Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Afyon Çimento...

Afyon Çimento AFYON Hisse Analiz ve Yorumları

Afyon Çimento AFYON hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların AFYON ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Ziraat Yatırım – Afyon Hisse Analiz 2Ç21 – 10.08.2021

Afyon Çimento (AFYON, Pozitif): Şirket 2Ç2021’de 32,1mn TL net dönem karı açıklamıştır. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,9mn TL net dönem karı kaydedilmişti. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2021’de 117,8mn TL gerçekleşerek yıllık %49,8 oranında artarken, brüt kar 27,5mn TL (2Ç2020: 8mn TL) olmuştur.  Brüt kar marjı ise yıllık 13,1 puan artarak %23,3’e çıkmıştır. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 12,3mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir yazmıştır. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in Ocak-Haziran dönemindeki net dönem karı 65,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 8,1mn TL net dönem zararı yazmıştı.

Ziraat Yatırım – Afyon Hisse Analiz 4Ç20 – 23.02.2021

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Pozitif): Şirket 4Ç2020’de 15,3mn TL net kar açıklamıştır. Bir önceki yılın son çeyreğinde 14,7mn TL zarar kaydedilmişti. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2020’de 72,5mn TL gerçekleşerek yıllık %76,9 oranında yükselirken, brüt kar 1,7mn TL (4Ç2019: 0,3mn TL) olmuştur. Diğer yandan Şirket yılın son çeyreğinde 14mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir yazmıştır. Son çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılı karı ise 17,1mn TL olmuştur. Şirket 2019 yılında 61mn TL zarar yazmıştı.

 

Tacirler Yatırım – Afyon Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

Afyon Çimento – 3Ç20 sonuçlarını 9.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 16.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 76 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %4 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %40 oldu. (3Ç19: %44) Şirket, 3Ç20’de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %80 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 513 baz puan artarak %21.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1057 baz puan arttı ve %13.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 207 baz puan azaldı ve %2.0 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 37 milyon TL (3Ç19: 19 milyon TL ve 2Ç20: 27 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15.4 (3Ç19: %12.0 ve 2Ç20: 12.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 118 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir.

Deniz Yatırım – Afyon Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

AFYON; Afyon Çimento 3Ç20’de güçlü sonuçlar elde etti / olumlu… Afyon Çimento, 3Ç20’de 76 milyon TL gelir, 16 milyon TL FAVÖK ve 10 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Ciro artışı ve operasyonel marjlardaki iyileşme nedeniyle sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz. Şirket’in satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %37 oranında artarak 76 milyon TL oldu. Yurtdışı satışların ciroya oranı bu dönemde %39,5 oldu (3Ç19: %44,2). Operasyonel kar marjlarında 3Ç19’a kıyasla belirgin iyileşme görülürken, FAVÖK yıllık %80 artışla 16 milyon TL oldu. Net finansal giderler 3Ç19’da 21,1 milyon TL iken, 3Ç20’de 4,8 milyon TL düzeyinde oluştu

Ziraat Yatırım – Afyon Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

Afyon Çimento (AFYON, Pozitif): Afyon Çimento 3Ç2020’de 9,8mn TL kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde 16,7mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2020’de 75,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,9 oranında artış kaydetmiştir. Şirket’in brüt karı ise 10,2mn TL gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen 1,6mn TL brüt karın üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan net finansman giderleri bu çeyrekte 4,8mn TL gerçekleşmiştir. (3Ç2019’daki net finansman giderleri 21,1mn TL)
Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı 1,7mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın ilk dokuz ayında 46,3mn TL zarar kaydetmişti.

 

Deniz Yatırım – Afyon Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

AFYON; Afyon Çimento 2Ç20’de güçlü sonuçlar elde etti. Afyon Çimento, 2Ç20’de 79 milyon TL gelir, 14 milyon TL FAVÖK ve 4 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. Ciro artışı ve operasyonel marjlardaki iyileşme olumlu değerlendirilebilir. Şirket’in satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %95 oranında artarak 79 milyon TL oldu. Yurtdışı satışların ciroya oranı bu dönemde %52,4 oldu (2Ç19: %31,3).

Operasyonel kar marjlarında 2Ç19’a kıyasla belirgin iyileşme görülürken, FAVÖK yıllık 7,7 kat artarak 14 milyon TL oldu. Operasyonel olmayan kalemler de finansal sonuçları olumlu yönde etkiledi; (1) Şirket 2Ç20’de arsa satışlarından 8,2 milyon TL yatırım faaliyetlerinden gelir kaydetti (2Ç19: 3,3 milyon TL), (2) net finansal giderler 2Ç19’da 17,8 milyon TL iken, 2Ç20’de 11,8 milyon TL düzeyinde oluştu, (3) Şirket bu dönemde 1,8 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetti. Şirketin eski fabrikası ve kullanılmayan diğer arsalarının satışı devam etmektedir. Yılın ilk 6 aylık döneminde 286.439 m2’lik arsa satışı gerçekleştirilmiş ve 10 milyon TL satış karı elde edilmiştir. (6A19: 108.941 m2 ve 8,8 milyon TL satış karı).

