Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Vakıfbank VAK...

Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

vakifbank-vakbn-hisse-yorumlariAracı kurum ve uzmanların Vakıfbank VAKBN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

ANADOLU YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 20.06.2017

6,60 direncini izliyoruz…

Dün bankalara gelen alımlarla birlikte 6,55 direncini kıran hissede 6,60 seviyesi üzerinde 6,65’e doğru bir yükseliş yaşanabilir.  Olası geri çekilmelerde 6,50 desteğinin altında  22 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 6,44 desteğini izleyeceğiz.

Kapanış : 6,59
Destekler : 6,50-6,44-6,26
Dirençler : 6,60-6,65-6,75

 

Vakıfbank’dan Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlşkin Bildirim – 12.05.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00027
Peşin
0,048
4,8
0,0408
4,08
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00035
Peşin
0,048
4,8
0,0408
4,08
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREVKFB00043
Peşin
0,048
4,8
0,0408
4,08
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
Peşin
0,048
4,8
0,0408
4,08
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
13.06.2017
13.06.2017
15.06.2017
14.06.2017
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

 

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Hedef Fiyat: 7.18 TL   AL

Vakıfbank 1Ç17 karını beklentilerin çok üzerinde açıkladı. Banka yılın ilk çeyreğinde TL1,225mn solo net kar açıklayarak karını çeyrek bazında %57, yıllık olarak da %137 oranında arttırdı. Ortalama beklenti TL1,027mn, İş Yatırım beklentisi TL846mn olduğu göz önüne alınırsa bankanın yaklaşık %20 oranında beklentileri aştığı görülüyor. Beklentilerimizle gerçekleşmeler arasındaki en büyük farklar bankanın çeyrekte tahminlerin oldukça üzerinde ana faaliyet gelirleri ve marj elde etmesi bunun yanında kuvvetli bir komisyon geliri, trading ve tahsilat performansı göstermesi olarak sıralanabilir. İlk çeyrek sonuçları bankanın sene başında verdiği tüm yıl için öngördüğü %14 öz kaynak karlılığının çok üzerinde bir performans gösterileceğini sergilemekte.

Marjlar beklentilerin çok üzerinde. TÜFE’ ye endeksl i menkul kıymetlerinin beklenen kuvvetli getirilerinin yanında bankanın kamu mevduatı maliyetinin çok düşük seyretmesi kredi spredlerinin çok olumlu etkilenmesine neden oldu. Hatırlanacağı üzere kamu mevduatı getirileri kısa bir süre önce gösterge tahvil getirileri yerine MB haftalık repo getilerine endekslendi. Bu durum mevduatının %18’i kamu mevduatı olan Vakıfbank’ı çok olumlu etkilemiş durumda. Net faiz marjındaki çeyrek bazında 30 bazpuan artışı bizim tüm yıl ,için 5 baz puan marj daralma tahminimizi 10 baz puan genişleme olarak revize etmemize neden oldu.

Komisyon gelirleri güçleniyor, maliyetler kontrol altında. Bankanın yıllık ücret ve komisyon artışı %28’i bulmuş durumda. Vakıfbank’ın zayıf karnı olarak gösterilebilecek komisyon gelir yapısındaki bu gelişimi çok olumlu buluyoruz. Faaliyet giderleri ise yıllık bazda %9 düzeyinde artarak beklentiler dâhilinde kaldı. Çeyrekte yazılan temettü ve trading gelirleri de güçlü performansa katkı yapan diğer faktörler.

Bankanın takibe attığı kredilerin toplam krediler oranı çeyrek bazında düşüş gösterdi. Ayrılan karşılıkların toplam kredi lere oranı da yine aynı dönemde düşüş göstermiş durumda.  Vakıfbank karşılık rasyosunu da %83’den %84’e arttırarak aktif kalitesini bir anlamda sektöre göre daha güçlendirdi. Burada standart krediler içinde yeniden yapılandırma oranının artması aktif kalitesi için görebildiğimiz en olumsuz durum ama banka yönetimi takibe intikallerde buradan bir artış beklemiyor. Tahsilatın güçlü seyri ise hem karlılık hem aktif kalite görünümü için çok olumlu.

