Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Trakya Cam TR...

Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz ve Yorumları

AHLATCI YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Hedef Fiyat: 4,76 TL

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Şirket’in 2018 yılı 3.çeyrek konsolide finansal tablolarını incelediğimizde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ana ortaklık payları net dönem karı yüzde 72 artış ile 276 milyon TL ve 2018 yılı 9 aylık ana ortaklık payları net dönem karı ise yüzde 84,5 artış ile 780.2 milyon TL’ye yükseldiği görülüyor. İlgili dönemde, satışlar yaklaşık yüzde 65 artış ile 1,67 milyar TL ve satışların maliyeti yüzde 63,2 artış ile 1,14 milyar TL olarak gerçekleştiği görülmekte. Ticari faaliyetlerden brüt kar yüzde 69 artış ile 525 milyon TL’ye ulaştı. Genel yönetim ve Pazarlama giderleri ile esas faaliyetlerden diğer gelir/gider grubunda yaşanan artışların etkisi ile birlikte esas faaliyet karı yüzde 53,1 artış ile 289 milyon TL olarak gerçekleşti.

Finansman giderleri grubu içerisinde yer alan kambiyo zararları ve faiz giderleri kalemlerinde yaşanan artış nedeniyle net finansman gideri 2017 yılı üçüncü çeyrekteki 16.4 milyon TL’den bu çeyrekte 255 milyon TL’ye ulaşmasının dönem net karını baskıladığı gözleniyor.

Diğer taraftan, operasyonel performansın yıllık bazda üçüncü çeyrekte %53 yükselmesi, finansal giderlerdeki artışa rağmen net kar rakamı üzerinde olumlu etki yaratmasına olanak sağladı. 2018 yılı 3.çeyrekte FAVÖK bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23 oranında artarak 292,5 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK Marjı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 6,0 puan azalış ile yüzde 17,54 seviyesine geriledi.

Şirket’in yer aldığı sektörde önemli rol üstlenmesi, geniş ürün yelpazesi, yurtiçi/yurtdışı aynı sektörde yer alan şirketlere göre yüksek rekabet gücü ve birçok firmaya göre uygun rasyolara sahip olması olumlu faktörler olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte sektörün PD/DD oranına göre hesapladığımızda şirket hisseleri için yüzde 37 artış potansiyeli ile birlikte 4,76 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

AK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Trakya Cam 3Ç18’de 276 milyon TL net kar açıkladı – bu rakam 291 milyon TL’lik piyasa ortalama tahmininin gerisinde ancak Ak Yatırım’ın 276 milyon TL net kar beklentisine paraleldir. Şirketin yıllık %65 artış gösteren satış gelirleri beklentileri aşmasına rağmen, operasyonel karlılığın öngörülenin belirgin şekilde altında kalması net kardaki sapmanın ana nedeni oldu. %17,5’lik 3Ç18 FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre 5 puana yakın bir düşüşe işaret etti ve piyasa ortalama tahmini olan %21,5 ile Ak Yatırım beklentisi olan %20,1’in altında kaldı. Net diğer, finansal ve yatırım faaliyetlerinden gelirler 144 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 99 milyon TL’yi aştı ve operasyonel performanstaki olumsuz sapmayı dengeledi.

Yorum: Trakya Cam’ın 3Ç18 sonuçlarına ilk piyasa tepkisi olumsuz olabilir. İnşaat sektörünün yavaşlaması ve bu bağlamda ileriye dönük yurtiçi düzcam talebine ilişkin soru işaretlerinin oluşmasıyla Trakya Cam hisselerinin getirisi son 3 ayda endeksin %18 altında kaldı. 3Ç’de yurtiçi satış hacimlerinin yıllık bazda %6 gerileme göstermesi de bu endişeleri canlı tutmaya devam edebilir. Bu nedenle mevcut durumda hissenin bir süre daha yatırımcı ilgisinden uzak kalması beklenebilir. 5,50 TL’lik hedef fiyat ile Trakya Cam için “Nötr” getiri beklentimizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

(-) Trakya Cam (TRKCM): Yılın 3. çeyreğinde 276 mn TL net kar açıklayan şirketin net karı, Research Turkey konsensus tahmini olan 291 mn TL’nin altında kalırken, yıllık bazda %72 artış (çeyreklik bazda %7 gerileme) gösterdi. Ticari alacaklar kaynaklı kaydedilen 102 mn TL’lik esas faaliyetler kaynaklı gelir, 291 mn TL’lik Eurobond yatırımı gelirleri (3Ç17: 11 mn TL) net karı pozitif etkilerken, 255 mn TL’lik net finansal gider (3Ç17: 16 mn TL net finansal gider) net kardaki artışı sınırlandırmıştır. 3Ç18’de İtalya ve Hindistan tarafındaki satın almaların tam konsolidasyona dahil edilmesiyle birlikte, konsolide satış gelirlerinde yıllık bazda %65, çeyreklik bazda %26 artış kaydedilerek 1,67 mlr TL’lik satış gelirine ulaşılmıştır. 3Ç18’de kaydedilen konsolide satış geliri, 1,56 mlr TL’lik Research Turkey konsensus tahminlerinin ve en yüksek Research Turkey satış geliri tahmini olan 1,59 mlr TL’yi aşmıştır.

Toplam satış hacminde yıllık bazda %9 seviyesindeki artış, yurtiçinde Ağustos ayındaki %16’lık fiyat artışı, kur etkisi ve ürün karmasındaki değişim, cirodaki yükselişi beraberinde getirmiştir. FAVÖK tarafında ise yıllık bazda %23 artış (çeyreklik %1 gerileme) gerçekleşerek 293 mn TL’lik FAVÖK elde edilmiş, 336 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminlerinin altında bir gerçekleşme görülmüştür. FAVÖK marjı ise 3Ç18’de İtalya ve Hindistan satın almasına bağlı olarak %18 seviyesinde gerçekleşerek 3Ç17’deki %24 seviyesinden 6 puanlık düşüş göstermiştir. Yorum: 3Ç18 finansalları net kar ve FAVÖK tarafında piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşmelere işaret etmektedir. Yılbaşından bugüne BİST’e göre %10 pozitif getiri performansı sergileyen şirket hisseleri, son 1 ayda ise endekse göre %15 negatif bir performans göstermiştir. Açıklanan finansalların hissede sınırlı da olsa satış baskısı yaratabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Trakya Cam – 3Ç18 sonuçlarını 275.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 290.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %72 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %7 azaldı. Net satışlar 1,667 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,564 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 292 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 336 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 602 baz puan azalarak %17.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 75 baz puan arttı ve %31.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 545 baz puan arttı ve %20.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %176 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %80 arttı. Şirketin net borcu 1.2 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, bu değer 30 Haziran 2018 itibariyle 989 milyon TL idi.

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

3Ç18’de piyasa beklentilerinin altında 276mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 291mn TL net kar; OYAK Bekl: 317mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %72 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %7 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %65 artarak 1,667mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,564mn TL; OYAK Bekl: 1,582mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 292mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 336mn TL; OYAK Bekl: 346mn TL) çeyreksel bazda ise %1 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 6.0 puan daralma göstererek %17.5 olmuştur. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Trakya Cam (TRKCM, Nötr): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %72 oranında artarak 275,8mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi yılın üçüncü çeyreğinde 291mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %69 oranında artarak 525,2mn TL olmuştur. Şirket’in yılın ikinci çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %17 ve %31 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %16 ve %31 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki çeyreğe göre %84 oranında artarak 780,2mn TL’ye yükselmiştir.

 

AK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Yorum – 28.09.2018

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, Ticaret Bakanlığı, İran menşeli düz cam ve türevlerinin ithalatında halihazırda geçerli olan korunma önleminin uzatılmasına ilişkin yapılan başvuruyu değerlendirmek üzere bir soruşturma açılmasına karar verdi. Haberi Trakya Cam açısından bir miktar olumlu değerlendiriyoruz.

Camda Antidamping Uygulaması Uzatılabilir – 28.09.2018

Resmi Gazetede, çekme ve üfleme cam ile float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın, İran kaynaklı olanların ithalatına yönelik uygulanan korunma önleminin uzatılması için soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi. İran’dan ithal edilen bu ürünlere yönelik 2015 yılında 3 yıllığına korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması kararı alınmıştı.

