Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Trakya Cam TR...

Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz ve Yorumları

trakya-cam-hisse-yorumlari

Trakya Cam TRKCM hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TRKCM ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Trakya Cam 2Ç20 sonuçlarını 156.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 140.4 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 171.2 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1,195 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,117 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %48 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %53 oldu. (2Ç19: %60) Şirket, negatif 2Ç20 58 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 299 milyon TL idi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan – 26 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2214 baz puan azalarak -%4.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1972 baz puan azaldı ve %11.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 598 baz puan arttı ve %27.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 2,849 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 2,010 milyon TL (2Ç19: 1,360 milyon TL ve 1Ç20: 1,619 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %33.0 (2Ç19: %20.6 ve 1Ç20: 24.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.5 F/K çarpanından ve 11.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Trakya Cam’ın 2Ç20 finansalları, düşük kapasite kullanım oranı ve düzcam faaliyetlerindeki zayıf talep nedeniyle piyasa beklentilerinin altında kaldı. Buna göre şirket, 1,195mnTL net satış hasılatı, negatif 58mnTL FAVÖK ve 156mnTL net zarar açıkladı. Piyasa beklentisi 1,117mnTL net satış hasılatı (OYAK: 1,100mnTL), negatif 26mnTL FAVÖK (OYAK: negatif 25mnTL FAVÖK) ve 140mnTL net zarar (OYAK: 140mnTL net zarar). Trakya Cam’ın net borç pozisyonu bu dönemde hafif yükseldi ve 2,849mnTL oldu. Hatırlatmak gerekirse, şirketin net borç pozisyonu ilk çeyrekte 2,709mnTL seviyesindeydi. Yatırımcılar açısından, devam eden birleşme sürecinin ve dönüşüm oranlarının 2Ç20 finansallarına kıyasla daha fazla önem arz edeceğini düşünmemize rağmen, beklentilerden gelen zayıf sonuçlar Trakya Cam hissesi üzerinde, kısa vadede baskı unsuru olabilir.

Şeker Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Trakya Cam (TRKCM) 2Ç20’de beklentilere paralel olarak 156,0mn TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde ise 171,2mn TL net kar açıklamıştı. Piyasadaki beklenti şirketin 2Ç20’de 140mn TL zarar açıklamış olabileceği yönündeydi. Şirketin satış gelirleri rakamı ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre %31,0 oranında azalarak 1,19mlr TL olarak gerçekleşti (2Ç19: 1,73mlr TL). Piyasadaki ortalama satış geliri beklentisi 1,12mlr TL seviyesindeydi.

Ziraat Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Trakya Cam (TRKCM, Nötr): Trakya Cam 2Ç2020’de 156mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 140mn TL ana ortaklık zararı kaydedilebileceği yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde ise 171,2mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Toplam satışlar yıllık %31 oranında düşerek 2Ç2020’da 1.195mn TL olmuştur. Aynı dönemler itibarıyla maliyetlerdeki %11,2’lik düşüşe karşın satış gelirlerindeki daha yüksek azalmaya bağlı olarak brüt kar %74,7 oranında gerileyerek bu çeyrekte 136,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt kar marjı da 2Ç2020’de %11,4 olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı geçen yılın ikinci çeyreğinde %31,1 idi. Öte yandan, Şirket’in yatırım faaliyetlerinden net gelirleri bu yılın ikinci çeyreğinde 80,3mn TL gerçekleşerek yıllık 42,3mn TL artarken, net finansman giderleri 10,1mn TL artmış ve 62mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek ana ortaklık net dönem zararı sonrasında Şirket’in 2020 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 5,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 320,5mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı.

 

Trakya Cam, TR-5 hattının planlanan soğuk tamirinin öne çekilmesine karar verdi – 27.05.2020

Trakya Cam KAP’a yaptığı bildirimde, toplam üretim kapasitenin yaklaşık %6’sını karşılayan TR-5 hattının planlanan soğuk tamirinin, zayıf talep koşulları nedeni ile öne çekilmesine karar verildiğini açıkladı. Soğuk tamirin haziran ayında başlayıp, 2021 yılının 2. Yarısında tamamlanması bekleniyor.

 

Oyak Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

Trakya Cam 1Ç20’de 117mnTL olan piyasa beklentisinin üzerinde 161mnTL net kâr açıkladı. Açıklanan kâr rakamı yıllık bazda %8 yükselişe işaret ederken, çeyreklik bazda %38’lik düşüşe işaret ediyor. 47mnTL esas faaliyetlerden diğer gelirler ve 125mnTL tutarındaki yatırım faaliyetlerinden gelirler (Eurobond gelirleri) şirketin beklentilerden yüksek net kâr açıklamasında katkıda bulunmuştur. Net satış hasılatı, yıllık bazda %1 çeyreklik bazda %13 daralarak 1,519mnTL olarak açıklanmış ve 1,526mnTL olan piyasa beklentisinin (OYAK: 1,504mnTL) hafif altında kalmıştır. %5’lik pozitif kur artışına rağmen, toplam satış hacminde %3 ve fiyatlama etkisinde gerçekleşen %4’lük değer kayıpları, şirket cirosunun beklentilerin altında gerçekleşmesinde büyük rol oynamıştır. Bu dönemde, yurt içi satışlar yıllık bazda %14 yükselirken, Türkiye’den gerçekleşen ihracatlar yıllık bazda %48 düşmüş göstermiştir.

