Ana sayfa Güncel Piyasa Yorumları İşsizlik Raka...

İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik rakamları ve işgücü istatistiklerine ait güncel verileri ve konu ile ilgili raporların bütününü bu sayfada bulabilirsiniz. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak hesaplanmakta, uzman ve ekonomistler tarafından yorumlanmaktadır.

İşgücü İstatistikleri, Ekim 2020

İşsizlik oranı %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %14,8 oldu.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İstihdam oranı %43,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalış ile %43,6 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 110 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,6’sı tarım, %20,3’ü sanayi, %6,4’ü inşaat, %55,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %50,0 olarak gerçekleşti. İşgücü 2020 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile %50,0 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Ekim 2019, Ekim 2020


Kayıt dışı çalışanların oranı %31,0 oldu. Ekim 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak %31,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,6 puan azalarak %19,9 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,0, istihdam oranı %48,5 oldu. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık azalışla %13,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalışla %14,9 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,0 puanlık azalışla %48,5, işgücüne katılma oranı ise 2,9 puanlık azalışla %55,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,9, istihdam oranı %30,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık azalışla %24,9, istihdam oranı ise 2,2 puan azalarak %30,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 3,0 puanlık azalışla %40,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla %27,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,9, istihdam oranı %43,2 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %12,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 39 bin kişi artarak 4 milyon 13 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %43,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bin kişi artarak 27 milyon 191 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %49,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 40 bin kişi artarak 31 milyon 204 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 6 bin kişi, sanayi sektöründe 67 bin kişi artarken inşaat sektöründe 2 bin kişi, hizmet sektöründe 70 bin kişi azaldı.

Sektörel istihdam, Ekim 2018-Ekim 2020

İşgücü İstatistikleri, Eylül 2020

İşsizlik oranı %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %14,9 oldu.

İstihdam oranı %44,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2,0 puanlık azalış ile %44,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,5’i tarım, %19,9’u sanayi, %6,3’ü inşaat, %55,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %50,5 olarak gerçekleşti. İşgücü 2020 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile %50,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Eylül 2019, Eylül 2020

Kayıt dışı çalışanların oranı %32,2 oldu. Eylül 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak %32,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak %20,3 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %12,9, istihdam oranı %49,0 oldu. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalışla %12,9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla %15,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,8 puanlık azalışla %49,0, işgücüne katılma oranı ise 2,9 puanlık azalışla %56,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-64 yaş, (%), Eylül 2019, Eylül 2020

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,3, istihdam oranı %31,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık azalışla %24,3, istihdam oranı ise 2,4 puan azalarak %31,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla %41,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla %29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Eylül 2019, Eylül 2020

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,7, istihdam oranı %43,3 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak %12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 125 bin kişi azalarak 3 milyon 944 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan artarak %43,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 226 bin kişi artarak 27 milyon 200 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %49,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 101 bin kişi artarak 31 milyon 144 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 37 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 57 bin kişi, inşaat sektöründe 15 bin kişi, hizmet sektöründe 191 bin kişi arttı.

Dar kapsamlı işsizlik tanımı nedeniyle işsizlik oranı düşük kalmaktadır… Enver Erkan

Türkiye’de Ağustos ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayında %14 iken 0,8 puan azalarak %13,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay ile kıyaslandığında ise arındırılmamış işsizlik oranının 0,2 puan azaldığı görülmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise geçen yılın aynı ayına göre 0,8 ve bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %13,2 seviyesinde açıklandı. Arındırılmış verilere göre genç nüfusta işsizlik oranı %25,7 olurken; tarım dışı işsizlik ise %15,4 seviyesinde gerçekleşti.

Kıyaslanabilir dönemler olan Ağustos 2019 – Ağustos 2020’ye baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 3,3 puanlık düşüş olduğu görülmektedir. 2019’un benzer döneminde 32 milyon 526 bin kişi olan işgücü, Ağustos 2020’de 31 milyon 53 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %52,8’den %49,5’e gerilemiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 puan azalarak %43 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise önceki aya göre 280 bin kişilik bir artış söz konusudur. Bu dönemde, ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 22 bin kişi, sanayi sektöründe 106 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi, hizmet sektöründe 144 bin kişi arttı.

İşsizlik oranı (Mevsimsel etkilerden arındırılmış veri ve ham veri karşılaştırması) Kaynak: TÜİK, Bloomberg

İşsizlik oranının manşet ve arındırılmış rakamlarla geçen yıla göre düşmesi olumlu bir işaret. 3Ç20 döneminin, 2Ç20’de hissedilen pandemi etkilerine kıyasla bir toparlanma dönemi olması itibariyle açılan işlerden ve artan ekonomik faaliyetten hafif toparlanma etkisi gelmesi normaldir. Buna karşılık, özellikle işgücüne katılım ve istihdam oranlarında geçen yıla göre ciddi bozulma olduğu görülmektedir. Bu durumun manşet işsizlik rakamlarına yansımaması, fiili olarak çalışmayanların ve TÜİK’in işsizlik tanımına göre işsiz sayılanların arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Pandemide ekonominin küçüldüğü ve durgunlaştığı dönemde iş aramayan, iş bulmaktan umudunu kesen, ücretsiz izne çıkarılmış olup işinin başında olmayanlar bu farkı açmıştır. İlerleyen dönem, toparlanma etkisinin işgücü piyasasına yansıması üzerinden takip edilmeye devam edilecektir. Salgının artması ise işgücü piyasasındaki toparlanmayı zorlaştıracaktır. Bu dönemde işsizlik oranının artmamasının en önemli nedeni olarak, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izinlerin devam ediyor olması dramatik bir artışı önleyecektir.

İşsizlik Rakamları Açıklandı

TÜİK, 8 aylık işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye’de işsizlik oranı %13,2 olarak gerçekleşti. Temmuz dönemi nde(Haz-Tem-Ağu) işsizlik oranı %13,4 olarak gerçekleşmişti.

Kanal Finans’taki diğer kariyer ve istihdam piyasası haberleri