Tacirler Yatırım – Afyon Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Afyon Çimento, 2Ç20 sonuçlarını 3.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 15.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 79 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %95 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %179 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %52 oldu. (2Ç19: %31) Şirket, 2Ç20’de 14 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %766 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1337 baz puan artarak %17.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2000 baz puan arttı ve %10.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 253 baz puan azaldı ve %2.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 27 milyon TL (2Ç19: 25 milyon TL ve 1Ç20: 18 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.4 (2Ç19: %17.0 ve 1Ç20: 9.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %71 azalarak 128 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Yatırım – Afyon Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Pozitif): Afyon Çimento 2Ç2020’de 3,9mn TL kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 15,1mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri ihracat gelirlerinin önemli katkısıyla 2Ç2020’de 78,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %94,6 oranında artış kaydetmiştir. Maliyetler ise %59 oranında artarak 70,6mn TL’ye yükselirken, şirket 8mn TL brüt kar elde etmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde şirket 4mn TL brüt zarar yazmıştı. Diğer yandan net finansman gideri faiz giderlerindeki azalışla 6,1mn TL düşerek 2Ç2020’de 11,8mn TL’ye gerilemiştir. Ek olarak, Şirket bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden (arsa satışları) 8,2mn TL gelir (2Ç2019: 3,3mn TL) kaydetmiştir.

İkinci çeyrek dönem karına karşın Şirket 2020 yılının ilk yarısını ilk çeyrekte zarar rakamının etkisiyle 8,1mn TL zarar ile kapatmıştır. Geçen yılın ilk yarısında şirket 29,5mn TL net dönem zararı açıklamıştı.

 

Ziraat Yatırım – Afyon Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Negatif): Afyon Çimento 1Ç2020’de 12mn TL zarar açıklamıştır. Geçen yılın ilk çeyreğinde 14,5mn TL zarar kaydedilmişti. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2020’de 43,6mn TL gerçekleşerek yıllık %63 oranına artış kaydetse de maliyet baskısıyla birlikte bu çeyrekte 70bin TL brüt kar zarar (1Ç2019: 4,6mn TL) kaydedilmiştir. Diğer yandan, büyük ölçüde faiz gideri kaynaklı 16,6mn TL net finansman gideri yazılması zarar kaydedilmesinde önemli bir faktör olmuştur.

Tacirler Yatırım – Afyon Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 12.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 14.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 44 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %84 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %56 oldu. (1Ç19: %44) Şirket, 1Ç20’de 5 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %382 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 809 baz puan artarak %12.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1715 baz puan arttı ve -%0.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 185 baz puan azaldı ve %5.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 437 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 21.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.7 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 18 milyon TL (1Ç19: 23 milyon TL ve 4Ç19: 29 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9.7 (1Ç19: %15.0 ve 4Ç19: 18.0%) olarak kaydedildi.

 

Tacirler Yatırım – Afyon Hisse Analiz 4Ç19 – 19.02.2020

Afyon Çimento 4Ç19 sonuçlarını 14.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 7.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 41 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 arttı. Şirket, 4Ç19’de 4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 913 baz puan azalarak %9.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 52 baz puan geriledi ve %0.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 44 baz puan büyüdü ve %4.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 435 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 27.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 29 milyon TL (4Ç18: 47 milyon TL ve 3Ç19: 19 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.0 (4Ç18: %27.0 ve 3Ç19: 12.0%) olarak kaydedildi.

Ziraat Yatırım – Afyon Hisse Analiz 4Ç19 – 19.02.2020

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2019’da 14,7mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 7mn TL idi. Brüt kar bu çeyrekte 0,3mn TL ile zayıf bir görüntü sergilerken, 17,9mn TL net finansman gideri kaydedilmesi zarar yazılmasında önemli bir faktör olmuştur. Bir önceki yılın son çeyreğindeki net finansman gideri 18,2mn TL idi. Diğer yandan, 4Ç2019’da yalnızca 0,6mn TL yatırım faaliyetlerden gelir elde edilmiştir. Yine bir önceki yılın son çeyreğinde bu kalemden 10mn TL gelir kaydedilmişti. Son çeyrek zararı sonrasında Şirket’in 2019 yılı zararı ise 61mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yıl 3,9mn TL kar açıklamıştı.

