Ana Sayfa Emlak TOKİ Park Mav...

TOKİ Park Mavera Projesinde Ortalama Satış Fiyatları ve Adetleri Açıkladı

Türkiye’nin ilk gayrimenkul sertifikası olan Park Mavera projesinde dairelerin ortalama satış fiyatları ve satılmamış kalan adetleri her ay sonunda TOKİ tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na gönderiliyor.

Bu ay başında da ekim ay sonu itibari ile ortalama satış fiyatları ve adetleri gönderilen projede gelen verilere göre en çok 2+1’lerin tercih edildiği bunu sırası ile 5+1 ve 3+1’lerin izlediği görülürken en az 4+1 daireler alıcı bulmuş.

TOKİ Park Mavera Projesinde Benzer Nitelikte Olan Bağımsız Bölümlerin Ortalama Satış Fiyatlarını Açıkladı

31 Ekim 2017 tarihi itibariyle fiyatlar

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nin 16 Maddesinin ç) bendi gereğince Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olanların ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir.

Satışta Olan Konutların Ortalama Satış Fiyatları
Daire Tipi Adet Toplam Satış Fiyatı (₺) Toplam Genel Brüt (m2) Ortalama Satış Fiyatları (₺) Ortalama m2 Fiyatı (₺)
2+1 185 120.172.000,00 24.897,77 649.578,38 4.826,62
3+1 56 50.809.100,00 10.553,85 907.305,36 4.814,27
4+1 19 18.823.000,00 4.107,40 990.684,21 4.582,70
5+1 88 112.376.000,00 20.148,60 1.277.000,00 5.577,36
TOPLAM 348 302.180.100,00 59.707,62 868.333,62 5.061,00
Satışı Gerçekleşen Konutların Ortalama Satış Fiyatları (Kümülatif)
Daire Tipi Adet Toplam Satış Fiyatı (₺) Toplam Genel Brüt (m2) Ortalama Satış Fiyatları (₺) Ortalama m2 Fiyatı (₺)
2+1 60 36.509.570,13 7.969,55 608.492,84 4.581,13
3+1 24 19.645.189,85 4.389,16 811.049,58 4.434,83
4+1 7 6.264.759,40 1.449,98 894.965,63 4.320,58
5+1 32 38.080.502,55 7.363,07 1.190.015,70 5.171,82
TOPLAM 123 100.320.021,93 21.171,76 815.609,93 4.738,39

 

30 Eylül 2017 tarihi itibariyle fiyatlar

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nin 16 Maddesinin ç) bendi gereğince Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olanların ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir.

Satışta Olan Konutların Ortalama Satış Fiyatları

Daire Tipi Adet Toplam Satış Fiyatı (₺) Toplam Genel Brüt (m2) Ortalama Satış Fiyatları (₺) Ortalama m2 Fiyatı (₺)
2+1 190 123.250.000,00 25.565,12 648.684,21 4.821,02
3+1 57 51.550.100,00 10.279,36 904.387,72 4.804,58
4+1 20 19.809.000,00 4.314,54 990.450,00 4.591,22
5+1 89 113.315.000,00 20.379,87 1.273.202,25 5.560,14
TOPLAM 356 307.924.100,00 60.988,19 864.955,34 5.048,86

Satışı Gerçekleşen Konutların Ortalama Satış Fiyatları (Kümülatif)

Daire Tipi Adet Toplam Satış Fiyatı (₺) Toplam Genel Brüt (m2) Ortalama Satış Fiyatları (₺) Ortalama m2 Fiyatı (₺)
2+1 55 33.453.530,13 7.302,20 608.246,00 4.581,29
3+1 23 18.724.189,85 4.213,65 814.095,21 4.443,70
4+1 6 5.233.759,40 1.242,84 872.293,23 4.211,13
5+1 31 36.974.702,55 7.131,80 1.192.732,34 5.184,48
TOPLAM 115 94.386.181,93 19.890,49 4.745,29

 

3-Temmuz- 2017 Fiyatları

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi başkanlığı tarafından Gayrimenkul Sertifikası Yoluyla Satışa Sunulan Park Mavera III Projesinde Benzer Nitelikte Olan Bağımsız Bölümlerin Ortalama Satış Fiyatları (30 Haziran 2017 tarihi itibariyle) açıklandı.

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nin 16 Maddesinin ç) bendi gereğince Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olanların ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir.

