Ana sayfa Haberler TSB: Enflasyo...

TSB: Enflasyonun Üzerinde %14 Reel Getiri İle BES Fonları 2019’un Şampiyonu Oldu

12.03.2020 – Türkiye Sigorta Birliği, uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilişkin güncel verileri paylaştı. 2019 sonu itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım’da toplam 12,2 milyon katılımcıya ve 127,3 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldığının belirtildiği açıklamaya göre, BES fonları son 5 yıllık ve 10 yıllık getiride, TÜFE ve BIST-100 gibi kıyas gruplarının üzerinde bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekti. 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım’ın 2019 yılı performansına ve sistemdeki fonların getirileri üzerine açıklamada bulundu. TSB’nin Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, Bireysel Emeklilik Fonları 2019’da katılımcılarına yüzde 14,39 reel getiri sağlayarak, son yıllardaki en iyi performansını gösterdi.

Birlik’ten yapılan açıklamada 2019 yılsonu itibarıyla BES’te 6,9 milyon katılımcıya, devlet katkısı dâhil 119,1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldığına dikkat çekilirken, “Otomatik Katılım ile sisteme katılan çalışan sayısı da 5,4 milyon oldu ve sistemde biriken 8,2 milyar TL fon tutarı ile ulusal tasarruflara katkı sağlandı. Böylece, her iki sistemde toplamda 127,3 milyar TL fon büyüklüğü ile 12,2 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı” ifadelerine yer verildi. 

Uzun vadeli getirilere odaklanılmalı  

Emeklilikte refah düzeyinin korunmasını sağlayan uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES’in, kısa vadeli enstrümanlarla karşılaştırılmaması gerektiğine vurgu yapan Türkiye Sigorta Birliği açıklamasında, “2019 verileri de, son 5 ve 10 yıllık veriler de BES fonlarının sağladığı getiriyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu noktada BES tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmaları ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemeleri büyük önem taşıyor.” denildi.

2019’da karma fon grupları yüzde 37,65 getiri sağladı 

2019 yılında BES’te sunulan fonların ortalama yıllık getirisi BIST-100 endeksi, TÜFE, döviz sepeti ve mevduat gibi araçların üzerinde gerçekleşti. Bunun yanında birçok fon türünde altın endeksinin de üzerinde getiri elde edildi ve emeklilik yatırım fonları içinde karma fon grupları yüzde 37,65 ile ekonomideki gelişmelere paralel olarak 2019 yılında katılımcısına en yüksek getiriyi sağlayan fon türü oldu. 

OKS ve faize duyarlı fonlar da öne çıktı 

Sistemde yalnızca 3 yıllık bir geçmişe sahip olan Otomatik Katılım’da sunulan fonların da benzer bir getiri performansı sergilediğine işaret eden TSB, Otomatik Katılım’da sunulan fonların 2019 yılında ortalama yüzde 22,60’lık getiri oranı ile mevduat, TÜFE ve döviz sepeti gibi kıyas gruplarının üzerinde performans ortaya koyduğunu belirtti.TSB ayrıca, BES’in faize duyarlı fonlar açısından incelendiğinde de 2019 yılında yüzde 29,9 ile katılım fonlarında da ortalama yıllık getiri ile oldukça iyi bir performans sergilediğine dikkat çekti.

 

 

Geleceğimizin Güvencesi Bireysel Emeklilik

02.07.2018 – Bireysel Emeklilik Sistemi, diğer adıyla BES, kişilerin uzun yıllar biriktirdiklerini emekli olduktan sonra ek gelir sağlamasına yardımcı olmak için bir emeklilik sistemidir. Kişinin bağlı olduğu mevcut kamu sosyal güvenlik sistemine ek olarak bireylere yardımcı olacak özel bir tasarruf sistemidir. Sistemin amacı, kişilerin hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de sürdürebilmeleri için düzenli birikim yapmalarını sağlamak içindir.

18 yaşını doldurmuş her birey, dahil olacağı bu sistemde en az 10 yıl kalmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Bireysel Emeklilik sistemine herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dahil olmayanlar da başvurabilir. Bireysel Emeklilik sisteminin kişiye bazı avantajları vardır. Bireylerin birikimleri devlet tarafından %25 katkı payı ile desteklenir. Devlet katkısı limiti aylık brüt asgari ücretinin %25’i kadardır. Kişi, Bireysel Emeklilik Sistemi fonunu ve şirketini değiştirme hakkını elinde bulundurur. Böylece kişi hiç bir ücret ödemeden başka bir şirkete geçebilir. Ayrıca fonlarının kontrolünü istediği zaman elinde bulundurabilir. Bireysel Emeklilik ödemeleri kişinin bütçesi doğrultusunda azaltılabilir ya da bütçe yetmediği taktirde sistem dondurulabilir bile. Bireysel emeklilik fonları vergiden de muaftır.

Devlet katkısının özellikleri arasında limit hesabının katılımcı bazında yapılması, kişinin devlet katkı payına ilk üç yıl dokunamaması ve üç yılın sonunda da %15’ini, altı yılın sonunda %35’ini ve on yılın sonunda da %60’ını alabileceği yer alıyor. Devlet katkı payının tamamı ancak emekli olunduğunda alınabilir. Ayrıca bir ek bilgi de, yeni düzenleme ile gelmiştir. Yeni düzenleme vergi ödemeyen ev hanımı ve çalışmayan kesimin de devlet katkı payından yararlanabileceğini söylüyor. Daha pek çok özelliği bulunan devlet katkısından yararlanmak için gerekli şartlar yerine getirildiği taktirde geriye açılmaması için hiç bir sebep kalmaz. Kuveyttürk bireysel emeklilik sistemini sağlam bir temele oturttuğunu uygulamaları ile kanıtlıyor. Kuveyttürk internet sayfasında sistemin tüm detaylarını belirtiyor. Devlet katkısının özelliklerinin de yer aldığı bankanın internet sitesinden, bireyler araştırma yapabilir. Böylece ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem doğrultusunda, doğru kararla kazançlı çıkıp geleceğini güvence altına alabilir.