 

VAKIF YATIRIM – Çimsa, Afyon Hisse Yorum – 22.01.2020

(=) Çimsa (CIMSA), (-) Afyon Çimento (AFYON): Şirketin %51 oranında bağlı ortaklığı Afyon Çimento (AFYON)’nun çıkarılmış sermayesinin %300 bedelli artırılarak 400 mn TL’ye yükseltilmesi işlemine payı oranında iştirak edeceğini bildirdi.

Yorum: Afyon Çimento’da bedelli sermaye artırımına katılmak istemeyen yatırımcıların kısa vadede satışları baskı yaratabileceği görüşündeyiz. Bununla birlikte sermaye artırımının uzun vadede şirket finansal pozisyonunu olumlu etkileyeceğini değerlendiriyoruz. Çimsa ise bedelli sermaye artırımına 153 mn TL ile iştirak edecek olup, şirketten nakit çıkışı yaratacak olsa da Afyon Çimento’yu tam konsolidasyona tabi tutan Çimsa için sermaye artırımı sonrası net borç pozisyonunda (9A19 itibariyle net borç pozisyonu 1,5 mlr TL) azalmaya neden olacaktır. Bu nedenle Çimsa için etkisini ilk aşamada nötr ancak uzun vadede olumlu görüyoruz.

İŞ YATIRIM – Çimsa, Afyon Hisse Yorum – 22.01.2020

Kapanış (TL) : 9.64 – Hedef Fiyat (TL) : 10.11 – Piyasa Deg.(TL) : 1302 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.39 CIMSA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 4.92
Çimsa %51 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Afyon Çimento’nun sermaye arttırımına katılacağını açıkladı. Afyon Çimento daha önce yapılan bir açıklama ile çıkarılmış sermayesini 100 mn TL’den 400 mn TL’ye çıkaracağını açıklamıştı. Çimsa ek olarak yeni payların satışa sunulmasının ardından satılamayan payların bulunması halinde, söz konusu payların oluşacak halka arz fiyatının ortalaması üzerinden Çimsa tarafından satın alınacağına dair taahhütte bulundu.

İŞ YATIRIM – AFYON Hisse Yorum – 06.11.2019

Kapanış (TL) : 4.62 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 462 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.23 AFYON TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a
Afyon Çimento bedelli sermaye arttırımı yolu ile ödenmiş sermayesini 100mn TL’den 400mn TL’ye çıkarmayı planladığını açıkladı. Bedelli sermaye artışı şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğun azaltılması için kullanılacak. Afyon Çimento’nun 3Ç19 itibari ile 420mn TL net borç poziyonu bulunmakta. Bu da 23x Net Borç/FAVÖK rasyosuna işaret etmekte. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) nominal değeri üzerinden kullandırılması planlanmıştır. Mevcut koşullar altında, bedelli sermaye arttırımının piyasa tarafından olumsuz karşılanacağını düşünüyoruz. Çoğunluk hissedarı olarak (% 51) Cimsa bedelli sermaye artışına katılacaktır. Bedelli sermaye artışının nakit çıkışına neden olacak olması nedeniyle Cimsa için de olumsuz karşılanmasını bekliyoruz..

 

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Afyon Çimento (AFYON, Negatif): Afyon Çimento 3Ç2019’da 16,7mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2019’da 55,2mn TL gerçekleşerek yıllık %27 oranında artış gösterse de, maliyetlerin %51 oranında artarak 53,6mn TL’ye yükselmesi brüt karın 3Ç2019’da 1,6mn TL gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 8mn TL’nin altında kalmasında etkili olmuştur. Buna ilaveten, bu çeyrekte 21,1mn TL net finansman gideri kaydedilmesi zarar yazılmasında önemli bir etken olmuştur. Geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net finansman gideri 15,1mn TL idi. Üçüncü çeyrek zararı sonrasında Şirket’in 2019 yılı ilk 9 aydaki zararı da 46,3mn TL’ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın ilk 9 ayında 10,9mn TL kar kaydetmişti.

TACİRLER YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Afyon Çimento – 3Ç19 sonuçlarını 16.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 2.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 55 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 büyüdü. Şirket, 3Ç19’de 09 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1543 baz puan azalarak %16.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1541 baz puan geriledi ve %3.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 artarak 420 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 23.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.3 olarak kaydedilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Afyon Çimento (AFYON, Negatif): Afyon Çimento 2Ç2019’da 15,1mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 18,3mn TL kar elde etmişti. Şirket bu çeyrekte 4mn TL brüt zarar kaydederken, net finansman gideri 17,8mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerden gelir ise 3,3mn TL olmuştur. Geçen yılın ikinci çeyreğinde bu kalemden 18,4mn TL’lik gelir karı desteklemişti. Yine geçen yılın ikinci çeyreğinde 13,4mn TL brüt kar elde edilmişti. Son olarak, ikinci çeyrek zararı sonrasında Şirket’in yılın ilk yarısındaki zararı 29,5mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın ilk yarısında 13,7mn TL kar elde etmişti.

