Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Migros MGROS ...

Migros MGROS Hisse Analiz ve Yorumları

migros-hisse-yorumlariMigros Ticaret MGROS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların Migros hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

ŞEKER YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 2Ç20 – 12.08.2019

Migros (MGROS) 2Ç20’de piyasa beklentisinin (45mn TL net zarar) ve bizim beklentimizin (82mn TL net zarar) altında 154mn TL net zarar açıkladı (2Ç19: 151mn TL net zarar). Net zarar rakamının temel nedeni ise; Şirket’in ağırlıklı olarak EUR bazlı finansal borcu nedeniyle oluşan kur farkı giderlerinden kaynaklanmıştır. Satış gelirleri tarafında ise piyasa beklentisinin (7,187mn TL) ve bizim beklentimiz (7,191mn TL) altında 6,980mn TL net satış geliri elde edilmiştir (2Ç19: 5,08mn TL). Şirket, satış gelirlerini yıllık %20,2 oranında artırmıştır. Şirket’in net satış gelirlerindeki artışlar ise temel olarak Covid-19 salgını sonrası temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine olan talebin artmasına paralel Şirket’in operasyonel olarak online satış kanallarında (Sanalmarket – (x3), Migros hemen (x10)) online hizmet veren mağaza sayısında (x 3,5) ve müşteri sayısında (x2,5) gözlemlenen büyümeden kaynaklanmaktadır.

Şirket’in FMCG Pazar payı gelişimine bakıldığında; modern FMCG pazarında Şirket 1Y20’de %16,9’luk (1Y19: %16,7), toplam FMCG pazarında ise % 8,8’lik (1Y19: %8) Pazar payına sahip olmuştur. Ek olarak; Şirket’in mağaza sayısı 1Y19’a göre 134 adet artış göstererek 1Y20’de 2.278 adet olmuştur. Bu gelişmeye paralel olarak Şirket’in satış alanı %3,1’lik yükseliş gösterse de Covid-19 salgını dolayısıyla müşteri trafiğinde düşüş devam etmekte ve AVM gelirlerine olumsuz yansımaktadır. Şirket, 2Ç20’de yıllık %12,2’lik düşüşle piyasa beklentisi olan 575mn TL ve bizim beklentimiz olan 581mn TL’nin oldukça altında 489mn TL FAVÖK rakamı açıklamıştır (2Ç19: 557mn TL). Bunun sonucunda Şirket’in 2Ç20’de elde etmiş olduğu FAVÖK marjı da 2Ç19’daki %9,6’dan %7,0’a gerilemiştir.

2020 Beklentileri: Şirket, yaşanmakta olan Covid-19 salgını sonrasında 2020 yılı beklentilerinde net satış büyümesini %19-%21 aralığından %20-%22’e revize etmiş olup FAVÖK marjı büyümesini TFRS 16 etkisi dahil %8-%8,5 olarak korumuştur. Aynı zamanda Migros 2020 yılı sonunda 120 yeni mağaza açma hedefini 160 ve yatırım harcaması planını da 400mn TL’den 440mn TL’ye yükseltmiştir.

VAKIF YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 2Ç20 – 12.08.2019

Migros (MGROS) 2Ç20 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net zarar (-) 2Ç20’de beklentimizin (32 mn TL net zarar) ve piyasa tahmininin (45 mn TL net zarar) üzerinde, 154 mn TL net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 151 mn TL net zarar açıklamıştı. Beklentimizin altında gerçekleşen operasyonel performansın yanı sıra tahminimizi aşan net finansal giderler, net zararın öngörümüzün üzerinde gerçekleşmesini beraberinde getirdi. Şirketin satış gelirleri, salgın nedeniyle mayıs ayındaki kısıtlamalar ve gıda harcamalarındaki normalleşme eğilimine karşılık, güçlü seyreden sepet büyüklüğü ve online alışveriş talebinin canlı kalmasıyla birlikte, beklentimize (6,94 mlr TL) ve piyasa tahminine (7,19 mlr TL) paralel, yıllık %20 artışla 6,98 mlr TL gerçekleşti.

FAVÖK, beklentimizin üzerinde yıllık %26 artan faaliyet giderlerinin etkisiyle, 561 mn TL’lik öngörümüzün ve 575 mn TL’lik piyasa beklentisinin altında, yıllık %12 düşüşle 489 mn TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı da beklentimizin 1 puan altında, yıllık 2,6 puan daralarak %7 seviyesine geriledi. 1Ç20 itibariyle 4,7 mlr TL’lik şirketin net borç pozisyonu 2Ç20’de 4,3 mlr TL’ye gerilerken, Net Borç/FAVÖK rasyosu da 2,27x’den 2,04x seviyesine geriledi. Şirket 2Ç20 finansalları sonrasında 2020 öngörülerinde revizyona gitti. Satış geliri büyümesi hedefini %19-21 bandından %20-22 bandına yükselten şirket, FAVÖK marjı öngörüsünü %8-8,5 bandında korudu. Yılın ilk 7 ayında yılsonu 120 mağaza açma hedefini yakalayan şirket, hedefini 160 mağazaya yükseltirken, yatırım harcaması tutarını da 400 mn TL’den 440 mn TL’ye yükseltti.