“70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) çekme ve üfleme cam ile 70.05 GTP’i altında bulunan float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015/8118 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uygulanan korunma önleminin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.”

 

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

TRKCM 2Ç18’de piyasa beklentilerinin üzerinde 298mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 235mn TL net kar; OYAK Bekl: 233mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %102 yukarıdadır. Şirketin satış gelirleri 2Ç18’de yıllık bazda %23 artarak 1,324mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,330mn TL; OYAK Bekl: 1,341mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 294mn TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: 287mn TL; OYAK Bekl: 287mn TL). 2Ç18’de şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puan artış göstererek %22.2 olmuştur. 2Ç18 sonuçları operasyonel olarak beklentilere paralel gerçekleşmekle birlikte yatırım faaliyetlerinden gelirler sebebiyle (2Ç18: TL186mn; 2Ç17: TL1mn) net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Trakya Cam – 2Ç18 sonuçlarını 297,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 235,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Faaliyet performansı beklentiler dahilinde gerçekleşmiş olmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşen kur farkı gelirlerinin net kardaki sapmayı yarattığını düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %102 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %44 arttı. Net satışlar 1.324 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.330 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 294 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 287 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 81 baz puan artarak %22,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 yükselerek 1,888 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %102 oranında artarak 297,6mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi yılın ikinci çeyreğinde 235mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %27 oranında artarak 447,6mn TL olmuştur. Şirket’in yılın ikinci çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %22 ve %34 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %14 ve %33 idi. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak – Haziran ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki çeyreğe göre %92 oranında artarak 504,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz – 06.07.2018

Hisseyi neden beğeniyoruz? 2018 yılında satış gelirlerinin (i) 2017 yılından bu yana kümüle %30 seviyesini bulan fiyat artışları, (ii) otocam ve enkapsülasyon işlerinin artan katkısı, (iii) ürün komposizyonundaki iyileşme ve (iv) TL’deki değer kaybının konsolide satış gelirlerini arttırıcı etkisi sebebiyle güçlü büyümeye devam edeceğini ve aynı zamanda bu faktörlerin maliyet artışlarının operasyonel karlılığa olumsuz etkisini ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. 2019 yılı için inşaat faliyetlerindeki düşüş yurtiçi satış hacmi için aşağı yönlü risk oluştursa da ürün komposizyonundaki gelişme, yeniden ihracat pazarlarına yönelinmesi, Hindistan operasyonları konsolidasyonun tam yıl etkisi ve İtalya’da Manfredonia tesisinin potansiyel katkısı konsolide rakamlarda bu etkiyi ortadan kaldıracaktır görüşündeyiz. Ek olarak uluslararası operasyonların artan katkısı ve ilave yurtdışı yatırımlara ilişkin girişimlerin Şirket’in uzun vadeli büyüme potansiyeli için ve bölgesel çeşitlendirme için pozitiftir.

Katalistler : Yeni yatırım ve kapasite artışına ilişkin haber akışları, güçlü 2Ç18 karlılığı

Riskler: Olası doğalgaz zamları, inşaat faaliyetlerinde sert düşüş

Değerleme: 5,0x 2018T FD/FAVÖK çarpanı tarihi ortalamalara göre %20’lik bir iskontoya işaret etmektedir.

AK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Haber Yorum – 19.06.2018

Trakya Cam, İtalyan cam üreticisi Sangalli grubunun iştiraki olan Sangalli Manfredonia tesisinin 15,7 milyon Euro bedelle satın alımının tamamlandığı açıkladı. Şirket, sözkonusu satın alım için açılan ihaleye Şubat 2018’de teklif vermişti. Manfredonia‘nın yıllık 190 bin ton düzcam üretim kapasitesinin yanında bazı türev cam üretim kapasiteleri de bulunmaktadır (4 milyon m2/yıl lamine cam, 4 milyon m2/yıl kaplamalı cam ve 1,5 milyon m2/yıl saten cam). Trakya Cam’ın mevcut üretim kapasitesi yaklaşık 3mn ton/yıl seviyesindedir.

Sangalli Manfredonia halihazırda operasyonlarını durdurmuş olduğundan Trakya Cam’ın bir yenileme yatırımı yapması gerekecektir. Trakya Cam yine Sangalli grubuna ait olan Porto Nogaro düz cam tesisini 2016 yılında 85 milyon Euro bedelle satın almıştı. Manfredonia tesisinin de portföye katılmasıyla Trakya Cam İtalya’nın en büyük düz cam üreticilerinden biri haline gelmiştir. Haberi Trakya Cam’ın uzun vadeli büyüme hedefleri açısından potansiyel olarak olumlu karşılıyoruz.

Şişecam Topluluğu İtalya’da İkinci Düzcam Üretim Tesisini Satın Aldı

VAKIF YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Haber analiz – 14.06.2018

Trakya Cam (TRKCM): Hindistan’da kurulu, %50 hissesine sahip olduğu iş ortaklığı HNG Float Glass Limited’in %49,80 oranındaki payının 85,4 mn $ karşılığında Hindusthan National Glass and Industries Ltd., Spotlight Vanijya Limited, Brabourne Commerce Pvt Ltd ve diğer kurucu ortaklardan satın alınıp şirkete %99,8 oranında ortak olduğunu bildirdi. Yorum: Trakya Cam, 2018 Şubat sonunda HNG Float Glass Limited’in kalan paylarının diğer ortaklardan alınması için adım attığını bildirmişti. 2013 yılında HNG’nin %50’sini alarak global düzcam şirketi olma hedefine yönelik Hindistan pazarına giren Trakya Cam, bu satın alma ile birlikte Hindistan’da 100 bin ton/yıl kapasiteli tesisin tek sahibi konumuna gelecek.

Şişecam, Hindistan’daki Varlığını Güçlendiriyor

AHLATCI YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Teknik Analiz – 12.06.2018

Şirket tarafından açıklanan 2018 1. Çeyrek dönem mali tablolara göre, yılın ilk çeyrek döneminde satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 oranında artarak 1.200 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Maliyetlerin sabit kalması, bunun yanında faaliyet giderlerinin azaltılması sonucu net esas faaliyet karı yıllık bazda %45 oranında artış kaydetmiş ve 183 milyon TL esas faaliyet karı elde edilmiştir. Diğer faaliyet karı ve yatırımlardan elde edilen gelirlerle birlikte net dönem karı 215 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Net dönem karının geçtiğimiz yıla göre %80 artış kaydetmesi dikkat çekmektedir. Mevcut finansal tabloya göre yaptığımız değerlemede hisse fiyatının 5,50TL-6,00TL kadar potansiyel taşıdığı söylenebilir.

Teknik olarak son dönemde endekse paralel etkili olan satışlarla 2 aylık süreçte negatif bir seyir izleyen hisse, 3,80 destek seviyesi civarında bulduğu destekle tekrar toparlanma sinyali vermektedir. Özellikle göreceli güç endeksi RSI’ın pozitif görünümde olması, trend değişimlerini işaret etmesi bakımından takip edilen MACD indikatörünün al sinyali vermesi ve fiyatın 21 günlük basit hareketli ortalama üzerinde olması, yukarı yönlü olasılıkların güçlendiğini bizlere yansıtmaktadır.