TACİRLER YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 2Ç19 – 02.08.2019

Afyon Cimento – 2Ç19 sonuçlarını 15.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 18.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 40 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 azaldı. Şirket, 2Ç19’de 02 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %92 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3295 baz puan azalarak %3.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 3538 baz puan azaldı ve -%9.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 244 baz puan arttı ve %5.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %38 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %48 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 418 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 18.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.1 olarak kaydedilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Afyon Çimento – 1Ç19 sonuçlarını 14.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 4.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 27 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 geriledi. Şirket, 1Ç19’de 1 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %93 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3115 baz puan azalarak %4.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 395 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 9.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 23 milyon TL (1Ç18: 58 milyon TL ve 4Ç18: 47 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15.0 (1Ç18: %28.4 ve 4Ç18: 26.9%) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Afyon Çimento (AFYON, Negatif) : Şirket 2019 yılının ilk çeyreğinde 14,5mn TL net zarar açıklamıştır. Geçen yılın ilk çeyreğindeki net zarar 4,6mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri yıllık %41 oranında, maliyetler ise %10 oranında gerilemiş ve sırasıyla 26,7mn TL ve 31,3mn TL olarak gerçekleşmişlerdir.  Maliyetlerdeki gerilemeye rağmen satış gelirleride yaşanan sert düşüş Şirket’in bu çeyrekte 4,6mn TL brüt zarar yazmasına neden olmuştur. Geçen yıllın ilk çeyreğinde 10,6mn TL brüt kar yazılmıştı. Ayrıca, yine bir önceki yılın ilk çeyreğine göre 5,3mn TL artan net finansman gideri de zarar kaydedilmesinde bir diğer etmen olmuştur.

 

Afyon Çimento Temettü Dağıtmayacak – 25.02.2019

Afyon Çimento 2018 Yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesine dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AFYON, TRAAFYON91F6
0
0
0
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AFYON, TRAAFYON91F6
0
0

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.02.2019 tarihinde yapılan toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 3.922.964,00 TL net dönem karı elde edilmiş; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 12.883.823,32 TL dönem zararı oluşmuştur.

Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına,

Bu hususun 27 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İŞ YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 4Ç18 – 18.02.2019

Kapanış (TL) : 4.65 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 465 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.67  AFYON TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Afyon 4Ç18’de 7mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 28mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri zayıf iç talep nedeniyle yıllık bazda %48 oranında gerileyerek 34 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı satışlardaki düşüş ve üretim fiyatlarındaki artış nedeniyle 6 milyon TL’ye geriledi (4Ç17: 22mn TL). Böylece, FAVÖK marjı 4Ç18’deki %34 seviyesinden %19 seviyesine geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 4Ç18 – 18.02.2019

Afyon Çimento (AFYON, Negatif): Şirket 4Ç2018’de 7mn TL zarar kaydetmiştir. Yılın son çeyreğinde satış gelirleri yıllık %48 oranında gerileyerek 33,8mn TL’ye düşerken, brüt kar sadece 0,5mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar 14,9mn TL idi. Diğer yandan, net finansman giderinin geçen yılına aynı dönemine göre 4,9mn TL artış kaydetmesi ve yatırım faaliyetlerden elde edilen gelirin 18,3mn TL daha az olması zarar kaydedilmesinde diğer faktörler olmuştur. Son olarak, Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in 2018 yılı karı 3,9mn TL ile bir önceki yılın net dönem karı olan 54mn TL’nin oldukça altında gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Negatif): Şirket bu çeyrekte 2,7mn TL zarar açıklamıştır. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 32,1mn TL kar (Bir önceki yılın aynı döneminde 35,4mn TL arsa satışı geliri elde edilmişti.) kaydetmişti. Brüt kar 3Ç2018’de 8mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 oranında düşmüştür. Brüt kar marjı da 3Ç2018 %18 gerçekleşerek bir önceki yılına aynı dönemindeki %23’ün altında gerçekleşmiştir. Son olarak, üçüncü çeyrekteki zarar karşın Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki karı 10,9mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki kar 26,2mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

Afyon Çimento (AFYON, Pozitif): Afyon Çimento yılın ikinci çeyreğinde 18,3mn TL kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 1,9mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in 2Ç2018’deki brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52 oranında artarak 13,4mnTL olarak gerçekleşmiş ve karı desteklemiştir. Ayrıca, aynı dönemler itibariyle maddi duran varlık satışından elde edilen gelir de 18,3mn TL artarak karı destekleyen önemli bir diğer etken olmuştur. Brüt kar marjı ise bu çeyrekte %26 ile bir önceki yılın aynı dönemindeki %22 brüt kar marjının üzerinde gerçekleşmiştir. Son olarak, Şirket’in ikinci çeyrek karı sonrasında yılın ilk yarısındaki net dönem karı 13,7mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 5,9mn TL zarar kaydedilmişti.