Bunun ana nedeni ise güçlü 1Ç19 baz etkisi ve ihracat bölgelerinde covid-19 nedeniyle yaşanan zayıflamadır. Öte yandan, Rusya operasyonlarında yaşanan %28’lik satış hacmi büyümesi neticesinde, şirketin bu bölgeden elde edilen gelirleri Ruble bazında %6, TL bazında %20 büyümüştür. Ancak, Avrupa operasyonlarındaki yavaşlama 1Ç20’de devam etmiştir. Trakya Cam, Avrupa operasyonlarında %18 satış daralması ile karşılaşmış, bu bölgeden elde edilen gelirler, Euro bazlı yıllık bazda %24 düşüş (TL bazlı %16 düşüş) göstermiştir. Hammade maliyetlerinde ve operasyonel giderlerde yaşanan yükseliş şirketin FAVÖK rakamlarına olumsuz yansımış ve FAVÖK marjını olumsuz yönde etkilemiştir.

Bu dönemde şirket, 231mnTL olan piyasa beklentisinin altında 212mnTL FAVÖK (yıllık bazda %26, çeyreklik bazda %20 düşüş) ve %14 FAVÖK marjı yaratmıştır (yıllık bazda 4.8 puan, çeyreklik bazda ise 1.2 puan daralma). Şirketin net borç pozisyonu, bir önceki çeyreğe göre artış göstermiş ve 2,709mnTL olmuştur (4Ç19: 2,197mnTL). Net borç/FAVÖK rasyosu daralan FAVÖK rakamı ile birlikte 1.9x seviyesinden 2.6x’e yükselmiştir. Zayıf operasyonel sonuçlara ek olarak, artan borçluluk yapısının Trakya Cam hissesi üzerinde, kısa vadede baskı unsuru yaratmasını bekleriz.

Tacirler Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 161.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 114.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin %40 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %8 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %38 azaldı. Net satışlar 1,519 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,532 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %16 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %56 oldu. (1Ç19: %58) Şirket, 1Ç20’de 212 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 gerileme gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 235 milyon TL’nin %10 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 478 baz puan azalarak %14.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 327 baz puan azaldı ve %28.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 258 baz puan arttı ve %22.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu 1,7 milyar TL (268 milyon ABD Doları) olarak kaydedildi. 2019 yılsonunda 1,3 milyar TL (226 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmişti. Net işletme sermayesi ise 1,619 milyon TL (1Ç19: 1,307 milyon TL ve 4Ç19: 1,288 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24.4 (1Ç19: %21.1 ve 4Ç19: 19.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.3 F/K çarpanından ve 6.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

Trakya Cam (TRKCM) ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde 161,1mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise şirket; 149,4mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar yıllık bazda %7,8 oranında artış göstermiş oldu. Bu çeyreğe ilişkin tahminimiz; şirketin, 121mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 115mn TL seviyesindeydi. Şirket, 1Ç20’de 124,7mn TL tutarında yatırım faaliyetlerinden net gelir elde ederken (1Ç19: 87,3mn TL yatırım faaliyetlerinden net gelir), 76,6mn TL tutarında da net finansal gider kaydetmiştir (1Ç19: 88,9mn TL net finansal gider). Şirketin 1Ç20 satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %1,0 oranında azalarak 1,52mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç19: 1,53mlr TL) (Şeker Yatırım: 1,63mlr TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 1,53mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 212,0mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç19: 287,5mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç20’de yıllık bazda 4,7 puan daralarak %14,0 olarak gerçekleşti. Bizim 1Ç20 FAVÖK tahminimiz 266mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 235mn TL seviyesindeydi. Ayrıca; 27 Nisan 2020 tarihinde, Trakya Cam’ın da içinde yer aldığı beş şirketin, devralma yoluyla Şişecam (SISE) altında birleşmesine yönelik SPK başvurusunun yapıldığını belirtmek gerekir.

