Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Bizim Mağazal...

Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz ve Yorumları

VAKIF YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

(+) Bizim Toptan (BIZIM): Şirket, 3Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %25 üzerinde 9 mn TL net kâr açıkladı (3Ç17: 1,5 mn TL net zarar). Söz konusu pozitif sapmada, operasyonel kârlılığın beklentilerden daha iyi gerçekleşmesi etkili oldu. Şirketin 3Ç18’de net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %35,6 artarak 1 mlr TL’ye yükselirken, toptancı kesimi hariç net satış gelirleri %42 büyüdü. Bu dönemde tütün ve ana kategori satış gelirlerinde yıllık bazda sırasıyla %18,5 ve %43,3’lük artış gerçekleşti. Şirketin devam eden müşteri kazanımı ve kârlı segmentler lehine gelişim gösteren müşteri ve ürün çeşitliliği, operasyonel kârlılıktaki iyileşmenin ana yönlendiricisi oldu. 3Ç18’de FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %20 üzerinde, yıllık bazda %155 artarak 43 mn TL’ye, FAVÖK marjı da piyasa ortalama beklentisinin 0,6 puan üzerinde, yıllık bazda 2 puan artarak %4,3’e yükseldi. Yorum: Şirketin operasyonel kârlılıkta kaydettiği güçlü performansın hisse fiyatını olumlu etkilemesini bekliyoruz. Ancak, Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ayda %30 oranında pozitif ayrışarak olumlu beklentileri büyük ölçüde fiyatladığını düşünüyoruz. Şirket yönetimi bugün TSİ 16:30’da sonuçlara ilişkin bir telekonferans gerçekleştirecek.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

3Ç18 sonuçlarını 9.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 7,2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 1,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,005 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 985 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 43 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %155 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 36 milyon TL’nin %20 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 200 baz puan artarak %4,3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 214 baz puan arttı ve %11,3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 13 baz puan arttı ve %7,6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %40 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %27 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %284 artarak 162 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise -203 milyon TL (3Ç17: -29 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.7 (3Ç17: -%1.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 28.8 F/K çarpanından ve 2.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

DENİZ YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

Bizim Toptan’ın başarıyla yürütülen yeni stratejisi, beklenenden daha güçlü 3Ç performansla sonuçlandı. Yeni yönetimin satış stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması, şirketin faaliyet karlılığında sağlam bir yıllık ve çeyreklik satış büyümesi ile sonuçlandı. Gelirler bir önceki yıla göre %36 yükselerek 1.01 mlr TL’ye ulaşırken, FAVÖK 3Ç18’de tüm zamanların en yüksek marjına ulaştı ve %155 artışla 43 mln TL’ye yükseldi. Bu sayede, Şirket, 9 mln TL net kar elde etti (3ç17’de 1 mln TL net zarar). Şirketin 3Ç18 performansı tahminlerinin üstünde oluştu. Ciro, piyasa beklentisinin %2 üzerinde gerçekleşirken, Bizim’in şimdiye kadarki en yüksek FAVÖK marjı olan %4.3, %3.7 olan konsensus beklentisini aşması sayesinde, FAVÖK piyasa beklentisini %20 aşmış oldu. Konsensus net kar beklentisi olan 7 mln TL de gerçekleşmenin gerisinde kaldı. Şirketin 3Ç18 sonuçlarına olumlu tepki bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

Bizim Toptan’ın 3Ç18 sonuçlarına göre net satışları, FAVÖK ve net karı sırasıyla TL1bn, TL43mn ve TL9mn’dur. Daha karlı segmente yönelmenin olumlu etkilediği sonuçlar piyasa beklentilerinin sırasıyla %2, %20 ve %25 üzerindedir. Sonuçlar, hisse performansını destekleyebilir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:30’dadır.

ZİRAAT YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

Bizim Toptan (BIZIM, Pozitif): Şirket 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 9mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bizim Toptan, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ise 1,5mn TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri %35,6 oranında artan şirketin brüt karı ise %67,5 oranında artmış ve 113,1mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 3Ç2018’de %11,3 gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %9,1’in 2,1 puan üzerinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,9 oranında artmış ve 76,6m TL’yi göstermiştir. Esas faaliyetlerden diğer giderler ise 24,9mn TL olmuştur. Bunların neticesinde Şirketin faaliyet karı da 11,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 0,6mn TL’lik faaliyet zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. 3Ç2018 FAVÖK’ü ise 43,1mn TL ile geçen seneki 16,9mn TL’nin %154,6 üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da 2 puan artışla %4,3’e yükselmiştir. 13,6mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden gelir kaydeden şirketin finansman gideri 12,7mn TL olmuştur. 3,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında ise net dönem karı 9mn TL’yi göstermiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Bizim’in 9 aylık net dönem karı 14,7mn TL’ye ulaşmıştır. 2017’nin aynı döneminde şirketin net dönem zararı 30,6mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz – 22.10.2018

Bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 7 milyon TL olup, şirket 3Ç17’de 1 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin cirosunun %33 artması ve 985 milyon TL olması beklenirken, şirketin FAVÖK’ü %112 artış kaydederek 36 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

OYAK YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz – 22.10.2018

Bizim Toptan’ın ana kategori segmentindeki güçlü büyümenin de katkısıyla 3Ç18 yıllık ciro büyümesini %32 olarak tahmin ediyoruz. Miks ve enflasyon katkısıyla FAVÖK marj beklentimiz %4’le geçen senenin 186bps üzerindedir.

