Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Sasa Polyeste...

Sasa Polyester SASA Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

sasa-hisse-yorumlariAracı kurum ve uzmanların Sasa Polyester Sanayi A.Ş. SASA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, şirket raporu ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Sasa’nın 2017 yılının ikinci çeyreğinde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında artarak 32,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,9 oranında artarak 406,7mn TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise satış gelirlerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %15,8 oranında artarak 61,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %17,8’den %15,1’e gerilemiştir. Diğer taraftan Şirketin operasyonel giderleri ise aynı dönemde %9,6 oranında azalmış ve karlılığı desteklemiştir. Buna bağlı olarak Faaliyet karı  %27,1 oranında artarak 50,1mn TL’ye yükselmiştir. Net finansman giderleri ise 2Ç2016’daki 1,8mn TL’den 9,4mn TL’ye yükselmiş ve karın yüksek artış kaydetmesini engellemiştir. İkinci çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Sasa’nın Ocak-Haziran net dönem karı 110,1mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 39,8mn TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

DENİZ YATIRIM – Sasa Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Sasa’nın 2Ç17 net karı bir önceki çeyreğe göre %59 daraldı. Şirket’in çeyreksel bazda cirosu aynı seviyede kalırken, üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle operasyonel karlılığında düşüş yaşadığı görülüyor. 1Ç17’de %19.6 FAVÖK marjı ile 80 mln TL FAVÖK üreten Sasa’nın 2Ç17’de FAVÖK’ü %11.7 ile 48 mln TL’ye geriledi. Bunun neticesinde net kar bir önceki çeyreğe göre %59 düşerek 32 mln TL’ye indi (tahmin yok). Çeyreksel bazda karlılığında sert bir düşüş yaşayan Sasa hissesinde sonuçların bir miktar negatif etkisi olabileceğini düşünüyoruz

TACİRLER YATIRIM – Sasa Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Sasa Polyester – İkinci çeyrekte 32 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %5 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %59 azaldı. Net satışlar 407 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 arttı. Şirket, 2Ç17’de 48 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 60 baz puan azalarak %11,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %27 artarak 466 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Haber Yorun – 12.07.2017

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerin ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ara gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin Hindistan ve Malezya için aynı tutarlarda, ÇHC için ise yükseltilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. (SASA, Sınırlı Pozitif) 

SASA Polyester Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi Yatırımı Hakkında Açıklama – 12.06.2017

Yönetim Kurulumuz, şirketimiz tarafından daha önce kamuya açıklanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı başvurusu kapsamında; yatırım bedeli yaklaşık 330.000.000 USD, ciroya katkısı ise 450.000.000 USD olacağı tahmin edilen ve iki yıl sonra faaliyete geçecek Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımına başlanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımı, şirketimizin Adana Merkez tesislerinin bulunduğu mevcut arsalarımız üzerinde gerçekleştirilecektir.

SASA’dan Arsa Değerleme Raporu Hakkında Açıklama – 05.06.2017

Şirketimizin Adana ili Seyhan İlçesinde bulunan 905 dönüm arsa ile Hatay ili İskenderun İlçesinde bulunan 67 dönüm arsanın 31.03.2017 tarihli şirket konsolide Ufrs finansal tablolarında yer alan toplam defter değeri 25.769.000-TL iken yaptırılan değerleme çalışması sonrasında söz konusu arsaların toplam piyasa değerinin 600.300.000- TL olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen 600.300.000- TL  şirketimizin 30.06.2017 tarihli konsolide Ufrs finansal tablolarına yansıtılacaktır.

SASA’dan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Kapsamında, Ekonomi Bakanlığı ile Görüşme Hakkında Açıklama – 29.05.2017

Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında,  Ekonomi Bakanlığınca da uygun görülen şirketimizin ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması amacıyla, kamuoyu ile daha önce paylaşılan  7.175.000.000  Türk Lirasi (2.050.000.000 USD) sabit yatırım tutarlı ve 6 yılda bitirilmesi planlanan yeni yatırım projemizin tutarı Ekonomi Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 12.803.000.000 Türk Lirası’na (3.658.000.000 USD) yükseltilmiş, yatırım süresi 8 yıla çıkarılmıştır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait Hatay-Dörtyol’da bulunan 2.935.369 m2 arazinin şirketimizce satınalma, tahsis veya kiralanması hususuna yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Haber – 29.05.2017

SPK’dan Yasak Geldi

Sasa Polyester (SASA, Negatif): Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Sasa Polyester pay piyasasında 24.03.2017 – 23.05.2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı SPK’nın 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların korunması ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesini teminen; SASA pay piyasasında 29.05.2017 tarihli işlemlerden başlamak üzere 3 ay süre ile; Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden SASA pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına ve SASA paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmemesine karar verilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Haber Analiz – 24.05.2017

Sasa Polyester (SASA, Nötr): 15 Mayıs 2017 tarihinde kamuya açıklamış olan yatırım projesiyle ilgili olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait Hatay-Dörtyol’da bulunan arazinin şirket tarafından satınalma, tahsis veya kiralanması hususuna yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmeler devam etmekte olunduğu, ayrıca söz konusu yatırıma ilişkin makine ve tesis üreticileri ile de görüşmeler sürdürüldüğü duyurulmuştur.

