Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ülker Bisküvi...

Ülker Bisküvi ULKER Hisse Analiz ve Yorumları

Ülker Bisküvi ULKER hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ULKER ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Oyak Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç22 – 11.05.2022

Ülker Bisküvi’nin 1Ç22 FAVÖK rakamı 1.25 milyar TL’yle piyasa beklentisini %15 oranında aşsa da 449mn TL net kur zararının ve finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlemesinden 708mn TL kaybın etkisiyle net zararı 471mn TL’yle piyasa net zarar beklentisi olan 152mn TL’nin üzerindedir. Önem Gıda satın almasının da etkisiyle önceki dönem finansallarının yeniden düzenlendiği sonuçlarda 1Ç22 ciro 5.9 milyar TL (+yıllık %111), FAVÖK 1.25 milyar TL (+yıllık %128) ve net zarar 471mn TL’dir (1Ç22 net kar TL431mn). Şirket 2022 için 22 milyar ciro ve %18.6 FAVÖK beklentisi açıklanmıştır. Risksiz faiz getirisinde artışı da içeren makro revizyonlar, sonuçlar, artan borçluluğun da etkisiyle hisse başına hedef fiyatımızı 22.80TL’den 20.0TL’e çekiyor ve bu ortamda %19 limitli yükselme potansiyeliyle tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’ye indiriyoruz.

Ak Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç22 – 11.05.2022

Ülker 1Ç22’de beklentilerden daha zayıf, 471mn TL net zarar açıkladı. (Ak Yatırım: 242mn TL net zarar; Piyasa: 150mn TL net zarar). Tahminlerimizde görülen sapmanın temel sebebi kısa vadeli finansal yatırımlardaki 708mn TL’lik değer düşüklüğü oldu. Operasyonel sonuçlar ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 1Ç22 satış gelirleri yıllık %111 artışla 5,88mlyr TL olurken, tahminlerin üzerinde geldi (Ak Yatırım: TL 5,38mlyr; Piyasa: 5,16mlyr TL). %7’lik konsolide hacim artışı, olumlu kur etkisi ve fiyat artışları ciro büyümesine olumlu katlı yaptı. Yurtdışı gelirleri %115 artışla 2,28mlyr TL olurken, toplam satışlar içerisindeki payı %40 oldu. Türkiye operasyonları ise yıllık %110 artış gösterdi. 1Ç22 FAVÖK, beklentilerin üzerinde %128 artışla 1245mn TL gerçekleşti (Ak Yatırım: 1076mn TL; Piyasa: 1074mn TL). FAVÖK marjı, güçlü ciro artışı ve sıkı operasyonel gider kontrolü neticesinde yıllık 1,5 puan artarak %21,1 oldu.

Ülker’in, Yıldız Holding’den ticari olmayan alacakları 59mn dolar seviyesine yükseldi (4Ç21 alacaklar: 42mn dolar). Net borç, kur etkisi ve finansal yatırımların değer kaybı nedeniyle 9,67mlyr TL seviyesine yükseldi (4Ç21 net borç: 8,21mlyr TL). 2022 beklentileri açıklandı: Ülker, 2022’de 22,0mlyr TL satış geliri (yıllık +%75) ve 4,1mlyr TL FAVÖK (yıllık +%76) öngörüyor. FAVÖK marjının %18,6 seviyesinde yatay kalması öngörülüyor. Yorum ve değerleme: Ülker için 12 aylık hedef fiyatımızı yeni makro tahminlerimiz ve şirketin 2022 öngörüleriyle güncelledik. Şirket için hedef fiyatımızı 19,6 TL’den 20,8 TL’ye revize ediyoruz ve tavsiyemizi Nötr olarak koruyoruz. Sonuçlara piyasa tepkisinin, beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel sonuçlar nedeniyle hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Deniz Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç22 – 11.05.2022

1Ç22’de FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde gelirken, beklentilerin üzerinde net zarar Değerlendirme: Sınırlı olumsuz / Ülker Bisküvi, 1Ç22’de 5.886 milyon TL gelir (Konsensus: 5.367 milyon TL, Deniz: 5.354 milyon TL), 1.245 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1.078 milyon TL, Deniz: 1.083 milyon TL) ve 471 milyon TL net zarar (Konsensus: 152 milyon TL net zarar, Deniz: 267 milyon TL net zarar) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları beklentilerin hafif üzerinde gelirken, 1.997 milyon TL’lik net finansman gider rakamı net zararın ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gelmesine sebep oldu. Sonuçların, hisse performansı üzerinde sınırlı olumsuz etkisinin olacağını tahmin ediyoruz.

Şirket’in satış gelirleri 1Ç22’de yıllık %111 artışla 5.886 milyon TL’ye yükseldi. 2021 ilk çeyrekte 167 bin ton olan toplam atıştırmalık satış hacmi 1Ç22’de %7 yükselişle 179 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Esas faaliyet karındaki yıllık yükselişin verdiği destek ile 1Ç22 FAVÖK yıllık bazda %111 artarak beklentilerin üzerinde 1.245 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, FAVÖK marjı operasyonel giderlerin daha iyi yönetilmesi ile bu çeyrekte de %20 nin üzerinde kalmayı başarmış %21,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket, 1Ç22’de yatırım faaliyetlerinden net 343 milyon TL gelir kaydederken 4Ç21’de bu rakam yaklaşık 3.755 milyon TL net gelir seviyesinde gerçekleşmişti. Şirket, 1.997 milyon TL net finansman gideri kaydetmesi sebebiyle 1Ç22 net kar rakamı piyasa beklentisi olan 152 milyon TL zararın üzerinde 471 milyon TL net zarar açıklamıştır. Genel Değerlendirme: Hisse, yıl başından itibaren endeksin %28 gerisinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 5.5x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç22 – 11.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 471 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, – 152 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 431 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 5.886 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %111 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5.367 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %26 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %20 oldu. (1Ç21: %18) Şirket, 1Ç22’de 1.167 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %115 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1.078 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 32 baz puan artarak %20 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 44 baz puan arttı ve %31 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 166 baz puan azaldı ve %12 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 6651,4 milyon TL (1Ç21: 2768,4 milyon TL ve 4Ç21: 5.636 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %42,5 (1Ç21: %27,3 ve 4Ç21: 45,0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 artarak 10.540 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3,6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 4,1 olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç22 – 11.05.2022

Ülker Bisküvi (ULKER, Sınırlı Negatif): Ülker 2022 yılının ilk çeyreğinde 470,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasanın ortalama ana ortaklık net dönem zararı beklentisi 150mn TL iken, bizim zarar beklentimiz 102mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada kurlardaki artış kaynaklı finansman giderlerinin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan Şirket’in FAVÖK’ü ise1.244,6mn TL ile 1.074mn TL’lik piyasa beklentisini aşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 431,1mn TL ana ortaklı net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış hacmindeki %5,5’lik artış ve satış fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle %111,4 oranında artarak 5.886mn TL’ye ulaşırken, şirketin brüt karı da %114,4 oranında artmış ve 1.849mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde şirketin operasyonel giderleri %85oranında artarken, diğer faaliyetlerden kurlardaki artış kaynaklı 168mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece şirketin faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %168,4 oranında artarak 1.335mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in FAVÖK’ü ise %127,8’lik artışla ile 1.245mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı da %19,6’dan %21,1’e yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1Ç2021’deki 1.479mn TL’den 1Ç2022’de 343mn TL’ye gerilerken, 1.997mn TL’lik de net finansman gideri kaydedilmiş ve bu durum ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmesinde önemli etken olmuştur.

Ülker ayrıca 2022 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre Şirket 2022 yılında 20 milyar TL ciro beklerken (2021 12,5 milyar TL idi), %18,6 oranında (2021 yılı FAVÖK marjı %18,6 idi) da FAVÖK marjı öngörmektedir.

 

Oyak Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç21 – 11.03.2022

Ülker Bisküvi’nin 4Ç21 FAVÖK rakamı 833mn TL’yle piyasa beklentisini %19 oranında aşsa da finansman kaynaklı 1.67 milyar TL kur zararının (4Ç20: 133mn TL zarar) ve finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlemesinden 1mn TL kaybın (4Ç20: 231mn TL kazanç) ve artan azınlık paylarının etkisiyle net zararı 1.12 milyar TL’yle piyasa net zarar beklentisi olan 977mn TL’nin üzerindedir. Önem Gıda satın almasının da etkisiyle önceki dönem finansallarının yeniden düzenlendiği sonuçlarda 4Ç21 ciro 4.12 milyar TL (+yıllık %50), FAVÖK 833mn TL (+yıllık %52) ve net zarar 1.12 milyar TL’dir (4Ç20 net kar TL400mn). Konsolide satış hacmi geçen seneye paralelken fiyat artışlarının etkisiyle konsolide ciro büyümesi %50’dir. Türkiye ciro büyümesi yıllık bazda %38, yurtdışı büyümesi ise %68’dir. Konsolide FAVÖK marjı %20.2’yle geçen senenin 23bps üzerindedir. Operasyonel olmayan alanda ise yatırım gelirleri altındaki finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kaybı 1mn TL (4Ç20 pozitif 231mn TL) olmuştur. Net kur giderleri ise 133mn TL’den 1.67 milyar TL’ye yükselmiştir. Azınlık paylarındaki artış da net kar da baskı unsurudur. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:00’dadır. Makro revizyonlar, sonuçlar, artan borçluluk ve işletme sermayesi tahminlerimizde yukarı revizyonların da etkisiyle hisse başına hedef fiyatımızı 26.50TL’den 22.80TL’e çekiyor ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz. 2022 için FAVÖK beklentimizi %8 yukarı revize ettik.

