Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kerevitaş KER...

Kerevitaş KERVT Hisse Analiz ve Yorumları

Kerevitaş KERVT hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların KERVT ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Kerevitaş Temettü Vermeyecek – 04.03.2019

Şirketimizin 31.12.2018 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu’na göre ticari zararı oluştuğundan 2018 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
KERVT, TRAKERVT91A5
 
0
0
0
0

Kerevitaş 3Ç18 Rakamlarını Açıkladı – 09.11.2018

Borsa İstanbul’a kote en büyük ikinci gıda şirketi olan Kerevitaş, 2018 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kerevitaş, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 539 milyon TL’lik ciro gerçekleştirdi, Kerevitaş, 2018’in ilk dokuz ayında ise cirosunu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 oranında artırarak 1.8 milyar TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 2018 yılının ilk dokuz ayında geçen seneye göre %161 artışla 73 milyon TL FAVÖK elde ederken; Yağ İş Birimi ise %68 artışla 171 milyon TL FAVÖK elde etti. Bu sonuçlara göre şirketin toplam FAVÖK değeri ise yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %88 artış ile 244 milyon TL’ye ulaştı.

Kerevitaş Şirket Birleşmesine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında Açıklama Yaptı – 01.10.2018

Şirketimizin, bağlı ortaklığımız Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş., Mersu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ancoker Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Omni Satış ve Pazarlama Ltd. Şti.’nin paylarının %100’üne sahip olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17 ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine onay verilmesi için 01.10.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş.
Mersu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ancoker Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.
Omni Satış ve Pazarlama Ltd. Şti.

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
KERVT, TRAKERVT91A5
662.000.000
0
0
662.000.000
 
 
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
662.000.000 TL
0 TL
0 TL
662.000.000 TL

Ak Yatırım – Kerevitas KERVT Hisse Haber – 17.04.2018

İkinci Halka Arz Yapılabilir

Medyada yer alan açıklamalarına göre Yıldız Holding yönetim kurulu başkanı Murat Ülker bankalarla sürdürdükleri kredi yapılandırma çalışmalarında sonuca yaklaştıklarını belirtti. Haberde, Yıldız Holding’in ortalama vadesi bir yılın altında olan borçlarını 8-10 yıllık vadelerde yapılandırmak için bankalarla görüştüğü belirtiliyor. Bu arada aynı haberde Murat Ülker’in gruba ait Kerevitaş şirketinde ikincil halka arz yapılabileceğini ifade ettiği belirtiliyor.

Kerevitaş’tan Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı – 12.04.2018

Kerevitaş bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili karar aldı. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekildedir:

“Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1.Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-18.1) sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”nin 6’ncı maddesi 6’ncı fıkrası hükmü çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 31.200.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı üzerinde olup, bir defaya mahsus olmak üzere; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 23.900.000 TL’den, 638.100.000 TL tutarında %2670 oranında artırılmak suretiyle 662.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

2.Artırılacak 638.100.000 TL sermayenin tamamının finansal tablolarda yer alan hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmasına karar verilmiştir.

3.Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin %2670 oranına isabet eden artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 638.100.000 TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

4.İşbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.”

Tacirler Yatırım – Kerevitas KERVT Hisse Analiz 4Ç17 – 09.03.2018

Kerevitaş Gıda – 4Ç17 sonuçlarını 116.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 4Ç16’da 1,3 milyon TL net kar elde etmiş olup, 3Ç17’de 15,3 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin 2017 yıl sonu itibariyle mali tablolarında 24 Kasım 2017 tarihinde satın alınan Besler Gıda’yı konsolide etmiş olup, 2016 yıl sonu finansalları da Besler Gıda’nın finansallarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Net satışlar 1,972 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Şirketin 2017 yılı net satışları 2,4 milyar TL olarak kaydedilmiş olup, bir önceki yıla göre %28 artış kaydetmiştir.

