Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Yeni Ekonomik...

Yeni Ekonomik Program’da Öne Çıkan Sektör ve Hisseler, Halk Yatırım

Cari Açığın Düşürülmesi Kapsamında, Yeni Ekonomik Program’da Öne Çıkan Sektörler

Ekonomik program ve aynı zamanda politikalar değişikliğini de içeren 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) bugün açıklandı. Programın kırılgan dengeleri gözeterek önlem politikalarında öncelik veren bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede de, enflasyonla mücadele ile birlikte cari açık da düşürülmesi gereken diğer kritik bir denge olarak karşımıza çıkıyor.

2016 yılında yapısal kısıtın altına inen ancak geçen yıl %5,6’ya çıkan cari açık oranının özellikle bu yılın ikinci yarısında gözlenen yavaşlamayla yıl sonunda %4,7’ye inmesi, 2019 sonunda da yine yapısal kısıtın altında %3,3 gibi düşük seviyede gerçekleşmesi hedefleniyor. Cari açığı hızla indirmede de, ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörlerinin öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlendiğini görüyoruz.

Bu çerçevede, öne çıkan sektörler kapsamında BİST100 hisselerini aşağıda sunmaktayız:

  • Ülkemizde üretilmeyen 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimi teşvik edilecek, biyoteknoloji alanında yetkinliklerimiz artırılacaktır (İlaç: DEVA, ECILC, RTALB, HEKTS)
  • Kimya sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketler (AKSA, ALKIM, DYOBY, SODA, MRSHL, BAGFS, EGGUB, GUBRF, IPEKE)
  • Petrokimya kümelenmesi ve Ceyhan Endüstri bölgesi hayata geçirilecektir (Petrokimya: SASA, PETKM, TUPRS, AYGAZ) • Güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve teknik ekipmanda yerli üretimin payı arttırılacaktır (Savunma Sanayi: ASELS, KATMR, AKGUV)
  • Çin, Hindistan, Japonya ve Kore’nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarı ile ilgili turizm planları oluşturularak hayata geçirilecektir. Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler planlanarak hayata geçirilecektir (Turizm: THYAO, CLEBI, PGSUS; Sağlık Turizmi: LKMNH, MPARK)
  • Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi desteklenecektir (Enerji: AKENR, AKSEN, AYEN, ODAS, ZOREN)
  • Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek, bulunan rezervler kamu/özel iş birliğinde yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacaktır. Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacaktır (Maden: PRKME, KOZAA, KOZAL)
  • Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacaktır (Makine Teçhizat: ARCLK, FROTO, TMSN, TOASO, TTRAK, ULUSE, VESBE, VESTL; Yazılım: LOGO, KFEIN, FONET, KRONT)