Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kerevitaş KER...

Kerevitaş KERVT Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Aracı kurum ve uzmanların Kerevitaş KERVT hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

Kerevitaş’tan Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim – 23.11.2017

17.656.000 TL nominal değerli yeni paylarımızın Borsa düzenlemeleri çerçevesinde 8 kişiye Tahsisli Satışı için Borsa İstanbul’a bugün başvuru yapılmıştır.

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
KERVT, TRAKERVT91A5
6.244.000
17.656.000
282,76745
KERVT, TRAKERVT91A5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
6.244.000
17.656.000,000
282,76745
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin Yurdagül, Ataman Yıldız, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Orhan Özokur, Fatma Betül Ülker

Şirketimizin 31.200.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.244.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 8 kişiye (Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin Yurdagül, Ataman Yıldız, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Orhan Özokur, Fatma Betül Ülker) tahsisli olarak satılmak suretiyle, 17.656.000 TL artırılarak 23.900.000 TL’sına çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.11.2017 tarih ve 40/1366 sayılı kararı çerçevesinde; tahsisli satış fiyatının 51,23 TL’den aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’nin “Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” çerçevesinde oluşan baz fiyata +/-%20 marj uygulanarak bulunacak fiyat aralığında serbestçe belirlenmek üzere satışı için bugün (23.11.2017) Borsa’ya başvuru yapılmıştır. İşlem fiyatı Borsa İstanbul A.Ş tarafından 51,23 TL olarak onaylanmıştır. Satış işlemi Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/11/2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Ünlü Menkul Değerler Kerevitaş Toptan Alış Satış İşlemlerine Dair Ek Duyuru Yaptı – 23.11.2017

Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Alıcı ve Satıcı bilgileri

KERVT.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır- 23.11.2017

Aşağıdaki saat 13.17’de yapılan duyuruyu takiben bu sabah 62,30TL’den açılan hisse 71,00TL’ye dek yükselmiştir. 14:05’de ise Borsada KERVT işlem sırasında sürekli işleme ara verilerek, tek fiyat emir toplama işlemine başlandı.

Ünlü Menkul Değerler Kerevitaş KERVT Hisseleri İçin Toptan Alış Satış İşlem Duyurusu Yaptı – 23.11.2017

Kerevitaş Gıda Sanayii A.Ş. Şirketi “KERVT”nın TL.31.200.000,-‘lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL.6.244.000,- olan çıkarılmış sermayesinin diğer ortakların pay alma hakları tamamen kısıtlanarak bireysel ve tüzel 8 kişiye (Yıldız Holding A.Ş., Murat ÜLKER, Ahsen ÖZOKUR, Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin YURDAGÜL, Ataman YILDIZ, Orhan ÖZOKUR, Fatma Betül ÜLKER) tahsisli olarak satılmak suretiyle TL.17.656.000,-  artırılarak TL.23.900.000,- çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi kapsamında işlemin Borsanız nezdinde “Toptan Alış-Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları ” çerçevesinde Kurumumuz aracılığıyla  (alıcı ve satıcı üye) sonuçlandırılacaktır.

Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde 23.11.2017 tarihinde  “Borsada İşlem Gören  Nitelikte” ihraç edilmiştir. Söz konusu işlemde Semaye Piyasası Kurulu’nun tahsisli satış için onayladığı beher pay bedeli  TL.51,23’den aşağı olmamak kaydıyla, başvuru tarihimizden bir iş günü  öncesinden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle baz fiyata -%20 oranı uygulanarak oluşan sınır içinde kalmak üzere satıcı ve alıcılar tarafından ortaklaşa mutabık kalınarak belirlenmiştir.

Tahsisli satış işleminin 24.11.2017  tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar takas işlemini  Borsa dışıında gerçekleştireceklerdir.Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ekte sunulmuştur. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

 

Deniz Yatırım – Kerevitas Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Kerevitaş’ın operasyonel marjlarında olumlu gelişmeler var Kerevitaş 3Ç17’de 15 milyon net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekteki net zarar 13 milyon TL idi. Net zarar artış gösterse de operasyonel performanstaki başarılı seyir dikkat çekiyor. Satışlar yıllık bazda %39 büyüdü. Burada özellikle ilk yarı gözlenen büyümenin devam ettiğini görüyoruz. Satışlardaki büyümenin marjlarda da yansımasını görüyoruz. Özellikle brüt kar marjındaki yıllık bazda 3 puanlık iyileşmeyi olumlu karşılıyoruz. Ana olarak bu marj iyileşmesinden kaynaklı olarak FAVÖK marjı da 3Ç16’da %6,9 iken 3Ç17’de %11,5’a yükseldi. Böylece FAVÖK yıllık bazda %151 büyüdü. 3Ç17’deki güçlü operasyonel performansın hisseye olumlu yansımasını bekliyoruz.

 

Kerevitaş Ayrılma Hakkı Bedeli Açıklaması – 23.10.2017

14/11/2017 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, 0,01 TL nominal değerli pay için (Borsa’da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), sermaye piyasası mevzuatı uyarınca işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 50,47 TL/1 TL’dir.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
KERVT, TRAKERVT91A5
50,47

Kerevitaş’tan Tahsisli Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Başvuru Açıklaması – 03.10.2017

22 Eylül 2017 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, tahsisli sermaye artırımı amacıyla ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na 03 Ekim 2017 (bugün) itibariyle Şirketimiz tarafından başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
KERVT, TRAKERVT91A5
6.244.000
17.656.000
282,76745
KERVT, TRAKERVT91A5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
TOPLAM
6.244.000
17.656.000,000
282,76745
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin Yurdagül, Ataman Yıldız, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Orhan Özokur, Fatma Betül Ülker