DENİZ YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

AFYON – Operasyonel iyileşmenin devam ettiği Afyon Çimento’da net kar 18 mln TL’ye ulaştı Şirket’in yıllık bazda cirosu %32, FAVÖK’ü ise %44 yükselerek sırasıyla 52.5 mln TL ve 19.3 mln TL’ye ulaştı. Net kar ise arsa satışından kaynaklanan 18.4 mln TL’lik maddi duran varlık karı sayesinde 18.3 mln TL’ye yükseldi (2Ç17’de 1.9 mln TL net zarar, 1Ç18’de 4.6 mln TL net zarar). Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – AFYON Hisse Haber Yorum – 03.05.2018

Kapanış (TL) : 6.4 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 640 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.5 AFYON TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Afyon fabrikasının arazisi satıldı. Afyon Çimento, eski fabrikasının bulunduğu Afyonkarahisar’daki 156,8bin m2’lik arsaların 88,1bin m2’lik kısmının satıldığını açıkladı. Satış sonucunda şirketin 79.8 milyon TL kar elde etmesi bekleniyor. Haberin Cimsa ve Afyon hisseleri için olumlu olacağını düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – AFYON Hisse Haber Yorum – 03.05.2018

(+) Afyon Çimento (AFYON): Eski çimento fabrikasının arsa satışına ilişkin açıklama yapan şirket, 156.754 m2 ticari ve konut imarlı arsalardan, 88.124 m2′ lik kısmının yaklaşık 80 mn TL’ye satıldığını belirtti. Satış sonucu 79,8 mn TL maddi duran varlık satış karı elde edildiği belirtildi.

 

Afyon Çimento Arsa Satışı Açıklaması Yaptı – 02.05.2018

Şirketimizin Güvenevler Mahallesi Afyonkarahisar adresinde bulunan eski çimento fabrikasının faaliyetinin durdurulmasından sonra,  Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından yapılan imar planı değişikliğine göre oluşturulan ve Şirketimiz adına tescil edilen 156.754,79 m2 ticari ve konut imarlı arsalardan, 88.124,09 m2’lik kısmı satılmıştır.

İŞ YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Kapanış (TL) : 6.77 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 677 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.62 AFYON TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Afyon Çimento 1Ç18’de 4.6 milyon TL net zarar açıkladı.
Afyon Çimento 1Ç18’de geçen sene aynı çeyrekteki 4 milyon TL net zarara karşılık 4.6 milyon TL net zarar yazdı. Operasyonel iyileşmeye rağmen yeni fabrika yatırımı nedeniyle 425 milyon TL net borcu bulunan şirketin yüksek finansman giderleri net karı aşağıya çekmekte. 1Ç18’de satış gelirleri ise yeni Afyon fabrikasıyla artan üretim kapasitesi, güçlü yurtiçi talep ve artan çimento fiyatları ile birlikte yıllık bazda 6 kat artarak 45 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise 16 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı 1Ç18’deki – %40’tan ve 4Ç17’deki %34,2’den 1Ç18’de %35,3’e yükseldi.

VAKIF YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

(-) Afyon Çimento (AFYON): Şirket, 1Ç18’de yıllık bazda cirosunu, yeni fabrikanın desteğiyle, 5 kat artırarak 45 mn TL’ye yükseltmiştir. Buna ek olarak 1Ç17’de 3 mn TL negatif FAVÖK kaydeden şirket, bu çeyrekte ise 16 mn TL FAVÖK elde etmiştir. Ancak, finansman giderlerinin etkisiyle şirket yılın ilk çeyreğinde, geçen yıla paralel 2 mn TL net zarar açıklamıştır. Yorum: Operasyonle taraftaki pozitif gerçekleşmelere karşın şirket 1Ç18’de net zarar kaydetmiştir. Şirket hisseleri ise son 1 ayda BİST getirisine paralel bir seyir izlemiştir. 1Ç18 finansalları ardından hissede sınırlı negatif hareketlilik görebileceğimizi düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Afyon Çimento (AFYON, Nötr): Şirket 1Ç2018’de 2,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Öte taraftan, artan yurtiçi taleple birlikte yılın ilk çeyreğinde 10,6mn TL brüt kar elde edilmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 1,5mn TL zarar kaydedilmişti. Yılın ilk çeyreğinde zarar kaydedilmesinde ise 13,5mn TL artan finansman giderleri etkili olmuştur.

