Ana sayfa Güncel Piyasa Yorumları İşsizlik Raka...

İşsizlik Rakamları Açıklandı

 
İşsizlik rakamları ve işgücü istatistiklerine ait güncel verileri ve konu ile ilgili raporların bütününü bu sayfada bulabilirsiniz. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak hesaplanmakta, uzman ve ekonomistler tarafından yorumlanmaktadır.
 

İşsizlik oranı Ekim’de önceki aylara göre manşet ve arındırılmış bazda geriledi… Enver Erkan

Türkiye’de Ekim ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayında %11,6 iken 1,8 puan artarak %13,4 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay ile kıyaslandığında ise arındırılmamış işsizlik oranının Eylül’de başlayan gerilemesine devam ettiği görülmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise yine geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan arttı ve %13,6 seviyesinde açıklandı. Arındırılmış verilere göre genç nüfusta işsizlik oranı %25,2 olurken; tarım dışı işsizlik ise %15,9 seviyesinde gerçekleşti.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Kıyaslanabilir dönemler olan Ekim 2018 – Ekim 2019’a baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 0,6 puanlık düşüş olduğu görülmektedir. 2018’in benzer döneminde 32 milyon 658 bin kişi olan işgücü, Ekim 2019’da 32 milyon 740 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %53,5’ten %52,9’a gelmiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak %45,7 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 527 bin kişilik bir azalma söz konusudur. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin kişilik artış gerçekleşti.

İşsizlik oranının yaz döneminden sonraki seyrine baktığımızda, 3Ç19 dönemini içine alan 4Ç19 dönemine sarkan periyotta manşette ve arındırılmış veride gerileme olduğu görülmektedir. Eylül’den sonra sektörlerde görülen hafif toparlanma etkisi devam etmektedir. Manşet veri Ağustos’ta %14 seviyesinde iken Eylül ve Ekim’de meydana gelen düşüşle işsizlik oranı %13,4’e gerilemiştir. Arındırılmış işsizlik oranında da Temmuz’dan itibaren düşüşe geçildiğini görüyoruz. Buna karşın, genç işsizlik oranındaki yüksek seyir devam ediyor ve arındırılmış bazda bir önceki aya göre gerileme olsa da halen %25 bandının üzerinde kalmaya devam ediyor. Tabii işgücü piyasasına dair en önemli sorunlar hem uzun süreli işsizlik, yani işgücünde olmayan işsizler hem de daralma döneminde kaybedilen istihdam olarak öne çıkıyor. İstihdam kaybındaki ve işgücüne dahil olmayanlardaki genç nüfus oranına bakıldığında, ekonomik toparlanma orta vadede belli oranda genç istihdamı geri getirecektir.

Kasım ve Aralık aylarında manşet işsizlik oranında takvimsel etkiden dolayı artış görebiliriz. 2020’de bahar aylarından itibaren ise hem ekonomik toparlanmanın etkisi, hem de başta inşaat, tarım ve turizm olmak üzere sektörlerdeki mevsimsel canlanmanın etkisiyle yaz aylarında dip olacak şekilde manşet işsizlik oranında gerileme bekleriz.

 

 
 
10.01.2020 – TÜİK Ekim 2019’a ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Eylül ayında %13,8 olan işsizlik rakamı ekim itibari ile yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü İstatistikleri, Ekim 2019

 
 

İşgücü İstatistikleri, Eylül 2019

İşsizlik oranı %13,8 seviyesinde gerçekleşti . Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile %13,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile %16,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,5 puanlık artış ile %26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,4 puanlık artış ile %14,1 olarak gerçekleşti.  

İstihdam oranı %46,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %46,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %19,3’ü tarım, %19,5’i sanayi, %5,5’i inşaat, %55,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücü 2019 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalış ile %72,6, kadınlarda ise değişim göstermeyerek %34,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Eylül 2018, Eylül 2019

Kayıt dışı çalışanların oranı %36,0 olarak gerçekleşti. Eylül 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan artarak %36,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak %23,6 oldu.  

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,6, işsizlik oranı %13,9 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi artarak 28 milyon 111 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek %45,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi azalarak 4 milyon 553 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak %13,9 oldu.


Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak %53,0 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 2 bin, hizmet sektöründe 31 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 5 bin kişi azaldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, Eylül 2018 – Eylül 2019

 

İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2019

 

Haziran Ayı İstihdam Verileri Yorumları

Arındırılmış İşsizlik Oranında 1.5 Yıl Sonra İlk Düşüş, Gedik Yatırım

İşsizlik oranı, haziranda, mevsimsel etkilerle 0,2 puan yükselişle %13’e yükseldi. İşsizlik oranındaki yükselişte, katılım oranının 0.5 puan artışla %53.3’e yükselmesine karşın, istihdam oranının 0.3 puan artışla %46,4’e yükselmesi belirleyici oldu. Toplam işsiz sayısı aylık bazda 96 bin kişi ve yıllık bazda 938 bin kişi artışla 4,3 milyon kişi oldu. Diğer taraftan, mevsimsellikten arındırılmış (MA) işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle %13,9’a geriledi. Böylelikle, MA işsizlik oranında Ocak 2018’den bu yana ilk defa aylık düşüş kaydedilmiş oldu. Haziranda, aylık bazda, hem arındırılmamış hem de arındırılmış rakamlar hizmet sektörü haricinde tüm sektörlerde istihdam artışına işaret etti.
 
Tarihsel olarak, arındırılmamış işsizlik oranı yılın ikinci yarısı itibariyle ve yılın ilk iki ayında yükseliş eğilimi gösterirken, yılın üçüncü ayından yedinci ayına kadar düşüş eğilimi göstermekte. Yıl içi trend değişikliğinin yaşandığı Haziran aylarında ise işsizlik oranında genellikle hafif bir artış görülmekte. Dolayısıyla, işsizlik oranında yılın geri kalanında olumsuz mevsimsel etkilerin öne çıkması beklenebilir. Diğer taraftan, yılın ikinci yarısında beklenen kademeli toparlanma eğiliminin söz konusu olumsuz mevsimsel etkileri bir miktar sınırlaması beklenebilir. Ayrıca, yaklaşık son 2.5 aylık dönemde TCMB’nin gerçekleştirdiği 7.5 puanlık faiz indiriminin de iktisadi faaliyete sağlayacağı potansiyel katkıyı da hatırlatmakta da fayda bulunmakta. Potansiyelin altındaki büyüme performansı nedeniyle kısa-orta vadede işsizlik oranında kalıcı aşağı yönlü bir trend oluşması kolay görünmemekte. Bu anlamda, yılın geri kalanında iktisadi faaliyetin izleyeceği seyir oldukça belirleyici olacak. Mevcut gerçekleşme ve eğilimleri dikkate alarak 2019 yılı için %13,2 seviyesinde olan 12 aylık ortalama işsizlik tahminimizi korumaya devam ediyoruz.
 

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlikte uzun süreden beri ilk düşüş… Enver Erkan

Türkiye’de Haziran ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %13 olarak gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puanlık bir düşüşle %13,9 seviyesinde açıklandı. Arındırılmış verilere göre genç nüfusta işsizlik oranı %25,8 ile artmaya devam ediyor; tarım dışı işsizlik ise %16,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kıyaslanabilir dönemler olan Haziran 2018 – Haziran 2019’a baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 0,3 puanlık düşüş olduğu görülmektedir. 2018’in benzer döneminde 32 milyon 281 bin kişi olan işgücü, Haziran 2019’da 32 milyon 515 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %53,2’den %52,9’a gelmiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %45,6 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 859 bin kişilik bir azalma söz konusudur. Sanayi ve hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken; tarım ve inşaat sektörünün payının azalmış olduğu görülmektedir.

İşgücü piyasasındaki genel trende baktığımızda, ekonominin %1,5 daraldığı 2Ç19 döneminde işgücü piyasasındaki daralmanın da etkin olduğunu görmüştük. Turizm ve tarım sektörünün istihdam içerisinde etkin hale geldiği yaz dönemine yaklaşırken genel işsizlik oranında ise düşüş görülürken, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı artmaya devam etmişti. 3Ç19, ekonomideki büyüme beklentilerine bakıldığında zayıf büyüme veya sıfır civarlarında büyüme olması beklenen bir döneme işaret ediyor, bu yüzden de işgücü piyasasındaki genel trendlerde çok ciddi bir toparlanma beklenmez. Yaz döneminin mevsimsel etkileri itibariyle normalde düşmesi beklenecek olan manşet işsizlik oranı tarafında artışın olması, aynı zamanda Haziran 2019 dönemindeki İstanbul belediye seçimleri itibariyle işletmelerin “bekle ve gör” yapmalarına da bağlanabilir.

