Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Odaş Elektrik...

Odaş Elektrik Maden ODAS Hisse Analiz ve Yorumları

Odaş Elektrik Maden ODAS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ODAS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Bedelli Sermaye Artrımı Onaylandı – 17.01.2020

SPK şirketin %104 bedelli sermaye artırımını onayladı. Yapılacak sermaye artırımı ile şirket sermayesini 294,7 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltecek.

Odaş, Yıldız Altın Madeni Hakkında Açıklama Yaptı – 23.12.2019

Yıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik olarak 2019/348 esas ve 2019/738 karar nolu Kütahya İdare Mahkemesi ÇED iptal kararı vermiştir. Söz konusu aşamalar bu tür endüstriyel yatırımlarda olağan olmakla beraber bir üst mahkemeye karar itiraz edilecek olunup, ayrıca varsa ÇED raporunda eksik görülen hususlar da eklenerek ÇED yönetmeliği uygulamaları tebliğlerine göre revize edilmiş ÇED alınmak üzere başvurulacaktır. Altın madeni yatırımlarının Dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde uygulamaları aynı olmakla beraber, çevre hassasiyeti azami oranda korunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Odaş 3. çeyrekte beklediğimizden yüksek finansal giderler nedeniyle beklentimiz olan 76mn TL’nin altında 45mn TL net kar açıkladı. FAVÖK 69mn TL ile 66mn TL’lik beklentimize yakın gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %4 azalarak 1.63 milyar TL’ye gerilerken, net borç/FAVÖK de 11.4’ten 7.9’a düştü. 83mn TL tutarında kur farkı karları bu çeyrekte net karı önemli ölçüde destekledi. Çan santrali 65mn TL FAVÖK yaratarak, toplam FAVÖK’ün %94’ünü yapmış oldu. Şirket net borç/FAVÖK’ü sene sonunda 6.8’e indirmeyi hedefliyor. Odaş ayrıca ödenmiş sermayesinin yeni pay alma hakları sınırlandırılmadan 305.2 mn TL artırılarak 600 mn TL’ye çıkartılmasına ve gerekli başvurunun SPK’ya yapılmasına, bununla beraber Çan santralinin halka arzı için çalışmalara başlanmasına karar verdi. Hisselerle ilgili 1.67 TL hedef fiyatımızı ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Odaş ikinci çeyrekte 3mn TL ile bizim beklentimiz olan -18mn TL’den daha iyi bir rakam açıkladı. Bunda beklenenden iyi faaliyet karlılığın yanısıra beklentinin altında gerçekleşen finansal giderler etkili oldu. Çan santralinin tahminimizden daha fazla katkı yapmasıyla FAVÖK 84mn TL ile beklentimiz olan 73mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net borç geçen çeyreğe göre %1 artmış olsa da net borç/FAVÖK 23’ten 11’e indi. Konsolide FAVÖK Çan santralinin %68 KKO ile çalışmasıyla geçen seneki 9mn TL’den bu sene 84mn TL’ye yükselirken geçen çeyreğe göre de ramp-up sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir büyüme kaydetti. Çan santrali yılın ilk yarısında 85mn TL FAVÖK üretti (geçen sene -1mn TL). Faaliyet karındaki artışın yanısıra artan amortismana rağmen düşen kur farkı zararları da net karı destekledi. Şirket 2019 yılı için 256mn TL FAVÖK (+- %5 sapma) ve 6.8 net borç/FAVÖK oranı bekliyor. Çan santralinin katkısının artmasıyla ikinci yarıda şirket için daha iyi bir faaliyet performansı beklesek de hisselerin 8.0x FD/FAVÖK oranı ile çok cazip seviyede olmadığını düşünüyoruz. %6 yükselme potansiyeli içeren 1.67 TL hedef fiyatımız ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemiz devam etmektedir.

AK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Odas yılın ikinci çeyreğinde 3mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğinde 84mn TL zarar vardı. Şirket bu çeyrekte rekor çeyreklik faaliyet karı açıkladı. Yüksek seyreden finansman giderlerine rağmen, 84mn TL olarak açıklanan faaliyet karı (FAVÖK) net karı destekleyen en önemli unsur oldu. ÇAN-2 Termik Santralinin tam kapasite çalışmaya başlaması operasyonel karlılığı rekor seviyelere taşıdı. ÇAN-2 santralinin tam kapasite üretime devam etmesi ve son dönemde TL’nin değer kazanması üçüncü çeyrekte şirketin net karını destekleyecektir.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Odaş Elektrik – 2Ç19 sonuçlarını 3.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 83.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 326 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 büyüdü. Şirket, 2Ç19’de 84 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %806 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2176 baz puan artarak %25.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1480 baz puan arttı ve %20.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 117 baz puan azaldı ve %1.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 1,796 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 12.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.0 olarak kaydedilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Yorum – 23.05.2019

Odaş 2. çeyrekte şu ana kadar Çan santralinin %75 kapasite ile çalışarak 300 bin MWh elektrik ürettiğini açıkladı. Odaş ayrıca 1 Nisan – 21 Mayıs arasında Çan, Urfa ve Köprübaşı santrallerinden toplam 67.6mn TL operasyonel kar (55.7mn TL Çan kaynaklı) elde edildiğini açıkladı. Operasyonel kar hesabında yakıt giderleri (kömür, fuel oil ve kireçtaşı) dahil olup, diğer giderler (maaş, sistem kullanım, bakım vs) dahil değildir. Açıklanan rakamlar 2. çeyrek için güçlü faaliyet performansı ifade ettiği için haberi pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Odaş 2019 2.Çeyrek Dönemi Üretim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Verdi – 22.05.2019

Grubumuz bünyesinde tamamlanan Çan-2 Termik Santral yatırımının beklenen süreçten geç devreye alınması ve devreye aldıktan sonraki süreç olan Ramp-Up periyodunun da etkisiyle Çan-2 Termik Santrali’nin operasyonel kar etkileri ilk defa 2019 yılı ikinci çeyrek itibariyle etkisini gösterecek olup, bu çerçevede yatırımcılara ön bilgi vermek amacıyla aşağıdaki güncel bilgilerin paylaşılması ihtiyacı duyulmuştur.

Çan-2 Termik Santrali’nin Ramp up süreci 24 Mart 2019 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, planlanan şekilde stabil üretim sürecine girmiştir. 01 Nisan ile 21 Mayıs arasında %75 kapasite kullanım oranı ile çalışarak brüt 300.761 MWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.
Santral tam yüke istenilen zaman çıkmakla beraber geçici kömür tedariğinde yüksek kül ve düşük kalori olması sebebiyle yük çoğu zaman sınırlandırılmıştır. Ancak takip eden süreçlerde kullanılacak kömürün kalorifik değerinin yükselmesinin de etkisi ile mevcut değişkenlerle beraber kapasite kullanım oranının daha da artması beklenmektedir.
Bunun yanı sıra Santralin bu çeyrekte yapılan testlerinde de çevre standartlarını ayrıca geçtiği tespit edilmiştir.

Santral 01 Nisan – 21 Mayıs arasında toplam 55.700.000 TL operasyonal kar yapmıştır. (Operasyonal Kar hesabında yakıt giderleri (kömür-fuel oil-kireçtaşı giderleri) dahil olmakta olup FAVÖKE’e dahil olan diğer giderler (maaş,sistem kullanım, bakım vs.) dahil değildir.)
Öte yandan diğer enerji varlıklarımız olan Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali ve Köprübaşı HES ise içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği sektörel dinamikler çerçevesinde üretim faaliyetlerine öngörülen bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede 01 Nisan – 21 Mayıs dönemi kapsamında Grubun sahip olduğu 3 santralin üretiminden kaynaklı operasyonal karı 67.600.000 TL’ye ulaşmıştır. (Sadece yakıt giderleri düşülmüştür)erli Metal Madenciliği kapsamındaki çalışmalara yönelik olarak Antimuan madenciliği ile ilgili Cebrail Ocağı’nda dördüncü fırın devreye alınmıştır.

Karaağaç altın ruhsatın ÇED belgesi tarafımıza tebliğ edilmiş olup, yatırım öncesi finansman çalışmalarının yanı sıra, rezervin çıkarsanmış (Inferred) olan kısmının kesinleşmiş (Indicated) olarak teyit edilmesine yönelik çalışmaların da yaz döneminde yapılması planlanmaktadır.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Odaş ilk çeyrekte 108mn TL net zarar ile 39mn TL’lik net zarar beklentimizden daha kötü bir rakam açıkladı. Faaliyet performansının zayıflığının yanısıra beklentimizden yüksek gelen finansal giderler de net zararın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine neden oldu. FAVÖK 15mn TL ile 37mn TL’lik beklentimizin altında kaldı. Net borç geçen çeyreğe göre %8 artarken, net borç/FAVÖK 23 seviyesinde gerçekleşti. Çan santralinin Mart ayındaki bakım duruşu sona erdiği için şirketin yılın geri kalanında karlılığının artırmasını bekliyoruz. Öte yandan, 2019 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi 380mn TL ve 75mn TL’den sırasıyla 271mn TL ve -75mn TL’ye düşürdük. Yeni hedef fiyatımız olan 1.67 TL (önceki 2.38 TL) %19 yükselme potansiyeli içerdiğinden dolayı tavsiyemizi TUT’a çektik.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2019’da ana ortaklık net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre %91,6 oranında artışla 108,5mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,3 oranında azalarak 145,2mn TL’ye gerileyen şirketin maliyetleri ise %19 oranında azalmış ve 147,3mn TL olmuştur. Bu nedenle 2,1mn TL’lik brüt zarar oluşmuştur. Operasyonel giderler ise geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında azalarak 6,1mn TL’ye gerilemiştir. Diğer faaliyetlerden ise 9mn TL gider kaydedilmiştir. Bu nedenle esas faaliyet zararı ise %2,3 oranında artarak 17,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman gideri 1Ç2018’deki 50,6mn TL’den 1Ç2019’da 112,6mn TL’ye yükselmiş ve vergi öncesi zarar 129,8mn TL olmuştur. 7mn TL’lik vergi geliri ile net dönem zararı 122,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 108,5mn TL olmuştur.

Ayrıca, Grubun elektrik üretim faaliyetleri alanındaki gelişmelere yönelik olarak Çan-2 Termik Santral’nin “Ramp-Up” süreci ve bu süreç içerisinde gerçekleşen planlı duruşlar 24 Mart 2019 tarihi itibariyle sonlanmıştır. Bu çerçevede santral, 2019 Yılı 1. Çeyrek itibariyle ortalama %29 kapasite kullanım oranı ile üretimini gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan Ramp-Up periyodu sonrası ilk dönem olan Nisan 2019 döneminde ise santral öngörülere paralel bir şekilde %78 kapasite kullanım oranı ile elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

 

Odaş Çan – 2 Termik Santrali ile İlgili Açıklama Yaptı – 25.03.2019

22.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Çan-2 Termik Santrali’nin Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği planlı duruşa ilişkin gerekli tüm düzeltmeler tamamlanarak 24.03.2019 tarihi (dün) itibariyle santral devreye girmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Kapanış (TL) : 1.63 – Hedef Fiyat (TL) : 2.75 – Piyasa Deg.(TL) : 480 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.74 ODAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 68.67

Zayıf sonuçlar
ODAŞ 4Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 118 milyon TL net kara karşılık 20 milyon TL net kar açıkladı. Hatırlatmak gerekise şirket 4Ç17’de ertelenmiş vergi geliri kaydetmişti. Açıklanan rakam bizim net kar beklentimiz olan 177 milyon TL’nin oldukça altında kaldı. Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak vergi giderinin beklentiden daha yüksek gerçekleşmesini ve beklentinin altında gerçekleşen brüt karı söyleyebiliriz. Satışlar kömür santralinin de katkısıyla yıllık bazda %10 artarak 211 milyon TL’ye ulaştı. 4Ç18’de FAVÖK 37 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da 2018 FAVÖK’ünü 67 milyon TL’ye taşıdı. Açıklanan rakam şirketin daha önce paylaşmış olduğu 103 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Hisse için tavsiyemizi TUT olarak revise ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Odaş 4. çeyrekte beklentimiz olan 131mn TL’nin altında 20mn TL net kar açıkladı. Bunda 131mn TL’lik ertelenmiş vergi giderleri rol oynadı. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK 37mn TL ile beklentimiz olan 41mn TL’ye yakın geldi. Bu çeyrekte Çan santrali 38mn TL FAVÖK yarattı. Net borç geçen çeyreğe göre %6 azalarak 1.55 milyar TL’ye geriledi. Şirket %117 sermaye artırımı ile sermaye finansal yapısını güçlendirdi. Ayrıca Çan’ın elektrik satışlarının %45’inin dolar endeksli olacağının açıklanmasını da olumlu buluyoruz. Şirket için en kötünün geride kalmış olabileceğini düşünüyor ve %46 yükselme potansiyeli ile AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Odaş Elektrik – 4Ç18 sonuçlarını 19.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %83 azalırken, şirket 3Ç18’de 130.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 211 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 arttı. Şirket, 4Ç18’de 37 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %93 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 748 baz puan artarak %17.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 gerileyerek 1,722 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net borç/özsermaye rasyosu 2.0 olurken, net borç/FAVÖK rasyosu 25.7 olarak kaydedildi.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber Yorum – 22.02.2019

ODAŞ Enerji Çan kömür santrali için öngörülen FAVÖK rakamlarını aşağı yönlü değiştirdi.
Santralin planlı üretim sırasında elde edilen çalışmalar neticesinde santralin (i) hava akışı sağlama, (ii) kömür cüruf çıkarma, (iii) türbin izolasyon sistemlerindeki iyileştirme ihtiyaçlarından dolayı üretim kayıpları yaşanmaktadır. Bu kapsamda sipariş edilen ekipmanlar Şubat sonu itibariyle saha teslimleri olması planlanıyor. Bundan dolayı Mart ayında 20 günlük planlı duruş yapılması bekleniyor. Şirket 2019 yılında bu santrallerden %67 KKO ile 53.9 milyon dolar (TL304.5mn) FAVÖK katkısı bekliyor. Şirketin 2020 beklentisi ise %76 KKO ile 65.3 milyon dolar (TL404.86mn). Şirketin daha önce 2019 ve 2020 yılları için paylaşmış olduğu FAVÖK rakamları sırasıyla 419.8 milyon TL ve 512.8 milyon TL idi. Bizim beklentimiz ise 2019 yılı için 338 milyon TL ve 2020 yılı için 386 milyon TL. Haberin etkisinin sınırlı olumsuz olmasını bekliyoruz.