Kerevitaş paylarında yapılması planlanan işlemler hakkında Ufuk Yatırım’dan Önemli Açıklamalar Geldi – 26.09.2017

Finansal iştirakimiz olan Kerevitaş A.Ş.’nin Kap açıklamaları çerçevesinde gerçekleştireceği iş ve işlemler nedeni ile yatırımcılar nezdinde oluşan yüksek beklentiler kaynaklı aşırı artan alım taleplerinin karşılanabilmesi ve Kerevitaş pay senedinin aşırı volatil fiyat ve işlemlere müsaade etmeyecek piyasa derinliğine ulaşabilmesi amacıyla bugünkü tavan fiyatı olan 76,55 TL/pay fiyatından Kerevitaş A.Ş. sermayesinin sadece %4,80’ine tekabül eden 300,000 adet pay senedinin pasif olarak satışa konulmasına,

Günlük olarak satılan miktar düşülerek kalan miktarın ilerleyen günlerde yine aynı fiyattan pasif olarak ilgili miktar bitinceye kadar satışa yazılmaya devam edilmesine,

Tüm yerli ve yabancı yatırımcıların, oluşan yüksek beklentiler nedeni ile artan Kerevitaş A.Ş.’ye ortak olabilme taleplerinin, farklı fiyatlardan satış baskısı oluşturulmayacak şekilde tek fiyattan ve tek kademe olarak karşılanmasına çalışılmasına,

Piyasa şartları ve yatırımcı beklentileri dikkate alınarak bugün yazılanların haricinde yeni payların da satışa konu edilebileceğine karar verilmiştir.

 

İş Yatırım – Kerevitas Hisse Haber Yorum – 25.09.2017

Yıldız Holding şirketi Kerevitaş Türkiye’nin pazar lideri yağ üreticisi Besler’i satın alındığını açıkladı. Kerevitaş, yılsonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşmayla Besler’in satın alımı için 904,5 milyon TL ödeyecek. Kerevitaş yeni yapısıyla 2 milyar TL’ye yakın ciro büyüklüğüne sahip olacak ve Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi halini alacak. Şatın alma yakınlarda açıklanan kabaca 850m TL lik tahsisli sermaye artırımı ile finanse edilecek. Azınlıkların tahsisli sermaye artışına istinaden 50,47 TL fiyat seviyesinden ayrılma hakkı bulunuyor. Ayrılma hakkı aşağı yönlü risklere karşı bu bağlamda koruma sağlıyor.

Temel değerleme noktasında, Besler Gıda’nın FAVÖK, net kar ve net borç rakamları ve, satın alma sonrası izlenecek strateji ile alakalı bir bilgi bulunmadığından yorum yapmak mümkün değil.

Deniz Yatırım – Kerevitas Hisse Haber Analiz – 25.09.2017

Besler Gıda satın alımı sonrası Kerevitaş’ta oluşan ayrılma hakkı hisse başına 50,47 TL Kerevitaş ana ortağı Yıldız Holding’in nın bir diğer iştiraki olan Besler Gıda’yı 905 milyon TL’ye satın almaya karar verdi. Söz konusu işlem önemli nitelikte sayışdığı için Kerevitaş’ın ortakları için ayrılma hakkı doğuruyor. Ayrılma hakkı fiyatı da işlemin kamuya açıklandığı tarihten itibaren geriye yönelik olarak bir aylık ağırlıklı ortalama fiyat olan hisse başına 50,47 TL olarak belirlendi. Bu hissenin Cuma kapanışının %5 altında bir değer. Ayrılma hakkının kullanımı için Genel Kurul’a katılıp muhalefet şerhi konulması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

Ziraat Yatırım – Kerevitas Hisse Haber Analiz – 25.09.2017

Kereviteş Gıda: (KERVT, Sınırlı Pozitif): Besler Gıda ve Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. (BESLER) in sermayesini temsil eden payların tamamının, bağımsız değerleme şirketleri Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (EY) tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen toplam 1.054,3 milyon TL bedel ile Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG)  tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen toplam 955,7 milyon TL bedelin ortalaması olan 1.005 milyon TL bedele %10 iskonto uygulanmak suretiyle bulunan toplam 904.500.000 TL bedel karşılığında, Yıldız Holding A.Ş, Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş, Metin Yurdagül, Ataman Yıldız, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Orhan Özokur, Fatma Betül Ülker’den; Kerevitaş Gıda tarafından satın alınmasına; toplam satış bedelinin Yıldız Holding A.Ş’ye ödenecek olan 479.385.000 TL tutarındaki kısmının işbu kararın onaylanacağı Genel Kurul tarihinden itibaren 24 aya kadar vadeli olarak ödenmesine, diğer ortaklara ödenecek kısmının ise tamamının peşinen ve nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Bu alım işlemine istinaden Kerevitaş ödenmiş sermayesini 6.244.000 TL’den 17.656.000TL artırarak 23.900.000TL’ye tamamı bedelli artırmaya ve artırılacak payların tamamının ortakların pay alım hakları kısıtlanarak ve tamamı nakden karşılanmak suretiyle halka arz edilmeksizin 30 gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalamasının altında olmamak koşuluyla tahsisli olarak satılmasına karar verilmiştir. Buradan elde edilecek yaklaşık 904.500.000 TL’nin 425.115.000 TL’sinin Besler’e ait payların peşinen ve nakten ödecek kısım için, geri kalan 479.385.000’nin ise vadesi gelen finansal borçların kapatılması, işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Kerevitaş’tan ayrılma hakkı kullanım fiyatı, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı 22.09.2017 tarihten önceki, ilgili karar Borsa İstanbul ikinci seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için 22.09.2017 de dahil olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 50,47 TL’dir.

PAYLAŞ