 

VAKIF YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz – 01.08.2018

2Ç18 Telekonferans Notları

(+) Bizim Toptan (BIZIM): Bizim Toptan 2Ç18 finansal sonuçlarına yönelik düzenlediği telekonferansta, 2018 tahminlerini yukarı revize etti. Buna göre 2018’de gelir büyümesi en az %13-15’ten, en az %17-19’a; FAVÖK marjı %2,5-2,9 aralığından %3’ün üzerine, net kar yaklaşık 10 mn TL’den en az 10 mn TL’ye yükseltilmiştir. Buna karşın Bizim Toptan yeni mağaza sayısı açılışı 180-183’ten, 176’ya düşürülmüştür.

 

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 2Ç18 – 31.07.2018

Bizim Toptan – Şirket 2Ç18 sonuçlarını 5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, piyasa net kar beklentisi olan 4 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 2Ç18 sonuçları gerek net satışlar gerekse FAVÖK olarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin net satışları, yıllık bazda, %30 artarken, şirketin toptan satışlar haricindeki satış büyümesi %34 olarak gerçekleşti. Tütün ve ana kategorilerdeki yıllık büyüme sırasıyla, %35 ve %29 olarak kaydedildi. Franchising faaliyetlerinden elde edilen gelirler ise, yıllık bazda %59 artış kaydederek 69 milyon TL olarak kaydedildi ve net satışların %7’sini oluşturdu. 2Ç18’de FAVÖK 32 milyon TL olarak gerçekleşti ve 2Ç17’de ise sadece 8 milyon TL idi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 27 milyon TL’nin %17 üzerinde gerçekleşti. 2Ç18 FAVÖK marjı %3,3 olarak kaydedildi ve şirketin 2Ç17 FAVÖK marjı olan %1,1’e göre ciddi iyileşme kaydetti. Bizim Toptan’ın brüt kar marjı yıllık bazda 200 baz puan iyileşme FAVÖK’teki ana iyileşme unsurudur. 2Ç18 sonuçlarında Şirketin net nakit pozisyonu 42 milyon TL olarak gerçekleşirken 1Ç18’de 39 milyon TL idi.

VAKIF YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 2Ç18 – 31.07.2018

Bizim Toptan (BIZIM) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Tahminlerin üzerinde operasyonel sonuçlar (+)Bizim Toptan 2Ç18’de 4 mn TL kar yönündeki piyasa beklentilerinden daha iyi 5 mn TL net kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 10 mn TL net zarar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri bu çeyrekte 947 mn TL ile piyasa beklentilerinin %6 üzerinde gerçekleşti ve yıllık bazda %30,3 arttı. 2Ç18’de toptancı kanalı hariç satışlar %34,3 yükseldi. Tütün ürünleri ve ana kategori satışları sırasıyla %35,0 ve %28,5 oranında arttı. Bizim Toptan brüt kar marjı %7,9 seviyesinden 2Ç18’de %9,9’a yükseltti. Şirket ana kategori brüt kar marjını da yıllık 2,8 puan artırarak %13,0’e seviyesine çıkarmış, ana kategori kar marjında yakaladığı yeni yüksek seviyeleri korumuştur.

Ürün ve müşteri miksindeki iyileşme, ana kategori brüt kar marjı artışındaki iyileşmeyi sağlamaktadır. Faaliyet giderlerinin toplam satışlara oranı %7,3 ile hem bir önceki çeyreğe hem de bir önceki yıl aynı döneme göre iyileşme göstermiştir. Şirketin 2Ç18’de FAVÖK’ü geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 32 mn TL ile piyasa beklentisinin %17 üzerinde gerçekleşmiştir. Daha karlı müşteri segmentleri lehine oluşan müşteri miksindeki iyileşme sayesinde FAVÖK marjı %3,3’e yükselmiştir. Şirket bugün saat 16.30’da 2Ç18 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: Bizim Toptan 2Ç18’de daha karlı kanallar lehine gelişen müşteri miksi ile rekor satış büyümesine ulaşmış, brüt kar ve FAVÖK marjını önemli düzeyde artırmıştır. Şirketin 2018’de gelir büyüme beklentisi %15, net kar tahmini ise 10 mn TL düzeyinde olup, FAVÖK marjı öngörüsü %2,5-%2,9 aralığındaydı. 6A18 sonuçlarının şirket tahminlerinin üzerinde gerçekleştiği göz önüne alındığında söz konusu beklentilerde revizyona gidilebilir. Son 3 ayda BIST100’ün %17 altında performans gösteren hissenin, başarılı 2Ç18 operasyonel sonuçlarına olumlu tepki vereceği kanaatindeyiz.

OYAK YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 2Ç18 – 31.07.2018

Bizim Toptan’ın 2Ç18 sonuçlarına göre net satışları, FAVÖK ve net karı sırasıyla TL947mn, TL32mn ve TL5mn’dur. Zayıf bazın da olumlu etkilediği sonuçlar piyasa beklentilerinin %6, %17 ve %37 üzerindedir. Sonuçlar, hisse performansını destekleyebilir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:30’dadır.

AK YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 2Ç18 – 31.07.2018

Bizim Toptan 2Ç18’de beklentilerin üzerinde 4.8 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz 3 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 4 milyon TL net karın üzerinde gerçekleşti. 2Ç18’de ciro, yönetimin stratejik olarak daha az karlı olan toptancı kanalındaki satışları optimize etmeye yönelik çalışmaları sonucunda bu kanalın satışlarının daha az büyümesinde etkili oldu. Ciro 2Ç18’de yıllık %30 artarak 947 milyon TL’ye çıktı (bizim beklentimiz; 930 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi; 894 milyon TL). Ana kategori satışları 2Ç18’de yıllık %28,5 ve tütün satışları yıllık %35 arttı. 2Ç18’de brüt kar bir önceki yıl aynı dönemine göre %63 artarak 94 milyon TL’ye çıktı ve brüt kar marjı %9,9 oldu.

