Ana Sayfa Haberler Ekonomi Koord...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Tekrar Kuruldu

30.06.2021 – Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Finansal İstikrar Komitesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tekrar kuruldu.

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.

Kurul, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.

Finansal İstikrar Komitesi ise Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı’ndan oluşacak.

Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak, kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak konusunda çalışacak. Kurulların kurulması politika yapıcılar arasında eşgüdümü sağlamak açısından önemli olmakla birlikte piyasa ve reel sektör açısından uygulamalar önemli olacaktır.

TÜİK ilişkili kuruluş haline geldi

Daha önce Lütfi Elvan tarafından açıklanan ekonomi programında yer alan ve TÜİK’in bağımsızlığını sağlamak için atılması beklenen adımlardan TÜİK’in ilişkili kuruluş haline getirilmesi hedefi gerçekleşmiş görünüyor. Buna göre daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan TUIK Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilişkili kuruluş yapısına dönüştürüldü. Devlet yapılanmasında yer alan İlişkili kuruluşlar, ayrı tüzel kişiliği olan ancak bakanlıkla herhangi bir hiyerarşik ilişkisi olmayan kuruluşlar olarak tanımlanıyor.