 

Vakıf Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

(+) Trakya Cam (TRKCM): Şirket, yılın son çeyreğinde büyük ölçüde 92,9 mn TL’lik vergi geliri kaydetmesinin etkisiyle, 259 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar yıllık %43 artışa işaret ederken, hem bizim (166 mn TL) hem de piyasa beklentilerinin (155 mn TL) üzerinde gerçekleşti. Yurt içi ve Avrupa tarafındaki zayıf fiyatlama ortamı yanı sıra artan doğalgaz maliyetlerinin etkisiyle şirket 4Ç19’da yıllık %23 düşüşle 265,7 mn TL FAVÖK açıklarken, FAVÖK bizim (251 mn TL) ve piyasa beklentileri (264 mn TL) paralelinde gerçekleşti. FAVÖK marjı da yıllık 5,5 puan gerileyerek %15,1 seviyesinde gerçekleşirken, hem bizim (%14,9) hem de piyasa beklentileri (%15,3) doğrultusunda oluştu. Yorum: Operasyonel tarafta beklentilere paralel gerçekleşmeler görsek de net karın beklentileri aşması, yılbaşından bu yana endekse göre %8 negatif ayrışan şirket hisselerine pozitif yansıyabilir görüşündeyiz.

Oyak Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Trakya Cam 4Ç19’da piyasa beklentilerinin üzerinde 259mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 155mn TL net kar; OYAK Bekl: 156mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %43 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %52 üzerindedir. Sonuçlar operasyonel olarak beklentilere paralel iken, yüksek ertelenmiş vergi geliri net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini sağlamıştır. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %6 artarak 1,754mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,721mn TL; OYAK Bekl: 1,731mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %9 düşüşle 266mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 264mn TL; OYAK Bekl: 266mn TL) çeyreksel bazda ise %5 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 puan daralma göstererek %15.1 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2,197mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.9x olmuştur.

Tacirler Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

4Ç19 sonuçlarını 259.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 155.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket 4Ç19’da 93 milyon TL vergi geliri kaydetmiş olup, net kardaki pozitif sapmanın altındaki ana sebeptir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %43 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %52 arttı. Net satışlar 1,754 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,721 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 266 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 264 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 552 baz puan azalarak %15.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 592 baz puan azaldı ve %27.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 17 baz puan arttı ve %19.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu 1.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şeker Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Trakya Cam’ın (TRKCM) net kar rakamı yıllık bazda %43 artışla 259mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı piyasa beklentisi olan 155mn TL net kar ve beklentimiz olan 152mn TL seviyesi üzerinde gerçekleşti. Şirket’in net satış gelirleri %6 artışla 1.754mn TL seviyesinde gerçekleşirken (Piyasa: 1.721mn TL, Seker T: 1.714mn TL), FAVÖK rakamı 4Ç19’da yıllık bazda 23% düşüşle 266mn TL seviyesine geriledi (Piyasa: 264mn TL, Seker T: 263mn TL) (Pozitif).

 

Tacirler Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Trakya Cam – 3Ç19 sonuçlarını 169.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 130.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %1 azaldı. Net satışlar 1,631 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,665 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %13 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %55 oldu. (3Ç18: %61) Şirket, 3Ç19’de 279 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 272 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 43 baz puan azalarak %17.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 37 baz puan büyüdü ve %32.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 40 baz puan büyüdü ve %20.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %3 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %6 geriledi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 2,120 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.5 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Trakya Cam 3Ç19’da 170 milyon TL net kar açıklayarak piyasa beklentisi olan 130 milyon TL’yi geride bırakmış oldu. Net kar performansının piyasa beklentisini aşmasında en büyük etken, Hindistan operasyonunda amortisman hesaplamasında yapılan değişiklik sonra amortisman kalemindeki çeyreksel bazda gözle görülür düşüşün sebep olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan, artan girdi maliyetleri ve Şişe Cam’a ödenen yönetim giderlerinin oranının artmış olması nedeniyle marjlarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre geri çekilme bekliyorduk. Ancak, bu geri çekilmenin marj baskısı korkulduğu ölçüde gerçekleşmedi. Bu sayede, ciro tahminlerin altında kalmasına rağmen, 3Ç19 FAVÖK rakamı olan 279 milyon TL hem bizim 274 milyon TL olan tahminimiz, hem de 272 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşti. Konsensus net kar tahminin üzerinde gerçekleşen net kar rakamı hisse üzerinde kısa süreli ve sınırlı bir olumlu etki yaratabilir. İnşaat ve otomotiv sanayi talebinde somut iyileşme görene kadar, hisse için 12 aylık hedef fiyatımız olan 3,70 TL’yi ve Nötr önerimizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Trakya Cam (TRKCM) 3Ç19’da 169,9mn TL net kar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 292,7mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimiz olan 121mn TL’nin ve piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 130mn TL’nin üzerinde gelmiş oldu. Şirket, 3Ç19’da 11mn TL tutarında da finansal gider kaydetmiştir (3Ç18: 255mn TL tutarında da finansal gider). Şirketin 3Ç18’de yatırım faaliyetlerinden bir sefere mahsus olmak üzere 291mn TL tutarında gelir elde ettiğini hatırlatmak gerekir. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A19’de kümüle net kar rakamı 490,5mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A18: 769,9mn TL net kar). Şirketin satış gelirleri rakamı 3Ç19’da, geçen yılın aynı dönemine göre %2,2 oranında azalarak 1,63mlr TL olarak gerçekleşti (3Ç18: 1,67mlr TL). Biz, şirketin bu çeyrekte 1,66mlr TL satış geliri elde etmiş olabileceğini tahmin ederken, piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi 1,67mlr TL seviyesindeydi. Üçüncü çeyrekte FAVÖK 279,3mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç18: 292,7mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 50 baz puan daralarak %17,1 olarak gerçekleşti (3Ç18: FAVMK Marjı: %17,6). Bizim 3Ç19 FAVÖK tahminimiz 265mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 272mn TL seviyesindeydi.