Önümüzdeki süreçte 4,35 direnci yakından takip edilecek olup, bu seviyenin aşılması durumunda 4,55 ve 4,75 seviyeleri piyasalarda konuşulmaya başlanabilir. Aşağıda ise 4,00 seviyesi önemli bir destek olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

TACİRLER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Teknik Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Trakya Cam – 1Ç18 sonuçlarını 206.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 163,7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %80 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %7 arttı. Net satışlar 1,222 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,154 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 262 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 244 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 14 baz puan artarak %21,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 büyüyerek 1,244 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 824 milyon TL (1Ç17: 602 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17,9 (1Ç17: %18) olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Teknik Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Trakya Cam’ın 1Ç18 net karı %80 artarak 207 mln TL’ye ulaştı. Cirodaki artışa bağlı olarak FAVÖK de %29 yükseldi ve 262 mln TL olarak gerçekleşti. Bu rakamlar piyasa beklentilerini sırasıyla %6 ve %8 üzerinde oluştu. Operasyonel sonuçların beklentilerin üzerinde gelmesinin dışında 16 mln TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin de etkisiyle net kar 164 mln TL olan piyasa beklentisini de %26 aştı. Güçlü gelen sonuçların Trakya Cam hissesinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Teknik Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Trakya Cam yılın 1. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 164mn TL’ye karşılık 207mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar geçen yılın aynı dönemine göre %80 artış gösterdi. Gelirlerdeki %28’lik artış ve 46mn TL seviyesinde gelen finansal varlıkların yeniden değerleme karı net karı destekleyen unsurlar oldu. Şirketin toplam gelirlerinin %52’ini kaydettiği Türkiye operasyonları güçlü talep ve fiyat artışları sayesinde Trakya Cam konsolide bazda %28 gelir büyümesi sağladı. Son olarak ilk çeyrekte %2-8 düzeyinde yapılan fiyat artışının ardından güçlü talep ile birlikte ithalatın azalması büyümenin devam etmesine yardımcı olacaktır. Şirketin faaliyet karlılığı da güçlü seyretmeye devam etti. Trakya Cam 244mn TL piyasa beklentisine karşılık 262mn TL FAVÖK kaydetti. Şirketin borçluluğu bir önceki çeyrekteki 633mn TL’ye göre hafif yükselerek 676mn TL oldu. Trakya Cam’ın 1. çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde etkisinin olumlu olmasını beklemekteyiz. Trakya Cam için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ve 5,5TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz – 12.04.2018

Şişecam, Trakya Cam, Anadolu Cam Sanayii, Soda Sanayii (SISE, TRKCM, ANACM, SODA, Nötr): Şişecam yurtdışı piyasalarda 750mn USD’ye kadar tahvil ihracı kararı aldı. Şirket ihraçtan sağlanacak fonların, mevcut borçların ödenmesi ve benzeri diğer amaçlarla kullanılacağını belirtti. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre, yapılacak borçlanma verecekleri garanti tutarı kadar grup şirketleri Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayii ve Paşabahçe’ye aktarılacak. Trakya Cam tarafından yine KAP’a yapılan açıklamada da şirketin tahvil ihracına 250mn USD’ye kadar garanti vereceği belirtildi. Ayrıca, Anadolu Cam ve Soda Sanayii’de sırasıyla 150mn USD’ye kadar ve 50mn USD’ye kadar yükümlülüklere garanti vermeye karar verdiğini açıkladı.

 

HALK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz – 14.03.2018

Güçlü talep ve tüm faaliyet gösterilen operasyonlarda (Türkiye, Avrupa ve Rusya) iyileşen fiyatlar neticesinde, 2017 yılında güçlü büyüme rakamları kaydedildi. Türkiye ve komşu tüm düzcam pazarlarında fiyatların iyileşmesi, enkapsülasyon gelirlerinde daha iyi karlılık ve inşaat izinleri rakamlarında gözlenen güçlü artış olumlu trendin 2018 yılında da devam edeceğini gösteriyor. Trakya Cam için güncellenen değerlememiz neticesinde hedef fiyatımızı 6.15 TL (önceki 5.00 TL) olarak revize ediyoruz. Hisse için “AL” tavsiyemizi hedef fiyatımızın %26 getiri potansiyeli sunması nedeniyle yineliyoruz. Hisse 5,9x 18T FD/FAVÖK ve 7,4x F/K ile uluslararası benzerlerine kıyasla %23 ve %44 iskontolu işlem görüyor.

Hedef Fiyat: 6,15 TL  Tavsiye: AL

Potansiyel satın alma haberlerinin hissenin pozitif performansında tetikleyici olacağını düşünüyoruz. Trakya Cam, İtalyan merkezli olarak faaliyet gösteren Sangalli grubunun iştiraki olan Monte Sant’Angelo’da yer alan Sangalli Manfredonia tesisinin satın alma işlemine ilişkin teklif verdiğini açıkladı. Satın alınması planlanan tesisinin yıllık 190 bin ton düz cam üretim kapasitesinin, Trakya Cam’ın toplamdaki 2.8 mn tonluk üretim kapasitesine yaklaşık %8’lik katkı sağlayacağını hesaplıyoruz. Trakya Cam bu satın almayı gerçekleştirir ise, İtalya’da iki hat ile faaliyet gösterecek olup, İtalya’nın hem kuzeyinde hem güneyinde hakim konuma gelecektir. Hedef pazarın çeşitlenmesi ve uluslararası operasyonlardan gelecek katkıyı artıracak satın alma haberlerinin hissenin pozitif performansında tetikleyici olacağını düşünüyoruz.

Tahminlerimizde yukarı yönlü revizyon. Satın alınan operasyonların yeniden yapılanması ve katkı sağlaması neticesinde karlılık iyileşmesinin devam etmesini bekliyoruz. Yeni yatırımlar, güçlü talep ve fiyat artışı, artan kapasite kullanım oranı, otomotiv sektörü ihracat rakamlarının güçlü görünümü, EUR’nun olumlu etkisi ve düşük soda külü maliyetleri neticesinde tahminlerimizde yukarı yönlü revizyona gidiyoruz. Türkiye’de Ocak ayında doğalgaza yapılan %13,6’lık fiyat artışının etkisine rağmen,  2018 yılı için FAVÖK marjı tahminimizi 1,6 puan artırarak 2018’de %22,1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu doğrultuda, 2018 ve 2019 için satış geliri tahminlerimizi sırasıyla %5 / %10, FAVÖK beklentimizi %13 / %12 ve net kar beklentimizi de %34 / %13 yukarı çekiyoruz.

 

 

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Haber Yorum – 28.02.2018

Global Üretici Olma Stratejisi Yolunda İyi Bir Fırsat

TRKCM: Trakya Cam, %50 iştiraki olan ve Hindistan’da faaliyet gösteren HNG Float Glass’ın geri kalan paylarının alınması için görüşmelere başladığını açıkladı. Olası bir satın almanın ardından Şirket HNG Float Glass’ın tamamını konsolide etmeye başlayacaktır. Olası bir satın alma ayrıca, Trakya Cam’ın global olarak önde gelen düzcam üreticisi olma stratejisi yolunda uzak doğu pazarında büyümesi yolunda iyi bir fırsat yaratacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Haber Yorum – 28.02.2018

Trakya Cam Hindistan’da bulunan %50 pay sahibi olduğu HNG Float Glass’in %50 kalan hissesini satın almak için görüşme sürecine başladığını açıkladı. Bilindiği üzere Trakya Cam, HNGIL ile 2012’de iş ortaklığı kurmuştu ve iştirak bir düzcam fabrikası işletmektedir. Trakya Cam iştiraki özkaynak yöntemiyle konsolide ediyor. İştirak 2017’de 303 milyon TL ciro, %24 FAVÖK marjı ve 44 milyon TL net kâr gerçekleştirdi. Trakya Cam için hafif olumlu haber.

 

Trakya Cam İş Ortaklığı Pay Artırım Teklifi Hakkında Açıklama Yaptı – 28.02.2018

Şirketimizin 27.02.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında , %50 hissesine sahip olduğumuz iş ortaklığımız HNG Float Glass Limited’in kalan paylarının diğer iş ortağı Hindusthan National Glass and Industrial Limited’den devralınmasına ilişkin görüşmelerin karşı taraf ile müzakere edilmeye başlanmasına karar verilmiş olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

 

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Hedef Fiyat: 5,50 TL   Tavsiye: Endeksin Üzerinde Getiri

Trakya Cam yılın 4. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 170mn TL’ye karşılık 193mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi. Gelirlerdeki %34’lük artış ve 54mn TL seviyesinde gelen finansal varlıkların yeniden değerleme karı net karı destekleyen unsurlar oldu. Diğer yandan artan faaliyet giderleri 219mn TL olarak açıklanan faaliyet karını (FAVÖK) 267mn TL olan piyasa beklentisinin altında bıraktı. Şirketin toplam gelirlerinin %54’ünü kaydettiği Türkiye operasyonları güçlü talep ve fiyat artışları sayesinde 4. çeyrekte %33 gelir büyümesi sağladı.