Şirket, 4Ç17’de 158 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 97 baz puan azalarak %8 oldu. Şirketin 2017 yılı FAVÖK 186 milyon TL olarak kaydedilmiş olup, 2016 yılına göre %25 artış kaydetti. 2017 yılı FAVÖK marjı yıllık bazda 19 baz puan gerilemiş ve %7,7 olarak kaydelmiştir. Şirketin net borcu 2017 yıl sonu itibariyle 955 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 725 milyon TL (4Ç16: 1,319 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30 (4Ç16: %69,5) olarak kaydedildi.

 

Kerevitaş’tan Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim – 23.11.2017

17.656.000 TL nominal değerli yeni paylarımızın Borsa düzenlemeleri çerçevesinde 8 kişiye Tahsisli Satışı için Borsa İstanbul’a bugün başvuru yapılmıştır.

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
KERVT, TRAKERVT91A5
6.244.000
17.656.000
282,76745
KERVT, TRAKERVT91A5
Hamiline
 
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
6.244.000
17.656.000,000
282,76745
 
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin Yurdagül, Ataman Yıldız, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Orhan Özokur, Fatma Betül Ülker

Şirketimizin 31.200.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.244.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 8 kişiye (Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin Yurdagül, Ataman Yıldız, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Orhan Özokur, Fatma Betül Ülker) tahsisli olarak satılmak suretiyle, 17.656.000 TL artırılarak 23.900.000 TL’sına çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.11.2017 tarih ve 40/1366 sayılı kararı çerçevesinde; tahsisli satış fiyatının 51,23 TL’den aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’nin “Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” çerçevesinde oluşan baz fiyata +/-%20 marj uygulanarak bulunacak fiyat aralığında serbestçe belirlenmek üzere satışı için bugün (23.11.2017) Borsa’ya başvuru yapılmıştır. İşlem fiyatı Borsa İstanbul A.Ş tarafından 51,23 TL olarak onaylanmıştır. Satış işlemi Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/11/2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

KERVT.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır- 23.11.2017

Aşağıdaki saat 13.17’de yapılan duyuruyu takiben bu sabah 62,30TL’den açılan hisse 71,00TL’ye dek yükselmiştir. 14:05’de ise Borsada KERVT işlem sırasında sürekli işleme ara verilerek, tek fiyat emir toplama işlemine başlandı.

Ünlü Menkul Değerler Kerevitaş KERVT Hisseleri İçin Toptan Alış Satış İşlem Duyurusu Yaptı – 23.11.2017

Kerevitaş Gıda Sanayii A.Ş. Şirketi “KERVT”nın TL.31.200.000,-‘lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL.6.244.000,- olan çıkarılmış sermayesinin diğer ortakların pay alma hakları tamamen kısıtlanarak bireysel ve tüzel 8 kişiye (Yıldız Holding A.Ş., Murat ÜLKER, Ahsen ÖZOKUR, Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin YURDAGÜL, Ataman YILDIZ, Orhan ÖZOKUR, Fatma Betül ÜLKER) tahsisli olarak satılmak suretiyle TL.17.656.000,-  artırılarak TL.23.900.000,- çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında işlemin Borsanız nezdinde “Toptan Alış-Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları ” çerçevesinde Kurumumuz aracılığıyla  (alıcı ve satıcı üye) sonuçlandırılacaktır.

Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde 23.11.2017 tarihinde  “Borsada İşlem Gören  Nitelikte” ihraç edilmiştir. Söz konusu işlemde Semaye Piyasası Kurulu’nun tahsisli satış için onayladığı beher pay bedeli  TL.51,23’den aşağı olmamak kaydıyla, başvuru tarihimizden bir iş günü  öncesinden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle baz fiyata -%20 oranı uygulanarak oluşan sınır içinde kalmak üzere satıcı ve alıcılar tarafından ortaklaşa mutabık kalınarak belirlenmiştir.