Başta ana faaliyet gelir kalemleri olan net faiz ve komisyon gelirleri olmak üzere tahminlerimizi 2017 yılı için yukarı yönlü revize ederek bu sene beklediğimiz kar rakamını %13 arttırdık. Önümüzdeki yıllar içinde kar tahminlerimizi yaklaşık %10 düzeyinde arttırdık. Vakıfbank’ın kuvvetli 1Ç17 karındaki olumlu görünümün önemli bölümünün sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz. Banka için tavsiyemizi TUT’tan AL’a çekerken yeni hedef fiyatımızı TL 7.18 olarak belirledik.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Vakıfbank yılın ilk çeyreğinde 1,225 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 1,027 milyon TL’yi aşmış oldu. Gelirlerdeki artış ilk çeyrek rakamlarını desteklemiş oldu. TÜFE bazlı varlıklardan gelirler ilk çeyrekte 539 milyon TL seviyesine ulaşırken bir önceki çeyrek 179 milyon TL seviyesindeydi. Banka’nın kredileri ise kredi garanti fonundan kredilerin 1.3 milyar TL’lik katkısı ile bir önceki çeyreğe göre %4.5 artış gösterdi. Vakıfbank’ın net faiz marjı ise bir önceki çeyreğe göre 69 baz puan artış göstererek 5.20 seviyesine ulaştı. Böylelikle özsermaye getirisi bu çeyrek %24.5 seviyesinde gerçekleşti. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu ile sermaye benzeri kredi ihracı ile %15.45 seviyesine ulaştı.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Vakıfbank 1Ç17 konsolide olmayan finansal sonuçlarında 1,225 milyon ₺ net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %57 oranında artarken bir önceki çeyreğe göre artış oranı ise %137 olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye karlılığı da bu dönemde %24.5 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Açıklanan rakamlar 1,027 milyon ₺’lik piyasa beklentisinin ve bizim 1,025 milyon ₺’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Takipteki kredi tahsilatlarının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi net kar rakamını tahminlerimizin üzerine taşımıştır. Bu dönemin öne çıkan hususları arasında komisyon gelirlerindeki yıllık %28’lik artış, TÜFE’ye endeksli bonolarla desteklenmiş marjlardaki bir önceki döneme göre 60 baz puan kadar artış, sermaye yeterlilik oranlarındaki iyileşme ve sektöre kıyasla daha iyi olan TL taraftaki mevduatın krediye dönüşüm oranı sıralanabilir.

Faaliyet giderlerindeki yıllık %9’luk artış ve net takibe dönüşüm hızının 131 baz puan ile 2016 yılı ortalamasına paralel olması ise diğer hususlar olarak söylenebilir. Banka ilk çeyrekteki güçlü sonuçların ardından, detaylarını henüz paylaşmamakla birlikte, özsermaye karlılığı için öngördüğü %14’lük tahminini %20’nin altında daha yüksek bir seviyeye revize etti. Biz de tahminlerin yukarı yönlü risk taşıdığını ve açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerine kısmi bir olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Vakıfbank hisseleri için TUT olan önerimizi koruyoruz. Bankanın 1Ç17 rakamlarındaki güçlü seyrin yılın ikinci yarısında bu güçte seyretmeyeceğini düşünüyoruz. Özsermaye karlılığındaki yukarı yönlü riski de içerecek şekilde değerleme odaklı olarak baktığımızda, sektöre görece karlılık artışı olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle de bankanın sektöre kıyasla daha düşük olan F/DD iskontosunun kalıcı olmayabileceğini tahmin ediyor ve hisse için TUT olan önerimizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 1.225 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1.016 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.027 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Beklentilerden daha yüksek gelen net faiz geliri ve de diğer gelirler kalemi net karın beklentiler üzerinde gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Vakıfbank’ın net faiz marjı 1Ç17’de çeyreksel bazda 64 baz puan arttı. Bu artışın altında yatan iki önemli sebep mevcuttur. Bunlardan birincisi TL çekirdek spreadlerdeki 30 baz puan artış ve diğer ise enflasyona endeksli menkul değerlerden elde edilen yüksek gelirdir (1Ç17: 593 milyon TL, 4Q16: 179 milyon TL). Diğer gelirler kalemi altında kaydedilen karşılık iptalleri ise 331 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, 4Ç16’da bu değer 105 milyon TL olarak kaydedildi. Özsermaye karlılığı %24,5 olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte %16,5 olarak kaydedilmişti.