Son olarak Ekim ayında yapılan %8’lik fiyat artışının ardından güçlü talep ile birlikte ithalatın azalması büyümenin devam etmesine yardımcı olacaktır. Şirketin borçluluğu bir önceki çeyreğe göre aynı seviyelerde kaldı ve 2017 yılı 633mn TL net borç ile kapatıldı. 2018 yılında 170mn TL kar payı, Ankara fabrikasına yapılacak yeni düz cam hattı ve İtalya’da olası varlık satın almaları için yapılacak yatırımlara rağmen şirketin borçluluğu makul seviyelerde kalmaya devam edecektir.

Temettü ve Bedelsiz

Trakya Cam Yönetim Kurulu hisse başına 0,15TL nakit temettünün yanında %10,6 bedelsiz hisse dağıtılması kararı almıştır. Trakya Cam’ın 4. çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde etkisinin sınırlı olmasını beklemekteyiz, ancak sene başından bu yana %173 getiri sağlayan ve en yüksek seviyelerine yakın seyreden hissede faaliyet karının zayıflığından kaynaklı kar satışı görülebilir. Trakya Cam için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ve 5,5TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Trakya Cam 4Ç17’de beklentilerin üzerinde 194 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 170 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 175 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin operasyonel performansı beklentilere altında kalırken (gerçekleşen FAVÖK beklentilerin %20 gerisinde) 53 milyon TL’lik finansal varlık yeniden değerleme kazancı ve 12 milyon TL’lik duran varlık satış kazancı net karın beklentileri aşmasını sağladı. Yorum: Trakya Cam’ın 4Ç17 operasyonel performansındaki aşağı yönlü sürprizi olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Şirket için ileriye dönük beklentilerimiz gözden geçireceğiz. Sonuçlar öncesi Trakya Cam için 5.70 TL hedef fiyatla “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz bulunmaktaydı. Bu arada, Trakya Cam 2017 faaliyetlerinden 0.015 TL nakit ve %10,6 hisse temettü dağıtılmasını teklif edecek. Nakit temettünün verimi %3,2’dir. Dağıtımın 31 Mayıs’ta yapılması planlanıyor.

TACİRLER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Trakya Cam – 4Ç17 sonuçlarını 193.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 169.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %104 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %20 arttı. Net satışlar 1,289 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,226 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 219 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %68 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 267 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 345 baz puan artarak %17.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 1,164 milyon TL olarak gerçekleşti. Trakya Cam’ın yönetim kurulu 31 Mayıs’ta hisse başına 0,150442 TL brüt, 0,127876 TL net temettü dağıtmayı planlıyor.

DENİZ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Trakya Cam’da operasyonel olmayan nedenlerle güçlü net kar rakamı. Trakya Cam 4Ç17’de 193 mln TL net kar açıkladı, bu rakam piyasa beklentisinin %14 üstünde. Beklentilerin üstünde açıklanan operasyonel olmayan gelirler şirketin net karına bu çeyrekte destek oldu. Beklentilerle uyumlu ciro rakamına rağmen, Şirket’in 219 mln TL olarak açıklanan FAVÖK rakamı, gaz fiyatlarındaki artış ve artan operasyonel giderler nedeniyle İtalya be Bulgaristan aktiviterinde düşen marjlardan olumsuz etkilendi. Bunun yanısıra Türkiye ve Rusya’da artan taşıma maliyetleri ile birlikte olumsuz döviz etkisinden olumsuz etkilenen FAVÖK, piyasa beklentisinin %18 gerisinde kaldı. Güçlü net kar nedeniyle açılışta hisse değerinde pozitif bir tepki bekliyoruz. Operasyonel performans ile ilgili kaygılar daha sonra sabahki yükselişlerin düşmesine neden olabilir. Şirket %10.6 bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte 31 Mayıs 2018’de %3.2 temettü verimine işaret eden 0.15 TL/hisse temettü ödemeyi planlıyor.

ŞEKER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Trakya Cam (TRKCM) dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde 193,5mn TL net kar elde etti. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 94,9mn TL net kar elde etmişti. Bizim tahminimiz Trakya Cam’ın 4Ç17’de 145mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi de 170mn TL seviyesindeydi. 4Ç17 finansal sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin 12A17’de kümüle net kar rakamı 616,4mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A16: 546,7mn TL net kar). Şirketin net satış gelirleri 4Ç17’de yıllık bazda %33,9 oranında, çeyreklik bazda %27,5 oranında artarak 1,29mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç16: 962,6mn TL). Tahminimiz şirketin bu çeyrekte 1,20mlr TL net satış geliri elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki beklenti 1,22mlr TL seviyesindeydi.

Böylelikle şirketin 12A17’de kümüle satış gelirleri rakamı yıllık bazda %43,6 oranında artışla 4,33mlr TL olarak gerçekleşti (12A16: 3,03mlr TL). FAVÖK tarafına baktığımızda şirket 218,8mn TL FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjı da yıllık bazda 3,5 puan artışla %17,0 olarak gerçekleşti. Bu bizim FAVÖK tahminimiz olan 242mn TL’nin ve piyasadaki ortalama FAVÖK beklentisi olan 267mn TL’nin gerisinde kaldı. Şirket ayrıca, Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı faaliyetleri neticesinde 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ortaklarına pay başına brüt %15,0442 (0,150442 TL) nakit kar payı ve %10,61946 bedelsiz pay dağıtılması yönünde karar aldığını duyurdu. 20 Mart 2018 tarihinde Genel Kurul’a sunulacak olan nakit kar payı tutarı TRKCM’ın 27 Şubat 2018 tarihli kapanış fiyatına göre brüt %3,21 temettü verimliliğine işaret etmektedir.

 

Trakya Cam Nakit Kar Payı Teklifi Açıklaması – 26.02.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
TRKCM, TRATRKCM91F7
Peşin
0,150442
15,0442
0,127876
12,7876
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2018
04.06.2018
01.06.2018

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2017 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 616.394.558 Türk Lirası tutarındaki 2017 yılı net karımızın, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin 25. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimiz “Kar Dağıtım Politikası”nda belirtilen esaslara göre ekteki şekilde tefrik edilmesi;

– Mevcut çıkarılmış sermayenin; %15,04425 oranına tekabül eden 170.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, %10,61947 oranına tekabül eden 120.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılması,

– Bedelsiz pay olarak dağıtılması öngörülen 120.000.000 TL’nin 2017 yılı dönem karından karşılanması,

Nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2018 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,

hususlarının 20 Mart 2018 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TRKCM, TRATRKCM91F7
120.000.000
10,61946

 

GARANTİ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Haber Analiz – 05.02.2018

Trakya Cam (TRKCM, EÜ, Fiyat:4.76TL, Piyasa Değeri TL5,379mn) İtalyan Sangalli grubunun iştiraki olan Monte Sant’Angelo’da yer alan Sangalli Manfredonia tesisinin satın alma işlemine ilişkin ihale sürecine dahil olunmasına karar verilmiş ve buna yönelik teklif verdiğini açıklamıştır. Yorum: Hatırlatmak gerekirse, Trakya Cam Kasım 2016’da yıllık 220bin ton üretim kapasitesine sahip Sangalli grubu iştiraki Sangalli Vetro Porto Nogaro’yu 84.7mn EUR’ya satın almıştır. Trakya Cam’ın İtalya operasyonları 9A17’de konsolide gelirlerine yaklaşık 310mn TL katkı sağlamıştır. Olası satın almanın TRKCM’ın bölgesel konumlandırmasını daha da güçlendirilecek ve stratejik olarak Avrupa’da ihracat pazarlarına ulaşımını sağlayacaktır.

 

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Haber Analiz – 05.02.2018

TRKCM: Trakya Cam İtalya’nın güneyinde bulunan Sangalli Manfredonia tesisini satın almak için teklif verdi. Şirket daha önce İtalya’nın kuzeyinde bulunan 190bin ton kapasiteli Sangalli Porto Nogaro tesisini 85mn Euro karşılığında satın almıştı. Sangalli Manfredonia tesisinin satın alınması Trakya Cam’ın İtalya’daki kapasitesini ikiye katlayacak olup Şirket’in Avrupa’daki lider konumunu güçlendirecektir. Daha önce açıklanan, Polatlı Fabrikası’ndaki yatırım kararı ile birlikte Sangalli Manfredonia’nın alınması ileriye dönük büyüme beklentilerini destekleyecektir. Olumlu

DENİZ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Haber Analiz – 05.02.2018

Trakya Cam İtalyan Düzcam üreticisi Sangalli’nin bir başka iştirakini satın almak için teklif verdi Trakya Cam’ın 190 bin ton kapasiteli Sangalli Manfredonia’nın alımı için girdiği ihalenin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor. Şayet satın alım gerçekleşirse Trakya Cam toplam konsolide cam kapasitesini %7 artırabilir. Hatırlatalım şirket Kasım 2016’da Sangalli’nin 220 bin ton kapasiteli bir başka iştiraki Porto Nagaro’yu 85 milyon euro firma değeri karşılığında satın almıştı. Her ne kadar fiyat ve ihale sonucu belli olmasa da, satın alma gerçekleştiği takdirde hedef pazarını çeşitlendiren ve uluslararası operasyonlardan gelen katkıyı artıran bu alım hisse için olumlu olabilir.

