Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Model Portföy...

Model Portföy, Hisse Öneri Listesi, Piramit Menkul

Piramit Menkul Model portföyünde ARCLK, ASELS, CEMTS, KOZAA, EGEEN, PETKM, PGSUS, SAHOL, TAVHL, VAKBN hisseleri yer almaktadır. Hisse önerileri temel analiz kriterlerine göre hazırlanmıştır. Hisse öneri portföyünde piyasa değerleri F/K, PD/DD ve piyasa değeri verileri 16 Kasım 2018 tarihine göre belirlenmiş olup, 12 aylık hedef fiyatı ve potansiyel getiri hesaplamasına yer verilmiştir.

  16.11.2018 Piyasa Değ. Mn TL F/K PD/DD Piyasa Değ. Mn TL 12 Aylık Hedef Fiyat Potansiyel Getiri %
ARCLK 15,90 10.629 16,1 1,2 10.629 22,50 41,5
ASELS 27,22 30.780 13,0 3,3 30.780 36,00 32,3
CEMTS 6,72 671 4,4 1,6 671 9,40 39,9
KOZAA 6,69 2.740 6,8 1,4 2.740 8,80 31,5
EGEEN 384,50 1.205 4,1 2,4 1.205 510,00 32,6
PETKM 5,08 8.448 6,6 2,0 8.448 7,10 39,8
PGSUS 23,28 2.420 3,7 0,5 2.420 32,00 37,5
SAHOL 7,62 15.691 3,5 0,5 15.691 10,45 37,1
TAVHL 24,80 9.104 7,6 1,3 9.104 33,50 35,1
VAKBN 3,65 9.175 2,3 0,3 9.175 5,80 58,9

 

Model portföyde yer almayan fakat yakın takibimizde olan hisseler arasında ise TTKOM, THYAO EKGYO, MGROS, SASA, SISE ve KFEIN hisseleri yer almaktadır.

Neden Bu Hisseler Tercih Edildi?

Arçelik (ARCLK): 2018 yılı üçüncü çeyreğinde zayıf yurtiçi talebe rağmen, TL’deki değer kaybı ve ihracat artışı, satışların büyümesine katkı sağladı. Şirketin satış gelirleri çeyreklik dönemde %18, yıllık bazda %41,5 oranında artış kaydetti. Aynı dönemlerde SMM/Ciro oranında %1’lik iyileşmenin brüt satış karına destek vermesinin de etkisi ile brüt satış karı %46 oranında artarak 2.510 mn TL’ye yükselmiştir. Cirodaki artışa paralel olarak şirketin esas faaliyet karı %175, FAVÖK rakamı %44 oranında yıllık bazda artış göstererek olumlu bir görüntü sergilemiştir. 3Ç2018 finansman giderlerinin 776 mn TL tutarında artması yıllık bazda kar artışını sınırladı. Şirketin yıllık bazda EFK marjında 8,7 baz puan, FAVÖK marjında 0,2 baz puan iyileşme görülmektedir. Şirket 2018/09 finansal sonuçları ardından TL bazında satış gelirlerindeki büyümeyi %25’ten %30’a, FAVÖK rakamını 2,35-2,6 milyar TL aralığından 2,40-2,7 milyar TL aralığına yükseltti.

ARCLK
Fiyat 15,90
Son 1 Yıl En Yüksek 21,25
Son 1 Yıl En Düşük 11,39
Hisse Adedi mn TL 675,73
Piyasa Değeri mn TL 10.744,08
Halka Açıklık % 25,00
Halka Açık Kısmın Piyasa Değeri mn TL 2.686
Özet Gelir Tablosu (bin TL) 3Ç18 3Ç17 % Değ.
Net Satışlar 7.696.011 5.439.610 41,5
Esas Faaliyet Karı 1.383.664 503.423 174,9
FAVÖK 781.307 542.254 44,1
Ana Ortaklık Net Kar 251.242 256.230 -1,9
Kar Marjları 3Ç18 3Ç17 Fark
Brüt Kar Marjı (%) 32,6 31,7 0,9
Esas Faa.Kar Marjı (%) 18,0 9,3 8,7
FAVÖK Marjı (%) 10,2 10,0 0,2
Net Kar Marjı (%) 3,3 4,7 -1,4

Aselsan (ASELS): Şirket savunma ve savunma dışı alanlarda güçlü büyüme potansiyeline sahiptir. Ayrıca, hükümetin savunma sanayiini destek vermesi ve güçlü finansal yapısı şirketi öne çıkarmaktadır.

Şirket 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 794mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karı çeyreksel bazda %34, yıllık bazda ise %282 oranında artış kaydetti. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık bazda yıllık bazda %56,1 oranında artarak 1.934 mn TL’ye yükseldi. Şirketin artan siparişleri ve dolar kurundaki yüksek seyir cironun TL bazında artmasına katkı sağladı. Şirketin diğer gelirler kalemi altında yer alan kur farkı gelirleri de net karın artışında etkili oldu. Şirketin yıllık bazda EFK marjında 31 baz puan, FAVÖK marjında 3,5 baz puan iyileşme görülmektedir.