 

TACİRLER  YATIRIM – VAKBN Haftalık Hisse Teknik Analiz – 02.05.2017

Orta vadeli yükseliş trendinde olan Vakıfbank hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en düşük 6.00 seviyesini test etti ve haftayı 6.07 seviyesinden kapattı. Senette 6.26 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 5.90 olarak görüyoruz.

Hissede Beklenen Yön: Yukarı

Durum Trend
RSI Nötr Yatay
Stochastic Nötr Güçleniyor
MACD Yukarı
Williams’ R Nötr Zayıflıyor
Parabolic SAR Alım yönlü Trend dönüşü yok
Destek seviyeleri 6.17 / 6.26 / 6.35
Direnç seviyeleri 5.99 / 5.90 / 5.81

 

Vakıfbank’tan 1 Milyar Dolara Yakın Sendikasyon Kredisi Anlaşması – 24.04.2017

24 Nisan 2017 tarihinde, Bank of America Merrill Lynch International Limited ve Emirates NBD Capital Limited’in koordinatör, National Bank of Abu Dhabi PJSC’nin ajan banka olarak yer aldığı 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 188,5 milyon ABD Doları ve 716,5 milyon Avro olmak üzere toplam 967 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor +%1.45 ve Euro kısmı için Euribor +%1.35 olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Teknik Analiz – 17.04.2017

Hissede Yukarı Yönde Hareketlilik Devam Edebilir

Geçtiğimiz haftanın ilk gününde sert yükseliş kaydettikten sonra kar satışlarıyla karşılaşan hisse haftanın son işlem gününde yine alımlarla karşılaştı. Şu aşamada kısa vadeli alçalan trend çizgisinin geçtiği 5,92 civarındaki direncin geçilmesi durumunda hissede yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir ki göstergelerde olumlu bir görüntü sergilemekteler.

Kapanış:5,90      Satış Seviyeleri: 6,20 6,28        Zarar Kes: 5,88

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 04.04.2017

Net Karın Yüzde 30 Artacağını Öngörüyoruz, Hisse için AL Önerimizi Koruyoruz

Vakıfbank için yüzde 16,5 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 5,84 TL olup hisse için AL önerimizi koruyoruz. Vakıfbank, 2017 tahmini 0,6 F/DD ve yüzde 13 sermaye getirisi ile rakiplerine göre yüzde 17; 5,0 F/K oranıyla ise rakiplerine göre yine yüzde 11 iskontoludur. Bankanın net karında 3 yıllık bileşik yüzde 20 büyüme bekliyoruz. Uzun vadeli sermaye getirisinin yüzde 13 seviyesinde korunacağını beklediğimiz Vakıfbank’ın mevcut durumda değerlemesinin rakiplerine göre cazip olduğunu düşünmekteyiz. 2016 yılında Vakıfbank’ın net karını yıldan yıla yüzde 30 artacağını 2017 yılında ise yüzde 10 büyüme göstereceğini beklemekteyiz. Bu açıdan, Vakıfbank takip ettiğimiz bankalar içerisinde karlılık ivmesinin yüksek olan bankalardan biridir. Aktif-pasif vade farkı rakiplerinin altında olan Vakıfbank yükselen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir. Kredi portföyünün yüzde 26’sını oluşturan KOBI kredileri sayesinde yükselen faiz ortamında marjlarını koruyabilmektedir. 2016 yılında bankanın net faiz marjının yüzde 4,2 seviyesinde oluşacağını 2017 yılında ise 11 baz puan yükseleceğini düşünmekteyiz. Vakıfbank yüzde 4,3 takipteki krediler oranı ile rakipleri içinde aktif kalitesi açısından iyi bir yere sahiptir. Biz, bu oranda 2017 yılında 60 baz puanlık artış bekliyoruz. Bankanın yakın izlemedeki Grup 2 kredileri toplam kredilerinin yüzde 3,5’ine denk gelmekte olup rakip ortalaması olan yüzde 3,8’un oldukça gerisindedir.

