Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Aksa Akrilik ...

Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz ve Yorumları

aksa-hisse-yorumlariAksa Akrilik Kimya Sanayi AKSA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların AKSA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – AKSA Akrilik Hisse Analizi – 08.06.2022

Rüzgar arkasında – AL – Hedef Fiyat: 79,00 TL

Makro varsayımlarımızdaki güncelleme neticesinde Aksa Akrilik (AKSA TI) için 12-aylık hedef fiyatımızı 62,60 TL’den 79,00 TL’ye yükseltiyor, AL önerimizi sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız %32 getiri potansiyeline işaret ediyor. Aksa Akrilik’i i) sektördeki güçlü konumu ii) dünya genelinde akrilik talebinde toparlanma iii) yatırımlarla desteklenen büyümesi iv) düzenli temettü getirisi dolayısıyla beğenmeye devam ediyorız. Yıl başlangıcından bu yana endeksin %28 üzerinde performans gösteren hisse, 2022 tahminlerimize göre 7,0x F/K ve 5,0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor.

Şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde 77 bin ton satış hacmi gerçekleştirdi (4Ç21: 84 bin ton, 3Ç21: 77 bin ton, 2Ç21: 62 bin ton, 1Ç21: 71 bin ton). Özellikle Şirket’in en büyük rakibi Dralon’un faaliyetlerine son vermesi müşteri kazanımı ve fiyatlama anlamında Şirket’i olumlu etkiledi. Aksa Akrilik’in yurt içi pazar payı %78’lerden %82’lere yükseldi. Ek olarak, Avrupa’da artan enerji maliyetleri ve Uzak Doğu’daki üreticiler açısından taşıma maliyetlerinin hafif gerilemiş olsa da yüksek kalmaya devam etmesi diğer destekleyici unsurlar olarak ön plana çıkıyor. Bu gelişmeler neticesinde yılın geri kalanında da söz konusu eğilimin sürmesi ve Şirket’in faydalanmaya devam etmesini bekliyoruz. Şirket’in güçlü talep çerçevesinde kapasitesini 330 bin ton/yıl seviyesinden 365 bin ton/yıl seviyesine yükseltiyor olmasını da önemli bir gelişme olarak okuyoruz. Beklentimiz, Şirket’in 2022 yılı özelinde %114 satış geliri ve %132 FAVÖK büyümesi, 2021-2024 yılları arasında da %38 satış geliri ve %42 FAVÖK YBBO kaydetmesi yönünde.

Şirket, teknik elyaf konusunda yatırımlarını sürdürüyor. Aksa, outdoor iplikte Türkiye ve Dünya’daki talebi göz önünde bulundurarak, 7 bin ton/yıl kapasiteli yeni bir teknik iplik tesisi yatırımına başlarken, 2024 yıl sonundan itibaren devreye alınması planlanmaktadır. Karlılık marjları anlamında tekstil elyafına göre daha yüksek olan teknik elyafların mevcut durumda toplam satış hacmi içerisindeki payı henüz düşük olmasına karşılık son dönemdeki büyüme trendini sürdüreceğine inanıyoruz.

Şirket ortaklarından Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse alımlarını sürdürürken yılbaşından bu yana 2.670.000 TL nominal tutarlı hisse alımı gerçekleştirdi ve ortaklıktaki payını %20,23 seviyesinden %21,06 seviyesine çıkardı. Ek olarak Şirket’in, 9 Mayıs 2018 tarihinde aldığı karara istinaden geri alım programı olduğunu ve gerekli gördüğünde SPK’nın belirlediği şartlara uygun olacak şekilde borsada kendi paylarının geri alımını yapabileceğinin altını çizmek isteriz.

2022 yılı beklentileri: Şirket, 2022 yılında konsolide 1.100 milyon USD mertebesinde satış geliri (ana ham madde fiyatlarına göre değişkenlik gösterebilir), %95 (+/-5 puan) düzeyinde kapasite kullanım oranı ve %18-25 seviyesinde FAVÖK marjı öngörmektedir.

Riskler. i) ham madde fiyatlarındaki hızlı yükseliş ii) yurt içi ve yurt dışı akrilik talebinde yavaşlama iii) tedarik zincirinde yaşanan bozulmanın kötüleşmesi değerlememiz açısından başlıca risk unsurları konumunda bulunuyor.

Deniz Yatırım – AKSA Haber Yorum 02.06.2022

AKSA; İskele yapımından vazgeçilmesi / nötr / 28 Kasım 2017 tarihinde fabrika liman sahasında yeni bir iskele yapımı ile ilgili teşvik belgesi alımı kamuoyu ile paylaşılmıştı. Fizibilite çalışmaları ve pazar analizleri sonrasında ilgili yatırımdan vazgeçilmesine karar verilmiştir. Konu ile ilişkili resmi süreçler başlatılmıştır. İlgili haberin AKSA payları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Finansallar beklentileri aştı… Aksa Akrilik 1Ç22’de, beklentilerden daha iyi açıklanan operasyonel performans ve %18.6 efektif vergi oranı sayesinde; piyasa beklentisinin %24, kurum beklentimizin ise %14 üzerinde 625mnTL (45mnUSD) net kar açıkladı. Açıklanan kar tutarı, TL bazında yıllık %369, çeyreksel olarak %57’lik yükselişe işaret ediyor. FAVÖK, yıllık %403 ve çeyreksel bazda %26 büyürken, 831mnTL olan piyasa beklentisinin (OYAK: 905mnTL) %11 üzerinde 925mnTL olarak açıklandı. Şirket yönetimi, bugün saat 11:00’de bir telekonferans düzenleyecek.

Satışlar, yıllık dolar bazında 57% büyüdü ve 281mnUSD oldu… Güçlü talep koşulları ve bu sayede gerçekleşen %94 kapasite kullanım oranına (1Ç21: %87 KKO) ek olarak, yapılan fiyat düzenlemeleri ve zengin ürün gamı sayesinde Aksa Akrilik, dolar bazlı cirosunu geçen senenin aynı dönemine göre %57, bir önceki çeyreğe göre %4 artırdı ve çeyreksel ortalama 200-210mnUSD olan gelir seviyesinin oldukça üzerinde, 281mnUSD net satış hasılatı açıkladı. Şirketin yurt içindeki pazar payı ise bir önceki yıla göre %78’den %82’ye yükseldi.

Marjlar yıllık bazda artmaya devam etti… Şirketin operasyonel karlılığını önemli derecede etkileyen Ekru-Tow/Akrilonitril makası, ton başına yaklaşık 1,100USD mertebesinde, olumlu seyrini koruyor. Ayrıca, geçen yılın son çeyreğinde tahsil edilen yüksek stok miktarı, ilk çeyrekte karlılığı olumlu yönde etkiledi. Böylelikle şirketin brüt kar marjı; geçen senenin aynı dönemine göre 10.8 puan iyileşerek 25.6% seviyesine yükseldi. Operasyonel giderlerin satışlara oranı oldukça düşük sayılabilecek %3.5 seviyesini korudu ve Aksa Akrilik 1Ç22’de %23.6 FAVÖK marjı açıkladı (1Ç21: %13.9).

İşletme Sermayesi ve Net Borç pozisyonu normal seviyesine geri döndü… Ödemelerde sürelerinde, bir önceki çeyreğe göre 62 günlük bir normalleşme ve yaşandı ve ödeme gün süresi 110/gün den 78/gün e geriledi. Bunun neticesinde şirket, negatif 746mnTL operasyonel nakit akışı açıkladı. 1Ç21’de %5 oranında olan işletme sermayesi de %10 a yükseldi. Ek olarak, 171mnTL (12.3mnUSD) yatırım harcaması gerçekleştirildi. Böylelikle serbest nakit akışı negatif 1.01mlrTL oldu ve net borç pozisyonu 139mnTL’den 1.4mlrTL seviyesine yükseldi. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.6x gibi makul bir seviyede kaldı. Hatırlatmak gerekirse Aksa Akrilik, 21 Nisan 2022 tarihinde brüt 599mnTL nakit temettü ödemesi gerçekleştirdi ve bu ödemenin bilanço üzerindeki etkisini 2Ç22 finansallarında göreceğiz.

Dow-Aksa zayıf kar açıkladı… Özkaynak yöntemi ile değerlenen Dow-Aksa, yılın ilk çeyreğinde cirosunu TL bazında %162 büyütmeyi başardı ve 459mnTL net satış hasılatı elde etti. Ancak net kar tutarı zayıf kaldı ve toplamda 0.8mnTL net kar açıkladı. Aksa’nın Dow-Aksa üzerindeki pay oranı %50 olduğu için, Aksa Akrilik payına düşen kar tutarı 0.4mnTL oldu.

Endeks Üstü Getiri önerimizi koruyoruz, yeni hedef hisse fiyatımız 65.00TL… Şirket yönetimi, 2022 beklentilerinde; 1.1mlrUSD ciro, %18-25 bandında FAVÖK marjı öngördü. Buna istinaden, bizler de 2022 varsayımlarımızı; 1.07mlrUSD ciro (önceki: 993mnUSD), 223mnUSD FAVÖK (önceki: 165mnUSD) ve 145mnUSD net kar (önceki: USD120mn) olarak güncelliyoruz. 2022 varsayımlarımıza göre Aksa Akrilik; 4.9x FD/FAVÖK ve 6.5x F/K ile işlem görüyor. Gerçekleştirdiğimiz revizyonlar neticesinde, şirket için hedef hisse fiyatımızı 47.30TL’den 65.00TL’ye revize ediyoruz ve “Endeks Üstü Getiri önerimizi” koruyoruz. Yeni hedef fiyatımız, dünki kapanış fiyatına göre %35’lik getiri potansiyeli sunuyor.

Ak Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Aksa Akrilik 1Ç22’de 625 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %369 büyüme ve beklentilerin üzerinde. Fark, beklenenden yüksek gelen FAVÖK ve beklenenden düşük gelen net faaliyet dışı giderlerden oluştu. 1Ç22 ciro yıllık %197 büyümeyle 3.915 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel. Güçlü taleple artan akrilonitril (hammadde) ve akrilik elyaf satış fiyatları etkili oldu. Ayrıca bir rakibin 3Ç21’de çekilmesi ile şirketin pazar payının artması ve Covid nedeniyle insanların dışarı mekanlarda daha fazla olma talebi ile artan tente talebi şirketin ürettiği teknik elyaflara olan talebi arttırdı. Teknik elyaf satış fiyatları da standart akrilik elyaf fiyatlara göre daha yüksek.

1Ç22 FAVÖK yıllık %403 büyümeyle 922 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilerin üzerinde. 1Ç22 FAVÖK marjı %23,6 ile 1Ç21’deki %13,9’un üzerinde. Artan teknik elyaf satışları ve maliyet yapısında TL kalemlerinin düşük kalması ile karlılık beklentileri aştı. %50 – 50 ortaklığı olan karbon elyaf üreticisi, DowAksa, 1Ç22’de az kar etmesiyle, Aksa, özkaynak yöntemiyle değerlenen şirket karından 0,4 milyon TL gelir kaydetti. 2021 sonundaki 139 milyon TL net borç pozisyonu Mart sonunda 1.435 milyon TL’ye yükseldi.

Deniz Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Yorum ve öneri: Şirket 2022 beklentilerini paylaştı. Cironun 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekliyorlar ancak bu beklentinin ana hammadde fiyatlarına göre değişkenlik gösterebileceği belirtildi. FAVÖK marjı %18-25 bandında olmasını bekliyorlar. Bu beklentilere göre tahminlerimizde revizyonlar yaptık. Bu revizyonlara göre 12 aylık hedef fiyatımız 40,00 TL’den 60,00 TL’ye çıkardık. Beklentilerin üzerinde gelen net kar rakamı ve açıklanan olumlu 2022 beklentilerle piyasada olumlu tepki bekliyoruz.

1Ç22’de operasyonel performans beklentilerin üzerinde / Değerlendirme: Olumlu / Aksa Akrilik, 1Ç22’de 3.915 milyon TL gelir (Konsensus: 3.849 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.849 milyon TL), 922 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 831 milyon TL / Deniz Yatırım: 831 milyon TL) ve 625 milyon TL net kar (Konsensus: 504 milyon TL / Deniz Yatırım: 504 milyon TL) açıkladı. 1Ç22’de Şirket’in operasyonel karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratacağını tahmin ediyoruz.

Şirket’in satış gelirleri 1Ç22’de yıllık bazda %197, çeyreksel bazda da %28 artışla 3.915 milyon TL’ye yükseldi. 1Ç22’de FAVÖK yıllık bazda %403 oranında bir artış kaydederken, hem bizim hem de piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti ve 922 milyon TL seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı da yıllık bazda 9,6 puan iyileşerek %23,6 seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, 1Ç22’de 106 milyon TL esas faaliyetlerden net diğer gider kaydederken 1Ç21’de bu rakam yaklaşık 13 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Şirket, artan diğer giderlere rağmen faaliyet karındaki artışın desteği ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla %369 artışla 625 milyon TL net kar elde etmiştir.

Şirket’in net borç pozisyonu temettü ödemesi ve artan işletme sermayesi ihtiyacının etkisiyle 2021 yılı sonundaki 139 milyon TL seviyesinden 1.435 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Ancak net borç/FAVÖK rasyosunun 0,6x ile oldukça makul seviyede kalmaya devam ettiğini belirtmek isteriz (2021 yıl sonu: 0,1x).

Ayrıca Aksa Akrilik, 2022 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Buna göre Şirket, 2022 yılında konsolide 1.100 milyon USD mertebesinde satış geliri (ana ham madde fiyatlarına göre değişkenlik gösterebilir), %95 (+/-5 puan) düzeyinde kapasite kullanım oranı ve %18-25 seviyesinde FAVÖK marjı öngörmektedir. 2022 yılı için bütçelenen yatırım harcamalarının tutarı ise 85 milyon USD (+/- 10 milyon USD) seviyesindedir.

Genel Değerlendirme: İlk çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde yukarı yönlü revizyon ve Şirket’in planladığı 7 bin tonluk yeni teknik iplik tesisi yatırımını modelimize dahil etmemiz neticesinde Aksa Akrilik için 12-aylık hedef fiyatımızı 48,25 TL’den 62,60 TL’ye yükseltiyor, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Şirket, bugün ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin bir telekonferans gerçekleştirecek. Hisse, yıl başından itibaren endeksin %10 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 9,4x F/K ve 7,0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 625,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 504 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %369 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %57 arttı. Net satışlar 3.915 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %197 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3.849 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç22’de 872 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %376 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 831 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 834 baz puan artarak %22 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1078 baz puan arttı ve %26 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 15 baz puan azaldı ve %03 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1111,3 milyon TL (1Ç21: 215,5 milyon TL ve 4Ç21: -465 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10,2 (1Ç21: %4,9 ve 4Ç21: -5,6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %931 artarak 1.435 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9,4 F/K çarpanından ve 7,1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Aksa Akrilik (AKSA, Pozitif): Aksa Akrilik’in 1Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı 625mn TL ile piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmıştır. Piyasanın ortalama kar beklentisi 505mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri yılın ilk çeyreğinde 3.915mn TL olarak gerçekleşirken geçen senenin aynı döneminde bu rakam 1.316mn TL idi. Brüt kar 1Ç2021’de 195mn TL iken bu dönemde 1.002mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar marjı ise 10,8 puan artarak %25,6 olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri 130mn TL’ye çıkan Şirket, diğer faaliyetlerden 106,3mn TL net gider kaydetmiştir. Böylece Şirket’in faaliyet karı 136,5mn TL’den 766,1mn TL’ye yükselirken, FAVÖK’ü de 183,5mn TL’den 922mn TL’ye (Beklenti: 840mn TL) ulaşmıştır. FAVÖK marjı da 1Ç2021’deki %13,9’dan 1Ç2022’de %23,6’ye yükselmiştir. olmuştur. Son olarak Şirket 143mn TL vergi gideri sonrasında 1Ç2022’de 625mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir.

 

Ak Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 4Ç21 Analizi – 16.02.2022

Aksa Akrilik 4Ç21’de 399 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %55 büyüme ve beklentilerin çok üzerinde. Fark, beklenenden yüksek gelen FAVÖK, riskten korunma faaliyetleri (hedging) ile düşük kur farkı gideri ve vergi varlığı ile meydana geldi. 4Ç21 ciro yıllık %117 büyümeyle 3.047 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilerin üzerinde. Güçlü taleple artan akrilonitril (hammadde) ve akrilik elyaf satış fiyatları etkili oldu. Ayrıca bir rakibin 3Ç21’de çekilmesi ile şirketin pazar payının artması ve Covid nedeniyle insanların dısarı mekanlarda daha fazla olma talebi ile artan tente talebi şirketin ürettiği teknik elyaflara olan talebi arttırdı. Teknik elyaf satış fiyatları da standart akrilik elyaf fiyatlara göre daha yüksek.

4Ç21 FAVÖK yıllık %93 büyümeyle 734 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilerin çok üzerinde. 4Ç21 FAVÖK marjı %24,1 ile 4Ç20’deki %27,1’in altında kaldı (4Ç20’de Covid nedeniyle tam kapanmadan normalleşmeye geçişle gelen ertelenen talepten kaynaklanan baz etkisi vardı). Artan teknik elyaf satışları ve maliyet yapısında TL kalemlerinin düşük kalması ile karlılık beklentileri aştı. %50 – 50 ortaklığı olan karbon elyaf üreticisi, DowAksa, 4Ç21’de kar etmesiyle, Aksa, özkaynak yöntemiyle değerlenen şirket karından 14 milyon TL gelir kaydetti. Aksa’nın işletme sermayesinde iyileşmeler oldu; işletme sermayesi gün sayısı 4Ç20’deki 51’den 4Ç21’de 5 güne indi. Eylül 2021 sonundaki 1.157 milyon TL net borç pozisyonu 2021 yılsonunda 139 milyon TL’ye indi. Aksa 21 Nisan tarihinde hisse başına brüt 1,85 TL temettü ödeyeceğini açıkladı, verimi %6,2.

Yorum ve öneri: Akrilonitril fiyatları ve dolayısıyla akrilik elyaf satış fiyatları 2022 yılında yüksek kalması bekleniyor. Türkiye ve ihracat pazarlarda talebin güçlü kalması öngörülüyor. Ayrıca, bir rakibin çekilmesiyle Aksa pazar payı almaya devam edebilir. Son olarak da özellikle ABD ve diğer ülkelerde teknik elyaf talebin güçlü kalması bekleniyor. 2021 yılında şirket 937 milyon dolar ciro ve 191 milyon dolar FAVÖK ile son 10 yılın en yüksek veya en yükseğine yakın değere ulaştı. 2022 yılının benzer seviyelerde olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, 2022 tahminlerimizi yukarı revize ettik; ciroyu 900 milyon dolardan 935 milyon dolara ve FAVÖK’ü 165 milyon dolardan 180 milyon dolara yükselttik. Böylece 12 aylık hedef fiyatımızı 28,50 TL’den 40,00 TL’ye revize ettik, Endeksin Üzeri önerimizi koruyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarla ve temettü ödeme açıklamasıyla piyasada olumlu tepki bekliyoruz.

