Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Migros MGROS ...

Migros MGROS Hisse Analiz ve Yorumları

ŞEKER YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz – 13.05.2019

MGROS Şirket Raporu: Operasyonel başarı karşısında FX cinsi krediler…

Migros 1Ç19’da piyasa beklentisinin (155mn TL net zarar) ve bizim beklentimizin (147mn TL net zarar) üzerinde 231mn TL net zarar açıkladı (1Ç18: 238mn TL net zarar). Satış gelirleri tarafında ise piyasa (4,830mn TL) ve bizim beklentimize (4,848mn TL) paralel olarak 4,923mn TL net satış geliri elde edilmiştir. (1Ç18: 3,940mn TL). Şirket, satış gelirlerini yıllık bazda %25 artırmıştır.

Şirket, UFRS 16 etkileri göz ardı edildiğinde brüt kârlılıkta 27.2%’ye (1Ç18: 25.3%) ulaşmıştır. Operasyonel giderler görünümünde önemli değişikliklere sebep olan UFRS 16; TL 79mn’lik lojistik giderlerinin SMM olarak değerlendirilmesine de sebep olmuştur. Öte yandan, en büyük etkinin ise amortisman giderlerinde olduğunu görüyoruz. Bunun ardında yatan sebep ise, değişiklik öncesinde UFRS kuralları gereği giderleştirilen kira giderlerinin artık aktifleştirilecek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, şirket’in operasyonel giderlerindeki kira giderleri azalırken, amortisman giderleri ise artmaktadır. Bunun sonucunda Şirket, 451mn TL FAVÖK ve 9.2% FAVÖK marjı (1Ç18: 179mn TL ve 4.5% FAVÖK marjı) açıklamıştır. Düzeltilmemiş FAVÖK karşılaştırması yaptığımızda ise Şirket’in %5.9 FAVÖK marjı ile piyasa beklentilerinin (260mn TL ve 5.4%) ve bizim beklentimizin (256mn TL ve 5.3%) üzerinde bir operasyonel performans gösterdiğini görüyoruz.

Kâr marjlarında Kipa’nın olumsuz etkisinin nisbeten az olması olması ve inorganik entegrasyonun beklenenden daha hızlı iyileşme göstermesi sebebiyle; sonuçları şirket için olumlu bulmaya devam ediyor, döviz kredilerinin hem bilanço ağırlığından dolayı hem de gelir tablosuna olumsuz etkisinden dolayı hisse performansında baskıya sebep olduğunu düşünüyoruz. Buna karşın 2015 yılı sonunda yaklaşık EUR 750mn olan uzun vadeli borçlanmalar Mar19 itibariyle 515mn EUR’a kadar geriledi. İşletme sermayesi yükünün Şirket üzerinde olmaması, yaratılan güçlü nakit akışı sayesinde borçlarını döviz cinsinden de önemli seviyede düşüren (EUR/TL kurundaki TL aleyhine gerçekleşen fiyatlanmalara rağmen) Migros’a olan olumlu bakışımızı korumaya devam ediyoruz. (Net Borç/FAVÖK -> 2013: 4.0x – 2014: 3.2x – 2015: 2.9x – 2016: 2.7x – 2017: 2.6x – 2018: 2.3x – 1Ç19: 2.4x)

2019 Beklentileri: Türkiye genelinde toplamda 161 mağaza ile 20 şehirde yaklaşık 300bin m2 alanda operasyonlarına devam eden Kipa’nın satın alınmasıyla pazardaki pozisyonunu sağlamlaştıran Şirket, organik büyüme arzusunu sürdürmektedir. 2017 yılında 4 mağaza optimizasyonu gerçekleştiren Şirket, 2018 yılı sonu itibariyle +10 mağazanın daha optimizasyonunu tamamladı. 2019 yılında net satışlarda 20% büyüme hedefi ve %5.5 bandında FAVÖK marjı (Şirket’in %6.0 olan FAVÖK marjı beklentisinden diğer gelir/gider kalemini çıkarıyoruz) beklentisi bulunan Migros’un 100 yeni mağaza açma hedefi ve 300mn TL yatırım harcaması planı bulunmaktadır.

Zayıf performans gösteren Kipa operasyonlarının Migros rakamlarına yapacağı baskıdan ötürü FAVÖK marjında geçtiğimiz senelere göre öngörülen düşüşü orta vadede olumsuz yorumlamıyoruz, aksine piyasa beklentilerinden çok daha hızlı mesafe kat eden, Migros tarafında ise Mjet ve özel markalı ürün odağıyla büyüyen Migros beğenimizi kazanmaya devam ediyor. Öte yandan, 2019 yılı hedeflerinde varlık satışları bulunması, dolayısıyla EUR borçların 20% seviyesinde azaltılmasının amaçlanması da hisse üzerindeki olumsuz algıları azaltabilir.

