Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ülker Bisküvi...

Ülker Bisküvi ULKER Hisse Analiz ve Yorumları

VAKIF YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

(+) Ülker Bisküvi (ULKER): Ülker 2Ç18’de 183 mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin üzerinde 242 mn TL (1Ç18: 122 mn TL, 2Ç17: 90 mn TL) net kar açıkladı. Şirketin gelirleri yıllık bazda %14 artarak piyasa beklentisine paralel 1,33 mlr TL’ye yükseldi. FAVÖK ise 2Ç18’de geçen yıla göre %24 artarak, piyasa beklentisinin %11 üzerinde 212 mn TL seviyesinde oluştu. FAVÖK marjı, yıllık 1,3 puan, çeyreklik 0,8 puan iyileşerek %16,0 ile tahminlerin 1,4 puan üzerinde kaydedildi. Bu çeyrekte de Şirketin %15 olan FAVÖK marjı hedefinin üzerinde kalınmış oldu. Yorum: FAVÖK ve net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin hissedeki etkisinin hafif olumlu olacağı kanaatindeyiz.

ZİRAAT YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Ülker Bisküvi (ULKER, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %167,7 oranında artarak 241,7mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 183mn TL kar açıklaması yönündeydi. Ülker Bisküvi’nin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 oranında artarak 1.330mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %14,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %12,5 oranında artarak 344,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,3 puan düşüşle %25,9’u göstermiştir. Ülker Bisküvi’nin operasyonel giderleri aynı dönemde %5,2 oranında artmış ve 178,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 2,2mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %26,8 artışla 168,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,3 puan artışla %12,6’yı göstermiştir.

FAVÖK 2Ç18’de geçen sene aynı periyoda göre % 21,8 artarak 200,3mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı bir önceki döneme oranla 1 puan artarak %15,1 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden, kur farkı gelirlerine bağlı olarak, 674,3mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 842,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 512,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 330,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 261,7mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net dönem karı ise 241,7mn TL’dir. Net kat marjı yüksek yatırım gelirlerinin etkisiyle 10,4 puan yükselişle %18,2 olmuştur. Şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı %80,2 ile 370,3mn TL’ye ulaşmıştır.

OYAK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Ülker Bisküvi’nin 2Ç18 sonuçlarına göre satışlar beklentilere paralel gelse de FAVÖK beklentiyi %5 oranında aşmıştır. Net TL242mn’la piyasa beklentisi olan TL183mn’un üzerindedir. Özellikle yurtdışı operasyonlarındaki olumlu gelişmeler ve hedging sonuçları desteklemiştir. Hafif pozitif.

ŞEKER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Ülker Bisküvi (ULKER) yılın ikinci çeyreğinde kar beklentilerinin üzerinde 241,7mn TL net kar açıkladı (2Ç17: 90,3mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 183mn TL seviyesindeydi. Açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte şirket 1Y18’de kümüle olarak 370,3mn TL net kar elde etmiş oldu (1Y17: 205,5mn TL net kar).

 

Ak Yatırım – Ülker Hisse Haber – 24.05.2018

Ülker Yıldız Holding’in iştiraki United Biscuits’in sahip olduğu Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren International Biscuits Company (IBC) hisselerinin tamamının hisse devir işlemi dün itibariyle tamamlandığını açıkladı. Yüksek marjlı operasyonların 2Ç18 itibariyle Ülker’in karlılığını olumlu etkilemesini bekliyoruz. Haber Ülker hisseleri için hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

 

Vakıf Yatırım – Ülker Hisse Haber – 14.05.2018

Ülker, Kerevitaş, Bizim Toptan, Gözde Girişim; Yıldız Holding sendikasyon kredisi ile ilgili açıklamalar yaptı. Ülker, Kerevitaş, Bizim Toptan, Gözde Girişim; Yıldız Holding sendikasyon kredisi dolayısıyla borç yükünde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

