Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Emlak Konut G...

Emlak Konut GYO EKGYO Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Emlak Konut GYO EKGYO hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların EKGYO ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

OYAK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 16.04.2018

Teşvikte İyileştirmeden En Fazla EKGYO Etkilenecek

Konut alan yabancıya vatandaşlık verilmesine yönelik olarak alt yatırım sınırı olan 1mn Dolar’ın 300bin Dolar’a düşürülmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. 2017 başından değiştirilen vatandaşlık kanunu çerçevesinde 1mn Dolar alt yatırım sınırı sektör temsilcileri tarafından yüksek bulunmuş ve istenen sonuçlar alınamamıştı. Sektör temsilcileri alt yatırım sınırının 300bin Dolar’a çekilmesiyle yabancılara konut satışının 5milyar Dolar seviyelerinden 10milyar Dolar’a çıkabileceğini belirtiyorlar. 2017’de yabancılara konut satışı 22bin civarındayken Irak ve Suudi Arabistan vatandaşları listenin başında yer aldı. Söz konusu teşvikteki iyileştirmelerden en fazla etkilenebilecek şirketlerin başında Emlak Konut yer almaktadır.

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 13.04.2018

Kapanış (TL) : 2.48 – Hedef Fiyat (TL) : 3.03 – Piyasa Deg.(TL) : 9424 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 46.44 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.25

EKGYO, Galatasaray Florya ihalesi sonuçlandı.
Emlak Konut, Galatasaray’ın Florya arsası ve geçtiğimiz aylarda satın aldığı ona komşu 40 bin m2’lik alanı birleştirerek ihaleye sunduğu projeden yaklaşık 595mn TL gelir elde edecek. Buna göre, ihale çarpanı 2.26x olarak gerçekleşmekte olup 2017ortalama ihale çarpanı 1.83x’ün üzerindedir. Genel ihlale performansı açısından, Galatasaray’ın payını da göz önüne alarak yaptığımız çarpan hesabı ise 1.50x’e işaret etmekte. (hafif olumlu)

OYAK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 13.04.2018

Dün gerçekleştirilen Florya gelir paylaşımı ihalesinde şirket gelir payı 832.5mn TL oldu. Söz konusu gelir Emlak Konut ile Galatasaray arasında %71/%29 oranında paylaştırılacaktır. İhale çarpanı 2,17x ile bu sene gerçekleştirilen toplam üç ihalede en yüksek çarpan oldu.

ZİRAAT YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 13.04.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO, “EKLE”, Pozitif): Şirket tarafından dün yapılan İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda; Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 832,5mn TL olmuştur. İhaleye esas taşınmazların tespit edilen asgari bedeli 383,5mn TL idi. Buna göre ihalede oluşan çarpan 2,2x olurken; bu oran 2017 yılında yapılan ihalelerdeki 1,83x çarpanın üzerindedir.

Bu projede; elde edilecek “Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri”nin yaklaşık %71,43’ü Şirkete, yaklaşık %28,57’si ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne ait olacaktır. (GSRAY, Pozitif)

 

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 11.04.2018

Kapanış (TL) : 2.45 – Hedef Fiyat (TL) : 3.03 – Piyasa Deg.(TL) : 9310 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 45.74 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.75

Emlak Konut GYO 1Ç18 toplam satış/ön satış verilerini paylaştı.
EKGYO yılın ilk çeyreğinde 1.05 milyar TL satış değerinde 151.896 m2 büyüklüğe ulaşan 983 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakamlarla birlikte şirketin 1.14 milyar TL hedef satış değerine büyük ölçüde ulaştığını görüyoruz. Şirket, 2018’de toplam 7,2 milyar TL değerinde satış/ön satış gerçekleştirmeyi planlıyor ve ön satışların son çeyrekte hızlanmasını bekliyor. (Hafif olumlu)

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 11.04.2018

Yönetimin beklentisinin altında kalan önsatış gelirleri hisse fiyatı üzerinde hafif baskı yaratabilir. Emlak Konut GYO 1Ç18’de 1,054 milyon TL önsatış geliri elde ettiğini açıkladı. Şirketin 1,140 milyon TL olan önsatış hedefine göre yaklaşık %8 aşağıda gelen bu rakamın hisse fiyatı üzerine kısmen olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Alan olarak 151 bin m2’lik satış 144 bin m2’lik şirket hedefinin üzerinde olmasına rağmen önsatış gelirinin düşük olması birim m2 fiyatlarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

OYAK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 11.04.2018

Emlak Konut ilk çeyrekte 1,05milyar TL tutarında 983 adet bağımsız ünite satışı gerçekleştirdi. Şirket bu yıl ünite bazında beklenti paylaşmamış olup ilk çeyrek için ön satış gelir beklentisi 1,14milyar TL idi. Buna göre, ilk çeyrek ön satış gelirleri şirketin aynı dönem için beklentisinin hafif altında kalmıştır.

 

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 03.04.2018

Kapanış (TL) : 2.53 – Hedef Fiyat (TL) : 3.03 – Piyasa Deg.(TL) : 9614 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 45.28 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.84

Emlak Konut 60 adet gayrimenkulü açık arttırma usulü ile satışa sunacağını açıkladı. Emlak Konut tahmini değeri 522mn TL olan 60 adet gayrimenkulü açık arttırma usulü ile satışa sunacağını açıkladı. Satışların şirketin NAD’sini yukarı yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Son zamanlarda borçluluğu artan (2017 yılsonu net borcu 1.3 milyar TL) ve temettü ödemesi yaklaşan şirket için olumlu bir nakit akışı olacaktır.

GARANTİ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 30.03.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO, EP, Fiyat:2.53TL, Piyasa Değeri TL9,614mn): İstanbul Çekmeköy Taşdelen ihalesinin ikinci oturumunda en yüksek teklif 356mn TL olup, ihale çarpanı 1.43x seviyesinde gerçekleşti. İlk oturumda teklif veren Özak GYO ihalede ikinci olmuştur. Gerçekleşen ihale çarpanı 2017 ortalaması 1.83’ün ve şirket öngörüsü 1.5-2.0’ın altında kaldı. Haberi düşük ihale çarpanı nedeniyle Emlak Konut GYO için hafif olumsuz ve Özak GYO (OZKGY, EÜ) için nötr olarak değerlendiriyoruz.

Ayrı bir haberde Brandes Investment 26 Mart’ta yaptığı 1.7mn lot (ödenmiş sermayenin %0.04’ü) alım sonrasında %5 sınırına ulaştı

OYAK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 30.03.2018

EKGYO: Emlak Konut’un dün yapılan Çekmeköy/Şişli arsası gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunda arsanın 248mn TL kayıtlı değerine karşılık Emlak Konut’un gelir payı 355mn TL oldu. İhale çarpanı 1,43x olarak oluşurken, ihale çarpanı 2017’de yapılan ihalelerde oluşan ortalama 1,83x ve Nişantaşı arsası ihalesinde oluşan 1,55x çarpanlarının altında kaldı. Hafif Olumsuz.

Emlak Konut Temettü Dağıtımı Hakkında Açıklama Yaptı – 28.03.2018

Şirketimiz tarafından sadece aşağıdaki şekilde nakit temetü dağıtımı planlanmaktadır;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 1.756.094.493,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2017/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 2.073.954.121,30 TL’dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 503.579.396,20 TL olup, söz konusu tutar, ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 2.073.954.121,30 TL net dönem karından, % 5 oranında (103.697.706,07 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 1.756.094.493,00 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 103.697.706,07 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.652.396.786,94 TL tutara, 2017 yılı içerisinde yapılan 15.000.000,00 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 1.667.396.786,94 TL Net Dönem karının % 0,400010366594284’si olan 666.976.000,00 TL’nin Birinci Temettü olarak dağıtılması,

Ortaklara dağıtılacak toplam 666.976.000,00 TL kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda birine isabet eden 47.697.600,00 TL tutarın, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

Yasal kayıtlarımıza göre kalan 937.723.186,93 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 666.976.000,00 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2017 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,17552TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 31.05.2018 tarihinde yapılması, tarihinde yapılmasına, bu hususların, Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025
Peşin
0,17552
17,552
0,17552
17,552
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017
Peşin
0,17552
17,552
0,17552
17,552
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2018
04.06.2018
01.06.2018

ANADOLU YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Teknik Analiz – 28.03.2018

2,54 üzerinde tepkinin devamında 2,63 direncini izliyoruz…

Hissede dün güçlenen alımlarla 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 2,54 üzerinde 2,60’dan kapanış yapan hissede kısa vadeli düşen kanala denk gelen 2,63 direncini izliyoruz. Teknik görünümü 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 2,54 üzerinde pozitif olarak değerlendirirken 2,63 direncini kırıp kıramayacağı kısa vadeli hareket için belirleyici olacak. 2,63 direncini kırması halinde 2,65-2,68 ardından 2,70 hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Hissede stop-loss öneri seviyemiz 2,50’de.

Kapanış:2,60
Destekler:2,56-2,54-2,52
Dirençler:2,61-2,63-2,65

ZİRAAT YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber – 23.03.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “EKLE, Nötr): Şirket ve Yüklenici Torkam İnşaat ve Yatırım A.Ş. tarafından geliştirilen “Temaşehir Konya” projesindeki “42.Cadde” isimli ticari bölümlerin; Global Menkul Değerlerin kurmuş olduğu bir Gayrimenkul Yatırım Fonuna satılabilmesi ve yeterli şartların oluşması durumunda, ilgili fona Şirket’in de %10,5 oranında katılabileceği konusunda taraflara iyi niyet mektubu verilmiştir.

OYAK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 22.03.2018

EKGYO: Emlak Konut’un dün yapılan Nişantaşı/Şişli arsası gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunda arsanın 455mn TL kayıtlı değerine karşılık Emlak Konut’un gelir payı 755mn TL oldu. İhale çarpanı 1,55x olarak oluşurken, ihale çarpanı 2017’de yapılan ihalelerde oluşan ortalama 1,83x çarpanın altında kaldı. Diğer yandan, Maliye Bakanlığı’nın Ankara’da bulunan 87bin m2’lik arsası için gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu 26 Nisan’da yapacak. Bakanlık ile yapılan protokole göre Emlak Konut toplam şirket gelir payının %15’ini alacaktır.

GARANTİ YATIRIM – Sektör Verileri Yorum – 22.03.2018

Gayrimenkul: Konut Satış İstatistiklerine göre, konut satışları Şubat ayında yıllık bazda %5.4 düşüş ile 95,953 ünite seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında toplam satılan konut sayısı yıllık bazda %2.0 düştü. İpotekli satışlar Şubat ayında yıllık bazda %27.8 düşerken toplam satışların %29’unu oluşturdu. Satışların %46’sı ilk defa satılan konutlardan gelmektedir. Aynı dönemde yabancılara 1,729 konut satışı gerçekleşti (satışların %1.8’i). Konut kredisi faizleri, Şubat ayında ortalama aylık %1.15 seviyesinde gerçekleşmiş olup aylık bazda 4 baz puan artmıştır. (Ocak 2018: %1.11). Şubat ayında artmaya devam eden konut kredisi faizlerinin etkisiyle kredili satışların gerilediğini düşünüyoruz. 2017 yılının Şubat ayındaki zayıf baz etkisi göz önüne alındığında toplam satışlar 2016 Şubat ayının da altında kalmıştır. Verinin sektör etkisini hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 22.03.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO, EP, Fiyat:2.54TL, Piyasa Değeri TL9,652mn): Emlak Konut GYO, İstanbul Şişli Teşvikiye ihalesinin ikinci oturumunda en yüksek teklifi 706mn TL olup, ihale çarpanı 1.55x seviyesinde gerçekleşti. Gerçekleşen ihale çarpanı 2017 ortalaması 1.83’ün hafif altında kaldı. (Nötr)

AK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 22.03.2018

Emlak GYO dün İstanbul Teşvikiye’de bulunan arazisinin ikinci ihalesini yaptı. İhaleyi Eltes İnşaat & Istlife Yapı Mühendislik şirketi kazandı ve toplam araziye 1,76 milyar TL verirken, Emlak GYO’nun payı 705,5 milyon TL olacak (ihaleye tespit edilen asgari bedeli olan 455 milyon TL ile kıyaslandığında 1,55 kat üzerinde).

 

ZİRAAT YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 28.02.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Emlak Konut GYO gerekli görülen durumlarda uygulanmak üzere 36 ay süreli 1 milyar TL büyüklüğünde hisse geri alım programını genel kurulun onayına sunacak.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, geri alımın amacı, şirket paylarının piyasa fiyatının, yaşanabilecek ekonomik krizlere ve fiyat hareketlerine bağlı olarak, şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ihtimali veya sermaye piyasalarının gerekleri kapsamında olası fiyat dalgalanmalarının azaltılması olarak belirtildi. Hisse alım için belirlenen aralık sıfır ile 4 TL arasında olurken, geri alınan payların nominal değerinin daha önceki alımlar dahil çıkarılmış sermayenin yüzde 10’unu aşamayacağı ifade edildi. Açıklamada geri alımın mevcut nakit varlıklar ve şirket faaliyet gelirleri ile finanse edileceği belirtildi. Geri alım programı şirketin 28 Mart’ta yapılacak genel kurulunda onaya sunulacak.

 

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Kapanış (TL) : 2.58 – Hedef Fiyat (TL) : 3.03 – Piyasa Deg.(TL) : 9804 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.32 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.51

EKGYO 4Q17: beklentilerin üzerinde fakat fiyatlanmış
Emlak Konut 4Ç17’de 651 milyon TL piyasa beklentisinin üzerinde fakat bizim beklentimiz 719 milyon TL’nin altında, 691 milyon TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %192 oranındaki artış devam eden teslimatlar ile birlikte güçlü gelen satış gelirleri ve 4Ç17’de ki düşük baz etkisinden kaynaklandı. Bizim beklentilerimizdeki sapma ise daha yüksek gelmesini beklediğimiz satış gelirlerinden kaynaklandı. Satış gelirleri 4Ç17’de artan teslimatlar ile birlikte, beklentilerin altında (İş Yatırım: TL1,434mn; Piyasa: TL1,164mn) fakat yıllık bazda %179 artışla 1,098 milyon TL olarak gerçekleşti. FVAÖK rakamı (İş Yatırım: TL93mn; Piyasa: TL105mn) yıllık bazda %162 büyüyerek 627 milyon TL’ye yükselirken, FVAÖK marjı %51.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borç pozisyonu TOKI’ye yapılan ödemeler ile birlikte ticari borçlarda görülen 974 milyon TL’lik düşüş ve kampanya finansmanı harcamaları nedeniyle çeyreksel bazda 1.1 milyar TL artarak 4Ç17’de 1.3 milyar TL’ye ulaştı.

Emlak Konut Genel Kurul Toplantısında 667 milyon TL brüt temettü ödemesi (hisse başına 1.75 TL) teklifi yapacağını duyurdu. Açıklanan temettü tutarı dağıtılabilir net karın %40’ına tekabül ederken %6.8 temettü verimine işaret ediyor. Temettü dağıtım tarihi olarak ise 31 Mayıs 2018 teklif edilecek. Şirket yönetimi yarın yapılacak telekonferansta 2017 sonuçlarını değerlendirecek. Hissenin güncel net aktif değerine göre iskontosu %51 seviyesinde olup tarihsel ortalaması %29’un üzerindedir. Geniş iskontosu nedeniyle 3.03TL 12 aylık hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

Yorum: Piyasa beklentisi üzerinde gelen 4Ç17 net kar rakamına rağmen, daha önce vergi finansallarında açıkladığı net karın piyasada fiyatlandığını düşünüyoruz. Bu nedenle piyasanın sonuçlara nötr bir tepki vermesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Emlak Konut’un 4. çeyrek sonuçları genel olarak piyasa beklentilerine paralel geldi. 691mn TL olarak açıklanan net kar 651mn olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde gelirken gelirler ve faaliyet karı piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı. Şirket 2017 yılını 1,76milyar TL net kar ile kapattı. Şirket yönetiminin 2017 net kar beklentisi 1,8milyar TL seviyesindeydi. 4. Çeyrek gelirleri gelir paylaşımı projelerinden kaydedilen gelirlerin hızlanmasıyla geçen yıla göre %179 artarak 1,1milyar TL oldu. Emlak Konut’un net borcu bir önceki çeyreğe göre hafif artarak 2,6milyar TL seviyesine yükseldi. Yönetim Kurulu’nun 2017 net karından hisse başına 0,1755TL’lik kar payı teklifi (%7 temettü verimi) 2018’de borçluluğu yüksek tutacak faktörlerden biri olacaktır. Şirketin net aktif değeri hisse başına 5,35TL’ye yükseldi. Güncel fiyatlara göre hisse net aktif değerine göre %52 iskontolu işlem görmektedir. 4. Çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Emlak GYO 4Ç17’de 691 milyon TL net kar elde etti. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 750 milyon TL’nin altında, piyasa beklentisi olan 651 milyon TL’nin biraz üzerinde gerçekleşti. 4Ç17’de net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde, beklentinin altında gelen faaliyet dışı giderlerin etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Emlak Konut 4Ç17 sonuçlarına ve temettü açıklamasına piyasa tepkisinin bugün hafif olumlu olabileceğini değerlendiriyoruz. Emlak Konut için 3.30TL 12-aylık hedef fiyat ve “Endeks Üzeri Getiri” önerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Emlak GYO – 4Ç17 sonuçlarını 690,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 650,9 milyon TL olan piyasa beklentisinin %6 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %192 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %57 arttı. Net satışlar 1,098 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %179 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,164 milyon TL’nin %6 altında gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 627 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %162 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 614 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 362 baz puan azalarak %57,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %670 artarak 1,331 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, şirket yönetim kurulu hisse başına 0.17552 TL nakit kâr payının 31 Mayıs 2018 tarihinde ödenmesini Yıllık Genel Kurul’a teklif etti. Teklif edilen kâr payı %6,8 temettü verimini işaret etmektedir. Emlak Konut GYO’nun net aktif değerini hisse başına 5,54 TL olarak hesaplıyoruz ve şirket dünkü kapanış fiyatına göre %53 iskontolu işlem görmektedir. Emlak Konut GYO’nun son bir yıldaki ortalama net aktif iskontosu %46 olarak gerçekleşmiştir.