Oyak Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 4Ç21 Analizi – 16.02.2022

Finansallar beklentileri aştı… Aksa Akrilik 4Ç21’de, piyasa beklentisinin %68, kurum beklentimizin %128 üzerinde 399mnTL net kar açıkladı. Açıklanan kar tutarı; yıllık %55 ve çeyreksel bazda %16’lık yükselişe işaret ediyor. Beklentilerden güçlü gerçekleşen hasılat ve FAVÖK tutarları, 127mnTL’lik ertelenmiş vergi geliri ve Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Dow-Aksa’dan gelen 14mnTL’lik katkı, beklentilerden pozitif yönde sapmanın ana nedenleri oldu. FAVÖK, yıllık %93, çeyreksel bazda %82 büyüdü ve 734mnTL (yaklaşık 65mnUSD) olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 484mnTL ve kurum beklentimiz 470mnTL FAVÖK açıklanması yönündeydi. Şirket yönetimi, bugün saat 11:00’de bir telekonferans düzenleyecek.

Son çeyrekte 271mnUSD ciro elde edildi… Güçlü talep koşulları, gerçekleştirilen fiyat düzenlemeleri ve zengin ürün gamı sayesinde Aksa Akrilik, dolar bazlı cirosunu geçen senenin aynı dönemine göre %51, bir önceki çeyreğe göre %3 artırdı ve çeyreksel ortalama 200-210mnUSD olan gelir seviyesinin oldukça üzerinde, 271mnUSD net satış hasılatı açıkladı.

Marjlarda çeyreksel bazda iyileşme gözlemlendi… Şirketin operasyonel karlılığını önemli derecede etkileyen Ekru-Tow/Akrilonitril makası, ton başına yaklaşık 1,100USD mertebesinde, olumlu bir seyir izliyor. Şirketin brüt kar marjı çeyreksel bazda 6.7 puan iyileşti ve %26.4 oldu. Operasyonel giderlerin satışlara oranı oldukça düşük sayılabilecek %3.6 seviyesinde gerçekleşti ve Aksa Akrilik 4Ç21’de %24 FAVÖK marjı açıkladı (3Ç21: %18.1).

İyi yönetilen İşletme Sermayesi Nakit Akışını olumlu yönde etkiledi… Şirket, bu dönemde ticari borçlarını ötelemeyi başardı ve ticari borç gün süresi bir önceki çeyreğe göre 25 gün artarak 110 güne yükseldi ve operasyonel nakit akışı 2.2mlrTL oldu. Yatırım harcamaları 130mnTL olarak açıklandı. Böylelikle, serbest nakit akışı hesaplamalarımıza göre 2.1mlrTL seviyesinde gerçekleşti. Kümlatif SNA ise 2.3mlrTL, SNA verimi ise %24 oldu. Net borç pozisyonu çeyreksel bazda 1mlrTL geriledi ve 139mnTL’ye düştü. Net borç/FAVÖK 0.1x oldu. Şirket yönetimi, 2021 karından, 21 Nisan 2022 tarihinde dağıtılmak üzere hisse başı brüt 1.85TL nakit temettü dağıtma teklifini Genel Kurul onayına sundu. Temettü dağıtım oranı %51, temettü verimi %6.1 olarak karşımıza çıkıyor.

Endeks Üstü Getiri önerimizi koruyoruz yeni 12 aylık hedef fiyatımız 47.30TL/hisse… Ekru-Tow/Akrilonitril makasının olumlu yöndeki seyrine istinaden, 2022-2023 FAVÖK marjı beklentilerimizi bir puan artırarak, ilgili yıllar için sırasıyla; %17 ve %16.7 FAVÖK marjı öngörüyoruz. Yeni on iki aylık hedef fiyatımız 47.30TL (önceki: 46.00TL) olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yılında Aksa Akrilik’in sırasıyla; 14.4mlrTL ciro, 2.45mlrTL FAVÖK ve 1.75mlrTL net kar açıklamasını bekliyoruz. 2022 beklentimize göre Aksa Akrilik, cazip sayılabilecek 4.1x FD/FAVÖK ve 5.6x F/K çarpanlarıyla, son beş yıllık ortalamasının yaklaşık %40 altında işlem görüyor.

 

Deniz Yatırım – AKSA Akrilik Hisse Haber Yorum – 22.11.2021

AKSA; Arsa satışı / olumlu / Aksa Akriik, 19.11.2021 tarihli KAP açıklamasında Yalova konumlu, 16.965,79 m2 büyüklüğünde ve 25.620.000 TL bedelinde değerlemesi yapılan arazinin, değerleme tutarından nakit olarak hakim ortaklığın bağlı ortağı pozisyonundaki Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satışına karar verildiğini duyurdu. Takiben 15 gün içinde tapu işlemleri tamamlanacak satışın Aksa Akrilik’e net 24,4 milyon TL kar getirmesi bekleniyor. Şirket tarafından elde edilecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.

İlgili satış işleminin, hakim ortaklıktan bağlı ortaklığa yapılan bir satış olduğu da değerlendirilse de, Aksa Akrilik tarafında ilgili satıştan 24,4 milyon TL kar elde edilecek olup Şirket operasyonları üzerinde olumlu bir yansıması olacaktır. Dolayısıyla ilgili haberin Şirket hisseleri üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 3Ç21 Analizi – 05.11.2021

Finansallar beklentileri aştı… Aksa Akrilik 3Ç21’de, piyasa beklentisinin %20 ve kurum beklentimizin %7.5 üzerinde 344mnTL net kar açıkladı. Açıklanan kar tutarı yıllık %155 ve çeyreksel bazda %18’lik bir yükselişe işaret ediyor. 1-Beklentilerden güçlü gerçekleşen hasılat tutarı, 2-Düşük sayılabilecek %9.7 seviyesindeki efektif vergi oranı, 3-Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Dow-Aksa’dan gelen 10mnTL’lik katkı ve 4-Yatırım Faaliyetleri ve Esas Faaliyet Dışı diğer gelirlerden elde edilen 25mnTL’lik tutarlar, şirketin bu dönemde beklentilerin üstünde kar açıklamasında önemli bir rol oynadı. FAVÖK, yıllık %45, çeyreksel bazda %6 büyüdü ve 404mnTL (yaklaşık 44mnUSD) olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 367mnTL ve kurum beklentimiz 420mnTL FAVÖK açıklanması yönündeydi. Şirket yönetimi, bugün saat 09:45’te bir telekonferans düzenleyecek.

Üçüncü çeyrekte 262mnUSD ciro elde edildi… Sektördeki en büyük ikinci oyuncunun gücünü kaybetmesi sayesinde Aksa Akrilik, bir önceki çeyreğe göre yurt içi pazar payını %3 artırdı ve %74 pazar payına ulaştı. Pazar payının genişlemesi, şirketin kapasite kullanım oranını olumlu etkiledi ve yılın ilk dokuz ayında Aksa Akrilik %88 kapasite kullanım oranına ulaştı. Böylelikle şirket, 3Ç21’de dolar bazlı cirosunu geçen senenin aynı dönemine göre %71 ve bir önceki çeyreğe göre %25 artırdı ve çeyreksel ortalama 200-225mnUSD olan gelir seviyesinin üzerinde, 262mnUSD (2.2mlrTL) net satış hasılatı açıkladı.

Marjlarda yıllık ve çeyreksel bazda düşüş gözlemlendi… Şirketin üretim maliyetlerinin %85’lik bir bölümünü oluşturan Akrilonitril fiyatlarındaki volatilite azaldı ve ton başına 2.000-2.500USD’den fiyatlanmaya devam ediyor. Buna rağmen, şirketin brüt kar marjı yıllık ve çeyreksel bazda sırasıyla 5.9 ve 3.5 puan düştü ve %19.7 olarak açıklandı. Operasyonel giderlerin satışlara oranı oldukça düşük sayılabilecek %3 mertebesinde gerçekleşti ve bu sayede Aksa Akrilik %18.1 FAVÖK marjı açıkladı.

Yüksek yatırım harcaması nedeniyle serbest nakit akışı 79mnTL oldu… Operasyonel faaliyetlerden sağlanan nakit akışı 227mnTL olurken, yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı 147mnTL olarak hesaplandı ve şirket üçüncü çeyrekte 79mnTL serbest nakit akışı elde etti. Net borç 1.2mlrTL ile çeyreksel bazda yatay kaldı. Net borç/FAVÖK ise 0.9x oldu. İşletme sermayesinin satışlara oranı ise düşük sayılabilecek %9 mertebesinde gerçekleşti (2020: %17).

Endeks Üstü Getiri önerimizi koruyoruz yeni 12 aylık hedef fiyatımız 30.00TL/hisse… Şirket yönetimi 2021 yılına ilişkin; 850-900mnUSD ciro ve %85-90 kapasite kullanım oranı hedeflerini korurken, yatırım harcaması hedeflerini $55-65mn’den $60-65mn seviyesine çekti. Kurum beklentimiz ise 2021 yılında, benzer bir kapasite kullanım oranı ile 860mnUSD ciro elde edilmesi yönünde. Öte yandan, 2022 beklentilerimizi 708mnUSD ciro’dan 889mnUSD’ye yükseltiyoruz ancak %18 FAVÖK marjı beklentimizi koruyoruz. 2021-2023 ortalama USD/TL beklentimizi de yaklaşık %10 oranında yukarı yönlü revize ediyoruz. Yeni on iki aylık hedef fiyatımız 30.00TL olarak karşımıza çıkıyor (önceki: 23.00TL). Aksa Akrilik 2021 ve 2022 beklentilerimize göre sırasıyla; 6.6x FD/FAVÖK, 7.3x F/K ve 4.9x FD/FAVÖK ve 5.9x F/K ile işlem görüyor. Aksa, son üç ayda BIST100’ün %29 üzerinde getiri sağlamıştır.

Deniz Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 3Ç21 Analizi – 05.11.2021

AKSA; 3Ç21 sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti / olumlu / Aksa Akrilik, 3Ç21’de 2.233 milyon TL gelir (Konsensus: 1.946 milyon TL), 404 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 376 milyon TL) ve 344 milyon TL net kar (Konsensus: 288 milyon TL) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları ve net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sonuçların, hisse performansı üzerinde olumlu etkisinin olacağını tahmin ediyoruz.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç21’de yıllık %102 artışla 2.233 milyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde, FAVÖK yıllık bazda %45 artarak beklentilerin üzerinde 404 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken FAVÖK marjı yıllık bazda 710 baz puan daralarak %18,1 seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç21’de 25 milyon TL net finansal gider kaydederken 3Ç20’de bu rakam yaklaşık 141 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Şirket, esas faaliyet karındaki yıllık bazda artışın verdiği destek ve finansman giderlerinin azalmasıyla piyasa beklentisi olan 288 milyon TL’nin üzerinde 344 milyon TL net kar elde etmiştir. Aksa, 2021 yılında artan hammadde fiyatlarının etkisiyle konsolide 850-900 milyon USD mertebesinde ciro, %85-%90 bandında kapasite kullanım oranı öngörmektedir. 2021 yılı için bütçelenen yatırım harcamalarının tutarı 60-65 milyon USD seviyesindedir.

Genel Değerlendirme: Hisse, yıl başından itibaren endeksin %61 üstünde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 7,5x F/K ve 6,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 3Ç21 Analizi – 05.11.2021

Aksa Akrilik 3Ç21’de 344 milyon TL net kar açıkladı, Ak Yatırım beklentisi olan 259 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 3Ç20’deki şirket 135 milyon TL net karın %155 üzerinde. Fark, beklenenden yüksek gelen FAVÖK ve riskten korunma faaliyetleri (hedging) ile düşük kur farkı gideri gerçekleşmesinden meydana geldi. 3Ç21 ciro yıllık %102 büyümeyle 2 milyar 233 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 933 milyon TL’ye paralel.

Yılın ilk yarısında akrilik elyaf üretiminde kullanılan ana hammaddesi olan akrilonitril’de görülen arz sıkıntıları üçüncü çeyrekte aşıldı. Ancak yüksek olan 2.000 – 2.200 dolar/ton hammadde fiyat seviyeleri devam etti. Cirodaki büyüme bu hammadde fiyat artışlarının satış fiyat artışlara yansımasından kaynaklandı. 2020 yılındaki ortalama akrilik elyaf satış fiyatı ton başına 1.750 dolar seviyesindeyken Haziran 2021’den itibaren 3.150 dolar/ton seviyelerine ulaşıp 3Ç21’de bu seviyelerde kaldı. 3Ç21 FAVÖK yıllık %45 büyümeyle 404 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentimiz olan 259 milyon TL’nin üzerinde kaldı. 3Ç21 FAVÖK marjı %18,1 ile 3Ç20’deki %25,2’nin altında kaldı (3Ç20’de Covid nedeniyle tam kapanmadan normalleşmeye geçişle gelen ertelenen talepten kaynaklanan baz etkisi vardı).

Hammadde arz sıkıntılara rağmen şirket 9A21’de kapasite kullanım oranını %88’e yükseltebildi. %50 – 50 ortaklığı olan karbon elyaf üretici DowAksa, 3Ç21’de kar etmesiyle, Aksa özkaynak yöntemiyle değerlenen şirket karından 9,9 milyon TL gelir kaydetti. Eylül sonunda bilançoda 1 milyar 157 milyon TL net borç pozisyonu oluştu, Haziran sonunda bu rakam 1 milyar 173 milyon TL idi. Yorum ve öneri: Akrilonitril fiyatları yılın son çeyreğinde yüksek kalmasını öngörüyoruz. Şirket 2021 tüm yıl kapasite kullanım oranını %85-90 bandında olmasını bekliyor. Ayrıca, 2021 cironun 850 – 900 milyon dolar bandında bekliyor. 4Ç21 için daha iyi beklentilerle 2021 yılı ciro beklentimizi 850 milyon dolardan 900 milyon dolara revize ettik. Zayıflayan TL ile önümüzdeki dönemlerdeki kur tahminlerimizi de revize etmiştik. Böylece 12 aylık hedef fiyatı 21,50 TL’den 28,50 TL’ye yükseldi. Önerimizi Endeksin Üzeri olarak koruduk. Sonuçlara piyasa olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz.

Şeker Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 3Ç21 Analizi – 05.11.2021

Aksa Akrilik (AKSA), üçüncü çeyrekte piyasa ortalama beklentisinin üzerinde 344mn TL net kar açıkladı. Şirket, 3Ç20’de ise 135mn TL net kar açıklamıştı. Piyasadaki ortalama beklenti ise net kar rakamının 288mn TL olabileceği yönündeydi. 3Ç21 net kar rakamının da ek lenmesiyle şirketin 9A21’de kümüle net kar rakamı 768mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A20: 182mn TL net kar). 3Ç21’de satış gelirleri rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre % 102,4 oranında artarak 2.23mlr TL olarak gerçekleşti (3Ç20: 1.1mlr TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 1.95mlr TL).

Şirket, 3Ç21 ’de 404mn TL FAVÖK elde ederken (3Ç20: 278mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 7,1 puan düşüş göstererek %18,1 olarak gerçekleşti (3Ç20: FAVÖK Marjı: %25,2). Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 376mn TL seviyesindeydi. Şirket’in net finansman giderleri ise düşen kur farkı giderleri sayesinde 3Ç21’de yıllık bazda %82 azalarak 25.3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (3Ç20: -141mn TL).

Şirket, 2021 yılının ilk dokuz ayında modernizasyon, verimlilik ve yeni ürün geliştirme projeleri başta olmak üzere 57 milyon ABD Doları (2020 ilk dokuz ay: 40 milyon ABD Doları ) yatırım harcaması yapmıştır. Aksa Akrilik 2021 yılında, artan hammadde fiyatlarının etkisiyle konsolide 850-900 milyon ABD Doları mertebesinde ciro, %85-%90 bandında kapasite kullanım oranı öngörmektedir. 2021 yılı için bütçelenen yatırım harcamalarının tutarı 60-65 milyon ABD Doları (Önceki: 55-65mn ABD Doları) seviyesindedir (Pozitif).

 

Deniz Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Sonuçlar beklentilerimizi oldukça aştı… Aksa Akrilik ikinci çeyrekte beklentimizin üzerindeki faaliyet karlılığı sayesinde tahminimizin (160mn TL) oldukça üzerinde 291mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyordu. Stok karlarının faaliyet karlılığına pozitif yansıdığını düşünüyoruz. FAVÖK, artan ürün fiyatları ve zayıflayan TL’nin etkisiyle hem satış gelirleri hem de brüt marjdaki ciddi iyileşme neticesinde yıllık %506 ve çeyreklik %107 arttı. 282mn TL temettü ödemesi ve artan işletme sermayesi nedeniyle net borç geçen çeyreğe göre %124 artarak 1.2 milyar TL’ye yükseldi. Geçen çeyrekteki 0.6’dan 1.0’e çıkan net borç/FAVÖK oranı sağlıklı bir seviyede bulunmaya devam ediyor.

FAVÖK marjı geçen yılın iki katına yükseldi… Geçen yılki %50 üretim duruşu ve geçen çeyrekteki hammadde tedariki problemi düşük baz etkisi yarattı. Böylece, üretimin normale dönmesi ve hammadde probleminin giderilmesi şirketin karlılığını ciddi anlamda destekledi. FAVÖK marjı geçen seneye göre 10.1, geçen çeyreğe göre de 7.8 puan iyileşme kaydetti.

Faaliyet dışı kalemler de karı destekledi… Özsermaye metodu ile konsolide edilen DowAksa net kara 12mn TL (2Ç20: -1mn TL, 1Ç21: 9mn TL) katkı yaptı. Ayrıca, yıllı bazda finansman giderlerindeki %65 ve vergi oranındaki 29.1 puanlık düşüş de ciddi net kar iyileşmesini getirdi.

Şirket 2021 tahminlerini korudu… Şirket ilk çeyrek finansalları sonrasında paylaştığı tahminlerde değişikliğe gitmedi. Satışların 850-900mn dolar (1Y21: 388mn dolar), KKO’nun %85-90 (1Y21: %85) ve yatırımların 55- 60mn dolar (1Y21: 30mn dolar) olması bekleniyor.

Endeks Üzeri Getiri önerimiz devam ediyor… 2021 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 1,210mn TL (önceki 935mn TL) ve 891mn TL’ye (önceki 620mn TL) çektik ve hedef fiyatımızı hisse başına 20.00 TL’den 23.00 TL’ye yükselttik. 2021 tahminlerimize göre 5.4 FD/FAVÖK ve 6.0 F/K çarpanıyla işlem gören hisseler için Endeks Üzeri Getiri önerimizi koruyoruz.

Ak Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Aksa Akrilik 2Ç21’de 291 milyon TL net kar açıkladı, Ak Yatırım beklentisi olan 255 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 2Ç20’de şirket 18 milyon TL net zarar açıklamıştı. Fark, beklenenden yüksek gelen FAVÖK ve riskten korunma faaLiyetleri (hedging) ile düşük kur farkı gideri gerçekleşmesinden meydana geldi. 2Ç21 ciro yıllık %224 büyümeyle 1 milyar 751 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 854 milyon TL’ye paralel. İlk çeyrekte görülen akrilik elyaf üretiminde kullanılan ana hammadde akrilonitril’de arz sıkıntıları ikinci çeyrekte devam etti. Bundan dolayı satış hacmi düşük kalırken, ciro büyümesi hammadde fiyat artışlarının satış fiyat artışlara yansımasından kaynaklandı.