Brüt karda yaşanan artışın temel sebebi 2Ç18’de %13 gelen ana kategori brüt kar marjından kaynaklanmaktadır. Bu artışın nedeni daha karlı olan müşteri segmentinin payının toplam ciroda ağırlığının artmasıdır. FAVÖK 32 milyon TL olarak gerçekleşti (ortalama piyasa beklentisi 27 milyon TL) ve FAVÖK marjı %3,3 oldu (piyasa ortalama beklentisi %3). 2Ç18 sonuçlarına bugün hissenin olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımızı 6,95 TL ile Nötr önerimizi koruyoruz.

Bizim Toptan, Tarihinin En Büyük Satış Büyümesine İmza Attı

VAKIF YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Bizim Toptan (BIZIM) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Tahminlerin üzerinde operasyonel sonuçlar (+) Bizim Toptan 1Ç18’de 0,4 mn TL kar yönündeki piyasa beklentilerinden hafif daha iyi 1 mn TL net kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 19 mn TL net zarar açıklamıştı. Satış gelirleri 777 mn TL ile piyasa beklentilerinin %7 üzerinde gerçekleşti ve yıllık bazda %29,8 arttı. 1Ç18’de toptancı kanalı hariç satışlar %36,1 artış gösterdi. Tütün ürünleri ve ana kategori satışları sırasıyla %31 ve %29,4 oranında yükseldi. Brüt kar marjı 1Ç18’deki %6,7 seviyesinden %10,4’e çıkararak rekor seviyeye yükseldi. Bizim Toptan ana kategori brüt kar marjını da yıllık 5,2 puan artırarak %13,4’e seviyesine çıkarmış, tarihi yüksek seviyeyi önceki çeyreğe göre koruyabilmiştir. Ürün ve müşteri miksindeki iyileşme, ana kategori brüt kar marjı artışının tek nedenidir.

Şirketin 1Ç18’de FAVÖK’ü 24 mn TL ile piyasa beklentisinin %24 üzerinde gerçekleşmiştir. 1Ç17’de 6 mn TL negatif FAVÖK kaydetmişti. Daha karlı müşteri segmentleri lehine oluşan müşteri miksindeki iyileşme sayesinde FAVÖK marjı %3,1’e yükseldi. Şirket bugün saat 16.30’da 1Ç18 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: Bizim Toptan 1Ç18’de ürün ve müşteri miksindeki optimizasyon çabalarının olumlu sonuçlar üreterek marjlara yansıması sayesinde piyasa tahminlerinin üzerinde sonuçlar açıkladı. Hissenin BIST100’ün son 3 ayda %11 üzerinde performans göstermesine rağmen, Şirketin 2018 tahminlerini (%15 civarı gelir büyümesi, %2,5-2,9 seviyesinde FAVÖK marjı, 10 mn TL net kar) aşabileceği beklentisi nedeniyle hissedeki olumlu görünümün devam edeceği kanaatindeyiz.

ZİRAAT YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Bizim Toptan (BIZIM, Pozitif): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 1mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bizim Toptan, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde ise 19,4mn TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri %29,8 oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak %101 oranında artmış ve 81,1mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 1Ç2018’de %10,4 gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %6,7’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Buna ilaveten Şirketin faaliyet karı da 3,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 23,9mn TL’lik faaliyet zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.

DENİZ YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Bizim Toptan’ın operayonel sonuçları beklentilerin üzerinde geldi Şirket’in cirosu yıllık bazda %30 artış kaydederek 777 mln TL’ye ulaşırken, bu piyasa beklentisinin %7 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Beklentileri aşan ciro ile birlikte marjların da tahminlerin üzerinde gelmesiyle 24 mln TL olarak gerçekleşen FAVÖK (1Ç17’de negatif 6 mln TL), 19 mln TL olan konsensus tahmininin %27 üzerinde geldi. 1 mln TL olan net kar da operasyonel iyileşmeye bağlı olarak geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 19 mln TL net zarara göre yükselmiş oldu (piyasa beklentisi 0 mln TL). Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Bizim Toptan 1Ç18’de ciro ve FAVÖK tarafında beklentinin %7 ve %24 üzerinde sonuçlar açıklamıştır. Net kar TL1mn’la piyasa beklentisi olan TL0.4mn’luk karın hafif üzerindedir. Ciro zayıf baz ve yeniden yapılandırmanın etkisiyle yıllık bazda %30 artmıştır. FAVÖK marjı 1Ç17’deki negatif 0.9% den 1Ç18’de 3.1%’e yükselmiştir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:30’dadır.

 

DENİZ YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Bizim Toptan’ın 4Ç17 operasyonel performansı beklentilerin üzerinde. Bundan önceki 4 çeyrekte üst üste net zarar açıklayan Bizim Toptan, 4Ç17’de 200 bin TL net kar açıkladı. Daha önemli olarak Şirket’in satışları 4. Çeyrekte yıllık bazda %21 artarak 830 mln TL (piyasa beklentinin %6 üzerinde), FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %318 artarak 22 mln TL seviyesine geldi (piyasa beklentisinin %25 üzerinde). 4Ç17’deki %2.7 FAVÖK marjı ise şirketin geçtiğimiz yıl marjlarından çok, olumlu performans gösterdiği 2014/15 yıllarındaki marjlara yakın konumda. Şirket’in piyasada 5.7 FD/FAVÖK gibi oldukça makul bir çarpanla işlem gördüğünü de göze alarak 4Ç17’de gördüğümüz toparlanmanın bugün hisse değerini pozitif etkilemesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Bizim Toptan 4Ç17’de ciro ve FAVÖK tarafında beklentinin %6 ve %25 üzerinde sonuçlar açıklamıştır. Net kar TL0.2mn’la piyasa beklentisi olan TL0.6mn’luk zarara göre daha olumludur. Ciro zayıf baz ve yeni iş modelinin etkisiyle yıllık bazda %21 artmıştır. FAVÖK marjı %0.8’den %2.7’ye yükselmiştir. Yeniden yapılanmanın etkisiyle Bizim Toptan’ın 2017 yılı genelindeki ciro büyümesi yıllık bazda %4 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK %38 daralmıştır. 2017 yılı zararı toplamda TL30mn’dur. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:30’dadır.

