Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Odaş Elektrik...

Odaş Elektrik Maden ODAS Hisse Analiz ve Yorumları

Odaş Elektrik Maden ODAS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ODAS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Odaş ODAS Hisse 3Ç21 Analiz – 09.11.2021

ODAS; 3Ç21’de net zarar görünümünden sıyrıldı / olumlu / Odaş Elektrik, 3Ç21’de 413 milyon TL gelir (yıllık +%82), 112 milyon TL FAVÖK (yıllık +%76) ve 50 milyon TL net kar (3Ç20: 298 milyon TL zarar) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Net finansman giderinde azalış görülen Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki zarara karşılık bu dönemi net kar ile tamamladı. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

Şirket, 3Ç21’de açıkladığı 413 milyon TL satış gelirinin içerisinde yer alan elektrik satışlarının %48’ini EPİAŞ ve TEİAŞ’a yaptığı satışlardan, %37’sini ikili anlaşmalardan, yaklaşık %8’ini ise serbest tüketiciye yaptığı satışlardan elde etmiştir. Satış gelirlerinin kalan kısmı ise temel olarak madencilik segmenti gelirleri, üretimden elde edilen ürün satışları ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

FAVÖK marjı önceki yılın aynı dönemine göre 10 puan azalışla %27,1 düzeyinde izlenmiştir. Finansal giderler 3Ç20’ye kıyasla azalış gösterdi; kur zararı 260 milyon TL’den 67.7 milyon TL’ye gerilerken faiz giderleri de 70.7 milyon TL’den 58.8 milyon TL’ye geriledi. Finansman giderlerindeki bu azalış, 3Ç20’de izlenen net zarar görünümünden uzaklaşılmasını desteklemiştir. 3Ç21 sonu itibariyle Şirket’in 1,5 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (1Ç21 sonu: 2,2 milyar TL, 2Ç21 sonu: 1,95 milyar TL). Net borcun FAVÖK’e oranı 3Ç sonunda 4,3x’e geriledi (2020: 7,3x, 1Ç21: 7,0x, 2Ç20: 6,5x).

Genel değerlendirme: EPİAŞ’ın 9A21 verilerinde toplam kurulu gücün %31,8 hidrolik, %25,8 doğal gaz, %11,5 yerli kömür, %9,1 ithal kömür, %10,3 rüzgâr, %7,6 güneş, %1,7 jeotermal ve %2,2 diğer enerji kaynaklarından oluştuğu izlenmiştir. 9A21’de üretimin kaynak bazlı dağılımı; %31,4 doğalgaz, %19,5 hidroelektrik, %16 ithal kömür, %13,3 yerli kömür, %9,7 rüzgar ve %9,6 diğer kaynaklar olarak izlenmiştir. 9A21’de üretim dağılımında yıllık bazda yaşanan değişiklikleri değerlendirdiğimizde, %92 artış oranı ile doğalgazda yaşanan değişim ön plana çıkarken, hidroelektrik santral üretimlerinde kurulu güç artışına rağmen kuraklığın artmasına bağlı olarak %31 oranında azalış gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde, kömür yakıtlı santrallere baktığımızda yerli kömür santrallerinde %15 üretim artışı, ithal kömür santrallerinde ise %11,8 üretim azalışı görülmektedir.

Yerli kömür santrallerindeki üretim artışının, elektrik fiyat artışının gerisinde bir maliyet artışına sahip olan yerel kömürün oluşturduğu karlılık ortamından destek aldığını söyleyebiliriz. Bu ortamın yarattığı etkiyle, Çan‐2 Termik Santrali (330 MW) 9A21’de brüt elektrik üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 oranında arttırarak 1.566 GWh seviyesine ulaşmıştır. Yerli kömürün maliyet avantajını sürdürdüğü durumda Çan-2 Termik Santrali ve ODAŞ’ın da bu operasyonlardan fayda görmeye devam edebileceğini düşünüyoruz. Ek olarak Urfa Doğalgaz Çevrim Santrali’nin Özbekistan’da faaliyete geçmesi için Özbekistan Enerji Bakanlığı ile 174 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Bu kapsamda, Özbekiskan Doğalgaz Çevirim Santrali’nin 1Ç22’de kademeli olarak üretime geçmesi beklenmektedir. Buradan sağlanacak dolara endeksli gelirin, Şirket’in operasyonel kar marjlarına olumlu yönde etki yaratabileceğini öngörüyoruz. ODAS hissesi yılbaşından bu yana endeksin %54 altında performans göstermiştir. Son 12 aylık verilere göre 14,61x F/K ve 10,24x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Odaş ODAS Hisse 3Ç21 Analiz – 09.11.2021