 

Vakıf Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Trakya Cam (TRKCM) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentiler paralelinde sonuçlar (=) Trakya Cam, 2Ç19’da beklentimizin %12 üzerinde, piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %41 düşüşle 171 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentimiz dahilinde gerçekleşirken, net finansal giderlerin tahminimizin altında kalması, net kârdaki sapmanın ana unsuru oldu. Şirket hisseleri son 3 aylık dönemde endekse göre %11 negatif ayrıştı. Hem operasyonel hem de net kar tarafında beklentiler doğrultusunda açıklanan 2Ç19 finansallarına Şirket hisselerinin “nötr” tepki vermesini bekliyoruz. Sonuçların ardından Şirkete ilişkin 4,09 TL seviyesindeki hisse başı fiyat hedefimizi koruyoruz. Trakya Cam için kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli ise “TUT” önerimizi sürdürüyoruz.

Beklentimize paralel satış performansı – Şirketin 2Ç19’da konsolide satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %31 artışla 1,73 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece Şirketin 1Y19’da konsolide cirosu 3,27 mlr TL seviyesine yükselerek yıllık bazda %28 artış gösterdi.

Operasyonel kârlılık beklentilerimizle uyumlu – 2Ç19’da Trakya Cam’ın FAVÖK’ü beklentilere ve geçen yılın aynı dönemine paralel 299 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise hem bizim hem de piyasa beklentisi olan %17,8 seviyesinin hafif altında %17,3 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda 5 puan gerileme gösterdi. Artan enerji giderlerinin etkisi, marjlarda gözlenen gerilemede etkili oldu. Böylece 1Y19 döneminde FAVÖK yıllık bazda %5 yükselişle 586 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

Net kar beklentimizi aştı – Operasyonel tarafta beklentilere yakın sonuçlar görmemize karşılık, net finansal giderlerin beklentimizin altında kalması, net karın 153 mn TL seviyesindeki beklentimizden ayrışmasında etkili oldu. Bununla birlikte, net kar 161 mn TL’lik piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Böylece Şirketin net karı 1Y19’da 321 mn TL seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %36 gerileme gösterdi.

Şirket hisselerinin 2Ç19 sonuçlarına pozitif tepki vermesini bekliyoruz – Hem operasyonel hem de net kâr tarafında piyasa beklentileri doğrultusunda açıklanan 2Ç19 sonuçlarına, Şirket hisselerinin “nötr” tepki vermesini bekliyoruz. Sonuçların ardından Şirkete ilişkin 4,09 TL seviyesindeki hisse başı fiyat hedefimizi koruyoruz. Endekse göre son üç ayda %11 negatif ayrışan Trakya Cam için kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli ise “TUT” önerimizi sürdürüyoruz.

Oyak Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 2Ç19 – 30.07.2019

Trakya Cam 2Ç19’da, 141mn TL olan kurum beklentimiz ve 161mn TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde 171mn TL net kar açıkladı. Açıklanan bu rakam, yıllık bazda %41 daralmaya işaret ederken, çeyreksel bazda 13% yükselişe işaret ediyor. Bu çeyrekte, şirketin operasyonel karı piyasa beklentisinin çok hafif altında kalmış ve FAVÖK 299mn TL olarak gerçekleşmiştir(Piyasa Beklentisi:306mn TL, OYAK: 320mn TL). FAVÖK marjı ise çeyreksel bazda 1.5 puan, yıllık bazda ise neredeyse 5 puan daralarak %17.3 seviyesine düşmüştür. 1Ç19’da 1.0x olan Net Borç/FAVÖK rasyosu çeyrekte 0.9x’e gerilemiştir. Hatırlatmak gerekirse, Trakya Cam, Mayıs ayında 170mn TL nakit temettü dağıtmıştı.