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat 7,7TL) 0,2 milyon TL net kârı beklentiler dahilinde açıkladı. Net satışlar 830 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 arttı. Tütün ve ana kategorilerde %41 ve %13 ciro artışları gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 22 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre düşük baz etkisiyle yüzde %318 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 18 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 191 baz puan artarak %2,7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu Yıldız Holding’den alacakların azalması ile beraber çeyreksel bazda artarak 202 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise -264 milyon TL (4Ç16: -45 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%9.1 (4Ç16: -%1.6) olarak kaydedildi.

VAKIF YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Bizim Toptan (BIZIM) 4Ç17 Finansal Sonuçları: Tahminlerin üzerinde operasyonel sonuçlar

Bizim Toptan 4Ç17’de 0,6 mn TL zarar yönündeki piyasa beklentilerinden hafif daha iyi 0,2 mn TL net kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 10,2 mn TL net zarar açıklamıştı. Satış gelirleri 830 mn TL ile piyasa beklentilerinin %6 üzerinde gerçekleşti ve yıllık bazda %21 arttı. 4Ç17’de büyük toptancı müşterilere yapılan satışlar yıllık %24 azalmış olmasına rağmen, diğer müşteri kanallarındaki satışlar artmış ve büyük toptancı müşterilerdeki kayıpları tamamen kapatmıştır. Tütün ürünleri ve ana kategori satışları sırasıyla %40,9 ve %12,6 oranında yükselmiştir.

Brüt kar marjı 4Ç16’daki %7,1 seviyesinden %9,5’e çıkmıştır. Brüt kar marjı 1Ç17’deki stok temizleme çalışmalarından olumsuz etkilense de 4Ç17’de normale dönmüştür. Bizim Toptan ana kategori kar marjını da bir önceki yıl aynı döneme göre 4,6 puan artırarak %13,5’e seviyesine çıkarmıştır. Tedarikçi destekleri ve iyileşen ürün miksi, ana kategori brüt kar marjındaki iyileşmenin temel nedenidir.

Şirketin 4Ç17’de FAVÖK’ü 22,3 mn TL ile piyasa beklentisinin %25 üzerinde gerçekleşti. 4Ç16’da FAVÖK 5,3 mn TL düzeyindeydi. Daha karlı müşteri segmentleri lehine oluşan müşteri miksindeki iyileşme sayesinde FAVÖK marjı geçen senenin aynı çeyreğindeki %0,8 seviyesinden %2,7’ye (3Ç17: %2,3) çıkmış oldu. Şirket bugün saat 13.30’da 2017 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek.

Yorum: 4Ç17’de operasyonel sonuçlar piyasa beklentilerinin üzerinde oluştu. Ürün ve müşteri miksindeki optimizasyon çabalarının meyve vermesi ve stok temizleme çalışmalarının finansallar üzerindeki olumsuz etkisinin ortadan kalkması nedeniyle, BIST100’ün son 3 ayda %11, son 12 ayda %33 altında performans gösteren hissenin bugün 4Ç17 sonuçlarına pozitif tepki vereceği kanaatindeyiz.

 

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz – 04.01.2018

Toparlanma dönemi başladı   Hedef fiyat TL7,7     Öneri: TUT

Bizim Toptan önümüzdeki dönemde artan büyüme ve iyileşen marjdan olumlu etkilenecek. Satılan ürünlere ve müşteri tabanına ilişkin yeniden yapılandırmanın 3Ç17 itibariyle sona ermesi büyümenin eski hızına dönmesini sağlayacak. Enflasyonun olumlu katkısı ve mağaza açılışlarındaki devamlılığı göz önüne alarak orta-çift-haneli ciro büyümesi ve marj artışının 2018’de kârlılıkta önemli iyileşmeye neden olacağını düşünüyoruz. Hedef fiyatı 8,2 TL’den 7,7 TL’ye düşürürken, düşük yükseliş potansiyeli ve pahalı çarpanlar nedeniyle TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Beklentilerimizden daha hızlı operasyonel toparlanma tahminlerimizde yukarı revizyona neden olabilir. Ayrıca 2018’de temettü ödemesi öngörmüyoruz.

Yeniden yapılandırmanın katkısı 4Ç17 ve 2018’de görülecek – 4Ç16’dan beri faaliyetlerde gerçekleşen geçiş döneminde Bizim Toptan’ın 2017’de toplamda 13 mağaza açacağını ve büyük toptancı müşterilerini yedi ana mağazada toplayacağını öngördük. Ek olarak yıl başından bu yana düşük marjlı toptan müşteri satışlarının ciro oranı %32’den %27’ye (9A17) geriledi. Horeca, bireysel, kurumsal ve SEÇ market satışlarının payı ise toplamda %30’dan %36’ya yükseldi. Bizim Toptan’ın 3Ç17 itibariyle yeniden yapılandırma sürecinin etkilerinden sıyrıldığını dikkate alarak 4Ç17 ve 2018’de orta-çift-haneli ciro büyümelerin mümkün olacağını düşünüyoruz. Ayrıca 2018’de FAVÖK’ün 110 baz puan marj iyileşmesinin de katkısıyla ikiye katlanacağını öngörüyoruz. Düşük baz sonrası metrekare bazında cirodaki iyileşme ve yüksek marjlı müşteri kategorilerindeki hızlı büyüme marj iyileşmesine katkı sağlıyor.

