Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri TCMB’ni...

TCMB’nin Açık Döviz Pozisyonunda Hafif Düşüş

19.02.2021 – TCMB, 12 Şubat ile biten haftaya ait para ve banka istatistiklerini açıkladı. Şubat ayının ikinci haftasında yerleşiklerin Döviz Tevhidat Hesaplarında 1,14 milyar dolar yükseliş görüldü. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Yerleşiklerin DTH’larındaki artış büyük oranda kurumlardan kaynaklandı. Söz konusu hafta içerisinde hanehalkı DTH’ları 0,14 milyar dolar artarken, kurumlar DTH’ları ise 1 milyar dolar artış kaydetti.

Kıymetli maden mevduat hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında 0,63 milyar dolarlık bir artış yaşandığını görüyoruz. Artışın neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki yükselişten kaynaklandığı görülüyor. (Altının ons fiyatı 5 – 12 Şubat haftasında 1855 seviyesine yükselmesinin ardından haftayı 1824,37 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamlamıştı.)

5 – 12 Şubat haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında üst üste dördüncü hafta net satıcı konumunda olmaya devam ederken, tahvil piyasasında ise net yabancı girişinin sürdüğü takip edildi. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 62,3 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı görülürken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 112,5 milyon dolarlık net yabancı girişi yaşandı.

Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 538 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı olduğu, tahvil piyasasına ise repo işlemleri hariç toplam 1,1 milyar dolarlık bir yabancı girişi yaşandığı takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi ve tahvil piyasalarında sırasıyla 4,1 milyar dolar ve 3,6 milyar dolar kadar bir yabancı çıkışı olduğu gözlemleniyor. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 5 – 12 Şubat haftasında %5,9’dan %6’ya yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise söz konusu oran %9,3 idi.

Merkez Bankası Rezervlerinde Son Durum

Oyak Yatırım açıklanan hesap ve verileri şu şekilde değerlendirdi: 

TCMB’nin açık döviz pozisyonunda hafif düşüş

12 Şubat haftasında TCMB rezervleri, 53,7 milyar dolar döviz rezervi ve 41,9 milyar altın rezervi olmak üzere toplam 95,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu büyüklük önceki haftanın 95.5 milyar dolarlık düzeyine nazaran hafif bir artışa işaret ediyor. Yıl başından bu yana toplam rezervler, döviz rezervlerindeki 3,7 milyar dolarlık artış sayesinde 2,4 milyar dolar arttı. TCMB’nin döviz yükümlülüklerini döviz varlıklarından çıkararak hesapladığımız net rezervler, Şubat ayının ilk haftasında negatife dönmüştü ve 12 Şubat haftasında bir hafta önceki -157 milyon dolar seviyesinden -596 milyon dolara geriledi. Bilindiği üzere TCMB bankalarla yapılan swap miktarını haftalık olarak yayınlamaya başladı. Bu verilere göre, toplam swap miktarı 5 Şubat’taki 58,75 milyar dolardan 57,9 milyar dolara geriledi. Bu durum, TCMB’nin açık döviz pozisyonunun aynı dönemde 58,9 milyar dolardan 58,5 milyar dolara gerilemesine yol açtı.

Hisse senedi piyasasından yabancı çıkışı

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi portföyü 12 Şubat haftasında 62,3 milyon dolar azalırken, tahvil ve bono portföyü 128,2 milyon dolar artış gösterdi. Böylece hisse senedi piyasasından üst üste dördüncü hafta çıkış yaşanmış oldu. Aynı hafta özel sektör tahvillerine ise 8.5 milyon dolar giriş görüldü. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi portföyü yıl başından bu yana 538 milyon dolar azalırken, devlet tahvili ve özel sektör tahvili portföyü sırasıyla 1,2 milyar dolar ve 57 milyon dolar arttı. Bu, yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payının bir hafta önceki %5.86’dan %5.95’e yükselmesine neden oldu. 52 haftalık toplam bazda sermaye çıkışı 7,3 milyar dolardan 6,4 milyar dolara geriledi; bunun 4.1 milyar dolarını hisse senedi piyasasından, 2,2 milyar dolarını tahvil piyasasından, 86 milyon dolarını ÖST’lerden çıkışlar oluşturdu.

 

Döviz Rezervlerinde Artış Sürdü

12.02.2021 – TCMB, 5 Şubat ile biten haftaya ait para ve banka istatistiklerini açıkladı. Şubat’ın ilk haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net satıcı konumundayken, tahvil piyasasında ise net yabancı girişinin devam ettiği takip edildi. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 183,2 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı görülürken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 119 milyon dolarlık net yabancı girişi yaşandı. Böylelikle son bir sene içerisinde hisse senedi piyasasından 4,3 milyar dolarlık net yabancı çıkışı yaşanırken, tahvil piyasasında da yine aynı miktarda bir yabancı çıkışı olduğu görüldü. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 29 Ocak – 5 Şubat haftasında %5,8’den %5,9’a yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde söz konusu oran %9,8 idi.

Şubat ayının ilk haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,4 milyar dolar düşüş görüldü. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Söz konusu hafta içerisinde hane halkı DTH’larında önemli bir değişim görülmezken, düşüşün tamamının kurumlar DTH’ları kaynaklı olduğu takip edildi. Kıymetli maden mevduat hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında 0,37 milyar dolarlık bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Düşüşün neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandığı görülüyor. (29 Ocak – 5 Şubat haftasında altının ons fiyatı 1875 seviyesinden 1785 seviyesine gerilemiş ve haftayı düşüşle tamamlamıştı.)