2020 yılındaki ortalama akrilik elyaf fiyatı ton başına 1.750 dolar seviyesindeyken Haziran 2021’de 3.150 dolara yükseldi. 2Ç21 FAVÖK yıllık %506 büyümeyle 380 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentimiz olan 322 milyon TL’nin üzerinde kaldı. 2Ç21 FAVÖK marjı %21,7 ile 2Ç20’deki %11,6’nın oldukça üzerinde gerçekleşti (2Ç20’de Covid nedeniyle tam kapanma vardı). Hammadde arz sıkıntılara rağmen şirket 1Y21’de kapasite kullanım oranını %85’e yükseltebildi. Ayrıca, artan hammadde ve satış fiyatlarla brüt kar marjı 2Ç20’deki %12,7’den 2Ç21’de %19,6’ya yükseldi.

Faaliyet giderleri / satış oranı 2Ç20’deki %6,3’den 2Ç21’de %3,4’e indi. %50 – 50 ortaklığı olan karbon elyaf üretici DowAksa, 2Ç21’de 24,4 milyon TL net kar açıkladı. Böylece, Aksa özkaynak yöntemiyle değerlenen şirket karından 12,2 milyon TL gelir kaydetti. Haziran sonunda bilançoda 1 milyar 173 milyon TL gibi yüksek net borç pozisyonu oluştu, Mart sonunda bu rakam 524 milyon TL idi. Şirket 2Ç21’de 282 milyon TL temettü ödedi, bu nakit çıkışı net borcun artmasına katkıda bulundu.

Yorum ve öneri: Akrilonitril fiyatları yılın geri kalanında yüksek kalması öngörülüyor. Şirket yılın ikinci yarısında kapasite kullanım oranını %90’a ulaşacağını öngörüyor. Böylece 2021 tüm yıl %85-90 bandında olmasını bekliyorlar. Şirket yönetimi 2021 cironun 850 – 900 milyon dolar bandında bekliyor. 2021 yılı ciro beklentimizi 850 milyon dolarda tuttk. Ancak hammadde fiyatlarında 2Y21’de artış öngörülmesiyle, 2021 tüm yıl FAVÖK beklentimizi 137 milyon dolardan 145 milyon dolara yükselttik. Zayıflayan TL ile önümüzdeki dönemlerdeki kur tahminlerimizi de revize etmiştik. Böylece 12 aylık hedef fiyatı 20,00 TL’den 21,50 TL’ye yükseldi. Önerimizi Endeksin Üzeri olarak koruduk. Sonuçlara piyasa olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Aksa Akrilik – 2Ç21 sonuçlarını 291 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 192 milyon TL olan piyasa beklentisinin %51 üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 17.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,752 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %224 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,787 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç21’de 380 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %506 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 286 milyon TL’nin %33 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1010 baz puan artarak %21.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1052 baz puan arttı ve %23.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 295 baz puan azaldı ve %3.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 685.1 milyon TL (2Ç20: 753.9 milyon TL ve 1Ç21: 141.2 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.3 (2Ç20: %22.3 ve 1Ç21: 3.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %124 artarak 1,173 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.6 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – AKSA Akrilik Hisse 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Aksa Akrilik (AKSA, Pozitif): Şirket 2Ç2021’de 290,9mn TL net kar açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 17,8mn TL zarar kaydedilmişti. Aksa Akrilik’in satış gelirleri 2Ç2021’de 1.751mn TL gerçekleşerek geçen yılın ikinci çeyreğine göre %224 oranında büyüme kaydederken, brüt kar 406,1mn TL ile 2Ç2020’deki 68,5mn TL’lik brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri ise aynı dönemler itibarıyla %72,5 oranına artarak 58,7mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ün 379,9mn TL gerçekleşmiştir. (2Ç2020: 62,6mn TL)  FAVÖK marjı ise yıllık 10,1 puan artarak %21,7’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 29mn TL net finansman gideri yazmıştır.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 1Y2021’deki net dönem karı 424,2mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk yarısında 47,4mn TL net dönem karı elde edilmişti.

 

Yapı Kredi Yatırım – AKSA Akrilik Hisse Analizi – 07.08.2021

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik ’i 21.7 TL hedef fiyat ve AL tavsiyesiyle inceleme kapsamımıza dâhil ediyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız %37 getiri potansiyeline işaret ediyor. Hisseyi beğenmemizin ana nedenlerini (i) akrilik elyaf segmentinin istikrarlı nakit akışları, (ii) düzenli temettü ödemesi ve (iii) karbon elyaf segmentinde olası yeni anlaşmalar ile büyüme potansiyeli olarak sıralayabiliriz. 2020-2023T yılları arasında Aksa’nın %14 VAFÖK ve %27 net kar YBBO yakalamasını öngörüyoruz.
Hisse, 2021 beklentilerimize göre 5.2x FD/VAFÖK ve 7.5x F/K çarpanlarıyla işlem görüyor, bu da 3 yıllık ortalamalara göre sırasıyla %14 ve %26 iskontoya işaret ediyor.

Dünyanın en büyük üçüncü akrilik elyaf pazarı İran’a uygulanan ambargolarının kalkması ve buna ilişkin olumlu haber akışı kısa vadede hisse için katalizör rolü oynayabilecektir.

Öngörülebilir ve istikrarlı nakit akışı – Aksa Akrilik %24 küresel pazar payı ve yıllık 330 bin ton üretim kapasitesiyle dünyanın tek çatı altındaki en büyük akrilik üreticisidir. 1Ç21 itibariyle Şirket’in yurtiçi pazar payı %75 seviyesindedir. Şirketin tahmin dönemimiz boyunca (2021-2025) arasında yıllık ortalama %16 VAFÖK marjı ile yaklaşık 140 milyon dolar VAFÖK yaratmasını bekliyoruz.

DowAksa’da yeni anlaşmalar bekleniyor – Aksa ve Dow Chemical Company arasında ortak girişim olan Dow Aksa, 2017 yılında dünyanın en büyük rüzgâr türbini üreticilerden biri olan Vestas ile türbin kanatlarında kullanılan karbon elyaf pultruze profillerinin tedariki için 4 yıllığına 300 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı. Şirket bu alanda yeni bir oyuncu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Dow Aksa ilk etapta mevcut kurulu gücünü %42 artırarak 8,500 ton’a, daha sonra orta vade de 13,500 ton’a arttırmayı hedefliyor.

Riskler — i) hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar; ii) talebin daralması, ve iii) makro ekonomik koşullarda bozulma

OYAK YATIRIM – AKSA Akrilik 1Ç21 Hisse Analizi – 07.05.2021

FAVÖK beklentimizin altında, net kar hafif üzerinde geldi… Aksa Akrilik beklentimizin altında finansman ve vergi giderleri sayesinde ilk çeyrekte beklentimiz olan 118mn TL’nin hafif üzerinde 133mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK artan hammadde (ACN) maliyetlerinin etkisiyle geçen seneye göre 5.3, geçen çeyreğe göre de 13.9 puan daralan brüt marjı nedeniyle beklentimiz olan 268mn TL’nin altında 183mn TL olarak gerçekleşti. Net borç, azalan işletme sermayesi nedeniyle geçen çeyreğe göre %45 düşerek 524mn TL’ye geriledi ve net borç/FAVÖK rasyosu 1.0’dan 0.6’ya düştü.

FAVÖK yıllık bazda %7, çeyrek bazında da %52 düştü… Kapasite kullanım oranı geçen seneki %97 seviyesinden bu sene %87’ye düştü. Bunda ACN üreticilerinin üretim duruşları nedeniyle şirketin Ocak ve Şubat aylarında hammadde temininde sorun yaşaması etkili oldu. Azalan satış hacmine rağmen, gelirler artan ürün fiyatları ve TL’nin değer kaybı ile yıllık bazda %24 büyüdü. Öte yandan, azalan kapasite kullanım oranı ve artan maliyetler nedeniyle FAVÖK geçen seneye göre %7, geçen çeyreğe göre de %52 düşüş kaydetti.

Faaliyet dışı kalemler net karı şişirdi… Özsermaye metodu ile konsolide edilen DowAksa’nın 9mn TL’lik katkısının yanında finansman ve vergi giderlerindeki düşüş net kara katkıda bulundu. Böylece zayıflayan faaliyet karına rağmen şirket net karını yıllık %105 arttırdı. Çeyreklik bazda ise net kar %48 geriledi.

Şirket 2021 beklentilerini paylaştı… Şirket ilk çeyrek sonuçlarıyla birlikte ilk defa 2021 yılı için beklentilerini paylaştı. Buna göre 850-900mn dolar gelir, %85-90 KKO ve 55-65mn dolar yatırım harcaması bekleniyor.

Endeks Üzerinde Getiri önerimizi sürdürüyoruz… 2021 FAVÖK beklentimizi %12 düşürmemize rağmen düşen net borcu dikkate alarak 19.66 TL’lik hedef fiyatımızı koruyoruz. Böylece %15 yükselme potansiyeli ile Endeks Üzerinde Getiri önerimizi sürdürüyoruz. Hisseler 2021 tahminlerimize göre 6.5 FD/FAVÖK ve 9.0 F/K ile son 5 yıllık ortalamaları olan 5.0 ve 8.5’in üzerinde işlem görüyor.

AK YATIRIM – AKSA 1Ç21 Hisse Analiz – 07.05.2021

Aksa Akrilik 1Ç21’de yıllık %105 büyümeyle 133 milyon TL net kar açıkladı, Ak Yatırım beklentisi olan 166 milyon TL’nin altında kaldı. Fark, beklenenden düşük gelen FAVÖK’den kaynaklandı. 1Ç21 ciro yıllık %24 büyümeyle 1 milyar 316 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 328 milyon TL’ye paralel. Akrilik elyaf üretiminde kullanılan ana hammadde akrilonitril’de arz sıkıntıları vardı. Bundan dolayı satış hacmi düşük kalırken, ciro büyümesi hammadde fiyat artışların satış fiyat artışlara yansımasından kaynaklandı. 1Ç21 FAVÖK yıllık %7 düşüşle 183 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentimiz olan 227 milyon TL’nin altında kaldı. Satıtş fiyatları ile hammadde fiyatları arasındaki makas 2020 seviyesi olan bin dolar civarında sabit kaldı. Ancak düşen satış hacmi ile FAVÖK 1Ç21’de 24,8 milyon dolar olarak gerçekleşti, 1Ç20’de bu rakam 32,4 milyon dolardı. 1Ç21 FAVÖK marjı yıllık 470 baz puan düşüşle %13,9 olarak gerçekleşti. %50 – 50 ortaklığı olan karbon elyaf üretici DowAksa, 1Ç21’de 18 milyon TL net kar açıkladı. Böylece, Aksa özkaynak yöntemiyle değerlenen şirket karından 9 milyon TL gelir kaydetti. Mart sonunda bilançoda 524 milyon TL net borç pozisyonu oluştu, 2020 yılsonundaki 957 milyon TL’ye göre epey düşüş var.

Yorum: Aksa 2021 tüm yıl beklenti paylaştı. 2021 cironun 850 – 900 milyon dolar bandında bekliyor. 2020 yılı gerçekleşen ciro 586 milyon dolar. Kapasite kullanım oranı %85-90 bandında öngörüyorlar. Yatırım harcamalarını da 55-65 milyon dolar bandında. Beklentilere göre tahminlerimizde revizeler yaptık. 2021 yılı ciro beklentimizi 654 milyon dolardan 850 milyon dolara yükselttik. Ancak hammadde fiyatları ve satış fiyatları makası bin dolar civarında sabit kalacağı beklentisiyle 2021 FAVÖK 137 milyon dolar olarak hesaplıyoruz, bu da 2020 de gerçekleşen 131 milyon dolar FAVÖK rakamın hafif üzerinde. Bu revizeler sonrası ve yükselen iskonto oranı ile hedef fiyatımız 18,30 TL’den 20,00 TL’ye yükseliyor ve önerimizi Nötr’den Endeksin Üzeri’ye çekiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – AKSA 1Ç21 Hisse Analiz – 07.05.2021

Aksa – 1Ç21 sonuçlarını 133.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %105 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %48 azaldı. Net satışlar 1,316 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Şirket, 1Ç21’de 183 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 470 baz puan azalarak %13.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 530 baz puan azaldı ve %14.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 94 baz puan azaldı ve %3.5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 141 milyon TL (1Ç20: 577 milyon TL ve 4Ç20: 608 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.2 (1Ç20: %15.2 ve 4Ç20: 14.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %45 azalarak 524 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.9 F/K çarpanından ve 6.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – AKSA 1Ç21 Hisse Analiz – 07.05.2021

Aksa Akrilik (AKSA, Nötr): Şirket’in 1Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 133,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın ilk çeyreğinde 65,1mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2021’de 1.316mn TL gerçekleşerek yıllık %23,9 oranında artış kaydetmiştir. Maliyetlerin ise %32,2 oranında artarak 1.121mn TL’ye çıkması sonucu brüt kar %8,7 oranında azalarak 1Ç2021’de 195mn TL’ye düşmüştür. Brüt ve net kar marjı ise aynı dönemde sırasıyla %14,8 ve %10,1 oranında gerçekleşmişti. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde brüt ve net kar marjı sırasıyla %20,1 ve %6,1 idi. Diğer yandan, Şirket’in faaliyet giderleri yıllık %2,6 oranında gerileyerek 45,6mn TL’ye düşerken, FAVÖK %7,3 oranında daralmış ve 183,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da 4,7 puan düşerek %13,9 olmuştur. Son olarak, Şirket’in net finansman gideri bir önceki yılın ilk çeyreğine göre 82,2mn TL azalarak 13,2mn TL’ye gerilemiş ve karın bir önceki yıla göre yüksek gerçekleşmesinde ana etken olmuştur.

 

AK YATIRIM – AKSA 4Ç20 Hisse Analiz – 17.02.2021

Aksa Akrilik 4Ç20 net karı yıllık %357 büyümeyle 258 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 197 milyon TL’nin üzerinde. 4Ç20’de TL’nin değer kazanmasıyla şirketin döviz açık pozisyonu nedeniyle kur farkı geliri elde etti, bu net kardaki büyümeyi destekledi. 2020 tüm yıl net kar yıllık %58 büyümeyle 440 milyon TL olarak gerçekleşti. 4Ç20 FAVÖK yıllık %203 büyümeyle 380 milyon TL olarak kaydedildi ve bizim beklentimiz olan 280 milyon TL’nin üzerinde. 4Ç20 FAVÖK marjı %27,1 ile 4Ç19’daki %13,9’un üzerinde. 2020 tüm yıl FAVÖK yıllık %60 büyümeyle 919 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 FAVÖK marjı %22,4 ile 2019 marjı olan %15,7’nin üzerinde. Daha yüksek kapasite kullanım oranı ve daha düşük seviyede gerçekleşen hammadde fiyatları nedeniyle 2020 karlılığında iyileşme meydana geldi. 4Ç20 ciro yıllık %55 büyümeyle 1 milyar 404 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 92 milyon TL’nin üzerinde. 2020 ciro yıllık %13 büyümeyle 4 milyar 110 milyon TL olarak gerçekleşti.

Karbon Elyaf alanında ortak şirket olan DowAksa 4Ç20’de kar etmesiyle Aksa Akrilik özkaynak yöntemiyle değerlenen paylardan 1,4 milyon TL gelir kaydetti. 2020 tüm yılda DowAksa’dan şirket 7,5 milyon TL gelir kaydetti. Bilançoda 2020 yıl sonunda 957 milyon TL net borç pozisyonu var, Eylül 2020 sonunda bu rakam 1 milyar 353 milyon TL idi.

Temettü açıklaması: Aksa brüt hisse başına 0,87 TL temettü ödeyeceğini, ödeme tarihi de 13 Nisan olarak açıkladı. Temettü verimi %5,6. Yorum: Aksa hisse fiyat performansı iyi oldu; son 3 ayda nominal getiri %73 olurken, BİST-100 endeksinde %44 üzerinde getiri sağladı. Sonuçlara tepkinin olumlu olmasını bekliyoruz. Şirket gün içinde sonuçları ve beklentilerini görüşmek üzere tele-konferans düzenleyecek. Bu toplantı öncesi öneri ve hedef fiyatımızı gözden geçiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – AKSA 4Ç20 Hisse Analiz – 17.02.2021

AKSA; 4Ç20 FAVÖK ve net kar rakamı yıllık bazda arttı / olumlu / Aksa Akrilik, 4Ç20’de 1,404 milyon TL gelir, 380 milyon TL FAVÖK ve 258 milyon TL kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Şirketin 4Ç20 FAVÖK ve net kar rakamında yıllık bazda güçlü artış görüldü. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Şirket’in satış gelirleri 4Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %55 oranında arttı. 4Ç20 FAVÖK rakamı hammadde fiyatlarının düşük seyretmesinden kaynaklı güçlü bir yükseliş göstererek yıllık %203 artarak 380 milyon TL seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı, 4Ç20’de %27,1 seviyesine yükselmiştir (4Ç19: %13.9) Güçlü operasyonel sonuçlar ve net finansman giderlerinin azalması sonucunda Şirket bu çeyreği 380 milyon TL net kar ile tamamladı. Yönetim Kurulu hisse başı 0.87TL brüt, 0.74TL nakit temettü ödemesinin 13 Nisan 2021 tarihinde yapılmasını Genel Kurul’a teklif edeceğini açıkladı. Bu rakam son borsa kapanışı olan 17.10TL’ye göre %4.3 temettü verimine karşılık geliyor.