 

Şeker Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Trakya Cam (TRKCM) yılın ilk çeyreğinde güçlü operasyonel performansının da katkısıyla 149,4mn TL net kar elde etti. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde ise 206,8mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimiz olan 147mn TL’ye paralel gelirken; piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 135mn TL’nin üzerinde kaldı. Şirket, 1Ç19’da bir sefere mahsus olmak üzere 87,8mn TL tutarında yatırım faaliyetlerinden gelir elde ederken (1Ç18: 45,7mn TL yatım faaliyetlerinden gelir) 88,9 TL tutarında da finansal gider kaydetmiştir. Şirketin satış gelirleri rakamı ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre %25,5 oranında artarak 1,53mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 1,22mlr TL). Biz, şirketin bu çeyrekte 1,51mlr TL satış geliri elde etmiş olabileceğini tahmin ederken, piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi 1,49mlr TL seviyesindeydi. 1Ç19’da FAVÖK 287,5mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 262,3mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,8 puan daralarak %18,7 olarak gerçekleşti. Bizim 1Ç19 FAVÖK tahminimiz 236mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 239mn TL seviyesindeydi.

Oyak Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Trakya Cam ilk çeyrekte 149mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 135mn TL, bizim beklentimiz de 114mn TL’ydi. Beklenenden yüksek faaliyet karlılığı sonuçların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini sağladı. Ancak artan lojistik maliyetleri ve daralan pazarın önümüzdeki çeyreklerde baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. İskontolu işlem gören hisseler ile ilgili AL tavsiyemiz devam ediyor.

Ak Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Trakya Cam 1Ç19’da beklentilerin hafif üzerinde 149 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 135 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 141 milyon TL net kar yönündeydi. Şirketin operasyonel performansı beklentileri aştı ve net kardaki sapmanın ana sebebi oldu. 1Ç19 FAVÖK rakamı 288 milyon TL ve %18,7 marj ile piyasa ortalama tahmini olan 239 milyon TL (%16,1 marj) ve Ak Yatırım beklentisi olan 235 milyon TL’yi (%16,5 marj) aştı. Ancak gerçekleşen FAVÖK marjı yine de yıllık bazda 3 puan gibi belirgin bir daralmaya işaret etti. Yorum: Trakya Cam’ın getirisinin son 2 ayda endeksin %13 gerisinde kalmasına dayanarak şirketin 1Ç19 sonuçlarına ilk piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Hissenin zayıf performansında inşaat sektörünün yavaşlaması ve bu bağlamda ileriye dönük yurtiçi düzcam talebine ilişkin soru işaretlerinin oluşmasının yanında artan maliyet baskıları nedeniyle finansal performansa ilişkin endişelerin etkili olduğu söylenebilir. 1Ç19 karlılık performansı bu endişelerin çok da yersiz olmadığına bir işaret olarak değerlendirilebilir, ancak yine de FAVÖK marjındaki yıllık daralmanın beklentilerden daha az olması umut vericidir. Benzer şirketlerin kuvvetli fiyat performansları sonrası Trakya Cam’ın işlem gördüğü çarpan seviyeleri benzer şirketlere göre geniş bir ıskontoya işaret etmektedir. (2019T FD/FAVÖK 4,0x, benzerler 5,8x). Ancak düzcam talebinde belirgin bir düzelme görülmeden yatırımcıların Trakya Cam’a yüksek iskonto vermeye devam etmeleri beklenebilir. 3,90 TL’lik hedef fiyat ile Trakya Cam için “Nötr” getiri beklentimizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Trakya Cam – 1Ç19 sonuçlarını 149.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 135.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %28 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %16 azaldı. Net satışlar 1,534 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,489 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %4 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %58 oldu. (1Ç18:%54) Şirket, 1Ç19’de 288 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 239 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 272 baz puan azalarak %18.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 54 baz puan azaldı ve %31.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 293 baz puan arttı ve %20.3 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 2,017 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,307 milyon TL (1Ç18: 824 milyon TL ve 4Ç18: 1,378 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %21.1 (1Ç18: %17.9 ve 4Ç18: 23.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.3 F/K çarpanından ve 5.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Trakya Cam Kar Payı Dağıtımına İlişkin Açıklama Yaptı – 13.02.2019

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
TRKCM, TRATRKCM91F7
Peşin
0,136
13,6
0,1156
11,56
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2019
 
10.06.2019
07.06.2019

(*) Ortaklığın net donem karı (1.177.959 bin TL – 193.968 bin TL=) 983.991 Bin Türk Lirası olup, bu tutarın 40.362 bin Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 14.696 bin Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (983.991 – 40.362+14.696 = ) 958.325 bin Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.

