Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Batı Çimento ...

Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz ve Yorumları

Batıçim Batı Anadolu Çimento BTCIM hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların Batıçim BTCIM ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Batı Çimento – 2Ç20 sonuçlarını 80.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 51.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 226 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %16 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %35 oldu. (2Ç19: %29) Şirket, 2Ç20’de 18 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %107 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 360 baz puan artarak %8.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 572 baz puan arttı ve %12.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 84 baz puan arttı ve %13.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 201 milyon TL (2Ç19: 127 milyon TL ve 1Ç20: 177 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24.2 (2Ç19: %13.4 ve 1Ç20: 22.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 1,503 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 172.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 3.0 olarak kaydedilmiştir.

 

Batıçim Batı Anadolu Çimento Döner-1 Fırının Duruşu Hakkında Açıklama Yaptı – 04.12.2019

KAP: Fabrikamızın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 06.01.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.

Not: Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.

TACİRLER YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Batı Çimento – 2Ç19 sonuçlarını 51.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 16.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 197 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 geriledi. Şirket, 2Ç19’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %87 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2183 baz puan azalarak %4.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 1,180 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 9.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 127 milyon TL (2Ç18: 98 milyon TL ve 1Ç19: 64 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13.4 (2Ç18: %11.5 ve 1Ç19: 6.4%) olarak kaydedildi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Haber – 14.06.2019

Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM): Şirketin bağlı ortaklığı Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.’ nin sermayesinde sahip olduğumuz payların blok veya kısmı satış imkanlarını araştırmak üzere, potansiyel aracılarla görüşmeler de bulunmak üzere bir aracı kuruluş ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmış olup, somut bir alıcı ve bir satış sözleşmesi bulunmadığından, bu aşamada gerek şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, gerekse yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için bilginin kamuya açıklanması ertelenmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır. Hisse dün günü %19,9 oranında artışla kapamıştır.

 

TACİRLER YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Batı Çimento – 3Ç18 sonuçlarını 135.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 2.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin operasyonel performansı, yıllık bazda, önemli derecede iyileşmiş olmasına rağmen kur farkı giderlerinden kaynaklanan artan net finansal giderler şirketin zarar açıklamasına neden oldu. Net satışlar 294 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %80 yükseldi. Şirketin yurtiçi satışları yıllık bazda %58 büyürken, ihracatı ise, ABD doları bazında, iki katına çıktı. Şirket, 3Ç18’de 68 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %105 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 275 baz puan artarak %23.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 613 baz puan yükseldi ve %28.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 77 baz puan yükseldi ve %9.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %143 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %55 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 yükselerek 1,141 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 71 milyon TL (3Ç17: 75 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7.3 (3Ç17: %11.6) olarak kaydedildi.

 

İŞ YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz – 14.09.2018

Kapanış (TL) : – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 526 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.17 BTCIM TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Batı Çimento beklentilerini paylaştı. Batı Çimento’nun Batısöke Söke’de gerçekleştirdiği 1.650.000 Ton/Yıl kapasiteli entegre klinker ve çimento tesisi yatırımının devreye alınması ile birlikte ihracat gelirinin 2018’de 40 milyon USD 2019’da ise 60-70 milyon USD aralığında olması beklenmektedir. 2018 yılsonuna ilişkin normal koşullar altındaki diğer konsolide beklentileri ise; konsolide satışlar: 1.100 – 1.150 Bin TL, brüt marj: 32-35%, FAVÖK marjı: 30-35%, kapasite kullanım oranı: 90-95%.

Batıçim Yatırımcılardan Gelen Soruları Yanıtladı – 13.09.2018

Yatırımcılardan gelen yazılı ve sözlü talepler üzerine, Şirketimiz ile ilgili bilgi ve beklentilerimiz aşağıda sunulmuştur;

Bağlı ortaklığımız Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.’nin 1.650.000 Ton/Yıl kapasiteli entegre klinker ve çimento tesisinin devreye alınması ile birlikte ihracatımız Haziran 2018 ‘den başlamak üzere hız kazanmıştır.

Grup olarak 2018 yılsonuna kadar yaklaşık 40 milyon USD ‘lik ihracat bağlantısı yapılmış olup, 2019 yılı ihracatının ise yaklaşık 60-70 milyon USD aralığında olacağı tahmin edilmektedir.

Yatırımlar nedeniyle Grubun uzun vadeli kullanmış olduğu döviz kredilerinin yıllık anapara ve faiz ödemelerini ihracat gelirleriyle karşılayabileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla döviz borçları kısmen hedge edilmiş olup, ihracatın artırılması yoluyla bu konuda önlem alınmaya çalışılmaktadır.

Bağlı ortaklığımız Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Enerji üretim ve satış faaliyetleri hidroelektrik santralleri ile ilgili olup, hem üretim miktarındaki artış, hem de son dönemde elektrik fiyatlarında meydana gelen artış enerji faaliyetlerimizi olumlu yönde etkileyecektir.

Hem Şirketimizde hem de Bağlı Ortaklığımız Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. ‘nde BSOKE atık ısıdan elektrik üretim tesisi olması nedeniyle, son dönemde elektrik fiyatlarına gelen artışların maliyetlerimizi kısmen olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir.