OYAK YATIRIM – AKSA 4Ç20 Hisse Analiz – 17.02.2021

Aksa Akrilik dördüncü çeyrekte bizim beklentimiz olan 210mn TL’nin üzerinde 258mn TL net kar açıkladı. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Beklentimizden pozitif sapma beklenenden yüksek faaliyet karından kaynaklandı. Net borç geçen çeyreğe göre %29 azalırken, net borç/FAVÖK de 2.0’dan 1.0’a geriledi. İkinci çeyrekteki %50 kapasite azaltımı sonrası üçüncü çeyrek itibarı ile normale dönen ve 4. çeyrekte hızlanan üretim güçlü sonuçları beraberinde getirdi. FAVÖK geçen seneye göre %203, geçen çeyreğe göre de %37 arttı. 2021 yılı için FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 1,066mn TL (önceki 927mn TL) ve 694mn TL’ye (önceki 436mn TL) yükselttik. Düşen net borç pozisyonunu da hesaba katarak yaptığımız değerlemeye göre hisse hedef fiyatımız 14.50 TL’den 19.66 TL’ye yükseldi. %15 yükselme potansiyeli ile Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – AKSA 4Ç20 Hisse Analiz – 17.02.2021

Aksa – 4Ç20 sonuçlarını 257.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %357 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %91 arttı. Net satışlar 1,404 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 arttı. Şirket, 4Ç20’de 380 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %203 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1322 baz puan artarak %27.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1332 baz puan arttı ve %28.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 67 baz puan azaldı ve %4.0 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 608 milyon TL (4Ç19: 549 milyon TL ve 3Ç20: 656 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.8 (4Ç19: %15.0 ve 3Ç20: 18.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %29 azalarak 957 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.6 F/K çarpanından ve 7.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

AK YATIRIM – AKSA 3Ç20 Hisse Analiz  – 09.11.2020

Aksa Akrilik 3Ç20’de 135 milyon TL net kar açıkladı (Ak Yatırım tahmini 11 milyon TL’nin üzerinde) ve yıllık büyümesi %60. 2Ç20’de 18 milyon TL net zarar vardı. Net kar büyümesi 3Ç20 FAVÖK’de görülen %69 büyümenin biraz altında kaldı. Bunun sebebi yükselen kur farkı giderleri. 3Ç20’deki büyümeyle FAVÖK 278 milyon TL’ye ulaştı ve bizim beklentimiz olan 225 milyon TL’nin üzerinde. Düşen hammadde fiyatları ve artan kapasite kullanım oranıyla FAVÖK’deki iyileşme meydana geldi. 3Ç20 ciro 1 milyar 103 milyon TL ile yıllık %26 büyüdü ve beklentimiz olan 1 milyar 153 milyon TL’ye yakın geldi. Düşen hammadde fiyatlara paralel satış fiyatlarında düşüş vardı, bu da cirodaki yavaşlamaya neden oldu. Ortak şirket olan DowAksa’da 3Ç20’de kar etmesiyle Aksa Akrilik ozkaynak yöntemiyle değerlenen paylardan 7,1 milyon TL gelir kaydetti. Bilançoda Eylül sonunda 1,51 milyar TL net borç pozisyonu var.

Yorum: Aksa’nın cirosu tümüyle dolar ve Euro bazlı olduğundan ve TL’nin son dönem değer kayıplarıyla, TL bazlı İNA ve DowAksa %50 pay hesaplarımızı yukarı revize ettik. Buna göre Aksa Akrilik 12 aylık hedef fiyatı 7,00 TL’den 10,00 TL’ye yükseldi. Nötr önerimizi koruyoruz. İyi gelen kar marjları ile hissede iyi bir tepki bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Aksa Akrilik üçüncü çeyrekte bizim beklentimiz olan 36mn TL’nin çok üzerinde 135mn TL net kar (3Ç19: 84mn TL, 2Ç20: -18mn TL) açıkladı. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Beklentimizden pozitif sapma beklenenden yüksek faaliyet karının yanı sıra, tahminlerin oldukça altında kalan kur farkı zararları ve vergi giderleri nedeniyle gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %10 azalırken, net borç/FAVÖK de 2.7’den 2.0’a geriledi. İkinci çeyrekteki %50 kapasite azaltımı sonrası üçüncü çeyrekte normale dönen üretim güçlü sonuçları beraberinde getirdi. FAVÖK geçen seneye göre %69, geçen çeyreğe göre de %344 arttı. Şirket sene sonu beklentilerinde değişiklik yapmadı. Buna göre 500-550mn dolar satış geliri, %80-85 KKO ve 55-60mn dolar yatırım tahmin ediliyor. 2020 yılı için FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 760mn TL (önceki 539mn TL) ve 266mn TL’ye (önceki 185mn TL) yükselttik. Düşen net borç pozisyonunu da hesaba katarak yaptığımız değerlemeye göre hisse hedef fiyatımız 9.00 TL’den 11.70 TL’ye yükseldi. %30 yükselme potansiyeli ile Endeks Üzerinde Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse 3Ç20 Analiz  – 09.11.2020

Aksa – 3Ç20 sonuçlarını 135.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %60 artarken, şirket 2Ç20’de 17.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,103 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Şirket, 3Ç20’de 278 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 633 baz puan artarak %25.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 608 baz puan arttı ve %25.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 43 baz puan azaldı ve %3.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 656 milyon TL (3Ç19: 705 milyon TL ve 2Ç20: 754 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.2 (3Ç19: %19.7 ve 2Ç20: 22.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 1,353 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.2 F/K çarpanından ve 6.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

AK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Aksa Akrilik 2Ç20’de 18 milyon TL net zarar açıkladı, bizim beklentimiz olan 31 milyon TL net zarardan daha iyi. 2Ç19 da şirket 73 milyon TL net kar açıklamıştı. 2Ç20 ciro yıllık %43 daralmayla 541 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 588 milyon TL’nin %8 altında. Covid-19 salgının getirdiği kısıntılar ile düşen talep ve Nisan ayından itibaren şirketin önemli ihracat pazarlarından İran’ın ambargoya tabi olması ile cirodaki zayıflık meydana geldi. Düşen satışlarla, artan sabit giderlerle ve düşen kapasite kullanımı ile 2Ç20 FAVÖK marjı %11,6 ile 2Ç19’daki %15,3’ün altında kaldı.

Bilançoda Haziran sonu itibariyle 1 milyar 511 milyon TL net borç pozisyonu vardı, Mart sonundaki 1 milyar 60 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Aksa 2020 tüm yıl için 500 – 550 milyon dolar aralığında ciro beklentisini açıkladı. 2019 yılı cirosu 643 milyon dolardı. Kapasite kullanım oranı %80-85 ve yatırım harcamalarını 55-65 milyon dolar aralığında öngörüyor. Açıklanan beklentileri göz önünde tutarak 2020 tüm yıl ciro beklentimizi 618 milyon dolardan 546 milyon dolara çektik ve yatırım harcama beklentimizi de 35 milyon dolardan 60 milyon dolara yükselttik. Bu revizyonlardan sonra 12 aylık hedef fiyatımızı 7,60 TL’den 7,00 TL’ye çektik. Nötr önerimizi koruyoruz. Açıklanan göreceli zayıf 2020 beklentileri ile hisselerde olumsuz tepki olabilir.

DENİZ YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

AKSA; Düşük kapasite ve finansal giderler zarara yol açtı… Aksa Akrilik, 2Ç20’de 541 milyon TL gelir, 63 milyon TL FAVÖK ve 18 milyon TL zarar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Belirgin ciro azalışı ve marjlardaki kötüleşme ile birlikte Şirket’in 2. çeyreği zarar ile tamamladığını görüyoruz. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadede olumsuz bir tepkiye neden olabileceğini düşünüyoruz. Şirket’in satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %43 oranında geriledi. Şirket Nisan ayı başında Covid-19 Salgını nedeniyle düşen talep koşullarını göz önünde bulundurarak kapasitesini %50 azalttığını duyurmuştu. 6A19’da %85 düzeyinde olan kapasite kullanım oranı bu yılın aynı döneminde %73’e geriledi. 26 Haziran tarihinde yapılan açıklamada ise üretim kapasitesinin kademeli olarak normal sektör ortalamalarına kadar artırılacağı açıklandı. FAVÖK marjı 2. çeyrekte yıllık bazda 3,7 yüzde puanlık düşüşle %11,6 seviyesine gerilerken, Şirket bu dönemde yıllık %57 azalışla 63 milyon TL FAVÖK elde etmiştir.

2Ç19’da 28,5 milyon TL düzeyinde olan net finansal giderler, 2Ç20’de 83,2 milyon TL’ye yükseldi. Operasyonel sonuçlardaki zayıflık ve net finansman giderlerinin artması sonucunda Şirket bu çeyreği 18 milyon TL zararla tamamladı. Net borç Mart sonuna kıyasla 451 milyon TL artışla 1,51 milyar TL’ye yükselirken, Mart sonunda 1,7x olan net borç/FAVÖK rasyosu 2,7x seviyesine ulaştı.

OYAK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Aksa Akrilik yüksek kur farkı zararları nedeniyle ikinci çeyrekte bizim beklentimiz olan 3mn TL net zararın üzerinde 18mn TL net zarar açıkladı. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK 63mn TL ile beklentimiz olan 64mn TL’ye paralel gerçekleşti. Temettü dağıtımı ve işletme sermayesi artışının etkisiyle net borç geçen çeyreğe göre %43 artarken, net borç/FAVÖK de 1.7’den 2.7’ye yükseldi. İkinci çeyrekte şirketin %50 kapasite azaltımı ve kur farkı zararları sonuçlarda etkili oldu. Üretim kesintileri ikinci çeyrekte geride kaldığı ve üretim tekrar sektör ortalamalarına döndüğü için 3. çeyrekte finansallarda toparlanma bekliyoruz. Öte yandan şirket hisseleri 2020 tahminlerimize göre çok ucuz bulmadığımız 7.2 FD/FAVÖK ve 12.9 F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir. Hisselerle ilgili 8.57 TL hedef fiyatımız ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemiz devam etmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Aksa Akrilik – 2Ç20 sonuçlarını 17.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 72.8 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 541 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 63 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 370 baz puan azalarak %11.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 439 baz puan azaldı ve %12.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 159 baz puan arttı ve %6.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 754 milyon TL (2Ç19: 742 milyon TL ve 1Ç20: 577 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %22.3 (2Ç19: %20.0 ve 1Ç20: 15.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %43 artarak 1,511 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.7 F/K çarpanından ve 7.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Aksa Akrilik (AKSA, Negatif): Şirket 2Ç2020’de 17,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 72,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri yıllık olarak %42,7 oranında azalarak yılın ikinci çeyreğinde 540,6mn TL olurken, brüt kar %57,5 oranında gerilemiş ve 68,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %12,7 olmuştur. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %17,1 idi. FAVÖK  ise yıllık %56,6 oranında gerilemiş ve 2Ç2020’de 62,6mn TL olurken, FAVÖK marjı %11,6 olmuştur. (2Ç2019:%15,3)  Diğer taraftan, Şirket 2Ç2020’de 83,2mn TL net finansman gideri (2Ç2019: 28,5mn TL) kaydetmiştir. Şirket’in net borcu ise ilk çeyreğe göre 476mn TL artarak 1.551mn TL’ye yükselmiştir. Net Borç/FAVÖK (yıllık) oranı da ilk çeyrekteki 1,7x’den 2Ç2020’de 2,8x oranına yükselmiştir.

İkinci çeyrek zararı sonrasında Şirket’in 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,4 oranında düşerek 47,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

AK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç20 – 21.05.2020

Aksa Akrilik 1Ç20’de 65 milyon TL net kar açıkladı, bizim beklentimiz olan 60 milyon TL’nin %8 üzerinde. 1Ç19’daki 64 milyon TL net kara nominal bazda paralel. 1Ç20 ciro yıllık %15 büyüme ile 1 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleşti, bizim beklentimiz olan 1 milyar 140 milyon TL’nin %7 altında kaldı. Düşen satış fiyatları ile cirodaki büyüme yavaş kaldı. FAVÖK 1Ç20’de %42 büyüme ile 198 milyon TL olarak gerçekleşti. Düşük kalan hammadde fiyatları ve artan kapasite kullanım oranı ile bu büyüme gerçekleşti.

Mart sonunda şirketin 1 milyar 60 milyon TL net borç pozisyonu vardı, 2019 sonundaki 959 milyon TL’nin biraz üzerinde. Nisan ayı başından itibaren Covid salgını etkisiyle şirket kapasite kullanım oranının %50 seviyesine indiğini açıkladı. Son olarak da düşen petrol fiyatları ile akrilik elyaf üretiminde kullanılan hammadde olan Akrilonitril’de talep düşüşü nedeniyle fiyatlardaki düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor. Bu olumsuz gelişmeler nedeniyle tahminlerimizi revize ettik ve değerlemede 12 aylık hedef fiyatımız 9,00 TL’den 7,60 TL’ye indi. Nötr önerimizi koruyoruz. İleriye dönük olumsuz ve belirsiz ortam nedeniyle hisselerde zayıf tepki olabilir.

DENİZ YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç20 – 21.05.2020

AKSA; Operasyonel sonuçlar olumlu. Aksa Akrilik, 1Ç20’de 1,06 milyar TL gelir, 198 milyon TL FAVÖK ve 65 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Ciro artışı ile birlikte kar marjlarında iyileşme görülmesi hisse performansında kısa vadede hafif olumlu bir tepkiye neden olabilir. Şirket’in satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15 oranında artmıştır. 1Ç19’da %89 düzeyinde olan kapasite kullanım oranı bu çeyrekte %97’ye yükselmiştir.

Kapasite kullanım oranındaki artış, düşük hammadde maliyetleri ve USD/TL kurundaki yükselişin katkısıyla FAVÖK marjı yıllık bazda 3,6 yüzde puanlık artışla %18,6 seviyesine ulaşırken, Şirket bu dönemde yıllık %42 artışla 198 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. Net finansman giderlerinin yıllık bazda artması, operasyonel taraftaki performansın net kara yansımasını engellemiştir. Net borç, 2019 sonuna kıyasla %11 artışla 1,06 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK artışının etkisiyle net borç /FAVÖK rasyosu 1,7x civarında kaldı. Şirket 3 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 salgını nedeniyle düşen talebi göz önüne alarak üretim kapasite kullanım oranında geçici süre ile %50 oranında azaltıma gitmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç20 – 21.05.2020

Aksa Akrilik – 1Ç20 sonuçlarını 65.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 arttı. Net satışlar 1,062 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Şirket, 1Ç20’de 198 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 363 baz puan artarak %18.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 400 baz puan arttı ve %20.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 31 baz puan arttı ve %4.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 1,060 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 577 milyon TL (1Ç19: 747 milyon TL ve 4Ç19: 549 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15.2 (1Ç19: %20.3 ve 4Ç19: 15.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.6 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç20 – 21.05.2020

Aksa Akrilik ilk çeyrekte geçen senenin %1, geçen çeyreğin de %16 üzerinde 65mn TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 55mn TL’ydi ve sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen faaliyet karlılığı net karın da tahminimizin üzerinde gelmesine yol açtı. FAVÖK 198mn TL ile beklentimiz olan 160mn TL’yi geçerken bunda brüt kar marjının beklediğimizden daha fazla artarak geçen seneye göre 4 puan iyileşmesi rol oynadı. Net borç geçen çeyreğe göre %11 artarak 1.06 milyar TL’ye ulaşırken, net borç/FAVÖK ise 1.7’de sabit kaldı. 2020 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 565mn TL (önceki 523mn TL) ve 235mn TL’ye (önceki 209mn TL) yükselttik. Böylece hedef fiyatımızı da 7.22 TL’den 7.50 TL’ye revize ettik. Yeni hedef fiyatımız %14 yükselme potansiyeline işaret ettiğinden dolayı Endekse Paralel Getiri önerimizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Haber – 12.05.2020

Bir TV ropörtajında Aksa Akrilik CFO’su Erdinç Kazak tedarik ve tahsilat konusunda sıkıntı yaşamadıklarını, satış gelirlerinin ürün fiyatlarının düşmesiyle geçen seneye göre %25 gerileyerek 500mn dolara (tahminimiz 460mn dolar) beklediklerini kaydetti. Erdinç Kazak ayrıca talebin Eylül ayında artmasını beklediklerini söyledi.

Aksa Akrilik, DowAksa Tarafındaki Ortaklıktaki Finansal Varlık Satışı Hakkında Bilgi Verdi – 04.03.2020

KAP Açıklaması: Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığımız DowAksa Advanced Composites Holdings BV “DowAksa” tarafından, DowAksa’nın %50’sine sahip olduğu Alman prepreg üreticisi “c-m-p GmbH” ‘nin hisseleri Mitsubishi Chemical Advanced Materials şirketine 18,9 Milyon Euro karşılığında satılmıştır.

 

AKSA Hisse Temettü Haber – 24.02.2020

Aksa Akrilik 7 Nisan’da hisse başına 0.74 TL brüt temettü dağıtılmasına karar verdi. Söz konusu temettü tutarı %9,7 temettü verimi ve %86 ödeme oranını ifade etmektedir.

AK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

Aksa Akrilik 4Ç19’da 56 milyon TL net kar açıkladı yıllık %70 ve çeyrek bazda %30 daralmaya işaret ediyor. Ak Yatırım beklentisi olan 86 milyon TL’nin de altında. 4Ç19 ciro yıllık %9 ve çeyreklik bazda %3 büyüme ile 903 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 995 milyon TL’nin %10 altında. Yıllık bazda %67 ile FAVÖK’te güçlü toparlanma söz konusu çünkü 4Ç18’de kapasite kullanım %60 ile düşük seviyedeydi. Ancak çeyreklik bazda FAVÖK %24 daralma gösterdi. Yılsonu net borç pozisyonu 959 milyon TL ile Eylül sonundaki 1 milyar 107 milyon TL’nin biraz altında gerçekleşti. Beklenenden zayıf gelen sonuçlarla hisselerde olumsuz tepki olabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

Aksa Akrilik 4. çeyrekte geçen senenin %70, geçen çeyreğin de %33 altında 56mn TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 77mn TL’ydi ve sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Beklentimizin altında gerçekleşen faaliyet karlılığı net karın da tahminimizin altında kalmasına yol açtı. FAVÖK 125mn TL ile beklentimiz olan 176mn TL’nin oldukça gerisinde kaldı. Bunda hammadde fiyatlarının artmasıyla geçen çeyreğe göre düşen brüt kar marjı ve artan faaliyet giderleri etkili oldu. Net borç geçen çeyreğe göre %13 azalarak 959mn TL’ye ulaşırken, net borç/FAVÖK de 2.1’den 1.7’ye geriledi. Hisselerle ilgili 8.57 TL hedef fiyatımız bu seviyelerden yükselme potansiyeli taşımadığından dolayı Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. Temettü beklentimizi hisse başına 0.74 TL’den 0.69 TL’ye düşürsek de %8’lik temettü verimini hisseler açısından kısa vadede en önemli katalizör olarak görüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 56.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %70 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %33 azaldı. Net satışlar 903 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 arttı. Şirket, 4Ç19’de 125 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %67 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 487 baz puan artarak %13.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 461 baz puan büyüdü ve %15.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 10 baz puan geriledi ve %4.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 959 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 549 milyon TL (4Ç18: 809 milyon TL ve 3Ç19: 705 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15.0 (4Ç18: %22.9 ve 3Ç19: 19.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.0 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 4Ç19 – 17.02.2020

Aksa Akrilik (AKSA, Nötr): Aksa Akrilik 4Ç2019’da 56,4mn TL net dönem açıklamıştır. Şirket geçen yılına aynı döneminde 190,5mn TL net dönem karı kaydetmişti. Aksa Akrilik’in son çeyrek satışları %8,6 artışla 903,1mn TL olmuştur. Brüt kar ise 4Ç2019’da %55 artmış ve 139,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı 4,6 puan artışla %15,4’e ulaşmıştır. Operasyonel giderler %6,4 artışla 42,2mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 3,7mn TL gider kaydedilmiştir. Faaliyet karı 93,4mn TL olmuştur. 4Ç2018’deki faaliyet zararı 14,3mn TL idi. Yatırımlardan 1,8mn TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 3,9mn TL gelir yazılmıştır. Diğer taraftan, 4Ç2019’daki net finansman gideri 41,3mn TL olmuştur. 4Ç2018’deki finansman geliri 184,1mn TL idi. 1,4mn TL’lik vergi gideri sonrasına net dönem karı 56,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4. çeyrek karı ile birlikte 2019 yılı net dönem karı %23,8 artışla 277,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Yorum – 27.01.2020

Medyada yer alan habere göre Aksa Akrilik’in %50 iştiraki DowAksa 2014 yılında 12mn dolara satın aldığı Alman c-m-p şirketindeki %50 hissesini Mitsubishi’ye satmaya karar verdi. Anlaşmanın Şubat ayında imzalanması bekleniyor. Aksa Akrilik’ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeyi Aksa Akrilik’in finansallarında ciddi bir etkisi olmayacağını değerlendirerek nötr olarak yorumluyoruz.