ŞEKER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO) 4Ç17’de piyasa beklentilerinin biraz üzerinde net kar açıkladı. Şirket, 4Ç17’de 690,0mn TL net kar elde ettiğini açıkladı (4Ç16: 236,3mn TL net kar). Piyasadaki ortak kanı şirketin bu çeyrekte 651mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeydi. Bu çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle Emlak Konut’un 12A17’de kümüle net kar rakamı 1,76mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A16: 1,76mlr TL net kar). Ayrıca, Yö- netim Kurulu tarafından ortaklarına 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren pay başına brüt %17,552 (0,17552 TL) nakit kar payı dağıtımının Genel Kurul’un onayına sunulması yönünde karar alındığını bildirdi.

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Emlak Konut GYO’da vergi dairesi rakamının altında kalan net kar ve artan borçluluk hisse için kısmen negatif olabilir. Emlak Konut GYO dün açıkladığı 4Ç17 finansallarında 691 milyon TL net kar açıkladı (Piyasa beklentisi: 651 milyon TL / Deniz Yatırım: 760 milyon TL). Şirketin net kar rakamı önceki döneme göre %57 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise yaklaşık olarak üçe katlamıştır. 2017 tüm yıl kar rakamı 1,756 milyon TL ile 2016 yılına paralel kalmıştır. Geçtiğimiz hafta içerisinde vergi dairesi kar rakamının altında kalan net kar rakamı ve artan borçluluk nedeniyle açıklanan sonuçların hisse için kısmen negatif olabileceğini düşünüyoruz.

4Ç17’de Emlak Konut GYO 627 milyon TL FAVÖK elde ederken, 1,098 milyon TL’lik satış gelirine göre %57.1 marja işaret etmektedir. Açıklanan FAVÖK rakamı beklentimizin üzerinde gelirken piyasa beklentisi ile paralel gerçekleşmiştir. Emlak Konut GYO’nun net borç rakamı 3Ç17’deki 173 milyon TL seviyesinden 4Ç17 sonunda ciddi bir artış ile 1,331 milyon TL’ye yükselmiştir. TOKİ ve taşeraon hesapları da dikkate alındığında 3Ç17’deki 815 milyon TL seviyesinden 4Ç17 sonunda 1,843 milyon TL’ye yükselmiştir.

Şirket 2017 karından %38 temettü (0.1755 TL/hisse, %6.8 temetü verimi) ödeme niyetinde oldğu için dün ilave 200 milyon TL daha borçlanma gerçekleştirmiş ve bununla birlikte 471 milyon TL’lik alacağını %26 iskonto ile 350 milyon TL olarak likide etmiştir. Şirket bugün saat 17:00’da sonuçları değerlendireceği bir telekonferans düzenleyecektir. Daha fazla bilgi alabileceğimizi düşünmekle birlikte şirketin daha önce açıklamış olduğu muhafazakar 2018 beklentileri dikkate alındığında ana odak noktası şirketin nakit pozisyonu üzerine olacaktır diye düşünüyoruz.

 

Emlak Konut GYO 2017 Kar Payı Dağıtımı Hakkında Açıklama Yaptı – 26.02.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025
Peşin
0,17552
17,552
0,17552
17,552
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017
Peşin
0,17552
17,552
0,17552
17,552
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2018
04.06.2018
01.06.2018

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 1.756.094.493,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2017/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 2.073.954.121,30 TL’dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 503.579.396,20 TL olup, söz konusu tutar, ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 2.073.954.121,30 TL net dönem karından, % 5 oranında (103.697.706,07 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 1.756.094.493,00 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 103.697.706,07 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.652.396.786,94 TL tutara, 2017 yılı içerisinde yapılan 15.000.000,00 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 1.667.396.786,94 TL Net Dönem karının % 0,400010366594284’si olan 666.976.000,00 TL’nin Birinci Temettü olarak dağıtılması,

Ortaklara dağıtılacak toplam 666.976.000,00 TL kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda birine isabet eden 47.697.600,00 TL tutarın, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

Yasal kayıtlarımıza göre kalan 937.723.186,93 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 666.976.000,00 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2017 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,17552TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 31.05.2018 tarihinde yapılması, tarihinde yapılmasına, bu hususların, Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 26.02.2018

EKGYO’da kredi kullanımı ve alacak temliki ile nakit girişi sağlandı. Emlak Konut GYO nakit yaratacak iki işlem gerçekleştirdiğini açıkladı. Buna göre şirket ilk yılı geri ödemesiz 4 yıl vadeli 200 milyon TL tutarında borçlanma gerçekleştirdi. İkinci olarak ise 471 milyon TL tutarında alacak temlik edilerek karşılığında 350 milyon TL nakit tahsilat gerçekleştirildi. Şirketin 2017 yılı karından %40 civarında bir temettü ödeme isteği vardı. Yukarıdaki her iki işlemin bu amaç doğrultusunda gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. 3Ç17 itibari ile şirketin 815 milyon TL net borç pozisyonu vardı (TOKİ ve taşeron hesapları ile düzeltildikten sonra). Haber temettü adına kısmen olumlu olmasına rağmen, yavaşlayan konut satışları ve ötelenen nakit akımı ile birlikte değerlendirildiğinde genel anlamda kısmen negatif olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 26.02.2018

Emlak Konut GYO – Bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 651
milyon TL olup, yıllık bazda %175 ve çeyreksel bazda %48 artışı işaret etmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Yorum – 26.02.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “EKLE”, Nötr): Şirket’in, gerçekleştirmiş olduğu vadeli satışlarından kaynaklanan alacaklarından 471mn TL tutarındaki kısmı “gayri kabili rücu” olarak temlik edilerek 350mn TL nakit tahsilat yapılmıştır. Söz konusu 471mn TL içerisindeki TÜFE’ye endeksli olan alacakların TÜFE farkı gelirleri temlik işlemine konu olmayıp vadesinde şirket tarafından tahsil edilecektir.

Diğer yandan Şirket, 200mn TL kredi kullanılmıştır. Kredi şartları şu şekildedir: 1 yıl anapara ödemesiz, geri ödeme süresi 4 yıl, ilk yıl 3 ayda bir faiz ödemeli, ve bir yıldan sonra 3 ayda bir anapara + faiz ödemeli.

 

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 20.02.2018

Kapanış (TL) : 2.46 – Hedef Fiyat (TL) : 3.03 – Piyasa Deg.(TL) : 9348 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 38.83 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.25

Emlak GYO 2017 yılı vergi finansallarını açıkladı. Genelde Emlak GYO’nun vergi finansallarının UFRS mali tablolarına iyi bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz. Şirket 2017 yılı vergi finansallarında açıkladığı 2,074 milyon TL net kar bizim beklentimiz olan 1,784 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,716 milyon TL’nin oldukça üzerinde.

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 20.02.2018

Emlak Konut’un vergi dairesi kar rakamına göre 4Ç17 beklentilerin üzerinde gelebilir. Emlak Konut GYO vergi dairesi kar rakamı 2,074 milyon TL olarak açıklandı. Bu rakamın önümüzdeki günlerde açıklanacak finansallar için bir gösterge niteliğindedir. Bu rakama göre 4Ç17 kar rakamı 1,008 milyon TL olabilir, ki bu da gerek 651 milyon TL’lik piyasanın ortalama beklentisinin gerekse de 760 milyon TL’lik bizim beklentimizin üzerindedir. Dağıtılacak temettü miktarını yukarı çekebileceği için vergi dairesi kar rakamı haberinin Emlak Konut GYO hisse fiyatı için olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 20.02.2018

Emlak Konut GYO – 2017 vergi finansallarına göre 2.074 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 4Ç17 için net kar rakamının 1,008 milyon TL olabileceğini göstermekte olup, bu rakam piyasa beklentisi olan 651 milyon TL’nin oldukça üstündedir.

 

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber – 19.01.2018

Emlak GYO ve Katarlı yatırımcılar Kanal İstanbul çevresinde geliştirilecek projeler için ortaklık fırsatlarını görüşüyorlar.

Emlak GYO’nun Kanal İstanbul güzergahında 4.6 mn metrekarelik bir arsa stoğu ve bu alan üzerinde yapılması planlanan 23 bin konutluk proje çalışmasının olduğu belirtiliyor. Söz konusu ortaklık gerçekleşirse bu alanda yapılacak projelerin Ortadoğu’ya pazarlanması ve finansman konularında Emlak GYO’nun elindeki imkanlar genişlemiş oalcak.

TEB YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Teknik Analiz – 15.01.2018

EKGYO’da geçen hafta yaşanan satışların 2.69 (100 gho) seviyesine yakın durulacağını tahmin ediyoruz. Seans içi göstergeler olumluya dönüyor, teknik olarak hissede 2.84 (200 gho) seviyesine doğru yeni bir toparlanma yaşanabilir. Bu seviyenin yukarı kırılması durumunda, hareket 2.87-2.99 bandına kadar devam edebilir. Hissede 2.66 seviyesine stop loss yazıp, 2.80 üzeri bir harekette satmak için pozisyon alınabilir.

HALK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 10.01.2018

Emlak Konut GYO hisseleri 2017 yılında %6, BIST100 endeksine göre de %54,3 oranında negatif performans sergiledi. Şirketin 2016 yılı karından temettü ödememesi, yıl içerisinde uygulanan kampanyaların etkisiyle nakit akışları üzerinde baskı oluşacağı endişesi, yılın ikinci yarısında tüketici güveninde gözlenen zayıflama ve konut fiyatlarındaki durgunluk nedeniyle talep tarafında zayıflama, artan faiz oranları ve gerçekleşen ihalelerde gözlenen düşük ihale çarpanları ile bazı ihalelerin iptali hisse performansını olumsuz etkileyen gelişmeler arasında yer aldı. Ancak, hisse performansı açısından en kötünün geride kaldığını düşünüyor temettü ödemelerinin yeniden başlatılması, nakit pozisyonunda iyileşme, 2018 yılında tamamlanacak 8 gelir paylaşımlı proje ve beklenen toplu teslimatların etkisiyle gelirlerin artacağı beklentisi doğrultusunda, 2018 yılı için EKGYO hisseleri için pozitif görüşe sahip bulunuyoruz.

Gelinen noktada, küresel faiz ortamındaki ılımlı seyrin yanı sıra, önümüzdeki dönemde enflasyon baskılarının azalması yönünde gelişmelerin devam etmesiyle birlikte, fonlama kompozisyonunda GLP’nin kademeli azalmasını ve ortalama fonlama maliyetinin gerilemesini, bunun da faiz oranlarında aşağı yönlü bir eğilim görmemizi sağlayacağını düşünüyoruz. GYO endeksinin faizin seyrine duyarlılığının yüksek olması nedeniyle, piyasa faiz oranlarında aşağı yönlü 1 puanlık değişimin GYO endeksine yaklaşık %4’lük pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. Ayrıca, hissenin tarihsel NAD ortalaması olan %27’nin oldukça altında %48,3 net aktif değer iskontosu ile işlem görmesini de hisseyi cazip kılan unsurlar arasında görüyoruz.

Emlak Konut GYO için hedef fiyatımızı 3,50 TL’den 3,65 TL’ye yükseltiyor tavsiyemizi ‘AL’ olarak sürdürüyoruz. Gelir paylaşımlı projelerdeki yeni lansmanların 2018 yılında ön satışları desteklemesini bekliyor konut satışlarındaki zayıf seyrin 2018 yılında toparlanma göstererek fiyatlarda yukarı yönlü bir hareketlilik yaratabileceğini düşünüyoruz.

2017 yılında gerçekleşen ihalelerde oluşan düşük çarpan değerinin baz teşkil etmeyeceğini düşünüyor portföydeki mevcut arsalar için 1,8x ihale çarpanı ve 6 yıllık dönemde projelendirileceği varsayımıyla modelimize dahil etmeye devam ediyoruz. 2017 yılında ihalesi gerçekleşen ve bu yıl lansmanı yapılacak gelir paylaşımlı projelerin katkısını modelimize dahil ettiğimizde, Emlak Konut GYO için 12 aylık hedef fiyatımızı 3,50 TL’den 3,65 TL’ye yükseltiyor AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 10.01.2018

Kapanış (TL) : 2.72 – Hedef Fiyat (TL) : 3.03 – Piyasa Deg.(TL) : 0 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 42.63 EKGYO TI Equity- Öneri :AL

Emlak Konut GYO dün düzenlenen analist toplantısında 2018 hedef ve stratejilerini paylaştı.

Toplantıdan önce 2017 satış/ön satış cirosunu açıklayan şirket 2017 yılında 7,7 milyar TL değerinde satış/ön satış gerçekleştirerek 8 milyar TL‘lik hedefine büyük ölçüde ulaştı. 415 milyon TL değerindeki yabancıya satış ve diğer büyük ticari ünite satışlarıyla özellikle 4. çeyrekte ivmelenen satışlar geçen seneye göre 30% oranında bir artış gösterdi. (2016 satış/ön satış değeri: 5,9 milyar TL). Öte yandan metrekare ve ünite bazında açıklanan rakamlar hedeflerin ve geçen seneki rakamların altında kaldı.

2018 için ise 7,25 milyar TL ciro ve 1,8 milyar TL net kar beklentisi olan şirket yıllık bazda ciro ya da net kar büyümesi öngörmemektedir. Devam etmekte olan 41 adet gelir paylaşım projesindeki satış oranlarını açıklayan şirket 2018’de teslim edilecek projelerin %74’nün satışını gerçekleştirmiş durumda. Aynı zamanda devam etmekte olan projelerin tamamlaması halinde şirket önümüzdeki 4 yıl için her yıl yaklaşık 2 milyar TL net kar beklemekte.

2017 yılında temettü dağıtmayan şirket 2018 yılında en az %40 oranında temettü dağıtacağının bir kez daha altını çizdi. Şirket bizimde beklentimiz olan 1,8 milyar TL net kar hedefine ulaşırsa bu oran %7 oranında bir temettü verimine işaret ediyor.

2018 yılında da ihalelere devam edecek olan Emlak Konut, 9 gelir paylaşımı ve 1 anahtar teslim projesini olmak üzere toplamda 2,2 milyar TL değerindeki arsalarını ihaleye çıkaracak. Burada Teşvikiye ihalesi en çok öne çıkan ihale.

Şirket 2018 yılı içinde planlanan yeni bir arsa alımı olmadığını açıkladı. Ancak cazip bir alım fırsatı çıkarsa değerlendirilebilinir.

Son olarak yaklaşık 1 milyar TL tutarında kullandığı banka kredisiyle toplam borcu yaklaşık 2.5 milyar TL olan şirket daha fazla borçlanma olmayacağını ve 2018 de bir azalma görüleceğini belirtti.

EKGYO NAD’ine %48 iskonto ile işlem görmektedir, bu oran son bir yıldaki ortalama NAD iskontosu olan %43’ün üstündedir. (tarihsel ortalama: %28). Hisse için 3.03 TL hedef fiyatımız ile olumlu görüşümüzü koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 10.01.2018

Emlak GYO 2018 hedeflerinin tartışıldığı bir analist toplantısı düzenledi.

Toplantıda paylaşılan en önemli noktalardan biri geçen sene 2016 karından temettü dağıtılmamasının ardından bu sene yönetim kurulunun kesin olarak 2017 net karından en az %40’lık bir kar dağıtım teklifi planladığını belirtmesi oldu. Geçtiğimiz yıl temettü dağıtılmaması hisse performansında ciddi baskı ve yatırımcılarda ileriye yönelik temettü politikasında olası bir değişiklikle ilgili endişeler doğurmuştu. Dolayısıyla yönetimden gelen bu açıklamayla beraber bu endişelerin en azından bir ölçüde giderileceğini düşünüyoruz. 2017 net kar beklentisiyle %40 dağıtım oranıyla hesapladığımızda %7’ye yakın bir temettü verimi hesaplıyoruz. Bu da hatırı sayılır bir oran. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda temettü ile ilgili gelişmeyi hisse açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Öte yandan analist toplantısının hemen öncesinde gün içinde kamuyla paylaşılan 2018 operasyonel hedeflerinin (7.3 milyar TL satış ve 830 bin m2 satılabilir alan) 2017’nin altında olmasının ise hisse açısından kısmen olumsuz olduğu görüşünü taşıyoruz. Burada özellikle piyasadaki satın alım gücündeki zayıflama ve arz fazlası koşullarının bu durumda etkili olduğu düşüncesindeyiz. Diğer önemli noktalar açısından baktığımızda şirket 2018 yılı içerisinde çok cazip bir fırsat olmadıkça arsa alımı planlamıyor. Öte yandan yönetim 2018’de özellikle 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul projelerinin bulunduğu bölgelerdeki ve Başakşehir’deki metro hattı civarındaki arsalarla ilgili ihaleye çıkılabileceğini belirtti.