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

İş Yatırım – Şirket Raporu: Vakıfbank 4Ç16 Kar Analizi

Net kar beklentilerin üzerinde. Vakıfbank yılın son çeyreğinde 782 milyon TL solo net kar etti. Bu değer önceki çeyreğe göre %4 gerilerken ortalama piyasa beklentisi olan 659 milyon TL’nin %19 üzerinde gerçekleşti (İŞY: 765 milyon TL). Geçen çeyrekte Şekerbank hisselerinin satılması ile banka 150 milyon TL bir kereye mahsus gelir kaydetmişti. Bu çeyrekte güçlü gelen net ticari kardan sonra ihtiyatlılık nedeniyle banka 200 milyon TL ilave özel karşılık ayırdığını açıkladı. Böylece aslında son çeyrekte banka 1 milyar TL’ye yakın net kar elde etti. 2016 yılının tamamında net kar yıllık %40 büyüme ile 2,7 milyar TL olurken özkaynak karlılığı %15 olarak gerçekleşti.

2017 bütçe beklentileri. Vakıfbank yönetimi 2017 yılında kredilerde %14 büyüme, net faiz marjında 15 baz puan daralma, net ücret ve komisyon gelirlerinde %20 büyüme, TGA oranında 30 baz puan bozulma, 150 baz puan brüt kredi riski (50 baz puanı genel karşılıklardan geliyor; bankanın 1,2 milyar TL düzeyinde geri çevrilebilir genel karşılık rezervi bulunuyor.) ve diğer giderlerde %10 artış hedefliyor. Bankanın net kar büyümesi ve özkaynak karlılığı hedefleri sırasıyla %10 ve %14 düzeyinde. Piyasa beklentisi ise özkaynak karlılığının %12 olacağı yönünde. Banka yılsonunca CET1 ve SYR’nin %11 ve %14 üzerinde kalacağını öngörüyor. Fitch’in not indirimi etkisi olmayacak zira banka hesaplamalarında Türkiye’ye yatırım yapılabilir ülke notu veren JCR ve IIRA’yı kullanacağını açıkladı. İlk çeyrekteki sermaye benzeri kredi değişimi (Basel III uyumlu) ve güçlü içsel sermaye üretim kapasitesinin sermaye rasyolarını koruması bekleniyor.

Piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Banka yönetimi ilk çeyrekteki net faiz marjı ve aktif kalitesi görünümünün beklentilerden olumlu seyrettiğini söyledi. TGA oranının yılsonundan daha düşük bir yerde olduğu bilgisi paylaşıldı. Vakıfbank geçen hafta BDDK solo sonuçları ile uyumlu bir şekilde Vergi Dairesi’ne sunduğu mali tablolarını açıkladığı için güçlü son çeyrek sürpriz değil. Banka hisselerinin yılbaşından bu yana güçlü seyri düşünüldüğünde 2017’ye ilişkin iyimser beklentilerin daha önce fiyatlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Sonuçların ardından güncellediğimiz modelimize göre 12 aylık hedef fiyatı 4,80 TL’den 5,58 TL’ye yükseltirken TUT önerimizi koruyoruz.

