Ana sayfa Güncel Piyasa Yorumları İşsizlik Raka...

İşsizlik Rakamları Açıklandı

 
İşsizlik rakamları ve işgücü istatistiklerine ait güncel verileri ve konu ile ilgili raporların bütününü bu sayfada bulabilirsiniz. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak hesaplanmakta, uzman ve ekonomistler tarafından yorumlanmaktadır.

İşgücü İstatistikleri, Nisan 2019

 

İşsizlik Verileri Mart Ayı Rakamları Yorumları

Yakında Düşüş Trendi Görülebilir, Gedik Yatırım

İşsizlik oranı, şubat döneminde değişim göstermeyerek son 10 yılın zirvesi olan %14,7’de kaldı. Bu oran Mart 2009’dan bu yana görülen en yüksek seviye. 12 aylık ortalama işsizlik oranı şubat ayında %11,6’ya ulaştı (Ocak 2019: %11,3). Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise şubat ayında %13,6’ya yükseldi (Ocak 2019: %13,3, Şubat 2018: %9,8). Böylelikle, mevsimsellikten arındırılmış seride üst üste 12. ayda da yükseliş görüldü. Şubatta, işsizlik oranındaki ve sektörel bazda istihdam kayıplarındaki momentumun yavaşladığı görülüyor. Öncü büyüme göstergelerindeki mevcut toparlanma sinyallerinin korunması durumunda, olumlu mevsimsel etkilerin de katkısıyla, önümüzdeki aylarda işsizlik oranında düşüş gözlenebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 2019 yılı için 12 aylık ortalama işsizlik tahminimizi, şimdilik, %12,8 olarak korumaya devam ediyoruz.

Şubatta, istihdam kaybındaki momentum yavaşladı. Şubat 2019 döneminde MA işgücü 181 bin kişi artışla 32,5 milyon kişiye ve MA istihdam 68 bin kişi artışla 28.1 milyon kişiye ve MA işsiz sayısı da 113 bin kişi artışla 4,4 milyon kişiye yükseldi. Böylelikle, MA işgücü katılım oranı 0,2 puan artışla %53,2’ye, MA istihdam oranı 0,1 puan artışla %46’ya ve MA işsizlik oranı 0,3 puan artışla %13,6’ya yükseldi. Ayrıca, tarım dışı işsizlik oranı da 0,3 puan artışla %15,8’e ulaştı. İktisadi faaliyete göre MA istihdam görünümüne baktığımızda, aylık bazda, hizmet hariç diğer tüm ana sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını görmekteyiz. Hizmet sektörü (toplam istihdamın %57’i) istihdamı aylık 108 bin kişi artışla 15,9 milyon TL kişi oldu. Sanayi sektörü (toplam istihdamın %19’u) istihdamı aylık 4 bin kişi azalışla 5,4 milyon kişiye geriledi. İnşaat sektörü (toplam istihdamın %6’sı) istihdamı aylık 14 bin kişi azalışla (üst üste 13. aylık istihdam kaybı) 1.7 milyon kişi oldu. Tarım sektörü (toplam istihdamın %18’i) istihdamı aylık 23 bin kişi (son 12 aylık dönemdeki 9. düşüş) azalışla 5,1 milyon kişiye geriledi.

