ilk 10 ayda 27 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Ford Otosan’nın Ekim ayındaki ihracatı %2 oranında artarak 30,4bin adet olurken, ilk 10 aydaki toplam ihracat %11 oranında artararak 268bin adete ulaşmıştır. FROTO 2018 yılında toplam ihracatının 320-330bin adete ulaşmasını bekliyor. Tofas’ın Ekim ayındaki ihracatı %5 oranında artarak 23,4bin adet olurken, ilk 10 aydaki toplam ihracat %6 oranında daralarak 217bin adete ulaşmıştır. TOASO 2018 yılında toplam ihracatının 260-270bin adete ulaşmasını bekliyor.