 

GARANTİ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Yorum – 10.01.2018

Trakya Cam (TRKCM, EÜ, Fiyat:4.79TL, Piyasa Değeri TL5,413mn): Polatlı Fabrikasında, toplam 123mn ABD yatırımla, yıllık 225 bin ton/yıl kapasiteli yeni fırın yapılmasına karar vermiştir. Yeni fırının 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Yorum: Yeni fırının tamamlanmasıyla Polatlı Fabrika’nın toplam kapasitesi yaklaşık 525bin tona ulaşacak olup, Trakya Cam’ın Türkiye’deki toplam üretim kapasitesi ise %12 artışla 2.06mn ton olacaktır. Yatırım kararı güçlü düz cam talebinin devam edeceği beklentileriyle alınmış olup haberi olumlu değerlendiriyoruz.

AK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Yorum – 10.01.2018

Trakya Cam Polatlı fabrikasına yeni bir düz cam hattı ekleme kararı aldı. Şirketin mevcut durumda Türkiye’de 7 ve yurtdışında 4 düz cam hattında toplam 2,5 milyon ton/yıl üretim kapasitesi bulunmaktadır (Hindistan ve Mısır’da sırasıyla %50 ve %30 paya sahip olunan birer hat hariç olmak üzere). Yeni hat yatırımının toplam maliyeti 127 milyon dolar olarak planlanmaktadır; bu tutar geçmişteki yatırımların maliyetine benzer seviyededir. Biz halihazırda şirket için projeksiyonlarımızda 2019 yılında faaliyete geçmek üzere Polatlı fabrikasına 290bin ton/yıl kapasiteli bir yeni düzcam hattı yatırımı yapılacağını öngörmekteydik, bu bağlamda haber beklentilerimizle uyumludur. Haberin piyasa tarafından olumlu algılanacağını düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Yorum – 10.01.2018

Trakya Cam (TRKCM) Polatlı fabrikasında, toplam sabit yatırım tutarı 122,8mn Dolar olan TR 8 Polatlı düzcam hat yatırımının yapılmasına karar verildiğini açıkladı. İşletme sermayesi gereksinimi dahil toplam yatırım tutarının 126,6mn Dolar olduğu belirtildi.

 

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Yorum – 05.01.2018

TRKCM: Ekonomi Bakanlığı İran’dan yapılan çerçevesiz cam ayna ithalatına karşı uygulanan kota bazlı koruma önlemini kaldırdı. Hatırlanacağı üzere, bu önlem geçen yıl Temmuz ayında 3 yıl daha uzatılmıştı. Son on yılda bu ülkeden yapılan ithalatın asgari düzeyde olması sebebiyle koruma önleminin değişmesinin Türkiye’nin ithalatına önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

 

AK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Yorum – 25.12.2017

Ekonomi Bakanlığı Rusya menşeli renksiz düz cam ithalatına yönelik olarak %8-%10 arasında anti-damping önlemi uygulamayı kararlaştırdı. Karar 2016 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlanması neticesinde alındı. Haberi Trakya Cam açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Hedef Fiyat: 5,5TL   “Endeksin Üzerinde Getiri”

Trakya Cam yılın 3. Çeyreğinde 161mn TL net kar kaydetti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 125mn TL’nin üzerinde. Gelirlerdeki %44’lük büyüme ve faaliyet kar marjının (FAVÖK) geçen yıla göre 6 puan artmış olması net karda %145’lik büyüme sağladı. Şirket’in 3. Çeyrek gelirleri %44 artışla 1milyar TL seviyesine yükseldi. Geçen yılın 4. Çeyreğinde İtalya’daki Sangalli varlıklarının alınmasının etkisini dışarıda bıraktığımızda dahi organik gelir büyümesi %33 olarak gerçekleşti. Toplam satış gelirlerinin %59’unu oluşturan Türkiye’de sene başında yapılan %12’lik fiyat artışı, satış hacmi büyümesi ve TL’nin değer kaybı gelirlerin %39 artmasını sağladı.

Şirket’in Ekim ayında yaptığı %8’lik fiyat artışı 4. çeyrek ve 2018 gelir büyümesini destekleyecektir. Şirket’in faaliyet karı (FAVÖK)piyasa beklentisi olan 205mn TL’nin üstünde 238mn TL olarak gerçekleşti. Trakya Cam net borcunu düşürmeye devam ediyor. Şirket’in net borcu bir önceki çeyrekteki 906mn TL seviyesinden 605mn TL’ye düştü. Beklentilerin üstünde gelen 3. Çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Trakya Cam için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi korurken, hedef fiyatımızı 4,35TL’den 5,5TL’ye yükseltiyoruz.

AK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Hedef Fiyat: 4,95TL   “Endeksin Üzerinde Getiri”

Trakya Cam 3Ç17’da beklentilerin üzerinde 161 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 134 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 131 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma kısmen beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılıktan, kısmen ise tahminleri aşan net diğer ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerden kaynaklandı. Şirketin 3Ç17 satış gelirleri beklentilerin %3 gerisinde kalırken 238 milyon TL’lik FAVÖK rakamı tahminleri %3 aştı (hem piyasa ortalama tahmini, hem de Ak Yatırım beklentisi 231 milyon TL idi). Buna göre, 23,6’lık FAVÖK marjı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş oldu (piyasa ortalaması: %22,2, AK: %21,9).

Yıllık bazda 6 puanlık bir artış ifade eden bu gerçekleşen marj rakamı, 1Y17’deki 4,7 puanlık yıllık artışla karşılaştırıldığında şirketin operasyonel performansını 3Ç’de daha da iyileştirmeyi başardığına işaret etmektedir. Trakya Cam’ın 3Ç17’de kaydettiği 14 milyon TL’lik finansal varlık yeniden değerleme geliri de (1Ç17’deki 25 milyon TL gelir ve 2Ç17’deki 12 milyon TL giderden sonra) net kara rakamına olumlu katkı sağlamıştır.

Yorum: Trakya Cam’ın 3Ç17 finansal sonuçlarını, şirketin operasyonel rakamlarında bir süredir görülmekte olan olumlu trendin devam ettiğini kanıtlaması açısından olumlu karşılıyoruz. Türkiye ve Avrupa’daki kuvvetli talep ve fiyatlama koşulları düşünüldüğünde (şirket 4Ç17’nin başına Türkiye’de ürün fiyatlarını %8 artırdı, 3Ç16’dan beri toplam fiyat artışı %30’a ulaştı) bu karlılık performansının devam etmesi beklenebilir. Bu bağlamda ileri dönük piyasa ortalama FAVÖK marjı beklentileri için de (2017 ve 2018 için %20 seviyesinde) bir yukarı potansiyel olduğunu düşünüyoruz.

Güncel tahminlerimizle Trakya Cam’ın 2018T FD/FAVÖK’e göre 5,1 çarpan seviyesinde işlem gördüğünü hesaplıyoruz. Bu seviye yabancı benzer şirketlerin ortalama çarpanı olan 6,4x’e göre belirgin bir iskonto içermektedir. Trakya Cam için 4,95 TL 12 aylık hedef fiyat (önceki 3,85 TL) ile getiri beklentimizi “Nötr”den “Endeksin Üzerinde Getiri” ye revize ediyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Trakya Cam (TRKCM) 3Ç17’de 160,7mn TL net kar elde ettiğini duyurdu. Şirket, önceki yılın aynı çeyreğinde ise 65,7mn TL net kar elde etmişti. Burada, 2017 yılbaşından itibaren İtalyan Sangalli operasyonlarının Trakya Cam mali tablolarına tamamen konsolide edilmeye başlandığını belirtmek gerekir. Bizim tahminimiz şirketin bu çeyrekte 124mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi 134mn TL seviyesindeydi.