Odaş, Çan-2 Termik Santrali Ramp-Up Süreci Hakkında Bilgi Verdi – 22.02.2019

Çan-2 Termik Santrali’nin devreye alınmasından sonra başlayan ve üretimin planlı ve kontrollü bir şekilde yapıldığı dönem olan “Ramp-Up” sürecinin son aşamasına gelinmiştir. Türkiye’de yerel linyit kömürünü yakan kritik altı (subcritical) termik verimli dizayna dayalı tek santral olma özelliği olan Çan-2 Termik Santralinde Türbin, Jeneratör, Kazan gibi sistemlerin devreye alınma süreci tamamlanmıştır.

Diğer taraftan bu dönem içerisinde planlı üretim sırasında elde edilen çalışmalar neticesinde santralin (i) hava akışını sağlama, (ii) kömür cüruf çıkarma, (iii) türbin izolasyon sistemlerindeki iyileştirme ihtiyaçlarından dolayı üretim kayıpları yaşanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen tespitlere yönelik ekipmanların siparişleri Kasım 2018 tarihinden itibaren verilmiş olup, saha teslimleri Şubat sonu itibariyle tamamlanacaktır. Bu çerçevede Mart ayında 20 günlük planlı duruş yapılarak, gerekli tüm düzeltmelerle “Ramp-Up” periyodu sonlanmış olacaktır.

“Ramp-Up” periyodun son evresi olan bu çalışma da dikkate alındığında 2019-2020 yılları için kapasite kullanım oranı ve EBITDA tahminlerinin aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir:

Çan-2 Termik Santrali (340 MWm/ 330 MWe)20192020
Ortalama Yıllık Kapasite Kullanım Oranı (%)%67%76
EBITDA (Milyon ABD Doları)53,9*65,3*

Söz konusu EBITDA tahminleri normal piyasa koşulları varsayımına göre yıl ortalaması alınarak oluşturulmuş olup, yıllık finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir. Piyasa koşullarında oluşabilecek herhangi bir değişiklik durumunda beklentilerde sapma yaşanabilir.

*ABD Doları/TRL 2019 yılı ortalama 5,65 TL, 2020 yılı ortalama 6,20 TL alınmıştır.

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber Yorum – 07.02.2018

Planlanan üretim tesisi hakkında: ODAŞ Enerji, şirketin %96 oranında iştiraki konumunda olan Anadolu Export Maden Sanayi’nin senelik 40.000 Ons Altın ve 315.000 Ons Gümüş işletme kapasitesine sahip olacak liç tesisi için öngörülen 23.1 milyon dolar tutarındai ilave yatırım yapmasına karar verildiğini açıkladı. Grubun değerli metal madenciliğinden elde edilecek yıllık döviz geliri toplam 57.3 milyon dolar öngörülüyor. Çan termik Santrali’nden elde edilecek döviz bazlı yıllık gelirler ile birlikte Grubun toplam yıllık döviz geliri 121.3 milyon dolar ile 127.7 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Açıklanan yatırım tutarı bizim beklentimize paralel gerçekleşti. Maden tarafında gelişmelerin olmasından dolayı haberin etkisinin sınırlı olumlu olmasını bekliyoruz.

Odaş, Anadolu Export Maden Sanayi Tic. A.Ş. Uhdesinde Geliştirilmesi Planlanan Üretim Tesisi Hakkında Açıklama Yaptı – 07.02.2019

KAP: Şirketimizin %96 oranında iştiraki konumunda olan Anadolu Export Maden Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, uhdesinde bulunan Kütahya ve Uşak bölgesindeki Yıldız Karaağaç altın ve gümüş ruhsatı için şu ana kadar gerçekleştirilmiş olan 4 Milyon ABD Doları yatırım harcamasına ilave olarak senelik 40.000 Ons Altın ve 315.000 Ons Gümüş işletme kapasitesine sahip olacak liç tesisi için öngörülen 23.1 Milyon ABD Doları tutarındaki ilave yatırım için, ilave sondaj ve finansman çalışmalarının yapılmasına karar vermiştir.

Grubumuz bilançosunda bulunan döviz risklerine karşın, söz konusu yatırım planlaması ile değerli metal madenciliğinden elde edilecek yıllık döviz geliri, güncel 1.310 ABD Dolar/Ons Altın ve 15,6 ABD Dolar Ons/ Gümüş kurları dikkate alındığında toplam 57,3 Mn ABD doları olarak öngörülmekte olup, Çan-2 Termik Santrali’nden elde edilecek döviz bazlı yıllık gelirler ile birlikte Grubun toplam yıllık döviz geliri 121,3 Mn- 127,7 Mn ABD doları seviyesine ulaşması öngörülmektedir.

Anadolu Export bünyesinde şu ana kadar yapılmış olan yatırım harcamaları özkaynak ile gerçekleşmiş olup, bundan sonra planlanan harcamalar yatırım finansman harcamaları olarak gerçekleşecektir.

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz – 07.02.2018

Öneri: AL           Yükselme Potansiyeli: %31

Alım garantili fiyattaki revizyonun ardından hedef fiyatımızı yukarı çektik. 2018’de, hükümet yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile yerli kömürle çalışan elektrik santralleri için alım garantili fiyat belirlendi. Buna göre alım garantili fiyatın TL cinsinden belirlenmesi ve 7 yıl boyunca her üç ayda bir ÜFE ve TÜFE’ye bağlı olarak arttırılmasına karar verildi. Bu teşvikle yerel kömür kaynaklı elektrik üretimini arttırmak ve ithal girdilere olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Garantili alım fiyatından yararlanmak isteyen şirketlerin her sene ekim ayında bunu bildirmeleri gerekiyor. Buna göre, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde, alım garantili fiyat 260 TL/MWs iken ortalama spot elektrik fiyatı 282 TL/MWs olarak gerçekleşti.

2019 yılının başında yapılan değişiklikle, TL bazında belirlenen fiyatların çevre dolara endekslenmiş, alt limiti 51.5 dolar/MWs, üst limiti ise 56.65 dolar/MWs olarak belirlenmiştir. Mevzuatı açısından gerekli izinleri almış ve yatırımlarını tamamlamış olan santrallere %3 oranında ilave teşvik verilmesi de kararlaştırılmıştır. Yeni sisteme göre 7 yıllık alım garantisinin kalan 6 yılında alım fiyatı 2019 yılı ilk çeyreği için 285 TL/MWs (hali hazırdaki spot elektrik fiyatı 240 TL/ MWs) olarak belirlenmiş olup, sonraki aylarda ise ÜFE, TÜFE ve dolar artışına bağlı olarak yukarıdaki aralık içinde kalacak şekilde revize edilecektir. Bu durumda ODAŞ Enerji, Çan santralindeki üretiminin %60’ını EÜAŞ’a satmayı hedefliyor.

Odaş Enerji, Çan kömür santralinden %80 KKO ile toplam 2.08 milyar kWs elektrik üretmeyi hedefliyor. Biz bu miktarı lisans süresi boyunca kademeli olarak 1,56 milyar kWs seviyesine düşürdük. Odaş Enerji 2019 yılında Çan Santrali’nden toplam 1.244 milyar KWs elektriği EÜAŞ’a satmayı hedefliyor. Bu kapsamda Çan Santrali’nin 2019 yılı dönemi için dolar endeksli satışlarından sağlanacak gelirler toplamı asgari 64 milyon dolar, azami ise 70.4 milyon dolar şeklinde olması bekleniyor. Şirket modelimizde 2024 yılının sonuna kadar Çan Santrali’nin yarattığı üretiminin %60’ını 5.3 dolar cent/kwh ortalama ile EÜAŞ’a satması sonraki yıllarda ise şirketin spot markete yönelmesini tahmin ediyoruz. Buna göre 2019 yılı FAVÖK beklentimiz 352 milyon TL olurken, 2020 yılı beklentimiz 399 milyon TL’dir.

Hedef fiyatımızı 2.75 TL/Hisse’ ye arttırıyoruz. Şirketin yeni teşvikten yararlanmasıyla beraber 12 aylık hedef hisse fiyatımızı 2.07 TL’ den 2.75 TL’ye revize ediyoruz.

 

Odaş Çan-2 Termik Santrali’nin 2019 Yılına Yönelik ABD Dolarına Endeksli Satış Miktarı Hakkında Açıklama Yaptı – 01.02.2019

Şirketimizin 24.01.2019 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımına Yönelik Olarak hazırlanan anlaşma metni kapsamında, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile bağlı ortaklığımız Çan Kömür İnşaat A.Ş.arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde 2019 yılı dönemine yönelik Çan-2 Termik Santrali’nden toplam 1.244.267,02 MWh elektrik EÜAŞ’a satılacaktır.

Bu kapsamda Çan-2 Termik Santrali’nin 2019 yılı dönemi için ABD Dolarına endeksli satışlarından sağlanacak gelirler toplamı asgari 64 Mn ABD Doları, azami ise 70,4 Mn ABD Doları şeklinde olacaktır. Söz konusu ABD dolarına endeksi teşvikli satış mevcut yönetmelik çerçevesinde 7 yıl boyunca devam edecektir.

 

Odaş’ta Bedelli Sermaye Artırımı Tamamlandı – 29.01.2019

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama: Burak Altay satış süresi içerisinde satılamayan paylardan 1.500.000 TL tutarlı kısmını satın alacağını taahhüt etmiştir.

Artırılan 158.992.951 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları kullanma süresi (08.01.2019- 22.01.2019) içerisinde 115.486.511,9 TL ve kalan 43.506.439,111 TL nominal değerli payların 24- 25 Ocak 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışından 72.276.914,02 TL olmak üzere toplam, 187.763.425,9 TL fon girişi sağlanmıştır. İş bu sermaye artırımında Şirket ortaklarından Sayın Burak Altay ve Sayın Bahattin Özal’ın 6.600.000’er TL tutarlı toplam 13.200.000 TL nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup edilmiştir.

Sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı 187.763.425,9 TL olup, mahsuplar yapıldıktan sonra sağlanan brüt fiili nakit girişi 174.563.425,9 TL’dir.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber – 29.01.2019

Kerem Emir Yazan Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 908 bin TL (Odaş’ın ödenmiş sermayesinin %0.3’ü) nominal tutarlı Odaş senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber Yorum – 25.01.2019

Odaş bakanlık onayı çerçevesinde Çan santralinin elektrik satışlarının %45’inin dolara endekslendiğini ve %3 teşvikle beraber 51.5-56.65 dolar/MWh’ten satılacağını açıkladı. Geri kalan %55 ise TL olarak satılmaya devam edilecek. Ocak ayı fiyat ortalaması 222 TL/MWh iken söz konusu fiyat aralığı 272-299 TL/MWh’e denk gelmektedir. Şirketin açıklamasına göre Çan’ın dolar gelirleri önümüzdeki 6 yılda toplam 288-317mn dolar olacak. Öte yandan, grubun ağırlıkla Euro bazındaki 239mn dolarlık kur riski de yabancı para gelirleri sayesinde doğal hedge’e tabi olmuş olacak. Şirket ayrıca 190mn Euro’luk borcunu dolara çevirmeyi de değerlendiriyor. Haberi Odaş açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Odaş’tan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu – 23.01.2019

Odaş KAP Açıklaması : Şirketimizin 135.750.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 158.992.951 TL bedelli artırılarak 294.742.951 TL’ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 22.01.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 43.506.439,111 TL olup, kalan paylar, 24-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Odaş Elektrik Maden Grup Bünyesinde Faaliyet Gösteren Değerli Metal Madenciliği Kapsamındaki Gelişmelere dair Bilgi Verdi – 14.01.2019

İştiraklerimizden Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. ve Suda Maden A.Ş., uhdelerinde bulunan ve değerli metal rezerv/kaynak arama çalışmalarını yürüttüğü Kütahya ve Uşak bölgesindeki 5 ruhsatıyla, değerli metal potansiyeli bulunan diğer bölge ruhsatlarını daha kapsamlı ve verimli şekilde beraber işletebilmek için “Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne altın ve gümüş maden bölgesi ilan edilmesi için başvuru yapılması konusunda yönetim kurulu kararı almışlardır.