Odaş Elektrik Üretim Sanayi (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirket 3Ç2021’de 49,7mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 298mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,2 oranında artmış 413,2mn TL olmuştur. Yine geçen senenin üçüncü çeyreğine göre brüt kar da %78,4 artmış ve 101,5mn TL olmuştur. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %15 azalarak 13,7mn TL’ye düşmüştür. Diğer faaliyetlerden 35,1mn TL’lik gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,4 oranında artarak 52,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında Şirket’in FAVÖK’ü 3Ç2020’deki 63,7mn TL’den 3Ç2021’de 111,8mn TL’ye yükselmiştir. İştiraklerden gelirler 3,7mn TL’yi göstermiştir. Şirket’in 3Ç2021’de 44,2mn TL net finansman giderleri ve 47mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 49,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi dokuz aylık ana ortaklık net dönem zararı 121,8mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 510,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

Deniz Yatırım – Odaş ODAS Hisse 2Ç21 Analiz – 20.08.2021

ODAS; 2Ç21’de marj azalışına karşılık finansal giderlerde azalış görüldü / sınırlı olumlu / Odaş Elektrik, 2Ç21’de 322 milyon TL gelir (yıllık +%13), 94 milyon TL FAVÖK (yıllık – %14) ve 19 milyon TL net kar (2Ç20: 65 milyon TL zarar) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Operasyonel sonuçlara baktığımızda ciroda artışa rağmen marjlardaki düşüşün etkisiyle FAVÖK’te yıllık bazda azalış dikkat çekmektedir. Öte yandan net finansman giderinde azalış görüldü; geçen yılın aynı dönemindeki zarara karşılık Şirket bu dönemi net kar ile tamamladı. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadede sınırlı olumlu bir etkiye neden olacağını düşünüyoruz.

Şirket 2Ç21’de yıllık %4 azalışla 535GWh elektrik üretimi gerçekleştirdi. Enerji üretimi segmenti satış gelirleri yıllık bazda önemli bir değişim göstermeyerek 267 milyon TL satış geliri sağlarken, madencilik segmenti gelirleri yıllık %78 artışla 28,8 milyon TL oldu. Konsolide satış gelirleri 2Ç21’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13 oranında artışla 322 milyon TL oldu.

FAVÖK marjı önceki yılın aynı dönemine göre 7,5 yüzde puan azalışla %26 düzeyinde oluştu, FAVÖK yıllık bazda %14 azalarak 94 milyon TL oldu. Finansal giderler 2Ç20’ye kıyasla azalış gösterdi; 2Ç20’de 150,8 milyon TL olan net finansal giderler 2Ç21’de 86,7 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 2Ç21 sonu itibariyle Şirket’in 1,95 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (1Ç21 sonu: 2,2 milyar TL). Net borcun FAVÖK’e oranı 1Ç sonunda 7,0x iken 2Ç sonunda 6,5x’e geriledi.

Tacirler Yatırım – Odaş ODAS Hisse 2Ç21 Analiz – 20.08.2021

Odaş Elektrik – 2Ç21 sonuçlarını 19.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 64.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 321.5 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Şirket, 2Ç21’de 94.1 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 927 baz puan azalarak %29.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 2067.7 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.2 olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Yatırım – Odaş ODAS Hisse 2Ç21 Analiz – 20.08.2021

Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Şirket 2Ç2021’de 19,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Odaş Elektrik geçen yılın ikinci çeyreğinde 64,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2021’de 321,5mn TL gerçekleşerek yıllık %13,4 oranında büyüme kaydederken, maliyetler %26,2 oranında artmış ve 238,1mn TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerdeki daha yüksek artışa bağlı olarak da brüt kar 2Ç2021’de 83,5mn TL ile geçen yılın ikinci çeyreğine göre %12 oranında düşmüştür. Şirket’in FAVÖK’ü ise 94,1mn TL ile yıllık %13,8 oranında gerilerken, FAVÖK marjı 9,2 puan azalarak %29,3 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 86,6mn TL net finansman gideri (2Ç2020: 150,8mn TL net finansman gideri) yazmıştır.

İkinci çeyrek karına karşın, ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Şirket’in 1Y2021’deki ana ortaklık net dönem zararı 171,4mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk yarısında 212,2mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti.

 

Deniz Yatırım – Odaş ODAS Hisse 1Ç21 Analiz – 17.05.2021

ODAS; Yüksek finansman gideri operasyonel performansı gölgeledi / nötr / Odaş Elektrik, 1Ç21’de 277 milyon TL gelir, 74 milyon TL FAVÖK ve 191 milyon TL zarar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Operasyonel sonuçlara baktığımızda ciroda artışın yanı sıra marjlardaki iyileşmenin de etkisiyle FAVÖK bazında güçlü büyüme dikkat çekmektedir. Öte yandan net finansman giderindeki artışın etkisiyle Şirket bu dönemi zararla tamamladı. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadede dengeli bir etkiye neden olacağını düşünüyoruz.