Net kar tahminimizle gerçekleşmeler arasındaki fark net esas faaliyet karının tahminimizin üzerinde gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 3Ç17 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A17’de kümüle net kar rakamı 422,9mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A16: 451,8mn TL net kar – şirket geçen sene 9A16’da portföyünde bulunan Soda Sanayi paylarının satışından bir defaya mahsus olmak üzere 284mn TL satış geliri elde etmişti).

Satış gelirleri ise üçüncü çeyrekte yıllık bazda %33,6 oranında artışla 1,01mlr TL olarak gerçekleşti (3Ç16: 703,9mn TL) (Şeker Yatırım: 1,04mlr TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 1,03mlr TL). Trakya Cam’ın 3Ç17’de düz cam ve buzlu cam üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %12,4 oranında artarak 615bin ton seviyesine çıktı (3Ç16: 547bin ton). Şirket, 3Ç17’de 238,2mn TL FAVÖK elde ederken (3Ç16: 123,8mn TL) FAVÖK marjı yıllık olarak 6,0 puan artışla %23,6 olarak gerçekleşti. Bizim FAVÖK tahminimiz 220mn TL seviyesindeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise 231mn TL seviyelerindeydi.

TACİRLER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Trakya Cam – 3Ç17 sonuçlarını 160.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 133.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %145 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %9 arttı. Net satışlar 1,011 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,038 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 3Ç17’de 238 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %92 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 231 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 598 baz puan artarak %23.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 azalarak 1,147 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz – 03.10.2017

Trakya Cam Türkiye piyasasındaki ürünlere Ekim ayı itibariyle %8 zam yaptı. Biz 2018 yılında %9 zam bekliyorken, şirket azalan ithalat baskısı ve güçlü inşaat sektörü talebi nedeniyle bu senenin başında zaten %15-20 arası zam yapmışken ekim ayında da ilave bir zam daha yapma olanağı buldu. Şayet 2018 yılında ilave zamlar bunu takip ederse bu durum 4.81TL hedef fiyatımıza yönelik yukarı yönlü bir risk teşkil edebilir. Hatırlatmakta yarar var herşey sabitken ürün fiyatlarına gelen %10’luk bir zam hedef fiyatımıza %30 ilave getiri potansiyeli getirmektedir. (Şirket kaynakları)

GARANTİ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz – 03.10.2017

Trakya Cam (TRKCM, EÜ, Fiyat:3.74TL, Piyasa Değeri TL4,226mn): Trakya Cam, Ekim ayında geçerli olmak üzere, yurtiçi düz ve işlenmiş cam fiyatlarında ortalama %8 zam yapmıştır. Yorum: Şirket Aralık 2015’te %4, Ekim 2016’da %6 ve en son Şubat 2017’de %12 ürün fiyatlarını artırmıştı. Güçlü talebin ürün fiyatlarını olumlu etkilemeye devam etmesini bekliyoruz. TRKCM hisseleri dün %3 yükselmesine karşın, olumlu seyrin devamını bekliyoruz.

 

BMD Araştırma – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz – 26.09.2017

%24 Getiri Potansiyeli…Yurtdışı Satışlar Gelirleri Domine Ediyor… 

2018 EBITDA-Net Kar ve ileriye dönük çarpanların tarihi ortalaması ile belirlediğimiz 12 aylık hedef fiyatımızı 3,45 TL’den 4,23 TL’ye yükseltiyor ve Trakya Cam için Endeksin Üzerinde Getiri önerimizi sürdürüyoruz. Trakya Cam, uluslararası rakiplerine göre daha güvenli mali veriler, yüksek büyüme, güçlü temettü verimi ve düşük risk seviyesi ile ayrışırken sektörüne göre %23 EV/EBITDA17T iskontosu ile işlem görüyor. Rakiplere ek olarak şirket F/K17T’de kendi tarihi ortalamasının altında fiyatlanıyor. Şirketin yılın ikinci yarısında olumlu mali tablolar açıklamaya devam edeceğini beklerken değerleme modelimiz, 2018 yılında net satış, EBITDA ve net kardaki büyümenin daha normalize olacağını öngörmektedir. 

Konsolide gelirlerde yurtiçi payı azalıyor. Şirketin ikinci çeyrekte net satışları geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %49 artarak çeyreksel bazda 1,1 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Düz cam fiyatlarındaki zam ve otocam satışlarındaki büyüme yurtiçi satışları desteklerken Balkanlardaki güçlü talep ve Güney Avrupa’daki zamlar konsolide satışlara pozitif katkı sağlamıştır. 2017 yılının ilk altı ayında Avrupa ve Rusya’nın konsolide satışlardaki payı artmıştır. İtalya’daki düzcam şirketinin varlıklarının devralınması, Avrupa’da düzcam fiyatlarında iyileşme, Ruble’nin TL karşısında değer kazanması ve Rusya ekonomisindeki iyileşme bu durumu sağlayan en önemli faktörlerdir. 

Yurtiçi pazarın lideri. Türkiye’de %69 pazar payı ile lider olan şirket, Avrupa’da %3, küresel olarak da %4 pazar payını 2017 yılının ikinci çeyreğinde korumuştur. Yılın ikinci çeyreğinde güçlü satış büyümesine ek olarak brüt kar marjında yaklaşık 3,5 puanlık iyileşme EBITDA’nın çeyreklik olarak %93 artarak 230 mn TL olarak gerçekleşmesini beraberinde getirmiştir. Net dönem karı ise geçtiğimiz sene elde edilen tek seferlik gelirin cari dönemde normalize olması ile %54,1 gerileyerek 147,4 mn TL olarak meydana gelmiştir.  

Düzenli Temettü. 2017 yılında %2,2 temettü verimi sağlayan şirketin 2018 yılında %4,9 temettü verimi üreteceğini beklemekteyiz.

Düşük Borçluluk. İkinci çeyrekte güçlü likidite rasyoları dikkat çekerken Şirket, Net Borç/EBITDA ve Faiz Karşılama rasyoları ile yatırım yapılabilir kredi notuna sahip. İşletme sermayesinde iyileşme gözlenirken şirketin sabit sermaye ve işletme sermayesi yatırımları ile alternatif getiriden daha az vergi sonrası faaliyet karı ürettiğini gözlemlemekteyiz. (Negatif EVA)

Riskler. Gelirlerin önemli bir kısmını oluşturan AB ve Rusya ile ilgili ekonomik ve siyasi risklerin yaratabileceği şoklar, hammadde ve ürün fiyatlarının beklentilerden farklılaşması değerlemede baz senaryo hedef fiyatımız için riskler olarak görülmektedir. 

 

DENİZ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz – 23.08.2017

Trakya Cam (TRKCM) ve Anadolu Cam (ANACM) için olumlu görünüm devam ediyor Şişecam dün telekonferans düzenledi. Şirketler için önemli notları şu şekilde özetleyebiliriz:

Trakya Cam: Şirket yılın ilk yarısında inşaat sektöründeki canlanma ve AB’da ekonomik toparlanmadan dolayı iyi sonuçlar açıkladı. Şirket yılın ikinci yarısında da içeride ve dışarıda olumlu havanın devam etmesini bekliyor. Ama buna rağmen piyasa dinamiklerini bozmamak için ilave fiyat zammı beklenmiyor.

 

AK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Trakya Cam 2Ç17’de beklentilerin üzerinde 147 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 117 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 92 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin 2Ç17 satış gelirleri beklentileri %6 civarında aştı. 230 milyon TL’lik FAVÖK rakamı piyasa ortalama beklentisinin hafif üzerinde (215 milyon TL), bizim öngörümüze ise yakın gerçekleşti (224 milyon TL). 21,4’lük FAVÖK marjı da aynı 1Ç17’deki gibi yıllık bazda 5 puan artış göstererek %20,9’luk piyasa ortalama tahmininin üzerine çıktı.