ASELS
Fiyat 27,22
Son 1 Yıl En Yüksek 35,29
Son 1 Yıl En Düşük 19,01
Hisse Adedi mn TL 1.140,00
Piyasa Değeri mn TL 31.030,80
Halka Açıklık % 26,00
Halka Açık Kısmın Piyasa Değeri mn TL 8.068
Özet Gelir Tablosu (bin TL) 3Ç18 3Ç17 % Değ.
Net Satışlar 1.934.165 1.239.435 56,1
Esas Faaliyet Karı 960.398 231.127 315,5
FAVÖK 380.297 200.526 89,6
Ana Ortaklık Net Kar 793.706 207.682 282,2
Kar Marjları 3Ç18 3Ç17 Fark
Brüt Kar Marjı (%) 23,4 21,3 2,1
Esas Faa.Kar Marjı (%) 49,7 18,6 31,0
FAVÖK Marjı (%) 19,7 16,2 3,5
Net Kar Marjı (%) 41,0 16,8 24,3

Çemtaş Çelik (CEMTS): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyreğinde net dönem karı yıllık bazda %61 oranında artarak 78,6 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 3Ç2018’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %103 oranında artarak 221,3mn TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerde görülen önemli iyileşmenin katkısı ile brüt kar %280 oranında artışla 77,7 mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %58,4 artışla 14,1mn TL olmuştur. Şirketin Esas Faaliyet Karı %651, FAVÖK marjı %353 oranında artış kaydederek pozitif bir görüntü sergilemiştir. Şirketin 3Ç2018 döneminde EFK marjı 33,3, FAVÖK marjı 16,9 ve brüt kar marjı da 16,3 baz puan iyileşme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde de finansal sonuçlarındaki pozitif görüntünün devam etmesini beklemekteyiz.

 

Koza Madencilik (KOZAA): Şirketin yüksek nakit pozisyonuna bağlı faiz gelirleri ve kur farkı gelirlerinin artması, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde net karın güçlü gelmesinde etkili oldu. Yılın son çeyreğinde net kar performansının artmasını beklemekteyiz.

Şirket 3Ç2018 döneminde 193 mn TL ana ortaklık net karı açıkladı. Net karı bir önceki yılın aynı döneminde açıklanan 54 mn TL’ye göre %258 oranında artış kaydetmiştir. Net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %77 oranında artarak 476 mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin SMM/Ciro oranı 6,34 baz puan azalarak maliyetlerin iyileştiğini göstermektedir. Böylece şirketin brüt satış karı %98 oranında artışla 284 mn TL’ye ulaşmıştır. Net finansal gelirlerin yıllık bazda 178 mn TL tutarında artmasının da katkısı ile esas faaliyet karı %145 oranında, FAVÖK rakamı %125 oranında artış kaydederek olumlu bir görüntü sergilemiştir. Şirketin 3Ç2018 döneminde yıllık bazda EFK marjı 13,8, FAVÖK marjı 12,00 ve net kar marjı da 20,6 baz puan iyileşme göstermiştir.

Petkim (PETKM): SOCAR’ın Star rafinerisinin tam kapasiteye 2019 ortalarında ulaşması beklenmektedir. Star rafinerisinin 2019 yılı ikinci yarısında devreye alınması ile şirketin maliyetlerinin 30 milyon dolarlık iyileşmesi beklenmektedir.

Şirket 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 412,7 mn TL net kar açıkladı. Net kar çeyreksel bazda ise yüzde %11, yıllık bazda yüzde %10 artış kaydetti. Şirketin üretim miktarı 3Ç2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 azalış kaydetti. 2017 yılı üçüncü çeyreğinde %97,5 olan Kapasite kullanım oranı, 2018 yılı aynı döneminde 95,9 olarak gerçekleşti. Şirket’in satış hacmi 3Ç18’de yıllık bazda %6 oranında azalışla 494.813 ton oldu. Hacim azalışı bakım çalışmaları öncesinde stok biriktirmek amacıyla planlı olarak gerçekleşti. Şirket yaklaşık dört yılda bir planlı büyük bakım yaptırmaktadır. Bakım çalışması nedeniyle yılın son çeyreğinde satış miktarı ve kar marjları zayıflayabilir. Net satışlar yıllık bazda %72 oranında artarak 3,051 mn TL’ye yükseldi. 3Ç2017’de %75,20 olan SMM/Ciro oranının, 3Ç2018’de %74,69’a gerilemiştir. Maliyetlerdeki hafif iyileşmenin de etkisi ile brüt satış karı %75 oranında artarak 772,2 mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri %46 oranında artmasının ardından Şirketin faaliyet karı %69 oranında artarak 725,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net finansman giderlerinin 162 mn TL tutarında artması ve vergi giderlerinin de 93,50 mn TL tutarında artması dönem karı üzerinde baskı yaratmıştır.