12 Nisan 2018 tarihinde; Yıldız Holding; Ülker, Kerevitaş, Bizim Toptan’ın dahil olduğu grup şirketlerinin bazıları ile sendikasyon kredi sözleşmesi imzalanmıştı. Kerevitaş’ın bu kapsam dahilindeki toplam nakdi kredisinin $ karşılığı 251,3 mn $, gayri nakdi kredisi ise 62,4 mn $’dır. Ülker Çikolata, Biskot ve İstanbul Gıda’nın bu kapsam dahilindeki toplam nakdi kredisi 95,3 mn $, gayri nakdi kredisi ise 25,7 mn $’dır. Bizim Toptan’ın bu kapsam dahilindeki toplam nakdi kredisi bulunmamakta, gayri nakdi kredisi ise 25 mn $’dır. Gözde Girişim’in bu kapsam dahilindeki toplam nakdi kredisi 76 mn $ olup, gayri nakdi kredisi ise bulunmamaktadır.

Sendikasyon kredisi dolayısıyla Ülker, Kerevitaş, Bizim Toptan’ın toplam borç yükünde herhangi bir artış olmamış sadece mevcut nakdi banka kredileri ve gayri nakdi risklerin yukarıda belirtilen tutardaki kısmı Yıldız Holding seviyesine çıkarılmıştır. Şirketler aynı zamanda söz konusu tutarlar ile sınırlı olmak üzere, kredi kullanım tarihi itibariyle Yıldız Holding’e garantör olmuş, Şirketlerin varlıkları üzerinde rehin ve ipotekler tesis edilmiştir. Sendikasyon sözleşmesine göre, borçlu şirketler borçlarını 8 yılda Yıldız Holding’e ödeyecektir. Yıldız Holding “Kredi Alan” sıfatıyla tüm bu borçları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi şartlarında “Kredi Veren”lere ödeyecektir.

Sendikasyon Kredisi Sözleşme süresi boyunca garantörlük tutarındaki ödemelerin yapılması sonucunda garanti yükümlülükleri sona erecek olup, sözleşmede şirketlerin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir kısıtlama veya taahhüdün söz konusu olmadığı açıklanmıştır.

 

Deniz Yatırım – Ülker Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Ülker’in 1Ç18 karlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşti Toplam satış hacminde önemli bir büyüme gözlemlenmezken, Ülker’in cirosu 1Ç18’de birim ürün fiyatlarındaki yukarı yönlü revizyonlar sayesinde %10 yükselerek 1.41 mlr TL’ye ulaştı. Bu rakam konsensus beklentisinin sadece %1 üzerinde oluşurken, özellikle yurt dışı operasyonlarındaki marj iyileşmesi sayesinde %12 artarak 213 mln TL’ye ulaşan FAVÖK, marjlarda hafif gerileme öngören piyasa tahmininin %5 üzerinde gerçekleşti. Net kar da operasyonel karlılığın daha iyi gelmesi sayesinde %8 artış gösterdi ve 122 mln TL’ye ulaşırken, konsensus tahmini olan 101 mln TL’yi %21 aşmış oldu. Beklentileri genel olarak geride bırakan 1Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz.

Vakıf Yatırım – Ülker Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

(=) Ülker Bisküvi (ULKER): Ülker 1Ç18’de 101 mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin üzerinde 122 mn TL (1Ç17: 113 mn TL, 4Ç17: 137 mn TL) net kar açıkladı. Şirketin satış hacmi 1Ç18’de yıllık bazda %2,3 artarak 146 mn ton seviyesinde oluşurken, gelirler %10,4 büyüyerek piyasa beklentisine paralel 1,4 mlr TL’ye yükseldi. FAVÖK ise 1Ç18’de geçen yılın %12, piyasa beklentisinin %5 üzerinde 213 mn TL seviyesinde oluştu. FAVÖK marjı, geçen yılın 0,3 puan üzerinde %15,2 ile tahminlerin 0,6 puan üzerinde kaydedildi. Bu çeyrekte Şirketin %15 olan FAVÖK marjı hedefinin üzerinde kalınmış oldu.