Sonraki aylarda ekonomide dipten toparlanmanın gücüne göre işgücü piyasasında yansımalar görebiliriz. Manşet işsizlik oranı yılın son çeyreğinde mevsimsel etkilerle %14’lü seviyelere çıkabilir, mevsimsel etkilerden bağımsız olarak ise, işletmelerin ekonomiye dair güven seviyesi ana belirleyici unsur olacaktır. Henüz sanayi üretimi, güven endeksleri ve cari hesap gibi göstergeler güçlü bir ekonomik büyüme toparlanmasına işaret etmemektedir. 

 

İşgücü İstatistikleri, Haziran 2019

İşsizlik oranı %13,0 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,8 puanlık artış ile %13,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artış ile %15,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,4 puanlık artış ile %24,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.  

İstihdam oranı %46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile %46,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %18,9’u tarım, %19,7’si sanayi, %5,7’si inşaat, %55,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,7 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücü 2019 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık azalış ile %72,4, kadınlarda ise 0,1 puanlık artış ile %34,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Haziran 2018, Haziran 2019

Kayıt dışı çalışanların oranı %35,2 olarak gerçekleşti. Haziran 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak %35,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak %23,2 oldu.  

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,6, işsizlik oranı %13,9 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak 27 milyon 983 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak %45,6 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 11 bin kişi artarak 4 milyon 532 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak %13,9 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak %52,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 70 bin, inşaat sektöründe 12 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 7 bin kişi azaldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, Haziran 2018 – Haziran 2019

 

İşsizlik Verileri Nisan Ayı Rakamları Yorumları

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı rekor yüksek seviyede… Enver Erkan, GCM Yatırım

Türkiye’de Mayıs ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %12,8 olarak gerçekleşti. Bu gerçekleşme GCM Yatırım Araştırma beklentisi %12,2’nin üzerinde oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık bir yükselişle %14 seviyesinde açıklandı. Arındırılmış verilere göre işsizlik oranı en yüksek seviyelere ulaşmış oldu. Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek %15 seviyesinde kalırken, genç nüfus işsizlik oranı Nisan ayındaki %23,2 seviyesinden Mayıs’ta %23,3’e yükseldi.  

Kıyaslanabilir dönemler olan Mayıs 2018 – Mayıs 2019’a baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 0,2 puanlık azalma olduğu görülmektedir. 2018’in benzer döneminde 32 milyon 130 bin kişi olan işgücü, Mayıs 2019’da 32 milyon 402 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %53’ten %52,8’e gerilemiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %45,4 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 137 bin kişilik bir azalma söz konusudur. Sanayi ve hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken tarım ve inşaat sektörünün payının azalmış olduğu görülmektedir.  

Arındırılmamış verilerde bir önceki aya göre çok hafif bir düşüş var, daha düşük olmasını beklerdik. Bu düşüş mevsimsel sebeplerden kaynaklanıyor ve önümüzdeki aylarda da yaz sezonu etkisiyle düşmeye devam edecek. Mayıs düşüşünün kısmi kaldığını düşünüyoruz, ekonomik faaliyetteki zayıflama sebebiyle işsizlik çok da aşağı düşmeyecek. Temmuz’da en düşüğü gördükten sonra geçici turizm istihdamının da sona ermesiyle tekrar yukarı doğru çıkmasını bekliyoruz.  

Arındırılmış verilerde yükseliş devam ediyor. Ekonomik faaliyette yavaşlamayla alakalı istihdam kaybı meydana geliyor bu yüzden arındırılmış veride yükselme devam ediyor. Ham işsizlik oranı tarafında yılsonuna doğru %14’lere doğru bir çıkış göreceğiz. Mevsimsel etkilerden bağımsız bir düşüş için ekonominin büyümeye geçmesi konusu önemli. Muhtemelen dördüncü çeyrekte büyüme göreceğiz ancak bu, yılı pozitif büyümeyle kapatmaya yetmeyecek.

