Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Net Uluslarar...

Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Nisan Ayında -406,2 Milyar Dolar Oldu

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU GELİŞMELERİ

NİSAN 2017

  •  2017 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre % 1,0 oranında artışla 217,6 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 8,8 oranında artışla 623,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda –357,9 milyar ABD doları iken 2017 Nisan sonunda –406,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre % 3,3 oranında azalışla 102,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 6,3 oranında artışla 72,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre % 12,4 oranında artışla 33,6 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre % 20,3 oranında artışla 164,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre % 9,9 oranında artarak 157,1 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre % 24,3 oranında artışla 44,1 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 7,5 oranında artışla 28,7 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 4,9 artışla 40,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre % 3,0 oranında artarak 302,4 milyar ABD doları olmuştur. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre % 1,7 oranında azalışla 0,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre % 4,2 oranında artışla 31,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 23,2 oranında artarak 15,0 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 0,2 oranında azalışla 88,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 2,1 oranında artışla 101,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: TCMB