Türkiye operasyonlarının 4Ç21 ciro büyümesi %38’dir: Değişen kanal miksinin ve gramaj düzenlemelerinin de etkisiyle satış hacmi yıllık bazda %4 gerilemiştir. Averaj fiyat artışını %43 hesapladığımız çeyrekte gelirler yıllık bazda %38 artmıştır. Türkiye operasyonlarının 4Ç21 FAVÖK marjı yıllık bazda 15bps artışla %17.7 olmuştur.

Yurtdışı operasyonların 4Ç21 ciro büyümesi %68’dir: Hacim artışının yıllık bazda %9 olduğu çeyrekte ortalama fiyat artışı TL bazında %52’dir. Zayıf TL ve sınırlardaki uygulamaların gevşetilmesi sonuçları desteklemiştir. FAVÖK marjı yıllık bazda 31bps gerilemeyle %23.2 olmuştur. Göreceli olarak yüksek marjlı yurtdışı operasyonlarının hesaplarımıza göre konsolide cirodaki payı %46, FAVÖK’teki payı ise %52’dir.

Şirketin 2021 sonu bilançosuna göre net borcu çeyreklik bazda %57 artışla 8.76 milyar TL’dir… Bu rakam, nakit ve finansal varlıklar toplamından finansal borç toplamı çıkarılarak hesaplanmıştır. Hatırlanacağı üzere bilançonun ilişkili taraflardan diğer alacaklar kaleminde Yıldız Holding ‘den alacakları mevcuttur. 2021 sonu rakam 546mn TL’dir (3Ç21 sonu: 565mn TL/ 2020 sonu: 2.16 milyarTL). Şirketin 2021 sonu bilançosundaki net açık döviz pozisyonu 7.1 milyar TL’dir.

Tacirler Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç21 – 11.03.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 1119,0 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 977 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 400 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 4.118 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %24 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %27 oldu. (4Ç20: %23) Şirket, 4Ç21’de 832,6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52,1 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 23 baz puan artarak %20,2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 14 baz puan azaldı ve %30 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 83 baz puan azaldı ve %11,25 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 5.636 milyon TL (4Ç20: 3.512 milyon TL ve 3Ç21: 4.300 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48,4 (4Ç20: %55,8 ve 3Ç21: 42%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %57 artarak 8.757 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3,8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2,9 olarak kaydedilmiştir.

Ak Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç21 – 11.03.2022

Ülker 4Ç21’de beklentilerden daha zayıf, 1.119mn TL net zarar açıkladı. (Ak Yatırım: 1.020mn TL net zarar; Piyasa: 962mn TL net zarar). Tahminlerimizde görülen sapmanın temel sebebi kısa vadeli finansal yatırımlardan beklentimizin altında kalan değerleme geliri etkili oldu. Operasyonel sonuçlar ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 4Ç21 satış gelirleri yıllık %50 artışla 4.12mlyr TL olurken, tahminlerin hafif üzerinde geldi (Ak Yatırım: TL 3,89mlyr; Piyasa: 3,77mlyr TL). Yurtdışı faaliyetlerinde %9’lük hacim artışı ve olumlu kur etkisi ciro büyümesine olumlu katlı yaptı. Yurtdışı gelirleri %68 artışla 1.88mlyr TL olurken, toplam satışlar içerisindeki payı %46 oldu. Türkiye operasyonları ise enflasyonist fiyat ayarlamalarının etkisiyle (ton başına fiyat yıllık %51 arttı) %38 artış gösterdi. 4Ç21 FAVÖK, beklentilerin üzerinde %52 artışla 833mn TL gerçekleşti (Ak Yatırım: 718mn TL; Piyasa: 692mn TL). FAVÖK marjı, karlılığı yüksek yurtdışı faaliyetlerinin artan ciro payı ve sıkı operasyonel gider kontrolü neticesinde yıllık 0,2 puan artarak %20,2 oldu.

Ülker’in, Yıldız Holding’den ticari olmayan alacakları 546mn TL seviyesinde büyük ölçüde yatay kaldı. Net borç, olumsuz kur etkisi nedeniyle 8,23mlyr TL seviyesine yükseldi (3Ç21 net borç: 5,04mlyr TL). Ek olarak şirketin net döviz açık pozisyonu 7,1mlyr TL’ye yükseldi. Hatırlatmak gerekirse, Önem Gıda satın almasının yabancı para borç ile finanse edilmesi ve sonrasında TL’deki hızlı değer kaybı Ülker’in bilançosunu olumuz etkiledi. Net borç / FAVÖK 3,5 seviyesine yükseldi. Şirketin faaliyetlerinden nakit yaratımı artan stok günlerine bağlı olarak negatif 282mn TL oldu. Buna bağlı serbest nakit akışı negatif 622mn TL oldu. Net işletme sermayesinin satışlara oranı 2021’de oldukça yüksek %45 seviyesine yükseldi. Önem Gıda’nın konsolidasyonu işletme sermayesi tarafında baskı yaratan unsurlardan biri.

Yorum ve değerleme: Ulker için 12 aylık hedef fiyatımızı yeni makro tahminlerimiz ve 2021 gerçekleşmeleriyle güncelledik. Artan kur ve enflasyon tahminleri EBITDA büyümesine olumlu katkı yapsa da, artan risksiz faiz oranı tahminleri (%16’dan %21,0’e), yükselen işletme sermayesi ihtiyacı ve artan borçluluk olumlu etkinin fazlasıyla önünde geçiyor. Ülker için hedef fiyatımızı 19,6 TL’ye revize ediyoruz ve tavsiyemizi Nötr olarak güncelliyoruz (önceki: Gözden Geçiriliyor). FAVÖK beklenirlerin üzerinde gerçekleşe de zayıf nakit yaratımı nedeniyle sonuçlara önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz.

Anadolu Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç21 – 11.03.2022

Ülker Bisküvi (ULKER, Sınırlı Negatif): Şirket 2021 yılı dördüncü çeyreğinde 1.119mn TL net zarar açıklamıştır. Piyasa beklentisi medyan tahmini 929mn TL net zarar yönünde bulunuyordu. Brüt satış karı 4Ç20’ye göre %50 oranında artış ile 1.234mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 4Ç21’de yıllık bazda %40 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %165 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 4Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,9 puan artmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 0,2 puan artış ile %20,22 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 4Ç21 döneminde net kar marjı -27,17% olmuştur. 2021 yılında toplam 464,33mn TL net zarar açıklamıştır. Bir önceki yıl 1.081mn TL net kar bulunuyordu.

 

Oyak Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç21 – 13.08.2021

Ülker Bisküvi’nin 2Ç21 FAVÖK rakamı 352mn TL’yle piyasa beklentisine paralel olsa da efektif vergi oranındaki artış net karın 207mn TL’yle piyasa beklentisi olan 228mn TL’nin altında kalmasında etkili olmuştur: 2Ç21 ciro 2.5 milyar TL (+yıllık %19), FAVÖK 352mn TL (-yıllık %7) ve net kar 207mn TL’dir (-yıllık %59). Dönemde pandemi etkisiyle konsolide satış hacmi gerilemesi %5’ken fiyat artışlarının etkisiyle konsolide ciro büyümesi %19’dur. Türkiye ciro büyümesi yıllık bazda %23, yurtdışı büyümesi ise %12’dir. Konsolide FAVÖK marjı %13.8’le geçen senenin 388bps altındadır. Kovid-19 etkileri, artan maliyetler ve kanal miksi değişikleri operasyonel marjlara olumsuz yansımıştır. Gerek brüt marjdaki daralma gerekse faaliyet giderleri marjlardaki gerilemede etkendir.

Operasyonel olmayan alanda ise yatırım gelirleri altındaki finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kazançları pozitif 160mn TL (2Ç20 pozitif 432mn TL) olmuştur. Net kur gelirleri 2Ç20’deki negatif 7mn TL’den 2Ç21’de pozitif 38mn TL’e dönmüştür. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 17:00’dedir. 2021 için FAVÖK ve net kar beklentilerimizi koruyoruz. Artan borçluluk sebebiyle hedef fiyatımızı 28.00TL’den 27.00TL’ye çekerken Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

Tacirler Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç21 – 13.08.2021

Ülker Bisküvi – 2Ç21 sonuçlarını 207 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 228 milyon TL olan piyasa beklentisinin %10 altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %59 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %57 azaldı. Net satışlar 2,542 milyar TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,475 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %22 oldu. (2Ç20: %23) Şirket, 2Ç21’de 352 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 358 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 388 baz puan azalarak %13.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 308 baz puan azaldı ve %24.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 70 baz puan arttı ve %12.5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 4,633 milyar TL (2Ç20: 2,257 milyar TL ve 1Ç21: 4294 milyar TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %45.8 (2Ç20: %26.4 ve 1Ç21: 44.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 artarak 2,037 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.3 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç21 – 07.05.2021

Yatırım gelirleri ve net kur farkı gelirleri, 1Ç21 net karının 479mn TL ile beklenti olan 335mn TL’yi aşmasında etkendir: 1Ç21 ciro 2.69bn milyar TL (+yıllık %13), FAVÖK 458mn TL (+yıllık %10) ve net kar 479mn TL’dir (1Ç20 net zarar 98mn TL). Ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %2, %3 ve % 43 aşmıştır. Dönemde pandemi etkisiyle konsolide satış hacmi gerilemesi %9’ken konsolide ciro büyümesi %13’tür. Türkiye ciro büyümesi yıllık bazda %10, yurtdışı büyümesi ise %19’dur. Konsolide FAVÖK marjı %17’yle geçen senenin 46bps altındadır. Brüt marjdaki daralmanın 138bps’la daha yüksek olmasına rağmen faaliyet giderleri kontrolü operasyonel olarak finansalları desteklemiştir. Operasyonel olmayan alanda ise yatırım gelirleri altındaki finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kazançları pozitif 103mn TL (1Ç20 negatif 569mn TL) olmuştur. Net kur gelirleri de çeyreseksel bazda EUR’nun USD karşısında değer kaybının da etkisiyle 1Ç20’deki 194mn TL’den 1Ç21’de 255mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 17:00’dedir. 2021 için FAVÖK ve net kar beklentimizi %4 ve %5 yukarı revize ediyoruz. Makro tahminler (yükselen risksiz faiz oranı da dahil) ışığındaki revizyonlarla hedef fiyatımızı 30.00TL’den 29.00TL’ye çekerken Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

Türkiye operasyonlarının 1Ç21 ciro büyümesi %10’dur: Pandemi etkisiyle daralan pazar, değişen miks ve evde pişirmenin artmasıyla satış hacmi %13 gerilemiştir. Averaj fiyat artışını %27 hesapladığımız çeyrekte gelirler yıllık bazda %10 artmıştır. Türkiye operasyonlarının 1Ç21 FAVÖK marjı yıllık bazda 90bps gerilemeyle %14.1 olmuştur.