Ayrıca toplantıda bu yıl içerisinde operasyonel net nakit yaratarak 2018 yıl sonu itibariyle net borcu 2017’ye göre düşürmeyi hedeflediklerini söylediler. Genel itibariyle özetlemek gerekirse temettü gelişmesinin piyasa tarafından olumlu algılanabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla temettü döneminde görece yüksek temettü verimi için yatırım düşünülebilir. Orta vadede 2017’ye göre aşağı yönlü olarak paylaşılan hedeflerin hisseyi bir parça baskılayabileceği görüşündeyiz.

TACİRLER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 10.01.2018

Emlak Konut GYO – Emlak Konut GYO 2017 yılının 4. çeyreğinde 2.282 ünitenin ön satışını gerçekleştirmiş olup, bu satışlardan 3,2 milyar TL ön satış geliri elde etmiştir. Şirket, 3Ç17 ve 4Ç16’da, sırasıyla, 958 ve 4,196 ünite satış olup, bu işlemlerden, sırasıyla 782 milyon TL ve 3,1 milyar TL gelir elde etmiştir. Böylece, Emlak Konut GYO 2017 yılında 6.714 ünite ön satış gerçekleştirmiş olup, bu rakam yıllık bazda %16 gerilemeyi işaret etmektedir. Şirket 2017 yılında 7,7 milyar TL hasılat elde etmiş olup, yıllık bazda %30 artmıştır.

Ayrıca, Emlak Konut GYO 2018 yılı beklentilerini de paylaştı. Şirket 2018 yılında 9 gelir paylaşımı ve bir tane anahtar teslimi proje ihalesi yapacak olup, bu ihalelerin toplam ekspertiz değeri 2,2 milyar TL’dir. 2018 yılında, şirket satmayı planladığı ünitelerin toplam alanı 829.630 m² olup, bu değer yıllık bazda %24 azalmayı işaret etmektedir. Diğer taraftan, Emlak Konut GYO yapacağı satışlardan 7,3 milyar TL hasılat elde etmeyi hedeflemektedir. Dünkü kapanış fiyatı olan 2.72 TL baz alarak hesapladığımız net aktif iskonto değeri %49 olup, şirketin son bir yıldaki ortalama net aktif değeri iskontosu %44 olarak gerçekleşmiştir.

GARANTİ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 10.01.2018

Emlak Konut GYO (EKGYO, EP, Fiyat:2.72TL, Piyasa Değeri TL10,336mn): Emlak Konut GYO, dün analist toplantısı düzenledi. 2017 yılında Emlak Konut, satış metrekare hedefinin %85’ine ve satış değeri hedefinin %96’sına ulaştı. Emlak Konut GYO 2018 yılında 829,630 metrekare satış alanı ile 7.25mlr TL satış değerine ulaşmayı hedefliyor. Şirket’in 2018 yılı öngörülerinde satış metrekare öngörüsü yıllık %24 gerileme ve satış değeri hedefi yıllık %6 düşüşe işaret etmektedir. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu, 2017 yılında beklenen 1.8 milyar TL’lik net karından %40 temettü ödemesi yapılması konusunda teklif verilmesi niyeti taşıdığının altını çizdi. Şirketin 2017 kazançlarından hissebaşı 0.19TL nakit temettü ödemesine ve %7.1 temettü verimine sahip olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 10.01.2018

EKGYO: Emlak Konut 4. çeyrek ön satışlarıyla birlikte 2018 beklentilerini açıkladı. 4. Çeyrekte ön satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %46 düşüşle 2.282 adet olurken ön satışlardan gelirler aynı kaldı. Her ne kadar önceki iki çeyreğe göre bir toparlanma söz konusu olsa da satışların geçen yıla göre halen zayıf seyrettiğini belirtmemiz gerekir. Ön satışlar şirket yönetiminin 9900 adetlik 2017 hedefinin gerisinde kaldı. Şirket, ön satış rakamlarının şirketin gerçek satış performansını yansıtmadığı düşüncesiyle bundan sonraki dönemlerde adet bazında ön satış hedefi yerine gelir bazında ön satış hedefi paylaşacaktır. Buna göre, şirket yönetimi 2018’de gelir bazında ön satışlarda %6 düşüş beklemektedir. Diğer yandan, şirket 2018’de net karın 2017 beklentisi olan 1,8milyar TL seviyesinde kalmasını beklemektedir.

ŞEKER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 10.01.2018

Emlak Konut (EKGYO) geliştirdiği projeler kapsamında 2017 yılı içerisinde toplamda 7.7mlr TL (KDV Hariç) değerinde, 6.714 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirdiğini duyurmuştur. Gerçekleştirilen satışların 415.1mn TL’lik kısmı (KDV Hariç) (472 adet) yabancı ülke vatandaşlarına yapılmıştır

 

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Analiz – 28.12.2017

Kapanış (TL) : 2.76 – Hedef Fiyat (TL) : 3.03 – Piyasa Deg.(TL) : 10488 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 42.26 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 9.85

Sabah Gazetesindeki habere göre emlak sektörü konut satışlarını hızlandırmak için yeni yılda büyük bir kampanya hazırlığında.

Sabah Gazetesindeki habere göre emlak sektörü konut satışlarını hızlandırmak için yeni yılda büyük bir kampanya hazırlığında. Emlak GYO’nun da yer alacağı kampanyanın 3 ay sürmesi bekleniyor. Tüketicilerin ödeyeceği aylık kredi tutarının azaltılması planlanan kampanyalar yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilecek. Bir önceki yılda olduğu gibi Emlak Konut kampanyaların finansal yükünü ve komisyon ödemelerini yüklenmeyecek.

Emlak Konut GYO, Metropol İstanbul projesi içerisinde yer alan Avm’nin 1.3 milyar TL ye satıldığını açıkladı

Satıştan şirketin payına düşen miktar 587 milyon TL olurken 114 milyon TL pesin kalan 473 milyonTL, 27 eşit taksitle tahsil edilecek. Şirketin 8 milyar TL yıl sonu ön satış hedefi düşünüldüğünde satışın şirket için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

TEB YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Teknik Analiz – 28.12.2017

EKGYO’da 29 Kasım’dan beri etkili olan yükselen trend devam ediyor. Teknik göstergeler olumlu, 2.70 (14 gho) seviyesinin üzerinde ilk etapta 2.85 (200 gho) seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda yukarı hareket 3.00 seviyesine kadar sürebilir. Ayrıca Metropol İstanbul projesinde bulunan AVM’nin satılmasının da hisse fiyatına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Hissede 2.68 seviyesine stop loss yazıp, 2.81 üzeri bir harekette satmak için pozisyon alınabilir.

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Analiz – 28.12.2017

Emlak Konut GYO’nun AVM satışı, satış gelirleri ve nakit akışı açısından kısmen olumlu. Metropol İstanbul projesinde toplam 103 bin m2 brüt satılabilir alana sahip; 471 adet bağımsız bölümden oluşan alışveriş merkezi 1,362 milyon TL bedelle satılmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut GYO payı tutarı 588 milyon TL’dir. Emlak Konut GYO payının 114.3 milyon TL’si peşin geri kalan kısmı ise 27 eşit aylık taksitte tahsil edilecektir. Satış Emlak Konut GYO’nun finansallarını gerek satış geliri gerekse de nakit akışı anlamında destekleyeceği için hisse fiyatına kısmen olumlu bir etkisi olmasını bekliyoruz.

 

 

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Analiz – 24.11.2017

Eylül ayı konut satış rakamları zayıf / Emlak Konut GYO için kısmen negatif algılanabilir

 • TUİK Ekim ayında 122,882 konut satıldığını açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %5.7 bir önceki aya göre %12.4 oranında daralmaya işaret etmektedir. Konut kredisi ile yapılan satışlardaki %19.8’lik yıllık daralma dikkat çekici.
 • Yeni konutlardaki kredili satış ise %21.0 daralma ile biraz daha dramatik. Eylül 2017’ye göre sert daralmanın baz etkisi kaynaklı olduğunu düşünüyoruz.
 • Ekim ayından itibaren tapu harçlarının yükselmiş olması satışların öne çekilerek Eylül ayına yığılmasına neden olduğunu düşünüyoruz.
 • Özellikle yeni konut satışındaki yavaşlamadan dolayı Ekim ayı rakamlarının zayıf olduğu fikrindeyiz.
 • Bununla birlikte konut kredisi faizlerindeki yüksekliğin de satışları olumsuz etkilediğini düşünüyoruz.
 • Açıklanan rakamların Emlak Konut GYO için kısmen negatif etkisi olabilir.

 

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 20.11.2017

Emlak Konut GYO, Cuma günü 2.55-2.56 TL fiyat aralığından 3.9 milyon adet hisse geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Emlak Konut GYO Nisan 2015’te açıkladığı hisse geri alım programı kapsamında Cuma günü 2.55-2.56 TL fiyat aralığından 3.9 milyon adet hisse geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Emlak Konut GYO’nun kendi hisselerindeki payı %3.28’den %3.38’e yükselmiş oldu. Haberin hisse fiyatı üzerinde sınırlı bir pozitif etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

 

GARANTİ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Haber Yorum – 17.11.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.60TL, Piyasa Değeri TL9,880mn): Emlak Konut GYO, Ankara Çankaya ihalesinin ikinci oturumunda en yüksek teklifi 47mn TL olup, ihale çarpanı 1.20x seviyesinde gerçekleşti. Gerçekleşen ihale çarpanı ortalama 2.07’in altında kaldı. (Hafif Olumsuz)

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 13.11.2017

Kapanış (TL) : 2.62 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 9956 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 48.45 EKGYO TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Emlak Konut 2017 yılında, 01 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında toplamda 5.266.991.096 TL (KDV Hariç) değerinde, 5.339 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklanan rakamlar şirketin yıl sonu hedefi olan 9.900 bağımsız bölümün ve 8 milyar satış değerinin altında seyrediyor. Öte yandan Validebağ, Merkez Ankara ve Büyükyalı gibi yüksek satış gelirli projelerdeki satışlar ile sirketin hedef satış değerine yaklaşabileceğini düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 13.11.2017

Emlak Konut GYO’nun 3Ç17 satış gelirleri tatminkar, yeni borçlanmanın kullanım amacı önemli olacak. Emlak Konut GYO 3Ç17 satış rakamlarını açıkladı. Şirket bu dönemde 1,853 adet konutun (265 bin m2) toplam 1,488 mln TL’ye satıldığını açıkladı.

Bu rakamın ardından 9 aylık satış adedi 5,339’a (870 bin m2) ve toplam geliri de 5,267 mln TL’ye gelmiş oldu. Büyükyalı, Esenler ve Göl Panaroma projeleri 3Ç17’de satış gelirlerine en fazla katkı yapan projeler oldu. Dokuz aylık rakamların ardından adetsel olarak şirketin 9,900 adetlik 2017 tüm yıl satış hedefinin gerisinde kalacağını düşünüyoruz. Ancak sezonsal olarak konut satışlarının yılın son çeyreklerinde iyi bir performans gösterdiği dikkate alındığında şirketin 8.0 milyar TL’lik satış geliri hedefini yakalayabileceğini bekliyoruz.

Emlak Konut GYO 1,055 mln TL tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladığını açıkladı. Vadesi 4 yıl olan bu yeni kredi anlaşmasının ilk yılı anapara ödemesiz, ilk yıl 3 ayda bir faiz / kar payı ödemeli, bir yıldan sonra 3 ayda bir anapara+faiz / kar payı ödemeli olarak açıklandı. Şirketin 3Ç17 sonunda toplam finansal borcu 1.4 milyar TL düzeyinde idi. Bu yeni anlaşmanın ardından şirketin borcu 2.5 milyar TL düzeyine yükselmiş olacak. Yeni finansmanın kullanım amacına dair bir açıklama yapılmadı. Bizim görüşümüz 2017 karından temettü ödemesi ve TOKİ’ye arsa borcu geri ödemesinde kullanılabileceği yönünde.

GARANTİ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 13.11.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.66TL, Piyasa Değeri TL10,108mn): Emlak Konut GYO, 1 Temmuz 2017 ile 31 Ekim 2017 tarihleri arasında toplam 1.49mlr TL değerinde 1,853 bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdi. Satış değeri açısından son 4 ayda en büyük katkı Özak GYO’nun (OZKGY, EÜ – Olumlu) Büyükyali projesinde yapılan toplam değeri 241mn TL olan 74 ünite satışından gelmiştir. Buna göre Emlak Konut GYO, ilk 10 ayda toplam 5.27mlr TL değerinde 5,339 bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdi.

Emlak Konut GYO, Ekim sonu itibari ile 2017 satış adedi hedefinin % 54’üne ve 2017 satış değeri hedefinin % 66’sına ulaştı. Emlak Konut GYO’nun son dört ayda satılan 1,853 ünite Şirket’in 3Ç17 hedefi olan 2,292 ünite ve 4Ç17 hedefi olan 3,643 ünite göz önüne alındığında beklentilerin altında gerçekleştirmiştir. (Olumsuz). Emlak Konut GYO, çeşitli bankalardan bir yıl anapara ödemesiz olmak üzere dört yıl vadeli toplam 1.06 milyar TL kredi / finansman desteği kullandı. Şirket, yeni krediyle ilgili faiz oranını açıklamadı. (Nötr)

AK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 13.11.2017

Emlak GYO Ocak-Ekim dönemi ön satış verisini açıkladı. Buna göre Şirket 10A17’de toplam 5,339 konut ve toplam 5,27 milyar TL’lik ön satışı hasılatı gerçekleştirdi. Belirtmek gerekirse Emlak GYO’nun 2017 sonu hedefi 9,900 konut ön satışı (bizim beklentimiz 9,000 konut) ve 8 milyar TL ön satış hasılatı gerçekleştirmek. 10 aylık satış verilerinin ardından, Şirket’in 2017 hedeflerinin altında kalabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 13.11.2017

Emlak Konut GYO – Ekim ayı konut satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Ocak-Ekim ayı döneminde, şirketin ön satışları 5.339 adet olarak gerçekleşti ve geçen seneye göre %21 azaldı. Diğer yandan şirketin ön satış hasılatı geçen seneye göre %4 artış kaydederek 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun haricinde, şirket muhtelif bankalardan 1,05 milyar TL tutarında kredi aldı.

OYAK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 13.11.2017

Emlak Konut bankalardan 1,05milyar TL 1 yılı geri ödemesiz 4 yıl vadeli kredi aldı. TOKI’den arsa alımları, Şirket’in kendi projelerinden stok satın alması ve ön satışların zayıf seyretmesi dış finansman ihtiyacını artırmaktadır. Alınan kredi şirketin bu yıl aldığı ikinci kredidir. Emlak Konut’un 3. Çeyrek sonu itibariyle 2,4milyar TL net borcu bulunmaktadır.

Emlak Konut’un ön satışları Temmuz-Ekim döneminde %55 düşüşle 1.853 adet oldu. Ön satışlardan gelirler de %56 düşüşle 1.48milyar TL oldu. Şirketin ön satışları sene başından bu yana 5.339 adet oldu ve şirket yönetiminin 9.900 adetlik 2017 beklentisinin henüz %54’üne ulaşmış oldu. Talepteki zayıflığın senenin geri kalanında da devam etmesini bekliyoruz. Hafif olumsuz.

 

Emlak Konut GYO Borçlanma Açıklaması Yaptı – 10.11.2017

Şirketimiz tarafından muhtelif bankalardan, aşağıdaki şartlarda, 1.055.000.000 TL kredi / finansman desteği kullanılmıştır ;

 • 1 yıl anapara ödemesiz, geri ödeme süresi 4 yıl,
 • ilk yıl 3 ayda bir faiz / kar payı ödemeli,
 • bir yıldan sonra 3 ayda bir anapara+faiz / kar payı ödemeli

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 02.11.2017

Emlak Konut GYO’nun hisse geri alımı ve Maliye Bakanlığı arsasının geliştirilmesi hisse için pozitif. Emlak Konut GYO KAP’a yaptığı açıklamada dün 2.64-2.70 fiyat aralığından 2.5 milyon adet hisse geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu hisse geri alımının ardından Emlak Konut’un kendi hisselerindeki payı %3.23’e yükseldi. T.C. Maliye Bakanlığı ile Emlak Konut GYO arasında, Maliye Hazinesine ait Çankaya/Ankara’da bulunan, 88.089 m2 büyüklüğünde arsalar için, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeline göre ihale edilmek üzere protokol imzalanmıştır. Bu protokole göre ihalede oluşacak “Şirket Payı Toplam Geliri”, %85’i “BAKANLIK” a, %15’i “EMLAK KONUT” a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır. Her iki haberin de, özellikle hisse geri alım haberinin, Emlak Konut GYO hisseleri için pozitif olduğunu düşünüyoruz.

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 02.11.2017

Kapanış (TL) : 2.69 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 10222 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 43.43 EKGYO TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

EKGYO 2015 yılında başlatılan ve 3 yıl geçerliliği olan hisse geri alım programı kapsamında bir alım daha gerçekleştirdi. 2,64 TL- 2,70 TL fiyat aralığından 2.509.000 adet geri alım yapan şirketin program kapsamında aldığı payların toplamı 122.579.862 olurken şirket sermayesi içindeki oranı %3,2’ye ulaşmıştır. Üst limit 380 milyon adet olarak belirlenen program kapsamında şirketin 2018’in Nisan ayına kadar 257 milyon daha alım hakkı bulunmaktadır. Geri alımın hisse üzerinde olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 02.11.2017

Emlak Konut Maliye Bakanlığı ile Maliye Hazinesi’ne ait 88bin m2 büyüklüğünde arsalar için protocol imzaladı. Söz konusu protokole göre, “Şirket Payı Toplam Geliri” Emlak Konut ve Bakanlık arasında %15/%85 şeklinde paylaştırılacaktır. Hafif Olumlu.