 

DENİZ YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 4Ç17 – 20.02.2018

Afyon Çimento’da yeni yatırımın etkisiyle yüksek karlılık devam ediyor. Afyon Çimento 4Ç17’de 41 mln TL net kar rakamı açıkladı, açıklanan rakam geçen yılın aynı çeyreğinde oldukça düşük olan net kara göre 15 kat artışa denk geliyor. Çimento fiyatlarında son çeyrekte toparlanma ve maliyetlerin görece yatay seyretmesinin de etkisiyle şirket %34 FAVÖK marjı ile 22 mln FAVÖK açıkladı. Net kar ise eski fabrika arsasının satışıyla 28 mln TL seviyesine geldi. Operasyonel performansın devamının işlem gördüğü çarpanları düşürmesinin beklenebileceği Şirket’in hisse değerinde açıklanan sonuçların bugün olumlu etkisi olabilir.

TACİRLER YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 4Ç17 – 20.02.2018

Afyon Çimento – 4Ç17 sonuçlarını 40.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1541 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %149 arttı. Net satışlar 65 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %387 arttı. Şirket, 4Ç17’de 22 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 4 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 6717 baz puan artarak %34,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 gerileyerek 430 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 4Ç17 – 20.02.2018

Afyon Çimento (AFYON, Pozitif): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı 27,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 4,4mn TL zarar kaydetmişti. Brüt kar da 4Ç2017’de 14,9mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 3,4mn TL brüt zarar kaydedilmişti.Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı net dönem karı 54mn TL ile bir önceki yıl elde edilen 9,6mn TL karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

 

Afyon Çimento Eski Fabrika arazisinin satışı hakkında açıklama yaptı – 08.11.2017 

Şirketimizin Güvenevler Mahallesi Afyonkarahisar adresinde bulunan eski çimento fabrikasının faaliyetinin durdurulmasından sonra, Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından yapılan imar planı değişikliğine göre oluşturulan ve Şirketimiz adına tescil edilen 156.760,06 m2 ticari ve konut imarlı arsalardan, 18.241 m2 arsanın satışı için ön protokol imzalanmıştır.

SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) gereğince açıklanması gerekli bilgiler satış tamamlandığı zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Afyon Çimento’da operasyonel iyileşme devam ediyor. Afyon Çimento 3Ç17’de 16 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa kar beklentisi bulunmayan hisse için bu rakam geçen sene sadece 1 milyon TL, geçen sene ise 1 milyon TL net zarardı. Şirketin yüksek kar performansının ardında hem operasyonel anlamda iyileşme hem de 35 milyon TL’lik tek sefere mahsus arsa satış karının etkisi var. Şirketin artan kapasitesi ve yükselmeye başlayan çimento fiyatları sayesinde cirosu geçen çeyreğe göre %40, FAVÖK’ü ise %42 arttı. Karlılıktaki olumlu ivmelenmeye rağmen hisse hala FD/FAVÖK (12.0) ve F/K (20.0) bazında pahalı gözüküyor. Yine de sonuçların hisse üzerinde etkisi hafif olumlu olabilir.

TACİRLER YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Afyon Çimento – 3Ç17 sonuçlarını 16.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, 2Ç17’da 1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 56 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %252 yükseldi. Şirket, 3Ç17’de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %819 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2104 baz puan artarak %34,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 azalarak 459 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Pozitif): Şirket 3Ç2017’de 16,3mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 1,3mn TL ana ortaklık karı açıklanmıştı. Şirket’in satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 39,8mn TL artarak karı desteklemiştir. Brüt kar ise 3Ç2017’de 12,7mn TL olmuştur. Diğer taraftan arsa satışına bağlı olarak yatırım faaliyetlerinden elde edilen 35,4mn TL’lik gelir dönem karının yüksek çıkmasında ana etken olmuştur. Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı ise 13,3mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 7,1mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

 

 

İŞ YATIRIM – AFYON Hisse Haber Yorum – 10.10.2017

Kapanış (TL) : 7.49 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 749 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.57 AFYON TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Afyon Çimento eski fabrika arazisinin 67 bin m2’sini 60 milyona sattı.
Afyon Çimento 157 bin m2 eski fabrika arazisinin 67 bin m2’sini 60 milyon TL’ye sattığını duyurdu. Açıklanan tutar bizim tüm arazi (157bin m2 ) satışı için tahmin ettiğimiz TL100mn’nin üzerinde gerçekleşti. Elde edilen nakit şirketin finansal durumunu güçlendirmek için kullanılacak.

TACİRLER YATIRIM – AFYON Hisse Haber Yorum – 10.10.2017

Afyon Çimento – Afyonkarahisar’da eski çimento fabrikasının yeri olan 156.760,06 m2’lik ticari ve konut imarlı arsalardan 67.377,83 m2′ lik kısmı 60,2 milyon TL’ye satılmıştır. Satılan arazinin metrekare fiyatı 893 TL olmuştur.