(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, toplam dağıtılan net kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %15,45’e isabet etmektedir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
144.500.000
0
15,45
0,1156
11,56
TOPLAM
144.500.000
0
15,45
0,1156
11,56

 

Oyak Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Trakya Cam 4Ç18’de piyasa beklentilerinin üzerinde 178mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 150mn TL net kar; OYAK Bekl: 145mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %8 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %35 altındadır. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %29 artarak 1,661mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,721mn TL; OYAK Bekl: 1,728mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %57 artışla 343mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 325mn TL; OYAK Bekl: 339mn TL) çeyreksel bazda ise %17 yükseliş göstermiştir. TL’deki yıllık bazda değer kaybı ve Hindistan konsolidasyonu satış gelirlerini destekleyen faktörler olmuştur. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 3.7 puan artış göstererek %20.7 olmuştur. Trakya Cam için Endeks Üzeri Getiri Tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Ak Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Trakya Cam 4Ç18’de beklentilerin üzerinde 178 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 150 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 143 milyon TL net kar yönündeydi. Şirketin yıllık %29 artış gösteren 4Ç satış gelirleri beklentilerin hafif altında kalmasına rağmen, operasyonel karlılığın beklentilerden yüksek çıkması net kardaki sapmanın ana nedeni oldu. 4Ç18 FAVÖK rakamı 343 milyon TL ve %20,7 marj ile piyasa ortalama tahmini olan 325 milyon TL (%18,9 marj) ve Ak Yatırım beklentisi olan 327 milyon TL’yi (%19,2 marj) aştı.

Yorum: Trakya Cam’ın 4Ç18 sonuçlarına ilk piyasa tepkisi olumlu olabilir ve hisse son 5 işgününde endekse karşı kaydettiği %7 daha yüksek getiriyi artırmaya çalışabilir. Hissenin daha uzun vadede endekse göre getirisinin halal oldukça geride olduğunu belirtmek isteriz (son 6 ayda %25 geride). Bu performansta inşaat sektörünün yavaşlaması ve bu bağlamda ileriye dönük yurtiçi düz cam talebine ilişkin soru işaretlerinin oluşmasının etkili olduğu söylenebilir. Yurtiçi satış hacimlerinin yıllık bazda 3Ç’de %6, 4Ç’de %11 gerilemiş olması da bu endişeleri destekliyor. Trakya Cam’ın gelirlerinin yarısından daha azını Türkiye’den elde etmesi ve iç talebin zayıf olduğu dönemlerde ihracat potansiyelini devreye sokabilmesi konsolide rakamlar için kalkan görevi görebilir. Ancak mevcut durumda Trakya Cam’ın işlem gördüğü çarpan seviyesinin benzer şirketler karşısında çekici bir iskonto içermediğini düşünüyoruz (2019T FD/FAVÖK 4,5x, benzerler 5,1x). 3,90 TL’lik hedef fiyat ile Trakya Cam için “Nötr” getiri beklentimizi koruyoruz.

Deniz Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

TRKCM 4Ç18 sonuçları: Satışlar 1,661 mln TRY (+29% yıllık, 0% çeyreklik), FAVÖK 343 mln TRY (+57% yıllık, +17% çeyreklik) ve Net Kâr 178 mln TRY (-8%yıllık, 35% çeyreklik). Operasyonel performanstaki gelişmeye rağmen net karda görülen düşüş son çeyrekte TL’deki değerlenme sebebiyle şirketin yazdığı fx zararından kaynaklanıyor. Yine de Trakya Cam operasyonel karlılığındaki beklentilerin üstünde gelen yükseliş sayesinde piyasa beklentilerinin üstünde kaldı. FAVÖK ve net kar piyasa beklentisinin, sırasıyla %6 ve %19 üstünde gerçekleşti. Şirket 4Ç18 finansal sonuçları ve şirketin 2019 beklentileri ile ilgili 4 Şubat Pazartesi günü saat 17:00’de bir telekonferans düzenleyecek. Piyasanın sonuçlara olumlu bir tepki vermesini bekliyoruz

Tacirler Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 178 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 150.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %8 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %35 azaldı. Net satışlar 1,661 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü.Şirketin Avrupa satışları %34 büyürken, Türkiye satışları %11 büyüdü. Hacim daralması Türkiye’deki %11 yıllık daralma ve Bulgaristan’daki soğuk tamir nedeniyle konsolide bazda %6 daraldı. 2018’de konsolide edilen Hindistan operasyonlarının ciro katkısı %7 seviyesineydi. Şirket, 4Ç18’de 343 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 325 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 370 baz puan artarak %20.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı %33 yatay seviyede gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 323 baz puan geriledi ve %18.8 olarak gerçekleşti. net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 azalarak 1,875 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.7 F/K çarpanından ve 5.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Sonuçların hisse fiyatında bugün olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz.