 

GARANTİ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.71TL, Piyasa Değeri TL10,298mn): Emlak Konut GYO 3Ç17’de, beklentimiz olan 340mn TL’nin üzerinde ve piyasa beklentisi olan 521mn TL’nin altında 440mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net satışlar piyasa beklentisinin üzerinde olsa da FVAÖK beklentilerle paralel gerçekleşmiştir. Beklentimizle gerçekleşmeler arasındaki sapma büyük ölçüde tahminlerimizin üzerinde gerçekleşen teslimlerden kaynaklanmaktadır.

Emlak Konut GYO’nun 2Ç17 sonundaki 711mn TL düzeltilmiş net borç pozisyonu, 3Ç17 sonunda 796mn TL seviyesine yükselmiştir. Finansalların hisse üzerindeki etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. 3Ç17 sonunda Emlak Konut GYO’nun Net Aktif Değeri çeyreksel bazda %3 artarak 20.1mlr TL seviyesine yükseldi. EKGYO, NAD’sine göre, son bir yıldaki ortalama %43’ün üzerinde %49 iskonto ile işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Emlak G.M.Y.O. – 3Ç17 sonuçlarını 440 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 521 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %51 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %44 arttı. Net satışlar 1,435 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,171 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, 3Ç17’de 536 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 554 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1417 baz puan azalarak %37.4 oldu. Şirketin net borcu 173 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 467 milyon TL olarak kaydedilmiştir

DENİZ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

EKGYO’da favök beklentiler ile uyumlu, kar rakamı beklentilerin kısmen altında ve nakit pozisyonundaki zayıflama azalan bir hızda da olsa devam ediyor. Emlak Konut GYO 3Ç17 finansallarında 440 mln TL net kar açıkladı. Beklentimiz 419 mln TL piyasa beklentisi ise 521 mln TL düzeyinde idi. Şirketin net kar rakamı önceki döneme göre %44 artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise %51 oranında gerilemiştir. Yılın dokuz aylık döneminde net kar 1,066 mln TL olarak gerçekleşirken geçen yılın aynı dönemine göre %30’luk bir daralmaya işaret etmektedir. 1,435 mln TL’lik satış rakamının ardından 536 mln TL favök rakamı elde Emlak Konut GYO’nun %37.4’lük favök marjı ise önceki dönemlerin gerisinde kalırken 554 mln TL’lik ortalama beklentinin hafif gerisinde kalmıştır.

Emlak Konu GYO’nun net borç pozisyonu ise 173 mln TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki dönemde net nakit pozisyonu 467 mln TL idi. TOKİ ve müteahhit hesapları ile düzelttikten sonra ise net borç pozisyonunun bir öndeki dönemdeki 730 mln TL’den 815 mln TL’ye yükselmiş olduğunu görüyoruz.

Geçen yıl müteahhitlere sağlanmış olan nakit desteğinin 4Ç17’den itibaren Emlak Konut GYO lehine dönmesi ile birlikte yılın son çeyreğinde şirketin nakit pozisyonunda bir miktar iyileşme olabileceğini tahmin ediyoruz. Gerek kar rakamının beklentilerin gerisinde kalması gerekse de nakit pozisyonundaki zayıflamadan dolayı hisse üzerine hafif bir negatif etki olabileceğini tahmin ediyoruz.

 

HALK YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 30.10.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Emlak Konut GYO’nun 2017 yılı üçüncü çeyrek finansallarını bugün açıklaması bekleniyor. Maslak 1453 projesinden devam eden teslimatlar ile gelir paylaşımlı projelerinden kısmi geçici kabulu yapılan Park Mavera, Evvel İstanbul, Bulvar İstanbul ve Bahçekent Flora üçüncü çeyrekte Emlak Konut GYO’nun gelirlerini destekleyecek projeler olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca, Ağustos sonunda Ankara Balıkuyumcu, İzmir Urla ve Yalova Çiftlikköy’de bulunan arsaların Oyak’a 675 mn TL bedel karşılığında satışından elde edilen arsa satış gelirleri de dahil olmak üzere 3Ç17’de 1.137 mn TL net satış geliri kaydedilmesini öngörüyoruz. FAVÖK beklentimiz 614 milyon TL ile ortalama piyasa beklentisi olan 554 milyon TL’nin; net kar tahminimiz 626 mn TL ile ortalama piyasa beklentisi olan 521 mn TL’nin üzerinde bulunuyor.

 • Ak Yatırım EmlakGYO EKGYO 3Ç17 Beklentisi 673 milyon TL
 • İş Yatırım EmlakGYO EKGYO 3Ç17 Beklentisi (Satış/VAFÖK/NK)1,076/616/625mnTL
 • Ortalama Piyasa Beklentisi: 486 milyon TL

İŞ YATIRIM – Emlak Konut EKGYO Hisse Analiz – 27.10.2017

Kapanış (TL) : 2.66 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 10108 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 42.69 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.78

EKGYO yılsonu kar beklentisini yukseltti
Emlak Konut GYO yönetimi, Avrupark Hayat projesinin satışa çıkarılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yılsonu kar beklentilerinin 2 milyar TL olduğunu açıkladı. Daha önceki kar hedefi 1.8 milyar TL olan şirketin satış hedeflerinde bir değişiklik yok. Yılın geri kalanında gerçekleşecek artan teslimatlar ile birlikte iyi gelmesi beklenen üçüncü çeyrek sonuçları ve yılsonu tahminlerimiz doğrultusunda şirketin yeni kar beklentisine ulaşacağını düşünüyoruz.

Daha önce satışa sunulan Avrupark projesindeki iyi satış performansının projenin bu etabında da devam etmesi bekleniyor. Emlak GYO’nun projeden elde edeceği minimum gelir 156,5 milyon TL. Şirketin güncel net aktif değerine göre iskontosu %47 seviyesinde (son 1 yıllık ortalama: %41).

 

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 17.10.2017

Kapanış (TL) : 2.6 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 9880 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 43.47 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 38.92

Emlak Konut’un Antalya Muratpaşa arazisinin ihalesi sonuçlandı ve en yüksek teklif 302 milyon TL oldu. İhale çarpanını x1,6 olarak gerçekleşen proje bu yıl gerçekleşen ortalama ihale çarpanının altında kaldı (x2,07). Hissenin güncel net aktif değerine göre iskontosu %47 seviyesinde (yıllık ortalama: %40)

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 12.10.2017

Emlak Konut dün 2. oturumu yapılan Bakırköy arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesini iptal etti. Atatürk Havaalanı’nın yanında bulunan 422mn TL’lik arsa için verilen tekliflerin düşük/yetersiz olduğu anlaşılıyor. Dünkü ihale, geçen haftalarda yapılan ve arsanın değerinin altında teklifler gelen Küçükçekmece ihalesinin ardından başarısız olan ikinci arsa ihalesi olmuş oldu. Olumsuz.

 

İŞ YATIRIM – EKGYO  Hisse Haber Yorum – 06.10.2017

Kapanış (TL) : 2.67 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 10146 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 43.94 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.27
Emlak Konut GYO’ya ait toplam 270 bin metre kareden oluşan Küçükçekmece Bizim Mahalle projesinin 1. ve 2. Etap ihalelerinde teklifler verildi. 1. Etap için teklif edilen şirket payına düşen 464 milyon TL toplam gelirin, tespit edilen asgari bedeli olan 514 milyon TL’nin altında kalmasından dolayı ihale iptal edildi. 2. Etap için ise en yüksek teklif 551 milyon TL oldu. Tespit edilen asgari bedel 492 milyon TL olup ihale değerlendirme aşamasındadır. Projenin büyüklüğü açısından ihalelere gelen tekliflerin düşük olması hafif olumsuz algılanacaktır.

GARANTİ YATIRIM – EKGYO  Hisse Haber Yorum – 06.10.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.67TL, Piyasa Değeri TL10,146mn): Emlak Konut GYO, İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle ikinci etap arsa ihalesinin ikinci oturumunda en yüksek teklifi 551mn TL olup, ihale çarpanı 1.12x seviyesinde gerçekleşti. Gerçekleşen ihale çarpanı ortalama 2.1x’in oldukça altında kaldı. Ayrı bir haberde şirket aynı arsanın birinci etabında gelen en iyi teklifin arsanın asgari bedelinin altında kalması nedeniyle iptal etti. (Olumsuz)

DENİZ YATIRIM – EKGYO  Hisse Haber Yorum – 06.10.2017

Emlak Konut GYO İstanbul Küçükçekmece 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesini gerçekleştirdi Şirket gelen en yüksek teklifin toplam gelir olarak 2.0 mlr TL olduğunu ve Emlak Konut GYO payının da 551 mln TL olarak teklif edildiğini açıkladı. Bu %27.6 gelir paylaşımı oranına denk gelmektedir. Şirketin daha önceki geir paylaşımlı projelerinde aldığı ortalama %34 paya göre %27.6 düşük bir orandır ve hisse üzerinde kısmen negatif bir etki yapabilir. Bununla birlikte rayiç degree kıyasla çarpan da 1.12 ile tarihsel ortalamanın altında kaldı.

Emlak Konut GYO eş zamanlı olarak birkaç gün once yapılan Küçükçekmece 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihalesini rayiç değerin altında teklif geldiği için iptal ettiğini açıkladı. Bu her iki ihale sonucundan elde ettiğimiz çıkarım artan inşaat maliyetleri ve beklenen düşük talep nedeniyle yüklenici firmaların düşük teklif verdiği yönünde. Bu nedenle Emlak GYO hisse fiyatı üzerinde kısmi bir baskı olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – EKGYO  Hisse Haber Yorum – 06.10.2017

Emlak Konut GYO Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesinin tekliflerin şirketçe belirtilen asgari bedelin altında olması nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Aynı projenin 2. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinde Dag Mühendislik 2 milyar TL tutarla en yüksek teklifi verdi. Emlak Konut GYO’nun şirket pay gelir oranı olan %27,55, 551 milyon TL gelire denk gelmektedir. Söz konusu arsanın tespit edilen değeri Emlak Konut’un payı için 493 milyon TL seviyesindedir. İhaledeki bedele göre hesaplanan ihale çarpanı 1.12’dir ve geçmiş ihale çarpanlarının altındadır.

 

GARANTİ YATIRIM – EKGYO  Hisse Haber Yorum – 05.10.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.69TL, Piyasa Değeri TL10,222mn), Özak GYO (OZKGY, EÜ, Fiyat:2.39TL, Piyasa Değeri TL598mn): Emlak Konut GYO İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım ihalesinin birinci oturumunda Özak GYO’nun da bir konsorsiyum ile bulunduğu toplam 7 katılımcı teklif verdi. İlk oturumun etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – EKGYO  Hisse Haber Yorum – 04.10.2017

İlk defa yaşanan durum olmakla birlikte olumsuz…

EKGYO: Dün gerçekleşen Küçükçekmece arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinde arsanın asgari bedeli olan 514mn TL’ye karşılık en iyi teklif 464mn TL olarak gerçekleşti. Emlak Konut’un gelir paylaşımı ihalesinde gelen en iyi teklifin arsa bedelinin altında kalması ilk defa yaşandı. Altı katılımcının olduğu ihalede, iki nihai teklif verilmesi söz konusu arsaya olan talebin düşük olduğunu göstermektedir. Olumsuz.

GARANTİ YATIRIM – EKGYO  Hisse Haber Yorum – 04.10.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.71TL, Piyasa Değeri TL10,298mn): Emlak Konut GYO, İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap Arsa ihalesinin ikinci oturumunda en yüksek teklifi 464mn TL olup, asgari bedel olan 514mn TL’nin %10 altında gerçekleşti. Teklifler değerlendirme aşamasında olup ihalenin yenilenmesi seçenekler arasındadır. Şirket aynı arsanın ikinci etabının ikinci oturumunu yarın gerçekleştirecektir. (Olumsuz)

 

İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Oturum İhale Sonucu – 29.09.2017

İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ihalesinin 1. Oturumu 28.09.2017 tarihinde saat 14:30 da yapılmıştır.

 • Söz konusu ihaleye 5 (Beş) istekli teklif vermiştir.
 • İhaleye teklif vererek katılan istekliler ektedir.
 • İhale komisyonu tarafından isteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık – Açık Artırma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir.
 • Önemli bilgilendirme: İhalenin sonucunu belirleyecek olan nihai mali teklifler 2. Oturumda alınacaktır ve her zaman olduğu gibi kamuyla paylaşılacaktır. 26.09.2017 Salı günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık – Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 03.10.2017 Salı günü saat: 14:30′ da yapılacaktır.

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 19.09.2017

Emlak Konut GYO’nun Florya’da arsa alımı hisse fiyatı üzerinde kısmi pozitif etki yapabilir Emlak Konut GYO Florya’da 41 bin m2 arsayı 262.5 mln TL’ye satın almak için protokol imzalandığını açıkladı. Yeni alınan bu arsanın Galatasaray Spor Klubü’ne ait 23,000 m2’lik arsa ile komşu olduğu da açıklandı. Hatırlanacağı üzere Emlak Konut GYO ve Galatasaray Spor Klubü arsanın geliştirilmesi için bir anlaşma imzalamışlardı. Böylelikle bu bölgedeki toplam arsa büyüklüğü 64,000 m2’ye ulaşmış oldu. Bunun hem birim inşaat maliyetini aşağıya çekebileceğini hem de emsal alanı yukarı çekebileceğini düşünüyoruz. Haberin Emlak Konut GYO hisse fiyatı üzerine kısmi olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

EKGYO KAP: Şirketimiz ile TOKİ Arasında İmzalanan Arsa Alım Protokolü Hakkında Açıklama – 18.09.2017

EKGYO Galatasaray’ın proje geliştirilmesi planlanan arsaya komşu olan arsayı aldı

Şirketimiz ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında; Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin sahip olduğu ve 29.06.2016 tarihinde yapılan protokolle üzerinde proje geliştirilmesi planlanan 22.627 m2’lik arsaya komşu olan 292 ada 220 parselde bulunan İstanbul, Bakırköy, Şenlik mahallesindeki 40.722 m2 arsanın 262.500.000 TL bedelle peşin olarak satın alınmasına yönelik 15.09.2017 tarihinde protokol imzalanmıştır.

 

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 14.09.2017

Galatasaray’ın Riva arazisinde yapılacak proje için imzalar atıldı. Emlak Konut GYO, yüklenici Yılmaz İnşaat ile Galatasaray Spor Kulübüne ait olan İstanbul Beykoz Riva Arsası için arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin sözleşmesini imzaladı. Yılmaz İnşaat bu proje ihalesinde en iyi ikinci teklifi veren yüklenici firmaydı ve Galatasaray ve Emlak Konut GYO içim minimum 952 mln TL ciro garantisi verdi. Bu rakamın %80’i Galatasaray’a, kalanı ise Emlak Konut GYO’ya ait olacak. İhaleyi kazanan Fema İnşaat ise imar mevzuatındaki önemli değişikliklerin projenin satılabilir alanında önemli bir kayba neden olduğu iddiasıyla ihaleden çekilmişti. Riva projesinin imzalanması haberinin Emlak GYO için hafif pozitif etki yaratmasını bekleriz.

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 13.09.2017

Emlak GYO’dan yeni satış kampanyası Emlak Konut GYO’su Genel Müdürü Murat Kurum yaptığı açıklamada, Emlak GYO bünyesindeki yüklenicilerin yeni bir kampanya başlatacağını söyledi. 14 Eylül-31 Ekim tarihlerinde geçerli olacak kampanyada

a) alıcılara %5 peşinat ile konut sahibi olma imkanı sağlanıyor

b) kalan %15 peşinat satıştan bir yıl sonra ödeniyor

c) %80 lik kısım ise anlaşmalı bankalardan çekilen krediyle finanse ediliyor ve kredinin ilk taksit ödemesi Ocak 2019’da başlıyor. Kampanya ile Emlak GYO’nun 4.Çeyrek satışlarında pozitif bir ivme yakalanması muhtemel.

Ancak kampanya birlikte Emlak GYO daire satışlarından gelen nakit akımının %15’ini bir yıl sonraya ötelemiş olacak. Haberde banka finasmanına, Emlak GYO ve/veya yükleniciler tarafında herhangi bir destek sağlanıp sağlanmadığı konusu net değil. Dolayısıyla, haberi satışlara etkisi pozitif olsa da, şirketin nakit akımına yapacağı kısa vadedeki negatif etkisi yüzünden şu aşamada nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 13.09.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum “Önümüzdeki birkaç gün içinde Emlak Konut çatısı altındaki yüklenicilerin başlatacağı yeni bir kampanya olacak. 14 Eylül – 31 Ekim tarihlerinde geçerli olacak kampanya konut alıcılarına %5 peşinat ile konut sahibi olma imkânı sağlıyor” dedi. Kurum ayrıca “%5 peşinat, %15 satıştan bir yıl sonra, kalan %80’lik kısım ise anlaşmalı bankalardan çekilecek kredi esasına dayanıyor ve ilk taksit ödemeleri ocak 2019’da başlıyor. Kampanyamız konut sahibi olmak, yatırımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için ciddi bir kolaylık sağlayacak.” Açıklamasında bulundu.