Şirket 1Ç21’de yıllık %28 artışla 530GWh elektrik üretimi gerçekleştirdi. Enerji üretimi segmenti satış gelirleri (241,9 milyon TL) yıllık %34 artış gösterirken, madencilik segmenti gelirleri (22 milyon TL) de %97 artışla büyümeye katkı sağladı. Konsolide satış gelirleri 1Ç21’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %42 oranında artışla 277 milyon TL oldu. FAVÖK marjı 4,4 yüzde puan artışla %26,8 düzeyinde oluştu, FAVÖK yıllık bazda %70 artışla 74 milyon TL’ye yükseldi. Finansal giderler 1Ç20’ye kıyasla artış gösterdi; 1Ç20’de 172 milyon TL olan net finansal giderler 1Ç21’de 253 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 1Ç21 sonu itibariyle Şirket’in 2,3 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (2020 sonu: 2,1 milyar TL). Net borcun FAVÖK’e oranı 7,4x düzeyindedir.

Tacirler Yatırım – Odaş ODAS Hisse 1Ç21 Analiz – 17.05.2021

Odaş Elektrik – 1Ç21 sonuçlarını 190,8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 147,6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 277,2 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 arttı. Şirket, 1Ç21’de 74,2 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %70 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 438 baz puan artarak %27 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 2,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7,3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 3,8 olarak kaydedilmiştir.

Oyak Yatırım – Odaş ODAS Hisse 1Ç21 Analiz – 17.05.2021

Odaş ilk çeyrekte 191 mn TL net zarar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde 148mn TL net zarar, geçen çeyrekte ise 264mn TL net kar kaydedilmişti. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK, Çan santralinin kapasite kullanım oranının artmasıyla 74mn TL ile geçen seneye göre %70, geçen çeyreğe göre de %8 arttı. Net borç geçen çeyreğe göre %10 artarken net borç/FAVÖK 7.0 ile değişmedi.

 

Deniz Yatırım – Odaş Hisse Haber Yorum – 08.03.2021

ODAS; Özbekistan’da 174MW’lık DGÇS kurmak için anlaşma imzaladı / olumlu / Odaş Elektrik, Özbekistan sınırları içerisinde faaliyet göstermesi için kurulan iştiraki Odas Enerji CA LLC ile Özbekistan Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) arasında Özbekistan’da toplam 174 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Yatırım, Urfa’da yer alan Doğalgaz Çevirim Santrali’nin (140 MW) relokasyonu şeklinde gerçekleştirilecek. Şirket, bu yatırımla birlikte gelirlerinin tamamına yakınını dolara endeksli hale getirmiş olacak. Santral’in 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi ve 4Ç21 FAVÖK’ünde etkisini göstermesi bekleniyor. Yatırımın mevcut santralin varlıkları kullanılarak gerçekleştirilmesi dolayısıyla yatırım maliyetinin düşük olacağını tahmin ediyoruz. Dolar bazlı garantili gelir dikkate alındığında söz konusu anlaşmayı Şirket için olumlu değerlendiriyoruz.

Mart 2019’da devreten giren Çan-2 Termik Santrali Odaş Elektrik’in FAVÖK üretimini belirgin şekilde artırmasını sağlamıştır; 2018 yılında 67 milyon TL düzeyinde olan FAVÖK 2019 yılında 228 milyon TL, 2020 yılında 286 milyon TL düzeyine yükselmiştir. 2020 sonu itibariyle Şirket’in 2,2 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (Eylül 2020 sonu: 2,2 milyar TL). Net borcun FAVÖK’e oranı 7,7x düzeyindedir.

 

Deniz Yatırım – Odaş Hisse 4Ç20 Analiz – 16.02.2021

ODAS; Finansman giderlerindeki azalış ve ertelenmiş vergi geliri ile güçlü kar açıkladı / olumlu / Odaş Elektrik, 4Ç20’de 270 milyon TL gelir, 69 milyon TL FAVÖK ve 264 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Operasyonel sonuçlara baktığımızda cirodaki güçlü artışa karşılık marjlarda önceki yıla kıyasla bir miktar azalış dikkat çekmektedir. Öte yandan net faiz giderindeki azalış ve yüklü ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle Şirket dört çeyrek dönemin ardından ilk kez net kar açıklamıştır. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadede olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

Şirket’in satış gelirleri 4Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %31 oranında artmıştır. FAVÖK marjı 316 baz puan azalışla %25,6 düzeyinde oluştu, FAVÖK yıllık bazda %16 artışla 69 milyon TL’ye yükseldi. Finansal giderler 2019’a kıyasla belirgin şekilde azalış gösterdi. 4Ç19’da 183,2 milyon TL olan net finansal giderler 4Ç20’de 16,2 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Şirket aynı zamanda 4Ç20’de 206 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetti.

Güçlü ciro artışı, net finansal giderlerdeki azalış ve ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle Şirket bu dönemi 264 milyon TL net kar ile tamamladı. Şirket’in önceki 4 çeyrek dönemde net zarar açıkladığını hatırlatalım. 2020 sonu itibariyle Şirket’in 2,2 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (Eylül 2020 sonu: 2,2 milyar TL). Net borcun FAVÖK’e oranı 7,7x düzeyindedir.