Yorum: Şirketin 2Ç20 verileri, operasyonel ve net karlılık tarafında beklentimizin ve piyasa öngörüsünün altında sonuçlara işaret ediyor. Yılbaşından bu yana endeksten %83, son bir ayda ise %6 pozitif ayrışan şirket hisselerinde, finansallar ardından kar satışları görebileceğimizi düşünüyoruz. Azalan borçlulukla birlikte şirkete ilişkin hedef fiyatımızı 31,86 TL seviyesinden 36,80 TL seviyesine güncellerken, kısa vadeli Endeksin Üzerinde Getiri önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak revize ediyor, uzun vadeli “TUT” önerimizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 2Ç20 – 12.08.2019

Migros – 2Ç20 sonuçlarını 154 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 54 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinden daha yüksek olup, şirket geçen yılın aynı döneminde de, 154 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 6,980 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,187 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Satış alanı, yıllık bazda, %3 arttı ve 1,56 milyon m² oldu. Mağaza sayısı yıllık bazda 134 mağaza artarak 2,278 mağazaya ulaştı. Online hizmet veren mağaza sayısı yıllık bazda %385 artarak 556 mağazaya ulaştı.

Şirket, 2Ç20’de 520 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 azaldı. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 575 milyon TL’nin %10 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 266 baz puan azalarak %7.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 78 baz puan azaldı ve %26.1 olarak gerçekleşirken faaliyet giderleri ise yıllık bazda %26 artış kaydetti ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu yıllık bazda 107 baz puan artış kaydederek %22 oldu. TFRS uyarınca mevcut (fiili) referans faiz oranı ile hesaplanan normalleştirilmiş FAVÖK, yıllık bazda %5 artmış olup, %7.5 FAVÖK marjını işaret etmekte olup, yıllık bazda 100 baz puan azalmıştır.

Net İşletme Sermayesi/Satışlar rasyosu 1Y20’de -%15.8 olarak kaydedilmiş olup, 1Ç20’de -%14 ve 1Y19’da -%14.3 idi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında net borç 1,093 milyon TL’ye gerilemekte olup, net borç/FAVÖK değeri 0.7 olarak gerçekleşmektedir. Migros’un 1Y20 itibariyle banka borcu bakiyesi 185 milyon EUR olup, Şirket yönetimi borç bakiyesini 2020 yılı sonunda 150 milyon EUR’nun altına indirmeyi hedeflemektedir. (Önceki hedef: 250 milyon Euro)

Şirket yönetimi 2020 yılına ait ciro büyümesi beklentisini %19-21 aralığından %20-22 aralığına yükseltti. Şirket yönetimi FAVÖK marjı beklentisi değiştirmedi ve %8-8.5 aralığında muhafaza etti. Ayrıca, yönetim 160 mağaza açılışını (önceki: 120 mağaza) ve yaklaşık 440 milyon TL (önceki: 400 milyon TL) yatırım bütçesini planlamaktadır.

OYAK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 2Ç20 – 12.08.2019

Migros 2Ç20 finansallarında TL6.98 milyar ciro (yıllık+%20), TL489mn FAVÖK (-%12) ve TL154mn net zarar (yıllık +%3) açıklamıştır. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerinin sırasıyla %2 ve %15 altında gerçekleşmiştir. Net zarar rakamı TL154mn’la piyasa net zarar beklentisi olan TL38mn’un oldukça üzerindedir. Bizim tahminlerimiz piyasaya göre daha kötümser olsa da finansallar beklentilerimizin de altındadır. İlk çeyrekteki stoklama trendlerinden sonra kısmen normalleşme etkilerini içeren finansallar geçen senenin yüksek enflasyon ortamı kaynaklı yüksek bazlı marj etkilerini ve Kovid-19’un maliyetler üzerindeki sonuçlarını da barındırmaktadır.

Şirket, Mayıs’ta paylaştığı beklentilerinde bazı revizyonlar yapmıştır. 2020 için yıllık ciro büyüme beklentisi %20-22 (önceki sunum:%19-21) bandına revize edilmiştir. Yeni mağaza açılış hedefi 120’den 160’a, yatırım planı da TL400mn’dan TL440mn’ a yükseltilmiştir. 2020 sonu brüt EUR borç rakamı ise EUR150’nın altında öngörülmektedir (önceki sunum EUR250mn altı). Dipnotlardaki Temmuz ayında Derince AVM ve Ankamall AVM’deki şirket payının toplam TL260mn’a satılmasına yönelik YK kararı ve beklenti revizyonu finansalların hisse üzerindeki negatif katalist etkisini önümüzdeki günlerde kısmen limitleyebilir. Şirketin telekonferansı 12 Ağustos’ta 14:00’dedir. Hisse için hisse başı TL44 hedef fiyatla Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 1Ç20 – 07.05.2019

Migros (MGROS) 1Ç20’de 6,433mn TL net satış, 511mn TL FAVÖK ve 136mn TL net zarar açıklamıştır. Piyasa beklentisi sırasıyla; 6,178mn TL net satış, 541mn TL FAVÖK ve 166mn TL net zarar şeklinde idi. Bizim beklentimiz ise 6,121mn TL net satış, 553mn TL FAVÖK ve 174mn TL net zarar idi. Operasyonel tarafta; net satış rakamı ortalama piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin üzerinde, FAVÖK rakamı ise piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir.