Yurtdışı operasyonların 1Ç21 ciro büyümesi %19’dur: Hacim artışının yıllık bazda %1.5 olduğu çeyrekte ortalama fiyat artışı %17’dir. İhracatın katkısı, fiyat artışları ve MENA bölgesi katkısıyla FAVÖK marjı yıllık bazda 12bps gerilemeyle %21.4’tür. Göreceli olarak yüksek marjlı yurtdışı operasyonlarının hesaplarımıza göre konsolide cirodaki payı %40, FAVÖK’teki payı ise %50’dir.

Şirketin Mart sonu bilançosuna göre net borcu çeyreklik bazda %16 azalışla 1.6milyar TL’dir… Bu rakam, nakit ve finansal varlıklar toplamından finansal borç toplamı çıkarılarak hesaplanmıştır. Hatırlanacağı üzere bilançonun ilişkili taraflardan diğer alacaklar kaleminde Yıldız Holding ‘den alacakları mevcuttur. Mart sonu rakam 1.93 milyar TL’yle çeyreksel bazda %13 artmıştır (2020 sonu: 1.7milyar/2019 sonu: 116mn TL).

Tacirler Yatırım – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç21 – 07.05.2021

Ülker – 1Ç21 sonuçlarını 479.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 334.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirketin operasyonel performansı beklentiler dahilinde olup, kur farkı gelirleri, 1,2 milyar TL, net kar artışının altındaki ana nedendir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 98.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,690 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,645 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %4 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %19 oldu. (1Ç20: %17) Şirket, 1Ç21’de 458 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 445 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 46 baz puan azalarak %17.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 138 baz puan azaldı ve %28.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 93 baz puan azaldı ve %13.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 4,294 milyon TL (1Ç20: 2,479 milyon TL ve 4Ç20: 4,125 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44.2 (1Ç20: %30.1 ve 4Ç20: 43.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 azalarak 1,624 milyon TL olarak gerçekleşti En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.8 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Haber Yorum – 25.01.2021

Foxbusiness’in haberine göre Godiva Kuzey Amerika’daki 128 mağazasını önümüzdeki aylarda kapatma kararı aldı. Kovid-19’un talepte sıkıntı yarattığının belirtildiği haberde şirket Avrupa, Ortadoğu ve Çin’deki mağazalarında operasyonlarını sürdüreceği belirtilmektedir. Ülker Bisküvi’nin Godiva Belgium ve özellikle Amerika’da kafe açma odaklı kurulmuş şirket G-New’daki payı sırasıyla %12.95 ve %18.95’tir. Eylül 2020 bilançosunda Ülker’in toplam varlıkları TL16.5 milyar ve uzun vadeli finansal varlıklar altındaki bu şirketlere ilişkin rakamları da TL776mn ve TL331mn’dur. Hafif negatif.

DENİZ YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Haber Yorum – 25.01.2021

Amerika’nın Sesi internet sitesinde yayınlanan habere göre Yıldız Holding’in sahibi olduğu Godiva, Kuzey Amerika’daki mağazalarını kapatma kararı aldı. Bahar mevsimine kadar dükkânların kapanmasının tamamlanması bekleniyor. Habere göre şirketin Kuzey Amerika’daki mağazaları bir daha açılmayacak. Godiva, Kuzey Amerika pazarında internet ve bazı firmaların bayilerinde satılmaya devam edecek. Ülker’in (ULKER.TI) Godiva’nın Kuzey Amerika faaliyetlerinde (GNew,Inc) %18,35 (toplam direkt ve dolaylı) payı bulunuyor. Ülker 31.03.2020 tarihinde GNew,Inc şirketinin toplam 820mn dolarlık sermaye artışına 60mn dolarlık katkıda bulunmuştu. Sermaye artışının temel amacı şirketin Kuzey Amerika’daki büyüme planlarının desteklenmesiydi. Mağaza kapanışları kaynaklı giderlerin ve pandemi nedeniyle olumsuz etkilenen faaliyetlerin ek sermaye artışı gerektirmesi durumu Ülker için potansiyel olumsuz bir gelişme olabilir.

DENİZ YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

ULKER; Net kar beklentinin üzerinde gerçekleşti / sınırlı olumlu / Ülker Bisküvi, 3Ç20’de 2,229 milyon TL gelir (Konsensus: 2,167 milyon TL), 386 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 369 milyon TL) ve 323 milyon TL net kar (Konsensus: 239 milyon TL) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları beklentilere yakın gerçekleşirken, net kar ortalama piyasa beklentisini %35 aştı. Şirket yönetimi İstanbul saati ile 17:00’de 3Ç20 sonuçlarına dair telekonferans gerçekleştirecek. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç20’de yıllık %18 artışla 2,229 milyon TL’ye, FAVÖK ise marjlardaki ılımlı artışın (yıllık +70 baz puan) da etkisiyle yıllık %23 artışla 386 milyon TL’ye yükseldi. Satış gelirleri ve FAVÖK ortalama piyasa beklentisinin sırasıyla %3 ve %5 üzerinde oluştu. 3Ç20 konsolide satış hacimlerine bakıldığında, satışlar içinde en büyük paya sahip olan bisküvi kategorisinde %1,5 azalış görülürken, çikolata kategorisinde %6,2 artış, kek kategorisinde %11,6 düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte satış gelirlerinde bazında, bisküvi ve çikolata kategorilerinde sırasıyla %19,6 ve %21,9 artış, kek kategorisinde %4,6 azalış gözlemlenmiştir.

Türkiye operasyonlarında satış hacmi 3Ç20’de yıllık %1,7 azalışla 94.807 tona gerilerken, satış gelirleri ise katma değeri yüksek yeni ürün lansmanları ve pakt büyüklüğü ayarlamalarının sonucu olarak yıllık %11,2 artış ile 1,311 milyon TL’ye yükseldi. Uluslararası operasyonlarında satış hacmi yıllık %4,5 artışla 42.858 tona yükseldi. Satış gelirleri hacim artışının yanı sıra fiyat ayarlamaları, kur etkisi ve McVitie ürünlerinin olumlu katkısıyla %28,5 oranında artarak 917 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel olmayan kalemlere bakıldığında Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler altında kaydedilen kambiyo karlarının finansman giderleri altında kaydedilen kambiyo zararlarını büyük ölçüde telafi etmesi sonucunda operasyonel taraftaki büyümenin net kara yansıdığını görüyoruz. Eylül sonu itibariyle Şirket’in 726 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (2019 sonu 381 milyon TL). Net borcu FAVÖK’e oranı 0,48x düzeyindedir (2019 sonu 0,3x).

TACİRLER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

Ülker, 3Ç20 sonuçlarını 323.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 238.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %27 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 azaldı. İyileşen faaliyet karlılığı ve kur farkı gelirleri şirketin net kar artışının altında yatan ana nedenlerdir. Net satışlar 2,229 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,167 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç20’de 386 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 369 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 72 baz puan artarak %17.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 160 baz puan arttı ve %27.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık bazda, %26 artış kaydetti ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 79 baz puan arttı ve %12.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 4,460 milyon TL (3Ç19: 2,467 milyon TL ve 2Ç20: 2,257 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %50.1 (3Ç19: %33.1 ve 2Ç20: 26.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %280 artarak 2,552 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.5 F/K çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

Ülker Bisküvi’nin 3Ç20 sonuçlarına göre satışlar, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerini sırasıyla %2, %5 ve %34 oranlarında aşmıştır. Net kardaki sürprizde finansal varlıkların değerlenmesi TL223mn’luk katkı etkilidir. İkinci çeyrekte konsolide ciro büyümesi %18, FAVÖK büyümesi ise %23‘tür. Yurtdışı operasyonlarında hem hacim hem fiyat artışları satışları ve göreceli yüksek marjları finansalları desteklemiştir. Ülker’in sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 17:00’dedir. Şirket için uzun vadeli endeks üzeri getiri tavsiyemizi ve hisse başına TL30 olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

Ülker 3Ç20’de piyasa ortalama beklentilerinin yaklaşık %35 üzerinde 323 milyon TL net kar açıkladı (piyasa ortalama beklentisi 239 milyon TL net kar ve bizim beklentimiz olan 255 milyon TL net kar). Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin nedeni kısa vadeli finansal yatırımlardan elde ettiği değer kazancından kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %18 artarak 2,229 milyon TL olurken (piyasa ortalama tahmini 2,167 milyon TL), FAVÖK 386 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 369 milyon TL). Brüt marj 3Ç20’de yıllık 160 baz puan artarak %27,9’a çıktı, FAVÖK marjı yıllık 72 baz puan artarak %17,3’ye yükseldi (piyasa ortalama beklentisi %17). Beklentilerin üzerinde gelen 3Ç20 net karının hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Mevcut durumda hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 30 TL ile “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

Ülker Bisküvi (ULKER, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2020 yılı üçüncü çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 323,2mn TL ile bizim beklentimiz olan 233mn TL’nin ve 239mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimiz üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. 3Ç2019’da şirketin ana ortaklık net dönem karı 253,5mn TL idi. Şirketin 2020 3. çeyrek toplam hasılatı 2019 3. çeyreğe göre %17,7 artışla 2.229mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %15,2 artarken, brüt kar %24,9 artışla 622mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı da 1,6 puan artarak %28 olmuştur. 3Ç2020 operasyonel giderleri 2019’un aynı dönemine göre %25,5 artmış ve diğer faaliyetlerden 47,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, 3Ç2020 faaliyet karı 3Ç2019’a göre %48,9 artışla 387,5mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 4 puanlık artışla %17 olarak gerçekleşmiştir. Şirket bu dönem kur farkı gelirleri kaynaklı 1.334mn TL net yatırım geliri elde ederken, kur farkı zararları nedeniyle de 1.256mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Böylece şirketin vergi öncesi karı 466mn TL olmuştur. 92,5mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem karı 323,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 729,4mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 740,7mn TL kar açıklamıştı.