 

Olumlu Mevsimsel Etkilere Karşın Zayıf Görünüm, Gedik Yatırım

İşsizlik oranı, mayısta, mevsimsel etkilerle 0,2 puan düşüşle %12,8’e geriledi. 12 aylık ortalama işsizlik oranı %12,5’e ulaştı (Nisan 2019: %12,3). Diğer taraftan, mevsimsellikten arındırılmış (MA) seride, işsizlik oranı 0,2 puan artışla %14’e yükseldi. Mayısta, aylık bazda, arındırılmamış rakamlar yalnızca tarım sektöründe istihdam artışı kaydedildiğini gösterirken; MA seri tüm sektörlerde istihdam kaybını işaret etti. Birkaç ay daha sürmesi muhtemel olumlu mevsimsel etkiler ve ikinci yarıda beklenen kademeli toparlanma eğilimi iş gücü istatistiklerine olumlu katkı sağlayabilir. Ancak, potansiyelin altındaki büyüme performansı ve olumlu mevsimsel etkilere karşın iş gücü istatistiklerindeki zayıf görünüm nedeniyle işsizlik oranında beklenen aşağı yönlü trendin yavaş olması ve/veya gecikmesi riskinin sürdüğünü de belirtelim. Mevcut gerçekleşme ve eğilimleri dikkate alarak 2019 yılı için %12,8 seviyesinde olan 12 aylık ortalama işsizlik tahminimizi, %13,2’ye revize ediyoruz.

 

İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2019

 
 

İşgücü İstatistikleri, Nisan 2019

Kaynak: TÜİK

 

İşsizlik Verileri Mart Ayı Rakamları Yorumları

Yakında Düşüş Trendi Görülebilir, Gedik Yatırım

İşsizlik oranı, şubat döneminde değişim göstermeyerek son 10 yılın zirvesi olan %14,7’de kaldı. Bu oran Mart 2009’dan bu yana görülen en yüksek seviye. 12 aylık ortalama işsizlik oranı şubat ayında %11,6’ya ulaştı (Ocak 2019: %11,3). Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise şubat ayında %13,6’ya yükseldi (Ocak 2019: %13,3, Şubat 2018: %9,8). Böylelikle, mevsimsellikten arındırılmış seride üst üste 12. ayda da yükseliş görüldü. Şubatta, işsizlik oranındaki ve sektörel bazda istihdam kayıplarındaki momentumun yavaşladığı görülüyor. Öncü büyüme göstergelerindeki mevcut toparlanma sinyallerinin korunması durumunda, olumlu mevsimsel etkilerin de katkısıyla, önümüzdeki aylarda işsizlik oranında düşüş gözlenebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 2019 yılı için 12 aylık ortalama işsizlik tahminimizi, şimdilik, %12,8 olarak korumaya devam ediyoruz.

Şubatta, istihdam kaybındaki momentum yavaşladı. Şubat 2019 döneminde MA işgücü 181 bin kişi artışla 32,5 milyon kişiye ve MA istihdam 68 bin kişi artışla 28.1 milyon kişiye ve MA işsiz sayısı da 113 bin kişi artışla 4,4 milyon kişiye yükseldi. Böylelikle, MA işgücü katılım oranı 0,2 puan artışla %53,2’ye, MA istihdam oranı 0,1 puan artışla %46’ya ve MA işsizlik oranı 0,3 puan artışla %13,6’ya yükseldi. Ayrıca, tarım dışı işsizlik oranı da 0,3 puan artışla %15,8’e ulaştı. İktisadi faaliyete göre MA istihdam görünümüne baktığımızda, aylık bazda, hizmet hariç diğer tüm ana sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını görmekteyiz. Hizmet sektörü (toplam istihdamın %57’i) istihdamı aylık 108 bin kişi artışla 15,9 milyon TL kişi oldu. Sanayi sektörü (toplam istihdamın %19’u) istihdamı aylık 4 bin kişi azalışla 5,4 milyon kişiye geriledi. İnşaat sektörü (toplam istihdamın %6’sı) istihdamı aylık 14 bin kişi azalışla (üst üste 13. aylık istihdam kaybı) 1.7 milyon kişi oldu. Tarım sektörü (toplam istihdamın %18’i) istihdamı aylık 23 bin kişi (son 12 aylık dönemdeki 9. düşüş) azalışla 5,1 milyon kişiye geriledi.