Net zarar ise piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Net zarar rakamının açıklanmasındaki sebep; Şirket’in finansman giderlerindeki artış olmuştur. Brüt kâr seviyesinde ise Şirket, 1Ç20’de %26.8 seviyesine gerilemiş ve 1Ç19’un %27.5’inin altında kalmıştır. Şirket, 1Ç20 yılı sonuçlarının ardından 2020 yıl sonu brüt Euro borcunun EUR 250mn’den düşük olmasını, yıl sonu satış büyümesinin %19 – %21 (Önceki: %16 – %18) aralığında olmasını, FAVÖK marjının ise %8 – %8.5 aralığında (TFRS 16 etkisi dahil olmak üzere) gerçekleşmesini beklemektedir. 2020 yılı için 120 yeni mağaza hedefi olan Migros’un, Yatırım Harcaması tahmini ise 400mn TL seviyesinde (Hafif Pozitif).

Ayrıca Şirket, mülkiyetinde yer alan İstanbul Ataşehir’deki gayrimenkulünün Koçak Gold Kuyumculuk Dış Ticaret A.Ş.’ye satışının KDV hariç 206mn TL bedel ile tamamlandığını duyurmuştur. Şirket, gayrimenkulün satışından elde edeceği geliri Şirket’in finansal borçlarının azaltılmasında değerlendirileceğini de belirtmiştir. Ek olarak; satılan gayrimenkulde yer alan taşınmaz ve halen faaliyet göstermekte olan MMM Migros mağazası 20 yıl süreyle Şirket tarafından yeni mal sahibinden kiralanmıştır (Pozitif).

TACİRLER YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 1Ç20 – 07.05.2019

1Ç20 sonuçlarını 136.milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 166 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinden daha düşüktür. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 231 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 6,433 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,178 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç20’de 571 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 541 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 108 baz puan azalarak %8.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 78 baz puan azaldı ve %26.8 olarak gerçekleşti. UFRS-16 hariç bırakıldığında, Migros’un brüt marjında 80 baz puanlık bir gerileme olduğu ve %26,4’e gerilediğini ve 1Ç20 FAVÖK ise 372 milyon TL olarak gerçekleştiğini ve yıllık bazda %18 artış kaydettiğini ve FAVÖK marjı olarak da, %5,8 (1Ç19: %6,4) olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 4,969 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında net borç 1,873 milyon TL’ye gerilemekte olup, net borç/FAVÖK değeri 1.2 olarak gerçekleşmektedir. Migros’un 1Ç20 itibariyle banka borcu bakiyesi 336 milyon EUR olup, şirket Nisan ayında 73 milyon EUR geri ödeme yaparak borç bakiyesini 263 milyon EUR’ya indirdi.

Şirket yönetimi borç bakiyesini 2020 yılı sonunda 250 milyon EUR’nun altına indirmeyi hedeflemektedir. Mevcut banka borcu olan 263 milyon EUR’nun geri ödeme planında 2020 ve 2021 yıllarında herhangi bir ödeme bulunmayıp, 2022 yılında 163 milyon EUR ve 2023 yılında ise 73 milyon EUR borç geri ödemesi bulunmaktadır.

Şirket yönetimi 2020 yılına ait ciro büyümesi beklentisini %16-18 aralığından %19-21 aralığına yükseltti. Şirket yönetimi FAVÖK marjı beklentisi değiştirmedi ve %8-8.5 aralığında muhafaza etti. Ayrıca, yönetim 120 mağaza açılışını ve yaklaşık 400 milyon TL yatırım bütçesini de değiştirmedi. Ayrıca, şirket İstanbul Ataşehir’de bulunan genel müdürlük binası ve bu binaya bitişik konumda bulunan MMM Migros mağazasını 206 milyon TL +KDV bedelle sattığını ve satın alan taraftan da 20 yıllık kira sözleşmesi ile satışa konu olan gayrimenkulleri kiraladığını açıkladı. Satıştan elde edilecek nakit borç azaltımında kullanılacak olunup, Migros satış işleminden 805.937 TL kar elde etti.

OYAK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 1Ç20 – 07.05.2019

Migros’un dün akşam açıkladığı 1Ç20 finansallarında TL6.4 milyar ciro (yıllık+%31), TL511mn FAVÖK (+%13) ve TL136mn net zarar (1Ç19 net zarar TL231mn) açıkladı. Ciro beklentileri %4 oranında aşarken VAFÖK beklentilerin %6 gerisinde kalmıştır. Net zarar rakamı TL136mn’la piyasa net zarar beklentisi olan TL173mn’un gerisindedir. Kovid-19 etkilerini kısmen içeren finansallarda geçen senenin yüksek enflasyon ortamının faiz kaynaklı marj katkısı yüksek baz oluşturmaktaydı. Operasyonel karlılık ve nispeten azalan diğer operasyonlardan giderler finansalları desteklemiştir. Şirket, Mart’ta paylaştığı beklentilerde hafif revizyonlar yapmıştır. Son sunumda ciro büyüme beklentisi %19-21 (önceki sunum:%16-18) bandına revize edilmiştir. 2020 sonu brüt EUR borç rakamı ise EUR250’nın altında öngörülmektedir (önceki sunum EUR300mn altı). FAVÖK beklentilerin gerisinde kalsa da beklenenden düşük net zarar, hafif beklenti revizyonu, Nisan’da erken yapılan EUR krediye ilişkin EUR73mn’luk ana para ödemesi ve bilanço tarihinden sonra gerçekleştirilen TL220mn’luk gayrımenkul satışları (Ataşehir, Kırklareli) hisse performansını destekleyebilir. Şirketin telekonferansı bugün 14:00’dedir.