Yorum: FAVÖK ve net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın bugün hissedeki etkisinin nötr olacağı kanaatindeyiz.

Oyak Yatırım – Ülker Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Ülker Bisküvi’nin 1Ç18 finansallarına göre ciro, FAVÖK ve net kar sırasıyla TL1405mn, TL213mn ve TL122mn’dır. Ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %1, %5 ve %21 oranında aşmıştır. Güçlü çikolata segmenti Türkiye sonuçlarını desteklerken yurtdışı ciro büyümesi dördüncü çeyrekteki performansına göre yıllık bazda daha zayıftır. Şirketin FAVÖK marjı yıllık 24bps artışla %15.2 olarak gerçekleşmiştir. 1Ç17’deki net finansal giderlerden bu sene net gelire dönüş net karı desteklemiştir. Telekonferansı bugün 15:30’dadır. Nötr.

Tacirler Yatırım – Ülker Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Ülker – 1Ç18 sonuçlarını 121.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 100.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %8 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %11 azaldı. Net satışlar 1,405 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,393 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 213 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 203 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 24 baz puan artarak %15.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 1,223 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

GARANTİ YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Haber Analiz – 29.03.2018

Gıda ve İçecek Sekörü: Basında çıkan haberlere göre, RTÜK yüksek kalorili yiyecek ve içeceklerin reklamlarının televizyonda çoçuk programlarında yayınlanması yasaklanacak. Habere göre kola ve bazı çikolata ürünleri de bu kapsamda yer alıyor. Haberin Ulker (ULKER, EÜ) ve Coca Cola İçecek (CCOLA, EÜ) olumsuz olarak değerlendirmekle birlikte, satış hacimlerinde bir miktar olumsuz etkisi olacağını tahmin etsek de, şirketlerin pazarlama ve reklam bütçelerinde farklı kanallara ağırlık verilecektir. Bununla birlikte, bütün gıda ve içecek sektörü için geçerli olması itibariyle rekabet dinamiklerini sınırlı ölçüde etkileyecektir. Buna ek olarak, Ulusal Gıda İçecek İttifakı Türkiye Taahhüdüne göre gıda ve içecek şirketlerinin çocuklara yönelik reklamların planlamasında içeriklerin dengeli beslenme ve fiziksel aktiviteye teşvik edecek yönde hazırlanması yönünde anlaşması bulunuyor.

TACİRLER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Haber Analiz – 28.03.2018

Gıda ve içecek sektörü – RTÜK’te yapılan açıklamaya göre televizyonda çocuk programlarında şeker içerikli gazlı içecek, şekerleme ve bazı çikolataların reklamlarına sınırlama getirilecek. Sağlık Bakanlığı’nın yayınlayacağı listeye göre kırmızı kategorideki ürünlerin TV reklamları hemen yasaklanırken, turuncu kategoride ürünlerin reklamları iki yıl sonra yasaklanacak. Haberi Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 45TL) açısından nötr ve Ülker açısından hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Yönetmelik 15 güne devreye girecek.

OYAK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Haber Analiz – 28.03.2018

GIDA: RTÜK tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan çocuk programlarındaki gıda sınırlamalarına ilişkin haber ULKER ve CCOLA için negatif katalist etkisi yapabilir.

Gıda Sınırlamaları İlgili Haber: Reklamlarına İzin Yok, İşte Kırmızı Kategorideki Gıdalar!

