Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Emlak Konut G...

Emlak Konut GYO EKGYO Hisse Analiz ve Yorumları

VAKIF YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Yorum – 14.01.2019

(=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirket 2018 yılında 11,7 mn TL kira geliri elde ettiğini açıkladı. Ataşehir resmi kurum binası 5,1 mn TL, Ağaoğlu Maslak 1453 ise 4,9 mn TL ile toplam kira gelirinde en yüksek paya sahip gayrimenkullerdir.

 

VAKIF YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Yorum – 04.01.2019

(=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirket, “Nidapark Kayaşehir” projesi kapsamında, 443 Ada 69 Parseldeki Konutlar, Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşleri’nin kısmi geçici kabulünün yapıldığını bildirdi. Ayrıca Şirket yaptığı diğer bir açıklamada, portföyünde bulunan “Ankara Çankaya Oran Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi”nin yapı ruhsatı alınmadan tasfiye edildiğini açıkladı. Yorum: 30.09.2018 itibariyle, 2021’de tamamlanması öngörülen Ankara – Çankaya Oran projesinin kayıtlı değeri 33,1 mn TL iken, Emlak Konut için minimum garanti edilen gelir 46,8 mn TL, minimum garanti edilen kar ise 13,7 mn TL’dir. Tasfiye edilen projenin, devam eden gelir paylaşımı projelerindeki toplam gelir içerisindeki payı %0,3 düzeyindedir. Haberi hisse performansı açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Yorum – 02.01.2019

(=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Nidapark İstinye projesindeki 24 adet bağımsız bölümün 159,9 mn TL (KDV Hariç) ekspertiz değeri üzerinden, Nidapark Kayaşehir projesindeki 97 adet bağımsız bölümün KDV Hariç 44,2 mn TL (KDV Hariç) ekspertiz değeri üzerinden, Nidapark Küçükyalı projesindeki 154 adet bağımsız bölümün 326,3 mn TL (KDV Hariç) bedeli üzerinden Şirket tarafından satın alındığı açıklandı.

Enver Erkan, GCM Forex – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 27.12.2018

Emlak GYO negatif trendden kurtulma çabasında… Geçen yılın ilk 9 ayına göre satışları yüzde 5 oranında daralan şirketin net karı da baskılanarak ilgili dönemde 1 milyar 99 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Emlak Konut GYO 2018 3. çeyrek döneminde ise, dönemsel olarak 70 milyon TL kar beklenirken 31,6 milyon TL zarar açıklayarak en negatif sürpriz yapan şirketlerden biri olmuştur. 3. çeyrek döneminde yaşanan finansal türbülans döneminden sonra artan faizler, konut talebini olumsuz yönde etkilemiş ve yılın ilk yarısındaki görüntü bu yüzden korunamamıştır.

Emlak Konut GYO, yılın ilk 9 ayında 4194 adet ön satış yaparak 4,15 milyar TL ön satış geliri elde etmiştir. 2018’in tamamında ön satışlarla hedeflenen tutar ise 7,3 milyar TL’dir. Şirket, ön satışlardan ve gelir paylaşımı projelerinden güçlü nakit akışı sağlamaktadır. Şirket devam eden projelerinde de yüksek çarpan değerini sürdürmekte ve gelecekte de bunun sürmesini beklemektedir. Emlak Konut önümüzdeki 5 sene boyunca toplam 7,2 milyar TL kar elde etmeyi beklemektedir.

Hükümetin aldığı ve alabileceği önlemler konut talebi anlamında ilerleyen dönemlerde önemli olabilir. İnşaat sektöründe konut stoklarının azaltılması için, kamu bankaları öncülüğünde konut faizlerinin %0,98’e indirilmesi konut satışları üzerindeki etkilerine bakmak gerekir. Yılın ikinci yarısında enflasyonda beklenen geri çekilmeye bağlı olarak kademeli faiz indirimlerinin gelmesi de, ipotekli satışlar tarafında ikinci yarıdan itibaren baz etkisiyle beraber büyüme getirebilir.

 

VAKIF YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Yorum – 04.12.2018

(=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirketin fon kullanıcısı / kaynak kuruluş olduğu, Halk VKŞ tarafından ihraç edilen 105 gün vadeli 200 mn TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlandığı ve söz konusu kira sertifikası ihracının 100 mn TL’lik kısmının %51 hissesinin şirkete ait olan Emlak Planlama tarafından alındığı açıklandı.

 

AK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Yorum – 03.12.2018

Emlak GYO Denizli’de bulunan Evora-Denizli hasılat paylaşım projesinden 34 adet bağımsız bölümü KDV dahil 18,7 milyon TL’ye satın aldığını açıkladı. Haberi Emlak GYO hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

 

VAKIF YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Zayıf Operasyonel Sonuçlar(-)Emlak Konut GYO 3Ç18 için hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahminlerinin aksine 32 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 2Ç’de ise 264 mn TL net kar açıklamıştı. Böylece Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayında net dönem karı yıllık bazda %3,2 oranında artarak 1,1 mlr TL’ye ulaşmıştır.