Migros, dün akşam yaptığı KAP açıklamasında Ataşehir’de bulunan 6723 metrekarelik dokuz katlı betonarme iş yeri ve arsanın Koçak Gold Kuyumculuk’a KDV hariç TL206mn bedelle satışının tamamlandığını paylaşmıştır. Satıştan kar TL0.8mn seviyesindedir. Tapu devri 6 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu gayrimenkulde yer alan taşınmaz ve halen faaliyet göstermekte olan MMM Migros mağazası 20 yıl süreyle yeni mal sahibinden kiralandığı belirtilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Haber – 30.04.2020

Medyadaki dünkü haberlere göre İstanbul’da şu anda kapalı olan alışveriş merkezlerindeki belirli mağazalarını yalnızca Migros Sanal Market hizmeti sunan gölge mağazalara dönüştürdü. Fiziksel ve online satışı birlikte gerçekleştiren mağazalara kıyasla, gölge mağazalar Migros Sanal Market hizmet kapasitesini beş kat artırıyor. Şirket, ilerleyen dönemde İzmir ve Ankara’daki ek mağazalarla genişletmeyi amaçladığını belirtmiştir. Online siparişte karşılaşılan ürün gamındaki problemler ve uzun sipariş teslimat günleri düşünüldüğünde bu çözüm hisse için hafif pozitif katalist etkisi yaratabilir. Kısa vadede AVM’lerin normalleşme periyodu kapsamında açılma takvimi de operasyonel süreci etkileyecektir.

OYAK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Haber – 16.04.2020

Dün gün içinde çıkan bir habere göre Migros CEO’su Özgür Tort, koronavirüs salgını döneminde artan tüketici talebini karşılamak için 5,000 civarı ek istihdamı devreye aldıklarını ve online satışlarına talebin dört kat arttığını belirterek, yüksek taleple birlikte bu dönemde online hizmeti 60 şehirden 75 şehre çıkardıklarını söyledi.

Migros, Nisan ayı başında yaptığı açıklamada sanal market ve mağaza operasyonları için 2,200 kişiyi işe aldığını, 1,000 kişiyi daha işe alacağını; böylece bir ay içinde toplam 3,200 kişiye ek istihdam sağlanmış olacağını duyurmuştu. Tort, öte yandan online satışların para kazanılması çok güç olduğu bir kanal olduğunu belirterek, özellikle yüksek nakliye giderleri nedeniyle online mağazacalığın kârlılığının fiziki mağazacılığın gerisinde olduğunu ifade etti. Salgın tedbirlerinin bir sonucu olarak gerileyen ihracatın iç pazarda fiyat düşüşlerine neden olduğunu belirten Tort, bunun enflasyona olumlu etkisi olmasına karşın, özellikle meyve sebze de çiftçinin üretim kararını olumsuz etkileme riski bulunduğuna dikkat çekti.

Gıda perakendesi sektörü için bir diğer riskin ise ambalaj malzemeleri konusunda olduğuna işaret eden Tort ambalaj malzemelerinde dışa bağımlı olduklarını ve gümrüklerde sıkıntı yaşamamak için bakanlıkla gerekli mesajları paylaştıklarını, kısa vadede sorun görünmese de orta vadede hammadde tedariğinin çözüme ihtiyaç olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

OYAK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Haber – 07.04.2020

Medyada yer alan bir haberde Migros Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın’ın verdiği bilgilere göre, üç haftalık süre içerinde yaşanan yoğun talebin etkisiyle, şirketin evlere teslim yaptığı sipariş sayında üç kat artış yaşandı. Bu süreçte en çok sipariş verilen verilen ürünler meyve-sebze, Türk kahvesi, maden suyu, süt, su, ıslak mendil, makarna, ekmek, yumurta, un ve pirinç oldu. Önceki dönemde Migros Sanal Market kullanan müşterilerin yüzde 44’ünün 35 yaşın üzerinde olduğu, fakat son 20 günde bu oranın yüzde 57’ye yükseldiği de belirtildi. 09:15–12:15 teslimat dilimini risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü müşteriler için ayıran ve teslimat ücreti almamaya başlayan şirket, bu süreçte, Migros Sanal Market’ten alışveriş yapan bu yaş dilimindeki müşterilerin sayısında da yaklaşık üç kat artış meydana geldiğini belirtti. Önceki açıklamalara da paralel olarak son dönemde yaşanan talep artışı doğrultusunda bin kişiyi mağazalarında, bin 200 kişiyi de Migros Sanal Market operasyonlarında görev almak üzere işe alan şirket önümüzdeki günlerde bin yeni işe alımla ek istihdamını 1 ayda 3 bin 200 kişiye çıkarmayı amaçlamaktadır.

 

VAKIF YATIRIM – Migros MGROS Hisse Yorum – 24.03.2020

(+) Migros (MGROS): İzmir Çiğli’de yer alan gayrimenkulunu 23 Mart tarihinde 266,8 mn TL + KDV (KDV dahil 302 mn TL) bedel ile Gergül Yapı Pazarlama’ya satışının tamamlandığını, gayrimenkulün yeni mal sahibinden tapu devrinin gerçekleştiği tarihten başlamak üzere geri kiralanmasına karar verildiğini bildirdi. Finansal borçlarının azaltılması amacına yönelik gerçekleştirilen işlem sonucunda 59 mn TL zarar (özkaynaklarda (Maddi duran varlık yeniden değerleme fonunda) azalış) gerçekleşeceğini bildirdi. Şirket ayrıca, Sanal Market operasyonlarında oluşan yoğun müşteri talebinin karşılanabilmesi ve müşteriler için iş süreçlerinin geliştirilebilmesi için 2 haftalık süre içinde 1.000 yeni işe alım yapılacağını bildirdi.