Yönetim Kurulları aşağıdaki bilgiler ışığında ilave ilgili kararı da almıştır:

ÇED raporunun olumlu sonuçlandığı Karaağaç ruhsatındaki altın ve gümüş değerleri, Kappes, Cassiday & Associates, Nevada (ABD) Şirketi (Ek 1) tarafından yapılan metalürjik çalışmalar sonucunda yayınlanan raporda da belirtildiği üzere yığın liçinin 65% (Au) ve 51% (Ag) kurtarma oranlarıyla metal 348.150 ons /167.486 ons Altın (Au) ve 2.832.036 ons / 1.255.604 ons Gümüş (Ag) çıkarsanmış (inferred) / gösterilmiş (indicated) kategorisinde tespit edilmiş rezervin mevcut 1.280 Dolar /ons Altın (Au) ve 15 Dolar / ons Gümüş (Ag) fiyatlarıyla toplam Altın ve Gümüş rezervinin bugünkü TL karşılığı 1.699.839.289 TL çıkarsanmış / 813.287.325 TL gösterilmiş kategorisinde rezerv gelirine denk gelecek olmasından yola çıkarak, ara sondajlarla gösterilmiş (indicated) ve ölçülmüş (measured) miktarlarının arttırılması için Suda Maden A.Ş. uhdesindeki Cebrail ve Uğurluca sahalarındaki ilave altın kaynaklarının da söz konusu rezerv ile beraber değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 01.11.2018 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketin büyüme sürecine yönelik olarak kamuoyu ile paylaşılmış opsiyonlardan biri olan iştirakimiz Anadolu Export bünyesindeki altın sahalarımıza yönelik stratejik finansal ortaklık ya da varlık satışı ile ilgili değerlendirmenin mevcut durum itibariyle askıya alınmasına karar verilmiştir. Çan-2 Termik Santraline yönelik stratejik ortaklık kapsamında görüşmelerin değerlendirilmesi konusunda ise herhangi bir gelişme olması durumunda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber Yorum – 08.01.2019

Odaş’ın %117 bedelli sermaye artırımı bugün başlıyor. Rüçhan hakları 08.01.2019 ile 22.01.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak. Düzeltilmiş hisse açılış fiyatını 1.44 TL olarak hesaplıyoruz. Rüçhan hakkı referans fiyatı da 0.513 TL’dir. Rüçhan haklarının kullanımında 1 lot pay 1 TL’den satışa arz edilecek. Rüçhan hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecek. Ayrıca daha önce de açıklandığı gibi şirketin başkan yardımcısı ve genel müdürü Burak Altay satış süresi içerisinde satılamayan paylardan 1.5mn TL tutarlı kısmını satın alacağını taahhüt etmişti.

 

Odaş Enerji Maden Son Güncel Gelişmeler Hakkında Açıklama Yaptı – 07.12.2018

Yeni Antimuan Fırını: Grubun madencilik alanında faaliyetlerini sürdüren ve %100 oranında Bağlı Ortaklığı konumunda olduğumuz Suda Maden A.Ş.’nin sahip olduğu 2 adet Antimuan Trioksit ve 1 adet Metal fırınlarına ilave olarak yeni bir fırının daha yapılması yönünde yatırım kararı verilmiştir. Yapılması planlanan fırın, metal fırınında üretim sonunda ortaya çıkan metal cürufunun içindeki antimuan trioksitin üretime kazandırılmasında kullanılacaktır.

Yatırım maliyeti azami 250.000 USD bütçe sınırları dahilinde olup, yeni üretim fırınından yıllık ortalama 180 ton civarında antimuan trioksit üretimi öngörülmektedir. Yeni üretim fırınının 2019 Şubat ayı sonunda devreye girmesi planlanmaktadır.

ÇAN-2 Termik Santrali Kasım Ayı Kapasite Kullanım Oranı: Yerli kömüre dayalı 340MWm/330MWe kurulu güce sahip Çan-2 Termik Santrali Kasım ayı kapasite kullanım oranı %48,9 olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Yorum – 21.11.2018

Odaş’tan Bedelli Kararı – Odaş Elektirik (ODAS, Sınırlı Negatif): Şirket özkaynak ve likidite yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak 135,75mnTL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (bedelli sermaye artırımı)  159mn TL nakit olarak artırılarak 294,7mn TL’ye çıkarılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Söz konusu karar çerçevesinde SPK’ya dün itibariyle başvuru yapılmıştır.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Kapanış (TL) : 2.73 – Hedef Fiyat (TL) : 6.61 – Piyasa Deg.(TL) : 371 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.39 ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 142.04

ODAŞ 3Ç18 sonuçlarını açıkladı. ODAŞ 3Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 13 milyon TL net zarara karşılık 131 milyon TL net finansal gider açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 340 milyon TL’den oldukça daha iyi, fakat sapmamızın asıl nedeni 221 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliridir.

Satışlar 3Ç18’de doğalgaz santralinden gelen katkının yüksek olması ve ilk defa konsolide olan kömür santralinin katkısıyla yıllık bazda %85 artarak 234 milyon TL ’ye (İŞY tahmin: 243 milyon TL) ulaştı. Aynı dönemde ise FAVÖK 30.1 milyon TL idi. Geçen senenin üçüncü çeyreğinde ise 10 milyon TL idi. Eğer FAVÖK’ün kırılımına bakarsak 4 milyon TL’si enerji işinden 26 milyon TL ise kömür ve antimuan işinden geliyor.
Şirket 2018 yılında 108 milyon ve 2019 yılında 500 milyon TL FAVÖK öngörüyor. 2018 rakamı bizim beklentimizin altında kalmış olsa da, 2019 beklentisi bizim tahminimizden daha iyi.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Odaş 3. çeyrekte 131mn TL net zarar açıkladı. Bizim beklentimiz 174mn TL net zarar iken herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. 221mn TL’lik ertelenmiş vergi gelirleri yüksek kur farkı gelirlerinin net kara olumsuz etkisini biraz olsun hafifletti. FAVÖK yeni devreye alınan Çan santralinin negatif katkısı sebebiyle beklentimiz olan 18mn TL’nin altında 12mn TL olarak gerçekleşti. Net borç çeyrek bazında %31 artarken net borç/FAVÖK 33x’e yükseldi. FAVÖK ve net kar tahminlerimizde yaptığımız revizyonların ardından hedef fiyatımızı 5.50 TL’den 4.00 TL’ye indirdik. Kurlarda yeni bir dalgalanma olmaması halinde finansallar açısından en kötünün geride kalmış olabileceğini düşünüyoruz. %47 yükselme potansiyeli ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 130.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 13.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Zayıf faaliyet sonuçları ve kur farkı giderlerinden kaynaklanan artan net finansal giderler (3Q18: 360 milyon TL vs. 3Q17: 25 milyon TL) şirketin zarar açıklamasındaki ana sebeplerdir. Ayrıca, şirket 221 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir. Net satışlar 248 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %85 yükseldi. Şirket, 3Ç18’de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 297 baz puan azalarak %4.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %24 yükselerek 1,753 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket 3Ç18’de 773 milyon TL duran varlık değer artışı kaydetmiş olup, böylelikle özsermayesini 136 milyon TL’den 773 milyon TL’ye

 

VAKIF YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Yorum – 02.11.2018

(+) Odaş (ODAS): Yerli kömüre dayalı 340MWm/330Mwe kurulu güce sahip Çan-2 termik santralinin Ağustos ayında devreye alındığını, santralin Aralık içinde net kapasite kullanım oranının ortalama %80 seviyelerine çıkmasının öngörüldüğünü belirtti.

İştiraki Anadolu Export bünyesinde bulunan altın sahalarına ait ÇED raporunun da Ekim 2018 itibariyle alındığını hatırlattı.

Şirket ayrıca, konsolide finansal tablolarında Maddi Duran Varlıklar bölümünde yer alan arsa, arazi ve tesislerin defter değerinin gerçeğe uygun değeri yansıtması için politika değişikliğine gidilerek maddi duran varlıklarda “Yeniden Değerleme Modeli” yönetiminin 3Ç18 finansal tablolarından itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

ODAS, finansal yapısını güçlendirme adına, Çan-2 Termik Santraline yönelik stratejik ortaklık kapsamında görüşmelerin değerlendirilmesi, Anadolu Export bünyesindeki altın sahalarına yönelik stratejik finansal ortaklık ya da varlık satışı ile ilgili değerlendirmelerin incelenmesi ya da grubun özkaynak yapısının güçlendirilmesi kapmasında sermaye artışı gibi opsiyonlarından herhangi birisinin değerlendirilmesinin planlandığını duyurdu.

Yorum: Şirketin 1Y18 itibariyle 1,4 mlr TL net borç pozisyonu bulunuyor. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 29,4 seviyesinde. Mali yapının güçlendirilmesi adına yapılması planlanan kararların açıklanması sonrasında hissede dün endekse göre %8 yükseliş gözlendi. Hissede bu alınacak karar öncesinde pozitif seyirlerin devamını görebileceğimizi düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Yorum – 02.11.2018

Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin büyüme süreci içerisinde sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak üzere; Çan-2 Termik Santraline yönelik stratejik ortaklık kapsamında görüşmelerin değerlendirilmesi, iştiraki olan Anadolu Export bünyesindeki altın sahalarımıza yönelik stratejik finansal ortaklık ya da varlık satışı ile ilgili değerlendirmelerin incelenmesi ya da grubun özkaynak yapısının güçlendirilmesi kapmasında sermaye artışı gibi opsiyonlarından herhangi birisinin değerlendirilmesi planlanmaktadır. Haber sonrası hisse dün günü %10,4 artışla kapamıştır.

 

ODAŞ, Çan-2 Termik Santrali Hakkında Yeni Bir Açıklama Yaptı – 27.09.2018

25.05.2018 tarihli özel durum açıklamamızda Çan-2 Termik Santrali ile ilgili esas ana para ödemelerinin 2019 yılında başlayacak olması paylaşılmıştı. Güncel durum itibariyle, ana kreditörlerimiz ile yapılan görüşmeler neticesinde grubun konsolide bilanço yapısına yönelik nakit akışına pozitif etki yaratması da dikkate alınarak Çan-2 Termik Santrali’nin ana para ödemelerinin 2020 yılından itibaren başlanmasına karar verilmiştir.

Odaş Çan-2 Termik Santralindeki Gelişmeler Hakkında Açıklama Yaptı – 24.09.2018

20.09.2018 tarihli özel durum açıklamamıza müteakip olarak, Çan-2 Termik Sanralin’de gerçekleşen yangın sonrasında yapılan koordineli yoğun çalışma ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde santralin bugün yeniden üretime geçmesi planlanmaktadır.

Odaş Çan-2 Termik Santralindeki Gelişmeler Hakkında Açıklama Yaptı – 20.09.2018

18.09.18 tarihinde Çan-2 Termik Santralinde gerçekleşen yangına yönelik olarak, yerinde yapılan incelemeler sonunda sahadaki çalışanlarımızın hızlı müdahalesi ile söz konusu yangının ciddi bir zarar vermeden söndürüldüğü ortaya çıkmıştır. İştiraklerimiz bünyesinde faaliyet gösteren diğer madenlerden de gelen destek ekip ile birlikte koordineli ve hızlı bir şekilde santralin 1 hafta içerisinde yeniden üretime geçmesi hedeflenmektedir.

İŞ YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Haber – 19.09.2018

Kapanış (TL) : 3.51 – Hedef Fiyat (TL) : 6.61 – Piyasa Deg.(TL) : 476 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.72 ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 88.25

Kömür santralinde patlama meydana geldi
Odaş Enerji’nin Çanakkale’deki kömür santralinde patlama meydana geldi. Şirketten gelen bilgiye göre çıkan yangın kontrol alındı ve herhangi bir can kaybı olmadı. Patlamadan dolayı üretim kesintisi olabileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı haberin etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Haber – 19.09.2018

(-) Odaş Elektrik (ODAS): Şirket, 340 Mwm/330 MWe kurulu gücüne sahip Çan-2 Termik santralinde kazan ünitesinde yangın çıktığını, ancak kontrol altına alındığını ve herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi. Yorum: Söz konusu haber nedeniyle dün Şirket hisseleri BIST100 endeksinden %4,1 negatif ayrışmış olup, Şirket operasyonlarında yaşanacak potansiyel aksaklıklar nedeniyle hisse fiyatına olumsuz etkisi devam edebilir.