OYAK YATIRIM – AFYON Hisse Haber Yorum – 10.10.2017

CIMSA/AFYON: Cimsa’nın iştiraki Afyon Çimento Afyonkarahisar’da bulunan eski fabrika arazisinin 67bin metrekarelik kısmını 60mn TL’ye sattı. Şirket’in aynı lokasyonda yaklaşık 90bin m2’lik arsası kalmıştır. Satış işlemi Çimsa’nın 1,3milyar TL seviyesinde bulunan net borcunu bir miktar aşağı çekecektir.

DENİZ YATIRIM – AFYON Hisse Haber Yorum – 10.10.2017

Çimsa’nın %51 iştiraki Afyon Çimento arsa satışı gerçekleştirdi. Afyon Çimento’nun 157 dönümlük eski fabrika arazisinin 67 dönümlük kısmını 60.2 milyon TL karşılığında sattı. Satış bedelinin neredeyse tamamı şirket tarafından kar olarak yazılacak. Kar rakamının Afyon Çimento’nun mevcut piyasa değerinin %8’ine tekabül ettiğini, öte yandan Çimsa’nın kardaki dolaylı payının da Çimsa’nın toplam piyasa değerinin %1.5’ine karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Haberin bahsedilen hisseler üzerinde olumlu etkisi olabilir.

 

DENİZ YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 2Ç17 – 07.08.2017

Afyon Çimento’nun operasyonel performansındaki iyileşme finansal giderlerdeki artış nedeniyle net kara yansımadı Satışlardaki yıllık bazda %113 artışa bağlı olarak Afyon Çimento’nun FAVÖK’ü %235 artış göstererek 13 mln TL’ye yükseldi (beklenti mevcut değil). Ancak Şirket’in finansal giderlerindeki artış nedeniyle 1 mln TL olan 2Ç17 net zararı 2Ç16’daki 4 mln TL olan net karın altında kaldı. Bu nedenle hisse üzerinde bir miktar satış baskısı oluşabilir. Hisse araştırma kapsamında değildir.

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 2Ç17 – 07.08.2017

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017’de 1,9mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 7,2mn TL kar elde edilmişti. Aynı dönemler itibariyle brüt kar %106 oranında artarak 8,8mn TL’ye ulaşsa da, 13,5mn TL artan finansman gideri zarar kaydedilmesine ana etken olmuştur. 2017 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen zarar sonrasında Şirket’in yılın ilk yarısındaki zararı 5,9mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk yarısında 11,3mn TL kar açıklanmıştı.

DENİZ YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 2Ç17 – 07.08.2017

Afyon Çimento ikinci çeyrekte 1 milyon TL zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 40 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %113 arttı. Şirket, 2Ç17’de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %235 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1229 baz puan artarak %33,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 488 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 44 milyon TL (2Ç16: 10 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %57,1 (2Ç16: %14,4) olarak kaydedildi.

 

Afyon Çimento’dan eski fabrika arazisinin satışı hakkında açıklama – 17.07.2017

Şirketimizin Güvenevler Mahallesi Afyonkarahisar adresinde bulunan eski çimento fabrikasının faaliyetinin durdurulmasından sonra,  Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından yapılan imar planı değişikliğine göre oluşturulan, henüz tapuda tescili tamamlanmayan 156 dönümlük ticari ve konut imarlı toplam 12 adadan oluşan taşınmazlardan 3 adanın satışı için 2 kuruluş ile ön protokol imzalanmıştır.

SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) gereğince açıklanması gerekli bilgiler satışlar tamamlandığı zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

AFYON Çimento’dan Fabrika arazisi satışı hakkında açıklama- 05.05.2017

Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ‘nin 23. Maddesi gereğince yapılan açıklamadır.

Şirketimizin Güvenevler Mahallesi Fatih Caddesi N22 Afyonkarahisar adresinde bulunan çimento fabrikasının arazisinin satışı için;

Daha önce, 10 Mart 2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ekinde sunulan Şartnamede belirtildiği üzere, toplanan teklifler Yatırımcı ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. için bağlayıcılığı olmayan, sadece yatırımcının tercihlerini belirlemek amaçlıdır.

Şirketimiz menfaatleri en iyi şekilde korunacak şekilde, söz konusu satış süreci devam etmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Afyon Çimento AFYON Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Negatif): Afyon Çimento 1Ç2017’de 4mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 4,1mn TL kar elde etmişti. Şirket ayrıca bu çeyrekte 1,5mn TL brüt zarar kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2,3mn TL brüt kar elde edilmişti. Brüt zararın yanı sıra bu çeyrekte finansman geliri elde edilmeyişi (geçen yılın ilk çeyreğinde 4mn finansman geliri elde edilmişti.) Şirket’in bu çeyrekte zarar kaydetmesinde etkili olmuştur. Öte yandan, yeni Fabrika’nın Afyonkarahisar’da modern teknolojilerle donatılmış olarak yeniden kurulması için, yapılan çalışmalarda üretim birimleri yatırımları ve üretim test aşamaları tamamlanmış olup Fabrika da üretim ve satış faaliyetleri başlamıştır.