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Vakıfbank 4Ç16 net kârını önceki çeyreğin %4 altında 782 milyon TL olarak açıkladı. Banka böylece 659 milyon TL olan analist ortalama kâr beklentilerini önemli ölçüde aşarken, bizim 750 milyon TL net kâr beklentimize yakın bir sonuç elde etti. Banka kârının piyasa beklentisinin bu denli üzerinde gelmesinin Hazine işlemlerinden sağlanan gelirin önemli ölçüde kuvvetli gelmesinden kaynaklanıyor. Vakıfbank böylece 2016 yılında net kârını %40 artışla 2,703 milyon TL’ye ulaştırmış ve özkaynak kârlılık oranını da %12,5’ten %15,0’e çıkarmış oldu (2016 için benzer banka ortalaması %13,6). Bankanın önceki çeyreğe göre 75 milyon TL az gelen TÜFE menkul kıymet getirisi ve alacak tahsili nedeniyle önceki çeyreğe dâhil olan 150 milyon TL’lik bir defalık geliri çeyreksel bazda net kârı aşağı yönlü baskıladı. Ancak, döviz kredi getiri makasının açılması, kuvvetli Hazine kârı ve faaliyet giderlerinin kontrol altında tutulması bankanın net kârındaki çeyreksel azalmanın sadece %4 düzeyinde kalmasına imkân sağladı. Takipteki alacakların 666 milyon TL düzeyinde çıkması, takibe dönüşen kredi miktarının 1,0 milyar TL’yi bulması ve Grup-III krediler için ayrılan karşılık oranının arttırılmasından kaynaklandı. Ancak banka takibe dönüşüm hızının 2017 başı itibarıyla yavaşladığını ve takipteki alacak rasyosunun 2016 sonundaki %4,2’nin altına geldiğini vurguladı. Kredilerde 4Ç16’da gözlenen %7,1 artış öncelikle kur etkisinden kaynaklandı ve yıllık kredi büyümesini %19,2’ye taşıdı. Bankanın SYR ve çekirdek sermaye rasyoları da gerilemeye rağmen sırasıyla %14,2 ve %11,4’te kaldı. Vakıfbank kredi derecelendirme kuruluşunun değişimi ve içsel sermaye üretimi ile bu oranların 2017 sonunda da %14 ve %10 seviyesinin üzerinde kalacağını öngörüyor. Son çeyrek sonuçlarının ardından marj ve provizyon maliyeti tarafındaki olumlu eğilim nedeniyle bankanın 2017 net kâr beklentisini %4 artışla 2,92 milyar TL’ye ve 2018 net kâr beklentisini de %6,5 artışla 3,25 milyar TL’ye yükselttik. 2017 net kâr artış beklentimiz %8 düzeyinde ve bankanın %10 hedefinin hafif altında bulunuyor. Değişiklikler ile birlikte 12 aylık fiyat hedefini de %10 artışla 5,50 TL’ye çıkardık. Hissede sadece %6 yukarı potansiyel olduğu için ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Vakıfbank, daha önce açıkladığı vergi finansalları sonrasında finansalların detaylarını açıkladı. Buna göre 2016 son çeyrek karı 782 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 659 milyon TL’yi aştı. Böylelikle özsermaye karlılığı son çeyrekte %16.5 seviyesine ulaşırken 2016 yılının genelinde ise %15 oldu. Banka’nın net faiz geliri bir önceki çeyreğe göre %1.5 artış göstererek dördüncü çeyrek finansallarını destekledi. Ancak en büyük olumlu etki döviz ve türev işlemlerinin bir önceki çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkmasından geldi. Bunun sonucunda bankacılık geliri %3.8 artış gösterdi. Banka’nın net faiz marjı ise TÜFE etkisi ile bir önceki çeyreğe göre hafif gerileyerek %4.51 oldu. Faaliyet giderlerinin ise bir önceki çeyreğe göre aynı seviyelerde gerçekleşmesi faaliyet gelirlerinin çeyreksel olarak %6.5 artış göstermesini sağladı. Diğer taraftan karşılıklarda ise bir önceki çeyreğe göre %30’luk artış olması net karın üçüncü çeyreğin %4 altında 782 milyon TL seviyelerinde gerçekleşmesine neden oldu.

Vakıfbank’ın sermaye yeterlilik oranı 2016 sonunda %14.16 seviyesinde gerçekleşti. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve 228 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvillerin Basel III standardına uygun getiren değişim sermaye yeterlilik oranı üzerinde 50 baz puanlık olumlu katkı yapacaktır. Diğer taraftan Banka Fitch not indirimi sonrasında kredi derecelendirme şirketi olarak alternatif şirketlere geçerek sermaye yeterlilik üzerinde olası baskıyı ortadan kaldırmayı planlamaktadır.

Vakıfbank’ın net dönem karı 2016 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,3 oranında azalarak 782,1mn TL’ye gerilemiş olsa da hem beklentimiz olan 617mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 659mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada ise ticari karın beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Son çeyrekteki yüksek kar rakamı ile birlikte Banka’nın 2016 net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %40 oranında artış kaydetmiş ve 2.703mn TL’ye ulaşmıştır.

Vakıfbank’ın son çeyrekteki net faiz gelirleri, 75mn TL gerileyen TÜFE endeksli tahvillerin etkisiyle %1,5 oranında artış ile sınırlı kalmıştır. Ücret ve komisyon gelirleri ise %12,6 oranında artarak 278mn olmuş ve karı desteklemiştir. Karı destekleyen bir diğer faktör ise ticari karın 119,6mn TL artarak 265mn TL’ye yükselmesi olmuştur. Diğer taraftan 200mn TL ek özel karşılık ayrılması özel karşılık giderlerinin bir önceki çeyrekteki 454mn TL’den 666mn TL’ye çıkmasına neden olmuş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Genel karşılık giderleri ise düşüş göstermiştir. Operasyonel giderlerde son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ufak çaplı bir düşüş yaşanmıştır. Ücret ve komisyon geri ödemeleri de düşmeye devam ederek son çeyrekte 10,1mn TL olmuştur.