Şirketin 2Ç’de karşılık iptalinden kaydettiği 17 milyon TL’lik gelir ve beklentilerimizin hayli üzerinde gerçekleşen net kur farkı gelirleri net kar rakamının bizim tahminimizi belirgin bir şekilde aşmasına neden oldu. Trakya Cam’ın getirisinin son 1 haftada endeksin %5 altında kalmış olmasını da dikkate alarak şirketin 2Ç mali sonuçlarına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Diğer yandan, hissenin son 6 ayda endekse göre %19’luk daha yüksek getiriyle Şişe Cam grup şirketleri arasında en yüksek fiyat performansı göstermiş olan şirket olduğunu da hatırlatırız.

2Ç sonuçlarının 2017 piyasa ortalama beklentileri açısından da bir yukarı potansiyel içerdiğini düşünüyoruz, bu bağlamda dikkat edilmesi gereken konu ise Bulgaristan’da doğalgaz fiyatlarına yapılan %30’luk zammın şirketin 1Y17 mali sonuçlarına nasıl bir etki yapacağıdır. Trakya Cam için 3,85 TL 12 aylık hedef fiyat (önceki 3,50 TL) ile “Endekse Paralel” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

DENİZ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Trakya Cam 2Ç17 Sonuçları: Güçlü faaliyet karı olumlu Trakya Cam 2Ç17’de 147 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam 115 milyon TL’lik piyasa beklentilerinin %28 üstünde. Türkiye ürünlerine yapılan zammın beklenenden yüksek katkısı ve yüksek katma değerli ürünlerin toplam içerisindeki payının artması net kardaki pozitif sapmanın operasyonel nedenlerini, beklenenden düşük gelen finansal giderler ise faaliyet dışı nedenlerini açıklamakta. Sonuçların hisse üzerindeki performansının olumlu olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Trakya Cam – 2Ç17 sonuçlarını 147 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 115 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %54 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %28 arttı. Net satışlar 1.076 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.025 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 230 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %93 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 214 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 490 baz puan artarak %21,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 büyüyerek 1.259 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Trakya Cam’ın 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 147,4mn TL olmuştur. Beklenti 115mn TL yönündeydi. Geçen yılın ilk çeyreğinde satılmaya hazır finansal varlık satışından elde ettiği gelirle 321,3mn TL ana ortaklık karı açıklanmıştı. Şirket’in brüt karı 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66 oranında artarak 352mn TL’ye ulaşmasına karşın genel yönetim ve pazarlama giderindeki toplam 47,3mn TL’lik artış ve yatırım faaliyetlerindeki gelirlerin 285,8mn TL düşmesi karı baskılamıştır. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde satılmaya hazır finansal varlık satışından 284,2mn TL gelir elde etmişti. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,1 oranında azalarak 262,2mn TL olmuştur.

 

Bedelsiz Sermaye Artırımı Bildirimi – 21.07.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26 Mayıs 2017 tarihli toplantısında:

Mevcut 3.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 930.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.130.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine,

Artırılan 200.000.000 Türk Lirasının;

  1. a) 29 Mart 2017 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun birinci temettünün ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda 2016 yılı kar payından karşılanmasına, bu sermayeye ilave edilmek üzere dağıtılmasına karar verilen 200.000.000 Türk Lirasının 197.211.198,16 Türk Liralık kısmının 2016 yılı içerisinde yapılan iştirak hissesi satış işlemleri sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında özel fon hesabında tutulmasına karar verilen tutardan, 2.788.801,84 Türk Liralık kısmının ise 2016 yılı dönem karından karşılanmasına,
  2. b) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 21,505376 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına

karar verilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
930.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.130.000.000

 

Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Açıklama – 20.07.2017

Bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Polatlı Fabrikası işyerine ilişkin olarak Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan 01.01.2017 – 31.12.2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 20.07.2017 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.

 

Bağlı Ortaklığımız Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.’de Grev Kararı – 04.07.2017

Bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Polatlı Fabrikası işyeri için Kristal-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kristal-İş Sendikası 03 Temmuz 2017 tarihinde grev kararı almıştır.Toplu iş sözleşmesi süreci halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktı

OYAK YATIRIM – TRKCM Haftalık Hisse Haber Yorum – 03.07.2017

İran’dan yapılan çerçevesiz cam ayna ithalatına uygulanan kota üç yıl daha uzatıldı. Her ne kadar İran TÜrkiye’nin toplam ithalatının küçük bir kısmını oluşturuyor olsa da ithalata karşı uygulanan bu önlemin devam ettirilmesinin olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Trakya Cam’dan Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı – 26.05.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26 Mayıs 2017 tarihli toplantısında:

Mevcut 3.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 930.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.130.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine,

Artırılan 200.000.000 Türk Lirasının;

  1. a) 29 Mart 2017 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun birinci temettünün ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda 2016 yılı kar payından karşılanmasına, bu sermayeye ilave edilmek üzere dağıtılmasına karar verilen 200.000.000 Türk Lirasının 197.211.198,16 Türk Liralık kısmının 2016 yılı içerisinde yapılan iştirak hissesi satış işlemleri sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında özel fon hesabında tutulmasına karar verilen tutardan, 2.788.801,84 Türk Liralık kısmının ise 2016 yılı dönem karından karşılanmasına,
  2. b) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 21,505376 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına

karar verilmiştir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
TRKCM, TRATRKCM91F7
930.000.000
200.000.000
21,50537
 
TRKCM, TRATRKCM91F7
Hamiline
 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
930.000.000
  
200.000.000,000
21,50537

AK YATIRIM – TRKCM Hisse Haber Yorum – 22.05.2017

Hükümet Kristal İş Sendikası’nın Şişe Cam grubu’nun bazı fabrikalarında ilan ettiği ve 25 Mayıs tarihinde başlaması sözkonusu olan grevi 60 günlüğüne erteledi. Grev kararı Trakya Cam’ın Trakya, Mersin ve Yenişehir fabrikaları, Anadolu Cam ile Mersin ve Yenişehir fabrikaları, Paşabahçe’nin Kırklareli ve Eskişehir fabrikaları ile Cam Elyaf’ın fabrikasını kapsamaktaydı. Tarafların bu sürede pazarlıklara devam edeceğini tahmin ediyoruz. Haber ilk etapta Şişe Cam, Trakya Cam ve Anadolu Cam açısından olumlu değerlendirilebilir, ancak 9 Mayıs’ta açıklanan grev kararı sözkonusu hisseler üzerinde belirgin bir etki yaratmamış olduğundan piyasanın erteleme haberine tepkisinin de sınırlı olması beklenebilir.

BMD Araştırma – Trakya Cam TRKCM Analiz – 15.05.2017

Hedef Fiyat Güncelleme: Güçlü EBITDA Büyümesi Devam Ediyor…

TRKCM için 12 aylık hedef fiyatımızı 4,19 TL olarak güncellerken %16 getiri potansiyeli sunan Şirket’i Endeksin Üzerinde Getiri potansiyeline yükseltiyoruz. 2017 yılında Şirket’in net satış ve EBITDA’sını sırasıyla %23 ve %38 artırmasını beklerken hem net satış artışı hem de EBITDA marjında beklediğimiz iyileşme bu sene sonunda güçlü verilere işaret ediyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde ise şirketin net satışını %52 artırmasına ek olarak EBITDA’sını 2 katına çıkarması oldukça etkileyici. TRKCM için güçlü 2017 beklentilerimiz sonucunda Şirket ileriye dönük F/K ve EV/EBITDA tarihi ortalamasının altında işlem görürken yurtdışı benzerlerine göre kısmen primli fiyatlanıyor. Son 1 yılda BIST100’e göre göreceli olumlu getiri sağlayan hisse için 2017 yılında da benzer faktörlerin devam ettiğini düşünüyoruz.

Güçlü ilk çeyrek verileri. 2017 yılının ilk çeyreğinde Şirket piyasa beklentisini aşarak net dönem karını %77 oranında artırmış ve 114,8 mn TL net dönem karı açıklamıştır. Kur baskısına rağmen artan satış hacmi ve fiyatlar güçlü performansta etkili oldu. Bulgaristan operasyonunun tam konsolide edilmesi operasyonel verileri desteklerken net satış ve EBITDA ilk çeyrekte sırasıyla %52 ve %95 gibi son derece etkili bir şekilde arttı. Bu durum 2017 yılına yönelik beklentileri de artırmışa benziyor. Artan hacme ek olarak marjlardaki iyileşme de 2017 yılı için beklentileri güçlendiriyor.