Tacirler Yatırım – Odaş Hisse 4Ç20 Analiz – 16.02.2021

Odaş Elektrik, 4Ç20 sonuçlarını 263.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 127 milyon TL zarar açıklamıştı. Net kardaki ciddi artışın en önemli sebeplerden biri 206 milyon TL olan ertelenmiş vergi gelirleridir. Buna ek olarak şirket 3Ç20 de 254 milyon TL olan ve 4Ç19 da 107 milyon TL olan kambiyo zararları 4Ç20’de, 25,8 milyon TL net kambiyo karı olarak gerçekleşti. Net satışlar 270 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. Şirket, 4Ç20’de 69 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 316 baz puan azalarak %25.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 790 baz puan azaldı ve %21.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 107 baz puan arttı ve %5.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 2,079 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.6 olarak kaydedilmiştir.

Oyak Yatırım – ODAS Hisse 4Ç20 Analiz – 16.02.2021

Odaş dördüncü çeyrekte 264 mn TL net kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde 127mn TL net zarar, geçen çeyrekte de 298mn TL net zarar kaydedilmişti. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK 69mn TL ile geçen seneye göre %16, geçen çeyreğe göre de %8 arttı. Net borç geçen çeyreğe göre %2 azalırken net borç/FAVÖK 7.4’den 7.0’a geriledi. 206mn TL tutarında ertelenmiş vergi gelirleri ile birlikte kur farkı karları sayesinde şirket söz konusu çeyrekte ciddi bir net kar rakamı açıkladı.

 

OYAK YATIRIM – ODAS 3Ç20 Analizi – 10.11.2020

Odaş üçüncü çeyrekte 298 mn TL net zarar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde 45mn TL net kar, geçen çeyrekte de 65mn TL net zarar kaydedilmişti. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK 64mn TL ile geçen seneye göre %8, geçen çeyreğe göre de %42 daraldı. Net borç geçen çeyreğe göre %7 artarken net borç/FAVÖK 6.6’dan 7.4’e yükseldi. TL’nin Euro karşısında değer kaybıyla oluşan kur farkı zararları nedeniyle şirket ciddi bir net zarar rakamı açıkladı.

TACİRLER YATIRIM – ODAS 3Ç20 Analizi – 10.11.2020

Odaş Elektrik – 3Ç20 sonuçlarını 298.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 44.7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 227 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 düştü. Şirket, 3Ç20’de 64 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 144 baz puan artarak %28.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 491 baz puan arttı ve %25.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 431 baz puan arttı ve %7.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 26 milyon TL (3Ç19: 13 milyon TL ve 2Ç20: 193 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2.9 (3Ç19: %1.3 ve 2Ç20: 20.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 2,109 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 3.8 olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – ODAS 3Ç20 Analizi – 10.11.2020

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Negatif): Odaş 3Ç2020’de 298mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 44,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. 323,5mn TL’lik kur kaynaklı yüksek finansman gideri zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur. Satış gelirleri 3Ç2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,1 oranında gerileyen şirketin brüt karı ise satış maliyetlerindeki %18,4’lük gerilemenin etkisiyle %8,1 oranında artarak 56,9mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri aynı dönemde %120 oranında artan Şirket diğer faaliyetlerden 5,9mn TL gider kaydetmiş ve böylece faaliyet karı %14,3’lük gerilemeyle 34,8mn TL’ye inmiştir. Finansman tarafında ise 3Ç2019’daki 3,3mn TL’lik gelirin aksine kurlardaki sert yükselişin etkisiyle 3Ç2020’de 323,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bu durum şirketin ana ortaklık net dönem zararı açıklamasında ana etken olmuştur.

Üçüncü çeyrek zararıyla birlikte Şirket’in 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem zararı 510,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 60,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

Odaş Elektrik halka arz çalışmaları yürütülen bağlı ortaklığı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’deki hisselerini %100’e yükseltti – 22.09.2020

Şirketten gelen açıklamada, halka arz çalışmalarının yürütüldüğü ve şirketin bağlı ortaklığı konumundaki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. nezdindeki diğer hisseler pay devir işlemi kapsamında ODAŞ Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. tarafından devir alındığı ve böylelikle şirketin Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’de %100 oranında tek pay sahibi konumuna geldiği bildirildi.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Analiz 2Ç20 – 21.07.2020

2Ç20 sonuçlarını 64.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 3.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin faaliyet karlılığındaki ciddi iyileşmeye rağmen, finansal giderlerdeki artış şirketin zarar açıklamasındaki en önemli faktördür. Net satışlar 283 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 109 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1277 baz puan artarak %38.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1332 baz puan arttı ve %33.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 149 baz puan arttı ve %3.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net finansal giderleri 151 milyon TL olarak kaydedilmiş olup, 2Ç19’da 66 milyon TL idi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 1,962 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.3 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 193 milyon TL (2Ç19: 56 milyon TL ve 1Ç20: 159 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20.4 (2Ç19: %6.0 ve 1Ç20: 16.1%) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Analiz 2Ç20 – 21.07.2020