 

DENİZ YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

ULKER; 2Ç20 net karı beklentilerin üzerinde geldi / olumlu… Ülker, konsolide 2Ç20’de 2,115 milyon TL gelir (Konsensus: 2,145 milyon TL), 380 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 398 milyon TL) ve 504 milyon TL net kar (Konsensus: 394 milyon TL kar) açıkladı. Şirketin faaliyet karlılığı beklentilerin hafif altında gelirken, net kar beklentilerin üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz.

Ülker Bisküvi, 2Ç20’de gelirlerini yıllık bazda %18 arttırarak 2,145 milyon TL’ye yükseltirken brüt kar rakamını yıllık %15 arttırarak 587 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Şirket’in 2Ç20 FAVÖK rakamı yıllık %19’luk bir yükseliş ile 380 milyon TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı da yıllık 20 baz puan artarak %17,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, 2Ç20’de 504 milyon TL net kar açıklarken, 1Ç20’de yatırım faaliyetlerinden giderlerdeki kayıptan dolayı 98 milyon TL zarar açıklamıştı.

2Ç20’de atıştırmalık konsolide satış gelirleri hem Türkiye hem de yurtdışı operasyonlarında efektif fiyat stratejisi ve doğru ürün pazarlanmasından dolayı %18 artmayı başarmıştır. Buna ek olarak, konsolide atıştırmalık satış hacminde 4%’lük bir artış gözlemlenmektedir. 2Ç20 satış hacimlerine bakıldığında bisküvi ve çikolata kategorisinde sırasıyla %3,8 ve %11,4’lük artış gözlemlenirken, kek kategorisinde %30,5’lik bir düşüş yaşanmıştır. 2020 yılı 2. çeyrek net satış rakamlarına baktığımızda, bisküvi ve çikolata kategorilerinde sırasıyla %16 ve %27’lik artış yaşanırken kek kategorisinde %21’lik bir düşüş gözlemlenmiştir.

Türkiye operasyonlarında, hacimlerde yeni ürünlerin de desteği ile %1’lik bir artış görülmektedir. Satışlarını ise yıllık %12,7’lik artış ile 1,261 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Uluslararası operasyonlarında, atıştırmalık kategorisinde hacimlerini %11,2 arttırmıştır. Satışlar %29’lük yükseliş ile 883 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

OYAK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

Ülker Bisküvi’nin 2Ç20 sonuçlarına göre satışlar beklentilere paralel, FAVÖK ve net karsa piyasa beklentilerini sırasıyla %5 ve %20 oranlarında aşmıştır. Net kardaki olumlu performansta ilk çeyrekteki yatırım faaliyetlerden giderlerdeki TL569mn’luk finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kayıpların kısmen telafisi (2Ç20 +TL432mn) etkendir. Kovid-19 etkisiyle Türkiye operasyonlarının büyümesinde ilk çeyreğe göre yavaşlama olsa da yurtdışı operasyonları kuvvetlidir. İkinci çeyrekte konsolide ciro büyümesi %18, FAVÖK büyümesi ise %19 ‘dur. Yurtdışı operasyonlarında hem hacim hem fiyat artışları satışları ve göreceli yüksek marjları finansalları desteklemiştir. Şirket 2020 yılı için ciro beklentisini TL9milyar’dan TL9.1milyar’a, FAVÖK marj beklentisini ise %17’den %17.1’e revize etmiştir. Ülker’in sonuçları hakkındaki telekonferansı 10 Ağustos’ta TSİ 17:00’dedir. Şirket için uzun vadeli endeks üzeri getiri tavsiyemizi ve hisse başına TL31 olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

Ülker – 2Ç20 sonuçlarını 504.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 420.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirketin faaliyet performansı beklentiler dahilinde gerçekleşirken, finansal varlıkların (G New ve Godiva Belgium) gerçeğe uygun değer kazançlarından elde edilen 431.6 milyon TL gelir net kardaki artışın ve kısmen de sapmanın altındaki neden olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %314 artarken, şirket 1Ç20’de 98.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,145 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı.

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,115 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %3 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %23 oldu. (2Ç19: %23) Şirket, 2Ç20’de 380 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 392 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 21 baz puan artarak %17.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 59 baz puan azaldı ve %27.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 105 baz puan azaldı ve %11.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,257 milyon TL (2Ç19: 2,031 milyon TL ve 1Ç20: 2,479 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %26.4 (2Ç19: %29.0 ve 1Ç20: 30.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 azalarak 671 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. Şirket yönetimi 2020 konsolide ciro beklentisini 9 milyar TL’den 9,1 milyar TL’ye revize etti ve konsolide FAVÖK marjı beklentisini de 10 baz puan yükselterek %17,1’e çıkardı. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.1 F/K çarpanından ve 6.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

Ülker 2Ç20’da piyasa ortalama beklentilerinin yaklaşık %20 üzerinde 504 milyon TL net kar açıkladı (piyasa ortalama beklentisi 421 milyon TL net kar) ancak bizim beklentimiz olan 502 milyon TL net kar beklentisine paralel gerçekleşti. Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin nedeni kısa vadeli finansal yatırımların bir defaya mahsus 431,6 milyon TL’lik değer kazancından kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %18 artarak 2,145 milyon TL olurken (piyasa ortalama tahmini 2,115 milyon TL), FAVÖK 380 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 392 milyon TL). Brüt marj 2Ç20’de yıllık 59 baz puan düşerek %27,4’e gerilerken, FAVÖK marjı yıllık 21 baz puan artarak %17,7’ye yükseldi (piyasa ortalama beklentisi %18,5). Beklentilerin üzerinde gelen 2Ç20 net karının hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Mevcut durumda hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 30 TL ile “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Yorum – 22.06.2020

Ülker Biskuvi Cuma akşamı yaptığı KAP açıklamasında Covid-19 pandemisinin genel olarak yarattığı belirsiz durum ve Covid-19’un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yasal düzenlemeler de dikkate alınarak; şirketin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık ilkesi gereği olarak öz kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik, 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımına ilişkin şirketin 05.03.2020 tarih (o zamanki karar hisse başı brüt TL0.39 temettü dağıtım önerisiydi) ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına; 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verildiğini açıklamıştır. Şirket, genel kurulunu 21 Temmuz’da yapmayı planlamaktadır. Hafif negatif.

TACİRLER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 98.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 177.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 365.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 2,376 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,299 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %8 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %17 oldu. (1Ç19: %20) Şirketin satış hacmi, yıllık bazda, %5 artarken ortalama fiyatı ise %16 arttı. Şirket, 1Ç20’de 415 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 389 milyon TL’nin %7 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 47 baz puan artarak %17.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 244 baz puan arttı ve %30.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri ise yıllık bazda %38 yükseldi. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu, yıllık bazda, 169 baz puan arttı ve %14.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %33 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %65 arttı.

Şirket 1Ç20’de finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kayıpları olarak 569 milyon TL gider kaydetti. Ayrıca şirketin net finansal giderleri 1Ç19 seviyesi olan 320 milyon TL’den 521 milyon TL’ye yükseldi. Söz konusu yükselişin altında yatan ana neden kur farkı giderleridir. Net işletme sermayesi ise 2,479 milyon TL (1Ç19: 1,866 milyon TL ve 4Ç19: 2,074 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.1 (1Ç19: %28.8 ve 4Ç19: 26.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %62 artarak 1,389 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 18.3 F/K çarpanından ve 7.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

Ülker Bisküvi’nin 1Ç20 sonuçlarına göre satışlar ve FAVÖK piyasa beklentilerini sırasıyla %3 ve %7 oranlarında aşsa da çeyreksel net zarar TL98mn’la piyasa beklentisi olan TL182mn’luk net kara göre negatif sürpriz niteliğindedir. Yatırım faaliyetlerden giderlerdeki TL569mn’luk finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kayıpları bunda etkendir. Şirket, piyasalardaki dalgalanmalar sebebiyle likit fon muhasebesinde değişikliğe gitmiştir. Ülker, operasyonel olarak kuvvetli bir çeyrek geçirmiştir, ciro büyümesi %22, FAVÖK büyümesi %26 ‘dır. Özellikle göreceli olarak yüksek marjlı Türkiye çikolata segmentindeki büyüme gerek ciro gerekse marj gelişimine katkı sağlamıştır. Yurtdışı operasyonlarında hem hacim hem fiyat artışlar satışları ve yüksek marjları finansalları desteklemiştir. Net zarar rakamı hisse için kısa vadede negative katalist etkisi yaratabilir. Ülker’in sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 17:00’dedir. Şirket için hedef fiyatımızı hisse başına TL26 olarak koruyoruz ve %10 gibi limitli yükselme potansiyeline işaret etmesi sebebiyle tavsiyemizi endekse paralel getiriye çekiyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç19 – 06.03.2020

Ülker (ULKER) yılın dördüncü çeyreğinde 165mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 129mn TL net kar elde etmişt i. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 121mn TL seviyesindeydi. 4Ç19 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A19’da kümüle net kar rakamı 905mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A18: 701mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 oranında artışla 2.15mlr TL olarak gerçekleşti (4Ç18: 1.8mlr TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 340mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç18: 278mn TL, Piyasa beklentisi: 322mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç19’da yıllık bazda 0,3 puan artarak %15,8 olarak gerçekleşti.