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Haber Analiz – 16.05.2017

Sasa (SASA, Pozitif): Sasa Polyester, hammadde ihtiyacını karşılamak üzere 7.175.000.000 TL tutarında yeni bir yatırım gerçekleştirecek. Bakanlar Kurulu’ndan geçmiş ‘Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı’ verilmesi kapsamında Sasa’da ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması için Ekonomi Bakanlığı tarafından kabul edildi. Şirket kamu desteklerinden faydalanmak için Ekonomi Bakanlığı ile görüşmeler içinde olduğunu belirtti.

SASA Olağandışı Fiyat Hareketleri ile İlgili Açıklama Yaptı – 11.05.2017

Ekonomi Bakanlığı ile,  planlanan proje bazlı yatırımlarımız ile ilgili, yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine dair görüşmelerimiz başlamış olup halen devam etmektedir. Bu hususta ilerleyen aşamalardaki gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.

 

OYAK YATIRIM – Sasa Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

Yılın ilk çeyreğinde 78 milyon TL net kar açıklarken 2016 yılı ilk çeyreğinde 9.1 milyon TL net kar bulunmaktaydı. Net kardaki bu yıllık artış özellikle faaliyet karındaki iyileşmeden kaynaklandı. Şirketin VAFÖK rakamı 80mn TL seviyesine ulaşırken 2016 ilk çeyrekte 14 milyon TL’lik VAFÖK bulunmaktaydı. VAFÖK marjının yıllık 14 puan ve çeyreksel olarak 1.8 puan iyileşerek 2017 ilk çeyrekte %19.6 seviyesine ulaşmış oldu. Şirketin satış hacmi ise toplamda %6 artış gösterdi.

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

Sasa Polyester (SASA, Pozitif): Sasa’nın 1Ç2017’deki net dönem karı 78mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 9,1mn TL karın oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44 oranında artarak 409,3mn TL’ye yükselmiştir. Bu yükselişte %69 oranında artarak 244,6mn TL’ye ulaşan yurtiçi satışlar önemli etken olmuştur. Yurtdışı satışlar ise %25 oranında artarak 168,5mn TL olmuştur. Öte yandan, aynı dönem itibariyle brüt kar ise 2,3 katına çıkarak 97,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %24 gerçekleşmiştir. (1Ç2016: %10) Son olarak, net kar marjı 1Ç2016’daki %3 seviyesinden 1Ç2017’de %19’a yükselerek olumlu bir görüntü sergilemiştir.

TACİRLER YATIRIM – Sasa Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

İlk çeyrekte 78 milyon TL net kar açıkladı. Net kar rakamı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 9 milyon TL’ydi. Net satışlar 409 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 yükseldi. Şirket, 1Ç17’de 80 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %463 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1458 baz puan artarak %19,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 büyüyerek 368 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 638 milyon TL (1Ç16: 351 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48,8 (1Ç16: %31,0) olarak kaydedildi.

 

Sermaye Artırımını SPk Tarafından Onaylandı- 17.04.2017

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 46.200.000 Türk Lirası Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanarak, 366.300.000 TL’den 412.500.000 TL’ ye bedelsiz artırılmasına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.04.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
SASA, TRASASAW91E4
366.300.000
46.200.000
12,61261
SASA, TRASASAW91E4
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
366.300.000
46.200.000,000
12,61261
İç Kaynakların Detayı :
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)
46.200.000

 

Sasa Polyester 20.03.2017 tarihi itibariyle BIST100’e alınmıştır.

SASA’da Petrol-İş Tis Görüşmeleri Grev Kararı – 27.02.2017

Şirketimiz ile Petrol – İş Sendikası arasında devam eden 20. dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonucunda Petrol – İş Sendikası, devam etmekte olan TİS görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak, 27.02.2017 tarihi itibariyle grev kararı,  05.04.2017 tarihinde de grev uygulamasına başlama kararı almış olup, kimya iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerimizde ilan etmiştir. İşçi sendikası ile İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.

SASA Temettü Dağıtım Açıklaması – 27.02.2017

Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
79.795.985,85
 
78,67
0,21784
21,7843
TOPLAM
79.795.985,85
 
78,67
0,21784
21,7843
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
14.04.2017
 
18.04.2017
17.04.2017
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

OYAK YATIRIM – Sasa Hisse Analiz 4Ç16 – 16.02.2017

SASA yılın son çeyreğinde 71 milyon TL net kar açıklarken bu rakam bir önceki yıl rakamı olan 8.4 milyon TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Böylelikle 2016 tüm yıl net karı 137 milyon TL’ye ulaştı (2015: 70mn TL). Şirketin VAFÖK rakamı ise 2016 yılında 135 milyon TL’ye ulaşarak 2015 rakamı olan 89.5 milyon TL’yi aşmış oldu.