Aksa Akrilik Geri Almış Olduğu Payların Satışı Hakkında Bilgi Verdi – 23.01.2020

Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.05.2018 tarihli aldığı karara istinaden geri alınmış olan tüm payların satışı 13.87 TL fiyattan gerçekleştirilmiştir.

İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
AKSA
23/01/2020
3.675.059
% 1,987
13,87
% 0
12.946.537

Aksa Akrilik’in Bedelsiz Başvurusu Onaylandı – 20.01.2020

Aksa Akrilik sermaye düzeltme farkları ve paylara ilişkin primler hesaplarından ilave edilmesi kararlaştırılan 185 milyon TL çıkarılmış sermayesine eklenmesi sonucu çıkarılmış sermayesinin 370 milyon TL olmasına karar verilmiş olmasına karşılık SPK, yasal defterlerde yer alan bazı fonların sermayeye ilave edilmemesi gerektiği görüşü ile, çıkarılmış sermayenin 323,75 milyon TL olmasına onay verdi.

Aksa Akrilik Üretim Kapasitesi Değişimi Hakkında Bilgi Verdi – 09.01.2020

KAP: 352.177 ton/yıl olan elyaf üretim kapasitemiz, yapılan optimum üretim parkuru oluşturma çalışmaları sonucunda varolan bazı verimsiz makine hatlarının devreden çıkarılması ile 330.150 ton/yıl olarak güncellenmiştir. 2020 yılı için hesaplanacak kapasite kullanım oranlarında, toplam kapasite 330 bin ton/yıl olarak kabul edilecektir.

 

Aksa Akrilik Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin SPK’ya Başvurduğunu Açıkladı – 13.11.2019

Aksa Akrilik, Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme’nin “Sermaye” başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na 13 Kasım 2019 tarihinde müracaat edildiğini açıkladı.

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
AKSA, TRAAKSAW91E1
185.000.000
185.000.000,000
100,00000
AKSA, TRAAKSAW91E1
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
185.000.000
185.000.000,000
100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 184.956.394,23
Diğer (TL) 43.605,77

Ak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Aksa Akrilik 3Ç19’da 84 milyon TL net kar açıkladı; 3Ç18’de şirket 66 milyon TL net zarar açıklamıştı. 3Ç19 net kar rakamı bizim beklentimiz olan 85 milyon TL’ye paralel geldi. Akrilik elyaf üretiminde kullanılan ana hammaddesi olan akrilonitril’de yaşanan tedarik sıkıntıları ile şirket satış hacminde düşüş yaşadı. Dolayısıyla, 3Ç19 ciro yıllık %14 daralma ile 874 milyon TL olarak gerçekleşti. Hammadde fiyatları yıllık bazda daha düşük seviyede ancak yaşanan tedarik sıkıntısı ile fiyatları yukarı trendinde. Aksa’nın satışları ağırlıklı dolar bazında yapıldığından dolar rakamlara bakmak anlamlı. 3Ç19 FAVÖK 29 milyon dolar olarak gerçekleşti, yıllık bazda %15 daraldı. Açıklanan 3Ç19 net kar rakamı beklentilerimize paralel geldiğinden hisselerde nötr etki yapmasını bekliyoruz.

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Hedef Fiyat: 12,50TL

Aksa Akrilik 3. çeyrekte beklentinin üzerinde faaliyet karlılığı ve beklentinin altında finansal giderler nedeniyle bizim beklentimiz olan 69mn TL’nin üzerinde 84mn TL net kar açıkladı. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK 165mn TL ile beklenenin üzerinde brüt kar marjı ve azalan faaliyet giderleri ile tahminimizin hafifçe üzerinde gerçekleşti. Şirket 2019 yılı için 650-700mn dolar satış, %80 civarında kapasite kullanım oranı, 35-40 mn dolar yatırım ve %15-17 FAVÖK marjı hedefliyor. 2019 yılı FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %16 ve %18 arttırdık. Yeni hedef fiyatımız olan 12.50 TL (önceki 10.50 TL) %18 yükselme potansiyeli içerdiğinden ötürü Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Aksa Akrilik 3Ç19 sonuçlarını 84.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 66.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 874 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 geriledi. Şirket, 3Ç19’de 165 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 14 baz puan azalarak %18.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 241 baz puan geriledi ve %19.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 110 baz puan geriledi ve %3.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %33 geriledi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %39 geriledi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 1,107 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 705 milyon TL (3Ç18: 1,019 milyon TL ve 2Ç19: 742 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19.7 (3Ç18: %29.0 ve 2Ç19: 20.0%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.7 F/K çarpanından ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Aksa Akrilik 3Ç2019’da 84,3mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Şirket geçen yılına aynı döneminde 66,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibarıyla %23,3 oranında azalarak 170,7mn TL’ye gerilemiştir. Bu rakamlarla birlikte, Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %9,6 ve %19,5 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar marjı %21,9 idi. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 302,1mn TL azalarak 3Ç2019’da 20,4mn TL’ye gerilemesi karı desteklemiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 221,3mn TL gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 33,8mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı.

 

Aksa Akrilik Bedelsiz Kararı – 18.10.2019

Aksa Akrilik – Yönetim Kurulu %100 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Alınan karara sonucu, şirket sermayesini 185 milyon TL’den 370 milyon TL’ye yükseltecek.

Ak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Aksa Akrilik yılın ikinci çeyreğinde 73 milyon TL net kar elde etti. Açıklanan kar Ak Yatırım beklentisi olan 67 milyon TL’nin %8 üzerinde. Şirket 2Ç19 da daha düşük 28 milyon TL net finansal gider kaydetti, 2Ç18 de bu rakam 108 milyon TL idi. Temelde net kar büyümesi buradan kaynaklandı. Satış gelirleri ve faaliyet karı Ak Yatırım beklentileri dahilinde açıklandı. Gelirler ve faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %5 büyüme ve %15 daralma gösterdi. Şirketin net borç pozisyonu Haziran sonunda 846 milyon TL olarak açıklandı. Bu rakam Mart sonundaki 972 milyon TL net borç rakamın biraz altında. Bu sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,1 oranında artarak 72,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibarıyla %13,8 oranında azalarak 160,9mn TL’ye gerilemiştir. Bu rakamlarla birlikte, Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %7,7 ve %17,1 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %5,3 ve %20,7 idi. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 79,3mn TL azalarak 2Ç2019’da 28,5mn TL’ye gerilemesi karı desteklemiştir. Son olarak, ikinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk yarısındaki net dönem karı 137,1mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %37 oranında artış göstermiştir.

 

Aksa Akrilik’ten Üretim Kapasitesi Değişimine İlişkin Açıklama – 08.05.2019

315.240 ton/yıl olan elyaf üretim kapasitemiz, yapılan modernizasyon, verimlilik ve yeni ürün proje yatırımları sonrasında 352.177 ton/yıl olarak güncellenmiştir. 2019 yılı Mayıs ayı ve sonrası için hesaplanacak kapasite kullanım oranlarında, toplam kapasite 352 bin ton/yıl olarak kabul edilecektir.

Ak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Aksa Akrilik 1Ç19 da 64 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam yıllık %24 büyüme ancak çeyrek bazda %66 daralmaya işaret ediyor ve Ak Yatırım beklentisi olan 44 milyon TL’nin üzerinde. Sapma net finansal giderler ve vergi yükümlülükleri beklentilerimizin altında gerçekleşmesinden kaynaklandı. Faaliyet kalemleri beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşti. 3Ç18 de hammadde fiyat yükselişleri ve zayıflayan TL ile düşen talep kaşsısında şirket üretiminde %40 oranında kesintiye gitmek zorunda kalmıştı; kapasite kullanım oranı %55 – %60 seviyelerine inmişti. 4Ç18 de hammadde fiyatları düşüp TL stabilize olunca 1Ç19 da talep tekrar canlandı ve şirketin kapasite kullanım oranı %80 – %85 seviyelerine çıkabildi. Dolayısıyla, 1Ç19 FAVÖK marjı, 4Ç18’deki %9,0 seviyesinden %15,0’e yükseldi. 1Ç18 deki %14,5 FAVÖK marjının da biraz üzerinde gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan %15,4’e yakın gerçekleşti.

1Ç19 ciro yıllık %17 ve çeyrek bazda %11 büyüme ile 925 milyon TL gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 916 milyon TL’ye paralel geldi. Zayıf devam eden yurtiçi talep yerine ihracat arttırıldı; ihracatın payı 1Ç18 deki %31 den 1Ç19 da %47’ye yükseldi. Mart sonunda şirketin net borç pozisyonu 972 milyon TL ile Aralık 2018 sonundaki 1 milyar 63 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Sonuçlara hisselerde hafif olumlu tepki gelebilir. 10,50 TL 12 aylık hedef fiyatı ve Nötr önerimizi koruyoruz.

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Aksa Akrilik ilk çeyrekte bizim beklentimiz olan 43mn TL’nin üzerinde 64mn TL net kar açıkladı. Beklediğimizden daha az kur farkı zararları ve şirketin iştiraki DowAksa’nın beklentimizden daha az zarar etmesi nedeniyle net kar beklentimizin üzerinde geldi. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Net borç geçen çeyreğe göre %9 azalırken, net borç/FAVÖK de 1.9’dan 1.7’ye geriledi. FAVÖK geçen seneye göre TL’nin değer kaybı ile %21 büyüme kaydetti. Şirket 2019 için %85-90 KKO (ilk çeyrek: %89) ve 730-770mn dolar satış gelirleri öngörüyor. Biz de 2019 satış gelirleri ve FAVÖK tahminlerimizi sırasıyla %16 ve %14 yükselttik. Yeni hedef fiyatımız olan 11.50 TL %46 yükselme potansiyeline işaret ettiğinden dolayı hisseler için tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz.

Tacirler Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 64.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %24 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %66 azaldı. Net satışlar 925 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Şirket, 1Ç19’de 139 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 50 baz puan artarak %15.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 64 baz puan iyileşti ve %16.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 33 baz puan arttı ve %4.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 gerileyerek 972 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.2 F/K çarpanından ve 4.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç19 – 07.05.2019

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %23,8 oranında artarak 64,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in satış gelirleri %17,3 oranında artarak  925,4mn TL’ye ulaşırken,  1Ç2019 itibariyle satışların %95’ini oluşturan Elyaflardan elde edilen gelir yıllık %17,4 oranında artarak 881,9mn TL’ye yükselmiştir. Aksa, 2019 yılının ilk üç aylık döneminde %89 (2018 ilk üç ay ortalama: %99) kapasite kullanım oranı gerçekleştirmiştir. Şirket’in brüt karı ise %22,1 oranında artmış ve 149,1mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in net kar marjı bu çeyrekte %6,9, brüt kar marjı da %16,1 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %6,6 ve %15,5 idi.

Aksa, 2019 yılında konsolide 730-770 milyon ABD doları (1Ç2019: 173mn USD) civarında ciro, %85-%90 bandında kapasite kullanım oranı öngörmektedir. 2019 yılı için bütçelenen yatırım harcamalarının tutarı 45-55 milyon ABD Doları civarındadır.

 

Vakıf Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

(+) Aksa Akrilik (AKSA): 4Ç18 döneminde 190,5 mn TL net kar açıklayan şirketin net karında yıllık bazda %169 yükseliş gerçekleşti. Net karda gözlenen bu büyümede, 4Ç18’de DowAksa kaynaklı kaydedilen 50 mn TL’lik gelir (4Ç17: 13,6 mn TL gider) ile 4Ç17’de 42 mn TL’lik net finansal giderin 4Ç18’de 184 mn TL net finansal gelire dönmesi etkili oldu. Şirketin 4Ç18’de satış gelirleri yıllık %3 artışla 831,5 mn TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık %48 gerileyerek 75 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı da 4Ç18’de yıllık bazda 8 puan daralarak %9 seviyesine geriledi.

Yorum: Operasyonel tarafta gözlenen zayıflığa karşılık, operasyonel olmayan gelirler şirketin net karında büyümeyi beraberinde getirdi. 4Ç18 finansalları öncesinde, şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %7 pozitif ayrışsa da finansallara pozitif tepki vereceğini düşünüyoruz.

Ak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Aksa Akrilik 4Ç18 de 191 milyon TL net kar açıkladı; yıllık %169 büyüme sağladı ve Ak Yatırım beklentisi olan 117 milyon TL’nin üzerinde. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. Şirketin %50 ortağı olduğu DowAksa 4Ç18 de 100 milyon TL net kar açıkladı. Bunun 50 milyon TL’si Aksa Akrilik’in net karına yansıdı. Bu yüksek net kar rakamı DowAksa’nın bilançosundaki döviz borçların kur farkı gelirlerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Ağustos ve Eylül 2018 de Aksa Akrilik %20’şer üretim azatlımlar açıkladı. Böylece 4Ç18 üretim %55 – %60 seviyelere düştü. 4Ç18 FAVÖK marjı %9,0’a indi; 4Ç17 de FAVÖK marjı %18,0’di ve 3Ç17 de %19,0’du. Bu üretim düşüşle 4Ç18 ciro TL bazda sadece yıllık %3 büyürken 831 milyon TL olarak gerçekleşti ve dolar bazında %29 düştü.

4Ç18 sonundaki net borç pozisyonu 1 milyar 63 milyon TL ile 3Ç18 sonundaki 1 milyar 17 milyon TL net borç pozisyona göre düştü. Şirket 5 Şubat tarihinde piyasa da talebin tekrar canlanmaya başladığını kapasite kullanım oranın sektör ortalaması olan %80-%85 seviyelere çıktığını açıkladı. 2019 da en az bu seviyede kalmayı hedefliyorlar. 2019 da TL’nin de daha istikrarlı olacağını düşünüyoruz. Böylece Aksa Akrilik için tahminlerimizi yukarı revize ettik ve 12 aylık hedef fiyatı 9,00 TL den 10,50 TL’ye yükseldi. Nötr önerimizi değiştirmiyoruz. Üretim artış açıklaması sonrası hisseler iyi performans gösterdi, 1 ayda %19 değer kazandı ve BİST-100’ün %7 üzerinde getiri sağladı. Dolayısıyla, 4Ç18 sonuçlara fazla tepki olacağını düşünmüyoruz.

Tacirler Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 190.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %169 artarken, şirket 3Ç18’de 66.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 831 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 büyüdü. Şirket, 4Ç18’de 75 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 894 baz puan azalarak %9.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 883 baz puan geriledi ve %10.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 35 baz puan büyüdü ve %4.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %26 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %6 geriledi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 düşerek 1,063 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 809 milyon TL (4Ç17: 516 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %22.9 (4Ç17: %18.7) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.4 F/K çarpanından ve 4.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 4Ç18 – 15.02.2019

Aksa Akrilik (AKSA, Nötr): Şirket 4Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 191mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 71mn TL idi. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 oranında artarak 831,5mn TL’ye ulaşan Şirket’in brüt karı ise 4Ç2018’de 89,9mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 azalmıştır. Şirketin son çeyrekte özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde ettiği 50mn TL’lik gelir ve 184mn TL’lik net finansman geliri şirketin karının bir önceki yılın aynı dönemine göre artmasında ana etken olmuştur. Şirket’in brüt ve net kar marjı sırasıyla %11 ve %23 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde brüt ve net kar marjı sırasıyla %20 ve %9 idi. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı karı 224mn TL’ye ulaşırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında azalmıştır.

 

Vakıf Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz – 06.02.2019

(+) Aksa Akrilik (AKSA): Hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme nedeniyle Eylül 2018 tarihinde yaptığı açıklamada, 315 bin ton/yıl üretim kapasitesindeki azaltımı %20 seviyesinden %40’a yükselten şirket, akrilik elyaf talebindeki olumlu gelişmelere paralel, kapasitesini sektör ortalama seviyelerine yükselttiğini bildirdi.

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz – 06.02.2019

AKSA: Aksa Akrilik dün öğle saatlerinde KAP açıklamasıyla Ağustos ayında %20, Eylül ayında da ilave %20 üretim kesintilerinin ardından kapasite kullanımının tekrar sektör ortalama seviyelerine yükseldiğini bildirdi. Şirketin 2019’da %80 kapasite kullanımı ile çalışmasını bekliyoruz. Aynı rakam 2018’in ilk 9 ayında ortalama %94’tü. Haberin ardından hisseler günü %3.7 kazançla kapattı.

 

Aksa Akrilik İştiraki Fitco BV’nin Olağanüstü Genel Kurul Kararı Hakkında Güncel Bilgi Verdi – 19.12.2018

Şirketimizin %100 iştiraki olan Fitco BV’nin 27 Ağustos 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile başlatılan tasfiye süreci, Fitco BV’nin varlıklarının Şirketimize transferi ile beraber tamamlanmıştır.

 

Vakıf Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

(-) Aksa Akrilik (AKSA): 3Ç18 döneminde 66 mn TL net zarar açıkladı. Şirket, 3Ç17’de 70 mn TL net kar açıklamıştı. 3Ç18’de ticari işlemler kaynaklı kaydedilen kur farkı geliri ile kaydedilen vergi geliri net karı pozitif etkilese de, DowAksa kaynaklı kaydedilen gider ile özellikle de 322 mn TL’lik finansman gideri (3Ç17: 19 mn TL finansman gideri), şirketin net zarar açıklamasını beraberinde getirmiştir. Şirketin cirosu 3Ç18’de yıllık %53 artışla 1,01 mlr TL’ye ulaşırken, FAVÖK yıllık %61 artışla 192.9 mn TL’ye yükselmiş, FAVÖK marjı da 1 puan iyileşerek 3Ç17’deki %18 seviyesinden 3Ç18’de %19 seviyesine ulaşmıştır. Yorum: Operasyonel tarafta gözlenen olumlu performansa karşılık ağırlıklı olarak finansman giderleri nedeniyle şirketin net zarar açıkladığını görüyoruz. Şirket hisseleri, yılbaşından bugüne endekse göre %6 negatif performans sergilerken, son 1 ayda da endekse paralel bir seyir izlemiştir. Finansallar sonrasında hissede negatif tepki görebileceğimizi düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

Aksa Akrilik üçüncü çeyrekte geçen çeyreğe göre 70mn TL’den 246mn TL’ye çıkan yüksek kur farkı zararları nedeniyle 66mn TL net zarar (beklentimiz 1mn TL) açıkladı. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK 193mn TL ile beklentimize (196mn TL) paralel gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %58 artarak 1.42 milyar TL’ye yükseldi. Böylece net borç/FAVÖK oranı da 1.6’dan 2.3’e çıkmış oldu. Şirketin %50 iştirakı DowAksa’dan da 31m TL zarar katkısı geldi. Şirket yüksek hammadde fiyatları ve düşük talep nedeniyle üretimini Ağustos ayında %20, Eylül ayında da ilave %20 düşürme kararı aldı. Hedef fiyatımızı daha düşük üretim ve satış tahminleri neticesinde 13.50 TL’den 10.72 TL’ye indirdik. Hisseler için TUT önerimiz devam ediyor.