 

GEDİK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz – 12.02.2020

Ülker %37 pazar payı ile Türkiye’deki lider pozisyonunu korumaya devam etmektedir. Şirket iç pazardaki başarısına ek olarak, uluslararası operasyonlarında da ürünlerinin pazar payını artırmaya devam etmektedir. Ana ortakları olan pladis Foods Limited ve Yıldız Holding aracılığıyla kurmuş olduğu yerel ve uluslararası iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar doğrultusunda McVitie’s ve Godiva gibi önemli markalar ile sinerjiler yaratarak hem iç hem de dış pazardaki konumunu güçlendirmeye devam etmektedir.
Uluslararası operasyonların olumlu katkıları artış göstermektedir. Yüksek üretim kapasitesi ile geleneksel ve modern perakende kanallarındaki geniş dağıtım ağıyla Türkiye’deki güçlü pozisyonunu koruyan şirket, Suudi Arabistan’da FMC&IBC, Mısır’da Hi-Food, Kazakistan’da da Hamle ile yapmış olduğu yatırımlarla uluslararası pazarda üretim ve dağıtım merkezi haline gelmiştir. Yatırımlar sonucunda uluslararası operasyonların satışlar içindeki payı 2017, 2018 ve 2019 yıllarında giderek artarak sırasıyla %32, %35 ve %38 olarak gerçekleşmiştir. Ek olarak şirket uyguladığı fiyatlama ve paketleme stratejileri aracılığıyla maliyetlerini azaltarak verimliliğini artırmıştır. Ürünlerinin artan pazar payları, yeni çıkarılan yüksek marjlı sinerji ürünleri (McVitie’s, Godiva vb.), ve verimli geçen Ramazan ve Kurban Bayramı sezonları sayesinde Ülker 9A19’da satış gelirlerini Suudi Arabistan, Mısır ve Kazakistan’ın yerel para birimlerinde sırasıyla yıllık %12, %11 ve %40 oranında arttırmıştır.

2019 yılındaki güçlü finansal performansının, 2020 yılında da devam edeceğini düşünmekteyiz. 9A19 döneminde Ülker satışlarını yıllık %36 artırarak 5,7 milyar TL gelir elde etmiştir (9A18: 4,2 milyar TL / +%18 Y/Y). Bisküvi, çikolata ve kek kategorilerinde sırasıyla yıllık %36, %38 ve %19 artış gerçekleşmiştir (9A18: Bisküvi: +%21 Y/Y – Çikolata: +%21 Y/Y – Kek: +%9 Y/Y). Gelirlerin artmasındaki ana etken olarak yeni ürünler ve enflasyondan kaynaklanan fiyat değişiklikleri gösterilebilir. 9A19’da şirket yıllık %46 artış ile 963 milyon TL FAVÖK elde etmiştir ve FAVÖK marjı %17 olarak gerçekleşmiştir (9A19: 661 milyon TL / 15.9% marj). Aynı dönemde Ülker’in net karı yıllık %29 artarak 741 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (9A18: 572 milyon TL / +97% Y/Y).

Şirket 2020 beklentilerini henüz paylaşmamış olsa da 2020 yılı finansal sonuçlarının orta-yirmilerde gelir artışı ve benzer seviyelerde marjlarla 2019 verilerine paralel gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Bunun ana sebepleri olarak Ülker’in elverişli ürün ve kategori bileşenlerinin, etkili fiyatlama stratejisinin ve pazardaki güçlü konumunun sürdürülebilirliği gösterilebilir. Tüm bunların yanı sıra Ülker’in hammadde maliyetlerinin (palm yağı, kakao, şeker ve buğday) %40’ının döviz cinsinden olması sebebiyle şirketin izlemiş olduğu riskten korunma stratejileri doğrultusunda 2020 fiyatlarının tümü, 2021 fiyatlarının da bir kısmı sabitlenmiştir.

9A19’da Net Borç yıllık %0,8 artış göstererek 1,69 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. (9A18: 1,68 milyar TL). Ülker’in 9A19’da elde etmiş olduğu 199 milyon TL serbest nakit akımı (9A18: -239 milyon TL) sayesinde şirketin Net Borç/FAVÖK oranı 9A18’deki 1,64 oranından 1,37’ye gerilemiştir. Buna ek olarak şirketin faiz ve kur riskinden korunma amaçlı gerçekleştirmiş olduğu çapraz kur takası işlemleri sayesinde açık döviz pozisyonu bulunmamaktadır.

Sonuç: Konsensüs beklentilerine göre yıllık %12 FAVÖK büyüme potansiyeline sahip olan Ülker, 2020 yılı için 7,13x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Güçlü nakit akışı üretiminin ilerleyen dönemlerde şirketin borçluluğunu da azaltması muhtemeldir.

 

Ülker Finansal Duran Varlık Satışı Hakkında Açıklama Yaptı – 30.12.2019

Ülker,  Şirket ürünlerinin yurtdışına satışı ve pazarlanması faaliyetlerini yürüten İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş’yi 77 milyon bedel ile Mustafa Yaşar Serdengeçti’ye sattığını açıkladı. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. yurt dışındaki yatırım ve satış teşkilatlarının yaygınlaşması, daha çok bu ülke merkezlerindeki işlerin gelişimine odaklanmak ve verimlilik sağlamak adına yüzde 100 oranında sahibi olduğu İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş.’nin, toplam 20.250.000 adet hissesinin 20.249.999 adedini 77.000.000 Türk Lirası (yetmiş yedi milyon) bedel ile devretmeye karar vermiştir.

Hisse devir tarihi itibariyle İstanbul Gıda’nın yarattığı ve yaratacağı değer Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’de kalacak, İstanbul Gıda’nın 27/12/2019 itibariyle operasyonlarından doğan net alacak tutarı ile dağıtılabilir toplam temettü tutarı da yine şirketimiz uhdesinde kalacaktır. Yeni iş modelinde İstanbul Gıda ile masraf+ kar marjı prensibi ile çalışılacak olup, Ülker Bisküvi ihracat kayıtlı satışlarını yönetmeye devam edecektir. Bu yeni yapılanma ile Ülker Bisküvi’nin satış, karlılık ve büyüme hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Editörün Not: 2010 yılında Yıldız Holding Perakende Grubu Başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Yaşar Serdengeçti, aynı zamanda Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir.

Ülker, Godiva’dan Temettü Aldığını Açıkladı – 30.12.2019

Şirketimizin 20.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında kamu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu Godiva Belgium BVBA’nın kar dağıtımına ilişkin olarak, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ‘ye 138.033.925 Amerikan Doları (yaklaşık 820.000.000 Türk Lirası) tutarında temettü ödemesi gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Ülker Bisküvi (ULKER, Pozitif): Ülker’in 3Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %14,8 oranında artarak 253,5mn TL’ye ulaşmış ve piyasa beklentisi olan 209mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,1 oranında artarak 1.893mn TL olmuştur. Satış maliyeti %32,5 oranında artmış ve böylece brüt karı %29,4 oranında artarak 498,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise geçen yıla göre 0,5 puan azalmış ve %26,3 olmuştur. Operasyonel giderler ise %19,4 oranında artmış, diğer faaliyetlerden sadece 13mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %17,5 oranında artarak 260,2mn TL’ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 29,7mn TL gider yazan Şirket 3Ç2019’da 110,9mn TL’lik net finansman geliri kaydetmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi karı 341,5mn TL olmuştur. Şirket’in 68,7mn TL vergi gideri sonrası 3Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 253,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamlarıyla birlikte şirketin yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,5 oranında artarak 740,7mn TL’ye ulaşmıştır.

Şirket, 3Ç19 sonuçlarıyla beraber 2019 yılsonu hedeflerini de revize etmiştir. Buna göre Ağustos’ta paylaşılan 7.550mn TL net satış hedefi 7.700mn TL’ye yükseltilmiş, %16,5 FAVÖK marjı hedefi ise aynı kalmıştır.

 

OYAK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Yorum – 09.10.2019

Ülker Bisküvi, %19,23 oranında ortağı bulunduğu Godiva Belgium BVBA, Godiva Belgium BVBA ortaklarının şirketten olan EUR564.7mn tutarındaki alacaklarını sermaye artışına sayacaklarını açıklamıştır. Şirketin, Godiva Belgium BVBA’den sermayeye dönüştürülecek bir alacağı bulunmamaktadır. Godiva Belgium genel kurulu henüz yapılmamış olmakla birlikte, sermaye artışına iştirak edilmesi durumunda Ülker Bisküvi payına düşen sermaye artışı tutarı ve alınacak muhtemel temettünün net tutarının, sermaye artışına katılmama durumunda elde edilecek muhtemel temettü tutarından daha düşük olacağı öngörüldüğünden, şirketimiz nakit pozisyonunu maksimize etmek gayesiyle, sermaye artışına iştirak edilmemesi kararı alındığı belirtilmiştir. Sermaye artışı sonrası ortaklık payı %19.23’den %12.95’e düşecektir.

Yorum: Hatırlanacağı üzere Godiva Belgium USD1.3 milyara MBK Partners’a satılmıştı. Şirketle ilgili bazı ödemelerin ve düzeltmelerin yapılmasının ardından yapılacak Genel Kurul sonrası netleşecek temettü rakamının yüksek olması yönünde beklentileri mevcuttur. Gelecek paranın borcun azaltılması, temettü olarak dağıtılması ve Yıldız Holding’in sakız ve şekerleme işlerine ortaklık gibi alanlarda değerlendirilmesi gibi seçenekler mevcuttur.

