Ana sayfa Haberler IMF Küresel E...

IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporunu Açıkladı

 

IMF Nisan Küresel Ekonomik Görünüm Raporunu Açıkladı

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

10.04.2019 – Uluslararası Para Fonu (IMF) dün Küresel Ekonomik Görünüm Raporunun Nisan sayısını açıkladı. Küresel büyümenin 2017’de %4 ile tepe noktasına ulaştığını söyleyen IMF, geçtiğimiz yıl %3,6’a gerileyen büyümenin bu yıl 3,3’e kadar düşmesini bekliyor. IMF’ye göre %3,3’lük büyüme halen makul görünse de birçok ülke için kısa vadedeki belirsizlikler nedeniyle görünüm zorlu olacak. Kurum bu yılın ikinci yarısında büyümede toparlanmanın başlamasını ve 2020 itibariyle %3,5’te stabilize olmasını bekliyor.

Türkiye için Yeni Ekonomik Programın ekonomideki sorunlar için bir çerçeve çizdiğini söyleyen IMF makroekonomik istikrar için kapsamlı ve güvenilir politika setinin gerektiğini not ediyor. IMF tahminlerine göre bu yıl Türkiye %2,5 daraldıktan sona 2019’da %2,5 büyüyecek. Enflasyon cephesinde IMF yıl sonunda %15,5’e gelen TÜFE’nin 2020’de %14’e gerilemesini bekliyor. Büyümedeki daralmanın da etkisiyle 2019’da 4,9 milyar dolar cari fazla öngören IMF (milli gelirin %0,7’si), gelecek yıl 3,4 milyar dolarlık bir açık (milli gelirin %-0,4’ü) bekliyor.

 

IMF Türkiye Raporunu Yayınladı

 
01.05.2018 – Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu’nu yayımladı. Söz konusu rapor ( Madde IV Konsültasyonları) IMF’nin tüm üye ülkelerle her yıl gerçekleştirdiği, ekonomik ve mali politikalara ilişkin diyalog süecine ait bir çalışmadır.
 
Raporda, 2016’daki darbe girişiminin ardından uygun dış koşulların ve güçlü politika uyaranlarının yardımıyla Türkiye’de büyümenin 2017’de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı. Kredi garanti fonu ve teşviklerin ülkede yatırımları ve tüketimi canlandırak ekonomiyi güçlü şekilde canlandırdığı anlatıldı. Bununla beraber genişlemeci politikaların başlangıçta benimsenmiş olmasına rağmen, ekonomide aşırı ısınmanın açık belirtilerinin ortaya çıkması ile artık uygun olmadığı dile getirildi.
 
Raporun devamında konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
 
“Para politikası çok gevşek görünüyor ve kredibilitesi düşük; ve bütçe dışı uygulamalar (kredi garanti programları ve satın alma gücünü artıran unsurlar), Türkiye’nin zorlu kazanılmış mali kredibilitesini baltalayan genişlemeci unsurlardır ve risklidir. 
 
IMF, söz konusu raporu 13 Şubat’ta hükümet ile gerçekleştirilen görüşme ve elde edilen verilere dayandırarak raporun 30 Mart’ta tamamlandığını not düştü.
 
Raporun sonuç kısmında, Türkiye ekonomisinin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu dengesizliklerin pozitif bir çıktı açığı, enflasyon hedefin üzerinde bir artış ve GSYİH’nın yüzde 5’inden fazla bir cari açık olduğu vurgulandı. Risk unsuru olarak ise, politik belirsizlik ve bölgesel istikrarsızlık devam ediyor olması ve birçok mültecinin entegrasyonu Türkiye için zorluk yaratması sıralandı.