OYAK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Haber – 23.03.2020

Milliyet’in haberine göre Migros, online gıda platformu Sanal Market’te oluşan yoğun talebi karşılayabilmek adına 2 haftada 1000 yeni işe alım yapacak. İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market’ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak. Haber gerek evden çalışmanın artış gösterdiği gerekse 65 yaş üzerine gelen sokağa çıkma yasağı etkisiyle oluşan ekstra talep ve son dönemde işlerine ara veren işletmeler etkisiyle boşa çıkan iş gücünü değerlendirme açısından önem arz etmektedir. Migros’un 2019 sonu ortalama çalışan sayısı 32,253’tür.

 

TACİRLER YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 4Ç19 – 03.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 289.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, – 226.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin %28 üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 371.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin faaliyet performansı beklentilerin altında gerçekleşti. Net satışlar 5,997 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,902 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket 4Ç19’da 41 tane yeni mağaza açarken 8 tane mağazasını kapattı. Toplam satış alanı, yıllık bazda %3 artarken, çeyreksel bazda yatay kalarak 1,5 milyon m² oldu. Şirket, 4Ç19’de 435 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 486 milyon TL’nin %10 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %7.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 169 baz puan azaldı ve %25.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 43 baz puan azaldı ve %20.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -3,422 milyon TL (4Ç18: -2,741 milyon TL ve 3Ç19: -3,376 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%14.8 (4Ç18: – %14.6 ve 3Ç19: -15.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 5,173 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında Migros’un net borcu 2.1 milyar TL olmaktadır. Şirketin 2019 yıl sonunda 430 milyon Avro brüt borcu bulunmaktaydı ve Ocak ayına şirket 94 milyon Avro tutarında erken ödeme yaptı ve 336 milyon Avro’ya indirdi. Şirket yönetiminin beklentisi brüt borcun 2020 yılsonunda 300 milyon Avro’nun altında kalması yönündedir.

Şirket yönetimi 2020 yılına ait beklentilerini de paylaştılar. Yönetim %16-18 arasında bir ciro büyümesi öngörürken, FAVÖK marjının – UFRS 16 etkileri dahil olmak üzere, %8-8.5 arasında olmasını bekliyor. (2019: %9,6). Yönetim 120 yeni mağaza açmayı ve yaklaşık 400 milyon TL tutarında yatırım harcaması yapmayı planlıyor. (2019: 341 milyon TL). Şirket yönetiminin beklentileri Bloomberg’de bulunan tahminlerle uyumludur.

ŞEKER YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 4Ç19 – 03.03.2020

Migros (MGROS) 4Ç19’da 5,997mn TL net satış, 435mn TL FAVÖK ve 290mn TL net zarar açıklamıştır. Piyasa beklentisi sırasıyla; 5,902mn TL net satış, 486mn TL FAVÖK ve 236mn TL net zarar şeklinde idi. Bizim beklentimiz ise 5,821mn TL net satış, 508mn TL FAVÖK ve 201mn TL net zarar idi. Operasyonel tarafta; net satış rakamı ortalama piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin üzerinde, FAVÖK rakamı ise piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Net kâr ise piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin oldukça altında gerçekleşmiştir. Brüt kâr seviyesinde ise Şirket, 4Ç19’da % 25.3 seviyesine gerilemiş ve 4Ç18’in %27.0’sinin altında kalmıştır. % 7.3 FAVÖK marjı ise (4Ç18: %7.2) düşük gelen brüt karlılığa bağlı olarak %8.2’lik konsensus beklentisinin altında kalmıştır.

Şirket, 2019 yılı sonuçlarının ardından 2020 yıl sonu brüt Euro borcunun EUR 300mn’den düşük olmasını, yıl sonu satış büyümesinin %16 – %18 aralığında olmasını, FAVÖK marjının ise %8 – %8.5 aralığında (TFRS 16 etkisi dahil olmak üzere) gerçekleşmesini beklemektedir. 2020 yılı için 120 yeni mağaza hedefi olan Migros’un, Yatırım Harcaması tahmini ise 400mn TL seviyesinde. Sonuç olarak, organik ve inorganik büyümesi oldukça hızlı ve kontrollü ilerleyen, finansal kaldıraç oranı her yıl azalan Migros’un, beklentilerden daha kötü operasyonel sonuç açıklaması ve net zarar rakamının da piyasa beklentisinden daha kötü gelmesi sebebiyle kısa vadede Migros paylarının negatif etkileneceğini düşünüyoruz (Negatif).

OYAK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 4Ç19 – 03.03.2020

Migros’un dün akşam açıkladığı UMS16 standartlarını içeren 4Ç19 finansallarında ciro beklentilere paralel gelmiş, FAVÖK ise piyasa beklentilerinin %10 altında gerçekleşmiştir. Net zarar TL290mn’la piyasa beklentisi olan TL227mn’luk zararı aşmıştır. Yüksek baz etkisi, enflasyondaki düşüş, rekabet ve zayıf tüketici güveni finansalları etkilemiştir. Şirket, Ocak ayında yaptığı açıklamada 2020 ciro büyüme beklentisini %15-16 beklediğini belirtmişti. Son sunumda beklenti %16-18 bandına revize edilmiş ve şirket hesaplamasına göre UFRS16 içeren FAVÖK marjı beklentisi %8-8.5 bandı şeklinde paylaşılmıştır (2019: %9.6). Finansallar hisse performansı üzerinde hafif baskı yaratabilir. Şirketin telekonferansı bugün 14:00’dedir.