Odaş yılın ikinci çeyreğinde 65mn TL net zarar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde 3mn TL net kar, geçen çeyrekte de 148mn TL net zarar kaydedilmişti. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK 109mn TL ile Çan santralinin artan üretimi sayesinde geçen seneye göre %30, geçen çeyreğe göre de %149 büyüme kaydetti. Net borç geçen çeyreğe göre hafifçe artsa da net borç/FAVÖK 6.9’dan 6.6’ya geriledi. Faaliyet karındaki iyileşmeye rağmen TL’nin Euro karşısında değer kaybıyla oluşan kur farkı zararları nedeniyle şirket net zarar açıkladı. Odaş ikinci çeyreği çoğu Euro olmak üzere 1.66 milyar TL açık döviz pozisyonu ile kapattı.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber – 17.07.2020

Odaş kur riskini azalmak amacıyla 21mn Euro tutarındaki uzun vadeli kredisini TL’ye çevirdi. Şirketin ilk çeyrek sonu itibarı ile 204mn Euro kısa döviz pozisyonu bulunmaktaydı. Haberi hafifçe pozitif olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber – 17.07.2020

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin Alternatif Bank nezdinde daha önce kullanılmış olan uzun vadeli (2025) finansman kredisinin tamamı olan 21,1mn Euro, kur riskinin azaltmasına yönelik çalışmalar kapsamında Türk Lirasına çevrilmiştir. Böylece grup bünyesinde doğrudan TL cinsinden gelir ve döviz cinsiden kredisi olan bir firma kalmamıştır. Nakit akışı anlamında da şirket bazında gelir para birimi ile kredi para birimi dengelenmiştir. Bu çerçevede grubun konsolide dövize endeksli yarattığı nakit akışları yıllık ödemesi gereken döviz yükümlülüklerinden daha fazladır. Döviz cinsinden diğer borç yükümlülüklerinin TL cinsine dönüştürülmesine yönelik finansal kuruluşlar ile görüşmeler de devam etmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber – 10.07.2020

Yönetim Kurulu şirket iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’nin (“Çan”) 102.000.000 TL olan sermayesinin, mevcut iç kaynaklarından karşılanmak üzere 150.410.000 TL daha artırılarak ödenmiş sermayesinin 252.410.000 TL’ye çıkarılmasına; söz konusu sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun bir konjokturde yer alması şartıyla ve 30.06.2020 tarihli finansal raporların dikkate alınarak iştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’nin sermayesinin payların halka arzı yolu ile ilaveten güçlendirilmesine; bu çerçevede, Çan’ın dolar endeksli sabit elektrik geliri ile daha düşük borçluluk sağlanarak kar hedefi güden bir işletme olmasının sağlanmasına; aynı zamanda Odaş Elektrik’in Çan’ın planlanan halka arzı ile beraber çeşitlendirilmiş gelir unsurları ile vizyon oluşturacak ana şirket olmasının hedeflenmesine oybirliği ile karar verdi.

 

DENİZ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

ODAS; Yüklü finansman giderleri nedeniyle zarar açıkladı. Odaş Elektrik, 1Ç20’de 195 milyon TL gelir, 44 milyon TL FAVÖK ve 148 milyon TL zarar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Marjlardaki iyileşme olumlu görünmekle birlikte yüksek zarar rakamı dolayısıyla operasyonel performansın gölgelenebileceğini tahmin ediyoruz. Sonuçlar hisse performansı üzerinde kısa vadede nötr bir etki yaratabilir. Şirket’in satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34 oranında artmıştır. 1Ç19’da 2,1 milyon TL brüt zarar kaydeden Şirket marjlardaki belirgin toparlanmanın sonucunda bu dönemde 28,3 milyon TL brüt kar elde etti. FAVÖK yıllık yaklaşık 1,9 kat artışla 44 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Olumlu operasyonel performansa karşın, yüklü finansman giderlerinin etkisiyle Şirket ilk çeyreği 148 milyon TL zarar ile tamamladı. Net finansman giderleri 1Ç19’da 112,6 milyon TL iken, 1Ç20’de 171,6 milyon TL düzeyinde oluştu.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

Odaş Elektrik, 1Ç20 sonuçlarını 147.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 108.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 195 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. Şirket, 1Ç20’de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %187 artış gösterdi. Elektrik üretimin faaliyetleri 42 milyon TL FAVÖK yaratırken (1Ç19: 15,8 milyon TL), madencilik faaliyetleri 1 milyon TL (1Ç19: 2.8 milyon TL) ve elektrik ticareti 0.3 milyon TL (1Ç19: -3.3 milyon TL) FAVÖK yarattı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1191 baz puan artarak %22.4 oldu. Şirket 1Ç20’de 55 milyon TL net finansal gider ve 116 milyon TL kur farkı gideri kaydetti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 azalarak 1,856 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.0 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 159 milyon TL (1Ç19: 47 milyon TL ve 4Ç19: 61 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.1 (1Ç19: %5.6 ve 4Ç19: 6.5%) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