Vakıfbank’ın TL cinsi kredilerindeki artış %2,4 olurken, bu artışta ihtiyaç ve diğer krediler etkili olmuştur. Dolar cinsi krediler ise %1 artış kaydetmiştir. Mevduatlar tarafında ise bir önceki çeyrekte TL cinsi mevduatların katkısı, son çeyrekte negatife dönmüştür. Banka’nın TL cinsi mevduatları %1,4 oranında gerilemiştir. Kurların da etkisiyle toplamda kredilerde ve mevduatlarda sırasıyla %7,1 ve %3,2 oranında büyüme gözlemlenirken, kredi mevduat oranı 430baz puan artarak 119,3’e yükselmiş ve bankacılık sektörüne paralel gerçekleşmiştir.

Banka’nın net faiz marjı, kredi mevduat makasındaki yatay görüntüye rağmen TÜFE endeksli tahvillerin negatif etkisiyle 12baz puan düşmüş ve 4Ç2016’da %4,00’ye gerilemiştir. Banka’nın son çeyrek özsermaye ve aktif karlılığı da sırasıyla %16,5 ve %1,5 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın takipteki krediler rasyosu, 13 baz puana artarak %4,19 olmuştur. Sorunlu krediler çeyreksel bazda %10,7 oranında artarken, takibe düşen yeni kredilerde %55,3 oranında bir artış olmuş ve 1.204mn TL’ye yükselmiştir. Tahsilatlar ise %18,5 oranında artarak 356mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklar %12,8 oranında düşerek 5.419mn TL’ye gerilemiş ve toplam krediler içerisindeki payı %3,7 olmuştur.

Vakıfbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu, yüksek kar rakamına karşın, kur ve faizlerdeki artışın olumsuz etkisiyle çeyreksel bazda 26 baz puan gerileyerek %14,16 seviyesine gerilemiştir. Banka, derecelendirme kuruluşu değişikliği yapacaklarını ve bu nedenle de Fitch’in notu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürmesinin sermaye yeterlilik rasyosuna etkisi olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca Banka 228mn dolarlık sermaye benzeri kredinin Basel III’e uyumlu hale getirilmesinin ilk çeyrekte sermaye yeterlilik rasyosuna 50 baz puan olumlu katkı yapacağını belirtmiştir. Vakıfbank, yaklaşık 1,2 milyar TL tutarındaki genel karşılığı, tampon olarak tutmaktadır.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Beklentilerin üzerinde: sermaye piyasası işlem karı destekledi…

Vakıfbank, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde 782 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 4 düşüşe, yıllık kümüle yüzde 40 artışa işaret etmektedir. Güçlü gelen sermaye piyasası işlem karı karlılığı olumlu desteklemiştir. Vakıfbank’ın çekirdek gelirleri, mevsimsellik etkisinde azalan menkul kıymet getirilerine rağmen mevduat maliyetlerindeki düşüşle genişleyen kredi getirisi/mevduat maliyeti makası ve güçlü komisyon gelirleri sayesinde yüzde 3 artmıştır. Net faiz marjı bu çeyrek 18 baz puan daralmıştır. Komisyon geri ödemelerinin azalması ve personel giderlerdeki düşüş faaliyet giderlerinin yatay kalmasını sağlamıştır. Ters swap işlemleri ve avantajlı kambiyo hareketleri sermaye piyasası işlem karlılığını artırmıştır. Karşılık giderleri, bankanın bu çeyrek ek 200mn TL özel karşılık ayırmasının etkisinde artarken özel karşılık oranı yüzde 83’e yükselmiştir (sektör: yüzde 77). Sorunlu kredi tahsilatları halen güçlüdür; ancak takibe yeni düşen kredilerdeki artıştan dolayı bu çeyrek tahsilatlar yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 39’unu karşılamıştır (3Q16: yüzde 51).