Satışta Olan Konutların Ortalama Satış Fiyatları

Daire Tipi Adet Toplam Satış Fiyatı (₺) Toplam Genel Brüt (m2) Ortalama Satış Fiyatları (₺) Ortalama m2 Fiyatı (₺)
2+1 241 155.392.160,00 32.325,80 644.780,75 4.807,06
3+1 80 71.461.000,00 14.943,01 892.706,75 4.779,26
4+1 26 25.518.000,00 5.557,38 981.461,54 4.591,73
5+1 117 142.182.582,00 26.834,18 1.215.235,74 5.298,56
TOPLAM 464 394.509.282,00 79.660,37 850.235,52 4.952,39

Satışı Gerçekleşen Konutların Ortalama Satış Fiyatları

Daire Tipi Adet Toplam Satış Fiyatı (₺) Toplam Genel Brüt (m2) Ortalama Satış Fiyatları (₺) Ortalama m2 Fiyatı (₺)
2+1 4 2.564.000,00 541,52 641.000,00 4.734,82
5+1 3 3.776.000,00 677,49 1.258.666,67 5.573,51
TOPLAM 7 6.340.000,00 1.219,01 905.714,29 5.200,94

Gayrimenkul Sertifikası Nedir? Ne İşe Yarar?

İnşa edilecek veya edilmekte olan bir projenin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlerdir

Yatırımcılara sertifika biriktirerek konut sahibi olma veya gayrimenkul değer artışından sertifika aracılığıyla faydalanarak yatırım yapma fırsatı verir.

Gayrimenkul Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifikalar Borsa İstanbul’da işlem görecek ve yatırımcılar ikinci elden alarak sertifikalarını istedikleri kadar artırma, isterlerse de borsada satıp getiri elde etme imkanına sahip olacaktır.

Gayrimenkul Sertifikasının Avantajları Nedir?

Faizsiz kazanç sağlayan bir sermaye piyasası aracıdır.

Küçük yatırımcılara değerli gayrimenkul projelerine “topraktan girerek” ortak olma imkanı sağlar.

Konut sahibi olma veya konut satın almadan gayrimenkul projelerine metrekare bazında katılım imkanı sunar.

Borsada işlem görür ve kolaylıkla nakde dönüştürülebilir.

Güvenilir, şeffaf ve serbest piyasa ortamında işlemler gerçekleştirilir.

Gayrimenkul Sertifikasının Riskleri Nedir?

Gayrimenkul sertifikası aracılığıyla gayrimenkul yatırımı yapmak, gayrimenkul fiyat değişim riskini, inşaatçıya ve projeye ilişkin riskleri ortadan kaldıramaz.

Ancak sistem, ihraççının uygun görmesi halinde yukarıdaki bazı risklere karşı yatırımcılara koruma sağlayacak şekilde dizayn edilebilmektedir. Örneğin ihracın TOKİ tarafından gerçekleştirilmesi inşaatın tamamlanamama riskini ortadan kaldırmaktadır.

Gayrimenkul Sertifikasında herhangi bir getiri garantisi bulunmamaktadır. Getiriler sertifikaların temsil ettiği gayrimenkul projesine bağlıdır.

Üzerine sertifika ihraç edilen bağımsız bölümlerin asli ediminde başvuru önceliği uygulanmaktadır. Asli edimde tercih edilen gayrimenkulü alamama riski vardır.

Gayrimenkul Sertifikasının Güvenceleri Nedir?

Gayrimenkul sertifikasına konu projenin tamamlanma garantisi Toplu Konut İdaresi Başkanlığındadır.

Son yapılan mevzuat değişikliği Gayrimenkul sertifikası ihracına konu bağımsız bölümler ve Gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Proje bitiminden sonra hala satılmayan gayrimenkuller varsa ihraççı proje bitimini takiben daha önce izahnamede belirtilen süre ve yöntemler dahilinde (Örn: açık arttırma, ihale vs) gayrimenkulleri satarak sertifika sahiplerine payları nispetinde ödemeleri gerçekleştirilir. Gene de satılamayan bağımsız bölümler varsa, borsada son 3 aylık ortalama fiyat veya söz konusu fiyatın sağlıksız olduğu SPK tarafından da kabul edilirse yapılacak olan ekspertiz sonrası oluşacak fiyat üzerinden ihraççı tarafından geri satın alınır. TOKİ bu maddeden muaf tutulmuştur.

