Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Emlak Konut G...

Emlak Konut GYO EKGYO Hisse Analiz ve Yorumları

 

AK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 16.10.2018

Emlak GYO’nun dün yaptığı ihalede satış bedeli KDV dahil 1,15 milyar TL olan 22 adet arazinin, 16 adedine KDV dahil 472 milyon TL teklif geldiğini açıkladı. Şirket ihale sürecinin devam ettiğini açıkladı.

TACİRLER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 11.10.2018

Emlak Konut GYO – 2018 Yılı 3. çeyrek satışı tamamlanmış bağımsız üniteler raporunu yayınladı. Şirket 3Ç18’de 1,601 bağımsız bölüm sattı ve satılan bağımsız bölümlerin toplam alanı 255.855 m² olarak gerçekleşti. Şirket yaptığı satıştan 1,629 milyar TL gelir elde etti. 3Ç18’de satılan bağımsız ünitelerin alanı, yıllık bazda, %87 arttı ve şirket yönetiminin beklentisinin %43 üzerinde gerçekleşti. Satıştan yapılan gelirler ise, yıllık bazda, %108 arttı ve şirket yönetimin beklentisinin %14 üzerinde gerçekleşti. 1 Ocak -30 Eylül 2018 döneminde ise, Emlak Konut GYO’nun sattığı bağımsız bölümlerin toplam alan büyüklüğü 639.793 m² olarak gerçekleşmiş olup, şirketin bu işlemlerden elde ettiği satış hasılatı ise 4,155 milyar TL olarak kaydedilmiştir.

Satılan alan büyüklüğü, yıllık bazda, %10 azalmayı ifade etmekte olsa bile, şirket yönetimin beklentisinin %24 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin elde ettiği hasılat ise, yıllık bazda, %8 gerilemiş olup, şirket yönetimin beklentisinin %2 üzerinde gerçekleşmiştir. Cari hisse senedi fiyatında, Emlak Konut GYO’nun net aktif değerine göre %69 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz. Şirket son bir yıl içerisinde ortalama %57 net aktif iskontosu ile işlem gördü.

 

Emlak Konut GYO Yabancılara Yapılan Satışlara Dair Açıklama Yaptı – 10.10.2018

Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde 1 Ocak – 30 Eylül 2018 tarihleri itibarıyla, toplam 4.154.659.315 TL (KDV hariç) değerinde, 4.194 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.

Bu satışların toplam 846.994.858 TL (KDV hariç) değerindeki, 698 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.

Yıllık dönemler göz önünde bulundurularak hazırlanan yabancı ülke vatandaşlarına satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte PDF dosya olarak sunulmaktadır. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları, pazarlama müdürlüğümüz ve satış ofisleri aracılığıyla elde edilen satış adetleridir. Satış işlemlerinin tamamlanması zaman almaktadır. Bu nedenle bir önceki ay veya aylarda açıklanan satış rakamlarında artmalar olabilir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalar da söz konusu olabilir.

Emlak Konut GYO 3Ç18 Satışlarına Dair Açıklama Yaptı – 10.10.2018

Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde 1 Ocak – 30 Eylül 2018 tarihleri itibarıyla, toplamda 4.154.659.315 TL (KDV hariç) değerinde, satışa esas brüt 639.793 m2 büyüklüğe ulaşan 4.194 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarıyla açıklamış olduğumuz 2018 yılı 3. çeyrek verilerine göre;

Satılan bağımsız bölümlerin toplam değerinin 4,15 Milyar TL olduğu ve böylece hedefimiz olan 4,08 milyar TL’nin, 640 bin m2 büyüklüğünde gerçekleşen satış alanı ile 514 bin m2 lik satılabilir alan hedefinin aşıldığı görülmektedir.

Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir. Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları, pazarlama müdürlüğümüz ve satış ofisleri aracılığıyla elde edilen satış adetleridir. Satış işlemlerinin tamamlanması zaman almaktadır. Bu nedenle bir önceki ay veya aylarda açıklanan satış rakamlarında artmalar olabilir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalar da söz konusu olabilir. Kuralı satışlarda kura tarihi dikkate alınmaktadır.Bilgi edinilmesi önemle rica olunur.

 

VAKIF YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 04.10.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO), 26 adet gayrimenkulü satmayı planlıyor (+) Emlak Konut GYO yaptığı açıklamada, toplam muhammen bedeli KDV dahil 1,42 mlr TL (KDV Hariç 1,2 mlr TL) olan Şirket bünyesindeki 26 adet gayrimenkulün, 15 Ekim 2018 tarihinde Şirket merkezinde saat:14.00’te ayrı ayrı açık artırma usulü ile satışa sunulacağını bildirdi.

Yorum: Gayrimenkullerin satışının gerçekleşmesi şirketin net borç pozisyonuna önemli oranda iyileşme getireceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı haberin hisse performansına etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. 2Ç18 sonu itibariyle Şirket’in net borcu 1,27 mlr TL seviyesindedir. Ayrıca şirket Eylül ayında 360 mn TL bedelle 16 adet arsanın alımı için protokol imzalamıştı. Bu alımı da göz önünde bulundurarak, şirketin net borcunun 1,63 mlr TL’ye ulaştığını tahmin ediyoruz.

AK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 04.10.2018

Emlak GYO 26 adet gayrimenkulü toplam muhammen bedeli 1,4 milyar TL üzerinden 15 Ekim tarihinde ayrı ayrı açık arttırma usulü satışa çıkardığını açıkladı. 2Ç18 sonu itibariyle Emlak GYO’nun arazi portföyünün toplam değeri 3,5 milyar TL’dir.

 

 

VAKIF YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 06.09.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO) 16 adet arsa alımı için protokol imzaladı (=)Şirket ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında İstanbul İli, Başakşehir İlçesi İkitelli-1 Mahallesinde yer alan 13.502,27 m² yüzölçümlü 1 adet arsanın 27 mn TL bedel üzerinden peşin olarak, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Mecidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 29.760,50 m² yüzölçümlü 16 adet arsaların ise 360 mn TL bedel üzerinden altı eşit taksitte ödenmek üzere vadeli olarak, satın alınmasına yönelik protokol imzalandığını açıkladı.

Yorum: Arsa alımının orta-uzun vadede Şirket’in bu arsalarda proje geliştirerek kar üretme potansiyeli açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Ancak gelişmeyi Şirket’in net borç durumu için kısa vadede bir miktar olumsuz olarak değerlendiriyoruz. 2Ç18 itibariyle Şirket’in net borcu 1,27 mlr TL seviyesindedir.