Son çeyrek sonuçları neticesinde 2017 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 10, 2018 için ise yüzde 22 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 16,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 5,84TL; tavsiyemizi ise “AL” olarak koruyoruz. 2017 tahmini 0,6 fiyat/defter değeri ve 4,8 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Vakıfbank rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 16 iskontoludur. Şirketin 2017 tahmini sermaye getirisi yüzde 13 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 20’dir.

 

OYAK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 15.02.2017

Vergi finansallarına göre 2016 son çeyrek karı 782 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 659 milyon TL’yi aştı. Banka’nın net faiz geliri bir önceki çeyreğe göre %1.5 artış göstererek dördüncü çeyrek finansallarını destekledi. Ancak en büyük olumlu etki döviz ve türev işlemlerinin bir önceki çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkmasından geldi. Bunun sonucunda bankacılık geliri %3.8 artış gösterdi. Faaliyet giderlerinin ise bir önceki çeyreğe göre aynı seviyelerde gerçekleşmesi faaliyet gelirlerinin çeyreksel olarak %6.5 artış göstermesini sağladı. Diğer taraftan karşılıklarda ise bir önceki çeyreğe göre %30’luk artış olması net karın üçüncü çeyreğin %4 altında 782 milyon TL seviyelerinde gerçekleşmesine neden oldu.

İŞ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 15.02.2017

Kapanış (TL) : 5.32 – Hedef Fiyat (TL) : 4.9 – Piyasa Deg.(TL) : 13300 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.36 VAKBN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -7.86 Analist: [email protected] [email protected]

Vergi Dairesine iletilen net kar güçlü son çeyreğe işaret ediyor.
Vakıfbank, Vergi Dairesi’ne gönderdiği 2016 yılı mali tablolarında 2.703 milyon TL solo net kar açıkladı. Son çeyreğe isabet eden net kar 782 milyon TL düzeyinde. Ortalama piyasa beklentisi 659 milyon TL ve bizim tahminimiz 765 milyon TL düzeyinde. Böylece son çeyrekte bankanın net karı ortalama piyasa beklentisinin %19 üzerinde gerçekleşti. Vakıfbank hisselerinin son dönemdeki güçlü performansı dikkate alındığında sonuçlardaki sürprizin fiyatlandığını düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 03.02.2017

Rakipleri Arasında En İyi, Mevcut Değerlemesinin Cazip Olduğunu Düşünmekteyiz, AL

Vakıfbank için yüzde 16,5 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 5,84 TL olup hisse için AL önerimizi koruyoruz. Vakıfbank, 2017 tahmini 0,5 F/DD ve yüzde 13 sermaye getirisi ile rakiplerine göre yüzde 21; 4,3 F/K oranıyla ise rakiplerine göre yine yüzde 16 iskontoludur. Bankanın net karında 3 yıllık bileşik yüzde 20 büyüme bekliyoruz. Uzun vadeli sermaye getirisinin yüzde 13 seviyesinde korunacağını beklediğimiz Vakıfbank’ın mevcut durumda değerlemesinin rakiplerine göre cazip olduğunu düşünmekteyiz.

2016 yılında Vakıfbank’ın net karını yıldan yıla yüzde 30 artacağını 2017 yılında ise yüzde 10 büyüme göstereceğini beklemekteyiz. Bu açıdan, Vakıfbank takip ettiğimiz bankalar içerisinde karlılık ivmesinin yüksek olan bankalardan biridir. Aktif-pasif vade farkı rakiplerinin altında olan Vakıfbank yükselen faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir. Kredi portföyünün yüzde 26’sını oluşturan KOBI kredileri sayesinde yükselen faiz ortamında marjlarını koruyabilmektedir.

2016 yılında bankanın net faiz marjının yüzde 4,2 seviyesinde oluşacağını 2017 yılında ise 11 baz puan yükseleceğini düşünmekteyiz. Vakıfbank yüzde 4,3 takipteki krediler oranı ile rakipleri içinde aktif kalitesi açısından iyi bir yere sahiptir. Biz, bu oranda 2017 yılında 60 baz puanlık artış bekliyoruz. Bankanın yakın izlemedeki Grup 2 kredileri toplam kredilerinin yüzde 3,5’ine denk gelmekte olup rakip ortalaması olan yüzde 3,8’un oldukça gerisindedir.