 

TACİRLER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.201

Ülker Biskuvi 4Ç17’de 100 milyon TL net kâr açıkladı ve sonuçlar 98 milyon TL konsensus beklentisine paralel gerçekleşti. Bilindiği üzere 2016 ve 2017 finansalları UI Mena faaliyetlerinin satın alınması sonrası yeniden düzenlendi. Organik ciro büyümesi 4Ç17’de yıllık %12 olarak gerçekleşti. Yurtiçi satışlar %9 büyürken, yurtdıoşı satışlar %25 yükseldi. Yurtdışı faaliyetlerin ciroya katkısı 460 baz puan yükselişle %6,6’ya ulaştı. FAVÖK marjı 4Ç17’de 90 baz puan yıllık artışla %14,3’e ulaştı. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,6x olarak gerçekleşti.

OYAK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.2018

ULKER: Ülker Bisküvi’nin 4Ç17 finansallarına göre ciro, FAVÖK ve net kar sırasıyla TL1342mn, TL191mn ve TL100mn’dır. Ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %2, %6 ve %2 oranında aşmıştır. Özelllikle yurtdışı operasyonlardaki marjların yüksekliği ve yapılan fiyat artışları finansalları desteklemiştir. Hafif Pozitif.

HALK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.2018

Ülker Bisküvi (ULKER, Pozitif): Ülker Bisküvi 4Ç17’de piyasa ortalama beklentisi olan 98 mn TL’nin %39 üzerinde 136,6 mn TL net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen ciro ve operasyonel karlılık rakamlarının yanısıra, yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirin 4Ç16’daki 215,5 mn TL seviyesinden 4Ç17’de 306 mn TL’ye yükselmesi net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde etkili oldu. Ciro ortalama piyasa beklentisi olan 1.303 mn TL’nin %11.5 üzerinde 1.453 mn TL, FAVÖK ortalama piyasa beklentisi olan 180 mn TL’nin %29.1 üzerinde 232,8 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Her anlamda beklentilerin üzerinde gelen sonuçların hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.2018

Ülker Bisküvi (ULKER, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %256 oranında artarak 136,6mn TL’ye yükselmiştir. Ülker Bisküvi’nin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,6 oranında artarak 1.453mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %6,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %19,3 oranında artarak 473mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,4 puan artışla %32,6’yı göstermiştir. Ülker Bisküvi’nin operasyonel giderleri aynı dönemde %11,8 oranında artmış ve 267,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 5,8mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %18,1 artışla 199,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,9 puan artışla %13,7’yi göstermiştir.

Yatırım faaliyetlerinden 306,1mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 505,3mn TL olmuştur. Finansman tarafında 335,4mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 170mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 149mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 136,6mn TL’dir. Net kat marjı 6,5 puan iyileşmeyle %9,4 olmuştur. 4. çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılı geneli ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,5 oranında artarak 383,1mn TL olmuştur.

VAKIF YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.2018

(+) Ülker Bisküvi (ULKER): Ülker 4Ç17’de 98 mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin üzerinde 137 mn TL (4Ç16: 38 mn TL) net kar açıkladı. Operasyonel sonuçlar da piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin satış hacmi 4Ç17’de yıllık bazda %1 artarak 148 mn ton seviyesinde oluşurken, gelirler %11 büyüyerek 1,45 mlr TL’ye yükseldi. Satış gelirleri ortalama beklentinin %11 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK ise 4Ç17’de geçen yılın %28, piyasa beklentisinin %29 üzerinde 233 mn TL seviyesinde oluştu. FAVÖK marjı, geçen yılın ve önceki çeyreğin üzerinde %16,0 ile tahminlerin 2,2 puan üzerinde kaydedildi. Bu gelişmede yurt dışı taraftaki rekor performans etkili oldu. Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç17 sonuçlarının bugün hisse üzerinde olumlu bir etki yaratacağı kanaatindeyiz.

AK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.2018

Ülker 4Ç17’de beklentilerin üzerinde 137 milyon TL net kar açıkladı (bizim beklentimiz 104 milyon TL net kar ve piyasa ortalama beklentisi olan 98 milyon TL net kar). Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin nedeni yüksek gelen operasyonel performanstan kaynaklanmaktadır (piyasa ortalama FAVÖK marjı beklentisi %13,8, gerçekleşen FAVÖK marjı %16,0). Ciro yıllık bazda %11 çeyrek bazda %43 artarak 1,453 milyon TL olurken, FAVÖK 233 milyon TL oldu.