İşsizlikteki yükseliş eğilimi önümüzdeki aylarda yavaşlayabilir. Tarihsel olarak, arındırılmamış işsizlik oranı yılın ikinci yarısı itibariyle ve yılın ilk iki ayında yükseliş eğilimi gösterirken, yılın üçüncü ayından yedinci ayına kadar düşüş eğilimi göstermekte. Ayrıca, öncü büyüme göstergeleri yakın dönemde (önemli bölümü hâlen daralma bölgesinde kalmaya devam etmekle birlikte) genel olarak dipten dönüş eğilimine girdi. Şubat dönemi verileriyle işsizlik oranı ve istihdam kayıplarındaki artış yönlü momentumun zayıfladığı görülmekte. Bu göstergeler, işsizlik oranında potansiyel düşüş trendinin önümüzdeki aylarda başlayabileceğini işaret etmekte. Diğer taraftan, uzayan belirsizlik süreci, sıkı finansal koşullar ve iktisadi faaliyetteki mevcut zorluklar dikkate alındığında işsizlik oranında beklenen aşağı yönlü trendin yavaş olması ve/veya gecikmesi riskinin bulunduğunu da ifade edelim. Öncü büyüme göstergelerinin genelinde yakın dönemde yakalanan momentumun korunması durumunda 2Ç19 itibariyle işsizlik oranında anlamlı düşüşler görmeye başlayabiliriz, ki olumlu mevsimsel etkiler de bu yönde destekleyici olacak. Toparlamak gerekirse, işsizlik oranındaki artış yönlü momentumun azalmaya başladığını görüyor, mevcut toparlanma sinyallerinin sürdürülmesi durumunda, olumlu mevsimsel etkilerin de katkısıyla önümüzdeki aylarda işsizlik oranında düşüş gözlenebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 2019 yılı için 12 aylık ortalama işsizlik tahminimizi, şimdilik, %12,8 olarak korumaya devam ediyoruz.

 

İşgücü İstatistikleri, Şubat 2019

 

İşsizlik oranı Şubat ayında %14,7 oldu…Enver Erkan

Türkiye’de Şubat ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek %14,7 olarak gerçekleşti. GCM Yatırım olarak bizim beklentimiz de bu yöndeydi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puanlık bir yükselişle %13,6 seviyesinde açıklandı. Genç nüfusta işsizlik oranı da artmaya devam ediyor, 0,3’lük artışla %24,8 seviyesine geldiğini görüyoruz. Tarım dışı işsizlik ise %15,8 seviyesinde gerçekleşti.

Kıyaslanabilir dönemler olan Şubat 2018 – Şubat 2019’a baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 0,1 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2018’in benzer döneminde 32 milyon 86 bin kişi olan işgücü, Şubat 2019’da 32 milyon 502 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %53,1’den %53,2’ye gelmiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak %46 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 858 bin kişilik bir azalma söz konusudur. Hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken; sanayi, tarım ve inşaat sektörünün payının azalmış olduğu görülmektedir.

İşsizlik oranında, ekonomik faaliyette görülen zayıflığa bağlı olarak görülen artış trendinin Şubat 2017’de bir önceki aya göre sabit kalan manşet işsizlik oranı itibariyle duraksadığını görmekteyiz. Yılın başından itibaren, özellikle sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergelerde dipten tepki verdiğini gözlemlediğimiz ekonomik faaliyet, güncel sanayi üretimi verileri çerçevesinde Mart ayında daha güçlü sinyaller vermiştir. Bu bakımdan, işgücü piyasası açısından da ekonomide negatif bölgeden verilen tepki çerçevesinde işsizlik oranındaki artış duraksayabilir. İlerleyen aylarda da, havaların ısınması ile turizm sezonunun başlaması ve tarımda hasat sezonu olması itibariyle manşet işsizlik oranında mevsimsel bir düşüş yaşanacaktır.

Ancak yine de, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranındaki artışın devam ettiğini de belirtmek gerekmektedir. Nisan ayı başından itibaren finansal piyasalarda dalgalanma ve TRY’de değer kaybı yine ekonomik faaliyet açısından risk oluşturmakla beraber, ekonomik büyümenin pozitif bölgeye geçmesi istihdam tarafına da olumlu yansıyabilir. İşgücü piyasasındaki bundan sonraki aylara ilişkin gerçekleşmeler, ekonomik faaliyetteki toparlanmanın durumu ve seviyesi ile yakından ilintili olacaktır. 

 

 

 
Kanal Finans’taki diğer kariyer ve istihdam piyasası haberleri