Ak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

Aksa 3Ç18 de 66 milyon TL net zarar açıkladı. Bir yıl önceki aynı dönemde 70 milyon TL net kar ve 2Ç18 de 48 milyon TL net kar açıklamıştı. 3Ç18 net zarar rakamı bizim beklentimiz olan 55 milyon TL net zararın üzerinde geldi. Beklenenden yüksek gelen net zarar rakamı, yüksek gelen net finansal giderlerden kaynaklandı. 3Ç18 FAVÖK marjı %19,0 ile 3Ç17 deki %18,0 ve 2Ç18 deki %18,7’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket dolar FAVÖK rakama odaklanıyor; 3Ç18 de 34,4 milyon dolar olarak gerçekleşti; 3Ç17 de 34,1 milyon dolardı ve 2Ç18 de 38,7 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 3Ç18 için bizim beklentimiz 33,7 milyon dolardı. Satış hacmi ve hammadde fiyatlarında değişiklikler olmasına rağmen Şirket hammadde fiyatları ile satış fiyatları arasındaki makası nominal dolar bazında göreceli sabit tutabiliyor. 3Ç18 ciro yıllık %53 büyüme ile 1 milyar 14 milyon TL olarak gerçekleşti ancak dolar ve çeyrek bazda %12 daralma söz konusu. Aksa’nın net borç pozisyonu Haziran sonundaki 895 milyon TL’den Eylül sonunda 1 milyar 417 milyon TL’ye yükseldi. 3Ç18 net zarar açıklaması ile hisselerde hafif olumsuz tepki olabileceğini düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

Aksa Akrilik 3Ç18 sonuçlarını 66.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 70.2 milyon TL net kar açıklamıştı. Artan finansal giderlerinin net kar üzerinde olumsuz etkisi oldu. Net satışlar 1,014 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 büyüdü. Şirket, 3Ç18’de 193 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %61 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 97 baz puan artarak %19.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 218 baz puan büyüdü ve %21.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 22 baz puan büyüdü ve %4.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %73 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %52 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %58 büyüyerek 1,417 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,019 milyon TL (3Ç17: 617 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %29.0 (3Ç17: %24.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16.3 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 3Ç18 – 05.11.2018

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2018’de 66,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 70,3mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti. Brüt kar aynı dönemler itibariyle %69 oranında artarak 3Ç2018’de 225,5mn TL’ye yükselirken, net finansman giderlerindeki 303,5mn TL’lik artış, dönem zararı kaydedilmesinde ana etken olmuştur. Şirket’in yılın üçüncü çeyreğindeki brüt kar marjı ise %22 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %20’nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir.  Son olarak, üçüncü çeyrekteki zarara rağmen Şirket 2018 yılı Ocak – Eylül döneminde 33,8mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir; ancak bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki ana ortaklık dönem karı olan 224,2mn T’Lnin oldukça altında kalmıştır.

 

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Yorum – 26.10.2018

Aksa Akrilik önümüzdeki yıllarda yapacağı akrilik elyaf yatırımları için 480mn TL’lik yatırım teşvik belgesi aldı. Teşviğe konu yatırım tutarı 480mn TL olup, vergi indirimi %60, yatırıma katkı oranı da %25 olarak açıklandı. Teşvikler ayrıca KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği de içeriyor. Gelişmeyi Aksa Akrilik açısından hafifçe olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Vakıf Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Yorum – 26.10.2018

(=) Aksa Akrilik (AKSA): Önümüzdeki yıllarda yapacağı Kimya Tevsi Yatırımları için yapılan teşvik başvurusunun bölgesel teşvik kapsamına alınarak onaylandığını bildirdi. Teşviğe konu yatırım tutarının 480 mn TL olduğu bildirilirken, desteklenen unsurlar vergi indirimi %60, yatırıma katkı oranı %25, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği olarak açıklandı.

Ak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Yorum – 26.10.2018

Aksa Akrilik önümüzdeki yıllarda yapacağı Kimya Tevsi Yatırımları için 30.11.2017 tarihinde TC. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu teşvik başvurusu bölgesel teşvik kapsamına alınmış ve 138834 nolu yatırım teşvik belgesi ile onaylandı. Teşviğe konu yatırım tutarı 480 milyon TL olduğu açıklandı ve desteklenen unsurlar %60 vergi indirimi %60, %25 yatırıma katkı oranı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği. Şirketin her yıl yaklaşık 50 milyon dolar tevsi yatırımları olduğundan haberin nötr etki yapmasını bekliyoruz.

 

Tacirler Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Haber – 27.09.2018

Aksa Akrilik – Şirket, hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme nedeniyle dünya pazarlarında oluşan daralmaları göz önüne alarak 16 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilen %20 oranındaki kapasite azaltımını %40’a çıkarttı.

 

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç18 – 15.08.2018

Aksa Akrilik ikinci çeyrekte kur farkı zararları nedeniyle bizim beklentimiz olan 55mn TL’nin altında 48mn TL net kar açıkladı. FAVÖK 169mn TL ile beklentimiz olan 155mn TL’nin %9 üzerinde geldi. Bunda geçen seneye göre 1,9 puan, geçen çeyreğe göre de 5,2 puan artan %20,7’lik güçlü brüt kar marjı etkili oldu. Net borç temettü ödemesinin etkisiyle çeyreksel bazda %40 artış gösterdi ve 895mn TL’ye ulaştı. FAVÖK zayıf TL ve stok karlarının etkisiyle geçen seneye göre %46 büyüdü. Dolar bazında ise FAVÖK %21 artış kaydetti. Şirketin iştiraki DowAksa’nın ikinci çeyrekte 16mn TL, ilk yarıda da 30mn TL negatif katkısı oldu. Şirket 13 Ağustos’ta yaptığı KAP açıklaması ile 16 Ağustos’tan itibaren kötü piyasa koşulları ve artan hammadde maliyetleri nedeniyle üretimi %20 düşüreceğini açıkladı. Daha düşük üretim ve satış tahminlerimizin yanı sıra daha yüksek risksiz getiri oranı varsayımımıza dayanarak şirket için hedef fiyatımızı 16,78 TL’den 13,50 TL’ye indirdik. Hisseler ile ilgili %15 yükselme potansiyeliyle TUT önerimizi sürdürüyoruz.

Tacirler Yatırım – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç18 – 15.08.2018

Aksa – 2Ç18 sonuçlarını 48.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %42 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %7 azaldı. Net satışlar 903 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 arttı. Şirket, 2Ç18’de 169 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 156 baz puan artarak %18.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %40 artarak 895 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.0 F/K çarpanından ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Aksa Akrilik’in Liman Yatırımı Devam Ediyor – Güncelleme Açıklaması – 27.07.2018

Şirketimiz’in 28.11.2017 tarihinde yapmış olduğu “Liman yatırımı”na ilişkin özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere yatırım kararı sürecinde çalışmalar devam etmekte olup, yatırım kararına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Aksa Akrilik Proje Bazlı Teşvik Hakkında Açıklama Yaptı – 25.06.2018

Şirketimizin müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi’nin 2017-2027 yılları arasında gerçekleştireceği karbon elyaf ve ara ürünlerin üretimine ilişkin yatırımlarının proje bazlı desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar 30.04.2018 tarihli ve 2018/11717 sayılı kararname eki ile 23.06.2018 tarihli T.C. Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. Teşviğe konu yatırım tutarı 2.233.200.000 TL olup, yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdadır gibidir:

a) KDV İstisnası,
b) Gümrük Vergisi Muafiyeti,
c) KDV İadesi,
ç) Kurumlar Verigisi İndirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı : %25, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100)
d) Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),
e) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 yıl),
f) Nitelikli Personel Desteği (azami 25.000.000 TL – Maksimum 10 kişi),
g) Faiz ve/veya Kar Payı Desteği (330.000.000 TL’yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl ),
ğ) Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 657.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si ),
h) Yatırım yeri tahsisi

 

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber Yorum – 25.06.2018

Aksa Akrilik’in %50 iştiraki Dow Aksa’nın 2,24 milyar TL’lik karbon elyaf kapasite artışı ve Sasa’nın 1,5 milyar TL’lik polimer/çips yatırımı ile ilgili devlet teşvikleri hafta sonunda resmi gazetede yayınlandı. Çeşitli vergi istisnaları ile faiz ve personel desteği içeren söz konusu teşvikler Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. O nedenle haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Vakıf Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber Yorum – 25.06.2018

Aksa Akrilik (AKSA): Şirket, önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek yatırım ve modernizasyon projelerinin finansmanı amacıyla EBRD liderliğinde 52,5 mn $ ve 36 mn € olmak üzere 2 ayrı dilimde sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Söz konusu kredinin 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli olarak geri ödeneceği ve kullanımının Haziran ayının son haftası olarak planlandığı belirtildi.

 

Aksa Akrilik Yatırım Kredisi Kullanımı Hakkında Açıklama Yaptı – 11.06.2018

Şirketimiz, önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek yatırım ve modernizasyon projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam yüz (100) milyon ABD Doları tutarında yatırım kredisi sağlanması amacıyla görüşmeler yapmaktadır. Krediye ilişkin ayrıntılı bilgiler, anlaşma sağlandığı takdirde, kredi sözleşmesinin imzalamasıyla beraber kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Aksa Akrilik Yatırım Teşvik Belgesi ile İlgili Güncelleme Yaptı – 25.05.2018

Şirketimiz’in 28.11.2017 tarihinde yapmış olduğu “Liman yatırımı”na ilişkin özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere yatırım kararı sürecinde çalışmalar devam etmekte olup, yatırım kararına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Halk Yatırım – AKSA Hisse Haber Yorum – 10.05.2018

Aksa Akrilik (AKSA, Pozitif): Şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketin borsada kendi paylarının geri alımının yapılabilmesine, pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 200.000.000 TL olarak belirlenmesine ve pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 20.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine karar verildi.

Ak Yatırım – AKSA Hisse Haber Yorum – 10.05.2018

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu, borsada kendi paylarının geri alımına karar verdi. Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 200 milyon TL ve azami pay sayısının 20 milyon adet olması kararlaştırıldı.

 

VAKIF YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2017

(-) Aksa Akrilik (AKSA): Şirketin 1Ç18’de net kârı operasyonel kârlılıktaki zayıflamanın ağırlıklı etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %26,3 düşüşle 52 mn TL’ye geriledi. Bu dönemde net satış gelirleri yıllık bazda %26,4 artarak 789 mn TL’ye yükseldi. Ancak, brüt kâr marjındaki yıllık 8 puanlık daralma, FAVÖK’ün yıllık bazda %12 düşüşle 115 mn TL’ye gerilemesine neden oldu. Böylece FAVÖK marjı yıllık bazda 6,3 puan düşüşle %14,5’e geriledi. Yorum: Hissenin son 3 ayda BIST100 endeksine göre %29,7 oranında pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, geçen yılın aynı döneminde göre hem operasyonel hem de net kâr tarafındaki zayıflamanın hisse performansına ‘olumsuz’ yansımasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2017

Hedef Fiyat: 16,78 TL  Tavsiye: TUT

AKSA: Aksa Akrilik ilk çeyrekte zayıf faaliyet karlılığı nedeniyle beklentimiz olan 64mn TL’nin altında 52mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyordu. Brüt kar marjının yıllık bazda 8.0 düşerek %15.5’e ulaşmasıyla FAVÖK tahminimizin %18 altında gerçekleşti. Şirketin ana hammaddesi olan akrilonitril fiyatlarının petrol fiyatlarına paralel olarak yükselmesine rağmen Çin’deki üretim artışının etkisiyle akrilik elyaf fiyatları aynı şekilde artmadı. Bu da şirketin FAVÖK’ünün yıllık bazda %12 düşmesine yol açtı. Akrilonitril fiyatlarının senenin geri kalanında benzer seviyelerde olması bekleniyor.

Şirket 2018 yılında satış gelirlerinin 820-875mn dolar (+%8-15), kapasite kullanımının %97 ve yatırım tutarının 130-140mn dolar olmasını bekliyor. Sonuçların ardından 2018-2019 ortalama FAVÖK ve net kar beklentilerimizi sırasıyla %6 ve %9 düşürdük, yatırım harcaması tahminimizi de 90mn dolardan 135mn dolara çıkardık. Yeni hedef fiyatımız olan 16.78 TL %8 yükselme potansiyeli ifade ettiği için tavsiyemizi TUT’a çektik.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2017

Aksa – 1Ç18 sonuçlarını 51.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %26 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %27 azaldı. Şirketin operasyonel performansının zayıf gerçekleşmiş olması ve net finansal giderlerdeki artış, Aksa Akrilik’in yıllık bazdaki net kar daralmasının altında yatan ana sebeplerdir. Net satışlar 789 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Şirket, 1Ç18’de 115 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 633 baz puan azalarak %14,5 oldu. Artan hammadde girdi fiyatları operasyonel performansı olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 638 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 607 milyon TL (1Ç17: 285 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20,7 (1Ç17: %13,4) olarak kaydedildi.

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber – 16.04.2018

DowAksa (Aksa Akrilik’in %50 iştiraki) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman, 535 milyon dolarlık yatırım teşviki sayesinde karbon elyaf kapasitelerini 3,500 tondan 13,400 tona çıkaracaklarını söyledi. DowAksa bu kapasite artışının ardından dünyada %10 pazar payı sahibi olacak. Mehmet Ali Berkman ayrıca karbon elyaf talebinin özellikle rüzgar enerjisi, otomobil, havacılık ve altyapı güçlendirme sektörlerinde güçlü olduğunu belirtti. Nötr.

 

Aksa Akrilik’ten Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık – Proje Bazlı Teşvik Sistemi – 09.04.2018

Şirketimizin müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi’nin 2017-2027 yılları arasında gerçekleştireceği yaklaşık 535 milyon ABD Doları tutarındaki kapasite artırımlarına ilişkin yatırım planı projelerinin TC Ekonomi Bakanlığı tarafından, “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” kapsamında desteklenmesi kabul edilmiştir.

Teşvik unsurlarına ilişkin detaylı bilgiler, Şirketimiz’e yapılacak resmi tebliğ sonrasında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber Yorum – 26.03.2018

Aksa Akrilik, güncel yatırımcı sunumu ile 2018 yılı için beklentilerini paylaştı. Buna göre satış gelirlerinin 820-875mn dolar, FAVÖK’ün 123-149mn dolar (%15-%17 FAVÖK marjı) olması bekleniyor. Ayrıca, yatırım harcamalarının 130-140mn dolar, kapasite kullanım oranının da %97 olması öngörülüyor. Şirket açıkladığı rakamlar bizim 822mn dolar gelir ve 138mn dolar FAVÖK tahminlerimizle aynı doğrultudadır. Öte yandan yatırım harcaması rakamı olan 130-140mn dolar bizim beklentimizin (90mn dolar) biraz üzerindedir.

Aksa Akrilik Yatırımcı Sunumu

Tacirler Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber Yorum – 26.03.2018

Aksa 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi net satışların 820-875 milyon ABD doları bandından gerçekleşmesini beklemekte olup, şirket 2017 yılında 759 milyon ABD doları net satış gerçekleştirmiştir. Şirket yönetimi fiber ürün satışlarının 786-833 milyon ABD doları aralığında olmasını beklemekte olup 2017 yılında şirketin fiber ürün satışları 727 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Şirketin enerji satış gelirlerinin 30- 37 milyon ABD doları bandında olması beklenmekte olup, Aksa 2017 yılında 28 milyon satış hasılatı elde etmişti. Şirketin ihracatının 315-335 milyon ABD doları aralığında gerçekleşmesi beklenmekte olup, 2017 yılında ihracatı 274 milyon ABD doları olarak kaydedilmişti. Şirketin 2018 yılı FAVÖK marjı %15-17 aralığında gerçekleşmesi planlanmakta olup, 2017 yılında ise %19 olarak gerçekleşmişti. Son olarak, Aksa 2018 yılında 130-140 milyon ABD doları yatırım yapmayı planlamaktadır.

 

Garanti Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber Yorum – 21.03.2018

Aksa (AKSA, EP, Fiyat:16.65TL, Piyasa Değeri TL3,080mn): Ekonomi Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre Çin, Almanya, Güney Kore ve Tayland menşeli akrilik veya modakrilik sentetik filament demetleri ürünleri için damping soruşturması açılmasına karar verildi. Soruşturma Aksa ‘nın başvurusuna istinaden açıldı. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre Almanya, Güney Kore, ÇHC ve Tayland menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Almanya menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının mutlak olarak 2015-2016 döneminde yükseldiği, aynı zamanda 2015-2017 dönemi boyunca Almanya menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının tüm ülkeler ithalatı içerisinde ilk sırayı aldığı gözlenmiştir. Güney Kore, Çin ve Tayland menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının hem mutlak olarak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2016-2017 döneminde ciddi oranda yükseldiği; aynı zamanda anılan dönem itibarıyla söz konusu ülkeler menşeli ithalatın pazar payının da arttığı tespit edilmiştir. Almanya, Güney Kore, Çin ve Tayland menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2017 yılında önemli seviyede kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir. Aksa teknik Elyafta global pazar lideri olup Türkiye pazarının %70 ihtiyacını karşılamaktadır. Hem anti-damping hem de sübvansiyon soruşturmaları yerli üretimin rekabet gücünü korumaya yöneliktir. Olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Deniz Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber Yorum – 21.03.2018

Aksa Akrilik’in sübvansiyon soruşturması istediği ülkelerin kapsamı arttı Dün Resmi Gazete’de, 2015-17 yılları arasında, Çin menşeili akrilik ve modakrilik ithalatındaki artış ve ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı iddiası ile Aksa Akrilik tarafından Ekonomi Bakanlığı’na, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve Yönetmelik’e dayanarak, bir soruşturma başlatılması için başvuruda bulunduğu duyurulmuştu. Bugünkü Resmi Gazete’de Çin’ ilave olarak Almanya, Kore Cumhuriyeti ve Tayland da soruşturma talebi kapsamına alındı. Bakanlık tarafından yapılan akrilik ithalatına yönelik alınabilecek potansiyel önlemler Aksa Akrilik için olumlu bir gelişme olabilir. Bu nedenle, haberin hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber Yorum – 21.03.2018

AKSA: Ekonomi Bakanlığı Aksa Akrilik’in başvurusu üzerine Çin, Almanya, Güney Kore ve Tayland’dan akrilik ve modakrilik elyaf ithalatına ilişkin damping soruşturması açılmasını karar verdi. Türkiye’deki tek elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik’in Pazar payı %70 seviyesindedir ve geri kalan %30 ithalatla karşılanmaktadır. Şirket ayrıca geçen sene bin tonluk modakrilik yatırımı için 70 milyon TL teşvik belgesi almıştı. Soruşturmanın 1,5-2 sene sürebileceğini ve herhangi bir antidamping vergisi konulması durumunda Aksa Akrilik için rekabet avantajı yaratabileceğini düşünüyoruz.