VAKIF YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Yorum – 09.10.2019

(+) Ülker Bisküvi (ULKER): Şirketin %19,23 oranında ortağı bulunduğu Godiva Belgium BVBA’nın ortaklarının şirketten olan 564,7 mn € tutarındaki alacaklarını sermaye artışına sayacaklarını, Ülker’in ise Godiva Belgium BVBA’den sermayeye dönüştürülecek bir alacağının bulunmadığını belirti. Sermaye artışına iştirak etmeme kararı alan Ülker Bisküvi, sermaye artışı sonrası ortaklık payının %19,23’den %12,95’e düşeceğini belirtti.

 

Ülker Sermaye Artışı Hakkında Açıklama Yaptı – 08.10.2019

KAP: Şirketimizin %19,23 oranında ortağı bulunduğu Godiva Belgium BVBA, Godiva Belgium BVBA ortaklarının şirketten olan 564.737.875,70 AVRO tutarındaki alacaklarını sermaye artışına sayacaklarını şirketimize bildirmiştir. Şirketimizin Godiva Belgium BVBA’den sermayeye dönüştürülecek bir alacağı bulunmamaktadır. Godiva Belgium genel kurulu henüz yapılmamış olmakla birlikte, sermaye artışına iştirak edilmesi durumunda Ülker Bisküvi payına düşen sermaye artışı tutarı ve alınacak muhtemel temettünün net tutarının, sermaye artışına katılmama durumunda elde edilecek muhtemel temettü tutarından daha düşük olacağı öngörüldüğünden,şirketimiz nakit pozisyonunu maksimize etmek gayesiyle, sermaye artışına iştirak edilmemesi kararı alınmıştır. Sermaye artışı sonrası ortaklık payımız %19.23’den %12.95’e düşecektir.

 

ALAN YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz – 01.10.2019

Ülker Faaliyet Kar Marjlarındaki Artış İle Dikkat Çekiyor…Ülker Bisküvi bisküvi, çikolatalı ürünler, çikolata, gofret kek, süt, yağ, mutfak ürünleri ve içecek gibi farklı alanlardaki ürün yelpazesinin üretiminde faaliyet göstermektedir. Yıldız Holding çatısı altında 2006’da alınan Godiva, 2014 yılında alınan United Biscuits , Ülker ile beraber Pladis markası altında 2016 yılında birleştirilmiştir. Şirket 4 ülkede 10 üretim tesisiyle yaklaşık 1 milyon ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir. Ülker’in %42’si halka açık olup, yaklaşık 1,2 milyar US$ piyasa değerine sahiptir.

Yurtiçi Faaliyetleri: Şirketin yurt içinde 6 fabrikası bulunmaktadır. Silivri, Hadımköy, Topkapı İstanbul içinde kurulu fabrikaları olup, İstanbul Silivri fabrikasında çikolata, çikolata kaplamalı bisküvi üretilmektedir. 53 bin ton yıllık üretim kapasitesi bulunmaktadır. Hadımköy 56 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip olup, mevcut fabrika da markanın kek üretimi yapılmaktadır. İstanbul Topkapı fabrikasında çikolata üretimi yapılmakta olup, 210 bin ton yıllık üretim kapasitesi bulunmaktadır. İstanbul dışı fabrikalar ise 3 şehirde bulunmakta olup, bunlar Ankara, Karaman ve Gebze’de bulunmaktadır. Ankara fabrikasında sadece bisküvi üretimi yapılmaktadır ve 146 bin ton yıllık üretim kapasitesi bulunmaktadır. İzmit, Gebze fabrikasında sadece bisküvi ve kraker üretilmekte olup, 137 bin ton yıllık üretim seviyesindedir. Şirketin en güneydeki fabrikası olan Karaman fabrikasında bisküvi, kek, kraker ve çikolata üretimi yapılmaktadır. Fabrikanın üretim kapasitesi yıllık 158 bin ton seviyesindedir.

Yurtdışı Faaliyetleri: Şirket yurt dışında Suudi Arabistan, Mısır ve Kazakistan olmak üzere 3 ülkede üretim faaliyetlerini sürdümektedir. Mısır fabrikası 2016 yılında satın alınmış olup, 44 bin ton yıllık üretim kapasitesi bulunmaktadır. Kazakistan fabrikası 2017 yılında satın alınmıştır ve yıllık kapasitesi 47 bin tondur. Suudi Arabistan’da 2 fabrika alınmıştır. 2016 yılında 57 bin tonluk FMC fabrikası, 2018 yılında ise 20 bin ton yıllık kapasitelik IBC (International Biscuit Company) fabrikası satın alınmıştır. Yurtiçinde toplam yaklaşık 760 bin ton yıllık atıştırmalık segmentinde üretim kapasitesi bulunurken yurtdışındaki toplam üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 168 bin tondur.

Finansallar ile Operasyonel Bazda Ülker: Şirket 2012 yılından itibaren %28’lik FAVÖK bazında yıllık bileşik büyüme sahip olup, net satışlarda ise bu rakam %18 seviyelerindedir. 2018 yılı net satışlar yaklaşık 1 milyar US$ (6 milyar TL) seviyelerinde seyrederken 2019 yıl sonu hedefleri yaklaşık 1,3 milyar US$ (7,6 milyar TL) seviyelerindedir. Yaklaşık 1,457 milyon TL Haziran 2019 itibariyle şirketin borç seviyesi olup, şirketin Aralık 2018 döneminde bu rakamı 1,544 milyon TL seviyelerinde seyretmekteydi. Bu net borçların Haziran 2019 itibariyle %52’si uzun vadeli ve %48’i kısa vadeli borçlardan oluşmaktadır. Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %58 artmış ve bu rakam brüt kar kalemi için %64 seviyelerindedir.

Sonuç: Ülker için piyasa çarpanları bazında global ve yurtiçi benzer şirketlerle karşılaştırmamız ve indirgenmiş nakit akımlarına göre yaptığımız değerleme çalışmamıza göre olması gereken hedef fiyat için tıklayınız.

 

TACİRLER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz – 11.09.2019

Yıldız Holding Analist Toplantısı Notları – Dün, Yıldız Holding grup şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yer aldığı Yıldız Holding Analist Toplantısına katıldık. Toplantının ana başlıkları aşağıdadır:

1) Godiva, Godiva Japan operasyonunu Şubat ayında MBK Partners’a 1.3 milyar ABD Doları karşılığında sattı. Yapılan satış anlaşması, Godiva’nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki operasyonlarını ve bu operasyonlara tedarikte bulunan Belçika’daki üretim tesislerini içeriyordu. Satış işlemine bağlı oluşan bazı giderler ve vergiler düşüldükten sonra, Godiva geri kalan satış hasılatını iki hissedarına, yani Yıldız Holding (% 80 hissesine sahip) ve Ülker (% 20 hissesine sahip) temettü olarak dağıtacak. Yönetim, temettü ödemesinin 2019 yıl sonundan önce gerçekleşmesini bekliyor.

2) Godiva, Godiva Cafe’leri açarak yeni bir iş modelini uygulayacak ve buna bağlı olarak önümüzdeki beş yıl içinde 2.000’den fazla Godiva Cafe açılacak. Açılacak Godiva Cafe’lerin yaklaşık 400 tanesi ABD’de olacak ve diğerleri ise Avrupa, Çin, Japonya, Asya, Güney Amerika ve MENA bölgelerinde açılacak. Ülker, bu stratejinin bir parçası olarak Ülker’in % 12,2 oranında hisseye sahip olduğu Godiva US’te yapılacak sermaye artışına 60 milyon ABD Dolarına kadar katılacak. Şirket yönetimi, önümüzdeki beş yıl içerisinde, Godiva’nın konsolide cirosunu 5 kat, FAVÖK’ünü ise 10 kat arttırmasını tahmin ediyor.

3) Yıldız Holding’in 2019 gelir artışına ilişkin olarak, yönetim, yıllık % 27 konsolide satış büyümesini hedefliyor. Yönetim, perakende gelirlerinde yıllık % 31, Pladis’te yıllık % 28, gıda segmentinde yıllık % 24 ve Gozde Girişim’de ise, yıllık % 15 büyüme kaydetmeyi planlıyor. iv) Ülker ve Sok Marketler’in yönetimleri 2019 beklentilerini muhafaza ettiler.

Hatırlanacağı üzere, 1Y19 sonuçlarının açıklanması sonrasında Ülker yönetiminin 2019 yılına ait beklentilerinde konsolide net satış beklentisini 7,4 milyar TL’den 7,55 milyar TL’ye ve FAVÖK marjını ise %15’den % 16,5’e revize etti. Şok Marketler’de ise, yönetim 800 yeni mağaza açmayı planlıyor. (1Y19: 480 mağaza açıldı) ve % 35 (- / + %2) net satış büyümesi, %5 FAVÖK marjı (-/ +% 0,5) elde etmeyi – UFRS 16 hariç olmak üzere, ve son olarak da 320-350 milyon TL tutarındaki yatırım harcaması yapmayı planlıyor.