 

TACİRLER YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 24.08.2017

Emlak Konut GYO – Şirket portföyünde bulunan toplam 2,4 milyon m² alana sahip üç arsayı 796,5 milyon TL bedel ile Oyak’a sattığını açıkladı. Şirket, söz konusu tutarın 466.100.000 TL’si peşin tahsil etmiş olup bakiye tutar olan 330.400.000 TL ise 15.09.2017 tarihinde tahsil edileceğini açıkladı. Satışa söz konusu olan arsaların ekspertiz değeri 580,5 milyon TL olup, şirket bu işlemden 94.5 milyon TL satış karı elde edecektir. Dünkü kapanış fiyatına göre Emlak Konut GYO %41 net aktif değeri iskontosu ile işlem görmekte olup, son bir yılda kaydedilen net aktif iskontosu ile uyumludur.

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 24.08.2017

EKGYO, Ankara / Balıkuyumcu, İzmir / Urla ve Yalova / Çiftlikköy’de bulunan üç arazini toplam 796,5 milyon TL karşılığında sattığını açıkladı. Satış tutarının 466 milyon TL’si peşin tahsil edilip, kalanı önümüzdeki ay tamamlanacaktır. Şirket, bu satışlardan 94.5 milyon TL net kâr elde edecek ve net nakit tutarını %15 artıracaktır. Satış fiyatı ile arsaların Haziran 2017 tarihi ile açıklanan değerleri arasındaki fark NAD’inde % 0,5 oranında sınırlı bir artışa neden olacak. EKGYO, NAD’ine göre %41’lik bir ıskontoyla işlem görüyor.

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 24.08.2017

Emlak Konut GYO’nun (EKGYO) arsa satışı hisse fiyatına olumlu yansıyabilir Emlak Konut GYO portföyünde bulunan üç arsayı OYAK’a KDV hariç 675 mln TL karşılığında sattığını açıkladı (KDV dahil 796.5 mln TL). Satılan arsalar sırası ile yaklaşık 1.9 mln m2 büyüklüğündeki Ankara Balıkuyumcu arsası KDV hariç 395 mln TL, 368 bin m2 büyüklüğündeki İzmir Urla arsası KDV hariç 30 mln TL ve yaklaşık 1.5 mln m2 büyüklüğündeki Yalova Çiftlikköy arsası KDV hariç 250 mln TL’dir. Emlak Konut GYO’nun bu arsa satışından 94 mln TL kadar bir kar elde edebileceğini hesap ediyoruz. Aynı zamanda bu satışın şirketin nakit pozisyonuna da olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Haberin hisse fiyatına olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 24.08.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Pozitif): Emlak Konut GYO portföyünde bulunan 1,92mn mbüyüklüğündeki Ankara Balıkuyumcu arsasını KDV hariç 395mn TL’ye,  368bin m2 büyüklüğündeki İzmir Urla arsasını KDV hariç 30mn TL’ye  ve  1,46mn m2büyüklüğündeki Yalova Çiftlikköy arsasını KDV hariç 250mn TL’ye olmak üzere;  toplam KDV hariç 675mn TL, KDV dahil 796,5mn TL’ye OYAK’a satıldığını duyurmuştur.   Söz konusu tutarın 466,1mn TL’si peşin tahsil edilmiş olup bakiye tutar olan 330,4mn TL ise 15.09.2017 tarihinde tahsil edilecektir.

 

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 17.08.2017

Kapanış (TL) : 2.94 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11172 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.85 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.85
Riva ihalesinin kazananı sözleşmeyi imzalamadı, ihale en iyi ikinci teklifin oldu

Beykoz İstanbul’daki Riva Projesinin kazananı sözleşmeyi belirlenen son tarihte imzalamadı ve proje ikinci en iyi teklifi veren şirkete ihale edildi. İkinci teklif sahibinin ihale teklif değeri 3,8 milyar TL düzeyindeydi ve şirketin payı 925 milyon TL (80 % Galatasaray SK,% 20 Emlak GYO’ya düşecek şekilde) olarak belirlendi. İlk ihale sonucunda şirketin gelir içindeki payı 1.1 milyar TL olarak belirlenmişti. Hafif olumsuz

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz, Önemli Notlar – 17.08.2017

Hazine’nin Çankaya arsaları üzerine proje geliştirilmesi ve Riva arazisinde kısmi gelir kaybı

Resmi Gazete’de Hazine’nin Çankaya/Ankara’da bulunan 14 adet arsasının Emlak Konut tarafından geliştirilmesine dair bir karar kyayımlandı. Birbirine yakın olduğunu düşündüğümüz bu arsaların toplamı yaklaşık 88 bin m2 ediyor. Değerli olduğunu düşündüğümüz bu arsaların m2 fiyatını 4 bin TL’den varsayarak toplam arsa bedelinin 350 mln TL olabileceğini hesap ediyoruz. Emlak Konut’un bu büyüklükteki bir alandan %30 kar paylaşımı ile yaklaşık olarak 100 mln TL kadar bir gelir yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu da şirketin mevcut proje büyüklüğünün %1’ine denk gelmektedir.

Bu haberin yanısıra Galatasaray’ın Riva arazisine en yüksek teklifi veren şirketin nihai imzayı atmadığını ve bu nedenle projenin ihalede en iyi teklifi veren ikinci şirkete ihale edilmesine karar verildiği açıklandı. Önceki teklifte Galatasaray ve Emlak Konut toplamda 1,178 mln TL gelir sağlayacaklardı. İkinci teklifte bu rakam 952 mln TL’ye geriliyor. Bu da Emlak Konut için 45 mln TL kadar daha az bir gelir anlamına geliyor.

Biri olumlu bir kısmen olumsuz bu iki haberin nette hisse fiyatı üzerinde kısmi bir olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz, Önemli Notlar – 11.08.2017

Emlak GYO, 2017 İlk yarı yıl sonuçları ile ilgili bir telekonferans düzenledi. (EMLAK, AL,  TP: 3.61, Yükselme Potansiyeli:% 17)

• İlk altı ayda yapılan ön satışlar hedeflenen 3965 adetten daha düşük 3556 olarak gerçekleşti. 2Ç17’de satılan birim sayısı sadece 723 ünite olup, 2Ç17 hedefinin önemli ölçüde altında kaldı. Ancak, şirket İlk altı ayda elde ettiği 3.9 milyar TL satış getirisiyle aynı period için beklenen 3.2 milyar TL’lik ciro hedefini aşmış durumda. Toplamda 1H adet bazında hedefin % 10 altında kalırken, satış geliri hedefi önemli ölçüde aştı.

• İkinci çeyrek ön satış performansı kötü seyretti ancak kampanyalar ilk çeyrekte talebin yoğunlaşmasına yol açtığı için bu aslında çok da beklenmedik bir durum değil. Yönetim haziran ayından sonra talebin arttığını şu ana kadar olan satış aktivitesinin ikinci çeyrekten daha iyi göründüğünü ifade etti. Her ne kadar ikinci çeyrekteki adet bazda düşüş hoş karşılanmayacaksa da şirketin 2017 hedeflerini tutturacağını öngörüyoruz.

• Emlak, 2017 hedeflerine ulaşma konusunda kendinden emin gözüküyor. Yönetim Eylül ve sonrasındaki talebin artacağını ve 9900 adet bazlı satış hedefi ile 8 milyar TL satış gelirine ulaşılmasını bekliyor.

• Yönetim 2017 için 1,8 milyar TL net kar öngörüyor. Bizde net karın 2Y17’de artan teslimatlarla hedeflenene ulaşacağını görüyoruz.

• Emlak GYO yönetimi ayrıca, 2017 yılında temettü dağıtılmamasının bir defalık bir olay olduğunu ve şirketin 2017 yılı ve sonrası kar rakamlarının %40’ını temettü olarak dağıtmayı hedeflediğini bildirdi. Olumlu

• TOKİ’den yapılan arsa alımları bu yılın sonuna kadar TL 4 milyar dolara ulaşacak ve bu arsaların büyük bir kısmı çok kısa sürede ihaleye çıkmaya hazır olacak. Borçlanmada hafif bir artış olabilir. Şirket, mevcut borcu olan 1.3 milyar TL’nin, 2 yıllık ödemesiz ve 4 yıl vadeli olması nedeniyle, 2018 yılında önemli bir borç yükü olmayacak.

• Şirketin bilanço dışı kalemlerde sınıfladığı piyasadan 5.5-6 milyar TL alacağı var ve 2018 yılında bunun 1.5 milyar TL’sinin tahsil edilmesini öngörüyor.

• Eylül ayında planlanan Küçükçekmece, İstinye, Yedikule ve diğer iki ihale büyük ilgi çekiyor. 2017 yılının ilk yarısında tamamlanan projeler için ihale çarpanı 2.2x olarak kaydedildi ve bu rakam, tarihsel ortalamanın 2.01x üstüne çıktı. Çarpanlar Eylül ayında ihaleler için yakından izlenecek.

• Yönetim, gelecek yıl için 8-9 milyar TL’lik bir gelir hedefi beklediklerini ifade etti. Bu rakam 2017 hedefi olan 8 milyar TL’nin çok üstünde değil.

• Emlak yeni kampanya yapılsa dahi şirketin ekstra bir finansal yükün altına girmeyeceğini belirtti. Olumlu

Genel olarak karlılığın güçlü kaldığı ancak 2Ç’de satılan birim sayısının bir miktar olumsuz algılanabileceğini öngörüyoruz. Tok’den arsa alımları bu sene sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanacağı için naktit akışının önümüzdeki iki yıl daha rahat olmasını bekliyoruz. Emlak, üç yıllık ortalaması % 33’e kıyasla NAD’ına göre % 41 oranında ıskontoyla işlem görüyor.

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

Kapanış (TL) : 3.1 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11780 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 38.81 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.51

Emlak konut 2. Çeyrek net karını TL306mn olarak açıkladı ve 237mn TL olan piyasa beklentisinin 29% oranında üzerinde çıkarken, geçen yıla kıyasla 33% oranında bir düşüş yaşadı. Geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 631mn TL’ye kıyasla 1H17’de 624mn TL kümülatif kar gerçekleşmiş durumda.

Bu çeyrekte teslimatın düşük olması nedeniyle net satışlar 569 TL beklentisinin biraz altında, 533 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, piyasa beklentisine paralel olarak, FAVÖK 297mn TL olarak gerçekleşti ve 1Ç17’de % 48 seviyesinde gerçekleşen FAVÖK marjı% 56’ya yükseldi. Yılın son çeyreğinde teslimatlar büyük olasılıkla yoğunlaşacak ve yönetim 2017’de 1.8 milyar TL net kazanç hedeflediğinden yeniden değerleme kazançları da genel kazançlarını destekleyecektir.

Kampanya finansmanı ve TOKI ye yapılan ödemeler son birkaç çeyrek boyunca finansman giderlerini artırmaktadır. Ancak çeyrek bazında net finansal giderler, 1Ç17’de kaydedilen tutarın yaklaşık yarısı olan 69milyon TL’ye gerilemiştir. Yine de, kümülatif net finansal giderler, 2016 yılının aynı döneminde gerçekleşen 191milyon liraya kıyasla,31mn TL kazanç elde etti.

AL önerimizi, 12m hisse başına 3.6 TL hedef fiyat ile sürdürüyoruz. Bu da % 17’lik bir yükselme potansiyel anlamına geliyor. Emlak Konut, mevcut piyasa değerinde, NAD’a göre % 37 ıskonto ile işlem görmekte ve bu oran geçmişteki %25’lik NAD ıskonto oranından daha yüksek. Şirket yönetimi yarın bir telekonferans düzenleyecek ve sonuçlarla ilgili görüşlerini paylaşacak.

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

Emlak GYO 2Ç17’de 306 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 200 milyon TL ve piyasa ortalama net kar beklentisi olan 237 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Bizim beklentimizin üzerinde gelen net kar rakamının sebebi TOKİ’den alınan arsalar karşılığı oluşan borcun tahakkuk ettirilen faiz giderinin 2Ç17’de (24.5 milyon TL) 1Ç17’ye kıyasla (110.6 milyon TL) daha düşük gelmesinden kaynaklanmaktadır. Ciro 2Ç17’de 533 milyon TL olurken (piyasa ortalama tahmini 569 milyon TL ve bizim beklentimiz 500 milyon TL), Emlak GYO 2Ç17’de Maslak-1453, Sarphan Finanspark ve Evvel-İstanbul projelerinin teslimatlarını gerçekleştirdi. Emlak GYO, 2Ç17’de 297 milyon TL FAVÖK açıkladı (piyasa ortalama tahmini 293 milyon TL ve bizim beklentimiz 250 milyon TL). Beklentilerin üzerinde gelen net kar sonucu, 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

Emlak Konut GYO – İkinci çeyrekte 306 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 237 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %33 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %4 azaldı. Net satışlar 533 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 569 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 297 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 293 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1.938 baz puan artarak %55,7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %75 azalarak 467 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 9.359 milyon TL (2Ç16: -4.934 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %263,3 (2Ç16: -%189,0) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Emlak Konut GYO’nun 2Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 oranında azalarak 306,1mn TL’ye gerilemiş ancak hem piyasa beklentisi olan 237mn TL’nin, hem de bizim beklentimiz olan 215mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri beklentimizin altında kalmasına karşın, tahminimizdeki sapmada esas faaliyetlerden diğer gelirlerin beklentimizin üzerinde gelmesi önemli bir etken olmuştur. Şirket’in brüt karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında gerileyerek 2Ç2017’de 347,6mn TL olmuştur. Diğer yandan, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir düşüşle 625,8mn TL olmuştur.

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

EKGYO: Emlak Konut 2. çeyrekte 306mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 237mn TL’nin üzerinde. Gelirler %53 daralmayla 533mn TL oldu. FAVÖK’teki daralma gelir daralmasına göre %28 ile daha düşük seviyede kaldı. Emlak Konut’un net borcu 1,46milyar TL’den 2,8milyar TL’ye yükseldi. Ön satışların 2. çeyrekte düşük seyretmesi ve TOKI’ye yapılan geri ödemelerin borcun artmasında etkili olduğu söylenebilir. Hisse başına net aktif değer 5,14TL seviyesinde sabit kaldı. Hisse net aktif değerine göre %40 ıskontolu işlem görmektedir.

HALK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Sınırlı Negatif): Emlak Konut GYO, yılın ikinci çeyreğinde hem ortalama piyasa beklentisi olan 236,5 mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 242,3 mn TL’nin üzerinde ancak yıllık bazda %32,6 düşüşle 306,1 mn TL net kar açıkladı. Cironun beklentilerimizin altında kalmasına karşın, ASKGP yöntemi ile projelendirilen arsaların maliyetlerinde oluşan düşüşün beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi net kardaki sapmamızın ana nedeni oldu. Ayrıca, 2Ç16’da 14,9 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gelirinin yılın ikinci çeyreğinde 69 mn TL’lik net finansman giderine dönüşmesi net kar üzerinde baskılayıcı oldu. Net finansman giderlerindeki artışta, Şirketin Toplu Konut İdaresi’nden aldığı arsalar karşılığında oluşan borcu nedeniyle bu döneme tahakkuk ettirilen faiz gideri ve borç kapatma faiz iskontosu nedeniyle oluşan giderlerden kaynaklandı. Net kar her ne kadar beklentilerin üzerinde gerçekleşse de, satış iadeleri kalemindeki 83,3 mn TL’lik dikkat çekici artış nedeniyle ikinci çeyrek sonuçlarının “sınırlı negatif” yorumlanabileceğini düşünüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Teknik Analiz – 26.07.2017

Emlak Konut Antalya Muratpaşa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesini gerçekleştirdi Emlak GYO’nun dün yapılan Antalya/Muratpaşa arazisi gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunda Mesa, toplam satış geliri olarak 1.060 mln TL, Emlak GYO payı olarak 302.1 mln TL’lik en yüksek teklifi verdi. İhalede ortaya çıkan 1.59’luk çarpan, geçen senenin ortalaması olan 2.08’in altında kaldı. Bu proje’nin Emlak GYO’nun net aktif değerine yaklaşık %1.5 kadar katkıda bulunacağını hesaplıyoruz. Haberi Emlak Konut için nötr olarak nitelendiriyoruz.

HALK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber – 20.07.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket, Evvel İstanbul projesinde yüklenici ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile şirket payı toplam gelirinin 188,8 milyon TL’den 208 milyon TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber – 19.07.2017

Emlak Konut İstinye arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi kapsamında toplam 555 bağımsız bölüm için yapı ruhsatlarını aldı. Şirket 2015 yılında 1,9milyar TL gelir garantisi sağladığı bu projede artık ön satışlara başlayabilecektir. 

 

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 07.07.2017

Hedef Fiyat Düşürüyoruz

Emlak Konut’un 2. çeyrek ön satışları %30 düşüşle 1,010 ünite olarak gerçekleşti ve halka arzdan bu yana en zayıf çeyreklik veri oldu. Emlak Konut’un Merkez Ankara Projesi’nden satın aldığı 144 bağımsız üniteyi dışarıda bıraktığımızda 2. çeyrek rakamlarının daha da zayıf olduğu görülüyor. İlk çeyrekte sunulan teşviklere rağmen Şirket sene başında paylaştığı 9.900 adetlik hedeflerinin ilk yarı itibariyle %36’sına ulaşmış oldu. Diğer taraftan, ön satışlardan gelirler %61 artışla 1.48milyar TL oldu. Emlak Konut’un 714mn TL tutarında kendi stok alımını dışarıda bıraktığımızda ön satışlardan gelirler %17 düşüşe işaret etmektedir. İkinci çeyrek rakamlarının ciddi anlamda zayıf olduğunu ve hissenin endekse göre zayıf performansının devam edebileceğini düşünüyoruz. Hisse için hedef fiyatımızı 4TL’den olumsuz senaryo hedef fiyatımız olan 3,3TL’ye düşürüyoruz.