Odaş yılın ilk çeyreğinde 146mn TL’lik net zarar beklentimize paralel 148mn TL net zarar açıkladı. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK 44mn TL ile Çan santralinin katkısıyla geçen seneye göre %187 büyüme kaydederken, santralin kapasite kullanım oranındaki azalma nedeniyle geçen çeyreğe göre %26 geriledi. Net borç ise geçen çeyreğe göre yatay kalırken net borç/FAVÖK ise 7.7’den 6.9’a geriledi. Net faaliyet karı geçen seneki -8mn TL’den bu sene 21mn TL’ye yükselse de şirketin Euro bazlı açık döviz pozisyonu ciddi kur zararlarına neden oldu ve böylece net zarar 108mn TL’den 148mn TL’ye çıktı. Odas ilk çeyreği 1.51 milyar TL açık döviz pozisyonu ile tamamladı.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Negatif): Şirket’in 1Ç2020’de ana ortaklık net dönem zararı 147,6mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 108,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2020’de yıllık %34,3 oranında artarak 195,2mn TL olmuştur. Satışların maliyeti aynı dönemde %13,3 oranında artmış ve şirket 28,3mn TL brüt kar açıklamıştır. Operasyonel giderleri ise %21,5 oranında artarak 7,4mn TL’ye yükselmiş ve 16,8mn TL’lik diğer faaliyet gelirleriyle birlikte Şirket’in esas faaliyet karı 4,2mn TL olmuştur. Şirket 1Ç2019’da 17,2mn TL esas faaliyetlerden zarar kaydetmişti. İlk çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 4,7mn TL gelir kaydedilmiş ve finansman tarafında ise net finansman gideri 112,6mn TL’den 171,6mn TL’ye yükselmiştir. Böylece vergi öncesi zarar 162,7mn TL olurken, 4,6mn TL vergi geliri sonrası ana ortaklık net dönem zararı 147,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Yorum – 21.04.2020

Odaş ile Knauf arasında toplamda 1.25 mn ton (senede 250 bin ton) alçı satışına yönelik döviz cinsinden 5 yıllık çerçeve anlaşması imzalandı. Yeni iş kolunun yılda ortalama 2.5m dolar FAVÖK (toplamda 12.5 mn dolar) yaratmasını bekliyoruz ki bu rakam şirketin 2019 FAVÖK’ünün %6’sına denk gelmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Yorum – 13.03.2020

Odaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Bahattin Özal dün hisse başına 1.29-1.50 TL’den toplam 12.3 milyon lot Odaş hissesi sattığını açıkladı. İşlemin ardından Bahattin Özal’ın sermayedeki payı %8.1’den %6.04’e geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 4Ç19 – 11.03.2020

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Negatif): Odaş 2019 yılının son çeyreğinde 125,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket 2018 yılının aynı döneminde 19,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 4Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 oranında gerileyen şirketin brüt karı ise satış maliyetlerindeki %21,2’lik gerilemenin etkisiyle %131,4 oranında artarak 59,8mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri aynı dönemde %8 oranında gerileyen Şirket diğer faaliyetlerden 13,3mn TL gider kaydetmiş ve böylece faaliyet karı %113’lük artışla 36,6mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise 4Ç2018’de kurlardaki düşüşün etkisiyle kaydedilen 268,5mn TL’lik gelire karşın, 4Ç2019’da kurlardaki artışın önemli etkisiyle 183,1mn TL gider kaydedilmiştir. Bu durum şirketin ana ortaklık net dönem zararı açıklamasında ana etken olmuştur. Son çeyrek zararıyla birlikte Şirket’in 2019 yılı ana ortaklık net dönem zararı 186,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2018 yılında 251,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 4Ç19 – 11.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 125.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 19.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 206 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 azaldı. Şirket, 4Ç19’de 59 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1127 baz puan artarak %28.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1679 baz puan arttı ve %29.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 29 baz puan azaldı ve %4.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 1,857 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 8.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.3 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 61 milyon TL (4Ç18: -20 milyon TL ve 3Ç19: 13 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.5 (4Ç18: -%2.3 ve 3Ç19: 1.3%) olarak kaydedildi.

 

Odaş Yabancı Para Kredileri Hakkında Açıklama Yaptı – 12.02.2020

Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’nin Çan-2 Termik Santrali Projesine yönelik olarak kullanmış olduğu 175 Mn Euro uzun vadeli proje finansmanı kredisinin 20 Mn Euro’luk kısmı uygun şartlarda, aynı vade ve ödeme koşullarıyla Türk Lirasına çevrilmiştir. Kredinin kalan kısmı için de uygun şartlarda Türk Lirasına çevrilmesine yönelik bankalar ile talep, değerlendirme ve görüşme süreci devam etmektedir.

 

Bedelli Sermaye Artrımı Onaylandı – 17.01.2020

SPK şirketin %104 bedelli sermaye artırımını onayladı. Yapılacak sermaye artırımı ile şirket sermayesini 294,7 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltecek.