ODAŞ’tan Çan-2 Termik Santralinde Gerçekleşen Yangın Hakkında Açıklama 18.09.18

340 Mwm/330 MWe kurulu gücüne sahip Çan-2 Termik santralinde kazan ünitesinde yangın çıktığı ancak kontrol altına alındığı ve en önemlisi herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Kapanış (TL) : 3.73 – Hedef Fiyat (TL) : 6.21 – Piyasa Deg.(TL) : 506 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.92 ↓ ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 66.46

Zayıf sonuçlar ODAŞ 2Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 8 milyon TL net kara karşılık 84 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam bizim net zarar beklentimiz olan 94 milyon TL’ ye paralel gerçekleşti. Satışlar 2Ç18’de yıllık bazda %62 artarak 232 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde gerçekleşen satış hacmi ise 106 milyon kWs. Urfa santrali kısıtlı bölge şartlarından faydalandığı için spot elektrik fiyatları 2Ç18’de 179 TL/MWs iken santralin ortalama elektrik satış fiyatı ise 287 TL/MWs olarak gerçekleşti. Şirket 2Ç18’de 9 milyon TL FAVÖK ( bizim beklentimiz 17 milyon TL) ve %4 FAVÖK marjı açıkladı. 2Ç17’de ise şirket 11 milyon TL FAVÖK ve %8 FAVÖK marjı açıklamıştı. Şirket 2018 yılında 214 milyon TL ve 2019 yılında 432 milyon TL konsolide FAVÖK açıklamayı hedefliyor. Bizim 2018 yılı FAVÖK beklentimiz 164 milyon TL ve 2019 yılı FAVÖK beklentimiz ise 385 milyon TL seviyesinde. Şirket düşük karlılık nedeniyle 2018 yılında perakende elektrik satışlarını kademeli olarak azaltmayı ve daha sonra ara vermeyi planlamaktadır. İkinci çeyrek özelinde sonuçlar zayıf olsa da Ağustos ayında devreye giren kömür santralinin kısmı etkisini 3. çeyrekte görmeye başlayacağız.

OYAK YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Odaş Elektrik ikinci çeyrekte 81mn TL’lik net zarar beklentimize yakın 84mn TL net zarar açıkladı. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Beklediğimizden yüksek gelen kur farkı zararları net kardaki hafif sapmayı açıklamaktadır. 9mn TL’lik FAVÖK de beklentimiz olan 9mn TL ile aynı doğrultudadır. Net borç geçen çeyreğe göre %15 artarak 1,25 milyar TL’ye ulaştı ve net borç/FAVÖK 26x olarak gerçekleşti. Brüt kar kömür satışlarının etkisiyle geçen seneye göre %10 artsa da FAVÖK artan genel yönetim giderlerinin etkisiyle %18 düştü.

Odaş’ın uzun zamandır beklenen Çan santrali Ağustos ayının başında faaliyetlerine başladı. Şirket bu santralden 2018’de 131mn TL, 2019’da 313mn TL ve 2020’de 385mn TL FAVÖK bekliyor. Çan santralindeki hafif gecikme nedeniyle 2018 yılı için FAVÖK beklentimizi 197mn TL’den 170mn TL’ye düşürdük. Ayrıca daha yüksek kur varsayımlarımız nedeniyle 2018 net kar tahminimizi 54mn TL’den -101mn TL’ye indirdik. Son olarak da daha yüksek risksiz getiri oranı ve net borç varsayımlarımıza dayanarak hedef fiyatımızı 5,50 TL’ye çektik. Yeni hedef fiyatımız %47 yükselme potansiyeli sunduğu için hisselerle ilgili AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Odaş Elektirik (ODAS, Sınırlı Negatif): Odaş Elektrik 2Ç2018’de 83,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 7,8mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti. Brüt kar 2Ç2018’de 12,4mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 artış kaydederken, Şirket’in 2Ç2018’deki 101,3mn TL’lik net finansman gideri, zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,8mn TL net finansman geliri kaydedilmişti. Ek olararak, Şirket’in 2Ç2018’deki brüt kar marjı %5 ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %8 brüt kar marjının altında gerçekleşmiştir. Son olarak, ikinci çeyrek zararı sonrasında Şirket’in yılın ilk yarısındaki ana ortaklık zararı da 140,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 5,5mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti.

Ek olarak Şirket güncel gelişmeler hakkında duyuru da yapmıştır:

Çan-2 Termik Santrali (340MW)
Yerli kömüre dayalı 340 MW kurulu gücündeki Çan-2 Termik santralinin Ağustos başı itibariyle devreye alınmasının ardından, piyasalarda gerçekleşen doğalgaz maliyetlerindeki artışın da beraberinde spot enerji fiyatlarında  artış yönlü yansıması ile santralin karlılığına pozitif etki yaratması beklenmektedir.
Elektrik Perakende Satış
Diğer taraftan, Grup bünyesinde elektrik perakende satış alanında faaliyet göstermekte olan %100 iştiraki ODAS Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye yönelik olarak, şirket Yönetim Kurulu, nihai serbest tüketicilere yönelik perakende elektrik satış fiyatlarının, elektrik üretim maliyetleri ve beraberinde elektrik spot fiyatlarındaki artış oranı ile aynı oranda artmamasını göz önüne alarak serbest tüketicilere yönelik elektrik perakende satış faaliyetlerinin 2018 yılı sonuna kadar kademeli olarak azaltmayı veya piyasa konjonktürü de dikkate alınarak geçici olarak faaliyetlerine ara vermeyi değerlendirmektedir.

Odaş Enerji Çan-2 Termik Santrali Devreye Girdi – 01.08.2018

340 MWm/ 330 MWe kurulu güce sahip olan Çan-2 Yerli Kömür Termik Santralinin Bakanlık Kabulü 01.08.2018 tarihi itibariyle yapılmış olup ticari faaliyete geçmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Haber Analiz – 27.06.2018

Odaş Enerji 3 yıllık FAVÖK ve net borç/FAVÖK beklentilerini açıkladı. Buna göre, şirketin 2018 yılı için konsolide FAVÖK beklentisi 214 milyon TL ve 2019 ve 2020 yılları için ise sırasıyla 432 milyon TL ve 623 milyon TL. Net borç/FAVÖK çarpan beklentisi ise 2018 yılında 7x iken 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 3x ve 1.1x seviyesinde.

Açıklanan rakamlar bizim beklentilerimizin üzerinde. 2018 yılında konsolide FAVÖK beklentimiz 152 milyon TL. Şirketin beklentisi ile en büyük fark Çam kömür santralinin FAVÖK rakamından geliyor. Biz santralin 2018 yılında 90 milyon TL FAVÖK yaratmasını beklerken şirket 131 milyon TL bekliyor. Hatırlatmak gerekirse santralin Temmuz ayının ikinci yarısında devreye girmesi bekleniyor.

ODAŞ Grubu 2018-2019-2020 Yılarına Yönelik Mevcut Faaliyetler ve Yatırımlar Hakkında Finansal Tahminlerini Paylaştı – 27.06.2018

Şirketimizin 12.03.2018 tarihli özel durum açıklamasında da paylaşıldığı üzere, ODAŞ Grubu bünyesinde 2018-2019-2020 dönemlerini kapsayacak şekilde mevcut operasyonlarımız ve yatırımlara yönelik olarak Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK/EBITDA) beklentimiz ile aynı dönemlere ait Net Borç/EBITDA(FAVÖK) tahminlerimizi aşağıda ortakların bilgisine sunarız.

Şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 dönemlerine yönelik tahminleri normal piyasa koşulları varsayımına göre oluşturulmuş olup, yıllık finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir. Piyasa koşullarında oluşabilecek herhangi bir değişiklik (Kur oranları, doğalgaz ve elektrik perakende fiyatları vs) ile altın ve değerli metal madenciliği yatırımı ile Çan Termik Santral yatırımının tamamlanması ve ilk işletim süreçlerindeki değişiklik ve gelişmeler gibi durumunda beklentilerde sapma yaşanabilir.

Tahmini EBITDA /FAVÖK (Mn TRL)201820192020
Enerji Üretim ve Perakende Tahmini Toplam EBITDA169366449
    
Çan-2 Termik Santrali (340 MW)131313385
Urfa DGÇS (140 MW)222832
Köprübaşı HES (8,2 MW)91111
Elektrik Perakende Satış71321
Değerli Metal ve Maden Tahmini Toplam EBITDA4567174
Kömür202936
Antimuan252830
Altın09108
    
Toplam Tahmini Konsolide EBITDA (FAVÖK)214432623
 201820192020
Tahmini Konsolide NetBorç/EBITDA (x)7,03,01,1

İŞ YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Haber Analiz – 12.06.2018

Kapanış (TL) : 3.93 – Hedef Fiyat (TL) : 6.21 – Piyasa Deg.(TL) : 533 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.84 ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.99

Odaş’ın kömür santralinde gecikme. Odaş Enerji daha önce Haziran ayında işletmeye geçmesini bekledigi 330MW kapasiteli kömür santralinin işletmeye geçiş için gerekli olan Bakanlık Kabulunun Temmuz ayının ikinci haftasına kadar uzayabileceğini duyurdu. Haberin etkisinin sınırlı olumsuz olduğunu düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Haber Analiz – 12.06.2018

Odaş, Çan santralinin devreye alınmasının daha önce planlandığı gibi Haziran ayında değil de gerekli bakanlık kabulü nedeniyle Temmuz ayının ikinci haftasına kadar uzayabileceğini açıkladı. Haberi değerleme açısından nötr olarak değerlendirsek de hisse üzerinde olumsuz etkisi görülebilir.

OYAK YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Haber Analiz – 28.05.2018

Odaş Cuma günü KAP açıklamasıyla son dönemde ciddi oranlarda artan döviz kurlarının ve emtia fiyatlarının kömür, altın, gümüş ve antimuan rezervleri üzerindeki pozitif etkisinin bilançoda yer alan yabancı para cinsi yükümlülükleri üzerindeki negatif etkisinden kayda değer şekilde fazla olduğunu belirtti. Ayrıca nakit akış açısından şirketin en büyük yatırımı olan Çan termik santral yatırımının haziran ayı içerisinde devreye girecek olması ile birlikte her 3 ayda bir enflasyon ortalamasına göre artacak alım garantisinin yanı sıra kapasite mekanizmasından sağlanacak ilave gelirler ve Çan yatırımına yönelik esas ana para ödemelerinin 2019 yılında başlayacak olmasının da nakit akışına pozitif yansıması hesaplandığı açıklandı. Şirket hisseleri 24 Ocak 2018’den bu yana Euro/TL’deki %20 artışla %48 değer kaybetti. Şirketin ilk çeyrek sonu itibariyle 187mn Euro açık pozisyonu bulunmaktadır. Açıklamaları Odaş hisseleri açısından hafifçe olumlu olarak değerlendiriyoruz.

İŞ YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Haber Analiz – 25.05.2018

Yabancı para pozisyonun Odaş Enerji üzerindeki etkisi
Odaş Enerji, henüz bilançosunda realize olmamış kömür, altın, gümüş ve antimuan rezervleri üzerindeki pozitif etkisinin bilançoda yer alan yabancı para cinsi yükümlülükleri üzerindeki negatif etkisinden daha fazla olduğunu belirtti. Ayrıca şirketin 330MW kapasiteli Çan kömür santralinin Haziran’da devreye girmesi bekleniyor. Şirket ürettiği elektriği her 3 ayda bir tüfe-tefe (enflasyon) ortalamasına göre artacak alım garantili fiyattan satmayı planlıyor. Buna ek olarak, kapasite mekanizmasından da ek gelir elde edecek. Bu yatırıma yönelik ana para ödemelerinin 2019 yılında başlayacak olması da dikkate alındığında grubun konsolide bilanço yapısında nakit akışına pozitif yansıması hesaplanmaktadır. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Kapanış (TL) : 5.26 – Hedef Fiyat (TL) : 7.79 – Piyasa Deg.(TL) : 714 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.04 ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 48.17

Zayıf operasyonel sonuçlar

ODAŞ 1Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 13 milyon TL net zarara karşılık 57 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam bizim net zarar beklentimiz olan 9 milyon TL’nin oldukça altında kaldı. Sapmamızın ana nedeni olarak beklentimizden yüksek gerçekleşen kur farkı zararını söyleyebiliriz. Şirketin 1Ç18’de satışları yıllık bazda %33 artarak 194 milyon TL’ye toplam elektrik üretimi ise 126 milyon kWs olarak gerçekleşti. 1Ç18’de ortalama spot elektrik tarifesi 172 TL/MWs iken şirketin ortalama elektrik satış tarifesi 269 TL/MWs olarak gerçekleşti. Şirket 1Ç18’de %4.7 FAVÖK marjı ile 9 milyon TL FAVÖK açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise %9.5 FAVÖK marjı ile 14 milyon TL FAVÖK kaydetmişti. Urfa santralindeki bakım çalışmaları, antimuan fırınlarından bir tanesinde geçici üretim durması ve mevsimsellikten dolayı kömür satışının yapılamaması operasyonel karlılığı olumsuz etkiledi.