Şeker Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Trakya Cam (TRKCM) yılın dördüncü çeyreğinde 178mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 193mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 4Ç18’de, yıllık bazda %7,9 oranında daralma göstermiş oldu. Bizim bu çeyreğe ilişkin tahminimiz şirketin 201mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi 150mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 958,3mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 616,4mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %28,9 oranında artışla 1,66mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 1,29mlr TL) (Şeker Yatırım: 1,74mlr TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 1,72mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 343mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 219mn TL), FAVÖK marjı ise 4Q18’de yıllık bazda 3,7 puan artarak %20,7 olarak gerçekleşti. Bizim 4Ç18 FAVÖK tahminimiz 297mn TL iken, piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 325mn TL seviyesindeydi.

 

Oyak Yatırım – Trakya Cam TRKCM Hisse Yorum – 11.12.2018

Resmi Gazete’de yer alan tebliğ’e göre, İran’dan belirli cam ürünlerinin ithalatı kapsamında uygulanan korunma önlemlerinin uzatılmasına karar verildi. Buna göre Türkiye 2018-2021 yılları arasında, 3 yıl süreyle İran’dan düzcam ürünlerinin ithalatına ton başına ek 44-48$ mali yükümlülük getirdi. TRKCM, SISE için haberi pozitif olarak değerlendiriyoruz.

 

BMD Araştırma – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz – 29.11.2018

Hedef Fiyat 4,19   Getiri Potansiyeli 35,6%

TRKCM için 12 aylık hedef fiyatımızı 4,19 TL olarak korurken %35,6 getiri potansiyeli sunan Şirket’i Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesiyle model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. 2018 yılında TL’de yaşanan değer kaybı şirketin uluslararası operasyonları nedeniyle satış ve kar tarafını olumlu etkilerken, 2019 yılında 2018 ortalamasına göre yüksek seyretmesini beklediğimiz döviz kurunun şirketin mali verilerini destekleyeceğini öngörüyoruz. TRKCM için güçlü 2018 son çeyrek ve 2019 beklentilerimizle beraber risksiz getiri oranının yüksek seyretmesi ve şirketin finansal borçlarının tamamının döviz bazlı olması nedeniyle hedef fiyatımızı değiştirmeyerek 4,19 TL’de tutuyoruz.

Olağandışı üçüncü çeyrek. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yaşanan döviz şoku ve sonrasında BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatlarında, EPDK’nın elektrik tarifelerinde artışa gitmesi şirketi fiyat artışına zorlamış ve Trakya Cam ürün fiyatlarını yaklaşık %16 artırmıştır. Böylelikle maliyet tarafından yaşanan artışın marjlar üzerinde önümüzdeki dönemde yaşanacak baskısı hafifletilmiştir. Bununla beraber TL’de yaşanan değer kaybı Türkiye dışındaki faaliyetlerden elde edilen gelir ve kar rakamlarında TL bazlı yüksek oranda artışı beraberinde getirmiştir. Trakya Cam, Haziran sonunda %50 iştiraki olan ve Hindistan’da faaliyet gösteren HNG Float Glass Limited’in %49,80 oranındaki payını da alarak tamamına yakınının sahibi oldu ve 2018 üçüncü çeyrekle beraber HNG’yi tam konsolide etmeye başladı. Hindistan operasyonlarının konsolidasyonunun konsolide gelirlere %5 katkı sağlamasının da etkisiyle 3Ç18 gelirleri yıllık %65 büyüme ile 1,7 Milyar TL olarak gerçekleşti. Uluslararası gelirlerin payı 3Ç18’de %64 olurken pozitif ürün miksi ve yüksek kur etkisi ciroyu destekledi. %90’a yakın kapasite kullanım oranıyla 2018 ilk 9 ayda 1,8 milyon ton üretimin %64’ü Türkiye’de gerçekleşmiştir.

Marjlar daraldı. Maliyet kalemlerindeki artışlar, ürün fiyatlarında artışa gidilmesiyle kısmen telafi edilmiş olsa da 3Ç18’de esas faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı sırasıyla 4,7 ve 6,0 puan düşerek %11,2 ve %17,5 kaydedilmiştir. Üretilen FAVÖK ise 3Ç18’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,8 artışla 292,5 milyon TL’ye yükselirken 9 aylık FAVÖK %26,3 artışla 849,1 milyon TL’ye yükselmiştir.

Yükselen döviz kur farkı giderini artırdı. Şirket, 2018/09 itibariyle 4.069 milyon TL finansal borç ve tahvil borcunun tamamına yakını döviz cinsinden olduğu için, 3Ç18’de 490,8 milyon TL kambiyo zararı yazarken sahip olduğu döviz mevduatı için 251,3 milyon TL kambiyo geliri kaydetmiş ve nette 239,5 milyon TL kambiyo zararı oluşmuştur. Şirket vadesine kadar elde tutmayı planladığı 30.09.2018 itibariyle 1,1 milyar TL bakiyesi bulunan eurobondları uzun vadeli finansal varlıklar altında sınıflarken kur artışıyla oluşan değer kazançlarını da yatırım faaliyetlerinden gelirler altında takip etmektedir. 3Ç18’de 296,8 milyon TL eurobond değer artışı olurken 9 aylık artış 472,9 milyon TL’dir. 2018 son çeyrekte gevşeme eğiliminde olan kurlar döviz borcu nedeniyle kur farkı geliri oluşturacakken eurobondlarda değer düşüklüğü oluşacak ve kur etkisi kısmen nötralize olacaktır.