Marjlar artıyor. Fiyat artışları, ruble ve avronun TL karşısında değer kazanması, Avrupa ve Rusya ekonomisindeki iyileşmeler ile artan satış hacmi net satışta etkili bir büyümeyi beraberinde getirirken kapasite kullanım oranındaki artış marjları yükseltiyor. 2017 yılı ilk çeyreğinde brüt kar marjı ve EBITDA marjı sırasıyla %32,6 ve %21,3 olarak açıklanırken geçtiğimiz senenin aynı çeyreğinde bu rakamlar %29,7 ve %16,7 seviyesinde yer almaktaydı.

Güçlü faaliyet verileri. Şirket, BİST100 ortalamasının üzerinde temettü verimi, güçlü ilk çeyrek verilerine ek olarak 2017 ve 2018 beklentilerinin oldukça pozitif olması, beklenen EBITDA ve Net dönem karına göre ileriye dönük F/K ve EV/EBITDA tarihi ortalamasının altında işlem görmesi, düşük döviz açık pozisyonu ve ihracat geliri ile döviz riskini hedge etmesi, güçlü ortaklık yapısına ek olarak devam eden yatırım ve şirket alımları ile beklentileri güçlü tutmaktadır. Şirketi uzun vadeli Araştırma Portföyü’müzde tutmayı sürdürüyoruz.

Riskler. Rekabet Kurumu, Trakya Cam ile bayi ve yeniden satıcılarının rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve hakim durumun kötüye

kullanılması ile Rekabet Kurumu maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti ile ilgili soruşturma açmıştı. Söz konusu soruşturmanın Şirket mali verilerine etkisinin henüz ölçülememesi orta vadede bir risk unsuru olarak görülürken Şirket yetkilileri ciddi bir olumsuzluk beklememektedir. Bununla birlikte Rusya ve AB ekonomisindeki iyileşmenin bozulması aşağı yönlü bir şok oluşturabilir.

 

DENİZ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Trakya Cam 1Ç17 Sonuçları – Muazzam operasyonel performans. Trakya Cam 1Ç17 için 115mlnTL net kar açıkladı. Bu operasyonel performanstaki pozitif sürpriz sayesinde 78 milyon TL’lik beklentilerin ve geçen seneki 65 milyon TL’lik rakamların oldukça üstünde. Şirket İtalya Sangalli satın alımı, yapılan ürün zamları, ruble ve avro’nun lira karşısında değer kazanması ve uluslararası piyasada güçlenen talep koşulları sayesinde cirosunu geçen seneye kıyasla %53 artırdı. Kapasite kullanım oranındaki artış, faaliyet giderlerinin kontrolü ve hammade fiyatlarında görülen sınırlı yükselişler sayesinde de beklentilerin 2.6puan üzerinde %21.3 FAVÖK marjı açıkladı. Açıklanan 204 milyon TL’lik FAVÖK rakamı, geçen senenin neredeyse iki katı ve beklentilerin %20 üstünde. Başarılı sonuçlar değerlememize yönelik pozitif risk barındırıyor ve hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratabilir. 3.91TL’lik hedef fiyata sahip olduğumuz hisseyi model portfoyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 115 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 78 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %77 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 arttı. Net satışlar 956 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 911 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç17’de 204 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %95 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 170,1 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 467 baz puan artarak %21 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 yükselerek 1155 milyon TL olarak gerçekleşti. Fiyat artışları ve yükselen kapasite kullanım oranı Trakya Cam’ın karlılığını 4Ç17’de olumlu yönde etkilemiştir.

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Trakya Cam’ın ilk çeyrek net karı 115mn TL ile piyasa beklentisi olan 78mn TL’yi aştı. Güçlü gelir büyümesi, marjlarda iyileşme ve yeniden değerleme karı net karda geçen yılın aynı dönemine göre %77’lik artış sağladı. Gelirler %53’lük artışla 956mn TL olarak gerçekleşti. Yeni satın alınan İtalyan Sangalli operasyonlarının 22mn Euro’luk katkısı, satış hacmindeki %13’lük büyüme, olumlu kur etkisi ve ortalama fiyatlardaki yaklaşık %10’luk artış güçlü gelir büyümesini destekleyen unsurlar oldu. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artarak 204mn TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 170mn TL seviyesindeydi. Geçen yıla göre FAVÖK marjındaki yaklaşık 5 puanlık artış yine Sangalli’nin katkısı, güçlü gelir büyümesi ve kur etkisi sayesinde yakalandı. Şirketin net borcu çeyrek sonunda 667mn TL oldu. Beklentilerden yüksek gelen birinci çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Trakya Cam 1Ç17’da beklentilerin üzerinde 115 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 78 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 87 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin 1Ç17 satış gelirleri beklentileri %5 civarında aşarken 204 milyon TL’lik FAVÖK rakamı (%21,3 FAVÖK marjı) beklentilerin hayli üzerinde kaldı (piyasa ortalama tahmini: %18,7 marj, Ak Yatırım: %19,6 marj). Şirketin 4Ç’de kaydettiği 25 milyon TL tutarındaki yeniden değerleme kazancı da net karı olumlu etkiledi. Trakya Cam’ın güçlü 1Ç rakamlarına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Şirketin kaydettiği %21,3’lük FAVÖK marjı 2011’den beri görülen en yüksek performans olarak göze çarpmaktadır. Trakya Cam hisseleri 2016 yılında endeksin %60 üzerinde getriri sağladıktan sonra 2017’de yılbaşından bugüne endekse paralel bir seyir izlemiştir. Mevcut durumda, 1Ç’deki olumlu operasyonel görünümün şirket hisselerine yönelik ilgiyi tekrar ateşlemesi beklenebilir. Sendikanın aldığı grev kararı ise kısa vadede baskı yaratabilecek bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Trakya Cam için 1Ç sonuçları öncesindeki 3,15 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endekse Paralel” getiri beklentimizi gözden geçireceğiz.

 

DENİZ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Haber Analiz – 28.04.2017

Şişe Grubu bugün(27.04.2017 akşam saat 17:00) grup başkanlarının da katılımıyla bir analist toplantısı düzenledi. Toplantıdan şirketler için önemli olan satırbaşları şu şekilde:

Trakya Cam: Şirket yurtiçi ürünlerine lira bazında %15-20, Avrupa’daki ürünlerine de EURO bazında %5-10 arasında zam yaptı. Bu zamların 1Ç’den başlayarak şirket karlılığına olumlu yansımasını bekliyoruz. Grup içi sahipliklerinin elimine edilmesi amacıyla şirket Anadolu Cam örneğinde olduğu gibi önümüzdeki dönem Polatlı ve Yenişehir’deki tesislerinin %15 hissesini Şişecam’dan satın alabilir.

 

Trakya Cam 2016 Yılı Kar Payı Dağıtım Teklifi – 29.04.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
TRKCM, TRATRKCM91F7
Peşin
0,113978
11,3978
0,09688
9,688
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.05.2017
30.05.2017
01.06.2017
31.05.2017
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TRKCM, TRATRKCM91F7
200.000.000
21,50538

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2016 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 546.708.940 Türk Lirası tutarındaki net konsolide kârımızın, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin 25. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”nda belirtilen esaslara göre ekteki şekilde tefrik edilmesi;

– Mevcut çıkarılmış sermayenin; %11,39785 oranına tekabül eden 106.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, % 21,50538 oranına tekabül eden 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılması, – Bedelsiz pay olarak dağıtılması öngörülen 200.000.000 TL’nin 197.211.198,16 TL’sinin 2016 yılı içerisinde yapılan iştirak hissesi satış işlemleri sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında özel fon hesabında tutulmasına karar verilen tutardan, 2.788.801,84 TL’sinin ise 2016 yılı dönem karından karşılanması,-

Nakit temettü ödeme tarihinin 30 Mayıs 2017 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması, hususlarının 29 Mart 2017 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

Trakya Cam TRKCM Hisse Senedine dair bu tarihten daha eski yorum, haber analizleri 4Ç16, 3Ç16, 2Ç16 ve 1Ç16 Temel Analizlerini Trakya Cam Hisse Analiz Arşivi’nde bulabilirsiniz.

Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç16 – 07.03.2017

Sangallı Satın Alması

Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç16 – 16.08.2016

Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 1Ç16 – 11.05.2016