Yatırımlar ile ilgili gelişmeler: Çan kömür santralinin Haziran ayında devreye girmesi planlanıyor. Değerli maden ile ilgili ÇED süreci devam ediyor ve Ağustos ayında alınması hedefleniyor.

2018 Öngörüleri: Şirket 2018 yılında 2017 yılında açıkladığı satış rakamının en azından 2 katına ve FAVÖK rakamının da 4 katına ulaşmasını hedefliyor. Piyasanın sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Değerlememizin üzerinden geçeceğiz.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Odaş Elektrik – 1Ç18 sonuçlarını 56.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 13.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 194 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 484 baz puan azalarak %4.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 büyüyerek 1,146 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/özsermaye rasyosu 5.1x olurken, net borç/FAVÖK rasyosu 23x olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Odas Elektrik (ODAS, Negatif): Şirket ilk çeyrekte 56,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 13,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %20,3 oranında azalarak 12,6mn TL’ye inmiştir. Şirket 1Ç2018’de 16,8mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. Şirket’in finansman gideri ise 1Ç2017’deki 26,4mn TL’den 50,6mn TL’ye yükselmiş ve zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur.

OYAK YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

ODAS: Odaş Elektrik ilk çeyrekte 57mn TL net zarar açıkladı. Bizim beklentimiz 37mn TL net zarardı, piyasa beklentisi bulunmuyordu. Beklenenden yüksek kur farkı zararları ve reeskont giderleri net karda sapmaya neden oldu. FAVÖK ise 9mn TL ile beklentimize yakın seviyede gerçekleşti. Şirket Çan santralinin Haziran ayında Bakanlık izniyle açılacağını açıkladı ve 2018 hedefleri olan net satışın iki, FAVÖK’ün de 4 katına çıkması hedefinde değişiklik yapmadı. 2019 hedefleri ise 30 Haziran’a kadar açıklanacak. Risksiz faiz oranında yaptığımız değişiklikten ötürü hedef fiyatımızı 7.5 TL’ye çektik. AL tavsiyemiz devam ediyor.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Enerji ODAS Hisse Analiz – 30.03.2018

İş Yatırım’da ilk defa düzenlediğimiz Enerji Sektörü Yatırımcı Günü 27 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Yatırımcı Günü’ne katılan 15 Portföy Yönetim Şirketi, Şubat 2018 sonu itibarı ile sektörde yönetilen 165 Milyar TL’nin %88,4’ünü yönetmektedir.

Odaş Enerji, Zorlu Enerji ZOREN ve Akenerji AKENR ile toplantılar yapıldı. Yatırımcıların özellikle şirketlerin büyüme stratejisi, bilanço yönetimi ve yeni açıklanan devlet garantili alım mekanizmasıyla ilgilendiği gözlemlendi. Aşağıda şirket yöneticilerinin toplantılarda verdikleri ana mesajları bulabilirsiniz. Zorlu Enerji ve Akenerji notlarını hisselerin sayfalarında bulabilirsiniz.

ODAŞ Enerji (<ODAS.IS>, HD: TL7.8, artış potansiyeli : %15, AL)

 • 140MW kapasiteli Urfa doğalgaz santrali ortalama spot fiyatlarının üzerinde satmaya devam ediyor.
 • GAP bölgesinde baraj yapılması, baz yük santral yapılması ya da iletim hatlarının yenilenmesi santralin fiyat avantajını biraz aşağıya çekebilir, fakat henüz böyle bir gelişme yok.
 • Kömür santralinde yatırım maliyeti emsallerine göre yaklaşık 3-4 kat daha ucuz.
 • Yerli kömüre iki farklı teşvik var: i) TETAŞ üretimin ilgili yönetmelikteki formül çerçevesinde yaklaşık %50’sini 201.35 TL/MWs üzerinden alıyor ve bu fiyat 1Ç18 için geçerli. Yedi sene boyunca her çeyrek enflasyon oranında artacak, ii) kapasite ödeme mekanizması dâhilinde ve rilen teşvik ile doğrudan ilave FAVÖK katkısı sağlayacak.
 • Çan kömür santralinin 7000-7500 saat çalışması bekleniyor.
 • Kömür satışında 2017 yılının son 2-3 ayında 40 milyon TL’lik kömür satışı oldu. 2018 yılında kömür satışında artış bekleniyor.
 • Çan kömür santralinin 2018 yılında ana para ödemesi beklenmiyor. Şirketin yatırım teşviği sayesinde kurumlar vergisinde önelim avantaj sağlanacak. Elde edeceği FAVÖK ile yatırım maliyetinin emsallerine göre çok düşük olması sebebiyle kredi borcunu çok hızlı geri ödemesi planlanmakta.
 • Altın madeninde yatırım tutarının 25-30 milyon dolar olması bekleniyor.
 • Şirket 2017 yılında antimuan işinden 4 milyon dolar FAVÖK yarattı.
 • Şirket antimuan saflaştırma teknolojisi üzerinde araştırmaları bulunmakta. 2018 yılında,2017 yılın sonunda faaliyete geçen kapasite artışı sayesinde antimuan satışında önemli bir artış öngörülüyor.
 • İleriki dönemlerde finansal yapısına göre temettü dağıtmaya sıcak bakıyor.

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber – 23.03.2018

Kapanış (TL) : 6.88 – Hedef Fiyat (TL) : 6.54 – Piyasa Deg.(TL) : 934 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.82 ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -4.88

BB Enerji Yatırım Sanayi ODAŞ Enerji hisseleri ile ilgili olarak MKK’ya başvurdu- Nötr
BB Enerji Yatırım Sanayi, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 14.389 milyon TL nominal tutarlı Odaş Enerji pay senetleriyle ilgili olarak MKK’ya başvurdu. Şirket bunun arkasındaki amacın ise BB Enerji Yatırım’ının ileride oluşabilecek finansman ihtiyacını karşılamak için olduğunu söyledi.

Odaş Maden MKK Başvurusu Hakkında Açıklama Yaptı – 22.03.2018

Şirketimizin %15,76 oranında pay sahibi konumunda olan BB Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) aldığı Yönetim Kurulu Kararında, nezdinde yer alan 14.389.099,250 adet ODAS Payının şirket bilançosunda dönen varlıklar bölümü içerisinde yer alabilmesi amacıyla Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için MKK’ya başvurulmasına karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararında Şirket’in ilgili işleminin payların borsada satışına yönelik olmadığı ilave olarak yer almaktadır.

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Kapanış (TL) : 7.23 – Hedef Fiyat (TL) : 6.54 – Piyasa Deg.(TL) : 981 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.82 ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -9.48

Vergi geliri net karı olumlu etkiledi (olumlu)
ODAŞ 4Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 16 milyon TL net zarara karşılık 118 milyon TL net kar açıkladı. Operasyonel performansının beklentilerden iyi olması ve ertelenmiş vergi geliri tahminimizin sapmasına neden oldu. 4Ç17’de satışlar yıllık bazda %34 artarak 192 milyon TL’ye ulaştı. 4Ç17’de ortalama spot elektrik fiyatı 165 TL/MWs iken şirketin ortalama satış fiyatı 271 TL/MWs idi. Şirket yılın son çeyreğinde 19 milyon TL FAVÖK açıkladı. FAVÖK marjı ise %10 seviyesinde idi.

Yatırımla ilgili gelişmeler: Can kömür santralinin ilk ateşlenmesinin 18 Mart tarihinde yapılması ve ticari elektrik satışının da bunu takip eden iki ay içerisinde başlanması hedeflenmektedir. Şirket 2018 konsolide FAVÖK rakamının 2017 yılına göre en az 4 katına ulaşmasını bekliyor. 2018- 2019 yıllarına yönelik projeksiyonların 30 Haziran’a kadar paylaşılması planlanmaktadır.

GARANTİ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Hedef Fiyat: 7,80 TL

ODAŞ Enerji (ODAS, EP, Fiyat:7.23TL, Piyasa Değeri TL981mn): Odaş Enerji 4Ç17’de 30mn TL net zarar beklentimize karşın 188mn TL ertelenmiş vergi gelirinin etkisi ile 118mnTL net kar açıkladı. Odaş Enerji için konsensüs beklentisi bulunmamaktadır. 4Ç17’de satışlar yıllık bazda %34 artarak 192mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Urfa doğalgaz santralinin üretim hacmi ise 2017’de yıllık bazda %14 düşmüştür. Santralin ortalama elektrik satış fiyatı ise 2016’daki 290TL/MW seviyesinden, 2017’de 262TL/MW’ye gerilemiştir. Urfa santrali elektrik satışlarının spot elektrik fiyatına göre primi aynı dönemde %110’dan %60 seviyesine gerilemiştir. Odaş Enerji 4Ç17’de 19mnTL FVAÖK kaydetmiştir. Şirket 4Ç16’da 20mn TL FVAÖK kaydetmişti.

Açıklanan yüksek net karın etkisi ile hisse etkisini olumlu bekliyoruz. Şirket 2018 yılında konsolide net satışlarının en az iki katına çıkmasını ve konsolide FVAÖK’ün en az dört katına çıkmasını öngörüyor. Şirket ayrıca yaptığı açıklamada mevcut durum itibariyle 340MW elektrik üretim kapasitesi olan Çan linyit santralinde 18 Mart’ta ilk ateşlemenin yapılmasını ve sonrasında iki ay içerisinde ticari elektrik satışına başlanmasına hedeflendiğini açıkladı. 4Ç sonuçları ve öngörüler sonrasında tahminlerimizi güncelliyoruz. Hisse için tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri olarak revize ederken 12 aylık hedef hisse fiyat tahminimizi 7.80TL’ye revize ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

ODAS: Odas Elektrik 4. Çeyrekte 118mn TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 27mn net zarardı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Vergi teşviklerinin etkisiyle 188mn TL’lik ertelenmiş vergi karı net karı şişirmiş görünüyor. Kur farkı giderlerinin etkisiyle vergi öncesi kar rakamı –TL44mn ile bizim beklentimiz olan –TL35’den daha kötü geldi. Öte yandan, kömür satışlarının etkisiyle FAVÖK bizim tahminimizin %90 üzerinde gerçekleşti. Şirket Çan santralinin ateşlemesinin 18 Mart’ta yapılacağını, faaliyete başlamasının ise ateşlemeden 2 ay sonra olacağını açıkladı. Odaş yönetimi ayrıca 2018’de en az 2 kat satış geliri ve 4 kat FAVÖK büyümesi beklediklerini belirtti. 2019 için tahminlerin ise 30 Haziran’a kadar paylaşılacağı açıklandı. Hisseler ile ilgili AL tavsiyemizi ve 8,70 TL’lik hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Odaş Elektrik – 4Ç17 sonuçlarını 118.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 16,1 milyon TL zarar açıklamıştı. Faaliyet performansı yıllık bazda zayıf olmasına rağmen, şirketin net karınındaki güçlü yükselişin altında yatan temel sebep şirketin kaydettiği 188 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliridir. Net satışlar 192 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. Şirket, 4Ç17’de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 azalış gösterdi ve 19 milyon TL olarak kaydedildi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 410 baz puan azalarak %10 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %27 artarak 1,019 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

Odaş Mikronize Kireç Taşı İhtiyacı Hakkında Bir Açıklama Yaptı – 06.03.2018

Grup şirketlerimizden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. firmasının bünyesinde faaliyet gösterecek olan Çan-2 Termik Santralinin ihtiyacı kapsamında kullanılacak mikronize ve pulvarize (öğütülmüş) kireçtaşı tedariğinin şirketimizin dikey entegre yapısı kapsamında %100 iştirakimiz olan Suda Maden A.Ş. tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu minvalde, Çan-2 Termik Santrali’nin hemen yanında bulunan ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren 18 Mart Çan Termik Santral ihtiyacına yönelik olarak 2 yıl süre ile toplam 800.000 Ton mikronize ve pulvarize (öğütülmüş) kireçtaşı ihalesi kapsamında iştirakimiz Suda Maden A.Ş. 35.520.000 TL ile en düşük teklifi vermiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

 
Odaş Elektrik TETAŞ’ın Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerinden Elektrik Enerjisi Temini Hakkında Açıklama Yaptı – 04.12.2017

KAP: Bilindiği üzere grubumuzun enerji alanındaki toplam üretim portföyümüzün %70’ine kadar olan kısmını 2018 itibariyle yerli kömür termik santrali oluşturacaktır.