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 07.07.2017

Emlak GYO 2Ç17 ön satış verisini açıkladı. Buna göre Şirket 2Ç17’de toplam 1,010 konut sattı (1Ç17’de 2,546 konut satmıştı) ve 1Y17’de toplam 3,556 adet konut ön satışı gerçekleştirdi. 2Ç17’de devam eden 45 projesinden 1.48 milyar TL ön satış hasılatı elde etti (1Ç17’de 2.44 milyar TL ön satış hasılatı elde etti). 1Y17 itibariyle Emlak GYO hedefi olan 3,965 adet ile kıyaslandığında %10 gerisinde kaldı, ancak önümüzdeki çeyreklerde yeni başlayacak projelerle konut satışlarında özellikle 4. çeyrek itibariyle ivmelenmesini bekliyoruz. Belirtmek gerekirse Emlak GYO’nun 2017 sonu hedefi 9,900 konut ön satışı gerçekleştirmek (bizim beklentimiz 9,000 konut.

TACİRLER YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 07.07.2017

2. çeyrekte 1.487 milyon TL değerinde 1.010 adet (çeyreksel bazda – %60) bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısı ele alındığında toplam 3.556 adet bölümün satıldığı (yıllık +%35) ve 3.922 milyon TL (yıllık +%130) gelir elde edildiği görülüyor. Bu dönemde satılan ünitelerin 157’si (toplamın %4,4’ü) yabancılara satıldı. Bu satışlar toplam satış gelirinin %3,3’ünü oluşturdu. Dünkü kapanış fiyatı baz alındığında, Emlak Konut %43 net aktif değer iskontosuyla işlem görmektedir. Geçtiğimiz bir yılda ortalama iskonto oranı %42’ydi.

 

 

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 23.06.2017

Kapanış (TL) : 2.93 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11134 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.35 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.27

EKGYO 2017 satış toplam gelir rakamının 15 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyor
EKGYO, toplam büyüklüğü 1,3 milyon m2 yi bulan 5 projesinin gelir paylaşımı modeline göre ihalesinin gerçekleştirilmesi sonucunda, bu projelerde yaklaşık 9 milyar TL hedeflenen satış toplam geliri rakamına ulaşmıştır. Şirket mevcut ihale planlamaları ve bunlara ilave gelebilecek yeni projelerle, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek ihaleler sonucunda, projelerden hedeflenen satış toplam gelir rakamının 15 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyor.

TACİRLER YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 23.06.2017

Emlak GYO 2017 yılında gelir paylaşımı projelerinden toplam 15 mlr TL gelir bekliyor. Emlak GYO’dan yapılan açıklamada beş arsanın daha ihaleyle satılmasının ardından 2017 yılının ilk yarısındaki toplam hasılat 9 mlr TL’ye ulaştı. Şirket yılın ikinci yarısında yapılması planlanan ihalelerle birlikte 2017 yılında toplam 15 mlr TL gelir elde etmeyi beklediğini açıkladı.

Yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen en önemli iki ihale; Şişli/İstanbul’daki 455 mln TL değerinde çok iyi konumda bulunan bir arsa ile Küçükçekmece/İstanbul’da bulunan 968 mln TL değerinde toplu konut inşaatı için iyi lokasyonda bulunan projelerden oluşuyor. Emlak GYO yılın ilk yarısındaki 8.9 mlr TL satış yapılan projelerden 3.2 mlr TL’lik garantili gelir elde edecek. Bu hasılattan 2.3’lük çarpanla 1.8 mlr TL kar elde edecek. Buna göre şirketin gelir paylaşımlı projelerden elde etmesi beklenen net kar rakamı 2017’nin ilk yarısındaki ihalelerle birlikte 4 yada 5 yıl içerisinde %25 artışla 9.3 mlr TL’ye çıktı. Şirketin açıklamasına istinaden yılın ikinci yarısındaki ihalelerden ek 6 mlr TL gelir beklentisiyle hisse üzerinde olumlu bir etki görebiliriz.

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 23.06.2017

Emlak GYO, 2017 yılı için planlanan ihalelerle birlikte toplam 15 milyar TL satış geliri elde etmeyi hedefliyor. Şirket yılın ilk yarısında yapılan 5 ihalede yaklaşık 9 milyar TL satış gelirine ulaştı, dolayısıyla şirket yılın ikinci yarısında planlanan ihalelerden yaklaşık 6 milyar TL satış geliri elde etmeyi hedefliyor. Haberi Emlak GYO hisseleri için potansiyel olumlu olarak değerlendiriyoruz.

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 22.06.2017

Kapanış (TL) : 2.93 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11134 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.18 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.27

Emlak GYO yakın zamnda tamamlanan Riva ve İzmir Konak ihalelerine konu olan arazilerin değerleme rakamlarını açıkladı. Bu değerlere göre ihalede çıkan çarpanlar bizim daha önce minimum değere göre hesapladığımız çarpanlarının oldukça üzerinde. Buna göre 2017 de gerçekleştirilen ihalelerin çarpan ortalaması 2.3x düzeyinde gerçekleşerek tarihi ortalamanın (2.1x) üzerinde gerçekleşti. Bununla birlikte bu üç ihaleden şirket payına kalan kısmın %20’si Emlak GYO’ya kalacak. Açıklanan değerleme rakamlarına göre yeniden hesaplanan çarpanların yüksek olması olumlu. Burada bir tek Zeytinburnu ihalesinin düşük çarpanı dikkat çekici. Olumlu.

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 22.06.2017

Emlak GYO dün İzmir Konak’ta bulunan arazisinin ikinci fazının ikinci ihalesini yaptı. İhaleyi Pekintaş Yapı ve Burakcan İnşaat konsorsiyumu kazandı ve araziye toplam 2,2 milyar TL verirken, Emlak GYO’nun payı 726 milyon TL olacak (402,5 milyon TL değerleme raporunun 1,8 katı). Belirtmek gerekirse Emlak GYO’nun tarihsel ihale çarpanı 2,12’dir. İhale sonucunun Emlak GYO’nun net aktif değerine katkısını yaklaşık %1 olarak hesaplıyoruz.

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 22.06.2017

Emlak Konut’un dün gerçekleştirdiği İzmir Konak 2. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunda arsa payı olarak 726mn TL gelir garantisi sağladı. Arsa sahibi Tariş bu gelirin %20’si olan 145mn TL’yi Emlak Konut’la paylaşacak. Kazanan firma projeden toplam 2.2milyar TL gelir yaratmayı hedefliyor. İzmir Konak 2. Etap ihalesiyle birlikte Emlak Konut son iki haftada yaptığı 5 ihalede toplam 1,2milyar TL gelir garantisi sağlamış oldu.

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 22.06.2017

Emlak GYO İzmir’deki projenin ikinci etabının da ihalesini tamamladı. Emlak GYO, Tariş’e ait Konak/İzmir’de değerli bir lokasyonda bulunan arsanın ikinci etabının da ihalesini dün gerçekleştirdi. İhalenin toplam değeri 2,200 mln TL olarak açıklandı. Emlak GYO gelir paylaşım modeliyle hayata geçirilecek olan projede Tariş’in gelirinden %20 oranında pay alacak. Buna göre, Emlak GYO bu anlaşmadan 145 mln TL (Tariş: 581 mln TL) gelir elde edecek. Ancak, bu gelir paylaşımı işi Emlak GYO’nun toplam garantili gelirinin %1’ine denk gelmekte. Bu nedenle hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz.

 

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 21.06.2017

Kapanış (TL) : 2.93 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11134 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 32.98 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.27

Emlak GYO İzmir Konak 1. Etap ihalesini sonuçlandırdı. Buna göre ihale değeri TL 1.6 milyar, Emlak GYO payı ise TL 586mn olarak belirlendi. Arazinin değerlemesi açıklanmamasına rağmen beklenen minimum miktar TL 286mn düzeyinde bulunmaktaydı. Buna göre bir çarpan hesapladığımız zaman 2.18x değerine ulaşıyoruz. Söz konusu çarpan şirketin tarihi ortalama çarpan değerinin biraz üzerinde yer almaktadır. Elde edilecek gelir şirketin NAD’ının %2.3’ünü oluşturmaktadır. Kısmen olumlu.

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 21.06.2017

Emlak Konut’un dün gerçekleştirdiği İzmir Konak 1. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunda arsa payı olarak 585mn TL gelir garantisi sağladı. Arsa sahibi Tariş bu gelirin %20’si olan 117mn TL’yi Emlak Konut’la paylaşacak. Kazanan firma projeden toplam 1.67milyar TL gelir yaratmayı hedefliyor. İzmir Konak ihalesiyle birlikte Emlak Konut son iki haftada 4 ihalede toplam 1,05milyar TL gelir garantisi sağlamış oldu. Ayrıca, Emlak Konut yine Tariş’in sahip olduğu İzmir Konak 2. Etap gelir paylaşımı projesinin 2. oturumunu bugün 14:30’da gerçekleştirecek.

ZİRAAT YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 21.06.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Emlak Konut GYO, İzmir Konak 1.Etap İhalesi 2.Oturumu’nda Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri’nin 585,2mn TL olduğunu açıkladı. İhaleye Esas Tespit Edilen Asgari Bedel 268,3mn TL’idi. Böylece ihale çarpanı 2,18x oldu. En son açıklanan mali tablolarda tamamlanmış projelerde söz konusu çarpan 2,09x idi.

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 19.06.2017

Kapanış (TL) : 2.92 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11096 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.25 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.69

Emlak GYO Tuzla İçmeler projesini TL 53.mn’ya şirket payı olmak üzere ihale etti. Arazinin şirketin kayıtlarındaki son değeri TL2.74mn düzeyinde bulunuyordu. Bu da 2.17x ihale çarpanına karşılık geliyor ki 2.1x olan tarihi çarpanın bir miktar üzerinde bir gerçekleşme. Tuzla İçmeler şirketin NAD’ının sadece %0.3’ünü oluşturuyor fakat ihale çarpanı son dönemlerde gördüğümüz ortalamanın altında oluşan çarpanlardan daha yüksek bir seviyede gerçekleşmiş durumda.

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 19.06.2017

Emlak Konut’un Cuma gerçekleştirdiği Tuzla İçmeler arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunda 54mn TL gelir garantisi sağladı. Kazanan firma projeden toplam 185mn TL gelir yaratmayı hedefliyor. Tuzla ihalesiyle birlikte Emlak Konut geçen hafta 3 ihalede toplam 930mn TL gelir garantisi sağlamış oldu.

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 16.06.2017

Kapanış (TL) : 2.95 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11210 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.61 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.44

Riva ihalesi sonuçlandı. Buna göre arazi TL3.1 milyarlık bir değere satılırken, Emlak’ın payı TL 1.18 milyar olarak gerçekleşti. Bu miktarda %80 Galatasaray, %20 Emlak GYO’nun payı bulunuyor. Emlak GYO’nun elde edeceği TL236mn’luk pay her ne kadar kendi NAD’ına göre düşük bir miktar olarak kalsa da ihaleye gösterilen ilgi ve ulaşılan rakam açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Şirket arazi için bir değerleme rakamını finansallarında açıklamamıştı fakat Galatasaray ihaleden en az TL486mn beklediğini duyurmuştu. Bu miktara göre gerçekleşen değer 1.94x çarpana işaret ediyor. NAD’a katkısının sınırlı olması nedeniyle haberin de etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 16.06.2017

EKGYO/GSRAY: Emlak Konut’un düzenlemiş olduğu Riva/Beykoz arsa satışı gelir paylaşımı ihalesine en yüksek teklif Emlak Konut ve Galatasaray Spor Klubü payı toplam geliri 1.18 milyar TL olarak gelmiştir. Emlak Konut’un payı bu tutarın %20’si, 236mn TL ve Galatasaray Spor Klubü’nün payı %80’i, 942mn TL olacaktır. Arsanın ekspertiz değeri 396mn TL üzerinden ihale çarpanı 2.97 olarak gerçekleşmiştir. En yüksek teklifi veren Fema İnşaat’ın projeden toplam gelir beklentisi 3.1 milyar TL.

 

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 14.06.2017

Kapanış (TL) : 2.98 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11324 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.11 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.2

Emlak GYO İstanbul Zeytinburnu Bestelsiz ihalesinin ikinci oturumunu gerçekleştirdi. En yüksek teklife göre şirket payı TL 640mn olarak gerçekleşirken şirketin değerlenmiş değeri TL 419mn civarındadır. Buna göre ihale çarpanı 1.53x olarak gerçekleşerek tarihi ortalama olan 2.1x’in altında kaldı. Yönetim yeni ihalelerde çarpanın daha düşük gerçekleşmesinin beklendiğini daha önce belirtmişti. Düşük çarpanı piyasa sevemeyebilir, fakat kısa bir süre sonra yapılacak daha büyük ihaleler daha önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Emlak GYO NAD’ına göre %43 oranında iskontolu işlem görmekte, şirketin tarihi ıskontosu da %20 düzeyinde bulunmakta.

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 14.06.2017

Emlak Konut dün gerçekleştirilen Zeytinburnu arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunda 640mn TL gelir garantisi sağladı. İhaleyi kazanan firma arsa üzerinde yapılacak projeden 1,7milyar TL gelir yaratmayı planlamaktadır. İhale çarpanı 1,52x seviyesinde oluşurken bu rakam 2016 ve 2015’te oluşan 2,05x ve 2,3x çarpanlara göre düşük kaldı. Ayrıca, Emlak Konut bugün İzmir Konak 2. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu bugün gerçekleştirecek. Hatırlanacağı üzere, İzmir Konak arsaları Tariş’in sahipliğinde olup Tariş ve Emlak Konut arsa satışı karşılığı gelir payını %80/20 oranlarında paylaşacaklardır.

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 14.06.2017

Emlak GYO Zeytinburnu arazisinin ikinci ihalesini dün gerçekleştirdi. Buna göre, Güney Gayrimenkul, Baş Yapı, Esta İnşaat ve Elit Vizyon Yapı konsorsiyumu ikinci ihaleyi 1.73 milyar TL vererek kazandı. Emlak GYO’nun payı toplam hasılatın %37’si olarak belirlendi, dolayısıyla Emlak GYO projeden 640,1 milyon TL minimum hasılat elde edecek. Arazinin ihaleye konu olan değeri 419 milyon TL dikkate alındığında, ihale çarpanını 1,53
hesaplıyoruz. Belirtmek gerekirse Emlak GYO’nun ortalama ihale çarpanı 2,12 idi.

 

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 12.06.2017

EKGYO/GSRAY: Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray’a ait olan Riva’daki 1mn metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunu 15 Haziran’da gerçekleştirecektir. İkinci oturumda Galatasaray ve Emlak Konut’un arsa karşılığında ne kadar gelir taahhüdü alacakları belli olacaktır. Geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80’i Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne, % 20’si Emlak Konut’a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır. Emlak Konut’un söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 509mn TL
olacaktır.

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

Emlak Konut çeşitli bankalardan 750mn TL tutarında 1 yıl anapara ödemesiz 4 yıl vadeli finansman sağladı. Kullanılan kredinin ilk yılında 3 ayda bir faiz ödemeli ve bir yıldan sonra 3 ayda bir anapara ve faiz ödemeli olacaktır. Emlak Konut’un sağlamış olduğu kaynağı 30 Mayıs tarihinde TOKI’den satın almış olduğu 1 milyar tutarında 7 adet arsanın finansmanında kullanacağını düşünüyoruz. Şirketin 1Ç17 itibarıyla 1.46mn TL olan net borcunun bu ek finansman ile daha da artmasını bekleriz.

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

Emlak GYO yurt içindeki bankalardan 750 mln TL değerinde kredi anlaşması imzaladı. Buna göre, kredi 1 yılı ödemesiz olmak üzere 4 yıl vadeli ve çeyreksel ödemelerden oluşuyor. Yeni kredi yılın ikinci yarısında beklenen nakit akışı iyileşmesini bozabilir ve kısa vadede hisse için olumsuz olabilir. Şirketin yılın son çeyreği başta olmak üzere 2017’nin ikinci yarısında nakit pozisyonunda iyileşme sağlayacağı görüşümüzü koruyoruz.

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

Emlak GYO çeşitli bankalardan toplam 750 milyon TL kredi kullandığını açıkladı. Kredinin 1 yılı anapara ödemesiz ve geri ödeme süresi 4 yıl olarak belirlendi. Haber Emlak GYO hisseleri için nötr etki yaratmasını bekliyoruz.

 

EKGYO’dan Borçlanma Açıklaması – 01.06.2017

Şirketimiz tarafından muhtelif bankalardan, aşağıdaki şartlarda, 750.000.000 TL kredi / finansman desteği kullanılmıştır ;

1 yıl anapara ödemesiz, geri ödeme süresi 4 yıl,  ilk yıl 3 ayda bir faiz / kar payı ödemeli, bir yıldan sonra 3 ayda bir anapara+faiz/kar payı ödemeli

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 31.05.2017

Emlak GYO TOKİ’den 7 adet arsanın (toplam 381 bin metrekare) satın alımı için protokol imzaladığını açıkladı. Arsalar için Emlak GYO TOKİ’ye 1 milyar TL para ödeyecek. Ayrıca, Emlak GYO daha önce TOKİ’den aldığı Bursa’daki araziyi (62 milyon TL) TOKİ’ye geri verecek. Dolayısıyla Emlak GYO toplamda 950 milyon TL ödeme yapacak ve bu ödemeyi iki taksit şeklinde (500 milyon 29/09/2017 ve 450 milyonluk kısmı 29/06/2018) yapacak. Haber Emlak GYO hisseleri için potansiyel olumlu olacağını düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Yorum – 31.05.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Şirket ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında, toplam 7 adet 381.172,34 m² arsalar için 1.012.000.473,50 TL bedel üzerinden Şirket tarafından satın alınmasına yönelik 30.05.2017 tarihinde protokol imzalanmıştır.

