Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Türkiye, Viet...

Türkiye, Vietnam, Çin ve Hindistan Büyümenin İtici Gücü Olacak

Ekonomi-12-dunya-rapor-63HSBC Küresel Bağlantılar Raporu’nda; önümüzdeki dönemin Çin ve Brezilya gibi ekonomiler için zorlu geçeceği belirtilirken, gelişmekte olan pazarların küresel ekonomik büyümenin itici gücü olacağı öngörülüyor. Raporda Türkiye’nin; Vietnam, Çin ve Hindistan’ın ardından 2021- 2030 yılları arasında ortalama yıllık mal ihracatı büyümesinde 4. sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Oxford Economics tarafından hazırlanan ‘HSBC Küresel Bağlantılar Raporu’, iş dünyasının ticaret yaptığı veya yapmayı planladığı pazarlarda orta vadedeki potansiyel değişimlere ilişkin analiz sunuyor. Rapora göre; ABD ve Avrupa’daki ithalat büyümesi küresel ekonomideki toparlanmanın temelini oluştururken, Çin ekonomisinin istikrara kavuşması bu toparlanmaya ivme kazandıracak.

Küresel ticaretteki toparlanmayı destekleyecek faktörlere ışık tutan rapor, dünya genelinde pozitif etki yaratacak trendleri beş başlık altında topluyor:

– Çin ekonomisinin istikrara kavuşması
– Gelişmiş piyasalarda ithalat talebini büyütecek yatırım harcamaları
– Kilit sektörlerde konjonktüre bağlı olarak toparlanma yaşanması
– Ticaretin serbestleştirilmesine yönelik çabaların artması
– Hizmet ticaretinde artış görülmesi

Asya ekonomileri küresel ticaretin ana lokomotifi haline gelecek

Raporda önümüzdeki dönemin özellikle Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan öncü pazarlar için kısa vadede zorlu geçeceği belirtilirken, bu ekonomilerin orta vadede küresel ekonomik büyüme ve ticaretin öncüleri arasında yer alması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Güneyden güneye ticaret akışının en hızlı büyüyen ticaret koridorunu oluşturması ile birlikte, Asya ekonomilerinin küresel ticaretin ana lokomotifi haline gelmesi bekleniyor.

Nakliye ekipmanları gibi konjonktürel dalgalanmalardan etkilenen sektörlerin kısa vadede yukarı yönlü hareketten en çok faydayı sağlaması öngörülüyor. Öte yandan, kimyasal madde ve makine araç gereçleri gibi ara girdilerin küresel yatırımların güçlenmesinden destek bulması bekleniyor. Emtia fiyatlarındaki kademeli toparlanmanın ise hammadde ve mineral yakıt ticaretini değer bakımından destekleyeceği tahmin ediliyor.

Serbestleşme, küresel ticareti güçlendirecek

Rapora göre ticaretin serbestleştirilmesine yönelik atılan adımlar, küresel ticaret performansında yukarı yönlü bir hareket yaratma potansiyeli barındırmaya devam ediyor. Raporda, küresel ticaretin serbestleştirilmesine ilişkin son dönemde kaydedilen en önemli ilerlemeler arasında Dünya Ticaret Örgütü’nün Bilgi Teknolojileri Anlaşması’nın genişletmesi ile geçtiğimiz 20 yılın en büyük ticaret anlaşması olan Trans-Pasifik Ortaklığı gösteriliyor. Söz konusu anlaşmaların sadece görünen ticaret için değil, küresel kriz sırasında ticaretteki sert gerilemeden daha düşük bir daralma gösteren ve o zamandan bu yana daha güçlü bir yükseliş kaydeden hizmet sektörü için de giderek artarak geçerli olacağı ifade ediliyor.

HSBC Küresel Bağlantılar Raporu Hakkında

Oxford Economics, ürünlerin toplam ihracat ve ithalatları ile ilgili iki yönlü ticaret tahminleri üzerine HSBC’nin dünya ekonomisine ilişkin kendi analiz ve öngörülerini temel alan HSBC’ye özel bir hizmet oluşturmuştur. Rapor, kilit ülkeler arasındaki ticaret akışı ve dengelere yönelik öngörüler sunmaktadır. Oxford Economics araştırmaya konu olan ekonomiler ve ticaret bağları arasında tam bir tutarlılık sağlanması amacıyla küresel bir modelleme sistemi kullanmaktadır. Raporda yer alan tahminlerde piyasalardaki talep artışı oranları ve ihracatçıların rekabet edebilirliği gibi faktörler göz önünde bulundurulmuştur. Rapor ülkelerin ihracat, ithalat ve ticaret dengeleri ile ilgili 2014-2016, 2017-2020 ve 2021-2030 periyotları için tahminler içermektedir. Sektörler, Birleşmiş Milletler’in Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması’na göre 30 sektör başlığı altında kategorilendirilmiştir.