Tahsisli satış işleminin 24.11.2017  tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar takas işlemini  Borsa dışıında gerçekleştireceklerdir.Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ekte sunulmuştur. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

 

Deniz Yatırım – Kerevitas Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Kerevitaş’ın operasyonel marjlarında olumlu gelişmeler var Kerevitaş 3Ç17’de 15 milyon net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekteki net zarar 13 milyon TL idi. Net zarar artış gösterse de operasyonel performanstaki başarılı seyir dikkat çekiyor. Satışlar yıllık bazda %39 büyüdü. Burada özellikle ilk yarı gözlenen büyümenin devam ettiğini görüyoruz. Satışlardaki büyümenin marjlarda da yansımasını görüyoruz. Özellikle brüt kar marjındaki yıllık bazda 3 puanlık iyileşmeyi olumlu karşılıyoruz. Ana olarak bu marj iyileşmesinden kaynaklı olarak FAVÖK marjı da 3Ç16’da %6,9 iken 3Ç17’de %11,5’a yükseldi. Böylece FAVÖK yıllık bazda %151 büyüdü. 3Ç17’deki güçlü operasyonel performansın hisseye olumlu yansımasını bekliyoruz.

 

Kerevitaş Ayrılma Hakkı Bedeli Açıklaması – 23.10.2017

14/11/2017 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, 0,01 TL nominal değerli pay için (Borsa’da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), sermaye piyasası mevzuatı uyarınca işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 50,47 TL/1 TL’dir.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
KERVT, TRAKERVT91A5
50,47

Kerevitaş’tan Tahsisli Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Başvuru Açıklaması – 03.10.2017

22 Eylül 2017 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, tahsisli sermaye artırımı amacıyla ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na 03 Ekim 2017 (bugün) itibariyle Şirketimiz tarafından başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
KERVT, TRAKERVT91A5
6.244.000
17.656.000
282,76745
KERVT, TRAKERVT91A5
Hamiline
 
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
TOPLAM
6.244.000
17.656.000,000
282,76745
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin Yurdagül, Ataman Yıldız, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Orhan Özokur, Fatma Betül Ülker

Kerevitaş paylarında yapılması planlanan işlemler hakkında Ufuk Yatırım’dan Önemli Açıklamalar Geldi – 26.09.2017

Finansal iştirakimiz olan Kerevitaş A.Ş.’nin Kap açıklamaları çerçevesinde gerçekleştireceği iş ve işlemler nedeni ile yatırımcılar nezdinde oluşan yüksek beklentiler kaynaklı aşırı artan alım taleplerinin karşılanabilmesi ve Kerevitaş pay senedinin aşırı volatil fiyat ve işlemlere müsaade etmeyecek piyasa derinliğine ulaşabilmesi amacıyla bugünkü tavan fiyatı olan 76,55 TL/pay fiyatından Kerevitaş A.Ş. sermayesinin sadece %4,80’ine tekabül eden 300,000 adet pay senedinin pasif olarak satışa konulmasına,

Günlük olarak satılan miktar düşülerek kalan miktarın ilerleyen günlerde yine aynı fiyattan pasif olarak ilgili miktar bitinceye kadar satışa yazılmaya devam edilmesine,

Tüm yerli ve yabancı yatırımcıların, oluşan yüksek beklentiler nedeni ile artan Kerevitaş A.Ş.’ye ortak olabilme taleplerinin, farklı fiyatlardan satış baskısı oluşturulmayacak şekilde tek fiyattan ve tek kademe olarak karşılanmasına çalışılmasına,

Piyasa şartları ve yatırımcı beklentileri dikkate alınarak bugün yazılanların haricinde yeni payların da satışa konu edilebileceğine karar verilmiştir.

