Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Qua Granite Q...

Qua Granite QUAGR Hisse Analiz ve Yorumları

Qua Granite QUAGR hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların QUAGR ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Anadolu Yatırım – QUAGR 1Ç22 Hisse Analizi – 11.05.2022

Qua Granite (QUAGR, Pozitif): Şirket’in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %438 oranında artarak 245,54mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %221,3 artarken, satış maliyetlerinin %161,50 artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı bir önceki yıla göre %314 artarak 328mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %209 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %399 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 18,7 puan artarak %52,47 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde net kar marjı 15,2 puan artarak %37,76 olmuştur.

Ziraat Yatırım – QUAGR 1Ç22 Hisse Analizi – 11.05.2022

Qua Granite Hayal Yapı (QUAGR, Pozitif): Şirket 1Ç2022’de 245,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde ise 45,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 1Ç2022’de geçen yılın ilk çeyreğine göre 448mn TL artarak 650,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise 322,3mn TL kaydedilirken, buna bağlı olarak brüt kar 328mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin brüt kar marjı ise 1Ç2021’e göre 11,3 puan artışla %50,4 olarak hesaplanmıştır. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 53mn TL artarak 79mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 92mn TL net gelir kaydedilmesinin ardından net faaliyet karı 341,2mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2021’de 68mn TL net faaliyet karı açıklamıştı. Şirket’in 1Ç2022 FAVÖK’ü de 262mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı da %28,5’ten %40,3’e yükselmiştir. Şirket, son çeyrekte finansman tarafında net 92mn TL gider kaydederken, 3,5mn TL’lik net vergi gideri sonrası 245,5mn TL ana ortaklık net dönem karı gerçekleşmiştir.

 

Deniz Yatırım – QUAGR 4Ç21 Hisse Analizi – 14.03.2022

4Ç21 finansal sonuçların açıklanması Değerlendirme: Sınırlı olumlu / QUA Granite, 4Ç21’de 419 milyon TL gelir, 191 milyon TL FAVÖK ve 358 milyon TL net kar açıkladı. Her ne kadar ortalama piyasa beklentisi bulunmasa da FAVÖK ve net karda yaşanan artış dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

QUA Granite, 4Ç21’de satış gelirlerini yıllık %98 artış ile 419 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %130 artarak 191 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç21’de FAVÖK marjında da yıllık bazda 6,4 puanlık bir artış olmuştur.

Genel değerlendirme: Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin paralel performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 5,7x F/K ve 9,2x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – QUAGR 4Ç21 Hisse Analizi – 14.03.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 358,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %582 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %423 arttı. Net satışlar 419 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %98 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %22 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %40 oldu. (4Ç20: %45) Şirket, 4Ç21’de 191,3 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %130,2 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 643 baz puan artarak %45,7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1475 baz puan arttı ve %55 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 785 baz puan arttı ve %13 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 289 milyon TL (4Ç20: 171 milyon TL ve 3Ç21: 358 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %43,0 (4Ç20: %36,0 ve 3Ç21: 44%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %64 artarak 556 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5,7 F/K çarpanından ve 8,9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – QUAGR 4Ç21 Hisse Analizi – 14.03.2022

Qua Granite Hayal Yapı (QUAGR, Pozitif): Şirket 4Ç2021’de yüksek vergi gelirinin de olumlu katkısıyla 358,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 52,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2021’de geçen yılın son çeyreğine göre %97,8 oranında artarak 418,6mn TL gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise %49 oranında yükselerek 188,6mn TL kaydedilmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar 144,9mn TL artışla 229,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin brüt kar marjı ise 4Ç2020’ye göre 14,8 puan artışla %54,9 olarak hesaplanmıştır. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 43,6mn TL artarak 54,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de kur farkı kayaklı 311,9mn TL net gelir kaydedilmesinin ardından net faaliyet karı 487,3mn TL’yi göstermiştir. 4Ç2020’de 72,2mn TL net faaliyet karı açıklamıştı. 4Ç2021 FAVÖK’ü de %130,2 oranında artışla 191,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, son çeyrekte finansman tarafında net 377,4mn TL gider kaydetmiştir. 4Ç2020’deki finansman giderleri net 11,4mn TL idi. 248,2mn TL’lik net vergi geliri sonrası 358,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmiştir.