Şirketin 3Ç’de satış gelirleri, 510 mn TL’lik beklentimizin altında 353 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki çeyreğe göre %59, yıllık bazda ise %75 düşüş göstermiştir. Şirket’in 3Ç’de gelir dağılımı şu şekildedir: 2Ç’de 199,3 mn TL olan ASKGP yöntemi ile projelendirilen arsaların satışları 6,67 mn TL, Arsa satış gelirleri 458,3 mn TL ‘den 7,9 mn TL’ye gerilerken, konut ve ticari ünite satış gelirleri ise 210,9 mn TL’den 337,6 mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in 3Ç’de Gelir Paylaşım Modeli (GPM) projelerinden gelir kaydetmezken, geçici kabulü yapılan Anahtar Teslim projelerinden olan Körfezkent 4. Etap ve stok satışları gelir tablosuna yansımıştır. Böylece Şirket’in ilk dokuz ayda satış gelirleri yıllık bazda %5,2 azalarak 2,66 mlr TL’ye gerilemiştir.

Emlak Konut GYO’nun FAVÖK’ü 3Ç’de 1 mn TL zarar olarak gerçekleşerek beklentimizin oldukça altında kalmıştır. Şirket’in 2Ç’de 1,27 mlr TL seviyesinde olan net borcu 3Ç itibariyle 2,08 mlr TL düzeyine çıkmıştır.

Yorum: Şirketin 3Ç18 finansal sonuçları hem bizim hem de piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiştir. Şirket dördüncü çeyrek için 3,16 mlr TL satış değeri ve 2018 yılı için toplamında 1,8 mlr TL (9A18:1,1 mlr TL) düzeyinde hedefini korumaya devam etmektedir. 4Ç olumlu beklentilerinin devam etmesine bağlı olarak 3Ç sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. Böylece şirket için 2018 tahminlerimizde değişikliğe gitmiyoruz. 2018 tahminlerimiz şu şekildedir: 4,25 mlr TL net satışlar, 1,74 mlr TL FAVÖK ve 1,52 mlr TL net kar. Son 1 aylık dönemde şirket hisseleri BIST 100 getirisine göre %5,9 daha iyi, GYO endeksine göre %1,0 daha kötü performans göstermiştir. Emlak Konut GYO için 3,34 TL hedef fiyat ve kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, uzun vadede “AL” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

EKGYO 3Ç18’de piyasa beklentilerinin altında 32mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 61mn TL net kar). Şirket 3Ç17 ve 2Ç18’de sırasıyla 440 mn TL net kar ve 264 mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %75 düşerek 353mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 354mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de negatif 1mn TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: 82mn TL). Şirketin Net Borcu 3Ç18 itibariyle 2,077mn TL olarak gerçekleşirken, 2Ç18’de net borçluluk 1,270mn TL seviyesinde idi. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO) 3Ç18’de piyasa beklentilerinin aksine net zarar açıkladı. Şirket, 3Ç18’de 32mn TL konsolide olmayan net zarar elde ettiğini açıkladı (3Ç17: 440mn TL net kar). Piyasadaki ortak kanı şirketin bu çeyrekte 61mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeydi. Bu çeyreğe ilişkin net zarar rakamının da eklenmesiyle Emlak Konut’un 9A18’de kümüle net kar rakamı 1,099mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (9A17: 1,066mlr TL net kar).

TACİRLER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Şirket 3Ç18 mali tablolarını 32 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 2Ç18’de 264 milyon TL net kar ve 3Ç17’de ise 440 milyon TL net kar açıklamış idi. Açıklanan zarar rakamı şirketin 3Ç11’den beri açıkladığı ilk zarar rakamıdır. Piyasa beklentisi ise, şirketin 61 milyon TL net kar açıklaması yönünde idi. Net satışlar 353 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 354 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin net satışlarındaki ciddi azalmanın altında yatan ana sebep, şirketin ASKGP yöntemi ile projelendirilen arsaların satışlarından elde ettiği gelirlerdeki azalma olup, bu satışlar toplam brüt cironun %4’ünü oluşturdu (3Ç17: %87 ve 2Ç18: %76) ve geri kalan ciroda gayrimenkul satışlarından kaydedildi. Şirketin net satışlarındaki kompozisyon değişikliği şirketin faaliyet gelirlerinde zarar açıklamasına neden oldu. Şirketin net borcu, çeyreksel bazda %64 artarak 2,1 milyar TL olarak kaydedildi ve net borç/özsermaye rasyosu 0.2x olarak gerçekleşti. 30 Eylül 2018 mali tablolarına göre şirketin pay başına net aktif değerini 5,71 TL olarak hesaplıyoruz ve bu değer, son işlem fiyatı olan, 1,75 TL’ye göre %69 net aktif iskontosunu işaret etmektedir. Son bir yılda, Emlak Konut GYO net aktif değerine göre %58 iskontolu işlem gördü.