 

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber Yorum – 20.03.2018

AKSA: Ekonomi Bakanlığı Aksa Akrilik’in başvurusu üzerine Çin’den akrilik ve modakrilik elyaf ithalatına ilişkin sübvansiyon soruşturması açılmasını karar verdi. Aksa Akrilik’in akrilik elyaf üretim kapasitesi 315 bin tondur. Şirket ayrıca geçen sene bin tonluk modakrilik yatırımı için 70 milyon TL teşvik belgesi almıştı. Türkiye’deki tek elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik’in pazar payı %70 seviyesindedir ve geri kalan %30 ithalatla karşılanmaktadır. Çin’den ithalata vergi konulması halinde bunun Aksa Akrilik için olumlu olacağını düşünüyoruz.

Deniz Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber Yorum – 20.03.2018

Bakanlık, Aksa Akrilik’in iddiası üzerine, Çin menşeili akrilik ve modakrilik ürünler için sübvansiyon soruşturması başlatıyor 2015-17 yılları arasında, Çin menşeili akrilik ve modakrilik ithalatındaki artış ve ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı iddiası ile Aksa Akrilik tarafından Ekonomi Bakanlığı’na, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve Yönetmelik’e dayanarak, bir soruşturma başlatılması için başvuruda bulundu. Bakanlık tarafından Çin’den yapılan akrilik ithalatına yönelik alınabilecek potansiyel önlemler Aksa Akrilik için olumlu bir gelişme olabilir. Bu nedenle, haberin hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. (Kaynak: Resmi Gazete)

Garanti Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Haber Yorum – 20.03.2018

Aksa (AKSA, EP, Fiyat:16.65TL, Piyasa Değeri TL3,080mn): Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli akrilik veya modakrilik sentetik filament demetleri için sübvansiyon soruşturması açılmasına karar verdi. Soruşturma Aksa’nın başvurusu üstüne açıldı. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre Çin menşeli başvuru konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak hem de Türkiye pazarı içindeki payının soruşturma dönemi olarak belirlenen 2017 yılında, 2015 ve 2016 yıllarına kıyasla ciddi oranda yükseldiği, ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiş ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

Haberi Aksa açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca Aksa ve JCR Eurasia Rating arasında 7 Şubat 2017 tarihinde imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesi, firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır. 30 Mart 2017 tarihli derecelendirme raporunda yatırım yapılabilir kategoride değerlendirilen Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.nin notları, 30 Mart 2018 tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır (Nötr).

 

Aksa Akrilik Temettü Teklifini Açıkladı – 01.03.2018

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır;

  1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 294.971.053,00 -TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 281.736.356,33-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 294.971.053,00 -TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından;

– Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,

– Şirketimizin 185.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5’ine tekabül eden 9.250.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5’tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

– Kalan tutar olan 285.721.053,00-TL’den 197.950.000,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,07-TL, temettü oranı brüt % 107,00’dir), Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

– Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 19.795.000,00–TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

– Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

– Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 207.200.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,12-TL, temettü oranı brüt % 112,00) tespit edilmesine,

– Temettü bedellerinin 4 Nisan 2018 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,

  1. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
  2. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun kamuya açıklanmasına,

karar verildi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AKSA, TRAAKSAW91E1
Peşin
1,12
112
0,952
95,2
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
04.04.2018
06.04.2018
05.04.2018

 

 

Deniz Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Analiz 4Ç17 – 19.02.2018

Aksa Akrilik’in 4Ç17 sonuçları yıllık bazda iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Şirket’in 4Ç17 net karı 71 mln TL’ye ulaştı (bir önceki çeyrek 70 mln TL). Bir önceki yıla zayıf operasyonel performans yanında yüksek finansal giderler ve Dow-Aksa’nın yüksek zarar katkısı nedeniyle 11 mln TL net zarar elde etmişti. Aksa Akrilik’in FAVÖK’ü yıllık bazda %50, çeyreksel olarak da %20 artış gösterdi. 2017 toplam net karı 295 mln TL’ye yükselen Aksa Akrilik’in 1.25-1.28 TL temettü ödeyebileceğini, bunun da yaklaşık olarak %8.5-9.0 verimlilik sunduğunu hesaplıyoruz. Aksa Akrilik’in sonuçları hisse üzerinde olumlu etki yapabilir.

Oyak Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Analiz 4Ç17 – 19.02.2018

Hedef Fiyat: 18,28 TL   Tavsiye: AL

Aksa Akrilik 4. çeyrekte 71mn TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 51mn TL’ydi, piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Beklentimizden yüksek gelen satış gelirleri ve beklentimizin altındaki kur farkı zararları nedeniyle net kar beklentimizi geçti. Yüksek dolar ve stok karlarının FAVÖK’ü bu çeyrekte olumlu etkilediği görülüyor. Şirketin %50 iştiraki DowAksa’dan beklediğimiz gibi 14mn TL zarar katkısı oldu. 1.12 TL ‘lik temettü beklentimiz %7.7 temettü verimine işaret etmektedir. Sonuçların ardından 2018-2019 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi ortalama %11 ve %26 arttırdık. Yeni hedef fiyatımız olan 18.28 TL %25 yükselme potansiyeli ifade etmektedir. Al tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Ak Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Analiz 4Ç17 – 19.02.2018

Hedef Fiyat: 17,00 TL      Tavsiye: ‘Endeksin Üzerinde Getiri’

Aksa 4Ç17’de 71 milyon TL net kar açıkladı. 4Ç16 da 11 milyon TL net zarar açıklamıştı. 4Ç17 net kar rakamı Ak Yatırım beklentisi olan 74 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. 2017 tüm yıl net kar yıllık %134 büyümeyle 295 milyon TL olarak gerçekleşti. 4Ç17 de şirket DowAksa’dan 14mn TL net zarar ve 42 milyon TL net finansal gideri kaydetti, bu kalemlerde beklentilerimizden büyük gerçekleşti. 4Ç17 FAVÖK marjı %18,1 ile 4Q16 marjı olan %18,2’ye ve bizim beklentimiz olan %18,0’a paralel gerçekleşti. 2017 tüm yıl FAVÖK marjı %18,6 ile 2016 daki %19,9 marjının biraz altında gerçekleşti. 4Ç17 ciro yıllık %51 büyümeyle 806 milyon TL ve beklentimiz olan 721 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti.

Aksa’nın ana hammaddesi, petrokimya ürünü ACN 4Ç17 de fiyat artışları gördü. Aksa bu fiyat artışları satış fiyatlarına yansıtabildi bu da ciroda olumlu katkı yaptı. Artan satış fiyatları FAVÖK marjını da destekledi. Tüm yıl 2017 ciro yıllık %42 büyümeyle 2 milyar 767 milyon TL olarak gerçekleşti. Aksa’nın 2017 yılsonu net borcu 591 milyon TL ile Eylül 2017 sonundaki 731 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Aksa’nın 2017 tüm yıl cirosu 758 milyon dolar ile şirketin daha önce açıkladığı beklenti aralığı olan 700 – 750 milyon doların üstünde gerçekleşti.

Beklentilerden iyi gelen 2017 sonuçları ile beklentilerimizde yukarıya doğru revizeler yaptık ve 12 aylık hedef fiyatımız hisse başına 15,20 TL’den 17,00 TL’ye yükseldi. Bu revizelerle önerimizi de ‘Nötr’den ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ye yükseltiyoruz. 4Ç17 sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – Aksa Akrilik Hisse Analiz 4Ç17 – 19.02.2018

Aksa Akrilik (AKSA, Pozitif): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem ana ortaklık karı 70,8mn TL gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 10,5mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Brüt kar ise 4Ç2017’deki 159,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 artış göstermiştir. Brüt kar marjı ise son çeyrekte %20 ile yine bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %22’nin altında kalmıştır. Öte yandan, Şirket’in özkaynak yönetemiyle değerlenen yatırımlarından (DowAksa Holdings) doğan zararın ve net finansal giderlerdeki düşüş  geçen yılın son çeyreğindeki zarardan 4Ç2017’de kara geçilmesinde etkili olmuşlardır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %134 oranında artarak 295mn TL olmuştur.

 

Aksa Akrilik’in Yatırım Teşvik Belgesi Onaylandı – 28.11.2017

Aksa’dan KAP Açıklaması: Şirketimiz’in TC. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu liman teşvik başvurusu büyük ölçekli teşvik kapsamına alınmış ve 27  Kasım 2017 tarih ve 133951 no’lu Yatırım teşvik belgesi ile onaylanmıştır.

Teşviğe konu yatırım 576 Milyon TL ‘dir. Teşvik kapsamında desteklenen unsurlar aşağıdaki gibi olup, yatırım kararı öncesinde yapılmakta olan diğer çalışmalar (pazar analizi, beklenen katkı, finansman ihtiyaçları vs.) devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

  • Yatırıma katkı oranı : %30 ( Kurumlar Vergisi indirimi : %55)
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 3 Yıl
  • KDV ve Gümrük vergisi istisnası

TACİRLER YATIRIM – Aksa Akrilik Hisse Analiz – 28.11.2017

Aksa Akrilik, dün gün içinde en düşük 12.15 seviyesini test etti ve günü 12.42 seviyesinden kapattı. Senette 12.70 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 12.27 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Yukarı

Direnç seviyeleri 12.70 / 12.90  Destek seviyeleri 12.27 / 12.00

 

OYAK YATIRIM – AKSA Hisse Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Hedef Fiyat 15.90 TL  Endeksin Üzerinde Getiri

Aksa Akrilik yılın üçüncü çeyreğinde 70.2 milyon TL net kar açıklarken bu rakam bizim beklentimiz olan 71 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. Şirketin FAVÖK rakamı ise yıllık %13 artışla 121.3 milyon TL seviyesine ulaştı. Bizim FAVÖK beklentimiz ise 112 milyon TL seviyesindeydi. Özellikle ACN ile Akrilik Elyaf fiyatları arasındaki farkın ikinci çeyreğe göre artış göstermesi Aksa’nın da karlılığına olumlu yansıdı.

Geçtiğimiz dönemde ACN (akrilik elyaf üretiminin ana hammaddesi) fiyatlarındaki artışa rağmen fiyat farkının 1,000 dolarlar seviyesinde kalması şirketin önümüzdeki dönemde de bu karlılığını koruyabileceğine işaret ediyor. Şirket için yakın zamanda vermiş olduğumuz Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesini koruyoruz. Hedef fiyatımız olan 15.90TL ise %20’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

AK YATIRIM – AKSA Hisse Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Aksa 3Ç17 de yıllık %32 büyüme ile 70 milyon TL net kar açıkladı; Ak Yatırım beklentisi olan 58 milyon TL’nin üzerinde. 3Ç17 ciro yıllık %33 büyüme ile 666 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 629 milyon TL’nin biraz üzerinde. Yıllık bazda daha yüksek satış fiyatları ve fiyatların dolar bazlı olması ile (TL’nin yıllık bazda değer kaybetmesiyle) ciro büyümesi gerçekleşti. 3Ç17 FAVÖK marjı %18,2 ile 3Ç16’daki %21,4’ün altında ancak 2Ç17’deki %17,4 marjın üzerinde ve bizim beklentimiz olan %16,1 marjın da üzerinde.

ACN (akrilik elyaf üretiminin ana hammaddesi) fiyatları yıllık bazda yükseldi ancak satış fiyatları arasındaki makas 3Ç16 ya göre daha normal seviyede. Aksa’nın net borç pozisyonu Haziran sonundaki 548 milyon TL’den Eylül sonunda 731 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ve net kar rakamı beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ile hissede olumlu tepki olabileceğini düşünüyoruz

TACİRLER YATIRIM – AKSA Hisse Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Aksa – 3Ç17 sonuçlarını 70.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %32 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net satışlar 666 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 yükseldi. Şirket, 3Ç17’de 121 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 322 baz puan azalarak %18.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %33 artarak 731 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – AKSA Hisse Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Aksa Akrilik’in 3Ç17 net karı yıllık bazda %32 artarak 70 mln TL’ye yükseldi Aksa Akrilik’in cirosu doların TL karşısındaki güçlenmesiyle yıllık bazda %33 artış gösterdi. Operasyonel karlılık ise girdi maliyetlerinin artışından kaynaklı olarak geriledi. Yine de FAVÖK geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %13 artarak 121 mln TL’ye yükseldi (bir önceki çeyrek 116 mln TL). Çeyreksel bazda ise kur farkı giderlerinin artışından kaynaklı olarak net kar 84 mln TL’den 70 mln TL’ye geriledi. Sonuçların hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz. (tahmin bulunmamaktadır)

ZİRAAT YATIRIM – AKSA Hisse Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,9 oranında artarak 70,2mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,3 oranında artan Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %10,2 oranında artarak 132,7mn TL olmuştur. Şirket özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 10,8mn TL zarar yazmıştır.

Geçen sene aynı dönemde bu kalemden 16,4mn TL zarar yazılmıştı. Net finansman giderleri ise 3Ç2016’daki 16,3mn TL’den ise 3Ç2017’de 19mn TL’ye yükselmiş ve karı baskılamıştır. Diğer taraftan vergi giderinin 17,2mn TL’den 15,6mn TL’ye gerilemesi dönem karına olumlu katkı yapmıştır. 3. çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,4 oranında artarak 224,2mn TL olmuştur.

 

TACİRLER YATIRIM – AKSA Hisse Teknik Analiz – 31.10.2017

Aksa , dün gün içinde en düşük 13.06 seviyesini test etti ve günü 13.27 seviyesinden kapattı. Senette 13.50 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 13.16 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Yukarı

Direnç seviyeleri 13.50 / 13.70 Destek seviyeleri  13.16 / 13.00

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Haber Yorum – 06.10.2017

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in önümüzdeki yıllarda yapacağı modernizasyon yatırımları için TC. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu teşvik başvurusu genel teşvik kapsamına alınmış, 5 Ekim 2017 tarihli yatırım teşvik belgesi ile onaylanmıştır. Tekstil makinaları modernizasyonu projesi kapsamında alınan teşvik belgesi 12.06.2017 tarihinden itibaren 12.06.2021 tarihine kadar 4 yıl süre ile geçerli olacaktır. Teşviğe konu yatırım 161,7mn TL olup, desteklenen unsurlar gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasıdır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç17 – 15.08.2017

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 83,6mn TL’ye yükselmiştir.  Şirket’in brüt karı aynı dönemler itibariyle %4 oranında artarak 124,2mn TL olmuştur. Geçen yıl 11,2mn TL net finansal gider yazan Şirket, bu çeyrekte 14,2mn TL net finansal gelir kaydetmiştir. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın  aynı dönemine göre %85 oranında artarak 153,9mn TL olmuştur.

AK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç17 – 15.08.2017

Aksa 2Ç17 de yıllık %56 artışla 84 milyon TL net kâr açıkladı. Buna göre net kâr Ak Yatırım beklentisi olan 68 milyon TL’nin üstünde kaldı (ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor). Bu sonucun piyasadan olumlu tepki görebileceğini düşünüyoruz. Beklentimizden yüksek gelen net kâr temelde beklentimizin üzerinde gerçekleşen net finansal gelirler ile ortaya çıktı. 2Ç17 VAFÖK marjı %17,3 ile 2Ç16’daki %22,9’un ve 1Ç17’deki %21,0’in üstünde ancak bizim beklentimiz olan %17,6’ya paralel. 1Ç17’de yükselen hammadde fiyatlarını Aksa satış fiyatlarına yansıtabildi ve stoklarda daha düşük maliyetli hammaddeler üretimde kullanmıştı. Bu düşük stok maliyet etkisi 2Ç17’de kaybolmuş, marjdaki daralma temelde bundan kaynaklandı. Yükselen satış fiyatlarla 2Ç17 ciro 669 milyon TL ile yıllık bazda %40 büyüdü ve bizim beklentimiz olan 672 milyon TL’ye paralel gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç17 – 15.08.2017

Aksa Akrilik 2Ç17’de yıllık bazda %56 artışla 84 mln TL net kar açıkladı Cirodaki kur kaynaklı olduğunu düşündüğümüz %40 artışa rağmen artan maliyet baskısı nedeniyle FAVÖK sadece %6 artarak 116 mln TL’ye ulaştı. Bir önceki çeyreğe göre FAVÖK %12 daraldı. Buna rağmen net kar çeyreksel bazda %19 yıllık bazda ise %56 artışla 84 mln TL’ye ulaştı (tahmin yok). Operasyonel performansın yatay kaldığı dönemde net karın artış göstermiş olmasının sebebi düşen finansal giderler oldu. Sonuçların hisse üzerinde kısa süreli pozitif etki yapması beklenebilir.

OYAK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç17 – 15.08.2017

AKSA: Yılın ikinci çeyreğinde 84 milyon TL net kar açıklarken bu rakam yıllık olarak %56’lık artışa işaret ediyor. Özellikle ikinci çeyrekte yazılan 14 milyon TL’lik net finansal gelir ve Dow-Aksa’nın zararındaki azalış net kar rakamını olumlu destekledi. Diğer taraftan şirketin FAVÖK rakamı ise 116 milyon TL seviyesine ulaşırken bir önceki yıl 110 milyon TL seviyesindeydi. Ancak marja baktığımızda geçtiğimiz yıl %22.9 ve bir önceki çeyrek %21 olan FAVÖK marjının bu çeyrek %17.4 seviyesine gerilediği görülüyor.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç17 – 15.08.2017

Aksa Akrilik – İkinci çeyrekte 84 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 arttı. Net satışlar 669 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 büyüdü. Şirket, 2Ç17’de 116 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 558 baz puan azalarak %17,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %110 artarak 548 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 386 milyon TL (2Ç16: 393 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16,6 (2Ç16: %20,6) olarak kaydedildi.

HALK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 2Ç17 – 15.08.2017

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Aksa Akrilik yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %56 artışla 83,5 mn TL net kar açıkladı. Olumlu ciro performansının yanısıra, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 11,2 mn TL net finansman giderinin bu yılın ikinci çeyreğinde 14,2 mn TL’lik net finansman gelirine dönüşmesi net karı destekledi. Net satış gelirleri yıllık bazda %40 artışla 669 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, maliyetlerin yıllık bazda %51,7 artması brüt kar marjını baskıladı. Brüt kar marjı yıllık 6,3 puan gerileyerek %18,6 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK, yıllık bazda %5,9 artışla 116,1 mn TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı yıllık 5,6 puan gerileyerek %17,4 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel marjlarda görülen gerilemeye karşın net kar tarafındaki artış nedeniyle ikinci çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin “sınırlı pozitif” olarak değerlendiriyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz  – 08.08.2017

Aksa Akrilik (AKSA, Nötr): Aksa Akrilik 70 milyon liralık modakrilik elyaf polimeri yatırımının stratejik ürün yatırımları kapsamına alındığını ve yatırım teşvik belgesinin onaylandığını duyurdu. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, teşvik kapsamında yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı, 7 yıl sigorta primi işveren desteği, KDV ve gümrük vergisi istisnası ile faiz desteğinin bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, yatırım konusu olan modakrilik elyaf, geç tutuşma ve yanmama özelliğine sahip olup, ağırlıklı olarak koruyucu iş kıyafetleri, yapay saç üretimi, tekstil, plastik ve çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılıyor.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Teknik Analiz   – 19.06.2017

Orta vadeli yükseliş trendinde olan Aksa hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en yüksek 14.06 seviyesini test etti ve haftayı 13.75 seviyesinden kapattı. Senette 13.00 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 14.99 olarak görüyoruz.