Tahminlerde aşağı revizyonlar yaptık – Bizim Toptan’ın yıl başından bu yana beklentimizin altında FAVÖK ve operasyonel olmayan net gelir gerçekleştirmesi nedeniyle 2017 tahminlerimizi aşağı revize ettik. Bilindiği üzere satışların yaklaşık %70’i kredi kartıyla yapılmaktadır ve faktoring işlemlerindeki artıştan dolayı alacak gün sayısı yıl başından bu yana 9 gün gerilemiştir. Aynı dönemde nakit döngüsü, stok gün sayısı azalması ve mal alımlarının uygun koşullarda gerçekleşmesi nedeniyle 18 gün azaldı. Böylelikle nakit döngüsü beklentilerini revize ederken, finansal gider tahminlerimizi artırdık. Finansal giderlerdeki artış kısmen artan faiz geliriyle dengelendi. Sonuç olarak 2018 ve 2019 net satış ve FAVÖK tahminlerimizde önemli değişiklik olmamasına rağmen, net kâr beklentilerini aşağı revize ettik.

 

DENİZ YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Bizim Toptan’da operasyonel marjlar piyasa beklentisinin hafif üzerinde. Bizim Toptan 3Ç17’de 1 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam bizim ve piyasanın 3 milyon TL zarar olan beklentisinden daha iyi gerçekleşti. Bizim tahminimizden sapma ise daha ziyade finansal giderlerin beklentimizden daha iyi gelmesinden kaynaklandı. Bunun yanında operasyonel performans ise (hem satış büyümesi hem de operasyonel marjlar anlamında) büyük ölçüde bizim tahminlerimize paralel geldi.

FAVÖK marjı tarafında ise piyasa beklentilerinden bir parça daha iyi bir rakam görüyoruz. Piyasa %1,9 FAVÖK marjı beklerken (bizim tahminimiz %2,2) gerçekleşen rakam %2,3 düzeyindeydi. Genelde beklentilerden çok büyük sapma olmaması nedeniyle hissenin 3Ç17 sonuçlarına önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz. Satışlar yıllık bazda %2 geriledi. Böylece 9 aylık rakamlarda da satışlar yıllık olarak %2 gerilemiş oldu. İleriye dönük olarak şirketin satış büyümesindeki asıl düzelmenin 4Ç17’den itibaren görülmesi bekleniyor. FAVÖK marjı 6 aylık rakamlarda %0 düzeyindeyken o seviyelerden sonra görülen 3Ç17 marj düzeyi finansallardaki düzelmeye işaret ediyor.

GARANTİ YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Bizim Toptan (BIZIM, EP, Fiyat:8.15TL, Piyasa Değeri TL489mn): Bizim Toptan, 3Ç17’de, beklentilere yakın 1mn TL net zarar açıklamıştır. Şirket’in satışları %2 oranında daralırken, FVAÖK marjı %2.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bizim Toptan için tavsiyemiz Endekse Paralel Getiri olup; hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Ana kategori satışlarında %1.2 daralma. 3Ç17’de Şirket’in satış gelirleri yıllık bazda %2 daralarak 741mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ana kategori satışları %1.2 oranında daralırken, tütün satışları ise %4.2 oranında daralmıştır.Ana kategori satışlarındaki daralmada toptancı kanalında yapılan optimizasyon süreci etkili olmuştur.  Şirket 3Ç17’de 3 adet yeni mağaza açılışı gerçekleştirirken; toplam 170 mağaza sayısına ulaşmıştır. Franchising operasyonlarında ise toplam 350 franchise mağazasına ulaşmıştır.

Ana kategori brüt kar marjı 12.3% seviyesinde. Ana kategorilerin %12.3 seviyesindeki brüt marjının etkisiyle konsolide brüt kar marjı 0.3 puan artarak %9.1 olarak gerçekleşmiştir. Ana kategori brüt kar marjındaki çeyrekse bazda 2.1 puanlık iyileşme şirketin optimizasyon stratejisinin başarılı sonuç verdiğini göstermektedir. FVAÖK marjı operasyonel giderlerin satışlara oranında 1 puanlık artış nedeniyle üçüncü çeyrekte 0.7 puan daralarak %2.3 seviyesinde gerçekleşti.

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat 12,3 TL) – 3Ç17 sonuçlarını 1.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -3.2 milyon TL olan piyasa beklentisi ve -2 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 4.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 741 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 geriledi. Ana kategori satışları %1 gerilerken, tütün satışları %4 yıllık düştü. Şirket, 3Ç17’de 17 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 14 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 68 baz puan azalarak %2.3 oldu.

OYAK YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Bizim Toptan 3Ç17’de piyasa beklentisi olan TL3.2mn’luk zararın altından TL1.5mn net zarar açıklamıştır. Ciro geçen seneye göre %2 daralarak piyasa beklentilerine paralel gelse de FAVÖK TL16.9mn’la piyasa beklentisi olan TL14.1mn’un üzerindedir. Yönetimin stratejik olarak toptan kanalındaki satışları optimizasyon çalışmaları bu kanaldan şatış kaybını göze alarak sürmüştür. Şirketin FAVÖK marjı %2.3’le geçen senenin 68bps gerisindedir. Sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:00’dadır.

 

Bizim Toptan’ın Bedelsiz Sermaye Artışı Onaylandı – 26.09.2017

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
BIZIM, TREBZMT00017
40.000.000
20.000.000
50,00000
BIZIM, TREBZMT00017
Hamiline
 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
40.000.000
20.000.000,000
50,00000
   
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
02.10.2017
İç Kaynakların Detayı :
 
Geçmiş Yıl Karları (TL)
20.000.000

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Haber – 22.09.2017

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat 12,3TL) ‘ın %50 bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. Şirket 40 milyon TL sermayesini 60 milyon TL’ye yükseltecek.

