Ana sayfa Güncel Piyasa Yorumları İşsizlik Oran...

İşsizlik Oranı Yüzde 11,1 Seviyesinde Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak hesaplanan işgücü istatistiklerine ait güncel rapordur.
Kaynak: TÜİK

Konu ile ilgili olan uzman görüşleri:

İşsizlik oranı Ağustos ayında %11,1’e yükseldi… Enver Erkan

Türkiye’de Ağustos ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %11,1 olarak gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise geçen aya göre 0,2 puanlık bir yükselişle  %11,2 seviyesinde açıklandı. Genç nüfusta işsizlik oranı da artıyor, 0,2’lik artışla %20,8 seviyesine geldiğini görüyoruz. Tarım dışı işsizlik ise %13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kıyaslanabilir dönemler olan Ağustos 2017 – Ağustos 2018’e baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 0,6 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2017’nin benzer döneminde 31 milyon 742 bin kişi olan işgücü, Ağustos 2018’de 32 milyon 518 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı da %52,9’dan %53,5’e yükselmiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %47,6 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 151 bin kişilik bir artış söz konusudur. Sanayi ve hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken; tarım ve inşaat sektörünün payının azalmış olduğu görülmektedir.

Temmuz ayından sonra ekonomide büyüme oranlarında, yaşanan talep daralması ve öncü göstergeler ışığında da fark ettiğimiz gerileme ile ilintili işsizlik rakamları görmekteyiz. Bu kapsamda, ekonomik faaliyetteki yavaşlamaya bağlı olarak da işsizlik oranında artış söz konusudur. Nitekim mevsimsel etkiden arındırılmış işsizlik oranında da bir artış görülüyor. Yaz aylarından sonrasına ilişkin ise, turizm başta olmak üzere mevsimsel işlerin etkisi geçeceğinden dolayı ham veride de bundan sonra artış olabileceğini öngörüyoruz. Yani, mevsim etkisi geçtiğinde de işsizlik oranı bir miktar daha yükselecek. Ekonomideki yavaşlama da en önemli etkisini iş gücü piyasasında gösteriyor. Önümüzdeki çeyreklerde gerçekleşmesi beklenen düşük ekonomik büyüme periyodunda işsizlik oranı yüksek kalabilir. 2019’un ilk yarısından sonra ise, ekonomide atılacak adımların etkisiyle toparlanma süreci başlayabilirse, işsizlik oranları da söz konusu periyottan itibaren düşüşe geçmeye başlayabilir.

Kanal Finans’taki diğer kariyer ve istihdam piyasası haberleri