Ana Sayfa sorular Korelasyon Ne...

Korelasyon Nedir? Korelasyon Çeşitleri Nelerdir?

Korelasyon Nedir? Korelasyon Çeşitleri Nelerdir? Korelasyon ve nedensellik ilkesi

Korelasyon, olasılık kuramı ve istatistikte iki veya daha fazla raslantısal değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü gösterir. İki değişken arasındaki ilişki miktarı, ikili ya da basit korelasyon denen korelasyon teknikleriyle hesaplanır.

Bir değişkenin iki ya da daha çok değişken ile olan ilişkisi çoklu korelasyon; bu değişkenlerden birinin sabitlenerek diğer değişkenler ile olan ilişkisi ise kısmi korelasyon teknikleriyle hesaplanır.

Korelasyon Çeşitleri

Basit (İkili) Korelasyon: Bir bireye ait iki ölçüm olduğunda bu iki değişken arasındaki ilişkiyi belirler. Korelasyon analizi sonucunda, doğrusal ilişki olup olmadığı ve varsa bu ilişkinin derecesi korelasyon katsayısı ile hesaplanır.

Korelasyon katsayısı “r” ile gösterilir ve -1 ile +1 arasında değerler alır.

• r= -1 ise tam negatif doğrusal bir ilişki vardır.

• r= +1 ise tam pozitif doğrusal bir ilişki vardır.

• r= 0 ise iki değişken arasında ilişki yoktur.

Bu bağlamda r= İlişki için çıkan sonuçlar aşağıdaki aralıklara göre şu şekilde yorumlanır:

  • 0.00 ilişki yok
  • 0.01 – 0.29 düşük düzeyde ilişki
  • 0.30 – 0.70 orta düzeyde ilişki
  • 0.71 – 0.99 yüksek düzeyde ilişki
  • 1.00 mükemmel ilişki