İşsizlikteki yükseliş eğilimi önümüzdeki aylarda yavaşlayabilir. Tarihsel olarak, arındırılmamış işsizlik oranı yılın ikinci yarısı itibariyle ve yılın ilk iki ayında yükseliş eğilimi gösterirken, yılın üçüncü ayından yedinci ayına kadar düşüş eğilimi göstermekte. Ayrıca, öncü büyüme göstergeleri yakın dönemde (önemli bölümü hâlen daralma bölgesinde kalmaya devam etmekle birlikte) genel olarak dipten dönüş eğilimine girdi. Şubat dönemi verileriyle işsizlik oranı ve istihdam kayıplarındaki artış yönlü momentumun zayıfladığı görülmekte. Bu göstergeler, işsizlik oranında potansiyel düşüş trendinin önümüzdeki aylarda başlayabileceğini işaret etmekte. Diğer taraftan, uzayan belirsizlik süreci, sıkı finansal koşullar ve iktisadi faaliyetteki mevcut zorluklar dikkate alındığında işsizlik oranında beklenen aşağı yönlü trendin yavaş olması ve/veya gecikmesi riskinin bulunduğunu da ifade edelim. Öncü büyüme göstergelerinin genelinde yakın dönemde yakalanan momentumun korunması durumunda 2Ç19 itibariyle işsizlik oranında anlamlı düşüşler görmeye başlayabiliriz, ki olumlu mevsimsel etkiler de bu yönde destekleyici olacak. Toparlamak gerekirse, işsizlik oranındaki artış yönlü momentumun azalmaya başladığını görüyor, mevcut toparlanma sinyallerinin sürdürülmesi durumunda, olumlu mevsimsel etkilerin de katkısıyla önümüzdeki aylarda işsizlik oranında düşüş gözlenebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 2019 yılı için 12 aylık ortalama işsizlik tahminimizi, şimdilik, %12,8 olarak korumaya devam ediyoruz.

 

İşgücü İstatistikleri, Şubat 2019

Kaynak: TÜİK
 

İşsizlik oranı Şubat ayında %14,7 oldu…Enver Erkan

Türkiye’de Şubat ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek %14,7 olarak gerçekleşti. GCM Yatırım olarak bizim beklentimiz de bu yöndeydi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puanlık bir yükselişle %13,6 seviyesinde açıklandı. Genç nüfusta işsizlik oranı da artmaya devam ediyor, 0,3’lük artışla %24,8 seviyesine geldiğini görüyoruz. Tarım dışı işsizlik ise %15,8 seviyesinde gerçekleşti.

Kıyaslanabilir dönemler olan Şubat 2018 – Şubat 2019’a baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 0,1 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2018’in benzer döneminde 32 milyon 86 bin kişi olan işgücü, Şubat 2019’da 32 milyon 502 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %53,1’den %53,2’ye gelmiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak %46 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 858 bin kişilik bir azalma söz konusudur. Hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken; sanayi, tarım ve inşaat sektörünün payının azalmış olduğu görülmektedir.

İşsizlik oranında, ekonomik faaliyette görülen zayıflığa bağlı olarak görülen artış trendinin Şubat 2017’de bir önceki aya göre sabit kalan manşet işsizlik oranı itibariyle duraksadığını görmekteyiz. Yılın başından itibaren, özellikle sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergelerde dipten tepki verdiğini gözlemlediğimiz ekonomik faaliyet, güncel sanayi üretimi verileri çerçevesinde Mart ayında daha güçlü sinyaller vermiştir. Bu bakımdan, işgücü piyasası açısından da ekonomide negatif bölgeden verilen tepki çerçevesinde işsizlik oranındaki artış duraksayabilir. İlerleyen aylarda da, havaların ısınması ile turizm sezonunun başlaması ve tarımda hasat sezonu olması itibariyle manşet işsizlik oranında mevsimsel bir düşüş yaşanacaktır.

Ancak yine de, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranındaki artışın devam ettiğini de belirtmek gerekmektedir. Nisan ayı başından itibaren finansal piyasalarda dalgalanma ve TRY’de değer kaybı yine ekonomik faaliyet açısından risk oluşturmakla beraber, ekonomik büyümenin pozitif bölgeye geçmesi istihdam tarafına da olumlu yansıyabilir. İşgücü piyasasındaki bundan sonraki aylara ilişkin gerçekleşmeler, ekonomik faaliyetteki toparlanmanın durumu ve seviyesi ile yakından ilintili olacaktır. 

 
 
Kanal Finans’taki diğer kariyer ve istihdam piyasası haberleri