Gayrimenkul Sertifikasında Sistem Nasıl İşler?

 1. Projede gayrimenkul sertifikası çıkarılacak bölümler seçilir
 2. Hangi daire için kaç adet sertifika toplanması gerektiği belirlenir
 3. Sertifikalar halka arz edilerek fon toplanır ve fonun yetkili kurumda blokajı yapılır
 4. Halka arz sonrası sertifikalar borsada işlem görmeye başlar ve aynı zamanda inşaat ilerlemesine göre fon parça parça inşaatçıya aktarılır
 5. İnşaata ilişkin satışlar ve gelişmeler düzenli şekilde KAP aracılığıyla yatırımcılara duyurulur
 6. Yatırımcılar borsadan ek sertifika alarak ev/ofis mülkiyetini alır (satış sözleşmesi veya tapu tahsisi yolu ile) – ASLİ EDİM
 7. Yeterli sertifikası olmayan veya ev/ofis almak istemeyen yatırımcılara sertifikalarının karşılığı, ilgili ev/ofislerin açık artırma yöntemiyle satılmasıyla ödenir. Açık artırmada da alıcı olmaması durumunda ihraççı son 3 ayda oluşan ortalama fiyattan veya söz konusu fiyatın sağlıklı olmadığı görüşü oluşursa yapılacak ekspertiz değerinden ihraççı tarafından satın alınır. (TOKİ bu maddeden muafiyet talep etmiştir) – TALİ EDİM

Gayrimenkul Sertifikası Asli Edim Süreci Nasıl İşler?

 1. Aracı Kuruma Başvuru: Yatırımcı, hedeflediği bağımsız bölüm için gerekli sertifika adedine ulaşınca, yatırım kuruluşuna hangi bağımsız bölümü istediğini belirterek başvuruda bulunur
 2. Başvurunun TOKİ’ye İletilmesi: Aracı kuruma yapılan başvuru ile müşterisinin ilgili bağımsız bölüm için yeterli sertifikası olup olmadığını kontrol eder. Olması durumunda, sertifikalar yatırımcı hesabında bloke edilerek TOKİ’ye bildirim yapılır. Başvuru önceliğinde yatırımcının aracı kuruma başvuru zamanı esas alınır. Zaman konusunda ihtilaf olması durumunda aracı kurumdan başvuru zamanını belgelemeleri istenebilir.
 3. Asli Edim İfası: Asli Edim talebini alan TOKİ, bağımsız bölümün daha önce satılıp satılmadığını kontrol eder. Eğer satılmış ise, en geç 2 iş günü içinde yatırımcı kuruluşu bilgilendirerek talebi reddeder. Eğer satılmamış ise, yatırımcıya sözleşme imzalamak üzere davet gönderir. Yatırımcı en geç 10 iş günü içinde sözleşmeyi imzalayarak asli edimi gerçekleştirmesi gerekir. İlgili sürede başvurmayan, sözleşme imzalamayan, süreci tamamlamayan yatırımcıların başvuruları iptal edilir ve TOKİ’nin aracı kurumu bilgilendirmesi ile yatırımcı hesabındaki blokaj kaldırılır.
 4. Sertifika İptali ve Duyuru: TOKİ asli edimler ile ilgili KAP duyurusunu her bir asli edimi takiben yapar veya aylık olarak toplulaştırarak yapabilir.

Gayrimenkul Sertifikası Tali Edim Süreci Nasıl İşler?

Kimlerin Tali Edime Kaldığının Belirlenmesi

Asli edim kullanım süresi içinde asli edim talebini bildirmeyen (başka bir ifadeyle ev alacak kadar sertifikası olmayan veya yeterli sertifikası olduğu halde ev almak istemeyen) tüm yatırımcıların Tali Edim istedikleri kabul edilir.

Açık Artırma Süreci

Açık artırmada da alıcı olmaması durumunda ihraççı son 3 ayda oluşan ortalama fiyattan veya söz konusu fiyatın sağlıklı olmadığı görüşü oluşursa yapılacak ekspertiz değerinden ihraççı tarafından satın alınır. TOKİ bu maddeden muafiyet talep etmiştir.

Payların Tasfiyesi ve Ödemeler

Sertifikaya konu tüm bağımsız bölümler satıldıktan sonra tali edim ifa tarihinde bütün tali edim için bekleyen yatırımcılara sertifikaları oranında pay aktarımı yapılır.