VAKIF YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Hisse Analiz – 20.11.2018

Hedef Fiyatı (TL) : 4,09   Yükselme Potansiyeli 32%

Trakya Cam: Satın alma ve kapasite artırımları devam ediyor… 10 farklı ülkede faaliyeti bulunan Trakya Cam, düzcam segmentinde küresel bir oyuncu olarak Türkiye’de %69, Avrupa’da ise %5 pazar payı ile lider konumdadır. Türkiye’de son iki yıldır çift haneli büyüyen düzcam pazarının önümüzdeki yıllarda daha düşük büyüme yakalayacağını düşünüyoruz. Ancak şirketin, güçlü pazar şartlarında yurtiçi pazara yönlendirdiği üretimini tekrar ihracat pazarlarına yöneltebileceğine inanıyoruz. Ayrıca düzcam segmentinde küresel oyuncu olma adına satın almalarını sürdüren aynı zamanda da kapasite artırımlarına devam eden Trakya Cam’ın yurtdışı gelirlerinin artmasını bekliyoruz. Şirket, Avrupa’da potansiyel pazarlara da girmek için İtalya’da ikinci tesisini satın aldı ve hızlı büyüyen pazar fırsatlarından daha fazla faydalanmak için Hindistan’daki ortaklığında payını artırdı. 2020 yılında ağırlık kazanması beklenen soğuk tamirlerin, aynı yıl aktif hale gelen Polatlı yatırımı ile yurtiçinde etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Trakya Cam’ı, 4,09 TL/hisse hedef fiyatı ve “TUT” önerisiyle izleme listemize dahil ediyoruz. Şirket hisseleri 2018 tahminlerimize göre 3,7x F/K ve 5,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor.

Türkiye ve Avrupa’da lider düzcam üreticisi – Gelirlerinin %64’ünü düzcam satışlarından, %36’sını ise otocam ve enkapsüle camları satışlarından elde eden Trakya Cam, yurtiçinde %69, Avrupa’da ise %5 pazar payı ile düzcam pazarında liderdir. Sirket dünyada ise %4 pazar payı ile kapasite bazında 5. büyük oyuncudur.

Ekonomideki dengelenme sürecinde karlılığın korunmasını bekliyoruz. – Şirket, dengelenme sürecinde yurtiçinde bulunan 7 adet düzcam hattından iki tanesini otocam ve ihraç pazarlarına kolaylıkla yönlendirme potansiyeline sahip olup, diğer hatları da devam eden inşaat projelerinde kullanmaya devam edebilir görüşündeyiz. Trakya Cam’ın yurtiçinde fiyatlama yeteneğini ve Avrupa tarafında büyüyen otomotiv pazarının varlığını, katma değerli cam satışlarının artmasını ve konsolide gelirlerinin yarısından fazlasının yurtdışı gelirlerinden oluşmasını beğeniyoruz.

İtalya ve Hindistan satın almaları ihracat gelirlerini destekleyecek – Trakya Cam, Haziran ayında İtalya’da satın aldığı ve diğer hatla beraber 2019 yılı ikinci yarısına kadar soğuk tamirde olacak olan tesis ile birlikte hem İtalya’daki mevcut müşteri pazarına hem de potansiyel diğer Avrupa pazarlarına yönelmeyi planlamaktadır. Diğer yandan, büyüyen pazarlardan Hindistan’da %50 ortak olduğu HNG’de diğer hisseleri de almasıyla birlikte bunun Trakya Cam’ın yurtdışı gelirlerindeki artışı desteklemesini bekliyoruz.

2020 yılındaki soğuk tamirler kapasitede sınırlı düşüşe neden olacak – 2020 yılında planlanan soğuk tamirlere karşılık Polatlı yatırımının devreye girmesi yurtiçi kapasitedeki azalmayı dengeleyecektir. Soğuk tamir ve ekipman alımları için 2019 ve 2020 yıllarında toplam 200 mn € yatırım harcaması öngörüyoruz. Tamirler sonrasında etkin kapasite yönetiminin orta-uzun vadede marjları destekleyebileceğini düşünüyoruz.

Trakya Cam için hisse başı 4,09 fiyat ile TUT önerisinde bulunuyoruz – Hedefimize göre %32 iskontolu işlem gören Trakya Cam’ı, kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadede de “TUT” önerisiyle izleme listemize ekliyoruz.