VAKIF YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 4Ç19 – 03.03.2020

(-) Migros (MGROS): Şirket 4Ç19’da beklentimizin %7, piyasa beklentisinin %28 üzerinde 290 mn TL net zarar açıkladı. Beklentimize göre zayıf gerçekleşen operasyonel performans, net zarardaki sapmanın ana nedeni oldu. Şirketin 4Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %22 artışla 6 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizden daha düşük brüt kârlılık nedeniyle FAVÖK’ü tahminimizin %8, piyasa beklentisinin %10 altında yıllık bazda %22 artışla 435 mn TL, FAVÖK marjı da beklentimizin 0,7 puan, piyasa beklentisinin 1 puan altında %7,3 seviyesinde gerçekleşti. 4Ç18’de kaydedilen 333 mn TL net finansman gelirine karşılık 4Ç19’da oluşan 359 mn TL net finansman gideri, net zararın ana unsurlarından biri oldu. Diğer yandan, 3Ç19 sonu itibariyle 5,23 mlr TL olan net borç pozisyonu 4Ç19 sonu itibariyle 5,17 mlr TL’ye, net borç/FAVÖK rasyosu da 2,56x’dan 2,43x’e gerileyerek iyileşmeye devam etti. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda endeksten %1,8 ile sınırlı oranda negatif ayrışmış olup, beklentilerden zayıf operasyonel kârlılık ve tahminlerin üzerinde oluşan net zarar nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, 31,86 TL hedef fiyatla kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Şirket bugün TSİ 14:00’da sonuçlara ilişkin telekonferans gerçekleştirecek.

 

Migros ortaklarının elde tutma taahüdünün son günü: 27.02.2020 (Konu ile ilgili olarak aşağıdaki BC Partners ve diğer ortaklarla ilgili Kasım 2019 uzman yorumlarına bakabilirsiniz.

 

Migros 2020 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı – 16.01.2020

Şirketimizin 14 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nde (II-15.1) yer alan “geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması” hususunda, Şirketin 2020 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

2020 Yılına İlişkin Beklentiler

  • Yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı: 120
  • Konsolide satış büyüme hedefi (2019’a göre): %15-16
  • Yatırım Harcamaları: ~ 400 milyon TL

 

OYAK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Haber Yorum – 24.12.2019

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin yerel para birimine ve sermaye piyasalarına destek vererek süpermarket zinciri Migros tarafından ihraç edilen TL200mn tutarındaki son tahvile TL30,8 milyon yatırım yaptığını duyurdu. Hafif pozitif.

 

ŞEKER YATIRIM – Migros MGROS Hisse Haber Yorum  – 22.11.2019

Migros (MGROS) Kenan Investments S.A. ve Moonlight Capital S.A., Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) paylarının, Şirket sermayesinin yaklaşık toplamda %11,1’ini temsil eden yaklaşık 20mn TL nominal değerli kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin sözleşme imzaladığını duyurmuştur. Satışın gerçekleşmesi halinde Kenan Investments S.A.’nin Şirket’teki sermaye payı yaklaşık %11,8’tir ve dolayısıyla BC Partners’ın iştiraklerinin yönettiği fonların da Şirket’teki toplam payının yaklaşık %11,8 olması beklenmektedir. (Negatif).

VAKIF YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Beklentimize paralel operasyonel performans (+) Migros, 3Ç19’da beklentimizin %19 altında, piyasa beklentisinin %8 üzerinde 179 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel performans beklentimize paralel gerçekleşirken, tahminimizden daha düşük net kur farkı gelirleri ve ertelenmiş vergi gideri, net kârda sapmaya yol açtı. Operasyonel kârlılığın piyasa beklentilerinin üzerinde oluşması ve net borçta devam eden iyileşme nedeniyle, 3Ç19 sonuçlarının hisse fiyatına etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Ancak, Şirket hisselerinin son 1 haftada endekse göre %5,4 pozitif ayrışması nedeniyle pozitif beklentilerin kısmen fiyatlandığını düşünüyoruz. Sonuçların ardından değerleme modelimizde yaptığımız revizyon sonucu hedef fiyatımızı %9,7 artırarak 26,40 TL’den 28,96 TL’ye yükseltiyor, sunduğu %33,8 oranındaki getiri potansiyelini göz önünde bulundurarak kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Şirket bugün TSİ 14:00’da sonuçlara ilişkin bir telekonferans gerçekleştirecek.

Güçlü müşteri trafiğinin desteği ile beklentilere paralel ciro büyümesi – Şirketin net satış gelirleri 3Ç19’da satış alanındaki sınırlı büyümeye rağmen, mevcut Migros mağazalarındaki güçlü müşteri trafiğinin desteğiyle beklentilere paralel yıllık %21 artışla 6,46 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Migros’un modern FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) pazar payı 3Ç19 sonu itibariyle %17,7’ye (3Ç18: %16,9), toplam FMCG pazar payı ise %7,9’a yükseldi (3Ç18: %7,1)

Operasyonel performansta sürpriz yok – Şirketin brüt kâr marjındaki iyileşme ve faaliyet giderlerindeki kontrollü seyrin desteğiyle TFRS 16 etkisi dâhil FAVÖK’ü beklentimize paralel, ancak piyasa beklentisinin %10 üzerinde yıllık bazda %83 artışla 684 mn TL’ye, FAVÖK marjı da 3,6 puan artışla %10,6’ya yükseldi (Şirketin kendi hesaplamasına göre FAVÖK marjı %10,8 olup, TFRS 16 etkisi hariç %7,8).