 

DENİZ YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Bizim’in operasyonel karlılığı beklentileri bir miktar aştı Şirket’in 2Ç17’de cirosu bizim ve piyasa beklentilerinin yaklaşık %3 üzerinde gelirken, operasyonel marjlarının da tahminleri geçmesi sayesinde 8 mln TL gelen FAVÖK, bizim 2 mln TL olan, piyasanın ise 5 mln TL olan FAVÖK tahmininin üzerinde gerçekleşti. Operasyonel sonuçlar aynı zamanda 1Ç17’de görülen zayıflığın ardından toparlama işaretleri de göstermiş oldu. 10 mln TL gelen net zarar ise piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan 12 mln TL’den bir miktar daha düşük geldi. Sonuçların hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz. Not olarak, 2Ç17’de Bizim Toptan ana ortağı Yıldız Holding’e 125 mln TL kredi kullandırması nedeniyle 1Ç17’de 106 mln TL olan net nakit, 2Ç17’de 2 mln TL net borca dönmüş olarak görülüyor. Ana ortağa böyle bir transfer eğer uzun vadeli bir politikaya dönüşürse hisse için şeffaflık anlamında olumsuz olur diye düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat: 12,3 TL) – İkinci çeyrekte 10 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam, bizim tahminimiz olan 7 milyon TL’den fazla iken, piyasa beklentisi ile uyumludur. Net satışlar yıllık bazda %2 arttı ve 727 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt marj 90 baz puan iyileşme göstererek %7,9’a ulaştı. Faaliyet giderleri / net satışlar oranı 90 baz puan artarak %7,5’e geldi. Bunda personel ve kira giderlerindeki çift haneli artışlar etkili oldu. FAVÖK marjı 180 baz puan gerileyerek %1,1 oldu. Şirketin operasyonel performansı beklentimizle uyumlu. Bu nedenle yılsonu tahminimizi ve TUT tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Bizim (BIZIM, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017’de 9,7mn TL, piyasa beklentisi olan 10mn TL ana ortaklık zararına paralel ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 3,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri %2,5 oranında artarak 727,3mn TL’ye ulaşan Şirket’in brüt karı ise %8,4 oranında azalarak 57,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki %17’lik artışın ve diğer faaliyetlerden kaydedilen 10,9mn TL’lik giderin etkisiyle ikinci çeyrekte 7,9mn TL faaliyet zararı oluşmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve vergi geliri net dönem zararının daha düşük gerçekleşmesini sağlamıştır. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı 29,1mn TL olmuştur.

 

 

Bizim Toptan’dan BIZIM Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu – 12.07.2017

20 Haziran 2017 Tarihli Yönetim Kurulu Kararımız gereğince , 20 Haziran 2017 tarihinde duyurduğumuz Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 40.000.000 TL (Kırkmilyon Türk Lirası) tutarından 20.000.000 TL (Yirmimilyon Türk Lirası) tutarında %50 (Yüzde Elli) oranında artırarak 60.000.000 TL (Altmışmilyon Türk Lirası) tutarına çıkarılması kapsamında esas sözleşmenin 6 nolu maddesinin güncellenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

 

DENİZ YATIRIM – BIZIM Hisse Haber Yorum – 05.07.2017

Bizim Toptan 2017 için mağaza açılış hedefini değiştirmedi. Bizim Toptan 2017 için 15 olan net mağaza açılışı hedefini yineledi. İlk yarı beş net mağaza açan şirketin ikinci yarıda mağaza açılışlarını hızlandıracağını anlıyoruz. Şu aşamada yüksek tek haneli satış büyümesi hedefiyle ilgili ise bir yorumda bulunulmadı fakat ilk çeyrekte yıllık bazda %6 daralan satış rakamı sonrası bu hedefte aşağı yönlü bir revizyon görme olasılığımız olduğunu düşünüyoruz. (KAP)

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Haber Yorum – 05.07.2017

Bizim Toptan (TUT, Hedef Fiyat: 12,3 TL) – Genel Müdür Hüseyin Balcı, Bizim Toptan’la
ilgili beklentilerini paylaştı. Yıl başından bu yana 5 yeni mağaza açılırken, yıl sonuna kadar 10 mağaza daha açılması planlanıyor. Şirket ayrıca hisse geri alımına devam etmeyi planlıyor.

 

Gizmen Nalbantlı, Uzman – BIZIM Hisse Haber Yorum – 21.06.2017

BIZIM Toptan’dan bugün bedelsiz haberi geldi. Hisse teknik olarak önemli bir seviyede bulunmakta. 12.47’nin üzerinde haftalık kapanışlarda yükseliş başlayabilir.

AK YATIRIM – BIZIM Hisse Haber Yorum – 21.06.2017

Bizim Toptan yönetimi iç kaynaklardan %50 bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdi. Buna göre ödenmiş sermeye, sermaye artırımı sonrası 40 milyon TL’den 60 milyon TL’ye çıkacak. Şirket gerekli onayların alınması SPK’ya başvurdu.

AK YATIRIM – Hisse Haber – 01.06.2017

Bizim Toptan hisse geri alım programı kapsamında dün piyasadan toplam 60 bin lot alım işlemini hisse başı 11,24-11,34 fiyat aralığından gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payı %2,645’e çıktı.

