Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Batı Çimento ...

Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz ve Yorumları

Batı Çimento BTCIM hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların Batıçim BTCIM ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Batıçim Çimento (BTCIM, Pozitif): Şirket 1Ç2018’de 18,2mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 20,4mn TL zarar kaydetmişti. Şirket bu çeyrekte 67,9mn TL de brüt kar açıklamıştır. Geçen yılın ilk çeyreğinde 8,9mn TL brüt kar kaydedilmişti.

 

Batı Çimento BTCIM Bedelsiz Sermaye Artırımı Açıklaması – 04.05.2018

Yapılan görüşmeler sonucunda,

  1. a) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.076.133,94 TL’sı gayrimenkul satış karından ve 97.923.866,06 TL ‘sı olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 100.000.000 TL ‘sının sermayeye ilave edilmek sureti ile %125 oranında bedelsiz artırılarak 80.000.000 TL ‘dan 180.000.000 TL ‘na yükseltilmesine,
  2. b) Artırılan 100.000.000 TL sermayenin tümü hamiline B grubu hisselerden oluşmasına,
  3. c) Konuyla ilgili operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK A.Ş., ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için İcra Kurulu Üyeleri Tufan ÜNAL, Necip TERZİBAŞIĞLU, Mehmet Bülent EGELİ ve Feyyaz ÜNAL ‘ın herhangi ikisinin müşterek imzası ile yetkilendirilmesine,
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBTCI00014
48.000
60.000
125,00000
B Grubu
B Grubu, BTCIM, TRABTCIM91F5
Hamiline
B Grubu, BTCIM, TRABTCIM91F5
79.952.000
99.940.000
125,00000
B Grubu
B Grubu, BTCIM, TRABTCIM91F5
Hamiline
 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
80.000.000
100.000.000,000
125,00000
 
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.05.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
80.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
180.000.000

TACİRLER YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Haber – 15.03.2018

Batı Çimento – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan değerlemeye istinaden, şirketin arsa ve arazi sınıfında yer alan duran varlıkların toplamında 395.524.264 TL değer artışı oluşmuş ve değer artışı sonucu 31.12.2017 tarihli konsolide finansal tablolardaki arsa ve arazi grubunda yer alan duran varlıkların net değeri 497.973.573 TL’ye ulaşmıştır. 395.524.264 TL’lik yeniden değerlemeden kaynaklanan değer artışının, 341.386.870 TL’lik tutarı ertelenmiş vergi etkisi netleştirilerek öz kaynaklar içerisinde yer alan maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışı hesabına yansıtıldığını açıkladı.

 

DENİZ YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 4Ç17– 13.03.2018

Batıçim’de olumlu operasyonel performans net kar’a yansımadı. Açıkladığı 4Ç17 sonuçlarına göre Batıçim’in satışları yıllık bazda %25 büyürken, çimento fiyatlarının son çeyrekteki olumlu seyri ile brüt karlılığı geçtiğimiz yıla göre artan Şirket’in 4Ç16’da 14 mln TL olan FAVÖK rakamı 4Ç17’de 35 mln TL’ye ulaştı. 2017 sonuçlarına göre 15.9 gibi oldukça yüksek bir FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gören Şirket’in hisse değeri 4Ç17’deki 100 bin TL net zarar nedeniyle açıklanan sonuçlardan olumsuz etkilenebilir. Şirket’in %76 oranında iştiraki olan Batısöke Çimento’nun üretim kapasitesini 2 katın üzerinde artıran yatırımı Ocak 2018’de tamamlandığından, bu yatırımın sonuçlar üzerindeki etkisini henüz göremiyoruz. Uzun vadeli hisse performansında bu yatırımın sonuçlara nasıl yansıyacağı etkili olacaktır.

 

TACİRLER YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 3Ç17– 10.11.2017

Batı Çimento – 3Ç17 sonuçlarını 2.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1081 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %65 azaldı. Net satışlar 163 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 büyüdü. Şirket, 3Ç17’de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %98 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 607 baz puan artarak %20.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 büyüyerek 735 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Batı Çimento BTCIM Hisse Analiz 3Ç17– 10.11.2017

Batıçim’in operasyonel performansı 3. çeyrekte toparlanmaya işaret ediyor. Batıçım 3Ç17’de 2 mln TL net kar açıkladı, pozitif açıklanan net kar rakamı 2. çeyreğe göre düşmüş olsa da şirketin operasyonel performansı açısından FAVÖK marjının güçlü bir şekilde toparlanarak %20.4 seviyesine gelmesini olumlu buluyoruz. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda ise şirketin operasyonel performansının artan elektrik ve kömür maliyetlerine karşın geç toparlanan çimento fiyatlarının etkisiyle hala geride kaldığını görüyoruz. Açıklanan sonuçlar marjardaki olumsuz trendin kırıldığı şeklinde yorumlanırsa hisse için hafif pozitif etkisinin olabileceği görüşündeyiz.