GARANTİ YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 26.01.2017

Hisse, kurumun öneri portföyünde yer almaktadır.

Mevcut/Hedef Fiyat:TL4.79 / 5.10  Artış Potansiyeli:6%

Vakıfbank 2017 tahminlerimize göre 0.6x F/DD ve 4.7x F/K ile işlem görüyor. Bankanın F/K iskontosu tarihsel ortalamasına göre %39 ile benzerlerine göre %24 seviyesindedir. Vakıfbank’ın ortalama tarihsel iskontosunun %21 olduğunu düşünürsek son dönemdeki olumlu performansa rağmen değerleme anlamında yukarı potansiyelin olduğunu düşünüyoruz.

Vakıfbank güçlü mevduat tabanı ve kurumsal perakende bankacılıkta güçlü varlığı ile ön plana çıkıyor. Bu yapı, bankaya stabil bir büyüme imkanı sağlamakla birlikte, tüketici kesimindeki güçlü varlığı karlılık ve marj tarafını desteklemektedir. Sermaye optimizasyonu, maliyet verimliliği ve aktif kalitesinde yaşanacak gelişmeler önümüzdeki dönemde karlılık anlamında bankayı destekleyecektir.

Fonlama yönetimindeki başarısından dolayı Vakıfbank 2016’da kredi mevduat makasını en iyi geliştirebilen banka oldu. 2016 yılında kredi mevduat makası önceki yıla göre 48baz puan artarak %4.4 oldu ve önümüzdeki yıl bu seviyenin korunabileceğini düşünüyoruz.

 

AK YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 16.01.2017

Bankanın Sermaye Yapısı Güçleniyor

Vakıfbank (VAKBN TI) 2012 yılında aldığı 2022 vadeli 900 milyon dolarlık borcun bir bölümünün Basel-III ile uyumlu hale getirilmesi için yabancı bankalara yetki verdiğini açıkladı. Buna göre bankanın planlanan azami 650 milyon dolarlık kısım için dönüşüm sağlaması durumunda bunun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna 130 baz puan kadar olumlu etkisi olabileceğini hesaplıyoruz. Vakıfbank’ın Eylül 2016 sonunda konsolide SYR’si %14,15 düzeyindeydi. Ancak BDDK verileri kamu bankaları SYR’lerinde Ekim, Kasım aylarında ortalama 95 baz puan azalmaya işaret ediyor. Vakıfbank’ın Basel-III’e dönüşüm planı ayrıca Fitch’in Ocak ayı sonundaki ülke not değerlemesinin olası SYR azaltıcı etkisine karşı da bankanın sermaye yapısını daha da kuvvetlendirmek amacı taşıyor.

ZİRAAT YATIRIM – Vakıfbank VAKBN Hisse Analiz – 16.01.2017

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “EKLE”, Nötr): Banka azami 250mn TL nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı kapsamında gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini duyurmuştur.

Diğer yandan, Vakıfbank ihraç edelen tavillerin Basel uyglamaları kapsamındaki etkisi ile ilgili KAP’a şu bildirimi yapmıştır: “Bankamız, 2012 yılında, 900 milyon ABD Doları tutarında, 2022 vadeli sermaye benzeri kredi hükümlerini haiz tahvil ihracı satışını yurtdışında gerçekleştirmiştir. BDDK’nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemeler ve değişikliklerle, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında katkı sermaye olarak yer alan hususlar Basel III düzenlemeleri ile uyumlu hale gelmiştir. Bu bağlamda 2012 yılında ihraç edilen Basel II uyumlu sermaye benzeri kredi hükümlerini haiz tahvillerin Bankamız katkı sermayesi üzerindeki etkisi azalmıştır. Bu kapsamda, Bankamızca yurtdışında ihraç edilmiş söz konusu tahvillerin Basel III uyumlu şartlara sahip yeni tahviller ile değiştirilmesi için tahvil sahiplerinden izin alınmasına yönelik süreç başlatılmış ve konuya ilişkin olarak BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiştir. Söz konusu tahvillerin taslak şartlarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin “Katkı Sermaye” başlıklı 8. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan nitelikleri sağladığı hususunda BDDK izni de alınmıştır.”

 

PAYLAŞ