ZİRAAT YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Bizim Toptan (BIZIM, Negatif): Bizim Toptan’ın 1Ç2017’de 19,4mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve 1Ç2016’daki 3,5mn TL’lik net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Azalan ciroya bağlı olarak brüt kar %34,9 gerilemeyle 40,3mn TL olurken, brüt kar marjı 2,9 puan düşüşle %6,7 olmuştur. Operasyonel giderler %7,1 artışla 50,8mn TL, diğer faaliyet giderleri 13,4mn TL’ye yükselmiştir. Bu giderler sonrasında faaliyet zararı 23,9mn TL’ye ulaşmıştır. 3,2mn TL’lik finansman gideri eklendiğinde vergi öncesi zarar 25,5mn TL seviyesini göstermiştir. İlgili döneme ilişkin 6,2mn TL’lik vergi geliri net dönem zararının bir miktar küçülmesine sebep olmuştur.

AK YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Bizim Toptan (BIZIM TI) 1Ç17’de beklentilerin altında 19 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 16 milyon TL net zarar paralel, ancak piyasa beklentisi olan 10 milyon TL net zararın altında gerçekleşti. 1Ç17’de şirketin beklentilerin üzerinde zarar açıklamasının sebebi toptancı kesim müşterilerinin daralan talebi ve geleneksel kanal müşterilerinin zayıf talebinin yanında yeni yönetimin stratejik olarak toptancı kanalındaki satışları optimize etmeye yönelik çalışmaları sonucunda bu kanalın satışlarının düşmesi etkili oldu. Ana kategori satışları 1Ç17’de yıllık %9,6 düştü; tütün satışları ise yıllık %4,1 arttı. 1Ç17’da brüt kâr yüksek maliyetli stokların temizlenmesiyle, bir önceki yıl aynı dönemine göre %35 düşerek 40 milyon TL’ye geriledi ve brüt kâr marjı %6,7 oldu. FAVÖK -6 milyon TL olarak gerçekleşti (ortalama piyasa beklentisi 3 milyon TL) ve FAVÖK marjı – %0,9 oldu (piyasa ortalama beklentisi %0,5). Beklentilerin oldukça altında gelen operasyonel performans sebebiyle, bugün hissenin olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 12,50 TL ile Nötr önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Bizim Toptan 1Ç17’de piyasa beklentisi olan TL10mn’luk zararın da ötesinde TL19mn zarar açıkladı. Operasyonel olarak da zayıf olan finansallarda ciro daralması %6, FAVÖK ise negatif TL6mn’la piyasa öngörüsünden (+TL3mn) aşağıdadır. Toptancı kanalı satışlarını optimizasyon çabaları ve stok temizleme süreci finansallarda baskı yaratmıştır. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:00’dadır. Negatif

DENİZ YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Bizim Toptan 1Ç17’de 19 milyon net zarar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 10 milyon TL net zarardan çok daha kötü gerçekleşti. Bizim beklentimiz ise 17 milyon TL net zarar olması yönündeydi. Burada özellikle operasyonel performanstaki zayıflık gööze çarpıyor. Satışlar 598 milyon TL olurken yıllık bazda %6 düşüş sergiledi ve beklentileri karşılamadı. Burada en önemli neden özellikle toptancı tarafında devam eden zayıflık ve müşteri portföyünde devam eden optimizasyondu. Operasyonel marjlar da zayıf gelen satış rakam ve özellikle yüksek maliyetli stok eritme çabası nedeniyle beklentileri karşılamadı. Şirket 6 milyon TL negatif VAFÖK açıkladı. Piyasa beklentisi 3 milyon TL pozitif VAFÖK olması yönündeydi. Sonuçlar genel itibariyle Bizim Toptan hisseleri için olumsuz.

HALK YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM, Negatif): Şirket, 2017 yılının ilk çeyreğinde ortalama piyasa beklentisinin %3,3 altında 598 milyon TL seviyesinde satış geliri açıkladı. FAVÖK ise ortalama piyasa beklentisi olan 3,3 milyon TL’nin aksine -5,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net zarar, 10,2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 19,4 milyon TL oldu.

 

OYAK YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Haber Yorum – 23.03.2017

50 bin adet hisse geri alımını dün 11.7-11.85 TL fiyat aralığından gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket ayrıca sermaye tavanını 100 mn TL’den 200 mn TL’ye yükseltme kararı aldı. Bu karar olası sermaye artırımına işaret ediyor olabilir.

OYAK YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Haber Yorum – 10.03.2017

Bizim Toptan dün 11,8-11,93TL fiyat aralığından 50bin lot geri alım işlemi yaptı. Şirketin kendi payları sermayenin %0,125’ine ulaştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Bizim (BIZIM, Sınırlı Negatif): Bizim Toptan’ın 2016 son çeyrek net dönem zararı 10,2mn TL ile piyasanın 2mn TL olan kar beklentisinin tersi yönünde gerçekleşmiştir. Şirketin zarar etmesindeki ana etkenler, azalan brüt kara rağmen, artışa devam eden operasyonel giderler ve diğer faaliyet giderleri olmuştur. Brüt kar %20,8 gerilemeyle 48,6mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderler %8,3, diğer faaliyet giderleri %28,5 artmış ve şirket 8,7mn TL’lik faaliyet zararı yazmıştır. Yatırım faaliyetlerinden de gelir yazamayan Bizim Toptan’ın finansman giderleri de 4Ç2015’e göre kısmen artış göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde, vergi öncesi zarar 12,7mn TL’ye yükselmiştir. 2,5mn TL’lik vergi geliri sonrasında net dönem zararı 10,2mn TL olmuş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. 4Ç2016 sonuçlarıyla birlikte şirketin 2016 yılı genelindeki net karı 1,4mn TL olmuştur. 2015 yılındaki net kar 14,4mn TL idi.

