Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Bizim Mağazal...

Bizim Mağazaları BIZIM Hisse Analiz ve Yorumları

bizim-hisse-yorumlariBizim Toptan Mağazaları BIZIM hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların BIZIM ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

VAKIF YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Operasyonel kârlılıkta iyileşme devam ediyor; AL tavsiyemizi koruyoruz (+) Bizim Toptan, 2Ç19’da beklentimizin %11 üzerinde, piyasa beklentisine paralel yıllık bazda %41 artışla 6,7 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentimize paralel gerçekleşirken, esas faaliyet dışı giderlerin tahminimizin hafif altında kalması net kârdaki sapmanın ana unsuru oldu. Piyasa beklentisine paralel gelen net kâra rağmen, operasyonel kârlılığın beklentilerden daha iyi gerçekleşmesinin hisse fiyatına olumlu yansıyacağını, ancak Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ayda %17,6 pozitif ayrışması nedeniyle olumlu etkinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Beklentilerimize paralel gelen operasyonel sonuçlar nedeniyle hedef fiyat ve önerimizde bir değişikliğe gitmiyor, 11,20 TL hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz

Müşteri satısındaki artış ile güçlü ciro büyümesi – Bizim Toptan’ın 2Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %18,7 artışla 1,1 mlr TL’ye yükseldi. Bu dönemde toplam müşteri sayısının yıllık bazda %26 ve B2B müşteri sayısının %7 artması, güçlü ciro büyümesinin itici gücü oldu. Şirketin satışlarını kârlı kanallar lehine geliştirme stratejisinin devamı ile toptancı kesimi hariç net satış gelirleri yıllık bazda %30 büyüdü. Ürün grubu bazında ise ana kategori ve sigara satışları yıllık bazda sırasıyla %22,7 ve %8,2 artış kaydetti. Şirketin iş ortaklığı mal tedarik sistemi “SEÇ Market” ise 2Ç19’da 107 mn TL satış geliri kaydederek, Şirket finansallarına olumlu katkısını sürdürdü.

Operasyonel kâr marjlarında iyileşme sürüyor – Şirketin satışları kârlı kanallar ve ürünler lehine geliştirme stratejisinin devamıyla operasyonel kâr marjlarındaki iyileşme bu çeyrekte de devam etti. Buna göre, FAVÖK’ü beklentimize paralel, piyasa beklentisinin %12 üzerinde, yıllık bazda %120 artışla 70 mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 2,9 puan artışla %6,2 oldu. TFRS-16 etkisinden arındırılmış FAVÖK marjı %4,9 ile beklentimizin (%4,5) üzerinde bir seyir izledi.

Artan net nakit pozisyonu ile defansif bilanço yapısı korundu – Bizim Toptan’ın ilişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar altında Yıldız Holding hesabında adatlandırdığı tutar dahil 1Ç19 sonu itibariyle 202 mn TL seviyesinde olan net nakit pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 230 mn TL’ye yükseldi.

Değerleme ve öneri – 2017 yılı başında satış stratejisinde gerçekleştirdiği değişimin meyvelerini toplamaya devam ettiğini gördüğümüz Bizim Toptan’ı beğenmeye devam ediyor, operasyonel kâr marjlarındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, 11,20 TL hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Ayrıca Şirketi Model Portföyümüzde %11 ağırlıkla tutmaya devam ediyoruz (17.07.2019; Fırsatlara Odaklanma Zamanı).

AK YATIRIM – Bizim Toptan Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Bizim Toptan 2Ç19’da 7 milyon TL net kar açıkladı, (UFRS-16 etkisini ayrıştırdığımızda net kar 9.5 milyon TL) bizim beklentimiz olan 6 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 7 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. 2Ç19 cirosu yönetimin stratejik olarak müşteri kazanma ve satışları karlı kanallar lehine gelişme stratejisinden olumlu etkilendi. Ciro 2Ç19’da yıllık %19 artarak 1,125 milyon TL’ye çıktı (bizim beklentimiz; 1,130 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi; 1,030 milyon TL). Ana kategori satışları 2Ç19’da yıllık %23 ve tütün satışları yıllık %8 arttı. 2Ç19’da brüt kar bir önceki yıl aynı dönemine göre %43 artarak 134 milyon TL’ye çıktı ve brüt kar marjı %11,9 oldu. Brüt karda yaşanan artışın temel sebebi 2Ç19’da %14,8 gelen ana kategori brüt kar marjından kaynaklanmaktadır. Bu artışın nedeni daha karlı olan müşteri segmentinin payının toplam ciroda ağırlığının artmasıdır.