Hissede Beklenen Yön: Aşağı

Durum Trend
RSI Aşırı alım Yatay
Stochastic Nötr Güçleniyor
MACD Yukarı
Williams’ R Aşırı alım Güçleniyor
Parabolic SAR Alım yönlü Trend dönüşü yok
Destek seviyeleri 14.37 / 14.99 / 15.92
Direnç seviyeleri 13.30 / 13.00 / 11.75

AK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Haber Yorum  – 08.06.2017

Aksa Akrilik’in müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa, rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Vestas Wind Systems ile türbin kanatlarında kullanılan karbon elyaf pultruze profillerin tedariği için 4 yıllığına 300 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Haberin Aksa için olumlu yönde sınırlı etkisi olacağını düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Haber Yorum  – 08.06.2017

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): 7 Haziran 2017 tarihinde Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Cemal Dördüncü tarafından yapılan  basın açıklamasına istinaden Şirket kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştır: “Müşterek yönetime tabi ortaklığımız DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi  LTD. ŞTİ. , rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Vestas Wind Systems A/S ile türbin kanatlarında kullanılan karbon elyaf pultruze profillerin tedariği için 4 yıllığına 300 milyon dolarlık anlaşma yapmıştır.”

DENİZ YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Haber Yorum  – 08.06.2017

Dow-Aksa 300 mln $’lık anlaşma imzaladı. Habere göre Aksa Akrilik’in %50 iştiraki, rüzgar türbini üretiminde dünya devi olan Vestas’la 4 yılda 300 mln $’lık karbon elyaf kompozit malzeme satımı için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın detayları henüz paylaşılmazken, haberin Aksa Akrilik hissesi üzerinde olumlu etki yapmasını öngörüyoruz. Not: Aksa Akrilik Araştırma kapsamında bulunmadığından tavsiye ve hedef değerimiz bulunmamaktadır

DowAksa ile İlgili Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama – 07.06.2017

7 Haziran 2017 tarihinde Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Cemal Dördüncü tarafından yapılan basın açıklamasına istinaden kamuoyu açıklamamızdır:
Müşterek yönetime tabi ortaklığımız DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi LTD. ŞTİ. , rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Vestas Wind Systems A/S ile türbin kanatlarında kullanılan karbon elyaf pultruze profillerin tedariği için 4 yıllığına 300 milyon dolarlık anlaşma yapmıştır.

 

AK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz  – 18.05.2017

Aksa Akrilik 2017 için beklentilerini paylaştı. 2017 cironun 695- 755 milyon dolar aralığında öngörüyorlar. Ak Yatırım beklentisi 701 milyon dolar. 2016 ciro 651 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Bölümlere göre ciroda Akrilik Elyaf 660-710 milyon dolar (2016 cirosu 606 milyon dolar), Teknik Elyaf 4-5 milyon dolar (2016 cirosu 4 milyon dolar) ve Enerji 31-40 milyon dolar (2016 cirosu 41 milyon dolar) olarak hedefliyorlar. İhracatın 270-290 milyon dolar aralığında olmasını öngörüyorlar (2016 ihracat 257 milyon dolar idi). Kapasite kullanım oranı %98 (2016: %100). VAFÖK marjı %17-18 aralığında öngörüyorlar (Ak Yatırım beklentisi %19,4, 2016 VAFÖK marjı %19,9). Yatırım harcaması 80-90 milyon dolar aralığında öngörüyorlar (Ak Yatırım beklentisi 90 milyon dolar ve 2016 seviyesi 36 milyon dolar idi).

ZİRAAT YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz  – 18.05.2017

Aksa Akrilik (AKSA, Nötr): Aksa Akrilik dün yayımladığı yatırımcı sunumunda 2017 beklentilerine yer verdi. Şirket 2017 yılında 695-755mn USD net satış geliri hedeflerken, FAVÖK marjını yaklaşık %17-%18 olarak tahmin etti. (2016 FAVÖK marjı %20 idi) Şirket ayrıca 80 – 90mn USD’de yatırım harcaması öngörürken, kapasite kullanımının %98 seviyesinde olacağını beklemektedir.

 

AKSA Kar Dağıtım Poltikası ile İlgili Açıklama Yaptı – 15.05.2017

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği, II -19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği ve diğer SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 25. madde hükmü çerçevesinde Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1) Ortaklarımızın, pay getirilerinin yanı sıra düzenli olarak kâr payı elde etmelerini teminen, 2014 yılına ve izleyen yıllara ait kârlar ile ilgili olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile ulusal ve ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirketimiz’in öngörülecek yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları da dikkate alınarak her yıl, Esas Sözleşme’nin 25. maddesi çerçevesinde oluşacak dağıtılabilir kârın en az %20’si dağıtılır.

Esas Sözleşmemiz’in 25. maddesinin (c) bendi hükmü ve Şirketimiz’in “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası” çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’ne genel kurul kararına bağlı olarak kazanç payı ödenebilecektir.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabilir kârdan ve diğer kaynaklardan karşılanabileceği sürece dağıtılabilecektir.

2) Şirketimiz’de imtiyazlı pay mevcut olmayıp, pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

3) Kâr payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak yapılabilir.

4) Kâr payı dağıtım tarihi, Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına aykırı olmamak ve en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarı ile başlanması kaydı ile Genel Kurul tarafından tespit edilir.

5) Dağıtılabilir kâr payı, eşit veya farklı tutarda taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilir. Taksit ödeme zamanlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi durumunda ödeme zamanları, Genel Kurul tarihini takip eden on beş gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

6) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılabilir.

7) Bu “Kâr Dağıtım Politikası” Şirket’in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.

TACİRLER YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç17  – 10.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 70 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, 4Ç16’da 10,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 626 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 büyüdü. Şirket, 1Ç17’de 132 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 392 baz puan artarak %21,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %31 azalarak 261 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aksa’dan Aksa Egypt Sermaye Ödemesi Hakkında Açıklama – 03.05.2017

Şirketimizin %0,005 doğrudan, Fitco B.V. üzerinden %99 dolaylı sahipliği bulunduğu Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry’ e yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Şirketimiz tarafından sermaye arttırımı yapılması için 4 Mayıs 2017 tarihinde 4 (dört) Milyon ABD doları nakit sermaye ödemesi yapılmasına karar verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç17  – 02.05.2017

Aksa Akrilik (AKSA, Pozitif): Aksa Akrilik’in 1Ç2017 net dönem karı 70,4mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 29,5mn TL’lik net karın üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Aksa Akrilik’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,4 oranında artarak 625,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %32,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %78,8 oranında artarak 147,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,9 puan artışla %23,6’ya yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %35,9 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 9,5mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 123,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 7,3 puan artarak %19,7’ye ulaşmıştır. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 14,8mn TL zarar yazılmıştır. Finansman tarafında 16,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 91,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 70,4mn TL olmuştur. Net kat marjı 4,6 puan artışla %11,2 seviyesine yükselmiştir.

AK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç17  – 02.05.2017

Aksa 1Ç17 de 70 milyon TL net kar açıkladı yıllık bazda %139 büyüdü, Ak Yatırım beklentisi olan 42 milyon TL’nin üstünde; ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. 1Ç17 VAFÖK marjı %21,0 ile 1Ç17’deki %17,1’in ve bizim beklentimiz olan %20,0’nin üstünde. Yükselen hammadde fiyatlarını Aksa satış fiyatlarına yansıtabildi ve stoklarda daha düşük maliyetli hammaddeler üretimde kullanıldı. Temelde beklentimizin üstünde gelen VAFÖK marjı bundan kaynaklandı. 1Ç17 ciro 626 milyon TL ile yıllık bazda %44 büyüdü ve bizim beklentimiz olan 600 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Şirketin net borç pozisyonu 2016 yılsonundaki 376 milyon TL’den Mart sonunda 261 milyon TL’ye geriledi.

OYAK YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Yılın ilk çeyreğinde 70mn TL net kar açıklarken bu rakam 2016 ilk çeyrek net karı olan 30 mn TL’nin oldukça üzerine çıkmış oldu. Şirketin olumlu faaliyet performansı net karı destekledi. VAFÖK 2016 ilk çeyrekteki 76 mn TL seviyesine göre %74 artarak 132 mn TL seviyesine ulaştı. Yıllık iyileşmede özellikle ürün fiyatlarındaki dolar bazlı artış ve TL’nin değer kaybetmesi etkili oldu.

ŞEKER YATIRIM – Aksa Akrilik AKSA Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Aksa Akrilik’in (AKSA) net kar rakamı 1Ç17’de yıllık bazda %139 artışla 70.4mn TL seviyesinde geldi. Şirket 1Ç16’da 29.5mn TL net kar açıklamıştı. Aksa ayrıca yaprmış olduğu açıklamada, DowAksa’nın stratejik planında yer alan yatırım harcamaları gözönüne alınarak Dow ile yürütülen müzakere neticesinde, DowAksa’ya toplam 10 mn dolarında nakit sermaye ödemesi ve ödenecek nakit sermayenin Aksa ve Dow tarafından eş zamanda ve eşit olarak karşılanmasında mutabık kalınmış olduğunu açıkaldı. Aksa buna göre, kendisine düşen 5 mn doların DowAksa’ya 28 Nisan 2017 tarihinde ödenmesine karar verilmiş olduğunu belirtti.

 

AK YATIRIM – AKSA Hisse Haber Yorum – 13.04.2017

Aksa Akrilik elyaf için yeni kullanım alanları bulmak ve yeni ürünlerle ya da stratejik işbirlikleriyle büyümek amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge Merkezi Belgesi aldı. Bu kararla şirket vergi indirim teşviklerden yararlanabilir ve uzun vadede olumlu katkı yapabilir.

 

ANADOLU YATIRIM – AKSA Akrilik Hisse Teknik Analiz – 28.03.2017

Son bir aylık alçalan trendinin üzerinde harekete başladı…

Geçtiğimiz hafta trend desteğinden gelen tepki alımları ile son bir aylık alçalan trendinin üzerinde harekete başladı. Hissede 5 günlük AO’nın (10,64) 22 günlük AO (10,50) üzerinde harekete başlaması ve orta vadeli teknik göstergesi MACD’nin sıfır çizgisi altında alım konumuna geçmesi teknik olarak olumlu. Kısa vadeli göstergelerinden RSI ve stochastic yukarı yönde eğilimde bulunuyor. Kısa vadede 10,64’deki 5 günlük AO’nın da üzerine kuvvet kazanılması halinde son bir aylık direnç noktası olan 10,77’in aşılmasıyla 10,90 ve 11,10 dirençleri satış için takip edilebilir. Hissede stoploss olarak ise 22 günlük AO desteği olan 10,50 izlenebilir.

Kapanış : 10,74 Destekler : 10,63-10,50-10,30 Dirençler : 10,77-10,90-11,10

 

BMD Araştırma – AKSA Hisse Analiz 4Ç16 – 22.02.2017

Faaliyet karlılığında görülen iyileşme karlılığa yansımadı…

20164Ç satış rakamları geçen senenin aynı dönemine göre %13 artarak 534 milyon TL rakamına ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise geçen senenin aynı dönemine göre bir miktar gevşeyerek  %22,6’dan %21,6 seviyesine geriledi. Brüt kar marjında görülen gerileme nedeni ile satış rakamları %13 artmasına rağmen brüt kar tutarı %7,5 oranında yükseliş kaydetmiştir. Tüm yılın satış rakamlarını geçen senenin satış rakamları ile karşılaştırdığımızda ise toplam satışların %3,7 gerileyerek 1,954 milyon TL seviyesine ulaştığını görmekteyiz. Brüt kar marjı ise yıllık bazda %14,7 artarak %19,5 seviyesinden %22,4 seviyesine ulaşmıştır.

20164Ç FAVÖK rakamı geçen senenin aynı çeyreğine göre %5 artarak 97,2 milyon TL gerçekleşirken FAVÖK marjı ise brüt kar marjında görülen gerilemenin etkisi ile 20154Ç dönemindeki %19,6 seviyesinden %18,2 seviyesine gerilemiştir. Artan hammadde fiyatlarının ürün fiyatlarına aynı oranda yansımamış olması marjlardaki gerilemenin temel nedeni. Yıllık bazda ise 2016 yılında FAVÖK 2015 yılına göre %11,3 artarak 389,6 milyon TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı ise brüt kar marjında görülen iyileşmenin etkisi ile %17,2’den %19,9 seviyesine ulaşmıştır.

20164Ç’te net kar rakamı geçen senenin aynı dönemine göre %116 düşerek -10,6 milyon TL gerçekleşirken yıllık bazda ise geçen seneye göre %37 azalarak 125,7 milyon TL olarak açıklanmıştır. Net karlarda görülen gerilemenin sebebi özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardan kaynaklanan zarar miktarı ile kurdan kaynaklanan zararlarda görülen artıştır. Şirket 5 Nisan’da ödenmek üzere hisse başına 1 TL brüt (0,85TL net) nakit kar payı ödemesi teklifinde bulundu. %8,1’lik temettü verimi (net temettü verimi %6,9) ile BIST ortalaması olan %2’nin oldukça üzerinde bir seviyeye karşılık gelmektedir.

Şirket için daha kapsamlı değerleme çalışmamızın bitmesi sonrasında nihai görüşümüzü piyasa ile paylaşacağız.

AK YATIRIM – AKSA Hisse Analiz 4Ç16 – 20.02.2017

Aksa Akrilik 4Ç16’da 11 milyon TL net zarar açıkladı. Ak Yatırım tahmini 39 milyon TL net kar idi. Şirket 4Ç16 da beklentimizden daha yüksek kur farkı gideri kaydetti ve öz sermaye yöntemiyle değerlenen DowAksa iştirakindeki zarar beklentimizden yüksek çıktı. 4Ç16 ciro yıllık %13 büyümeyle 534 milyon TL ve beklentimiz olan 522 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. VAFÖK yıllık %5 büyüdü; 92 milyon TL ile beklentimiz olan 102 milyon TL’nin hafif altında kaldı. Burada daralma 4Ç16’da artan hammadde fiyatları ile ortaya çıktı; VAFÖK marjı 4Ç15’deki %19,6’dan 4Ç16’da %18,2’ye geriledi. 12 aylık hedef fiyatımız olan 11,85 TL’yi koruyoruz ancak mevcut fiyat seviyesinde önerimizi Endeksin Üzerinde Getiriden, Endekse Paralele çekiyoruz. Şirket ayrıca 5 Nisanda ödenmek üzere hisse başına 1 TL brüt (0,85TL net) nakit kar payı ödemesi teklifinde bulundu.

OYAK YATIRIM – AKSA Hisse Analiz 4Ç16 – 20.02.2017

Yılın son çeyreğinde 10.5 milyon TL zarar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 69 milyon TL kara göre oldukça olumsuz geldi. Şirket özellikle 82 milyon TL net finansal zarar yazarken iştirak zararı da 36.7 milyon TL seviyesine ulaşarak olumsuz performansta etkili oldu. Diğer taraftan VAFÖK ise dördüncü çeyrekte 97 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 116 milyon TL’nin altında kaldı. Beklentilerin altında kalan kar rakamına rağmen Aksa Akrilik brüt temettü olarak ise hisse başına 1TL açıklarken bu rakam temettü verimi olarak %8.7’ye işaret ediyor.

ZİRAAT YATIRIM – AKSA Hisse Analiz 4Ç16 – 20.02.2017

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Negatif): Aksa Akrilik’in 4Ç2016 net dönem zararı 10,5mn TL olmuştur. 2015’in aynı döneminde şirket 64,9mn TL kar açıklamıştı. Şirketin kardan zarar geçmesindeki ana faktör yüksek finansman gideri olmuştur. 4Ç2016 satış gelirleri %13, brüt kar %7,5 artış göstermiştir. Şirketin diğer faaliyet gelirlerindeki artışına bağlı olarak faaliyet karı 4Ç2015’e göre %74 artış göstermiş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Öte yandan, Aksa Akrilik’in iş ortaklığı olan DowAksa Holdings’in zararındaki artışa bağlı olarak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan yazdığı zarar artmıştır. Böylece finansman gideri öncesi net faaliyet karı 4Ç2015’e göre, faaliyet karı artışından daha düşük, %56,6 artmış ve 81,8mn TL olmuştur. Aksa Akrilik’in finansal sonuçlarını 2016 yılı son çeyrekte en negatif etkileyen kalem finansman giderlerindeki yüksek artış olmuştur. Şirket 4Ç2015’teki 32mn TL’lik net finansman gelirinin aksine 4Ç2016’da 82mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Bu durum şirketin vergi öncesinde bütün karını eritmiş ve zarara geçmesine neden olmuştur. 10,4mn TL’lik 4Ç2016 vergi gideri sonrasında net zarar 10,5mn TL’yi göstermiş ve Aksa Akrilik’in 2016 yılı toplam karı 125,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılındaki net kar 199,5mn TL idi.

Aksa Akrilik ayrıca, 185mn TL nakit kar payının (1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 1,00TL, net 0,85 TL), 4 Nisan 2017 tarihinde başlanarak dağıtılmasını Genel Kurul’un onayına sunmaya karar vermişti

 

2016 Yılı Kar Payı Dağıtım Kararı – KAP – 17.02.2017

Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AKSA, TRAAKSAW91E1
Peşin
1
100
0,85
85

Ödeme Tarihleri

Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
05.04.2017
 
07.04.2017
06.04.2017

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır;

  1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 125.798.137,00 -TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 187.329.206,50-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 125.798.137,00 -TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından;

– Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,

– Şirketimizin 185.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5’ine tekabül eden 9.250.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5’tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

– (Yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerden) Kalan tutar olan 114.166.642,00 -TL’den 103.571.356,82 -TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,559845-TL, temettü oranı brüt % 55,9845), Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

– Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 10.595.285,18 -TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

– Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) 72.178.643,18 –TL tutarındaki temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,390155-TL, temettü oranı brüt % 39,0155) Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

– Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) yapılan dağıtıma istinaden 7.217.864,32 -TL Genel Kanuni Yedek akçe ayrılmasına,

– Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1.,2. temettüler ve geçmiş yıl karlarından dağıtılması öngörülen temettü toplamının 185.000.000,00 -TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,00-TL, temettü oranı brüt % 100,00) tespit edilmesine,

– Toplamda 17.813.149,50 -TL’nin Genel Kanuni Yedek Akçe’ye eklenmesine,

– Temettü bedellerinin 05.04.2017 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,

  1. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
  2. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun kamuya açıklanmasına, karar verildi.