TOKİ’den Arsa Alımı Hakkında Açıklama – 30.05.2017

Şirketimiz ile T.C. Başbakanlık  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında,

 • İstanbul ili Bakırköy ilçesi, Florya’da 81.328 m2 arsa için 422.905.600 TL bedel,
 • İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı’nda 20.396,7 m2 arsa  için 57.000.000 TL bedel,
 • İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taşdelen’de 187.750 m2 arsa için 247.830.000 TL bedel,
 • Samsun ili, Canik İlçesi, Yeni’de 3 adet toplam 51.697,64-m2 arsa için 94.264.873,50 TL bedel ve
 • Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, Bahçelievler’de 40.000,00-m2 arsa için 190.000.000 TL bedel olmak üzere;

toplam 7 adet 381.172,34-m² arsalar için 1.012.000.473,50-TL bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına yönelik 30.05.2017 tarihinde protokol imzalanmıştır.

Arsa alım bedelinin 500.000.000 TL si 29.09.2017 tarihinde,

Kalan 450.012.596,04 TL’sı 29.06.2018 tarihinde ödenecektir.

61.987.877,46 TL lik tutar TOKİ’den daha öncesinde alınmış olan Bursa ili, Osmangazi ilçesinde bulunan arsanın iade edilmesi ve  önceki işlemlere istinaden mashup edilecektir.

ZİRAAT YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 09.05.2017

Öneri : “AL” Hedef Hisse Fiyatı : 3,95TL

Emlak Konut GYO’nun 2017 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı 319,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 176,8mn TL kar elde edilmişti. Piyasanın beklentisi Şirket’in 334mn TL kar elde edeceği yönündeyken iken, bizim beklentimiz 383mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada, satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesine karşın, finansman giderlerinin 135,7mn TL ile beklentimizi aşması etkili olmuştur.

Şirket’in artan teslimatlar (Maslak 1453 ve Sarphan Finanspark projelerindeki teslimatlar) sonrasında satış gelirleri 834,1mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 128,6mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar ise 448,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde brüt kar 111,7mn TL idi. Diğer taraftan, konut teşvikine yönelik atılana adımlar sonrasında finansman giderleri karlılığı baskılamıştır. Bu gerçekleşmeler sonrasında 1Ç2017’de net kar ve brüt kar oranı sırasıyla %38 ve %54 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu oranlar sırasıyla %137 ve %87 idi.

Emlak Konut GYO’nun 2017 yılının ilk çeyreğindeki bağımsız bölüm satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %136 oranında artarak 2.833 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu satışlardan 2,9 milyar TL nakit akışı sağlanmıştır. Emlak Konut’un 2017 ilk çeyrek konut satış hedefi 1.350 adet idi.

Emlak Konut GYO 8 Mayıs 2017 tarihi itibariyle, Net Aktif (Varlık) Değerine göre %44 iskonto ile işlem görmektedir. Şirket’in son bir yıllık iskonto ortalaması da %41’dir. Emlak Konut GYO’nun 2017 ilk çeyrek itibariyle düzeltilmiş net borcu 47mn TL olmuştur. Bir önceki çeyrekteki Şirket’in düzeltilmiş 878mn net nakit pozisyonu bulunmaktaydı.

Emlak Konut GYO için daha önceki “AL” önerimizi koruyor ve hedef hisse fiyatında güncellemede bulunmuyoruz.

Melih Kopuz, Işık FX Araştırma Uzmanı – İnşaat sektörü ve EKGYO Hisse Analizi – 09.05.2017

Yatırımcıların referandum öncesinde tedirginlikle baktıkları sektörlerin başında gelen, inşaat sektöründe toparlanma eğilimi devam ediyor. Referandumun tamamlanması ile birlikte sektörde yavaş yavaş kımıldanmalarda başlamış durumda. Geçtiğimiz ay açıklanan Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerin baktığımızda ise toparlanmayı destekler nitelikte olduğunu görüyoruz. TÜİK’in açıkladığı veriler doğrultusunda, Türkiye’de 2017 Mart ayındaki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artış göstermiş bulunuyor. Bu artış ile birlikte 2017 Mart ayında satılan konut sayısı 128.923’e yükseldi. Aylık olarak baktığımızda ise konut satış sayısı Şubat 2017 dönemine göre yüzde 27 arttığını gözlemliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Kapanış (TL) : 2.95 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11210 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.13 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.44 Analist: [email protected]

Emlak GYO 1Ç17’de TL320mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan TL311 mn ve bizim beklentimiz olan TL308mn’un hafif üzerinde. Şirket teslimatlardaki artışlar nedeniyle satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre beş kattan fazla arttırmış durumda fakat geçtiğimiz dönemde başlayan kampanyaların finansman giderleri de kar zarar tablosunda görülmeye başlandı. Bununla beraber yönetimin sene başında belirlediği TL 1.8 milyarlık kar hedefi korunuyor. Emlak GYO, NAD’ına göre %41 iskontolu işlem görmekte, halka arzdan beri %20 tarihi ıskontoya göre bu rakam oldukça yüksek bir düzeyde seyretmeye devam ediyor. Sonuçların beklentilere yakın olması nedeniyle çok önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz.

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Emlak Konut GYO 1Ç17 finansallarında 320 milyon ₺ net kar açıkladı. Şirketin karı bir önceki döneme göre %35 geçen yılın aynı dönemine göre ise %81 oranında artış gösterdi. 400 milyon ₺’lik FAVÖK bizim 408 milyon ₺’lik beklentimize paralel, 293 milyon ₺’lik piyasa beklentisinin ise üzerinde gerçekleşirken şirketin net karı 311 milyon ₺’lik piyasa beklentisi dahilinde kaldı. Açıklanan rakamların hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağı kanaatindeyiz. Bu dönemin bizce öne çıkan en önemli özelliği şirketi net nakit pozisyonundaki azalma oldu. Açıklanan net nakit pozisyonu 2.4 milyar ₺’den 1.9 milyar ₺’ye gerilerken TOKİ ve müteahhit hesaplarındaki düzeltmenin ardından Emlak Konut GYO’nun bir önceki çeyrekteki 878 milyon ₺’lik net nakit pozisyonunun 47 milyon ₺ net borca dönmüş olduğunu hesaplıyoruz.

Şirketin Nisan başında uygulamaya aldığı ve Haziran ortasına kadar devam edecek olan 1 Şubat 2017 öncesi konut alanların borçlarını erken ödemeleri durumundaki indirim kampanyasının yılın ikinci çeyreğinde nakit pozisyonuna kısmi bir olumlu yansıması olabileceğini düşünüyoruz. Emlak Konut GYO için AL olan önerimizi ve 3.80 ₺ olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Şirketin nakit pozisyonundaki değişimin hisse fiyatına önemli ölçüde yansımış olduğunu düşünüyoruz, ki net aktif değer iskontosu da %50 seviyelerine ulaşmıştır. 1Ç17’de kampanya ile desteklenen güçlü satış rakamlarının ardından yılın geri kalan kısmında daha ılımlı bir seyir olabileceğini düşünüyoruz. Şirketin 9,900 adetli satış hedefine ve 8.0 milyar ₺’lik gelir rakamına ulaşılabileceğini düşünüyoruz.

HALK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Pozitif): Emlak Konut GYO, 1Ç17’de 387 milyon TL’lik beklentimizin %17 altında, ortalama piyasa beklentisi olan 311 milyon TL’nin %3 üzerinde yıllık bazda %81 artışla 319,7 milyon TL net kar açıkladı (1Ç16’da 176,8 milyon TL net kar). Gelir paylaşımlı projelerden beklentimizin altında ciro tahakkuku yazılmış olması, net karın beklentimizin altında gerçekleşmesinde etkili oldu. Ayrıca, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 15,8 milyon TL’lik net finansman gelirinin aksine, bu çeyrekte 122,4 milyon TL net finansman gideri kaydedilmesi de net karın beklentimizin altında kalmasında etkili oldu. Hem ciro hem de operasyonel karlılık açısından beklentilerin üzerinde gelen ilk çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin ‘pozitif’ olmasını bekliyoruz. Şirket için 3,70 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi sürdürmeye devam ediyoruz.

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Emlak GYO 1Ç17’de 320 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 380 milyon TL’nin altında, ancak piyasa ortalama beklentisi olan 311 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Bizim beklentimizin altında gelen net kar rakamının sebebi TOKİ’den alınan arsalar karşılığı oluşan borcun tahakkuk ettirilen faiz giderinden (110.6 milyon TL) kaynaklanmaktadır. Ciro 1Ç17’de 834 milyon TL olurken (piyasa ortalama tahmini 463 milyon TL ve bizim beklentimiz 600 milyon TL), Emlak GYO 1Ç17’de Maslak-1453 ve Sarphan Finanspark projelerinin teslimatını gerçekleştirdi. Ayrıca, şirket elinde bulunan konutların satışından 421 milyon TL ciro elde etti (toplam cironun %50.5’u). Emlak GYO, 1Ç17’de 400 milyon TL FAVÖK açıkladı (piyasa ortalama tahmini 293 milyon TL ve bizim beklentimiz 378 milyon TL). Beklentilere paralel gelen net kar sonucu, 1Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün nötr etki yaratmasını bekliyoruz.

 

 

Emlak Konut’tan Özak GYO’nun Büyükyalı Projesi Hakkında Açıklama – 25.04.2017

Zeytinburnu’ndaki eski tank fabrikası arazisine ilişkin imar planlarının iptali  doğrultusunda verilen Yerel Mahkeme kararlarına karşı İstinaf  Yargı yoluna müracaat edilmiş ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi tarafından iptal kararlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup hukuki süreç devam etmektedir. Ayrıca proje ile ilgili inşaat ve satış süreçleri ruhsatına ve mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

İstanbul Şişli (Kuasar İstanbul) Projesi Kesin Kabulü Hakkında Açıklama

Şirketimiz projelerinden “İstanbul Şişli Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” nin Kesin Kabulü yapılmış olup ” Kesin Kabul Tutanağı” 25.04.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Emlak Konut’tan Özak GYO’nun Büyükyalı Projesi Hakkında Açıklama – 21.04.2017

Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, “İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” (Büyükyalı İstanbul) kapsamında, 774 Ada 69 Parselde yer alan B ve T2 Bloklarda bulunan 98 adet konut ve 41 adet ticari üniteden oluşan toplam 139 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 21.04.2017 tarihinde alınmıştır.

Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 1680 adet olmuştur.

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 06.04.2017

Geçmiş tarihli satışlarda bakiyeyi kapatana %5-20 indirim.

Emlak Konut, belirli projelerde kalan bakiyenin erken ödenmesi durumunda % 5 ila %20 arasında değişen indirimleri içeren yeni bir kampanya başlattı. Kampanya tamamlanmış 47 gelir paylaşımlı projeyi ve devam etmekte olan bazı anahtar teslimi projeleri kapsıyor. Sadece 1 Şubat 2017 öncesinde konut satın alanlar bu fırsattan yararlanabilecek. Bu kampanya, şirketin devam eden satış performansını etkilemeyecektir; bunun yerine, likidite ve tahsilatların artırılması için bir çaba olduğu görülmektedir. Kampanya 9 Haziran 2017’de sona erecek. Erken tahsilatın yeni arazi alımlarına yönlendirileceğini ve yüklenicilere daha fazla likidite sağlanmasının hedeflendiğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 06.04.2017

Emlak Konut 1 Şubat’tan önce bağımsız ünite satın alan ve taksit ödemeleri devam eden alıcılara yönelik indirim kampanyası başlattı. 1 Nisan ile 9 Haziran arası geçerli olacak kampanyaya göre güncel borç tutarının %100’ünün ödenmesi durumunda %20 indirim, %75’inin ödenmesi durumunda %15 indirim, %50’sinin ödenmesi durumunda %10 indirim ve %25’inin ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır. Emlak Konut’un 2016 sonu itibariyle konut satışlarından toplam 1,95milyar TL alacağı bulunmaktadır

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 06.04.2017

Emlak GYO belirlenen bazı projelerinde 01.02.2017 tarihinden önce bağımsız bölüm satın alan ve taksit ödemeleri devam eden alıcılara yönelik indirim kampanyası başlattı. Kampanya 01.04.2017 – 09.06.2017 tarihleri arasında geçerli olacak. Buna göre, güncel borç tutarının %100’ünün ödenmesi durumunda %20 indirim, %75’inin ödenmesi durumunda %15 indirim, %50’sinin ödenmesi durumunda %10 indirim, %25’inin ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacak. Yeni kampanya Emlak GYO’nun nakit akışını olumlu etkileyeceğinden, haberi Emlak GYO hisseleri için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Şirketimizin İndirim Kampanyası Hakkında Açıklama – KAP – 05.04.2017

Şirketimizin belirlenen projelerinden 01.02.2017 tarihinden önce bağımsız bölüm satın alan ve taksit ödemeleri devam eden alıcılarımıza yönelik indirim kampanyası başlatılmıştır.

01.04.2017 – 09.06.2017 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ayrıntılı bilgiler şirketimiz resmi web sitesinde yayınlanmıştır.

Kampanyanın ana başlıkları aşağıdaki gibidir.

Güncel borç tutarının;

 • %100’ünün ödenmesi durumunda %20 indirim,
 • %75’inin ödenmesi durumunda %15 indirim,
 • %50’sinin ödenmesi durumunda %10 indirim,
 • %25’inin ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır.

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 04.04.2017

Kapanış (TL) : 2.89 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 10982 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.31 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.98

Emlak Konut, ilk çeyreğe ilişkin ön satış verileri yayımlandı.
Emlak Konut’un açıkladığı verilere göre Şirket yılın ilk çeyreğinde 2.833 adet bağımsız bölüm satışı ve 2.878 milyon TL satış hasılatı elde etti. Ön satış adedi geçen yılın aynı dönemine göre %136 artarken 2016 son çeyreğinin yüksek baz teşkil etmesi nedeniyle önceki çeyreğe göre %32 geriledi. Satış hasılatı ise önceki yıla göre %290 artarken değerli projelerden satışla toplam hasılattaki düşüş önceki döneme göre %8 ile sınırlı kaldı. Kampanyanın etkisiyle sadece Mart ayında satılan konut adedi 1.779 olurken hasılat 2.055 milyon TL oldu. Diğer yandan konut alımında banka kredisi kullanımı %40 düzeyinde kaldı. Konut alanlar daha çok müteahhitlerin sunduğu peşin alım indirimleri veya diğer ödeme seçeneklerini tercih etmişler.

Emlak Konut’un bu yıl 9.900 bağımsız bölüm satışı ile 8 milyar TL hasılat elde etmeyi hedeflediğini hatırlatalım. Şirket böylece yılın ilk çeyreğinde tüm yıla ilişkin hedeflerinin üçte birini yakalamış oldu. Emlak Konut hisseleri NAD’ine göre %44 iskonto ile işlem görüyor. Şirketin halka arzdan bu yana iskontosu yaklaşık %20 ve son bir yıldaki ortalama iskontosu ise %40 düzeyinde. Açıklanan ön satış verilerine piyasa tepkisinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz zira önceki ay basında sıkça güçlü ön satış verilerine ilişkin haberler yer alıyordu.

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 04.04.2017

Emlak Konut’un ön satışları Ocak-Mart döneminde %136 artışla 2.833 üniteye ulaştı. Şirket ön satışlardan 2,9milyar TL gelir elde etti. Satış büyümesinin arkasındaki en önemli etken Şubat ve Mart’ta Emlak Konut öncülüğünde başlatılan ve düşük faiz-uzun geri ödeme sürelerini kapsayan satış kampanyası gösterilebilir. İlk çeyrek itibariyle, Şirket 2017 için ön satış hedefinin %29’una ön satışlardan elde edilen gelir hedefinin ise %39’una ulaşmış oldu. Kampanya kapsamında kullandırılan 750mn TL’lik mortgage kredileri için Emlak Konut bankalara 168mn TL katkı payı ödedi.

Şirketin son bir yıl içinde ikinci defa kampanya yapması ve kampanyanın olmadığı Ocak ayındaki sadece 111 adetlik ön satışlar teşvik olmadığında talep ortamının ne kadar zayıf olduğu hakkında güçlü sinyaller vermektedir. Bu anlamda, önümüzdeki dönemde faiz kampanyaları devam ettirilmezse Emlak Konut’un 9.900 adet ve 8milyar TL’lik ön satış hedeflerine ulaşamama riski olduğunu düşünüyoruz. Mart ayında satış kampanyalarının bitmesiyle birlikte, tüketiciler hem yüksek faiz hem de inşaat şirketleri kampanya öncesinde zam yaptıklarından yüksek fiyatlarla karşılaşacaklardır.