Bu çerçevede, 2017/11070 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan ve 2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerinden Elektrik Enerjisi Temini Hakkındaki söz konusu karar sayesinde Grubun elektrik üretim gelirlerinde 2018 yılından geçerli olmak üzere 7 yıl süre ile asgari bir gelir garantisi sağlanacaktır.

Ayrıca ithal kömür santralleri de yerli kömür kullandığı ölçüde 7 sene boyunca orantısal olarak bu teşvikten faydalanabilecektir.

13.11.2014 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere Çan ve yakın çevresini kömür tedarik merkezi olarak tayin edip, bölgede bir hub oluşturma stratejimizle uyumlu bir gelişmedir.

 

GARANTİ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Yorum – 30.11.2017

ODAŞ Enerji (ODAS, EÜ, Fiyat:4.83TL, Piyasa Değeri TL656mn): Çan-2 Santral’i hakkında ÇED olumlu kararının iptali konusunda açılmış davada sonuç Odaş lehine gerçekleşti. Ayrıca Antimuan Madenciliğine yönelik olarak yapılan ilave üretim fırını planlamaya uygun zamanlama ile devreye alındı.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Yorum – 30.11.2017

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin önceden açıkladığı Çan-2 Termik Santral Projesi’nin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmış olan davalar, Çanakkale İdare Mahkemesinin kararları çerçevesinde şirket lehine gerçekleşmiştir. Ayrıca Antimuan Madenciliğine yönelik olarak yapılması planlanan ilave üretim fırını tamamlanmış olup devreye alınmıştır.

Çan-2 Termik Santral Yatırımı ve Antimuan Madenciliği Hak. Bilgilendirme- 29.11.2017

Mahkeme Şirket Lehine Sonuç

KAP Açıklaması : Şirketimizin 10.03.2015 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiş olan Çan-2 Termik Santral Projesi’nin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmış olan 2015/183E. ve 2015/176E. sayılı dosyalara ilişkin davalar, Çanakkale İdare Mahkemesinin 2017/1565 ve 2017/992 no’lu kararları çerçevesinde şirketimiz lehine gerçekleşmiştir.

İlave Yatırım Tamamlandı

KAP Açıklaması: 09.11.2017 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiş olan Antimuan Madenciliğine yönelik olarak yapılması planlanan ilave üretim fırını tamamlanmış olup devreye alınmıştır.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 3Ç17- 10.11.2017

Kapanış (TL) : 5.51 – Hedef Fiyat (TL) : 6.53 – Piyasa Deg.(TL) : 748 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.32 ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.51

Odaş 3Ç17 finansallarını açıkladı. ODAŞ 3Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 2 milyon TL net zarara karşılık 13 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam bizim 20 milyon TL olan net zarar beklentimizden daha iyi. Sapmamızın ana nedeni olarak beklentimizden daha düşük gerçekleşen finansal giderleri söyleyebiliriz. Satışlar 126 milyon kWs elektrik üretimi ile yıllık bazda %2 artarak 134 milyon TL olarak gerçekleşti. 3Ç17’de ortalama spot elektrik tarifesi 175 TL/MWs iken şirketin ortalama elektrik satış tarifesi 267 TL/MWs. Şirket 3Ç17’de %13 FAVÖK marjı ile 10 milyon TL FAVÖK açıkladı. Çan kömür santralinin 2018 yılının başında devreye girmesi bekleniyor. Şirket Ekim ayı itibariyle kömür satışına başladı.

Şirket net zarar açıkladığından dolayı piyasanın tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 3Ç17- 10.11.2017

Yılın üçüncü çeyreğinde 13 milyon TL zarar açıklarken bu rakam finansal giderler nedeniyle bizim beklentimiz olan 7 milyon TL kara göre daha olumsuz gerçekleşti. Ancak şirketin faaliyet karının ise tamamıyla beklentiler dahilinde olduğu görülüyor. Şirketin FAVÖK rakamı 10 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken bizim beklentimiz de bu seviyedeydi.

Şirketin Urfa Doğalgaz santralinin satış fiyatlarındaki iyileşmeden olumlu etkilendiği görülürken Antimuan satışlarının katkısının da üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre arttığı görülüyor. Şirket için esas öneme sahip olan ve 2018 ilk çeyrekte devreye girmesi beklenen Çan kömür santrali yatırımı için gecikme beklenmediği belirtildi. Kömür satışlarının ise Ekim ayında başladığı belirtilirken bunun etkisi son çeyrek rakamlarında görülecektir.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 3Ç17- 10.11.2017

Odaş Elektrik – 3Ç17 sonuçlarını 13.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 2.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 134 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 büyüdü. Şirket, 3Ç17’de 10 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 267 baz puan azalarak %7.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 artarak 803 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

ODAŞ Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. Müşteri Portföyünün Genişletilmesi Hakkında Açıklaması – 23.10.2017

ODAŞ Grubunun dikey entegre iş modeli kapsamındaki uzun dönemli stratejik planlarına paralel olarak grubun bünyesinde yer alan 340 MWm/330 MWe kurulu güçteki yerli kömüre dayalı baz yük termik santralinin yakın bir süreçte devreye girmesi ile birlikte, grubun elektrik perakende satış portföy büyüklüğünü güçlendirmek için Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan ODAŞ Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile 2M Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. (2M Enerji) arasında 2M Enerji’nin sahip olduğu tüm portföyün (Toplam: 7.000 aktif sayaç) ODAŞ Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye devredilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır.

 

 

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

Kapanış (TL) : 5.06 – Hedef Fiyat (TL) : 6.53 – Piyasa Deg.(TL) : 687 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.82 ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.05

Devam eden yatırımları zamanında devreye girecek
ODAS 2Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 2 milyon TL net zarara karşılık 8 milyon TL net kar açıkladı. Bizim net zarar beklentimiz ise 17 milyon TL idi. Tahminimizin sapmasının ana nedeni olarak beklentimizden daha iyi gerçekleşen finansal giderleri söyleyebiliriz.

Satışlar 2Ç17’de yıllık bazda %24 artarak 143 milyon TL’ye ulaştı. Bu çeyrekte Urfa doğalgaz santrali geçen senenin aynı dönemine kıyasla daha az üretim yaptı ve ortalama satış fiyatı daha düşük gerçekleşti. 2Ç17’de Urfa doğalgaz santralinin ortalama elektrik satış fiyatı 243TL iken geçen senenin aynı döneminde 287TL idi. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 11 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Bu rakam 2Q16’da ise 14 milyon TL idi.
Yatırımlarıyla ilgili gelişmeler: (i) Çan kömür santralinin 6 ay içerisinde devreye girmesi bekleniyor, (ii) altın üretimi ile ilgili olarak hala ÇED raporu bekleniyor, (iii) antimuan üretimi için ek kapasitenin Ekim ayında devreye girmesi bekleniyor ve (iv) şirket 6 ay içinde 200.000 ton kömür üretimi ve satışı planlıyor. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

Odaş yılın ikinci çeyreğinde 7.8 milyon TL net kar açıklarken piyasa beklentisi 2 milyon TL zarar seviyesindeydi. Özellikle finansal gelirler şirketin karlılığına olumlu yansıdı. Diğer taraftan FAVÖK ise ikinci çeyrekte 11.3 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 11.7 milyon TL paralelinde gelmiş oldu. Şirket Çan kömür santrali yatırımının inşaat kısmının Ağustos sonunda tamamlanmasını beklerken santralin faaliyete alınması çalışmalarının ise altı ay içerisinde tamamlanmasını bekliyor. Şirket için hedef fiyatımızı %15’lik iskontoyu kaldırmamız neticesinde 4.90TL seviyesinden 5.80 TL seviyesine yükseltirken Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

Odaş Enerji (ODAS, Nötr): Odaş 2017 yılının ikinci çeyreğinde 7,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 1,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri %24 oranında artan şirketin brüt karı ise satış maliyetlerindeki yüksek artışın etkisiyle %30 oranında azalmış ve 11,3mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan, operasyonel giderlerdeki azalma ve diğer faaliyetlerden giderlerdeki gerilemeye bağlı olarak faaliyet karı 10,3mn TL ile yaklaşık aynı sevide kalmıştır. Buna ilaveten 2Ç2016’da kaydedilen 12,8mn TL’lik net finansman giderine karşın, 2Ç2017’de 1,8mn TL net finansman geliri kaydedilmesi bu çeyrekte kar açıklanmasında ana etken olmuştur. İki çeyrek kar rakamına karşın Şirket ilk altı ayda 5,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 8,9mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

Kapanış (TL) : 5.47 – Hedef Fiyat (TL) : 4.29 – Piyasa Deg.(TL) : 743 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.14 ODAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -21.64

Odaş’ın %100 Bağlı Ortaklığı konumundaki Suda Maden A.Ş. 3 yıl vadeli toplam 9.3 Milyon Euro kredi aldı. Bu kredi ile birlikte, Grubun değerli ve stratejik metal madenciliği alanındaki konumunu büyütmesi ve güçlendirmesi hedeflenmektedir.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

Odaş bağlı ortaklığı Suda Maden Pasha Yatırım Bankasından 3 yıl vadeli 9.3 milyon EUR tutarında bir kredi aldığını açıkladı. Bu krediyi şirketin metal madenciliği alanında büyüme için kullanması beklenmektedir. Hatırlanacağı gibi Suda Maden halihazırda grubun Antimuan madenciliği faaliyetlerini sürdürmektedir. (Olumlu)

Suda Maden A.Ş. Kredi Kullanımı Hakkında – 01.06.2017

Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı konumundaki Suda Maden A.Ş. nezdinde, PASHA Bank OJSC bünyesindeki PASHA Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 3 yıl vadeli toplam 9.3 Milyon Euro tutarındaki kredi bugün itibariyle şirketin kullanımına açılmıştır. Bu kredi ile birlikte, Grubun değerli ve stratejik metal madenciliği alanındaki konumunu büyütmesi ve güçlendirmesi hedeflenmektedir.

 

BMD Araştırma – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz – 26.05.2017

ODAŞ Çan Termik Santrali Saha Ziyareti Bilgilendirme Notları

1. İnşaat’ın tamamlanma oranının %90’nın üzerinde olduğu makine&ekipman montajının ise %75’in üzerinde olduğu açıklandı.

2. 2017 Kasım itibari ile tüm çalışmaların tamamlanması ve üretime geçilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte bu tarz büyük projelerde görülmesi oldukça doğal olası aksaklıklar nedeni ile muhafazakâr tarafta yer alınması adına üretimin 2018 Ocak itibari ile başlayacağına yönelik kabullerin yanlış olmayacağı ifade edildi.

3. Santralin yılda ortalama 7.500 saat civarında faal olmasının beklendiği ifade edildi. Söz konusu beklenen faal çalışma saat süresi yaklaşık %85-90 KKO oranına denk gelmektedir. Bununla birlikte öngörülmemesine rağmen ilk yıl yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeni ile en kötümser senaryoda santralin yılda ortalama 5.500 saat faal olması ve KKO’nun %60-65 arasında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

4. Çan termik santralinin kömür tedariki için çevre sahalardan kömür tedarik anlaşmalarının yapıldığı ve önümüzdeki 5-6 yıllık süreçte tüm gerekli kömür miktarının dışarıdan tedarik edileceği ifade edildi. Tedarik edilecek kömürün yüzey seviyelerinde (açık ocak) yer aldığı bundan dolayı maliyetinin nispeten daha düşük olacağı açıklanmıştır. Kömür maliyetinin üretilen MW başına 60-65 TL civarında gerçekleşeceği toplam üretim maliyetinin ise MW başına 80-90 TL civarında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edilmiştir.

5. Kömürün tespit edildiği bölgede 80 milyon tondan fazla kömür olduğu ve bunun 2 milyon ton kadarının ise açık ocaktan yani fazla bir çaba harcamadan yüzeyden temin edilebilecek şekilde olduğu açıklanmıştır. Yatırımın tamamlanması sonrasında başlayan üretimle yılda ortalama 1,7 milyon ton kömür çıkarılacağı öngörülmektedir.

6. 2018 yılında sadece termik santralden 235-240 milyon civarında FAVÖK beklendiği ifade edildi. Söz konusu FAVÖK tahminine geçen sene ki elektrik fiyatları ile ulaşıldığı artan kurun etkisi ile elektrik satış fiyatlarının yükselmesi durumunda FAVÖK rakamının daha fazla olması gerektiği belirtildi.

7. Altın aranılan sahalarda 10,7 ton/348.000 ons altın kaynağı olduğu belirtildi ancak bu kaynağın ne kadar ının ekonomik olarak çıkarılabilir miktarda olduğunun tespitinin takip eden aylar içerisinde sonuçlanacağı ifade edildi. Altının çıkarılamaya başlanması ile ons başına 400 USD üretim maliyetinin oluşmasının tahmin edildiği ifade edildi.

8. Antimuan madeni için de aylık üretimin 60-70 ton civarında olduğu ve 2017 sonbaharda ise üretimin 100 ton seviyelerine yükselmesinin planlandığı belirtildi. Ton başına elde edilen FAVÖK miktarının 4.500 USD olduğu ifade edildi. Bu durumda antimuan madeninden elde edilen FAVÖK rakamının ortalama 2-3 milyon USD arasında olmasının beklendiği açıklandı.