FAVÖK 70 milyon TL olarak gerçekleşti (UFRS-16 etkisi ayrıştırdığımızda 55 milyon TL) ortalama piyasa beklentisi 63 milyon TL ve FAVÖK marjı %6,2 oldu (UFRS-16 etkisi ayrıştırdığımızda FAVÖK marjı %4,9), ortalama piyasa beklentisi olan %5,5 FAVÖK marjının üzerinde. Bizim Toptan’ın 1Ç19’da 11 milyon TL olan net borcu ana ortağı Yildiz Holding’den alacağını tahsil etmesi sonucu 2Ç19’da 230 milyon TL net nakde döndü. 2Ç19 sonuçlarına bugün hissenin hafif olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Bizim Toptan hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız 9,8 TL ile “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.

İŞ YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Kapanış (TL) : 8.06 – Hedef Fiyat (TL) : 9.55 – Piyasa Deg.(TL) : 484 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.18 BIZIM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.49

BIZIM 2Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar
Bizim Toptan 2Ç19 finansallarında piyasa beklentisine paralel 6.7mn TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %41 artış gösterdi. UFRS 16 etkisi hariç bakıldığında net kar yıllık bazda %99 artış gösterek 9.5mn TL’ye yükseldi.

Toptan kanalındaki görece zayıf büyümeye ve arz yetersizliği nedeni ile şeker satışlarındaki daralmaya rağmen Şirket’in toplam gelirleri daha karlı diğer segmentlerin güçlü katkısı ile 2Ç19’da yıllık bazda %17.7 artış göstererek 1.12 milyar TL’ye ulaşırken piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Şirket 2Ç19^da 69.8mn TL FAVÖK açıklarken, piyasa beklentisinin %7 üzerinde gerçekleşti. UFRS 16 etkisi hariç bakıldığında FAVÖK 55.3mn TL ile yıllık bazda %74 artış gösterdi. FAVÖK marjı brüt marjdaki 200 baz puanlık iyileşmenin katkısı ile 160 baz puan iyileşerek 2Ç19’da %4.9’a yükseldi.

Yorum: Net kar beklentlere paralel gerçekleşmiş olmasına rağmen, operasyonel karın beklentileri aşaması ve Şirket’in ana ortağı Yıldız Holding’den ticari olmayan alacakların tamamını bu çeyrek tahsil etmiş olmasını piyasanın olumlu karşılayacağını düşünüyoruz. Ancak hissenin son 1 ayda endeksin %17 üzerinde getiri sağlamış olmasının kar realizasyonuna neden olabileceğini düşünüyoruz. Mevcut hedef değerimiz 9.95 TL’ye %18 getiri sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Bizim Toptan Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Bizim Toptan (BIZIM) ikinci çeyrekte 7mn TL net kar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde ise 5mn TL net kar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 7mn TL ile uyumlu geldi. İkinci çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y19’de kümüle net kar rakamı 11mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y18: 6mn TL net kar). Şirketin satış gelirleri rakamı 2Ç19’da, geçen yılın aynı dönemine göre %18,7 oranında artarak 1,12mlr TL olarak gerçekleşti (2Ç18: 947mn TL). Piyasadaki ortalama satış gelirleri beklentisi 1,13mlr TL seviyesindeydi. İkinci çeyrekte FAVÖK 70,0mn TL olarak gerçekleşirken (2Ç18: 32,0mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,9 puan artarak %6,2 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 63mn TL seviyesindeydi.

 

 

İŞ YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Kapanış (TL) : 8.07 – Hedef Fiyat (TL) : 11.95 – Piyasa Deg.(TL) : 484 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.2 BIZIM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 48.08

BIZIM 1Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü büyüme ve yüksek operasyonel karlılık devam ediyor
Bizim Toptan 1Ç19 finansallarında 6.4mn TL net kar açıkladı (IFRS 16 etkisi hariç). Geçtiğimiz yıl aynı dönem 1mn TL net kar açıklanmıştı. Operasyonel sonuçların beklentilerden daha yüksek olması sayesinde net kar hem bizin hem piyasa beklentisi olan 5mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Toptan kanalındaki görece zayıf büyümeye rağmen Şirket’in toplam gelirleri daha karlı diğer segmentlerin güçlü katkısı ile 1Ç19’da yıllık bazda %31,8 artış göstererek 1.02 milyar TL’ye ulaşırken piyasa beklentisinin %5 üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 1.01 milyar TL, piyasa: 0.98 milyar TL ). FAVÖK beklentilerin üzerinde yıllık bazda %83 artış göstererek 44,1mn TL’ye (IFRS 16 etksi hariç)yükseldi (İş Yatırım: 40mn TL, piyasa: 40mn TL). FAVÖK marjı ana kategori brüt marjındaki 110 baz puanlık iyileşmenin katkısı ile 120 baz puan iyileşerek %4,3’e yükselirken bizim beklentimiz %4 ve piyasa beklentisi %4.1’in üzerinde gerçekleşti.

