Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Toplam Kredi ...

Toplam Kredi Stoku Ocak Ayında 1,9 Milyar TL Oldu

Lira-04

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından aylık olarak yayınlanan krediler ve kredi kartlarına ilişkin istatistiklere ait güncel değerlendirmedir.

Toplam kredi stoku Ocak ayında 1,9 Milyar TL oldu

İSTANBUL (İHA) – Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyesi kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 1 milyar 922 milyon TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyesi kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 1 milyar 922 milyon TL oldu. Bir önceki aya göre olan artış oranı ise yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşti. Nakit kredilerin 1 milyar 828 milyon TL’lik bölümü bankalar, 43 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 28 milyar TL’si finansman şirketleri ve 23 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar 2017 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 69 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 3,2’den yüzde 3,5 seviyesine yükseldi. 2017 Ocak döneminde tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3,4, faktoring şirketlerinde yüzde 6,4, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,4 ve finansman şirketlerinde yüzde 3,3 oldu.

Ticari nitelikli kredilerin toplam içindeki payı 2017 yılı Ocak ayı itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı 2017 Ocak dönemi itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak yüzde 76 oldu. İmalat sanayi yüzde 25,7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan perakende ticaret (yüzde 17,4) ve inşaat sektörü (yüzde 11,8) takip etti. Elektrik,gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 42,4’lük kredi artış oranı ile dikkat çekti. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 18,6 arttı.

Ocak dönemi itibariyle tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,7 ile toptan ve perakende sektörü oldu. Bunu yüzde 4 ile İnşaat Sektörü takip etti. Tasfiye olunacak alacak tutarının Ocak döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 42 ile toptan ve perakende sektörü oldu.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi 459 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Ocak dönemi itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında artarak 459 milyar TL oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 15,5 ile konut kredilerinde gerçekti. Tüm bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 1 oranında arttı.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38’ini konut kredileri, yüzde 18’ini kredi kartları, yüzde 6,8’ini taşıt kredileri ve yüzde 37,3’ünü diğer ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel nitelikli krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 22 artarak 22,3 milyar TL oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4,2’den yüzde 4,6 seviyesine yükseldi.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı müşterilerinin (takipteki krediler hariç) sayısı 28,2 milyon oldu.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,1 milyon artarak 28,2 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,3 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı azalış eğiliminde, Ocak 2017 dönemi itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak yüzde 23,9 seviyesine geriledi. İHA