Operasyonel olmayan performans net kârda sapmaya neden oldu – 3Ç19’da beklentimizin (137,7 mn TL) altında yaklaşık 116 mn TL seviyesinde gerçekleşen net faiz giderlerine karşın, net kur farkı gelirlerinin 142 mn TL ile tahminimizin (182 mn TL) altında kalmasına ek olarak 28 mn TL düzeyindeki ertelenmiş vergi gideri (3Ç18’de 227,8 mn TL gelir), net kârın beklentimizin altında kalmasında etkili oldu.

Borçlulukta iyileşme devam etti – Şirketin 2Ç19 sonu itibariyle 5,8 mlr TL seviyesindeki net borç pozisyonu 3Ç19 sonu itibariyle 5,2 mlr TL’ye geriledi. İyileşen borçluluk ve artan operasyonel kârlılık sayesinde 2Ç19 sonu itibariyle 3,32x olan net borç/FAVÖK rasyosu 3Ç19 sonu itibariyle 2,56x’ya geriledi. Şirket 2019 yılında gerçekleşen 406 mn TL’lik satışla birlikte toplam varlık satış tutarının 616 mn TL’ye ulaştığını açıkladı. Ayrıca Şirket, 4Ç19’da yapılması planlanan erken ödeme ile brüt Avro borcun 30 mn € tutarında azalarak 2019 sonu itibariyle 432 mn € olmasını bekliyor.

Şirket bazı beklentilerinde revizyona gitti – Şirket Yönetimi 2019 yılına ilişkin beklentilerini satış büyümesi (%23-25) ve TFRS 16 etkisi hariç FAVÖK marjı (%6-6,5) için korurken, mağaza açılışları için “+125 yeni mağaza” (önceki: 100 yeni mağaza) ve yatırım harcamaları için “yaklaşık 320 mn TL” (önceki: 300 mn TL) olarak revize etti. Ayrıca Şirket, 4Ç19’da FAVÖK marjında normalleşme beklediğini açıkladı.

Değerleme ve öneri – 3Ç19 sonuçlarının ardından 2019 yılına ilişkin beklentilerimizi ciro büyümesi için %22’den %23,2’ye, TFRS 16 etkisi hariç FAVÖK marjı için %5,8’den %6,4’e yükseltirken, net zarar tahminimizi 265 mn TL’den 161 mn TL’ye revize ediyoruz. Değerleme modelimizde yaptığımız revizyon sonucu hedef fiyatımızı %9,7 artırarak 26,40 TL’den 28,96 TL’ye yükseltiyor, sunduğu %33,8 oranındaki getiri potansiyelini göz önünde bulundurarak kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Migros (MGROS, Pozitif): Migros’un 2019 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 178,9mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 165mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %21,3 oranında artan Migros’un 3. çeyrek brüt karı %27,8 artışla 1.772mn TL olmuştur. Brüt kar marjı 1,4 puan artışla %27,4’ü göstermiştir. Operasyonel giderler %19,7 artışla 1.306mn TL’ye yükselmiştir. 118,1mn TL’lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı %107,9 yükselişle 347,7mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet karı marjı ise 2,2 puan artışla %5,4 olarak hesaplanmaktadır. Migros’un FAVÖK’ü 3Ç2018’deki 383mn TL’den 3Ç2019’da %31,5 artışla 503mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %7,2’den %7,8’e yükselmiştir. UFRS 16 etkisi dahil FAVÖK marjı ise %10,8’dir. Yatırım faaliyetlerinden 6,1mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 353,8mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 140,2mn TL gider kaydeden Migros’un vergi öncesi karı 213,6mn TL’ye ulaşmıştır. 34,8mn TL’lik vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık net dönem karı 178,9mn TL’yi göstermiştir. Şirket geçen sene 3. çeyrekte kurlardaki yüksek arışın etkisiyle 670,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. 3. çeyrek karına rağmen 9 aylık ana ortaklık net dönem zararı 202,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 1.207mn TL idi.

3. çeyrek sonuçlarının ardından Migros 2019 yılına ilişkin mağaza açılış hedefi ile yatırım harcamaları beklentisini yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre 100 yeni mağaza hedefi 125+ olarak güncellenmiş olup, yatırım harcamaları beklentisi de 300mn TL’den ~320mn TL’ye çıkarılmıştır. %23-25’lik satış büyümesi beklentisi ile %6-6,5 FAVÖK marjı (UFRS 16 etkisi hariç) beklentisi ise değişmemiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 150.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 162.8 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinden daha iyidir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 292.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 5,808 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,651 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’de 557 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %136 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 488 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 438 baz puan artarak %9.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 107 baz puan büyüdü ve %26.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 128 baz puan geriledi ve %20.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %22 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %10 büyüdü. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında, Migros’un brüt marjı 69 baz puan iyileşerek %26,5 olarak gerçekleşmiş olup, FAVÖK ise %56 büyüme kaydederek 367 milyon TL olarak kaydedilmekte olup, FAVÖK marjı %6,3 olmaktadır.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 5,777 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3,3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 21.8 olarak kaydedilmiştir. UFRS16 etkisi hariç bırakıldığında, net borç 2,76 milyar TL olmakta olup, net borç/FAVÖK rasyosu 1,9 olarak gerçekleşmektedir. Migros’un 1Y19 itibariyle 517 milyon Euro brüt finansal borcu olup, Temmuz ayında yaptığı ödemelerle birlikte 460 milyon Euro brüt finansal borcu bulunmaktadır. Son olarak, şirket yönetimi 2019 yılı satış büyümesi beklentisini %20’den %23-25 aralığına yükseltti ve ayrıca, 2019 yılı FAVÖK marjı beklentisini, UFRS-16 hariç olarak, %6’dan %6-6,5 aralığına yükseltti. Şirket yönetimi yeni mağaza açılışı hedefini 100 adette muhafaza ederken, yatırım harcamalarını 300 milyon TL’de muhafaza etti.