Şirket’in 2021 yılı ana ortaklık net dönem karı 565,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında 144,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

 

Deniz Yatırım – QUAGR 2Ç21 Hisse Analizi – 17.08.2021

QUAGR; Satış gelirleri ve operasyonel kar marjlarında artış görüldü / olumlu / Qua Granite , 2Ç21’de 287 milyon TL satış geliri, 94 milyon TL FAVÖK ve 93 milyon TL net kar açıkladı. 2Ç21’de satış gelirleri ve operasyonel kar marjlarında yıllık bazda artış görüldü. Finansal sonuçlar konsolide olup bahsi geçen sonuçlar Qua Granite altında kaydedilen bağlı ortaklıkları da kapsamaktadır. Sonuçların hisse getirisi üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

Grup, 2Ç21’de %53’u yurt dışı satışlarından kaynaklanmak üzere 287 milyon TL satış geliri kaydetmiş olup, bu gelirler yıllık bazda %51 arttı. İlk 6 aylık dönemde ise toplam satış gelirleri yıllık bazda %56 artmış olup 489 milyon TL seviyesine ulaştı. 2Ç21’de FAVÖK yıllık bazda %56 oranında artarak 94 milyon TL’ye ulaştı.

2Ç21’de net kar yıllık bazda %104 ile güçlü artarak 93 milyon TL’ye ulaştı. Yıllık bazda net kar artışının FAVÖK artışının üzerinde gerçekleşmesinde 5,9 milyon TL seviyesinde ertelenen vergi gelirlerinin desteği görüldü. 2020 yıl sonunda Net Borç/FAVÖK çarpanı 0,8x olup 2Ç21’de net borcun yıl sonuna göre 184 milyon TL’den 143 milyon TL’ye gerilemesine rağmen FAVÖK sebebiyle bu çarpan 0,9x oldu. Borçlanma makul seviyede seyretti.

Genel değerlendirme: 2Ç21’de satış gelirlerinde ve operasyonel kar marjlarında artış izlendi. Aynı dönemde, 279,3 milyon TL ihracat ve 67 milyon TL ithalat tutarı ile dikkat çeken firmada TL cinsinden 56 milyon TL döviz fazlası bulunmasıyla kur riski bertaraf edildi. Gelecek dönemlerde de ihracatın devamlılığı, kur riski için doğal hedge görevi görecektir. 5-6 Nisan tarihleri arasında halka arz edilen Şirket’in relatif performansları henüz tam anlam kazanmamakla beraber, ortalama işlem hacmi son 3 ay için 64 milyon TL, son 1 ay için ise 49 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Son 1 ayda nominal olarak %8 oranında, relatif %1 getiri sağlamıştır.

Ziraat Yatırım – QUAGR 2Ç21 Hisse Analizi – 17.08.2021

Qua Granite (QUAGR, Pozitif): Qua Granite 2Ç2021’de 93mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 40,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 2Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,7 oranında büyüme göstererek 286,7mn TL’ye yükselirken, brüt kar 136,3mn TL olmuştur. Şirket’in brüt kar marjı ise 2Ç2020’ye göre 10,2 puan artışla %47,5 olarak gerçekleşmiştir. Qua Granite’in operasyonel giderleri aynı dönemde 32,4mn TL artmış ve 47,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 9,2mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 97,9mn TL’yi göstermiştir. 2Ç2020’deki faaliyet karı 59,9mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 2,7 puan artışla %34,2’yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 0,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 98,2mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri yıllık %21,5 artarak 11,1mn TL’ye yükselmiştir. 5,9mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 93mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana ortaklık net dönem karı üzerinden hesaplanan net kar marjı da %32,4’ü göstermektedir.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 138,6mn TL olmuştur. 6A2020’deki ana ortaklık net dönem karı 47,3mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Qua Granit QUAGR Hisse Analiz 1Ç21 – 11.05.2021

Qua Granite (QUAGR, Pozitif): Qua Granite 1Ç2021’de 45,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 6,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2021’de 1Ç2020’ye göre %64,4 oranında artarak 202,4mn TL’ye yükselirken, brüt kar %159,4 oranında artarak 79,1mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in brüt kar marjı ise 1Ç2020’ye göre 14,3 puan artışla %39,1 olarak gerçekleşmiştir. Qua Granite’in operasyonel giderleri aynı dönemde 11,1mn TL artmış ve 25,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 14,8mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 68,4mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2020’deki faaliyet karı 19,8mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 17,7 puan artışla %33,8’i göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 0,2mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 68,6mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri yıllık %13,5 artarak 12,5mn TL’ye yükselmiştir. 10,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 45,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana ortaklık net dönem karı üzerinden hesaplanan net kar marjı da %22,5’i göstermektedir.