 

AK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Ülker 2Ç19’da beklentilerin hafif üzerinde 122 milyon TL net kar açıkladı (bizim beklentimiz 120 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 115 milyon TL net kar). Net karın beklentilerin hafif üzerinde gelmesinin nedeni, şirketin zayıf TL ile özellikle yurtdışı operasyonlarından elde ettiği yüksek karlılıktan kaynaklanmaktadır. Şirketin 2Ç19 FAVÖK marjı beklenti olan %16,5’un üzerinde %17,5 oldu ve net kara katkı sağladı. Ciro yıllık bazda %39 artarak 1,820 milyon TL olurken (piyasa ortalama tahmini 1,747 milyon TL), FAVÖK 319 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 288 milyon TL). Brüt marj 2Ç19’da yıllık 303 baz puan artarak %28’e yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 223 baz puan artarak %17,5’a yükseldi. Beklentilerin hafif üzerinde gelen 2Ç19 net karının hisseyi bugün hafif olumlu etkilemesini bekliyoruz. Mevcut durumda hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 23.0 TL ile “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Ülker Bisküvi’nin 2Ç19 sonuçlarına göre satışlar, FAVÖK, net kar piyasa beklentilerini sırasıyla %4, %11 ve %6 oranlarında aşmıştır. %27 ciro büyümesi kaydeden Türkiye’nin yanısıra göreceli yüksek marjlı yurtdışı operasyonlarındaki %61’lık ciro ve marj artışı konsolide finansalları olumlu etkilemiştir. Operasyonel olarak güçlü olan sonuçlar hisseyi destekleyebilir. Telekonferansı bugün TSİ 18:00’dedir.

 

GEDİK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz – 30.05.2019

Ülker Şirket Ziyaret Notu

Şirket seneye güçlü başladı. Şirket ilk çeyrekte 330 milyon TL (yıllık +%47) FAVÖK ve 365 milyon TL (yıllık +%174) net kâr açıklayarak yıla güçlü bir başlangıç yapmıştır. Güçlü manşet rakamlarla birlikte, gelirlerin kalitesi de marj ve nakit akışı yaratmaya katkı sağlamaktadır. Performanstaki temel belirleyiciler (1) yerelde optimize edilmiş fiyatlama stratejisi ve (2) uluslararası yeni işletmelerin başarılı optimizasyonu (uluslararası operasyonlar yurtiçinden 2 katından fazla brüt marj yaratmaktadır) olarak değerlendirilebilir. Bu segment oldukça iyi bir çeşitlendirme kaynağı da sağlamaktadır. İlk çeyrekte satış gelirlerinin %38’i (yıllık +420bp) ve FAVÖK’ün %47’si (yıllık +590bp) uluslararası operasyonlardan sağlanmıştır.

Satış gelirleri – mevcut trendde değişiklik yok. Şirket şekerleme hacimlerinde yıllık %4,4, satış gelirlerinde %38 büyüme sağlamıştır. Güçlü büyümenin ana belirleyicileri (1) yurtiçinde fiyat artışları (2) uluslararası operasyonlarda güçlü satış hacimleri (3) daha iyi maliyet yönetimi ve (4) optimal ürün karışımı stratejisidir. Yurtiçinde yeni ürünler ve fiyat ayarlamalarıyla satış gelirleri %29 artış kaydederken, satış hacimleri %1,9 yükselmiştir. Uluslararası operasyonlarda satış gelirlerindeki artış %54 olurken, hacimler %10,5 artış kaydetmiştir. Yerel para cinsinden şirketin en büyük uluslararası operasyonları arasında yer alan Suudi Arabistan yıllık %15 gelir büyümesi ve 270bp marj artışı sağlamıştır.

Marjlardaki gelişim güçlü değer artışının anahtarı ve şirket bu konuda iyi konumda: Şirket 2019 yılsonu için %16 FAVÖK marjı (1Ç19: %17) beklemekte. Ancak güncel eğilimin daha yüksek FAVÖK marjı gerçekleşmesi ihtimalini öne çıkardığını düşünmekteyiz.  Zira, şirket geçen sene fiyatlarını %25 artmıştır; bu da dolar/TL kuru 6,5 seviyesine yükselse dahi kârlılığın sürdürüleceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, TL varlıklarının güçlenmesi şirkete yurtiçi marjları yönetmekte güçlü esnekliğe sahip olma fırsatı sunacaktır.

Nakit akışı ve net borç: Şirket nakit akışı ve borçların azaltılması konusuna odaklanmaktadır. Net borcu 1,7 milyar TL seviyesinde olup, tamamı uzun vadeli ve hedge edilmiş durumdadır. Şirket 1Ç19’da 52 milyon TL nakit elde etmiştir.

Godiva Japonya satışından olası gelir: Ülker, Japonya’daki operasyonlarını satma niyetini açıklayan Godiva Belçika’da %19 paya sahip olup, bu operasyonlar şirketin bilançosunda 1,3 milyar TL değer ile aktifleştirilmiştir. Godiva Belçika, satış sonrası geliri kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dağıtmayı planladığından, bu satıştan elde edilecek gelir sınırlı kalabilir.

Sonuç: Hisse, son 6 aylık dönemde %31 getiriyle güçlü bir performans sergilemiştir. Bundan daha önemli olarak, mevcut gerçekleşmelerin, piyasanın 2019 yılı için 1,1 milyar TL seviyesinde olan konsensüs FAVÖK tahmininde %10’un üzerinde bir yukarı revize sağlayabileceğine inanıyoruz. Hisse, tarihsel ortalamaları yüksek tek haneli seviyelerde olmasına karşın, son durum itibariyle 6.2x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. Dolayısıyla, hissenin yakın dönemdeki sergilediği güçlü görünümün kalıcı bir şekilde bozulmasına yol açacak bir risk gözükmemekte.

 

AK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Ülker 1Ç19’da beklentilerin üzerinde 365 milyon TL net kar açıkladı (bizim beklentimiz 273 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 254 milyon TL net kar). Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin nedeni, şirketin zayıf TL ile özellikle yurtdışı operasyonlarından elde ettiği yüksek karlılıktan ve yüksek kur farkı gelirinden kaynaklanmaktadır. Şirketin 1Ç19 FAVÖK marjı beklenti olan %15,9’un üzerinde %17 oldu ve net kara katkı sağladı. Ciro yıllık bazda %38 artarak 1,942 milyon TL olurken (piyasa ortalama tahmini 1,869 milyon TL), FAVÖK 330 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 298 milyon TL). Brüt marj 1Ç19’da yıllık 0,6 baz puan artarak %27,7’ye yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 100 baz puan artarak %17’ye yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen 1Ç19 sonuçlarının hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Mevcut durumda hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 23.0 TL’ye yükseltiyor (önceki; 22 TL) ve önerimizi “Endeksin Üzerinde” (önceki; Nötr) getiriye yükseltiyoruz.

VAKIF YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

(+) Ülker Bisküvi (ULKER): 1Ç19’da 254 mn TL’lik Research Turkey ortalama beklentisinin %44 üzerinde 365 mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç18 döneminde 133 mn TL net kar kaydetmişti. Operasyonel taraftaki pozitif gerçekleşmelere ek olarak yatırım faaliyetleri kaynaklı kaydedilen 528 mn TL’lik gelir (1Ç18: 307,6 mn TL gelir) net kar büyümesini desteklerken, 320 mn TL’lik net finansal gider (1Ç18: 300 mn TL net finansal gider) kaydedilmesi, net karlılık artışını sınırlandırmıştır. 1Ç19’da şirketin satış gelirleri yıllık bazda %38 artış göstererek 1,94 mlr TL’ye ulaşırken, 1,87 mlr TL olan Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti.

Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü 298 mn TL olan Research Turkey ortalama beklentisinin %11 üzerinde 330 mn TL olarak gerçekleşirken yıllık bazda %47 artış göstermiş oldu. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %16 seviyesinden 1 puan iyileşerek 1Ç19’da %17 seviyesine yükseldi. Yorum: Operasyonel taraf piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, net kar en yüksek piyasa beklentisi olan 273 mn TL’nin de üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %24 pozitif ayrışsa da sonuçların hisse performansına olumlu yansıyacağı görüşündeyiz.

TACİRLER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Ülker – 1Ç19 sonuçlarını 366 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 253.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %174 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %175 arttı. Net satışlar 1,942 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,869 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %10 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %38 oldu. (1Ç18:%34) Şirket, 1Ç19’de 330 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 298 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 102 baz puan artarak %17.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 63 baz puan arttı ve %27.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 72 baz puan azaldı ve %12.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %36 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %11 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 1,727 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,866 milyon TL (1Ç18: 773 milyon TL ve 4Ç18: 1,622 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %28.8 (1Ç18: %15.6 ve 4Ç18: 27.2%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.6 F/K çarpanından ve 8.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç18 – 06.03.2019

Ülker – 4Ç18 sonuçlarını 133 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 123.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %24 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %40 azaldı. Net satışlar 1,798 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,680 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 278 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 251 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 51 baz puan artarak %16.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 56 baz puan azaldı ve %23.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 96 baz puan azaldı ve %9.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %24 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %20 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 1,866 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,622 milyon TL (4Ç17: 319 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27.2 (4Ç17: %6.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.4 F/K çarpanından ve 9.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Şirket temettü dağıtmama kararı almıştır.

ŞEKER YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç18 – 06.03.2019

Ülker Bisküvi (ULKER) yılın dördüncü çeyreğinde 133mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 107mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar 4Ç18’de, yıllık bazda %24,1 oranında artış göstermiş oldu. Şirket’in net kar rakamı için piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 123mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı, yıllık bazda %76,4 artış göstererek 701mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 397mn TL net kar). Şirket’in operasyonel tarafta; açıklamış olduğu net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı da beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Konsolide bazda net satış gelirleri; dördüncü çeyrekte yıllık bazda %33,2’lik yükselişle 1.735mn TL seviyesinde gelirken (4Ç17: 1.3mlr TL) piyasadaki ortalama net satış gelirleri beklentisi 1.68mlr TL idi. Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 278mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 202mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 0,6 puan artarak 4Ç17’deki %15,5 seviyesinden %16,1 seviyesine çıkmıştır. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 251mn TL seviyesindeydi. Şirket’in 2018 yıl sonu itibariyle satış hacmi, yıllık bazda %1,5’lik büyüme yakalamış; çikolata kategorisi %5’lik yıllık 188 bin ton satış hacmi), bisküvi kategorisi (yıllık 313 bin ton satış hacmi) ise %2’lik büyüme kaydetmiştir.