Güçlü büyüme ile birlikte karlılığın iyileşmeye devam ediyor olması nedeni ile piyasanın sonuçlara olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz. Mevcut hedef değerimiz 11.95 TL’ye %48 getiri sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

VAKIF YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Bizim Toptan (BIZIM) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Operasyonel kârlılıkta iyileşme sürüyor (+) Bizim Toptan, 1Ç19’da beklentimize paralel, ancak piyasa ortalama beklentisinin %25 altında 3,8 mn TL net kâr açıkladı. UFRS 16 uygulamasından kaynaklı FAVÖK ve net kârda oluşan etkileri hariç tuttuğumuzda ise, Şirketin hem operasyonel kârlılık hem de net kâr tarafında beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladığını görüyoruz. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre yılbaşından bu yana yaklaşık %15 pozitif ayrışmasına rağmen, operasyonel kârlılıkta devam eden iyileşme eğiliminin hisse performansını desteklemeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. Bizim Toptan için 24.04.2019 tarihinde paylaştığımız rapor ile tahminlerimizde yaptığımız revizyon sonucu 9,00 TL’den 11,20 TL’ye yükselttiğimiz hedef fiyatımızı koruyor (getiri potansiyeli: %39), kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri, uzun vadeli önerimizi “AL” yönünde devam ettiriyoruz. Şirket bugün TSİ 18:00’da sonuçlara ilişkin bir telekonferans gerçekleştirecek.

AK YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Bizim Toptan 1Ç19’da 4 milyon TL net kar açıkladı. UFRS-16 etkisini ayrıştırdığımızda net kar 6.4 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 6 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 5 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. 1Ç19 cirosu yönetimin stratejik olarak müşteri kazanma ve satışları karlı kanallar lehine gelişme stratejisinden olumlu etkilendi. Ciro 1Ç19’da yıllık %32 artarak 1,024 milyon TL’ye çıktı (bizim beklentimiz; 985 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi; 979 milyon TL). Ana kategori satışları 1Ç19’da yıllık %36,5 ve tütün satışları yıllık %18,3 arttı. 1Ç19’da brüt kar bir önceki yıl aynı dönemine göre %46 artarak 118 milyon TL’ye çıktı ve brüt kar marjı %11,5 oldu. Brüt karda yaşanan artışın temel sebebi 1Ç19’da %11,5 gelen ana kategori brüt kar marjından kaynaklanmaktadır. Bu artışın nedeni daha karlı olan müşteri segmentinin payının toplam ciroda ağırlığının artmasıdır. FAVÖK 58 milyon TL olarak gerçekleşti (UFRS-16 etkisi ayrıştırdığımızda 44 milyon TL; ortalama piyasa beklentisi 40 milyon TL) ve FAVÖK marjı %5,7 oldu (UFRS-16 etkisi ayrıştırdığımızda FAVÖK marjı %4,3; ortalama piyasa beklentisi %4,1 FAVÖK marjı). 1Ç19 sonuçlarına bugün hissenin nötr tepki vermesini bekliyoruz. Bizim Toptan hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız 9,8 TL ile “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Bizim Toptan Satış Mağazaları (AL, hedef fiyat 10TL)- 1Ç19 sonuçlarını 3.8 milyon TL net kar ile açıkladı. UFRS-16 etkisi olmadan net kar 6,4 milyon TL seviyesinde beklentiler dahilinde (Tacirler 6 milyon TL ve konsensus 5 milyon TL) gerçekleşti. Net satışlar 1,024 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 979 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 58 milyon TL FAVÖK açıkladı. UFRS-16 etkisini arındırdığımızda FAVÖK 44 milyon TL seviyesinde beklentiler üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı UFRS-16 etkisinden arındırılarak 120 baz puan yıllık artışla %4,3’e ulaştı. Sonuçlar sonrası bugün piyasa etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Kapanış (TL) : 7.6 – Hedef Fiyat (TL) : 12.25 – Piyasa Deg.(TL) : 456 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.2 BIZIM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 61.19