VAKIF YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Beklentimizin üzerinde operasyonel kârlılık; AL tavsiyemizi sürdürüyoruz (+) Migros, 2Ç19’da beklentimizin üzerinde, piyasa beklentisine paralel yıllık bazda %48,6 düşüşle 151 mn TL net zarar açıkladı. Beklentimizden daha iyi gerçekleşen operasyonel kârlılığa rağmen, tahminimizi aşan net finansman giderleri net zarardaki sapmanın ana unsuru oldu. Beklentilerden güçlü gelen operasyonel kârlılığın ve yukarı yönde güncellenen Şirket beklentilerinin, hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, 26,40 TL hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

Güçlü ciro büyümesi ve artan pazar payı – Migros’un 2Ç19’da net satış gelirleri turizmdeki olumlu seyirden beslenen yazlık bölgelerdeki mağazaların güçlü performansıyla beklentilere paralel yıllık bazda %28,4 artışla 5,8 mlr TL’ye yükseldi. Şirketin, yılın ikinci çeyreğinde de pazar payı kazanımının devam ettiğini görüyoruz. Buna göre, 2Ç19 sonu itibariyle modern FMCG (hızlı tüketim ürünleri) pazarındaki payı %17,1’e (1Ç19: %16,7, 2Ç18: %16,0), toplam FMCG pazarındaki payı %7,9’a yükseldi (1Ç19: %7,7, 2Ç18: %6,8).

Beklentilerin üzerinde operasyonel kârlılık – Şirketin 2Ç19’da FAVÖK’ü beklentimizin %12, piyasa beklentisinin %14 üzerinde yıllık bazda %136 artışla 557 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşen brüt kârlılığın etkisiyle FAVÖK marjı tahminimizin 0,6 puan, piyasa beklentisinin ise 1 puan üzerinde yıllık bazda 4,4 puan artışla %9,6 oldu (Şirketin kendi hesabına göre %10,1). TFRS-16 etkisi hariç FAVÖK marjı ise Şirket hesabına göre yıllık bazda 0,8 puan artışla %6,8 seviyesinde gerçekleşti (VKY Araştırma tahmini: %5,5).

Avro borcunda düşüş – Şirketin 1Ç19 sonu itibariyle 5,9 mlr TL seviyesinde olan net borç pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 5,7 mlr TL’ye sınırlı düşüş kaydederken, operasyonel kârlılıktaki güçlü iyileşmenin desteğiyle net borç/FAVÖK rasyosu 4,25x’den 3,34x’e geriledi. Diğer yandan, Şirket Temmuz ayında yaptığı 57 mn €’luk erken ödeme ile brüt Avro borcunun 460 mn €’ye gerilediğini açıkladı (1Ç19 sonu itibariyle yaklaşık 515 mn €).

Şirket 2019 beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti – 2Ç19 sonuçlarının ardından Şirket 2019 yılına ilişkin daha önce “yaklaşık %20” olan ciro büyüme beklentisini %23-25 bandına (VKY Araştırma tahmini: %22), kendi hesabına göre “yaklaşık %6” olan FAVÖK marjı beklentisini “%6-6,5” bandına (VKY Araştırma tahmini: %5,8) yükseltirken, mağaza açılış hedefini (100 yeni mağaza) ve yatırım harcaması beklentisini (300 mn TL) korudu.

Değerleme ve öneri – Şirketin TFRS-16 etkisinden arındırılmış operasyonel kâr marjlarındaki iyileşmeyi ve Avro borcun azaltılması hedefi doğrultusundaki kararlılığını olumlu karşılıyor, Model Portföyümüzde %12 ağırlıkla yer alan Migros’u beğenmeye devam ediyoruz. Sonuçların ardından Şirket beklentilerinde yapılan yukarı yönlü revizyonlara rağmen tahminlerimizde şu aşamada bir değişikliğe gitmiyor, 26,40 TL hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Migros MGROS Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Migros’un dün akşam açıkladığı UMS16 standartlarını içeren 2Ç19 finansallarında ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerini sırasıyla %3 ve %14 aşmıştır. Gerçekleşen net zarar da TL151mn’la beklenti olan TL163mn’luk zararın gerisindedir. Yıllık ciro büyümesi %28 olan şirket brüt kar marjını artırmış ve organize perakende de pazar payı kazanmayı sürdürmüştür. Yıllık beklentilerindeki yukarı yönlü revizyon ve finansallar hisse performansını destekleyebilir. Şirketin telekonferansı bugün 14:00’dedir.