Ana sayfa Haberler SPK Affetmiyo...

SPK Affetmiyor: Kurum Aynı, Cezalar Farklı

20.10.2017 tarihli SPK bülteninin idari para cezaları kısmında dikkat çeken aracı kurum yine GCM Forex oldu. Son olarak iki hafta önce SPK tarafından farklı ihlallerden dolayı ceza alan forex şirketinde bu defa da mevzuattaki düzenlemelere aykırı eylemler tespit edildi. Bültende idari cezaya neden olan eylemler aşağıdaki şekilde sıralandı.

 • Kaldıraç oranının ilgili düzenlemeye uygun olarak değiştirilmemesi
 • Teminat tamamlama çağrısı yapılmasında gereken dikkat ve özenin gösterilmemesi
 • Alım satım fiyatları arasındaki farkın genel piyasa koşullarıyla uyumlu olmaması
 • Yatırımcının alım satım işlemlerine devam etme kararı üzerinde etki edilmesi

Kurum, yukarıda sıralanan 4 nedenden dolayı toplam 134.237 TL’lik ceza aldı.

GCM Forex daha önceden de idari para cezasına çarptırılmıştı. 09.10.2017 tarihli SPK bültenininde idari cezaya neden olan eylemler aşağıdaki maddeler halinde sıralanmıştı:

 • Aracı Kurum’un deneme hesaplarında gerekli dikkati ve özeni göstermemesi.
 • Deneme hesaplarının mevzuata uygun olarak çalıştırılmaması.
 • Kaldıraçlı işlemlere ilişkin alınacak beyanın usulüne uygun olarak alınmaması.
 • Aracı Kurum’un iç denetim biriminin, faaliyetlerin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte olmaması.
 • İç kontrol faaliyetlerinin tespit edilen risklerin izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenip sürdürülmemesi.
 • Yönetim Kurulu’nun Aracı Kurum bünyesinde kurumsal yapıya uygun ve etkin bir iç denetim sisteminin sürdürülmesi hususlarında gerekli tedbirleri almaması.

Kurum, yukarıda sıralanan 6 maddenin deneme hesapları ile ilgili olan ilk 3’ünden 507.132 ve iç denetim-kontrol, kurumsallıkla ilgili konulardan ise 81.141 olmak üzere toplam 588.273 TL’lik cezaya çarptırıldı.

GCM Forex, bu sene 28 Temmmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde de idari para cezasına çarptırılmış, özellikle 14 Temmuz’daki idari para cezasına neden olan eylem listesi dikkat çekmişti.

 

14.Temmuz.2017

 

SPK’dan Bu Kadar Cezayı Hiç Bir Aracı Kurum Almamıştı!

Bugün, 14.07.2017 tarihi itibari ile yayınlanan SPK bülteninin idari para cezaları kısmında yer alan bölümde GCM Forex’e kesilen cezalar ve cezaya neden olan uygulamalar oldukça uzun bir liste oluşturuyordu.

SPK tarafından gerçekleştirilen denetim ve incelemeler sonucunda GCM Menkul Kıymetler A.Ş.’ye (Aracı Kurum) aşağıdaki yer alan nedenlerden dolayı idari para cezalarının uygulanmasına karar verildiği bildirildi. İşte idari para cezasına neden olan eylemler:

 • Uygunluk testlerinin yapılmasında mevzuata aykırılıklar. Ceza: 488.425 TL
 • Kaldıraçlı işlemler pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde Kurulumuz unvanının kullanılması. Ceza: 78.147
 • Kaldıraçlı işlemler pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde yatırımcılara öngördüklerinden daha fazla zarara uğramayacaklarına yönelik yanlış ve yanıltıcı bilgiler verilmesi ve Aracı Kurum’u öne çıkaracak şekilde haksız rekabet doğuracak ifadelere yer verilmesi. Ceza: 26.049
 • Kaldıraçlı işlemler pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde, çerçeve sözleşme ve risk bildirim formlarında yer alan bildirimlerden farklı şekilde yatırımcılara yanlış ve yanıltıcı bilgiler verilmesi. Ceza: 78.147
 • Kaldıraçlı işlemler pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde rakamsal örnek verilerek kar vaadi içeren ifadeler kullanılması. Ceza: 26.049
 • Kaldıraçlı işlemler pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde, işlemlerin risk taşımadığı ve kısa süreli bir eğitimle öğrenilebileceği ve yatırım yapılabileceği hususunda yatırımcıların yönlendirilmesi. Ceza: 78.147
 • Kaldıraçlı işlemler pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde yatırımcıların ek gelir ve/veya kazanç sağlayacaklarına yönelik ifadelere yer verilmesi. Ceza: 78.147
 • Bazı müşterilerin kaldıraçlı işlemler teminatlarının gecikmeli olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye aktarılması. Ceza: 78.147

Bültende 8 adet ihlali sıralanan GCM Forex SPK’dan toplam 931.258 TL’lik idari para cezası aldı.