 

İş Yatırım – Kerevitas Hisse Haber Yorum – 25.09.2017

Yıldız Holding şirketi Kerevitaş Türkiye’nin pazar lideri yağ üreticisi Besler’i satın alındığını açıkladı. Kerevitaş, yılsonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşmayla Besler’in satın alımı için 904,5 milyon TL ödeyecek. Kerevitaş yeni yapısıyla 2 milyar TL’ye yakın ciro büyüklüğüne sahip olacak ve Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi halini alacak. Şatın alma yakınlarda açıklanan kabaca 850m TL lik tahsisli sermaye artırımı ile finanse edilecek. Azınlıkların tahsisli sermaye artışına istinaden 50,47 TL fiyat seviyesinden ayrılma hakkı bulunuyor. Ayrılma hakkı aşağı yönlü risklere karşı bu bağlamda koruma sağlıyor.

Temel değerleme noktasında, Besler Gıda’nın FAVÖK, net kar ve net borç rakamları ve, satın alma sonrası izlenecek strateji ile alakalı bir bilgi bulunmadığından yorum yapmak mümkün değil.

Deniz Yatırım – Kerevitas Hisse Haber Analiz – 25.09.2017

Besler Gıda satın alımı sonrası Kerevitaş’ta oluşan ayrılma hakkı hisse başına 50,47 TL Kerevitaş ana ortağı Yıldız Holding’in nın bir diğer iştiraki olan Besler Gıda’yı 905 milyon TL’ye satın almaya karar verdi. Söz konusu işlem önemli nitelikte sayışdığı için Kerevitaş’ın ortakları için ayrılma hakkı doğuruyor. Ayrılma hakkı fiyatı da işlemin kamuya açıklandığı tarihten itibaren geriye yönelik olarak bir aylık ağırlıklı ortalama fiyat olan hisse başına 50,47 TL olarak belirlendi. Bu hissenin Cuma kapanışının %5 altında bir değer. Ayrılma hakkının kullanımı için Genel Kurul’a katılıp muhalefet şerhi konulması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

Ziraat Yatırım – Kerevitas Hisse Haber Analiz – 25.09.2017

Kereviteş Gıda: (KERVT, Sınırlı Pozitif): Besler Gıda ve Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. (BESLER) in sermayesini temsil eden payların tamamının, bağımsız değerleme şirketleri Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (EY) tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen toplam 1.054,3 milyon TL bedel ile Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG)  tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen toplam 955,7 milyon TL bedelin ortalaması olan 1.005 milyon TL bedele %10 iskonto uygulanmak suretiyle bulunan toplam 904.500.000 TL bedel karşılığında, Yıldız Holding A.Ş, Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş, Metin Yurdagül, Ataman Yıldız, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Orhan Özokur, Fatma Betül Ülker’den; Kerevitaş Gıda tarafından satın alınmasına; toplam satış bedelinin Yıldız Holding A.Ş’ye ödenecek olan 479.385.000 TL tutarındaki kısmının işbu kararın onaylanacağı Genel Kurul tarihinden itibaren 24 aya kadar vadeli olarak ödenmesine, diğer ortaklara ödenecek kısmının ise tamamının peşinen ve nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Bu alım işlemine istinaden Kerevitaş ödenmiş sermayesini 6.244.000 TL’den 17.656.000TL artırarak 23.900.000TL’ye tamamı bedelli artırmaya ve artırılacak payların tamamının ortakların pay alım hakları kısıtlanarak ve tamamı nakden karşılanmak suretiyle halka arz edilmeksizin 30 gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalamasının altında olmamak koşuluyla tahsisli olarak satılmasına karar verilmiştir. Buradan elde edilecek yaklaşık 904.500.000 TL’nin 425.115.000 TL’sinin Besler’e ait payların peşinen ve nakten ödecek kısım için, geri kalan 479.385.000’nin ise vadesi gelen finansal borçların kapatılması, işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Kerevitaş’tan ayrılma hakkı kullanım fiyatı, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı 22.09.2017 tarihten önceki, ilgili karar Borsa İstanbul ikinci seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için 22.09.2017 de dahil olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 50,47 TL’dir.