9. Özetlemek gerekirse söz konusu veriler ışığında Şanlıurfa’daki doğalgaz santralinin de 60 milyon TL civarında FAVÖK üretmesi de hesaba katıldığında elektrik fiyatlarının güncellenmemesi durumunda dahi ODAS’ın sadece santrallerden gelen, madencilik faaliyetinden elde edilen FAVÖK rakamının hesaba katılmadığı durumda bile yıllık 300 milyon TL ve üzerinde FAVÖK üretmesi beklemekteyiz.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Odaş yılın ilk çeyreğinde 13.3 milyon TL zarar açıklarken bu rakam açıklarken geçtiğimiz yıl 10.7 milyon TL net kar bulunmaktaydı. Şirketin faaliyet karı aynı seviyelerde kalırken özellikle döviz açık pozisyonu ve borçluluğu nedeniyle artan net finansal giderler karlılığı olumsuz etkiledi. Şirketin VAFÖK’ü ise 2017 ilk çeyrekte 13.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken 2016 ilk çeyrekte 13.4 milyon TL VAFÖK bulunmaktaydı. Elektrik segmentlerinde görülen gerilemeye karşın antimuan’da karlılığın oldukça olumlu seyretmesi şirketin faaliyet karına olumlu yansımış oldu.

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Kapanış (TL) : 3.99 – Hedef Fiyat (TL) : 4.04 – Piyasa Deg.(TL) : 542 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.33
ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 1.35 Analist: [email protected]

Zayıf 1Ç17 sonuçları: ODAŞ yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 11 milyon TL net kara karşılık 13 milyon TL net zarar açıkladı. Bu daralmanın ana sebebi olarak yüksek kaydedilen finansman giderini söyleyebiliriz. Satışlar artan satış hacmi sayesinde yıllık bazda %14 artarak 145 milyon TL’ye ulaştı. Toplam elektrik üretimi ise aynı seviyede kaldı. 1Ç17 ortalama spot elektrik fiyatı 166 TL/MWs iken Odaş’ın ortalama elektrik satış tarifesi 265TL/MWs idi. 1Ç17’de şirket %9.5 FAVÖK marjı ile 14 milyon TL FAVÖK açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise %10.5 FAVÖK marjı ile 13 milyon TL FAVÖK açıkladı. Çan kömür santralinin 4Ç17’de devreye girmesi planlanıyor. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

İlk çeyrekte 13,3 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 10,7 milyon TL net kar açıklamıştı. Bu dönemde FAVÖK yıllık bazda %4 büyüyerek 14 milyon TL oldu. FAVÖK marjı ise %9,5 oldu (1Ç16: %10,5). Net satışlar %14 arttı ve 146 milyon TL oldu. Odaş Elektrik, 1Ç17’de 26 milyon TL net finansal gider kaydetti (1Ç16: +2 milyon TL). Kaydedilen kambiyo zararı 22 milyon TL’ydi. Net borç çeyreksel bazda %23 artarak 531 milyon TL oldu.

 

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik ODAS Hisse Analiz – 09.05.2017

Şirket Raporu        Endeksin Üzerinde Getiri     Hedef Fiyat: 4,90 TL

Odaş’ı büyüme potansiyeli nedeniyle Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ile araştırma kapsamına alıyoruz. Odaş diğer elektrik şirketlerinden farklı bir şekilde kömür santrali yatırımı yanında madencilik için de yatırımlarda bulunuyor. Şirketin elektrik üretim kapasitesi 148MW’dan 2017 sonunda 488MW seviyelerine yükselecek. Devam eden yatırımların tamamlanması ile birlikte şirketin VAFÖK rakamı ise bu seneki 67 milyon TL seviyelerinden 2018 yılında 267 milyon TL ve 2019 yılında ise 310 milyon TL seviyelerine ulaşacaktır. Şirket için belirlediğimiz 4.90TL’lik hedef fiyat ise %25 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

2018’de devreye girecek kömür santrali şirketin karlılığına önemli ölçüde etki edecektir. Çanakkale Çan’da bulunan 340 MW’lık kömür bazlı elektrik santrali yatırımı aynı zamanda değerli kömür rezervleri yakınında konuşlanmış durumda. Santral 2017 son çeyrekte tamamlanmasının ardından ürettiği elektrik ’in bir kısmını TETAŞ’a satabilecek. 2018 yılında bu santralin toplam VAFÖK’ünün 173 milyon TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz.

Stratejik madencilik yatırımları ile değer artıyor.

1- Şirket daha önce 1 milyon dolar almış olduğu Antimuan madeni 2016 ikinci yarıdan itibaren üretime geçti. Bu madenden 2017 ve 2018 yıllarında 2.4 milyon dolarlık VAFÖK katkısı bekliyoruz.

2 – Şirket altın madeni ile ilgili olarak ÇED sürecini başlatmış bulunuyor. Toplamda 348 bin ons altın ve 2.8 milyon ton gümüş rezervi olan alanda şirketin 2019 yılında yıllık 15 bin ton ile altın üretimine geçmesini bekliyoruz. Altın madenînin VAFÖK katkısının ilk üretim yılı için 9 milyon dolar ve sonraki yıllar içinse 18 milyon dolar olmasını bekliyoruz.

3- Odaş geçtiğimiz aylarda Çorum Dodurga’da bir kömür madeni için redevans karşılığı kömür çıkarma anlaşması imzaladı. Bu alanda kömür çıkarma faaliyetlerinin 2018 yılında 100 bin ton ile başlamasını bekliyoruz. Bunun da şirketin konsolide VAFÖK’üne 24 milyon TL’lik katkısı olacaktır.

Urfa santralinin VAFÖK katkısı önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. 140MW’lık santral aktif işler içerisinde en büyük VAFÖK katkısı olan iş olarak ön plana çıkmaktadır. Şirket bu santrali özellikle piyasadaki dengeleme için kullanmaktadır. Bu sayede normal elektrik fiyatlarının oldukça üzerinde bir satış fiyatı ve karlılığa ulaşabilen santralin karlılığının piyasadaki dengeleme ihtiyacının devam edeceği varsayımı ile sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz.

Çan santralinin devreye girmesi ile birlikte borçluluk azalmaya başlayacaktır. Odaş’ın 2016 sonunda 521 milyon TL’lik net borcu bulunurken bu rakam VAFÖK’ünün 8.5 katı gibi yüksek sayılabilecek bir seviyededir. Ancak Çan santralinin devreye girmesi ile Net Borç / VAFÖK rakamı 2018 yılında 2.5x seviyelerine gerileyebilecektir.

Riskler: Şirketin 2016 sonu itibariyle yaklaşık 0.5 milyar TL’lik bir açık döviz pozisyonu bulunmaktadır. Bu da finansallar üzerinde özellikle kur hareketinin olduğu dönemlerde dalgalanma yaratabilir. Elektrik fiyatlarının seyri de şirket açısından önem arz etmektedir. Bunun yanında şirket değerinin büyük kısmının devam eden yatırımlardan geldiği göz önünde bulundurulursa bu yatırımların tamamlanmasında yaşanabilecek gecikmeler ve problemler hedef fiyat açısından risk oluşturabilir.

 

 

ODAŞ’tan Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Yeni Açıklama – 18.04.2017

Şirketimizin 210.000.000 (İkiyüzonmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 47.600.180 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 88.149.820 TL artırılarak toplam 135.750.000 TL’sına çıkarılmasına yönelik bedelsiz sermaye artırım başvurumuz Kurul’un 14.04.2017 tarih ve 17/522 sayılı kararıyla onaylanmış ve 18.04.2017 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

Ödeme Tarihi
26.04.2017 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
25.04.2017 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
 

 

Hisse Haber – ODAŞ’tan Kömür Madenciliği ile İlgili Gelişmeler Hakkında Açıklama – 16.03.2017

İştiraklerimizden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’nin dolaylı olarak %52 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan YS Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Çorum İli Dodurga İlçesindeki IR:2600 no’lu kömür madeni işletme ruhsat alanına yönelik olarak Kömür İşletmeleri A.Ş.(KİAŞ) ile 10 yıllık rodövans sözleşmesi yapmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

İŞ YATIRIM – Odaş ODAS Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

Kapanış (TL) : 9.05 – Hedef Fiyat (TL) : 9.85 – Piyasa Deg.(TL) : 431 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.71 ODAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 8.84

Yüksek fiyatli artan satış hacmi sonuçları olumlu etkiledi
Odaş 4Ç16’da geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 27 milyon TL net kara karşılık 16 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam bizim net zarar beklentimiz olan 15 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Net kardaki daralmanın sebebi şirketin 4Ç15’de 17 milyon TL tutarında net finansal gelir kaydederken 4Ç16’da 39 milyon TL net finansal gider açıkladı.

Şirketin satışları 4Ç16’da yıllık bazda % 8 oranında artarak 143 milyon TL’ye ulaştı. 2016 yılında toplam elektrik üretimi 518 milyon kWs olarak gerçekleşti. Geçen senenin aynı döneminde ise 534 milyon kWs idi. 2016 yılında ortalama spot elektrik fiyatı 138 TL/MWs iken Odaş’ın ortalama elektrik satış tarifesi 290 TL/MWs idi. 4Ç16’da şirket %14 FAVÖK marjı ile 20 milyon TL FAVÖK açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise %8.5 FAVÖK marjı ile 11 milyon TL FAVÖK açıkladı. Çan kömür santralinin 4Ç17’de devreye girmesi planlanıyor. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş ODAS Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Şirket 2016 yılının son çeyreğinde 16,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve 2015 yılının aynı dönemindeki 27,5mn TL’lik ana ortaklık net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrekte zarar kaydedilmesinde kur kaynaklı olarak yüksek finansman giderleri etkili olmuştur. Satış gelirleri 4Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %71,8 oranında artarak 21,1mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Faaliyet karı da aynı dönemde %20,5 oranında artarak 17,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket 4Ç2015’teki 17,2mn TL’lik finansman gelirine karşın 4Ç2016’da 39,2mn TL’lik finansman gideri kaydetmiş ve buna bağlı olarak 16,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Son çeyrek zararı ile birlikte, Odaş 2016 yılını 9,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı ile kapamıştır. Şirket’in 2015 yılı ana ortaklık net dönem zararı 0,6mn TL idi.

OYAK YATIRIM – Odaş ODAS Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

Yılın son çeyreğinde 16 milyon TL zarar açıklarken bu rakam tüm yıl karını -9.4 milyon TL zarara çevirmiş oldu. Şirketin faaliyet performansındaki olumlu seyre rağmen kurlardaki hareket nedeniyle finansal giderlerdeki artışın zarara neden olduğu görülüyor. Şirketin VAFÖK rakamı ise önceki çeyreklerin üzerinde 20 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. (3Ç16: 13.6 mn TL – 4Ç15:11.2 mn TL).

 

Odaş Elektrik’ten Döviz Poziyonu Hakkında Özel Durum Açıklaması – 03.03.2017

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Tic.A.Ş.nezdinde 2017 yılı sonuna kadar yapılacak tüm kredi anapara geri ödemelerini karşılayabilecek düzeyde yabancı para mevduatı aktiflerimizde oluşturulmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik Üretim ODAS Hisse Haber Yorum – 17.02.2017

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirket 210mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 47.600.180 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere ve bedelsiz olarak 88.149.820 TL artırılarak toplam 135.750.000 TL’ye çıkarılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı için Kurul’a başvurulmasına karar verilmiştir. Haberin ardından Şirket hisseleri dün günü %7,44 oranında değer kazanarak kapatmıştır.

OYAK YATIRIM – Odaş Elektrik Üretim ODAS Hisse Haber Yorum – 13.02.2017

Bahattin Özal sahip olduğu 2.8 milyon adet hissenin teminat olarak kullanılmaya müsait olması için MKK’ya başvurulduğunu açıkladı. Bu kaydettirmenin satış amacı içermediği ancak gerekli görüldüğünde teminat olarak kullandırılmak için yapıldığı belirtildi. Nötr

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik Üretim ODAS Hisse Haber Yorum – 13.02.2017

Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Şirketin kurucu ortaklarından olan ve %15,76 oranında pay sahibi konumundaki Sayın Korkut Özal’ın vefatından dolayı sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 7.500.000 adet ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’ne ait paylarının varislerine yasal mirasçılık oranlarda devir işlemi ile ilgili yasal süreçler tamamlanmış ve hisse devir işlemlerine başlanmıştır.