Odaş, Yıldız Altın Madeni Hakkında Açıklama Yaptı – 23.12.2019

Yıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik olarak 2019/348 esas ve 2019/738 karar nolu Kütahya İdare Mahkemesi ÇED iptal kararı vermiştir. Söz konusu aşamalar bu tür endüstriyel yatırımlarda olağan olmakla beraber bir üst mahkemeye karar itiraz edilecek olunup, ayrıca varsa ÇED raporunda eksik görülen hususlar da eklenerek ÇED yönetmeliği uygulamaları tebliğlerine göre revize edilmiş ÇED alınmak üzere başvurulacaktır. Altın madeni yatırımlarının Dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde uygulamaları aynı olmakla beraber, çevre hassasiyeti azami oranda korunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Odaş 3. çeyrekte beklediğimizden yüksek finansal giderler nedeniyle beklentimiz olan 76mn TL’nin altında 45mn TL net kar açıkladı. FAVÖK 69mn TL ile 66mn TL’lik beklentimize yakın gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %4 azalarak 1.63 milyar TL’ye gerilerken, net borç/FAVÖK de 11.4’ten 7.9’a düştü. 83mn TL tutarında kur farkı karları bu çeyrekte net karı önemli ölçüde destekledi. Çan santrali 65mn TL FAVÖK yaratarak, toplam FAVÖK’ün %94’ünü yapmış oldu. Şirket net borç/FAVÖK’ü sene sonunda 6.8’e indirmeyi hedefliyor. Odaş ayrıca ödenmiş sermayesinin yeni pay alma hakları sınırlandırılmadan 305.2 mn TL artırılarak 600 mn TL’ye çıkartılmasına ve gerekli başvurunun SPK’ya yapılmasına, bununla beraber Çan santralinin halka arzı için çalışmalara başlanmasına karar verdi. Hisselerle ilgili 1.67 TL hedef fiyatımızı ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Odaş ikinci çeyrekte 3mn TL ile bizim beklentimiz olan -18mn TL’den daha iyi bir rakam açıkladı. Bunda beklenenden iyi faaliyet karlılığın yanısıra beklentinin altında gerçekleşen finansal giderler etkili oldu. Çan santralinin tahminimizden daha fazla katkı yapmasıyla FAVÖK 84mn TL ile beklentimiz olan 73mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %1 artmış olsa da net borç/FAVÖK 23’ten 11’e indi. Konsolide FAVÖK Çan santralinin %68 KKO ile çalışmasıyla geçen seneki 9mn TL’den bu sene 84mn TL’ye yükselirken geçen çeyreğe göre de ramp-up sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir büyüme kaydetti. Çan santrali yılın ilk yarısında 85mn TL FAVÖK üretti (geçen sene -1mn TL). Faaliyet karındaki artışın yanısıra artan amortismana rağmen düşen kur farkı zararları da net karı destekledi. Şirket 2019 yılı için 256mn TL FAVÖK (+- %5 sapma) ve 6.8 net borç/FAVÖK oranı bekliyor. Çan santralinin katkısının artmasıyla ikinci yarıda şirket için daha iyi bir faaliyet performansı beklesek de hisselerin 8.0x FD/FAVÖK oranı ile çok cazip seviyede olmadığını düşünüyoruz. %6 yükselme potansiyeli içeren 1.67 TL hedef fiyatımız ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemiz devam etmektedir.

AK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Odas yılın ikinci çeyreğinde 3mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğinde 84mn TL zarar vardı. Şirket bu çeyrekte rekor çeyreklik faaliyet karı açıkladı. Yüksek seyreden finansman giderlerine rağmen, 84mn TL olarak açıklanan faaliyet karı (FAVÖK) net karı destekleyen en önemli unsur oldu. ÇAN-2 Termik Santralinin tam kapasite çalışmaya başlaması operasyonel karlılığı rekor seviyelere taşıdı. ÇAN-2 santralinin tam kapasite üretime devam etmesi ve son dönemde TL’nin değer kazanması üçüncü çeyrekte şirketin net karını destekleyecektir.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Odaş Elektrik – 2Ç19 sonuçlarını 3.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 83.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 326 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 büyüdü. Şirket, 2Ç19’de 84 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %806 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2176 baz puan artarak %25.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1480 baz puan arttı ve %20.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 117 baz puan azaldı ve %1.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 1,796 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 12.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.0 olarak kaydedilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Yorum – 23.05.2019

Odaş 2. çeyrekte şu ana kadar Çan santralinin %75 kapasite ile çalışarak 300 bin MWh elektrik ürettiğini açıkladı. Odaş ayrıca 1 Nisan – 21 Mayıs arasında Çan, Urfa ve Köprübaşı santrallerinden toplam 67.6mn TL operasyonel kar (55.7mn TL Çan kaynaklı) elde edildiğini açıkladı. Operasyonel kar hesabında yakıt giderleri (kömür, fuel oil ve kireçtaşı) dahil olup, diğer giderler (maaş, sistem kullanım, bakım vs) dahil değildir. Açıklanan rakamlar 2. çeyrek için güçlü faaliyet performansı ifade ettiği için haberi pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Odaş 2019 2.Çeyrek Dönemi Üretim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Verdi – 22.05.2019

Grubumuz bünyesinde tamamlanan Çan-2 Termik Santral yatırımının beklenen süreçten geç devreye alınması ve devreye aldıktan sonraki süreç olan Ramp-Up periyodunun da etkisiyle Çan-2 Termik Santrali’nin operasyonel kar etkileri ilk defa 2019 yılı ikinci çeyrek itibariyle etkisini gösterecek olup, bu çerçevede yatırımcılara ön bilgi vermek amacıyla aşağıdaki güncel bilgilerin paylaşılması ihtiyacı duyulmuştur.