Konsolide satış hacimleri yıllık %1 artarak 4Ç17’de 147,7 bin tona yükselirken, ortalama fiyatlar 4Ç17’de yıllık bazda %13,7 artış gösterdi. Brüt kar marjı yıllık 2,4 baz puan artarak %32,6’ya yükseldi. Ancak yurtiçinde yeni ürün lasmanı pazarlama giderlerinin artmasına sebep olurken faaliyet giderlerinin ciroya oranı 4Ç17’de %18,4’e yükseldi (4Ç16’da %18,2 idi). Dolayısıyla, FAVÖK marjı yıllık 2,2 baz puan artışla %16,0 oldu. Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç17 sonuçlarının hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Mevcut durumda hisse için 12 aylık hisse başı hedef fiyatımız 26,50 TL ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz bulunmaktadır

Ülker’den Kârlılıkta Tarihi Rekor

 

Ülker Basında Çıkan Haberlerle İlgili Açıklama Yaptı – 12.02.2018

Bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde ana ortağımız Yıldız Holding’in ayrı ayrı ve çok sayıda olan kısa vadeli kredilerinin bir çatı altında toplanarak uzun vadeli bir sendikasyon kredisine çevrilmesi hakkında haberler yayımlanmıştır. Nitekim, bu kapsamda bir yerel bankanın liderliğinde çalışmalara devam edilmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz hafta içerisinde Yıldız Holding, bahsi geçen kısa vadeli kredilerden 1 Milyar USD tutarındaki bir kısmın, uzun vadeli bir kredi şekline getirilmesi sürecini başarıyla tamamlamıştır. Ülker Bisküvi olarak bu kapsamda bir kredimiz bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz hafta, Yıldız Holding yöneticileri, adet olduğu üzere, Grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçlarına yönelik bankalar ile olağan toplantısını gerçekleştirmiştir. Yıldız Holding, bir önceki yıla kıyasla %22 ciro büyümesi gerçekleştirerek, 2017 yılını 42.3 Milyar TL ciro ile tamamlamıştır. Başarıyla büyümeye devam eden işlerin, 2018 yılında da toplamda %19 büyümesi öngörülmektedir. Ülker Bisküvi’nin de bu minvalde, 2017 yılını piyasa beklentilerinin üzerinde kapatacağı öngörülmüş olup, 2018 yılına yönelik de çift haneli büyüme hedeflenmektedir.

Bu açıklama Sermaye Piyasası Kanunu’nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde ve ilgili borsanın talebi üzerine yapılmaktadır.  Bilginize sunarız.

AK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Haber Yorum – 12.02.2018

Hafta sonunda Ülker’in ana ortağı Yıldız Holding tarafından çalışanlarına gönderilen ve medya organlarına yansıyan mektupta grubun yapılandırmayı planladığı yaklaşık 6 milyar dolarlık kredi borcunun 1 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırılması için anlaşma sağlandığı bilgisi yer aldı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Cuma günü Yıldız Holding’in sektörün en büyüğü on banka ile kredi borçlarının yeniden yapılandırması için masaya oturduğu bilgisi yer almıştı. Haberde kısa vadeli bir vade yapısına sahip borçların vadesinin uzatılmasının amaçlandığı vurgulanmıştı, grubun söz konusu borçları ilk üç yılı faizsiz, dördüncü yılında sadece faiz ve takip eden dönemde ana para + faiz ödemesi yapacak şekilde uzun bir vadeye yaymayı planladığı belirtilmişti.