 

AK YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Bizim Toptan (BIZIM TI) 4Ç16’da beklentilerin oldukça altında 10,2 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 0,1 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 2,2 milyon TL net kârın altında gerçekleşti. 4Ç16’da şirketin zarar açıklamasının sebebi zayıf iç talep sonucunda ciroyu arttırmak amacıyla fiyatlara yapılan indirimden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, Bizim Toptan’ın 4Ç16 brüt marjı bu durumdan olumsuz etkilendi. Şirketin satış gelirleri 4Ç16’da bir önceki yıl aynı döneme göre sabit kalarak 687 milyon TL oldu. Ana kategori satışları yıllık %1,1 düştü; tütün satışları ise yıllık %2,3 arttı. Franchising sistemi satışları desteklemeye devam etti ve 4Ç16’da toplam satışlara 41 milyon TL’lik katkı yaptı (toplam satışların %6’sı). 4Ç16’da brüt kâr, bir önceki yıl aynı dönemine göre %21 düşerek 49 milyon TL’ye geriledi ve brüt kâr marjı %7,1 oldu. FAVÖK 5 milyon TL olarak gerçekleşti (ortalama piyasa beklentisi 18 milyon TL) ve FAVÖK marjı %0,8 oldu (piyasa ortalama beklentisi %2,5). Beklentilerin oldukça altında gelen operasyonel performans sebebiyle, bugün hissenin olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. 4Ç16 sonuçlarından sonra, Bizim Toptan hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 19,00’den 12,50 TL’ye düşürüyoruz ve getiri beklentimizi “Endeksin Üzerinde”den “Nötr’e” indiriyoruz

DENİZ YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Bizim Toptan 4. Çeyrekte 10 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam bizim sıfır net kar tahminimizle piyasanın 2 milyon TL net kar beklentisinin bir hayli altında kaldı. Burada sapmadaki ana sebep operasyonel performanstaki zayıflıktı. Bizim Toptan 4. Çeyrekte 687 milyon TL satış rakamına ulaştı. Bu genel anlamda beklentilere pararleldi. Zayıf seyreden toptancı ve geleneksel kanal talebi nedeniyle satışta yıllık bazda büyüme yaşanmadı. Satış genel anlamda beklentileri karşılarken şirketin VAFÖK marjı %0,8 gerçekleşti. Bu beklentilerin bir hayli altındaydı. Burada özellikle şirketin tedarikçilerinden aldığı iskontolardaki düşüş ve zayıf satış rakamı etkili oldu. VAFÖK 5 milyon TL gerçekleşti. Bizim beklentimiz 17 milyon TL iken piyasa tahmini 18 milyon TL idi. Sonuçların genel olarak hisse üzerinde ciddi negatif etki yaratmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Bizim Toptan 2016 yılı son çeyreğinde zarar açıkladı. Bizim Toptan’ın 2016 yılı son çeyrek sonuçları 10 milyon TL net zarar olarak açıklanırken, piyasa beklentisi 2 milyon TL net kar elde edilmesi yönündeydi. Şirketin satışları yılın ilk 9 aylık döneminde %12 büyümüşken, son çeyrekte satışlar geçen seneye göre %0.3 oranında küçüldü. Şirket bu daralmayı toptan ticaret sektöründeki durgunluğa bağlamıştır. Son çeyrekte zayıf satışlar ile birlikte, Bizim Toptan’In daha önce tedarikçilerden aldığı fiyat desteğinin azaldığı belirtilmiş, bu nedenle de brüt kar marjı yaklaşık 300 baz puan düşüş göstermiştir. Faaliyet giderleri kontrol altında kalmaya devam etse de, düşük brüt kar marjı ve zayıf büyüme dipte zarara yol açmıştır. BIZIM hissesi için hedef fiyatımızı 13 TL olarak revize ediyor ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz

 

OYAK YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz – 20.02.2017

Bizim Toptan’ın vergi finansalları zayıf 4Ç sonuçlarına işaret etmektedir. Şirketin VUK bazında hazırlanan gelir tablosunda, vergi sonrası kar 12 aylık dönemde 3 mn TL olurken, şirketin 9 aylık karı SPK finansallarına göre 12 mn TL seviyesindeydi. Buna göre şirketin son çeyrekte 9 mn TL civarında zarar açıklayabileceği söylenebilir (beklenti 2 mn TL net kar).

 

DENİZ YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Haber Yorum – 06.02.2017

Bizim Toptan ana ortağı Yıldız Holding’ten 40 minyon TL’ye kadar nakit sermaye avansı talep etmeye karar verdi. Bu miktarın temel olarak hisse geri alım için kullanılması planlanıyor. Hisse geri alımı açısından bakıldığında gelişme pozitif fakat bir şirket sermaye avansı alırsa bir sene içerisinde bedelli sermaye artırımını tamamlamak zorunda olacak. Bu da diğer ortaklar için bir bedelli sermaye artırımı riski doğuruyor. Dolayısıyla haberin etkisi kısa vadede pozitif olurken uzun vadede negatife dönebilir. Ayrıca şirketin CEO’su ve CFO’su istifa ederlerken yerlerine Hüseyin Balcı (CEO) ve Özden Erol Dündar (CFO) atandı.

 

AK YATIRIM – Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Haber Yorum – 06.02.2017

Bizim Toptan ana hissedarı Yıldız Holding’den (%55’ine sahip) ileride yapılacak sermaye arttırımında kullanılmak üzere 40 milyon TL’ye kadar sermaye avansı talep edilmesini ve bu tutarın gerektiğinde hisse geri alım programında kullanılabileceğini açıkladı. Ayrıca, Bizim Toptan’da Hüseyin Balcı şirketin genel müdürlüğüne ve Özden Erol Dündar şirketin mali işler direktörlüğüne (CFO) atandığını açıkladı