Çan-2 Termik Santrali’nin Ramp up süreci 24 Mart 2019 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, planlanan şekilde stabil üretim sürecine girmiştir. 01 Nisan ile 21 Mayıs arasında %75 kapasite kullanım oranı ile çalışarak brüt 300.761 MWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.
Santral tam yüke istenilen zaman çıkmakla beraber geçici kömür tedariğinde yüksek kül ve düşük kalori olması sebebiyle yük çoğu zaman sınırlandırılmıştır. Ancak takip eden süreçlerde kullanılacak kömürün kalorifik değerinin yükselmesinin de etkisi ile mevcut değişkenlerle beraber kapasite kullanım oranının daha da artması beklenmektedir.
Bunun yanı sıra Santralin bu çeyrekte yapılan testlerinde de çevre standartlarını ayrıca geçtiği tespit edilmiştir.

Santral 01 Nisan – 21 Mayıs arasında toplam 55.700.000 TL operasyonal kar yapmıştır. (Operasyonal Kar hesabında yakıt giderleri (kömür-fuel oil-kireçtaşı giderleri) dahil olmakta olup FAVÖKE’e dahil olan diğer giderler (maaş,sistem kullanım, bakım vs.) dahil değildir.)
Öte yandan diğer enerji varlıklarımız olan Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali ve Köprübaşı HES ise içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği sektörel dinamikler çerçevesinde üretim faaliyetlerine öngörülen bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede 01 Nisan – 21 Mayıs dönemi kapsamında Grubun sahip olduğu 3 santralin üretiminden kaynaklı operasyonal karı 67.600.000 TL’ye ulaşmıştır. (Sadece yakıt giderleri düşülmüştür)erli Metal Madenciliği kapsamındaki çalışmalara yönelik olarak Antimuan madenciliği ile ilgili Cebrail Ocağı’nda dördüncü fırın devreye alınmıştır.

Karaağaç altın ruhsatın ÇED belgesi tarafımıza tebliğ edilmiş olup, yatırım öncesi finansman çalışmalarının yanı sıra, rezervin çıkarsanmış (Inferred) olan kısmının kesinleşmiş (Indicated) olarak teyit edilmesine yönelik çalışmaların da yaz döneminde yapılması planlanmaktadır.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Odaş ilk çeyrekte 108mn TL net zarar ile 39mn TL’lik net zarar beklentimizden daha kötü bir rakam açıkladı. Faaliyet performansının zayıflığının yanısıra beklentimizden yüksek gelen finansal giderler de net zararın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine neden oldu. FAVÖK 15mn TL ile 37mn TL’lik beklentimizin altında kaldı. Net borç geçen çeyreğe göre %8 artarken, net borç/FAVÖK 23 seviyesinde gerçekleşti. Çan santralinin Mart ayındaki bakım duruşu sona erdiği için şirketin yılın geri kalanında karlılığının artırmasını bekliyoruz. Öte yandan, 2019 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi 380mn TL ve 75mn TL’den sırasıyla 271mn TL ve -75mn TL’ye düşürdük. Yeni hedef fiyatımız olan 1.67 TL (önceki 2.38 TL) %19 yükselme potansiyeli içerdiğinden dolayı tavsiyemizi TUT’a çektik.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2019’da ana ortaklık net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre %91,6 oranında artışla 108,5mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,3 oranında azalarak 145,2mn TL’ye gerileyen şirketin maliyetleri ise %19 oranında azalmış ve 147,3mn TL olmuştur. Bu nedenle 2,1mn TL’lik brüt zarar oluşmuştur. Operasyonel giderler ise geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında azalarak 6,1mn TL’ye gerilemiştir. Diğer faaliyetlerden ise 9mn TL gider kaydedilmiştir. Bu nedenle esas faaliyet zararı ise %2,3 oranında artarak 17,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman gideri 1Ç2018’deki 50,6mn TL’den 1Ç2019’da 112,6mn TL’ye yükselmiş ve vergi öncesi zarar 129,8mn TL olmuştur. 7mn TL’lik vergi geliri ile net dönem zararı 122,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 108,5mn TL olmuştur.

Ayrıca, Grubun elektrik üretim faaliyetleri alanındaki gelişmelere yönelik olarak Çan-2 Termik Santral’nin “Ramp-Up” süreci ve bu süreç içerisinde gerçekleşen planlı duruşlar 24 Mart 2019 tarihi itibariyle sonlanmıştır. Bu çerçevede santral, 2019 Yılı 1. Çeyrek itibariyle ortalama %29 kapasite kullanım oranı ile üretimini gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan Ramp-Up periyodu sonrası ilk dönem olan Nisan 2019 döneminde ise santral öngörülere paralel bir şekilde %78 kapasite kullanım oranı ile elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.