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 04.04.2017

Emlak GYO, 1Ç17’de gerçekleştirdiği konut satış adedini (ön satışlar) 2.833 adet olarak açıkladı (Ocak; 111 adet, Şubat; 943 adet, Mart; 1,779 adet). Bu satışların toplam peşin satış bedeli (KDV hariç) 2,88 milyar TL oldu. Belirtmek gerekirse, Emlak GYO’nun 2017 sene sonu hedefi 9,900 adet konutun ön satış ve 8 milyar TL ön satış hasılatı elde etmek. 1Ç17 dönemi konut satış verisinin Emlak GYO hisseleri açısından etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 04.04.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Şirket tarafından geliştirilen projelerde 2017 Yılı Ocak, Şubat, Mart tarihleri itibariyle, toplamda 2,9 milyar TL (KDV Hariç) değerinde, 2.833 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Satış adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre %136 oranında artışa işaret ederken, Şirket’in 1Ç2017’deki satış tahmini 1.350 adet idi. Öte taraftan, bu satışların toplamda 69mn TL (KDV Hariç) değerindeki, 82 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BB+ olarak, görünümü durağan olarak belirlemiştir.

HALK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 04.04.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Emlak Konut GYO, ilk çeyrek konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Ocak- Mart döneminde 2.833 adet bağımsız bölüm satışı, 2,87 milyar TL satış hasılat elde edilirken, bağımsız bölümlerin 82 adeti 68,98 milyon TL bedel ile yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildi. Şirket’in ilk çeyrek için 1.350 adet bağımsız bölüm satışı ve 1,06 milyar TL satış değeri hedefi bulunuyordu. Şubat ayında başlayan konut satış kampanyasının katkısıyla, güçlü satış rakamları yakalanmış oldu. Bu olumlu gelişmenin piyasa tarafından fiyatlandığını düşünüyor, bu haberin şirket hisseleri üzerindeki olumlu etkisinin şu aşamada sınırlı kalmasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

Kapanış (TL) : 3.05 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11590 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 24.34 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.42

Emlak Konut, bu yıl nakit temettü dağıtmayacağını açıkladı – Olumsuz

Emlak Konut, bu yıl 2016 net karından nakit temettü dağıtmayacağını duyurdu. Buna gerekçe olarak 2016 yılında alınan arsa yatırımlarına ödeme yapılacak olması ve 2017 yılındaki alımı planlanan arsaların dikkate alındığı belirtildi. Şirket böylece tarihinde ilk kez nakit temettü dağıtmamış olacak. Şirket genelde dağıtılabilir net karının %40’ını dağıttığı bir alışkanlığa sahipti.

Emlak Konut ayrıca 2017 yılına ilişkin planlarını da açıkladı. Buna göre şirket altısı İstanbul ve biri İzmir’de olmak üzere toplam yedi adet gelir paylaşım modeli içeren projeyi ihale edecek. Ayrıca devam eden projelerin de tamamlanması öngörülüyor.

Bizce piyasa, şirketin bu yıl nakit temettü dağıtmama kararını olumsuz karşılayacak. Bu haberin beklenen olumsuz etkisi nedeniyle Emlak Konut hisselerini en çok önerilenler listemizden çıkarırken 3,61 TL hedef değerini koruyoruz. Hisse üzerinde kısa vadede satış baskısı görebiliriz.

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

Emlak GYO 2016 yılının karından kar payı dağıtmayacağını açıkladı. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre yönetim kurulu 2016 yılında satın alınan arsaların ödemesi için kullanmak üzere 2016 yılında elde edilen kardan temettü ödemesi yapılmayacağını açıkladı. Haberin, birçok yatırımcının temettü beklentisiyle yatırım yapması nedeniyle Emlak GYO hissesi üzerinde olumsuz etkisi olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Negatif): Yönetim Kurulunun 24.03.2017 tarihli toplantısında, nakit kar payı dağıtmama kararının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Nakit kar payının dağıtılmama kararında, 2016 yılında alınan arsa yatırımlarına ödeme yapılacak olması ve 2017 yılındaki alımı planlanan arsaların dikkate alındığı duyurulmuştur. Diğer yandan, Şirket bu yıl 7 tane Gelir Paylaşımlı 1 tane de Anahtar Teslimi olmak üzere 8 tane arsa ihalesi yapmayı planlamaktadır. İhale edilmesi planlanan projelerin toplam ekspertiz değerleri (KDV hariç) 3,04 milyar TL’dir.

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

Arsa Alımlarından Dolayı Temettü Vermeyecek

Emlak GYO yönetimi 2016 yılı karından kar payı teklif etmeyeceğini açıkladı. Bunun sebebi olarak Şirket 2016 yılında alınan arsa alımlarının ödemelerinin yapılacak olması ve 2017 yılında planlanan arsa alımları dikkate alındığını belirtti. Ayrıca, Emlak GYO 2017 yılında toplam 3 milyar TL değerinde arsa ihaleleri gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı

OYAK YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 27.03.2017

Emlak Konut 2017’de 2milyar TL’lik arsanın ihalesine çıkılacağını açıkladı. Şirket 2016’da 1,1milyar TL’lik 2015’te ise 2,6milyar TL’lik arsanın ihalesini gerçekleştirmişti. Ayrıca, Emlak KOnut daha önce imzaladığı protokoller çerçevesinde Galatasaray ve Tariş’in arsaları için de ihaleye çıkacak. Haberin etkisinin olmasını beklemiyoruz.

Emlak Konut 2016 yılı karından kar payı dağıtmayacak. Şirketin sahip olduğu nakdin hem daha önce alınan hem de alınması planlanan arsalar için kullanılacağı açıklandı. Hatırlanacağı üzere, Emlak Konut’un net karı 2015 yılındaki 953mn TL seviyesinden 2016’da 1,8milyar TL’ye yükselmişti. Şirket yönetiminin bu zamana kadar %40 kar payı oranının korunacağına dair verdiği mesajlardan dolayı, şirketin nakit kar payı dağıtmama kararının piyasa tarafından olumsuz karşılanmasını bekliyoruz. Olumsuz.

 

ZİRAAT YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 23.03.2017

Öneri : “AL” Hedef Hisse Fiyatı : 3,95TL

Emlak Konut GYO’nun 4Ç2016’daki net dönem karı 236mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar hem bizim beklentimiz olan 330mn TL hem de piyasa beklentisi olan 293mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 5356mn TL kar açıklamıştı. Son çeyrekte brüt ve net kar marjları sırasıyla %74,4 ve %60,0 olarak gerçekleşirken, bu oranlar çeyreksel bazda son bir yılın en yüksek değerleri olmuşlardır. FAVÖK marjı da %60,8 ile benzer şekilde olumlu bir görüntü sergilemiştir.

Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Emlak Konut GYO’nun 2016 yılındaki karı 1.761mn TL olmuştur. 2015 yılındaki net dönem karı 953mn TL idi. Satış gelirleri ise 2016 yılında bir önceki yıla göre %93,4 oranında artarak 3.456mn TL’ye yükselirken, bu yükselişte konut ve ticari ünite satış gelirleri etkili olmuştur. Emlak Konut GYO’nun 2016 yılında bağımsız bölüm satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 oranında artarak 10.053 adet olarak gerçekleşmiştir.

Bu satışlardan 7,3 milyar TL nakit akışı sağlanmıştır. Emlak Konut’un 2016 yılsonu konut satış hedefi 11bin adet idi. Emlak Konut GYO 21 Mart 2017 tarihi itibariyle, Net Aktif (Varlık) Değerine göre %40 iskonto ile işlem görmektedir. Şirket’in son bir yıllık iskonto ortalaması da %%40’dır. Emlak Konut GYO, 2017 yılında 1,8 milyar TL kar elde etmeyi beklerken, 9.900 adet konut satışı ve 8 milyar ön satış hasılatı hedeflemektedir. Bizim de kar beklentimiz 1,8 milyar TL ile Şirket beklentileri doğrultusundadır.

Emlak Konut GYO’nun tahmini değerini, beklentilerimizdeki değişiklikler ve güncellemelere bağlı olarak 13.507mn TL’den 15.027mn TL’ye yükseltirken, hedef hisse fiyatını da 3,55TL’den 3,95TL’ye yükseltiyoruz. Emlak Konut GYO için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Gizmen Nalbantlı, Başanalist, IŞIK FX – EKGYO Hisse Analiz – 23.03.2017

Hedef Fiyat: 3.50 TL   Tavsiye: AL

Küresel likidite koşulları ve talep üzerindeki potansiyel riskler, 2017 yılı için konut talebindeki iştahın artmasını engelliyor. Ancak yapılan kampanya ve vergi indirimleri ile aşağı yönlü çok fazla risk görmüyoruz.

Son dönemde AVM’lerde metrekare başına satış gelirlerinin düştüğünü görmekteyiz. Yüksek arzın olduğu bölgelerde satış gelirinin düşmesi, doluluk oranlarını olumsuz etkileyebilir. Yatırımların zayıflaması ise ofis piyasasını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz. Sektörde iş modeli ve yeni projeleri ile ön plana çıkan şirketlere yatırım yapılabileceğini düşünüyorum.

Son dönemde birçok önemli projeye imza atan şirket, TOKİ’den öncelikli arazi temini ve risksiz gelir paylaşımı yöntemi ile ön plana çıkıyor. Son dönemdeki teşvikler konut satışlarındaki düşüşü biraz olsun azaltabilir. Kasım-Aralık döneminde piyasaya 4 bin 200 konut süren şirket, 2016 yılı kar hedefini 1.5milyar liradan 1.8 milyar liraya çıkardı.  Yeni projelere hızlı bir şekilde devam eden 2017’de iş bekletmeyeceğini açıkladı. Anadolu’da yatırımlarını hızlandıran şirketin Denizli, Konya, Nevşehir, Niğde’deki projeleri büyük ilgi görüyor.

Şirketin 2017 ajandasında Başakşehir, Halkalı, Zeytinburnu ve Başakşehir-Hoşdere’deki arazilerinin ihaleleri var. Şişli Nişantaşı’nda konumlanan ve Marmara Üniversitesi’nden alınan değerli arazinin de ihale yılı yine 2017 olacak. Bu ihalelerden çıkacak toplam değer ise 10 milyar lira olacak. GYO şirketleri arasında öne çıkan Emlak konut için 3.50 hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyoruz.

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Haber Analiz – 13.03.2017

Kapanış (TL) : 3.12 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11856 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 23.4 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.76

Hedeflenen satış adedine 40 günde ulaşıldı

Gazetelerde yer alan habere göre Emlak Konut GYO’nun liderliğindeki konut kampanyasının ilk 40 gününde ön satışlar 2.470 ünite ve 2,8 milyar TL hasılata ulaştı. Bu tutar şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği satışları aşıyor (1.200 konut ve 739 milyon TL hasılat). Mart ayı sonuna kadar devam edecek kampanyada Emlak Konut 2,500 ünite satmayı hedefliyordu. Şirket hedefini neredeyse tamamlarken satışların ilk üç haftadan sonra hız kestiği görülüyor. Hatırlanacağı üzere yine basında yer alan haberlere göre şirket kampanyanın ilk üç haftasında 2.040 bağımsız birim satışı ve 2,2 milyar TL hasılat elde etmişti.

Emlak Konut, ilk çeyreğe ilişkin ön satış verilerini birikimli olarak Nisan ayının ilk haftasında açıklamayı planlıyor. Şirketin alışkanlığı aylık bildirimler yönündeydi ancak kampanyanın neden olduğu yoğunluk sonucu şirket ilk üç ayın verisini birikimli olarak açıklamaya karar vermişti.

 

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz – 01.03.2017

Emlak GYO dün yaptığı telekonferansta 2017 yılı hedefleri olan 9,900 adet ön konut satışı, 8 milyar TL ön satış hasılatı ve 1.8 milyar net kar tahminlerini koruduğunu açıkladı. Şirket Ocak ve Şubat ayları ön satışlarını birlikte açıklayacak ama Şubat başında başlayan ve Mart sonuna kadar devam edecek olan düşük faizli ve uzun vadeli konut kredileri sayesinde iki aylık ön satış verisinin kuvvetli olmasını beklediklerini açıkladılar. Temettü dağıtım politikalarında (%40 dağıtım oranı) bir değişiklik olmadığını belirttiler (2016 net karından %40 temettü dağıtım oranından %5.9 temettü verimi hesaplıyoruz). Şirket 1Y17’de 3 arazisinin (Halkalı, Zeytinburnu ve Teşvikiye) ihalesini yapmayı planladığını açıkladı.

 

İŞ YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Kapanış (TL) : 3.13 – Hedef Fiyat (TL) : 3.61 – Piyasa Deg.(TL) : 11894 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 22.61 EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.39

Emlak Konut yılın son çeyreğinde 236 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 293 milyon TL düzeyindeydi. Böylece tüm yılın net karı 1.761 milyon TL olarak gerçekleşti. Beklentilerden daha güçlü gerçekleşen son çeyrek konut teslimatları nedeniyle şirket yönetimi yılsonu için net kar hedefini Ekim ayında 1,8 milyar TL olarak güncellemişti. Ayrıca dün açıklanan sonuçlar 15 Şubat’ta Vergi Dairesi’ne sunulan mali tablolarla da uyumlu olduğu için piyasa tepkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Negatif): Emlak Konut GYO 4Ç2016’da 236mn TL net dönem karı elde etti. Net kar hem bizim beklentimiz olan 330mn TL hem de piyasa beklentisi olan 293mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 536mn TL kar açıklamıştı. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Emlak Konut GYO’nun 2016 yılındaki karı 1.761mn TL olmuştur. 2015 yılındaki net dönem karı 953mn TL idi. Satış gelirleri ise 2016 yılında bir önceki yıla göre %93 oranında artarak 3.456mn TL’ye yükselirken, bu yükselişte konut ve ticari ünite satış gelirleri etkili olmuştur.

AK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Emlak GYO 4Ç16’da 236 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 315 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 293 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Bunun sebebi TOKİ’den alınan arsalar karşılığı oluşan borcun tahakkuk ettirilen faiz giderinden (127.4 milyon TL) kaynaklanmaktadır. Ciro 4Ç16’da 394 milyon TL olurken (piyasa ortalama tahmini 481 milyon TL ve bizim beklentimiz 400 milyon TL), Emlak GYO 4Ç16’da Maslak-1453 ve Sarphan Finanspark projelerinin teslimatını gerçekleştirdi. FAVÖK marjı 4Ç16’da yüksek marjlı projelerin (Maslak-1453 ve Sarphan Finanspark) teslimatından olumlu etkilendi. Emlak GYO, 4Ç16’da 239 milyon TL FAVÖK açıkladı (piyasa ortalama tahmini 259 milyon TL ve bizim beklentimiz 260 milyon TL). Beklentilerin altında gelen net kar sonucu, 4Ç16 sonuçlarının hisse üzerinde bugün hafif olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz. Şirket bugün saat 17:00’de telekonferans yapacak.

DENİZ YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Emlak Konut 4Ç16’da 236.3 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin karı bir önceki çeyreğe göre %74 geçen yılın aynı dönemine göre ise %56 oranında geriledi. 4Q16 net kar rakamı 293 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ve bizim 269 milyon TL’lik beklentimizin kısmen altında kalmasına rağmen yılı yönetimin 1.8 milyar TL’lik beklentisine oldukça yakın bir seviyede, 1,761 milyon TL’de tamamladı. Emlak Konut için AL olan önerimizi koruyoruz. 4Ç16’da beklentilerin hafif altında kalan net kar rakamının temettü beklentisi üzerinde belirgin bir negatif etkisinin olmayacağını düşünüyoruz. %40 temettü dağıtım oranı ile temettü verimliliğinin %5.9 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu oranının %5 ve üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz. Şirket bugün saat 17:00’da sonuçlarını değerlendireceği bir telekonferans düzenleyecek. Hatırlanacağı üzere Emlak Konut 2017 yılında 9,900 adet satış, 8 milyar TL gelir ve 1.8 milyar TL net kar öngördüklerini açıklamıştı. Halihazırda devam eden ve Mart sonunda bitecek olan kampanyanın etkisi ile satış ve gelir beklentilerinde bir değişikliğin olup olmadığı önemli konu başlıklarından birisi olacaktır. Bununla birlikte şirketin 2017 yılında yeni arsa alımı beklentisi de önemli olacaktır.

HALK YATIRIM – EKGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, Negatif): Emlak Konut GYO, 4Ç16’da 410 milyon TL’lik beklentimize yakın ortalama piyasa beklentisi olan 481 milyon TL’nin %18 altında 394 milyon TL net satış geliri açıkladı. FAVÖK, 4Ç16’da bizim beklentimizin %16, ortalama piyasa beklentisinin %8 altında yıllık bazda %49,7 düşüşle 239,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Faaliyet giderlerinde beklentimizin üzerinde gerçekleşen artış nedeniyle, FAVÖK beklentimizin altında kaldı. Net kâr ise, 272 milyon TL’lik beklentimizin %13, ortalama piyasa beklentisi olan 293 milyon TL’nin %19,3 altında yıllık bazda %56 düşüşle 236,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel karlılık açısından hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisinin gerisinde kalındığını görüyoruz. Bu nedenle son çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin ‘negatif’ olmasını bekliyoruz. Şirket için önümüzdeki günlerde yayımlayacağımız detaylı raporumuz ile hedef fiyat ve tavsiyemizi güncelleyeceğiz. Mevcut piyasa değerinde Emlak Konut hisseleri NAD’ine göre %39 iskontolu işlem görüyor. Bu değer tüm GYO şirketlerinin ortalamalarına yakın olsa da, %27 düzeyindeki şirketin kendi tarihsel iskontosuna göre iskontolu görünüyor.

 

PAYLAŞ