Ayrıca 2018 yılsonuna ilişkin normal koşullar altındaki diğer konsolide beklentilerimiz;

  • Konsolide Satışlar : 1.100 – 1.150 Bin TL
  • Brüt Kar Marjı : 32-35%
  • FAVÖK Marjı : 30-35%
  • Kapasite Kulanım Oranı : 90-95%

 

ZİRAAT YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Batıçim Çimento (BTCIM, Pozitif): Şirket 1Ç2018’de 18,2mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 20,4mn TL zarar kaydetmişti. Şirket bu çeyrekte 67,9mn TL de brüt kar açıklamıştır. Geçen yılın ilk çeyreğinde 8,9mn TL brüt kar kaydedilmişti.

 

Batı Çimento BTCIM Bedelsiz Sermaye Artırımı Açıklaması – 04.05.2018

Yapılan görüşmeler sonucunda,

  1. a) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.076.133,94 TL’sı gayrimenkul satış karından ve 97.923.866,06 TL ‘sı olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 100.000.000 TL ‘sının sermayeye ilave edilmek sureti ile %125 oranında bedelsiz artırılarak 80.000.000 TL ‘dan 180.000.000 TL ‘na yükseltilmesine,
  2. b) Artırılan 100.000.000 TL sermayenin tümü hamiline B grubu hisselerden oluşmasına,
  3. c) Konuyla ilgili operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK A.Ş., ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için İcra Kurulu Üyeleri Tufan ÜNAL, Necip TERZİBAŞIĞLU, Mehmet Bülent EGELİ ve Feyyaz ÜNAL ‘ın herhangi ikisinin müşterek imzası ile yetkilendirilmesine,
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTCI00014
48.000
60.000
125,00000
B Grubu
B Grubu, BTCIM, TRABTCIM91F5
Hamiline
B Grubu, BTCIM, TRABTCIM91F5
79.952.000
99.940.000
125,00000
B Grubu
B Grubu, BTCIM, TRABTCIM91F5
Hamiline
 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
80.000.000
100.000.000,000
125,00000
 
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.05.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
80.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
180.000.000

 

TACİRLER YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Haber – 15.03.2018

Batı Çimento – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan değerlemeye istinaden, şirketin arsa ve arazi sınıfında yer alan duran varlıkların toplamında 395.524.264 TL değer artışı oluşmuş ve değer artışı sonucu 31.12.2017 tarihli konsolide finansal tablolardaki arsa ve arazi grubunda yer alan duran varlıkların net değeri 497.973.573 TL’ye ulaşmıştır. 395.524.264 TL’lik yeniden değerlemeden kaynaklanan değer artışının, 341.386.870 TL’lik tutarı ertelenmiş vergi etkisi netleştirilerek öz kaynaklar içerisinde yer alan maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışı hesabına yansıtıldığını açıkladı.

 

DENİZ YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 4Ç17– 13.03.2018

Batıçim’de olumlu operasyonel performans net kar’a yansımadı. Açıkladığı 4Ç17 sonuçlarına göre Batıçim’in satışları yıllık bazda %25 büyürken, çimento fiyatlarının son çeyrekteki olumlu seyri ile brüt karlılığı geçtiğimiz yıla göre artan Şirket’in 4Ç16’da 14 mln TL olan FAVÖK rakamı 4Ç17’de 35 mln TL’ye ulaştı. 2017 sonuçlarına göre 15.9 gibi oldukça yüksek bir FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gören Şirket’in hisse değeri 4Ç17’deki 100 bin TL net zarar nedeniyle açıklanan sonuçlardan olumsuz etkilenebilir. Şirket’in %76 oranında iştiraki olan Batısöke Çimento’nun üretim kapasitesini 2 katın üzerinde artıran yatırımı Ocak 2018’de tamamlandığından, bu yatırımın sonuçlar üzerindeki etkisini henüz göremiyoruz. Uzun vadeli hisse performansında bu yatırımın sonuçlara nasıl yansıyacağı etkili olacaktır.

 

TACİRLER YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 3Ç17– 10.11.2017

Batı Çimento – 3Ç17 sonuçlarını 2.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1081 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %65 azaldı. Net satışlar 163 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 büyüdü. Şirket, 3Ç17’de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %98 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 607 baz puan artarak %20.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 büyüyerek 735 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 3Ç17– 10.11.2017

Batıçim’in operasyonel performansı 3. çeyrekte toparlanmaya işaret ediyor. Batıçım 3Ç17’de 2 mln TL net kar açıkladı, pozitif açıklanan net kar rakamı 2. çeyreğe göre düşmüş olsa da şirketin operasyonel performansı açısından FAVÖK marjının güçlü bir şekilde toparlanarak %20.4 seviyesine gelmesini olumlu buluyoruz. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda ise şirketin operasyonel performansının artan elektrik ve kömür maliyetlerine karşın geç toparlanan çimento fiyatlarının etkisiyle hala geride kaldığını görüyoruz. Açıklanan sonuçlar marjardaki olumsuz trendin kırıldığı şeklinde yorumlanırsa hisse için hafif pozitif etkisinin olabileceği görüşündeyiz.