Ana sayfa Haberler Futbol Kulüpl...

Futbol Kulüpleri Bilanço Açıkladı…

22.01.2019Futbol takımları finansal sonuçlarını açıkladılar, mali tablolar zarar, özsermayeler eksi…

Beşiktaş Futbol Yatırımları BJKAS – 2Ç18 sonuçlarını 21,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 2Ç17’de 6,7 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin özsermayesi eksi 666 milyon TL’dir.

Beşiktaş Futbol 1 Eylül – 30 Kasım 2018 dönemi (2.çeyrek) finansallarına göre ikinci çeyrekte 21,4mn TL net dönem karı elde edilmiştir. Beşiktaş Futbol’un ikinci çeyrekteki brüt zararı 7,6mn TL gerçekleşmiştir. Kar elde edilmesinde net finansman giderlerin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 42,7mn TL düşmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrekteki kara rağmen Beşiktaş Futbol’un 1 Haziran – 30 Kasım dönemi altı aylık net dönem zararı 156,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının aynı döneminde 3,9mn TL zarar kaydedilmişti.

Fenerbahçe Futbol FENER – 2Ç18 sonuçlarını 288 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 2Ç17’de 121,3 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin özsermayesi eksi 539 milyon TL’dir.

Fenerbahçe Futbol 1 Eylül – 30 Kasım 2018 dönemi (2.çeyrek) finansallarına göre ikinci çeyrekte 287,6mn TL ana ortaklık karı yazılmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 121,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Fenerbahçe Futbol’un ikinci çeyrekteki brüt zararı 55mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre 41,7mn TL artış göstermiştir. Kar elde edilmesinde ise 2017 yılının aynı çeyreğinde 91,2mn TL’lik net finansman giderlerinin 2018 yılı ikinci çeyreğinde 385,8mn TL gelire dönüşmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrekteki kara rağmen Fenerbahçe Futbol’un 1 Haziran – 30 Kasım dönemi altı aylık ana ortaklık net dönem zararı 56,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 95,5mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti.

Galatasaray Sportif GSRAY – 2Ç18 sonuçlarını 121 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 2Ç17’de 111,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin özsermayesi eksi 313 milyon TL’dir.

Galatasaray Sportif 1 Eylül – 30 Kasım 2018 dönemi (2.çeyrek) finansallarına göre ikinci çeyrekte 120,8mn TL ana ortaklık karı yazılmıştır. 2017 yılının aynı döneminde 111,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. İkinci çeyrekte 45,9mn TL brüt kar elde edilirken, 2017 yılının aynı döneminde 37,1mn TL brüt zarar kaydedilmişti. 2017 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 45,8mn TL net finansman giderlerine karşın 2018 yılın ikinci çeyreğinde 43mn TL net finansman geliri elde edilmesi karı desteklemiştir. İkinci çeyrekteki kar ile birlikte Galatasaray Sportif’in 1 Haziran – 30 Kasım 2018 dönemi altı aylık ana ortaklık net dönem karı 2,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının aynı döneminde 116,6mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti.

Futbol Kulüplerinin Borç Yapılandırması Hakkında Detaylar Belli Oluyor…

08.01.2019 – Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği’nin futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmak üzere geliştirdiği ortak projenin detayları açıklandı. Buna göre:

  • Her kulüp mali yapısına göre yapılandırılırken gelir-gider dengesine göre de vadelendirme olacak,
  • Bankalar ilgili kredileri bilançolarından silmeyecek,
  • Her banka kendi riskini yönetmeye devam edecek ve ilişkiler ticari ilişki olarak devam edecektir.

Kulüplerin toplam borcunun yaklaşık 9,4 milyar TL civarında olduğu, bunun büyük bir kısmının Ziraat Bankası (TCZB) ve Denizbank’a (DENIZ) ait olduğu biliniyor.

Futbol Kulüplerinde Temel Sorunlar

Futbol sever uzmanlar kulüp konu ile ilgili olarak temel sorunları şu şekilde özetliyorlar:

  • Kulüp yöneticilerinin yetkilerinin olması ancak sorumluluklarının olmaması
  • Gelir-gider dengesi bozuk. Gelirler olsa da giderler kontrolsüz artıyor.
  • Milyonlarca euronun yurtdışından yapılan transferlerle üstelik çoğunlukla da komisyonculara, menajerlere verilmesi,
  • Altyapıdan sporcu yetiştirilmemesi

Kanalfinans olarak yıllar önce futbol kulüplerinin içinde bulundukları duruma dikkat çekmek için bir test hazırlamıştık belki hatırlayanlar olur. Biz tekrar paylaşalım:

Futbol Kulüplerinin Borç Yapılandırması Hakkında TBB’den Açıklama

07.01.2019 – Türkiye Bankalar Birliği, medyada yer alan Ziraat Bankası’nın futbol kulüplerinin borçlarını üstleneceğine dair çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu. Açıklama şu şekildedir:

Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesine ilişkin kamuoyu duyurusudur:

Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan bir çalışmanın ilgili taraflarla iletişim içinde yapılmakta olduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 27 Aralık 2018 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Çalışma ile ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı belirtilmişti. Buna rağmen, bazı yazılı ve sosyal medya mecralarında gerçeği tam olarak yansıtmayan haberlerin yer aldığı görülmüştür.

Ön çalışmanın ayrıntılarının a Spor kanalının 7 Ocak 2019 tarihindeki (bu akşam) futbol programında paylaşılması öncesinde, aşağıdaki hususlara ilişkin bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur:

– TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılmaktadır.

Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır.

Futbol kulüplerimiz ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede; futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.

– Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.

– Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanmaktadır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir.

Çalışma ile mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkelerin çerçevesi belirlenecektir.

Bu proje, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liderliğinde, TBB’nin de iştiraki ile futbol endüstrisinin sürdürülebilir bir performans içinde gelişimini mümkün kılacak yapıya kavuşturulmasına yönelik ilgili tüm tarafların dahil olduğu bir çalışmadır.

TFF Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bugün (7 Ocak 2019) birlikte a Spor kanalında saat 20:00’da yapılacak yayında çalışmaya ilişkin detayları paylaşacaklardır