Ana Sayfa Güncel Piyasa Yorumları İşsizlik Yüzd...

İşsizlik Yüzde 11,5

Mart işsizlik oranı %11,5’e yükseldi…Enver Erkan yazdı…

10.05.2022 – Türkiye’de Mart ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayında %13,1 iken 1,6 puan azalarak %11,5 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay ile kıyaslandığında ise arındırılmış işsizlik oranının 0,4 puan arttığı görülmektedir. Genç nüfusta işsizlik oranı %21,2 olurken; geniş tanımlı işsizlik ölçütü olan atıl işgücü oranı, önceki aya göre %22,1’den %22,7’ye yükseldi.

Kıyaslanabilir dönemler olan Mart 2021 – Mart 2022’ye baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 1,3 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2021’in benzer döneminde 32 milyon 519 bin kişi olan işgücü, Mart 2022’de 33 milyon 851 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %51,3’den %52,6’ya yükselmiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan artarak %46,5 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise önceki aya göre 59 bin kişilik bir azalma söz konusudur.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Mart 2020 - Mart 2022… Kaynak: TÜİK, Bloomberg
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Mart 2020 – Mart 2022… Kaynak: TÜİK, Bloomberg

İşgücü istatistikleri, bir önceki aya göre manşet kapsamlı işsizlik oranında artış olduğunu göstermektedir. İşsiz sayısında 153 binlik artış olması itibariyle, Mart ayına dair göstergeler bir önceki ayla kıyaslandığında daha olumsuz bir görüntüye işaret etmektedir. 15 yaş ve üstü çalışabilir nüfusun tamamı itibariyle düşünüldüğünde, istihdam seviyesi halen 30 milyonlu seviyelerde ve %50’nin altında seyretmektedir ve işgücüne katılım oranında, özellikle de kadınların işgücüne katılmasındaki eksiklik nedeniyle ciddi bir ilerleme kaydedilmemektedir.

Zamana bağlı çalışanlar, çalışmak isteyenler, uzun zamandır iş arayanlar gibi kriterler nezdinde daha geniş kapsamlı olan atıl işgücü oranında %22,7’lik bir oran söz konusu ve %11,5 olan manşet işsizlik oranına göre, daha açıklayıcı bir gösterge olarak izleniyor. İş bulma ümidini kaybederek iş aramayı bırakanlar, işgücü tanımının dışına çıkıyor ve dar kapsamlı işsizlik oranına dahil edilmiyor. Ancak burada da potansiyel yüksek bir işgücü olduğu düşünülecek olursa istihdam piyasası açısından önemli bir açık etkisi oluşturmakta. Bu şartlarda, işsizlik oranlarının oransal ve yapısal anlamda yüksek seyrettiğini belirtiriz.

İşsizlik %11,5 + Enflasyon %69,9 = Sefalet %81,4

Ekonomist Erkin Şahinöz, açıklanan TÜİK işsizlik rakamlarının ardından sosyal medya hesabında yükselen enflasyon, düşen alım gücü ve işsizlik verilerini birlikte yorumlayan sefalet endeksi verilerini açıkladı. Açıklama ve verilere dair bilgi paylaşımı şu şekilde oldu:

Sefalet endeksi, enflasyon ve işsizliğin toplamından oluşuyor. Zaten işsiz olanların bir de çok daha yüksek enflasyona (alım gücü düşüşüne) maruz kalması sefaletin arttığını gösterir. Son verilere göre benzerlerimize kıyasla sefalet endeksinde birinci sıradayız ve arayı açıyoruz.

İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik rakamları ve işgücü istatistiklerine ait güncel verileri ve konu ile ilgili raporları bu sayfada bulabilirsiniz. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak hesaplanmaktadır ancak 3 aydan gelmektedir.

İşgücü İstatistikleri, Ocak 2022

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı %10,3 iken kadınlarda ise %13,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %63,8 iken kadınlarda %29,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %52,6 olarak gerçekleşti.
İşgücü 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %34,4 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %21,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,4, kadınlarda ise %27,6 olarak tahmin edildi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 45,3 saat oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,3 saat olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,0 olarak tahmin edildi.
Kanal Finans’taki diğer kariyer ve istihdam piyasası haberleri