Yeni durum itibariyle devir sonrasında Sayın Korkut Özal’ın varislerinden ve Şirketin kurucu ortaklarından olan Sayın A. Bahattin Özal’ın sahip olacağı yeni pay oranı %15.38’den %17.74’e yükselecek olup, diğer varislerin ferdi sahip oldukları ODAS paylarının oranları %5’in altında yer alacaktır. Sayın A. Bahattin Özal’ın sahip olduğu ODAS paylarından 1 TL nominal değerli 2,8mn adet payın, gerekli görülmesi durumunda teminatlandırılmaya müsait hale getirmek amacıyla borsada işlem gören niteliğine dönüştürülmek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu’na gerekli başvuru yapılacak olup, söz konusu başvuru işlemi herhangi bir hisse satış planlaması amacıyla yapılmayacaktır.

 

ODAŞ’tan Elektrik Fiyatlarında Yaşanan Fiyat Dalgalanmaları Hakkkında Yatırımcılar İçin Açıklama – 26.12.2016

Son zamanlarda elektrik sektöründe artan fiyat dalgalanmaları çerçevesinde yatırımcılardan gelen sorular üzerine bu süreci uzun pozisyonda geçirdiğimizin ve bu çerçevede fiyat artışlarından negatif bir şekilde etkilenmediğimizin bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.

 

ODAŞ’ta Altın, Gümüş ve Antimuan Madencilik Faaliyetleri İle İlgili Önemli Gelişmeler – 09.12.2016

Şirketimiz iştiraklerinden Suda Maden A.Ş. ve Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. faaliyetleri ile ilgili gelişmeler aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Antimuan Madenciliği, Antimuan Trioxide (ATO) ve Metal Üretimi

İştirakimiz Suda Maden A.Ş.Kütahya ili Gediz İlçesi Cebrail ruhsat alanı içerisinde seçtiği pilot bir bölgede, mevcut (ATO) fırını ve yeni işletmeye giren metal fırını döküm kapasitesi sınırları çerçevesinde Antimuan madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir.  Yeni başlayan faaliyetler çerçevesinde, yatırım kaynaklı hiçbir finansal yükümlülüğü bulunmayan Suda Maden A.Ş.’nin, ilk öngörülerde 2016 yılı son çeyreğinde 300.000 USD, 2017  tüm sene için, toplam yaklaşık toplam 600 tonluk ATO ve metal üretimi ile birlikte 2 Milyon USD EBITDA katkısı yapması beklenmektedir. Antimuan’nın Dünya’da  rezervleri ilk tükenmesi beklenen ve madenciliği en zor metallerden biri olması, saflaşmış halinin yüksek teknoloji ürünlerinde önemli bir hammadde olarak kullanılıyor olması, madencilik faaliyetini büyütmekten önce katma değeri daha yüksek nihai ürün üretmek Şirketimizin bir sonraki stratejisi içerisinde yer almaktadır.

Değerli Metal Madenciliği

İştiraklerimiz Suda Maden A.Ş. ve Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Uşak ve Kütahya arasında 5 adet ruhsata sahiptir. Bu ruhsatlardan 3 tanesi olan KarağaaçCebrail, ve Uğurluca ruhsatları değerli metal varlığı tespit edilmiş alanları kapsamaktadır. Söz konusu ruhsatlardaki değerli metaller olan Altın (Au) ve Gümüş (Ag) beraber değerlendirilerek “Yıldız Altın ve Gümüş Projesi”  planlanmıştır.  Yıldız Altın ve Gümüş Projesi’nin ana değerli metal kaynağını Karaağaç ruhsatı oluşturmakta olup, aşağıdaki veriler sadece Karaağaç ruhsat alanı içerisindeki çalışmaları ihtiva etmektedir.

Stratex International Plc’nin Türkiye’deki temsilcisi Stratex Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan kısmi çalışmalar çerçevesinde Doğu ve Batı zonunda toplam Au ve Ag kaynağı hesaplanmıştır.  Bu hesaplamalara göre her iki zonun gösterilmiş/indicated ve çıkarsanmış/inferred kategorisindeki toplam kaynağı ortalama 0,74g/t Au ve 6,0 g/t Ag içeren 14.475.753 ton (348.150 ons Au/10.71 ton Au ve 2.832.036 ons Ag/86,85 ton Ag)’dur.

Toplam kaynağın Doğu zonunda bulunan 78.000 ons Au/2,4 ton Au ve 474,770 ons Ag/14,71 ton Ag ile Batı zonunda bulunan 89.486 ons Au/2,77 ton Au ve 780.834 ons Ag/ 24,20 ton Ag JORC metoduna göre gösterilmiş (Indicated ) kategorisindedir.  Doğu ve Batı zonundaki gösterilmiş/Indicated kaynak toplamı ortalama 0,76g/t ve 5,83g/t Ag içeren 167.486 ons Au ve 1.255.604 ons Ag’dir. Batı zonuda  geri kalan 180.664 ons Au/5,6 ton Au ve 1.576.432 ons Ag/48,86 ton Ag  ise çıkarsanmış (inferred) katagorisinde değerlendirilmektedir.

Daha önce sadece 156,798 ons Au çıkarsanmış (inferred) olarak tespit edilmiş kaynağın, alınan olumlu sondaj neticeleri çerçevesinde hem gösterilmiş hem de çıkarsanmış kategoride önemli oranda genişlemesi ve halen genişlemeye açık olması, cevherin açık işletmeye uygun olması, ilk belirlemeler çerçevesinde oksitli ve geçiş zonlarının çoğunlukta olması projenin genel rantabilitesini çok uygun olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede sahanın genişletme veya sınırlarının oluşturma çalışmaları, ara sondaj ihtiyacı ve gerekli teknolojik testlerle beraber işletmeye dönük Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasına yönelik sürecin vakit kaybedilmeden başlanılmasına karar verilmiştir.

 

KAP açıklaması – 01.12.2016

ODAS’tan Devreye Alınan Metal Üretim Fırını ve Altın Madenciliği Ar-Ge Çalışmaları ile İlgili Açıklama

%100 oranında bağlı ortaklığı konumunda olduğumuz Suda Maden A.Ş. firmamız tesislerinde Metal Üretim Fırını bugün (01.12.2016 tarihi) itibariyle devreye alınmıştır. Bu sayede Antimuan Trioksit üretimi ile birlikte üretim gamı içerisine metal üretimi de dahil edilmiştir. 2016 yılı son çeyreğinde başlayan Antimuan Trioksit satışlarına ilave olarak metal üretimine yönelik satışlarında da 2017 yılı başı itibariyle başlaması planlanmaktadır.

Böylelikle söz konusu üretimlerle birlikte grubumuzun portföyünde yer alan dolara endeksli gelir kalemlerinde de artış sağlanacaktır.

2017 yılı için senelik üretim projeksiyonları ve gelir kalemleri ile ilgili beklentilerimizin Aralık (2016) ayı içerisinde paylaşılması hedeflenmektedir. Şirketimizin Antimuan maden üretiminin ve ilişikli endüstriyel ham madde üretim tesislerinin beklenenden hızlı ve başarılı bir şekilde devreye alması, söz konusu faaliyetlerle ilgili projeksiyon paylaşımlarının ilgili faaliyetlerin ardından gelmesine sebebiyet vermiştir.

Aynı şekilde altın madenciliğine yönelik araştırma/geliştirme çalışmalarının ilk kısmının yine Aralık (2016)  ayı içerisinde paylaşılması hedeflenmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik Üretim ODAS Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Kapanış (TL) : 7.5 – Hedef Fiyat (TL) : 10.33 – Piyasa Deg.(TL) : 357 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.73 ODAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 37.76

Odaş 3Ç16: Hafif olumlu
Odaş 3Ç16’da 2.2mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 29mn TL zarar açıklanmıştı. Operasyonel karın iyileşmesi ve kur farkı giderlerinin daha düşük gerçekleşmesi yıllık bazda iyileşmenin ana etkenleri. Açıklanan rakam bizim 18mn TL zarar beklentimizden daha iyi gerçekleşti. Operasyonel olarak beklentimize paralel olmasına rağmen beklentimizin altında gerçekleşen finansman giderleri beklentimizden sapmaya neden oldu. Şirket’in gelirleri elektik ticaret hacminin azalması nedeni ile yıllık bazda %3 daralarak 131mn TL olarak gerçekleşti. Bizim beklentimiz 125mn TL seviyesindeydi. Şirket’in FAVÖK’ü bizim beklentimize paralel 13.6mn TL gerçekleşti.

Urfa doğalgaz santralinin artan satış fiyatı ve hacimleri ile Köprübaşı HES’in devreye girmesi ile YEKDEM’e (yenilenebilir enerji destekleme mekanizması) yapılan satışlar operasyonel karın yıllık bazda %62 artış göstermesini sağladı. Her ne kadar operasyonel sonuçlar beklentimize paralel gerçekleşse de hem net karın hem operasyonel karın yıllık bazda güçlü iyileşme göstermesi nedeni ile piyasanın sonuçlara olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik Üretim ODAS Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Odaş 2016 yılı üçüncü çeyreğinde 2,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 29mn TL’lik zarara göre net dönem zararı azalmıştır. Şirketin zarar kaydetmesinde 13,2mn TL’lik finansman gideri etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri %3 oranında azalarak 131,4mn TL’ye gerilemesine karşın brüt kar ise %37 oranında artarak 13,3mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Finansman öncesi faaliyet karı da %99 oranında artarak 11,8mn TL’ye yükselmiştir. Finansman giderlerinin 40mn TL’den 13,2mn TL’ye gerilemesinin de olumlu katkısıyla şirket bir önceki yılın aynı dönemine göre daha düşük zarar kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 6,7mn TL’ye gerilemiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 28mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik Üretim ODAS Hisse Analizi 2Ç16 – 22.08.2016

Odas Elektrik 2Ç16’da 1.8mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 0.6mn TL net kar açıklamıştı. Bizim beklentimiz 3mn TL kar elde edileceği yönündeydi. Operasyonel sonuçlar beklentilerimize paralel olmasına rağmen beklentimiz üzerinde gerçekleşen finansman giderleri net karın beklentimizden sapmasına neden oldu. Şirket’in gelirleri elektrik ticaretinin azalması nedeni ile yıllık bazda %3 daralarak 115mn TL seviyesine gerilerken bizim beklentimiz 120mn TL’nin bir miktar altında gerçekleşti. FAVÖK ise yıllık bazda %118 artarak 14.4mn TL’ye yükselirken beklentimize paralel gerçekleşti. FAVÖK artışında Şanlıurfa Doğalgaz Santrali’nde yıllık bazda üretim ve fiyatların artması ve Köprübasi HES’in operasyonel olması ile birlikte finansallara katkı sağlamaya başlamasından kaynaklandı.

ZİRAAT YATIRIM – Odaş Elektrik Üretim ODAS Hisse Analizi – 22.08.2016

Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Sınırlı Negatif): Odaş 2016 yılının ikinci çeyreğinde 1,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 625bin TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %3 oranında azalan şirketin brüt karı ise %46,8 oranında artarak 16,1mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet karı da %18,9 oranında artan şirketin net finansman giderleri 8,3mn TL’den 12,8mn TL’ye yükselmiş ve şirketin bu çeyrek zarar açıklamasında ana etken olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamı ile birlikte Odaş’ın Ocak- Haziran dönemi karı 8,9mn TL olmuş ve yine de bir önceki yılın aynı dönemine kaydedilen 914bin TL’lik net kar rakamına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

 

İŞ YATIRIM – Odaş Elektrik Üretim ODAS Hisse Analizi – 07.07.2016

İş Yatırım Araştırma Birimi tarafından hazırlanan Temmuz ayı raporundan alınmış hisse yorum ve değerlendirmesidir. Odaş Elektrik İş Yatırım’ın Temmuz Ayı gizli değerler portföyünde yer almaktadır.

2016 yılında Suda Madeni ile ilgili gelişmeler

Şirket Suda Maden hisselerinin tamamını toplam 1 milyon dolar karşılığında devraldı. Suda Maden’in 2 adet işletme ve 2 adet arama olmak üzere toplam 4 adet ruhsatı bulunuyor. Şirket işletme için gerekli olan ekonomik rezervi tespit etmek için biraz daha detaylı bir çalışmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Primli fiyatlama devam ediyor

Şirketin Şanlıurfa’da 140 MW kapasiteli doğalgaz santrali bulunuyor. Burası enerji üretim kapasitesine en çok ihtiyaç olan bölge. Bölgedeki iletim hatlarının kapasitesi de düşük olduğundan dolayı enerji ihtiyacının büyük kısmı yerel üretimden karşılanıyor. Bundan dolayı ODAŞ Enerji TEİAŞ’a primli fiyattan elektrik satabiliyor.

 

ODAŞ Elektrik Üretim Ortaklık Yapısı ve Faaliyet Konusu

ODAŞ, dikey entegre yapısıyla enerji v e madencilik alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Grup dikey entegre bir iş modeline yönelik olarak elektrik üretimi, elektrik perakende v e doğal gaz satışı, maden üretimi v e satışında faaliyet göstermektedir.

Ortaklık Yapısı (%)

Diğer %50.8
Abdulkadir Bahattin Özal  %17.7
Bb Enerji Yatirim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi %15.8
Burak Altay %15.6