Kek kategorisinde ise (yıllık 53 bin ton satış hacmi) 2018 yılında yıllık bazda %11’lik daralma yaşanmıştır. Şirket’in satış gelirleri dağılımında ise bisküvi kategorisinin payı, 2017 yılındaki %43 seviyesinden 2018 yılında %44’e ulaşmıştır ve bu kategoriden 2018 yılında 2.6mlr TL gelir elde edilmiştir (yıllık bazda %28 satış geliri büyümesi). Çikolata kategorisi, satış gelirleri içerisindeki payını (%47) korumuş; bu kategoriden elde edilen satış gelirleri 2018 yıl sonunda 2.8mlr TL’ye ulaşmıştır (yıllık bazda %25 satış geliri büyümesi). Kek kategorisinden ise 2018 yılında toplamda 489mn TL (yıllık bazda %10 satış geliri büyümesi) satış geliri elde edilmiştir.

VAKIF YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç18 – 06.03.2019

(=) Ülker Bisküvi (ULKER): 4Ç18 döneminde 123 mn TL’lik Research Turkey konsensüs net kar tahminine paralel 132,7 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan 4Ç18 net karı yıllık bazda %24 artışa işaret ederken, bu dönemde yatırım faaliyetleri kaynaklı kaydedilen 579 mn TL’lik kambiyo zararı net kara negatif, 539 mn TL’lik net finansal gelir ise net kara pozitif katkı vermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin cirosu yıllık %33 artarak 1,73 mlr TL’ye yükselmiş ve 1,68 mlr TL’lik Research Turkey konsensüs tahminine paralel gerçekleşmiştir.

FAVÖK ise 251 mn TL’lik Research Turkey konsensüs tahmininin üzerinde 278,5 mn TL’ye ulaşarak yıllık bazda %38 yükseliş kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık bazda yarım puan artarak %16 düzeyine ulaşmıştır. Şirket finansallar ardından yaptığı açıklamada ise kar payı dağıtmama kararı almıştır.

Yorum: Şirketin 4Ç18 finansalları piyasa beklentilerinden önemli bir ayrışmaya işaret etmemekle birlikte, şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %15 pozitif performans sergilemiştir. Şirket hisselerinin beklentiler doğrultusundaki finansallara nötr tepki vermesini bekliyoruz.

AK YATIRIM – Ülker Gıda ULKER Hisse Analiz 4Ç18 – 06.03.2019

Ülker 4Ç18’de beklentilerin üzerinde 133 milyon TL net kar açıkladı (bizim beklentimiz 125 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 123 milyon TL net kar). Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin nedeni, şirketin zayıf TL ile özellikle yurtdışı operasyonlarından elde ettiği yüksek karlılıktan kaynaklanmaktadır. Şirketin 4Ç18 FAVÖK marjı beklenti olan %15’in üzerinde %16.1 oldu ve net kara katkı sağladı. Ciro yıllık bazda %33 artarak 1,735 milyon TL olurken (piyasa ortalama tahmini 1,680 milyon TL), FAVÖK 278 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 251 milyon TL). Brüt marj 4Ç18’de yıllık 0,6 baz puan düşerek %23,3’e gerilerken, FAVÖK marjı yıllık 0,5 baz puan artarak %16.1’e yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen 4Ç18 sonuçlarının hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Mevcut durumda hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 22.0 TL ile “Nötr” getiri beklentimizi koruyoruz.

 

Tacirler Yatırım – Ülker Hisse Haber Analizi – 21.02.2019

GODİVA HABERİ YORUMU

Medya haberine göre Godiva’nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki faaliyetlerinin MBK Partners’a satışı konusunda anlaşma sağlandı ancak satış rakamı paylaşılmadı. Ülker’in Godiva’ya sahip olan Godiva Belgium’da %19 ve G-New’da %12 payları vardır. Godiva’nın Japonya birimi en karlı birim olarak geçiyor ancak finansallarının detayı kamuya açıklanmış bilgi değildir. Bloomberg’de Godiva’nın Japonya birimi için 1.5 milyar dolara yakın bir değer beklenebilir yorumu daha önce yapılmıştı. Eğer bu seviyelerde satış gerçekleşir ve satış sonrası Godiva tarafından temettü dağıtımı yapılırsa Ülker’e 1.5 milyar TL’ye yakın nakit girişi gerçekleşebilir. Bu rakam Ülker’in piyasa değerinin %23’üne denk gelmektedir. Tüm Godiva’nın Ülker’in finansal tablolarında finansal yatırım olarak duran toplam değeri 934 milyon TL’dir. O nedenle sadece Godiva Japonya birimi için bahsedilen 1.5 milyar dolar rakamı iddialı olabilir diye düşünüyoruz. Gerçekleşecek satış fiyatı Ülker hissesi üzerinde de etkili olacaktır.

Yıldız Holding, GODIVA’nın Dört Ülkedeki Haklarını MBK Partners’a Satmak İçin Anlaşmaya Vardı

 

Vakıf Yatırım – Ülker Hisse Analizi 3Ç18 – 09.11.2018

(+) Ülker Bisküvi (ULKER): Şirket, 3Ç18’de beklentilerden daha iyi operasyonel kârlılığın ve operasyonel olmayan gelirlerin desteğiyle piyasa ortalama beklentisinin %47 üzerinde, yıllık bazda yaklaşık %161 artışla 222 mn TL net kâr açıkladı. 3Ç18’de net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %37,7 artışla 1,5 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %11 üzerinde, yıllık bazda %45 artışla 235 mn TL oldu. Böylece FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 1,1 yp üzerinde yıllık bazda 0,8 yp iyileşerek %16,1 seviyesinde gerçekleşti.

Operasyonel olmayan tarafta ise, net kambiyo zararı 3Ç17’deki 101 mn TL’den 3Ç18’de 1,1 mlr TL’ye yükselerek net kârı baskılarken, yatırım faaliyetlerinden kaydettiği 1,3 mlr TL’lik net gelir (3Ç17: 142 mn TL) net kârı destekledi. Şirketin 2Ç18 sonu itibariyle 1,7 mlr TL olan net borç pozisyonu 3Ç18 sonu itibariyle 2,1 mlr TL’ye, net borç/FAVÖK’ü de 2,23x’den 2,55x’e yükseldi. Yorum: Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 ayda sırasıyla yaklaşık %3 ve %9,6 oranında negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak 3Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

Tacirler Yatırım – Ülker Hisse Analizi 3Ç18 – 09.11.2018

Ülker Bisküvi – 3Ç18 sonuçlarını 222 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 151 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %161 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 azaldı. Net satışlar 1463,2 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1413,4 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 235,4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 212,1 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8 baz puan artarak %16 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 147 baz puan yükseldi ve %28 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 120 baz puan yükseldi ve %15 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %62 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %19 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 yükselerek 2137,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1668,8 milyon TL (3Ç17: 709,4 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30 (3Ç17: %15) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 08 F/K çarpanından ve 09 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Ülker Hisse Analizi 3Ç18 – 09.11.2018

Ülker Bisküvi’nin 3Ç18 sonuçlarına göre satışlar, FAVÖK, net kar piyasa beklentilerini sırasıyla %4, %11 ve %47 oranlarında aşmıştır. %20 ciro büyümesi kaydeden Türkiye’nin yanısıra göreceli yüksek marjlı yurtdışı operasyonlarındaki %78’luk ciro ve marj artışı konsolide finansalları olumlu etkilemiştir. Operasyonel olarak güçlü olan sonuçların yanısıra hedging katkısıyla net kar desteklenmiştir . Hafif pozitif. Telekonferansı bugün TSİ 16:30’dadır.

Ak Yatırım – Ülker Hisse Analizi 3Ç18 – 09.11.2018

Ülker 3Ç18’de beklentilerin üzerinde 222 milyon TL net kar açıkladı (bizim beklentimiz 165 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi 151 milyon TL net kar). Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinin nedeni, şirketin zayıf TL ile özellikle yurtdışı operasyonlarından elde ettiği yüksek karlılıktan kaynaklanmaktadır. Şirketin 3Ç18 FAVÖK marjı beklenti olan %15’in üzerinde %16,1 oldu ve net kara katkı sağladı. Ciro yıllık bazda %38 artarak 1,463 milyon TL olurken (piyasa ortalama tahmini 1,413 milyon TL), FAVÖK 235 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 212 milyon TL). Brüt marj 3Ç18’de yıllık 1,5 baz puan artarak %28,1’e çıkarken, FAVÖK marjı yıllık 0,8 baz puan artarak %16,1’e yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen 3Ç18 sonuçlarının hisseyi bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Mevcut durumda hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 20,0 TL ile “Nötr” getiri beklentimizi koruyoruz.

Ziraat Yatırım – Ülker Hisse Analizi 3Ç18 – 09.11.2018

Ülker Bisküvi (ULKER, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %161,4 oranında artarak 221,9mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 151mn TL kar açıklaması yönündeydi. Ülker Bisküvi’nin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,7 oranında artarak 1.463mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %35 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %45,3 oranında artarak 410,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,5 puan artışla %28,1’i göstermiştir. Ülker Bisküvi’nin operasyonel giderleri aynı dönemde %50,1 oranında artmış ve 213,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 26,1mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %60,7 artışla 222,8mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 2,2 puan artışla %15,2’yi göstermiştir. FAVÖK 3Ç18’de geçen sene aynı periyoda göre %38,2 artarak 235,4mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı bir önceki döneme oranla 0,1 puan artarak %16,1 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden, 1.320mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 1.543mn TL olmuştur. Finansman tarafında 1.223mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 315,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 257,9mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net dönem karı ise 221,9mn TL’dir. Net kat marjı 7,2 puan yükselişle %15,2 olmuştur. Şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı %95,7’lik artış ile 568,1mn TL’ye ulaşmıştır.