ŞEKER YATIRIM – Afyon Çimento AFYON Hisse Haber – 02.05.2017

Afyon Çimento (AFYON), Afyonkarahisar’da bulunan fabrikasında modern teknolojilerle donatılmış olarak yeniden kurulması için, yapılan çalışmalarda üretim birimleri yatırımları ve üretim test aşamaları tamamlanmış olduğunu, ve Fabrika’da üretim ve satış faaliyetlerinin başlamış olduğunu açıkladı.

 

OYAK YATIRIM – Afyon Çimento AFYON Hisse Haber Analizi – 13.03.2017

CIMSA/AFYON: Çimsa’nın %51 iştiraki olan Afyon Çimento eski fabrikasının bulunduğu 156 dönümlük arsa için 13-24 Mart tarihleri arasında talep toplayacak. Tahmini 500-750TL m2 başına fiyat aralığında arsanın değeri 80-120mn TL aralığında olabilir. Olası bir satış son iki yıldaki 430mn TL seviyesindeki yatırımlar dolayısıyla 375mn TL’ye yükselen net borçta rahatlama yaratacaktır. Ayrıca, bu satışla birlikte Çimsa’nın da 862mn TL seviyesinde bulunan konsolide net borcu bir miktar aşağı gelecektir.

HALK YATIRIM – Afyon Çimento AFYON Hisse Haber Analizi – 13.03.2017

Afyon Çimento (AFYON, Pozitif): Şirket, Afyon/Güvenevler’de bulunan çimento fabrikasının faaliyetinin durdurulmasından sonra, 156 dönümlük ticari ve konut imarlı toplam 12 adadan oluşan taşınmazların satışı için 13- 24 Mart 2017 tarihleri arasında ön talep toplanacağını açıkladı.

ZİRAAT YATIRIM – Afyon Çimento AFYON Hisse Haber Analizi – 13.03.2017

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Pozitif): Şirketin Afyonkarahisar’da çimento fabrikasının faaliyetinin durdurulmasından sonra, Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından yapılan imar planı değişikliğine göre oluşturulan 156 dönümlük ticari ve konut imarlı toplam 12 adadan oluşan taşınmazların satışı için 13 Mart 2017- 24 Mart 2017 tarihleri arasında ön talep toplanacağı duyurulmuştur. Borsa endeksinin yatay seyrettiği geçen hafta, Şirket hisseleri %8,8 oranında değer kazanmıştı.

AFYON Çimento’dan Gayrimenkul satışı için ön talep toplama duyurusu – 10.03.2017

Şirketimizin Güvenevler Mahallesi Fatih Caddesi N22 Afyonkarahisar adresinde bulunan çimento fabrikasının faaliyetinin durdurulmasından sonra, Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından yapılan imar planı değişikliğine göre oluşturulan 156 dönümlük ticari ve konut imarlı toplam 12 adadan oluşan taşınmazların satışı için ekli şartname kapsamında 13 Mart 2017- 24 Mart 2017 tarihleri arasında ön talep toplanacaktır.

AFYON Çimento Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim – 27.02.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.02.2016 tarihinde yapılan toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 9.602.315,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 13.857.173,54.- TL net dönem karı elde edilmiştir.

Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2016 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesine,

Bu hususun 27 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

ZİRAAT YATIRIM – AFYON Hisse Analiz 4Ç16 – 16.02.2017

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Negatif): Afyon Çimento yılın son çeyreğinde 4,4mn TL zarar kaydetmiştir. Bunda satış gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen %28’lik düşüşe karşın satış maliyetlerinde kaydedilen %23’lük artışa bağlı olarak 3,4mn TL brüt zarar kaydedilmesi etkili olmuştur. Geçtiğimiz yılına aynı döneminde 6,7mn TL kar kaydedilmişti. Son çeyrekteki zarar rakamı ile birlikte 2016 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %33 oranında gerileyerek 9,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Afyon Çimento’dan Yeni fabrika yatırım çalışmaları hakkında açıklama – 17.01.2017

Şirketimizin,  Afyonkarahisar / Türkiye adresindeki Çimento Fabrikasının, modern teknolojilerle donatılmış olarak şehir dışında yeniden kurulması için, Afyonkarahisar Merkez İlçe, Halımoru Köyü civarında yapılan yatırım çalışmalarında üretim birimleri yatırımları  tamamlanmıştır. Üretim birimlerinde deneme üretimleri başarıyla gerçekleşmiş olup, tüm birimlerin birlikte çalıştırılacağı üretim test aşamasına geçilmiştir.