Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Özel Sektörün...

Özel Sektörün Yurtdışına Uzun Vadeli Kredi Borcu 2,2 Milyar Dolar Arttı

Dolar-70

TCMB tarafından aylık olarak açıklanan özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri raporuna ait güncel değerlendirmedir.

NİSAN 2017

  • Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,2 milyar ABD doları artarak 205 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,3 milyar ABD doları artarak 15,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 153 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,7 milyar ABD doları artışla 26,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 907 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 135 milyon ABD doları azalışla 4,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 98 milyon ABD doları artışla 10,4 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar ABD doları artışla 3,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 347 milyon ABD doları azalarak 147,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar ABD doları artarak 15,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 205 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %60,6’sının ABD doları, %33,3’ünün Euro, %4,3’ünün Türk lirası ve %1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %51,5’inin ABD doları, %28,5’inin Euro, %19,8’inin Türk lirası ve %0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 205 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %52,0’ını finansal kuruluşların, %48,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 15,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %78,2’sini finansal kuruluşların, %21,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 67,1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: TCMB