 

Petrol-İş Tis Görüşmeleri Arabulucu Tayini Duyurusu – 17.01.2017

Şirketimiz ile Petrol-İş Sendikası arasında 11.11.2016 tarihinde başlayan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, yasal süreç içerisinde anlaşmaya  varılamaması nedeniyle, Petrol-İş Sendikası, 6356 sayılı yasanın 50. Maddesine istinaden, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirerek Resmi Arabulucu tayin edilmesini istemiş, bugün yapılan görüşmede taraflar Resmi Arabulucunun tayin edilmesi hususunda anlaşmaya varmıştır..

 

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Haber Yorum – 18.11.2016

Sasa Polyester (SASA, Nötr): Şirketin mevcut 160bin ton/yıl olan Elyaf üretim kapasitesini 2019 yılında toplam 510bin ton/yıl seviyesine ulaştıracak yatırım projesi finansmanı kapsamında şirket ile Yapı Kredi Bankası arasında, 53mn EUR değerindeki kısmı Yurtdışı İhracat Kredi Kurumu (ECA) kredisi olmak üzere toplam 77mn EUR kredi anlaşması yapılmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 3. Çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 oranında artarak 26,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kardaki %6,7’Lik daralmaya karşın net dönem karında kaydedilen artışta bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 5,2mn TL’lik vergi giderine karşın bu çeyrekte kaydedilen 51bin TL’lik vergi geliri etkili olmuştur. 3.çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 66mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artış kaydetmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Sasa SASA Hisse Haber Analiz – 18.10.2016

Sasa Polyester (SASA, Nötr): Şirket çıkarılmış sermayesinin, toplam 100mn TL bedelsiz artırılarak 266,3 TL’den 366,3mn TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 100mn TL tutarındaki paylara ilişkin tescil işlemi 17.10.2016 tarihinde tamamlanmış olup, pay dağıtımına 18.10.2016 tarihinde başlanacaktır.

 

SASA’dan Yeni Üretim Tesisleri ile İlgili Açıklama – 08.08.2016

Sasa Polyester tarafından yapılması planlanan Tekstil Sektörüne Yönelik Polyester Elyaf Üretimi, PET Resin Cipsi Üretimi ve Komple Yardımcı Tesisleri projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“ADANA ili SEYHAN, ilçesi YOLGEÇEN MAHALLESİ mevkiindeki SASA POLYESTER SAN. A.Ş. tarafıdan yapılması planlanan Tekstil Sektörüne Yönelik Polyester Elyaf Üretimi, PET Resin Cipsi Üretimi ve Komple Yardımcı Tesisleri projesi ile ilgili olarak ADANA Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır.”

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Analiz 2Ç16 – 01.08.2016

Kar ve Brüt Marjda Yükseliş

Sasa (SASA, Nötr): Şirket 2Ç2016 döneminde 31 milyon TL net kar açıkladı. Net kar geçen yılın aynı dönem 2Ç2015’deki 27 milyon TL’ye kıyasla %14 yükseldi. Bununla birlikte 1Y2016 net kar 40 milyon TL ile geçen yıla göre aynı seviyede gerçekleşti. Net satış gelirleri ise 2Ç2016 döneminde geçen yıl ile aynı seviyede kalırken maliyetlerdeki hafif düşüşün etkisiyle brüt kar marjı %16,3’den %17,8’e yükseldi. Şirketin geçen yıl 2Ç dönemine kıyasla karlılık artışındaki temel gelişme maliyetlerde düşüş olurken diğer faaliyet gelirlerindeki artış da olumlu katkı sağladı. Şirketin bu yıl ilk yarıdaki kapasite kullanım oranı %86 ve 120,000 tonluk DMT üretimi geçen yıl ile benzer seviyede gerçekleşti. Şirketin 1Y2016 ihracatı ise geçen yıl aynı döneme kıyasla %11 düşüşle 82 milyon US$ seviyesine geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Analiz 1Ç16 – 09.05.2016

Sasa Polyester (SASA, Nötr): Sasa’nın 1Ç2016 yılındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 oranında azalarak 9,1mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar aynı dönem itibariyle %7 oranında artarak 1Ç2016’da 29,8mn TL olarak gerçekleşmişir. Aynı dönemler itibariyle Şirketin yurtiçi satışları ufak çaplı bir düşüşle 145,1mn TL olarak gerçekleşriken, yurtdışı satışlar %17 oranında artarak 135,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin finansal giderleri ise kur farkındaki giderlerindeki düşüşün önemli etkisiyle 16,2mn TL azalmıştır

ZİRAAT YATIRIM – Sasa Hisse Haber Yorum – 29.04.2016

Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Şirket mevcut üretim kapasitesi ve pazar payını artırması amacıyla yaklaşık 110mn USD değerinde İkinci Faz Elyaf Üretim proje çalışmalarına başlanmasına karar verildiğini duyurmuştur. Proje şirketin mevcut üretim kapasitesinde 200bin ton/yıl artış gerçekleştirecek, ham petrol varil fiyatının 40-50 USD aralığında olduğu ekonomik şartlarda da ciroya yıllık 230mn USD civarında katkı sağlayacaktır. Projenin tamamlanmasını takiben bu proje ile birlikte 2019 yılında şirketi toplam elyaf kapasitesi 510bin ton/yıl seviyesine ulaşacaktır.

PAYLAŞ