Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri SPK’dan...

SPK’dan Bazı Koza-İpek Şirketleri Ortakları Hakkında Açıklama

SPK, İpek Enerji, Koza Madencilik (Koza Anadolu) ve Koza Altın (KOZAL) nezdinde yaptığı denetlemeler sonucunda Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Pelin ZENGİNER hakkında aşağıdaki açıklamalarda yer alan suç unsurlarının saptanması kapsamında suç duyurusunda bulunacak.

09.05.2017 SPK bülteninde konu ile ilgili duyuru yer almış ve aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ (İpek Enerji), Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ (Koza Anadolu) ve Koza Altın İşletmeleri AŞ (Koza Altın) nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

01.01.2012-26.10.2015 dönemine ait giderlerin Koza İpek Holding AŞ (Holding) tarafından emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri ve ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı bir biçimde yansıtılması; halka açık grup şirketleri ve bağlı ortaklıklarının katlanmaması gereken giderlere katlanması, giderlere katlanan şirketlerin malvarlıklarının azaltılarak yönetim ve sermaye bakımından ilişkili Holding’e aktarılması; farklı fiyat, ücret, bedel ve şartlar içeren ticari uygulamalar yapılması gibi işlemler yoluyla halka açık şirketlerin ve bağlı ortaklıklarının 28.618.860,08 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması.

 

Hatırlatmak gerekirse daha önce SPK Koza Altın’a idari para cezaları kesmiş ve zarar görebilecek yatırımcılar için önemli açıklamalar yapmıştı. Aşağıda konu ile ilgili önceki açıklamaları da bulacaksınız.

28.04.2017 tarihli SPK Bülteninde yer alan bilgilere göre Koza Altın İşletmeleri AŞ (Koza Altın) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki idari para cezalarının uygulanmasına karar verildiği bildirildi. 3 ayrı ihlalden kesilen cezalar sırası ile 280.091, 308.408, 308.408 olmak üzere toplam 896.907 TL olarak verildi. Cezaların gerekçeleri sırası ile aşağıdaki şekilde açıklandı.

Koza Ltd.’nin finansal varlık olarak edinilmesine ilişkin özel durum açıklamasının gecikmeli olarak yapılması.

Koza Ltd. esas sözleşmesinde değişiklik yapılarak Koza Altın aleyhine imtiyaz yaratılmasına yönelik işlemlerinin, Kurulumuzun 04.02.2016 tarihli kararına kadar kamuya açıklanmamış olması.

Koza Ltd. hisse senetlerinde yaratılan imtiyazların Hamdi Akın İPEK ve Cafer Tekin İPEK lehine verilmesine ilişkin işlemlerin, Kurulumuzun 04.02.2016 tarihli kararına kadar kamuya açıklanmamış olması.

KOZAL Yatırımcıları İçin Açıklama

Aşağıda KOZAL yatırımcılarını ilgilendiren açıklama da SPK tarafından 28.04.2017 tarihli bültende yer aldı:

“Koza Altın hakkındaki idari para cezasına konu eylemler nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcıların yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Koza Altın yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri, öte yandan, Koza Altın’ın yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Koza Altın hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Koza Altın yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.”