Pegasus (PGSUS): Şirket 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 742 mn TL ana ortaklık net karı açıkladı. Net kar 3Ç2017’de açıklanan 536,8 mn TL’ye göre %38 oranında artış kaydetmiştir. Net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %63 oranında artarak 3.351 mn TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerinin ise satışların üzerinde %74 artış kaydetmesi sonucunda brüt satış karı %46 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı 3.çeyreğinde 43 mn TL net finansman giderinin, bu yılın aynı döneminde 43,4 mn TL finansman geliri olarak açıklanması net kara destek vermiştir. Şirketin FAVÖK rakamı yıllık bazda %50 artarak 1.150 mn TL’ye yükselmiştir. 2018 yılı üçüncü çeyreğinde yükselen akaryakıt maliyetleri marjlar üzerinde baskı yaratmıştır. EFK marjı 12,5 baz puan, FAVÖK marjı 3,1 baz puan ve net kar marjı 4 baz puan kötüleşmiştir.

Şirket İstanbul Atatürk Havalimanı’nın Yeni Hava Limanına taşınma sürecinde pozitif etkilenebilir. Bu süreçte yolcu trafiği Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönelmesi söz konusu olabilir ve bu durumdan şirket olumlu yönde etkilenebilir.

Sabancı Holding (SAHOL): Şirketin net karı 3Ç2018’de döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 oranında artarak 1.179 mn TL’ye yükselmiştir. Net satışları çeyrek bazda %12, yıllık bazda %21 oranında artarak 4.410 mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde brüt satış karı %22 artışla 4.744 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK rakamında yıllık bazda %23, çeyrek bazda ise %40 oranında iyileşme görülmüştür. 2018 yılı üçüncü çeyreğinde EFK marjı 2,9 baz puan, FAVÖK marjı 0,9 baz puan ve net kar marjı 2,5 baz puan iyileşme görülmektedir.

Tav Hava Limanları (TAVHL): Şirket 2018 yılı üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net karını yıllık bazda %59 oranında artırarak 671 mn TL’ye yükseltti. Net satışları yıllık bazda %58 oranında artarak 2.231 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Maliyetlerin ciro içindeki oranı 3Ç2017’de %46,07’de bulunuyorken, 3Ç2018’de %43,43’e gerileyerek brüt satış karına destek vermiştir. Böylelikle şirketin brüt satış karı %72 oranında artışla 1.285 mn TL’ye yükselmiştir. Finansal giderlerin 112 mn TL iyileşme göstermesi de karlılık rakamlarına destek vermiştir. EFK artışı %19, FAVÖK artışı %69 olarak gerçekleşmiştir. EFK marjında 11 baz puanlık gerileme olmasına karşın FAVÖK marjı 3,4 baz puan ve brüt kar marjı 3,6 baz puan iyileşmiştir.  2018 yılı Mayıs ayında hisse devri tamamlanan Antalya Havalimanı yolcu sayılarının Mayıs 2018’den itibaren TAV Hava Limanları yolcu sayılarına yansımaktadır. Ekim ayında toplam yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre %38 oranında artarak 13,97 milyon olarak gerçekleşmiştir. Antalya Havalimanı’nın da katkısı ile Şirketin 2018 yılı sonunda toplam yolcu sayısının %30’un üzerinde büyümesi beklenmektedir.

Ege E ndüstri (EGEEN): Şirket 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 135 mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Operasyonel karlılığındaki iyileşme ve finansal gelirlerindeki artış, net karın artmasına etkili olmuştur. Şirketin net satışları 3Ç2017 dönemine göre %89 oranında artarak 163 mn TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerdeki iyileşmenin de etkisi ile brüt kar artışı %103 oranında yükselerek 75,1 mn TL’ye ulaşmıştır. Şirketin Kur farkı gelirlerinden kaynaklanan finansal gelirleri 40,2 mn TL tutarında artış kaydederek, net kara destek vermiştir. Şirketin Esas Faaliyet Karı %227, FAVÖK rakamı%117 oranlarında artış kaydederek olumlu bir görüntü sergilemiştir. Şirketin 3Ç2017 döneminde %34’de bulunan EFK marjı 25 baz puan artış ile %59’a yükselmiştir. Aynı dönemlerde Net Kar Marjında 45,8 baz puan iyileşme görülmüştür.

Vakıflar Bankası (VAKBN): Şirket 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 985 mn TL solo net dönem karı açıklamıştır. Şirketin net karı çeyreksel bazda %8 oranında azalış kaydetmiştir. Bu dönemde özkaynak karlılığı %15 oranında gerçekleşti. Banka TÜFE beklentisini %11’den %20’ye yükseltmesi ile TÜFEX gelirlerinde 978 mn TL’lik artış gerçekleşti. Banka’nın aktiflerinde bir önceki çeyreğe göre %15,5 yükseliş görülmektedir. Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı bir önceki çeyrek ile aynı seviyede kalarak %3,9 olarak gerçekleşti. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu 221 baz puan yükselerek %17,23 olarak gerçekleşmiştir.