ŞEKER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Haber Yorum – 12.02.2018

Medyada yer alan haberlere göre Yıldız Holding 10 banka ile yaptığı görüşmede, mevcut kredilerinin tek bir kredi olarak 9 yıl vade 3 yıl faiz ödemesiz olarak yeniden yapılandırılmasını talep etti. Yeni kredi bakiyesinin 6-7 milyar dolar olabileceği belirtildi. Görüşülen bankalar arasında Yapi Kredi Bank (YKBNK), Akbank (AKBNK), Halkbank (HALKB), Garanti Bank (GARAN), Isbank (ISCTR), Vakıfbank (VAKBN), Denizbank (DENIZ), QNB Finansbank (QNBFB), HSBC, Ziraatbank bulunuyor (Negatif).

Ülker Basında çıkan Yıldız Holding Borç yapılandırması haberlerine ilişkin açıklama yaptı – 09.02.2018

Ülker Bisküvi A.Ş. ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanmış 2017 12 aylık sonuçlarına göre Türkiye bazlı üretim, satış ve ihracat rakamları rekor büyümeye ulaşmıştır. Ülker Bisküvi A.Ş.’nin Net Satışları 2016 yılına oranla yüzde 14 artarken net karı bir önceki yıla oranla yüzde 39 artmıştır. Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir.

Bu ilk değerlendirmelere göre Ülker Bisküvi A.Ş’nin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

 

Ülker Basında Çıkan Haberlerle İlgili Açıklama Yaptı – 03.01.2018

Şirketimiz yıl içerisinde açılan Milli Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihalelerine düzenli olarak katılmakta ve ürün tedariği sağlamaktadır. Kamuoyu açıklamaları Sermaye Piyasası mevzuatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Murat Ülker, Hisse Devri Sonrası Açıklama Yaptı

 

TACİRLER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz – 02.01.2018

Ülker toplantı notları – Ülker bugün UI MENA ve Suudi Arabistan şirketlerinin satın alınması sonrası şirketin stratejisiyle ilgili analistlere genel bilgi verdi. Ülker UI MENA’yı 31 Aralık itibariyle ve International Biscuits Company (IBC)’yi 2018’in başından itibaren konsolide edecek. Şirket satın almalar sonrası 2017 finansalları baz alınarak 33 milyon dolar ek ciro ve 22.6 milyon dolar FAVÖK katkısı öngörüyor. Aslında satın alınan şirketlerin toplam cirosu 93 milyon dolar olmasına rağmen, Ülker, 2017’de ürünlerin dağıtımını yapmaya başladığı için 60 milyon dolarlık ciroyu 2017 finansallarına yansıtacak. Ülker satın alma sonrası Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde bulunan ülkelerdeki %10-18 aralığındaki pazar payını ürün çeşitlendirmesi ile artırmayı ve 3,5 milyon dolar sinerji katkısı elde etmeyi planlıyor.

Şirketin satın alma sonrası Suudi Arabistan’da pazar payı %13.4’ten %19.4’e yükselecek. Son olarak şirket satın almalar sonrası net borç/FAVÖK rasyosunun 2,0-2,1x seviyesine yükseleceğini ve 2017’de toplam yatırımın 310-320 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceğini belirtti. Şirket 2018’de daha az yatırım harcaması planlıyor ve orta vadede daha fazla şirket satın alma planlamıyor. Orta vadede öncelik organik büyüme ve kârlılığı artırma yönünde olacak.

Ülker’den Londra Merkezli Pladis’e Hisse Transferi

Yıldız Holding, 29 Aralık itibariyle Ülker Bisküvi’nin %30’una denk gelen 102,6 milyon hisseyi Londra merkezli şirketi Pladis’e 19,50 hisse başına fiyattan (2 milyar TL toplam değer) transfer etti. Böylelikle Pladis’in Ülker Biskuvi’deki payı %21’den %51’e yükseldi. Şirket daha fazla Ülker Bisküvi hissesinin Pladis’e devredileceğini daha önce açıklamıştı.