Merkez Bankası Rezervlerinde Son Durum

Oyak Yatırım açıklanan hesap ve verileri şu şekilde değerlendirdi: 2 Şubat haftasında döviz rezervlerinde 1 milyar dolarlık artış yaşanırken altın rezervlerinde hemen hemen aynı miktarda düşüşle toplam rezervler 95.5 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Böylece yılbaşından bu yana döviz rezervlerinde 4.4 milyar dolarlık artış, altın rezervlerinde ise 2.1 milyar dolarlık düşüş yaşanmış oldu. Son bir yıldaki döviz rezervi kaybı da 21.5 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi. Rezerv artışı net rezervlerden çok brüt rezervlerdeki artış nedeniyle gerçekleşmiş görünüyor. TCMB’nin toplam döviz varlıklarından yükümlülüklerini çıkartarak hesapladığımız net rezervler 29 Ocak tarihindeki 315 milyon dolar seviyesinden 5 Şubat’ta 157 milyon dolara gerilemiş durumda. Bu da Aralık sonu itibariyle 62 milyar dolar civarında olduğunu bildiğimiz TCMB’nin döviz açık pozisyonunun daha da arttığına işaret ediyor.

Hisse senedi piyasasından çıkış devam ediyor

5 Şubat haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasından 183 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirirken son 3 haftada hisse senedi piyasasından çıkışlar yaklaşlık 800 milyon dolar oldu. Tahvil piyasasında ise haftalık bazda repo ve ÖST dahil 175 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Böylece yıl başından bu yana hisse senedi ve tahvil piyasasına yabancı girişi toplam 647 milyon dolardan 639 milyon dolara gerilerken 52 haftalık toplam bazda çıkış bir hafta önceki 7.9 milyar dolardan 7.3 milyar dolara geriledi. 5 Şubat’ta yabancıların hisse senedi stokunun değeri 29 Ocak’taki 28,9 milyar dolar seviyesinden 30,8 milyar dolara yükselirken, kamu ve özel sektör borç senetlerinin toplam değeri 9,5 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseldi. Bu haftaki DİBS piyasasına girişler sonrası tahvil piyasasında yabancı payı bir hafta önceki % 5,78 seviyesinden 5,86’ya yükseldi.

Döviz mevduatlarında düşüş

5 Şubat haftası itibariyle döviz mevduatları 2,1 milyar USD geriledi; bunun 1,4 milyar dolarını gerçek kişilerin satışları oluşturdu. Bu satışların 1.0 milyar dolarını ise altın mevduatı oluşturdu. Böylece son iki haftadır hem şirket hem de kişilerden oluşan toplam döviz mevduatları düşüş göstermiş oldu. Hatırlatmak gerekirse DTH’lar 22 Ocak’ta 236,1 milyar dolar ile rekor yükek seviyeye ulaşmıştı. Döviz mevduatlarındaki bu düşüşün 5 Şubat haftasında USDTRY’de haftalık %3,3’lük gerilemede etkili olduğunu görüyoruz.

 

Merkez Bankası’nın Rezervleri 2,2 Milyar Dolar Arttı

04.02.2021 – TCMB, 29 Ocak ile biten haftaya ait para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre toplam rezervler önceki haftaya göre 2,2 milyar dolar artarak ve 95,5 milyar USD oldu. Merkezin, döviz rezervi 2,9 milyar artarak 53,4 milyar USD; altın rezervi ise 0,6 milyar azalarak 42,2 milyar USD olarak kaydedildi.

Yabancı Para Mevduatların, 22 -29 Ocak haftasında gerilediği gözlendi. Geçtiğimiz hafta yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları önceki haftaya göre 1,05 mr USD azaldı ve 235,06 milyar USD oldu. Gerçek kişilerin mevduatı ise 0,49 mr USD azalarak 149,52 milyar USD; tüzel kişilerin mevduatı 0,56 milyar USD azalarak 85,54 milyar USD oldu.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 235 milyar dolara geriledi…

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 29 Ocak ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 488 milyon dolar azalarak 149.520 milyon dolara ve tüzel kişilerin döviz mevduatı 561 milyon dolar azalarak 85.538 milyon dolara geriledi. Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı dalgalı bir seyir izlerken tüzel kişiler 2 haftalık aranın ardından döviz sattı.

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 29 Ocak ile biten haftada 1.049 milyon dolar azalarak 235.058 milyon dolar olarak gerçekleşti. 22 Ocak kapanışında 7,3836 olan TCMB dolar alış kuru 29 Ocak tarihinde 7,3723 seviyesine geriledi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı 10,4 milyar TL azalarak 1.732,9 milyar TL oldu.

Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 12,3 milyar TL azalarak 1.485,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 22-29 Ocak haftasında yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı %53,8 oldu.

Toplam mevduatlar içindeki döviz payı 2014 yılı başındaki %33 seviyesinden yıllar itibariyle artış göstererek 29 Ocak 2021 itibariyle %53,8’e yükseldi.

15 – 22 Ocak haftası içerisinde hisse senedi piyasasında 117,7 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı görülmüş, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 44,2 milyon dolarlık sınırlı bir net yabancı girişi yaşanmıştı. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 4 milyar dolar, tahvil piyasasından ise 5,3 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 15 – 22 Ocak haftasında %5,5 seviyesinde sabit kalmıştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise söz konusu oran %10,3 idi.

Para & banka istatistikleri cephesinde ise Ocak ayının üçüncü haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,47 milyar dolar artış görüldü. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Söz konusu hafta içerisinde hane halkı DTH’larında önemli bir değişim görülmezken, artışın tamamının kurumlar DTH’ları kaynaklı olduğu takip edildi. Kıymetli maden mevduat hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında 0,50 milyar dolar bir düşüş yaşandığı takip ediliyor. Söz konusu düşüşün neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandığı görülüyor.