BIZIM 4Ç18: Bizim Toptan 4Ç18’de 7mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 6mn TL’ye yakın gerçekleşti. Şirket’in gelirleri 4Ç18’de piyasa beklentilerine yakın 996mn açıklanırken yıllık bazda %20 artış gösterdi. FAVÖK yıllık bazda %121 artış göstererek 49mn TL’ye ulaşırken piyasa beklentisinin %40 üzerinde gerçekleşti. 4Ç18’de 4.9% FAVÖK marjı yıllık bazda 230 baz puan iyileşmeye işaret ederken piyasa beklentisnin de 130 baz puan üzerinde gerçekleşti. Güçlü operasyonel sonuçlar finansman giderlerindeki artış nedeniyle net kara yansımadı. Operasyonel sonuçların güçlü olduğunu düşünmekle birlikte hissenin son bir ayda endeksin %10 üzerinde getiri sağlamış olması nedeni ile pozitif etkinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Bizim Toptan 4Ç18’de piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 7 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz ve piyasa ortalama beklentisi olan 6 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. 4Ç18 cirosu yönetimin stratejik olarak müşteri kazanma ve satışları karlı kanallar lehine gelişme stratejisinden olumlu etkilendi. Ciro 4Ç18’de yıllık %20 artarak 996 milyon TL’ye çıktı (bizim beklentimiz; 990 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi; 978 milyon TL). Ana kategori satışları 3Ç18’de yıllık %34,2 arttı, diğer yandan tütün satışları yıllık %7,5 azaldı. 4Ç18’de brüt kar bir önceki yıl aynı dönemine göre %53 artarak 121 milyon TL’ye çıktı ve brüt kar marjı %12,2 oldu. Brüt karda yaşanan artışın temel sebebi 4Ç18’de %15,7 gelen ana kategori brüt kar marjından kaynaklanmaktadır. Bu artışın nedeni daha karlı olan müşteri segmentinin payının toplam ciroda ağırlığının artmasıdır. FAVÖK 49 milyon TL olarak gerçekleşti (ortalama piyasa beklentisi 35 milyon TL) ve FAVÖK marjı %4,9 oldu (piyasa ortalama beklentisi %3,6). 4Ç18 sonuçlarına bugün hissenin olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Bizim Toptan hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız 9,0 TL ile “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.

Bizim Toptan Yönetim Kurulu, 2018 faaliyetlerinden hisse başı brüt 0,1717 TL nakit temettü dağıtmayı teklif edecek. Temettü verimi %2,26 olarak hesaplıyoruz.

VAKIF YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Bizim Toptan (BIZIM) 4Ç18 Finansal Sonuçları: “Beklentilerden güçlü sonuçlar; AL önerimizi devam ettiriyoruz” (+) Bizim Toptan, 4Ç18’de beklentimizin %62, piyasa ortalama beklentisinin %19 üzerinde 7 mn TL net kâr açıkladı (4Ç17: 210 bin TL net kâr). Net kârdaki pozitif sapmada, beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel kârlılık ve ertelenmiş vergi giderlerine rağmen operasyonel olmayan giderlerin beklentimizin altında gerçekleşmesi ana unsurlar oldu. Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ayda yaklaşık %8 oranında pozitif ayrışsa da, hem operasyonel kârlılığın hem de net kârın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, Bizim Toptan için 12 aylık hedef fiyatımızı 9,00 TL seviyesinde koruyor, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli önerimizi “AL” yönünde devam ettiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Bizim Toptan Satış Mağazaları (AL, hedef fiyat 10TL) – 4Ç18 sonuçlarını 6.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 5.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin ve 5 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %3191 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %23 azaldı. Net satışlar 996 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı beklentilerle uyumlu gerçekleşirken FAVÖK beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 49 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %121 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 226 baz puan artarak %4.9 oldu Net işletme sermayesi ise -294 milyon TL (4Ç17: -264 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı – %7.9 (4Ç17: -%9.1) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.1 F/K çarpanından ve 1.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Ayrıca yönetim kurulu hisse başına brüt nakit 0,17166 TL temettü dağıtımı hususunda genel kurula teklifte bulunacaktır. Temettü verimi %2,3’tür.