Migros için hedef fiyatımızı 25.00 TL olarak, tavsiyemizi ise “AL” yönünde koruyoruz. Rapor tarihi itibariyle 2019T 4.2x FD/FAVÖK oranıyla işlem gören Migros’un yurtiçi ve yurtdışı benzer şirketleri 8.1x ortalama FD/FAVÖK rasyosu ile işlem görmektedir.

 

ŞEKER YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Migros (MGROS) IFRS 16 düzeltmeleri çerçevesinde sunulan denetim raporuna göre 1Ç19’da 4,923mn TL net satış, 451mn TL FAVÖK ve 231mn TL net zarar açıklamıştır. Piyasa beklentisi sırasıyla; 4,830mn TL, 260mn TL (düzeltilmemiş) ve 155mn TL şeklinde idi. Piyasa ortalama beklentilerinde IFRS 16 düzeltilmiş figürler bulunmamaktadır. Bizim beklentimiz ise sırasıyla 4,848mn TL, 256mn TL (IFRS 16 düzeltilmiş: 399mn TL) ve 147mn TL idi. Operasyonel kârlılık ortalama piyasa beklentisinin ve bizim tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Net kârlılık ise yüksek finansman giderlerinin etkisiyle piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir.

Şirket, 1Ç19’da yıllık bazda %25’lik bir satış büyümesi kaydederken, FAVÖK büyümesinde ise oldukça tatmin edici bir seviye olan %75’lik (1Ç19 amortismanını 1Ç18 amortismanı ile düzelterek hesaplıyoruz, Şirket verisine göre karşılaştırılabilir büyüme 53% seviyesinde) büyüme görüyoruz. Şirket, 2019 yılı beklentilerine değişikliğe gitmeyerek; yıl sonu satış büyümesi beklentisini %20 olarak, FAVÖK marjı beklentisini %5.5 (2018: 6.1%, Şirket’in FAVÖK hesaplamasında diğer gelir/giderler de bulunduğu için yatırımcı sunumunda 6.0% olarak görünmektedir, karşılaştırılabilir olması adına şirketin FAVÖK beklentisini kendi diğer gelir/gider beklentimizi kullanarak düzeltiyoruz) şeklinde korumuştur.

Aynı şekilde; 100 yeni mağaza hedefi ve 300mn TL yatırım harcaması hedefi de sürdürülmüştür. Hisse başına 25.00 TL hedef fiyat ile, son kapanış fiyatına göre %92 getiri potansiyeli ile “AL” önerimizi sürdürüyoruz. Şirket bugün saat 14:00 (GMT +3) İstanbul saatinde bir analist toplantısı düzenleyecektir. Toplantı sonrasında gerekmesi halinde hedef fiyatımızı revize edeceğiz.

Sonuç olarak, organik ve inorganik büyümesi oldukça hızlı ve kontrollü ilerleyen, finansal kaldıraç oranı her yıl azalan ve beklentilerden daha iyi operasyonel rakamlar açıklamaya devam eden Migros paylarının, muhafazakar 2019 yılı beklentileri ve EUR para birimi cinsinden borçlu oluşundan dolayı (Net Borç/FAVÖK: yaklaşık 3.0x civarında seyretmektedir) üzerinde olan negatif algının kırılmasının içinde bulunduğumuz makro konjonktürden dolayı zaman alacağını düşünmekteyiz. Ancak, Şirket’e olan uzun vadeli oldukça pozitif bakışımızı sürdürmekteyiz (Hafif Pozitif).

OYAK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Migros’un dün akşam açıkladığı 1Ç19 finansallarında UMS16 standardlarından arındırılmış FAVÖK beklentiyi %6 aşsa da, etkiden arındırılmış net zarar TL182mn’la beklenti olan TL155mn’luk zararı aşmıştır. %25’lik ciro büyümesi ve operasyonel marjlardaki iyileşme olumlu olsa da çeyreksel zarar, hisse üzerinde hafif baskı yaratabilir. Şirketin telekonferansı bugün 14:00’dedir.

AK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Migros 1Ç19’de 231 milyon TL net zarar açıkladı (bizim tahminimiz 130 milyon TL zarar ve piyasa ortalama tahmini 155 milyon TL zarar). Net karda meydana gelen sapmanın nedeni beklentilerin üzerinde gelen finansal giderlerden kaynaklanmaktadır. Ciro (4.9 milyar TL) yıllık bazda %25’lik artış ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Migros yönetimi 2019 yılı için hedeflerini yineledi; ciro büyümesi %20 (bizim beklentimiz %25) FAVÖK marjı beklentisi ise ~%6. Beklentilerin üzerinde gelen net zarar sebebiyle 1Ç19 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 25.0 TL ile Endeksin Üzerinde beklentimizi koruyoruz.