 

TACİRLER YATIRIM – BIZIM Hisse Analiz – 05.02.2019

Perakende Sektörü: Organize perakendeye geçiş ve enflasyonda görülen yükseliş gıda perakende sektörünün makro zorluklara rağmen 2018’de güçlü durmasını sağladı. Enflasyon üzeri ciro büyümesi ve operasyonel kaldıraç, yeniden yapılandırmanın katkısı ve geçici envanter gelirinin marjlara etkisi 2018’de karlılığı iyileştiren önemli unsurlar oldu. Gıda perakende sektörüyle ilgili olumlu görüşümüzü zayıf tüketici güvenine rağmen sağlıklı benzer mağaza büyümesi ve sürdürülebilir mağaza açılışları beklentisiyle devam ettiriyoruz. 28 Şubat – 6 Mart arası açıklanacak 4Ç18 sonuçlarının da güçlü geleceğini öngörüyoruz

Tavsiye: AL   Hedef fiyat TL10 Getiri potansiyeli 39%

Aşamalı büyüme korunuyor. Bizim Toptan, ürün ve müşteri portföyünde yeniden yapılandırmanın trafik ve metrekare bazında ciro üzerindeki olumlu etkisiyle 9A18’de %32 ciro büyümesi ve 270 baz puan FAVÖK marjı iyileşmesi elde etti. Geleneksel kanaldan kayış ve toptancı kanalına uygulanan iskontoların sınırlandırılması ciro büyümesini destekledi. Net marj yüksek faiz giderlerinin baskı oluşturması nedeniyle geçmiş ortalamaların hala altındadır. Yine de şirket yönetiminin güçlü 9A18 sonuçları sonrası operasyonel iyileşme konusunda kredibilitesini koruduğunu düşünüyor ve finansal giderlerdeki olası azalışla beraber hisse performansında iyileşme öngörüyoruz. Bizim Toptan için tavsiyemizi “AL”a ve hedef fiyatı 10 TL’ye yükseltiyoruz.

Benzer mağaza büyümesi 9A18’de beklentileri aştı – 2018’de metrekare bazı ciro (9A18’de %28 yukarda) ve brüt marjda (9A18’de 260 baz puan yukarda) 2017’deki düşük baz sonrası güçlü seviyeler görüldü. Toptancı kanalına verilen iskontolardaki azalış, st ok tutma biriminde yeniden yapılandırma ve daha karlı Horeca, bireysel ve kurumsal müşteri ağırlığının ciroda 300 baz puana (%33) yükselmesi operasyonel iyileşmeye katkı sağladı. Ayrıca Bizim Toptan’ın 3Ç18’de ürün fiyatlarındaki yükseliş esnasında rakiplere göre daha makul fiyatlar sunması ve tüketici zevklerine hitap eden ürünlerin mağazada artması nedeniyle aktif müşteri sayısında 9A18’de %33 yıllık büyüme sağla ndı. Enflasyonun katkısı benzer mağaza büyümesinde rakiplere göre daha sınırlı etki sağlasa da, şirket geleneksel kanaldan pay almaya devam etti . 4Ç18’de metrekare bazında ciroda tütün gelirlerinde yüksek baz etkisi nedeniyle beklediğimiz sınırlı büyümeyi dükkate alarak daha zayıf büyüme tahmin ediyoruz. 2018’de yeniden yapılandırmanın etkilerinin ağırlıklı olarak görüldüğünü varsayarak %28 büyüme sonrası 2019’da %17 büyüme tahmin ediyoruz.

Yeniden yapılandırmanın pozitif etkisi marjlarda görüldü – FAVÖK marjı 9A18’de 270 baz puan ve 3Ç18’de 200 baz puan iyileşme ile 2012 seviyelerine geri geldi. Ürün portföyünün başarılı yönetimi, stok karı ve UFRS 18 etkisi marj iyileşmesine katkı sağladı. Stok karı etkisini ayrıştırarak 2019’da FAVÖK marjında 30 baz puan % 3 , 3 seviyesine gerileme öngörüyor ve 2019 sonrası %3,3 FAVÖK marjı tahminimizi koruyoruz. Operasyonel iyileşmeye rağmen Bizim Toptan’ın net marjı finansal giderlerdeki artış nedeniyle %0, 6 seviyesiyle 2013 öncesi geçmiş verilerin altındadır. Finansal giderlerdeki olası düşüş karlılığı destekleyecektir.

2019’da güçlü kar büyümesi sonrası %2,1 temettü verimi öngörüyoruz – 2018’de hisse başına 0,15TL temettü bekliyoruz .